ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nederkalix socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 29
    Alakainuu ortn. Björn skär
    Saknas Saknas Börstskär (del av) holme
    Korpijoki by Granö (del av) holme
    Lanttijärvi by Halsei holme
    Muhojärvi by Halseinkrunni skär
    Muuraiskorpi gårdar Halsö holme
    Näsinkylä by Halsögrund skär
    Näätänen by Korpijoki å
    Pilkajärvi gdar. Kröönei (del av) holme
    Pilkkajärvi gdar Kukasjärvi sjö
    Pirttijärvi by Matturijärvi tjärn
    Sangis by Medlerskär skär
    Sanki by Millasker skär
    Suksijärvi by Muhojärvi sjö
    Säiji by Pallovaara berg
    Textträsk gdar Palovaara berg
    Valkeajärvi station (s-samhälle) Pilkajärvi sjö
      Pilkamyran myr
      Pilkavaara berg
      Pilkkajänkkä myr
      Pilkkajärvi sjö
      Pilkkavaara berg
      Pilkkavaara berg
      Pirttijärvi sjö
      Pyörny skär
      Pyörnö skärgårdsö
      Suksijärvi sjö
      Valkeajärvi sjö
      Vetunki (del av) holme

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.