ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Råneå socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 37
    Bodträsk by Sagesmän förteckning /Se
    Flakaberg by Granhammarsberget berg
    Jårmåtj lada Hvitträskbäcken bäck
    Kåkkesnjarka lada Hästavare berg
    Njalatj torp Hästberget berg
    Njallats torp Kåilojaure tjärnar
    Njarkaleton lada Kårkåpiesjaure tjärn
    Pajemosleton lada Kårnåtj tjärn
    Pärmassa lada Lillspiken berg
    Riepmat by Livasape slåttermyr
    Rinok Saknas Livasmyran slåttermyr
    Rinokåbbå gård Lolep Kåilojaure tjärn
    Rinoträsk gård Miettsevare berg
    Risappi by Njalatjjaure tjärn
    Risok by Njoktjaape myr
    Satamvare by Onna Spika berg
    Satemvare by Paikaskäratj tjärn
    Stuorleton lada Pålkemjåkkå bäck
    Vare by Renoträsket sjö
    Vuolemosleton lada Rinojaure sjö
    Åssjejarnga lada Rismyrtj(ärn) tjärn
      Ronjotj(ärn?) tjärn
      Ruoutesådde å
      Råntjåjaure tjärn
      Spika berg
      Spikelfven å
      Spiken berg
      Spikälven å
      Stuor-Spika berg
      Storspiken berg
      Svanamyr myr
      Torrickberget berg
      Torriktj(ärn) tjärn
      Tåramjaure tjärn
      Tårrek berg
      Tårrekjauratj tjärn
      Vitträskbäcken bäck

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.