ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Pajala socken : Pajala och Korpilombolo tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 913
    Juhan(n)erkki gård Ahvenjärvi sjö
    Kiimavaara gård Akkupetäjävuoma myr
    Muotka gård Erkkijärvi, Iso och Pikku sjöar
    Oksajärvi by Färitievanjänkkä myr
    Siikajärvi Saknas /Se Färitievanmaa Saknas
    Vanha(a)talo gård Heinäjärvenoja bäck
    Aatami gård Heinäjärvi sjö
    Aho gård Heinävuoma myr
    Antintalo gård Jokikuusikot granskog
    Antintalo gård Jokivuoma myr
    Junkka by Juntikkajärvi sjö
    Jussa gårdar Kaarnekoski fors
    Jussantalo, se Jussa gårdar Kaarnekkoski fors
    Kangas gård Kaarnevaara berg
    Reskitalo gård Kaarnevuoma myr
    Kitkiöjoki by Karhakkamaa höjd
    Kitkiöjärvi by Karijärvenjoki å
    Kuoppa gård Karijärvi sjö
    Malmström f.d. krononybygge Karnetkoski, se Kaarnekoski fors
    Mattila gård Karnetvuoma, se Kaarnevuoma myr
    Merasjärvi by Karnevaara, se Kaarenevaara Saknas
    Muodoslompolo by Kesuunkivaara berg
    Muonionniska gård Kesuunkivuoma myr
    Muonionniska gård Kielinen eller Maakuusikko hed
    Muoniovaara by o. gårdar Kihlankijoki, Alainen älv
    Männikkö, se Kitkiöjoki by Kiimajärvi jsö
    Niemelä gård Kiimavaara berg
    Ollin talo gård Kilisenvuoma myr
    Pappila gård Kiuhtisjänkkä myr
    Parkaheikantalo gård Kiuhtislehto Saknas
    Parkalompolo by Kiuhtisvuoma, se Kiuhtisjänkkä myr
    Rantatalo gård Kleemunjärvi sjö
    Riekkola gård Kleemunpalo sved
    Ruosteranta by? Klemoj., se Kleemunjärvi sjö
    Kursunpalo sved
    Taipaleensuu gd Kuussari Saknas /Se
    Uusitalo gård Käräntöjoensuu bäckmynning
    Uusitalo gård Käräntösuanto sel
    Vaara gård Käsinkivaara, se Kesuunkivaara Saknas
    Vaara gård Laniojoki å
    Vanhatalo gård Alniojärvi sjö
    Vanhatalo gård Leipeovuoma, se Puornovuoma myr
    Vänkkö gård Leipiöjoki å
    Saknas Saknas Leipiöjärvenpalot sveder
    Saknas Saknas Leipiöjärvi sjö
    Saknas Saknas Leipiöpalo Saknas
    Saknas Saknas Leipiövinsa Saknas
    Jarhois Saknas Lipristövaara berg
    Kardis Saknas Löyttyoja bäck
    Köngänen Saknas Löyttysaajot Saknas
    Muodoslompolo Saknas Löyttyvuoma myr
    Pajala Saknas Maakuusikko, se Kielinen hed
    Pirkonpaikka Saknas Mailajärvi sjö
    Taipalensuu del av by Mailavaara berg
      Mailavuoma myr
      Manalainen, se Manalaisrova berg
      Manalaisrova berg
      Mätäjärvi sjö
      Niemijärvi sjö
      Nu(u)ksujärvi sjö
      Oksajärvi sjö
      Ollakanjärvet sjöar
      Olosjoensuu bäckmynning
      Otinkijoki bäck
      Otinkivuoma myr
      Palojänkkä myr
      Palojärvi sjö
      Palojärvi sjö
      Patsankijoki å
      Pikkumellasenrova brännland
      Pororova berg
      Puornovaara berg
      Puornovuoma myr
      Purakkajärvi sjö
      Purakkarova brännland
      Raussaari ö
      Raussuanto sel
      Rausuvinsa berg?
      Rauvosjoensuu bäckmynning
      Rauvosjänkkä myr
      Rauvosjärvi sjö
      Rauvoslompolo sjö
      Rauvospakka berg
      Rauvosvinsa Saknas
      Rauvosvuoma myr
      Riipijoensuu bäckmynning
      Rimmintieva Saknas
      Rimpijärvi sjö
      Ristivuoma myr
      Ruokojärvi sjö
      Ruomusmännikkö tallskog
      Ruotukkajoki bäck
      Saarijärvi sjö
      Saivojärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Tuohreenmaanvuoma myr
      Tuoremaa Saknas
      Torikanlahti vik
      Torikanvuoma Saknas /Se
      Viimajoensuu bäckmynning
      Viimajoki bäck
      Viimavuoma myr
      Vinsajärvi sjö
      Vinsajärvi sjö
      Vitsavaarat berg
      Ylijärvenjoki å
      Ylijärvi sjö
      Ahmajoensun åmynning
      Ahmajoki å
      Ahmajoki å
      Ahmakankaat skogsområde
      Ahmakero lågfjäll
      Ahmakoski fors
      Ahmasilkä berg
      Ahvenjoki å
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenvuoma myr
      Aitakuusivaara berg
      Akamella strandparti
      Akaranta strand
      Alainenhangassuvanto sel
      Alainenjoki å
      Alainenjoki bäck
      Alanenkahtovuoma myr
      Alainenvittamaa Saknas
      Alainenvuompio ava
      Alaisen Aukkokuusivaaranlehdot skog
      Alakoski fors
      Alaplao sved
      Alasaarenmella strandparti
      Alasaari ö
      Alasuvanto sel
      Aljujoensuu åmynning
      Aljujärämä sel (?)
      Aljunjoki å
      Aljunjänkkä myr
      Aljun-Kuusivaara berg
      Aljunpäänjänkkä myr
      Aljuselkä berg
      Aljuselänvuoma myr
      Alkkulasaari ö
      Alkolasaari, se Alkkulasaari ö
      Anokangas hed
      Ansamaa Saknas
      Aukeantunturinsuanto sel
      Aukeapalo sved
      Aukeatunturi berg
      Aukeatunturinsuvanto sel
      Aukkooja bäck
      Aukkokuusivaara berg
      Aukkokuusivaara, Alainen berg
      Aukkooja bäck
      Akkouvuoma myr
      Esisaari ö
      Feetontieva kyrkogården
      Feltivuoma, se Felttivuoma Saknas
      Felttivuoma myr
      Fälttiniva ström
      Fälttisuvanto sel
      Granberginranta ängslott
      Haapakosket forsar
      Haapakursu bäck
      Haapasuvannot sel
      Haapa(vaaran)vuoma myr
      Haasioranta strand
      Holkomaa Saknas
      Haltionärvi sjö
      Haltiokuusikko granskog
      Hangasauonoja bäck
      Hangasauomvaara berg
      Hangasjoki å
      Hangasmaa Saknas
      Hangasoja bäck
      Hangassuvannonnivat strömdrag
      Hangasvaara berg
      Hankhaanoja, se Hangasoja bäck
      Harju udde
      Harjusaari ö
      Harjunlahti vik
      Harmajakorva Saknas
      Harrikoski fors
      Harrisaari ö
      Harrisuvannonjärvi sjö
      Harrisuvanto sel
      Haukijärvet sjöar
      Ahukijärvi sjö
      Haukijärvi sjö
      Haukikuru däld
      Haukioja bäck
      Hautakoski fors
      Hautamaa Saknas
      Hautamaa, Itä Saknas
      Hautasuvannonmaa höjd
      Hautasuvanto sel
      Haikinjärnkkä myr
      Heikkikoski fors
      Hielalahti vik
      Hietarannanmaa Saknas
      Hietaranta strand
      Hietasaari ö
      Hirsikodanvaara berg
      Hirsikodanvuoma myr
      Hirsikotanvaara, se Hirsikodanvaara Saknas
      Hirsikotanvuoma, se Hirsikodanvuoma Saknas
      Hirsivaara berg
      Honganlahti vik
      Honganniemi udde
      Honkalaki höjd
      Honkavaara berg
      Honkavaaranvuoma myr
      Hukkaanpää Saknas
      Huutoautonvuoma myr
      Isokallio klippa
      Isonautonsuvanto sel
      Isoniemi ängslott
      Isopirsisaajo Saknas
      Isorova brännland
      Isorovanoja bäck
      Isosaari ö
      Isosaari ö
      Isovaara berg
      Isovuoma myr
      Isovuoma myr
      Jalkonen fors(?)
      Jalkosenvaara berg
      Jokijärvi sjö
      Jokikaarensuvanto sel
      Jokilahti vik
      Jokkiinvälimaa Saknas
      Jontikkaviita lövskog
      Jyrykangas hed
      Jäkälälahti vik
      Jäkälämaa Saknas
      Järvenpäämaa Saknas
      Järvenpäänjänkkä myr
      Järvikäinen sjö
      Järvikäinen sjö
      Järvikäinen Saknas
      Järämä sjö
      Järämänuvoma myr
      Järämävaara berg
      Kaalonen Saknas
      Kaarneoja bäck
      Kathooja bäck
      Kaksonen älv
      Kaltiojänkkä myr
      Kankaat höjder
      Kapustaoja bäck
      Kapustavaara berg
      Kapustavuoma myr
      Karhakkajänkkä myr
      Karhakkamaa berg
      Karhakkamaa berg
      Karhakkavaara berg
      Karhakkavaara berg
      Karhakkavuoma myr
      Karhakkomaa Saknas
      Karimellanniva ström
      Karisaari ö
      Karkulaisenlahti vik
      Karkulaisenniemi udde
      Karsikko annat namn på Naalisvaara
      Keisaririipi sjö
      Keisaririipivuoma myr
      Keisulehto dunge
      Keisumiemi ängslott
      Keisuntieva udde
      Keisuvuoma myr
      Kenttäharju ås
      Kenttäjänkkä myr
      Kenttäjärvi sjö
      Kenttälahti vik
      Kenttälehdot skogshöjder
      Kenttämaa Saknas
      Kenttämaansja bäck
      Kenttäsaari ö
      Kentävuoma kenttävuoma
      Kenttävuoma myr
      Keskikappale Saknas
      Keskinenjoki å
      Keskinenjoki å
      Keskinensaari ö
      Keskisaari ö
      Kesonkisaari ö
      Kesuunkijärvenpolo Saknas
      Kesuunkijärvi sjö
      Kesuunkivaara berg
      Kesuunkivuoma myr
      Kihlankijokijoki, Ylinen å
      Kiimajoenharjut åsar
      Kiimajoki å
      Kiimakoski fors
      Kiimamaa berg
      Kiimasuvanto sel
      Kilpimellanmaa höjd
      Kinnasoja bäck
      Kinnerpusta Saknas
      Kinttukuru däld
      Kinttuoja bäck
      Kippari älv
      Kirkkojänkkä åker
      Kissaniemi ängslott
      Kitkijoensuunniva ström
      Kitkiöjoenvaara berg
      Kitroonijärvi sjö
      Kiuhtisjärvi sjö
      Kiuhtismukka Saknas
      Kiuhtisstlkä bergrygg
      Kiuhtisvaara berg
      Kiuhtisvaara, Alainen berg
      Kiutisjärvi, se Kiuhtisjärvi Saknas
      Kiutisvaara, se Kiuhtisvaara Saknas
      Kivilahti vik
      Kiviniemi udde
      Kivivuopio ava
      Kohtavaara berg
      Kohtavuoma myr
      Koivusaari ö
      Koivevuoma myr
      Koivumaa skogshöjd
      Koivuoja bäck
      Koivusaari ö
      Koivuvaara berg
      Kokkomaa Saknas
      Kokkomaa Saknas
      Kokkotieva höjd
      Kokkovuomat myrar
      Koltioniemi ängslott
      Kommes Saknas
      Korkeatieva udde
      Kortekurunmaa Saknas
      Kortevuoma myr
      Korvakkolahti vik
      Korvakkoniemi udde
      Korvapolet, se Korvaouolet Saknas
      Korvapuolet berg
      Korvapuolijärvi sjö
      Koskenalusta sel(?)
      Koskenalusta sel (?)
      Koskenniskanniemi udde
      Kotaajo åker
      Kotaniva, se Parkuniva ström
      Kotavuoma myr
      Kotijänkkä myr
      Kotivuoma myr
      Kuivonen Saknas
      Kuivonen fors(?)
      Kuivosenkari grund
      Kuivosenvaara berg
      Kulosaari ö
      Kulvakko berg
      Kulvakonvuoma myr
      Kuomulahti vik
      Kuoppajärvi sjö
      Kuoppaoja bäck
      Kuovuoma myr
      Kurkiokeskenvuoma Saknas
      Kurkiorova, se Kurkkiovaara Saknas
      Kurkkio fall
      Kurkkiokoskenvuoma myr
      Kurkkionmaa Saknas
      Kurkkionvuoma myr
      Kurkkiorova brännland
      Kurkkiosuvanto sel
      Kurkkiosuvanto sel
      Kurkkiovaara berg
      Kurkkiovuoma myr
      Kurkkiovuoma myr
      Kursu bäck
      Kursujärvi sjö
      Kursulehto lövskog
      Kursunojansuu ängslott
      Kursuvuoma myr
      Kutuniemi udde
      Kutunivat strömmar
      Kuusenvuopio ava
      Kuusikanto udde
      Kuusikkoselänvuoma myr
      Kuusilaenvuoma myr
      Kuusilaki berg
      Kuusimaa skog
      Kuusimaa åker
      Kuusiniemi udde
      Kuusiniva ström
      Kuusioja bäck
      Kuusioja el. Kuusivaaranoja bäck
      Kuusiselkä berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaaranoja, se Kuusioja bäck
      Kuusivuoma myr
      Kylmäkursu bäck?
      Kylmäkursunvaara berg
      Kynisjärvenpalo höjd
      Kynisjärvi sjö
      Kynnyssaivo, se Saivojärvi Saknas
      Käkikoski fors
      Känsämaa berg
      Känsämaanvuoma myr
      Kärykoski fors
      Käsinkivaara, se Kesuunkivaara berg
      Kätkäsuvanto sel
      Käymäplassinnivat ström
      Kääntöj., se Kenttäjärvi sjö
      Kääntövuoma, se Kenttävuoma myr
      Kääntövuuoma, se Kenttävuoma Saknas
      Käärmekorva älv
      Laakapalo höjd
      Lakijänkkä myr
      Lakioja bäck
      Lalamaa, se Lamavaara berg
      Lamavaara berg
      Lammikankaat skogsmark
      Lammivaara berg
      Lammivuoma myr
      Lammivuomanoja bäck
      Lamumaa berg
      Lantot småsjöar
      Lanittosaari ö
      Lanttotörmänkuoppa grop
      Lapikkavaara berg
      Lapinniva, Ylinen ström
      Lapinniva, Alainen ström
      Lassinniitty Saknas
      Launtairanta strand
      Lauravaara berg
      Aluravaaranoja bäck
      Lehmisaari ö
      Lahmönniitty Saknas
      Lehto höjd
      Lepokivi sten
      Leppäkoski fors
      Leppäsuvanto sel
      Leppäyskivi vilsten
      Liikavaara berg
      Liippasaajo berg?
      Liivajärämä älv
      Liivakamara Saknas
      Liivakenkaat skogsland
      Liivakoski fors
      Liivasuvanto sel
      Loistessuvanto sel
      Lompolo sjö
      Lompolv vik
      Lompolojänkkä myr
      Lompolokoski fors
      Lompolo(n)järvi sjö
      Lompolo(n)lehto lövdunge
      Lompolonniemi ängslott
      Luhtaranta ängslott
      Luhtaranta strand
      Maanalaisenvaara, se Manalaisenvaara Saknas
      Maijankuoppa grop
      Makkaraniemi ängslott
      Manalaisenvaara berg
      Manner udde
      Marjakursu å
      Marjajärvi sjö
      Marjapalo sved
      Marjavaara berg
      Marjavaara berg
      Mella Saknas
      Mellansuvanto sel
      Mella(n)vuoma myr
      Mellasaari ö
      Mellavaara berg
      Meraskangas berg
      Meraslompolonvuoma myr
      Metelioja bäck
      Metelivaara berg
      Metelivuoma, (Ylinen) myr
      Metelivuoma, Alainen myr
      Mukkaharjut åsar
      Mukkaskoski fors
      Mulkku ö
      Multakirkonniva ström
      Muodosjärvi, se Muodoslompolo Saknas
      Muodoslompolo sjö
      Muodoslompolovaara berg
      Muonio forssträcka
      Muonionalustanlahti vik
      Muoniosuvanto sel
      Muoniovaara berg
      Muosjoenniemi udde
      Muosselkä berg
      Muosselänvuoma myr
      Muossoselkä, se Muosselkä Saknas
      Muotkankankeat skogsmark
      Muotkansuvanto,alainen sel
      Mustajärvi sjö
      Myllykorva Saknas
      Myllykoski fors
      Myllyoja bäck
      Myllyoja bäck
      Myllysaajo Saknas
      Myllytieva Saknas
      Mäntymaa berg
      Mäntymaa berg
      Mäntymaanjärvi sjö
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvinsa berg
      Mätikönpalomaa svedjeland
      Mätikönpalovaara berg
      Naakakero berg
      Naakaoja bäck
      Naakarova berg
      Naakavuoma myr
      Naakijärvenlehdot Saknas
      Naalisjärvenpäävuoma myr
      Naalisvaara berg
      Naalisriipi sjö
      Naalisvuoma myr
      Naankijoensuu, se Kommes Saknas
      Navettaranta åker
      Neulaniemi ängslott
      Niementenj., se Nimetönjärvi sjö
      Niittykoski fors
      Niittysaarenlaki bergtopp
      Niittysaaret öar
      Niittysuvanto sel
      Niittysuvanto sel
      Nikunranta strand
      Nimetönjärvi sjö
      Niskakappale Saknas
      Niva ström
      Nivanniemi udde
      Niva ström
      Nivansaari ö
      Noijanpolankoski fors
      Koijanpolansuvanto sel
      Naijanpolanvaara berg
      Noijanpolanvuoma myr
      Nojdanpollakoski, se Noijanpolankoski Saknas
      Nuoltasaari ö
      Nuorukkajärvi sjö
      Nuorukkavuoma myr
      Nuorukkavuomanlehdot skogsdungar
      Nuotaraippaj, se Nuottaraippajärvi Saknas
      Nuottaraippajärvi sjö
      Nuottasaari ö
      Ojansuunniva ström
      Ojasenjärvi sjö
      Ojasensaari ö
      Ojusensaari, se Ojasensaari Saknas
      Otusoja bäck
      Pahtajoenmaa Saknas
      Pahtajoki å
      Pahtajärvi sjö
      Pahtajärvi sjö
      Pahtakoskenranta strand
      Pahtakoski fors
      Pahtakurkkio fall
      Pahtalahti vik
      Pahtalaki bergstopp
      Pahtalaki bergtopp
      Pahtamukka Saknas
      Pahtamukka Saknas
      Pahtanen fors
      Pahtasuvanto sel
      Pahtasuvanto sel
      Pahtavaara berg
      Pahtavaarat berg
      Pahtonen, se Pahtanen Saknas
      Paijusaari ö
      Poljaanlaenperät berg
      Paljaslaki bergtopp
      Paljaslaki berg
      Palo, se Marjapalo sved
      Palolaki berg
      Palosaari ö
      Palot sveder
      Palovaara berg
      Palovaara,Itä berg
      Palovaara, Länsi berg
      Parkajoki älv
      Parkalompolo sjö
      Parkuniva ström
      Paskalahedenperä vik
      Paskaniemi udde
      Patokoski fors
      Patovaara berg
      Pekanjänkkä myr
      Penetus fors
      Pentikkaoja bäck
      Pesäjänkkä myr
      Petäjäj., se Petäjäselänjärvi sjö
      Petäjäselkä berg
      Petäjäselänjärvi sjö
      Petäjäselänvuoma myr
      Petäjäselänvuoma myr
      Petäjävuoma myr
      Petäjävuomanrantamaat Saknas
      Pikkuluhtasaari ö
      Pikkusaari ö
      Pilkkulaki höjd
      Pitkäkoski fors
      Pitkäkoski fors
      Pitkäkoski fors
      Pitkäkoski fors
      Pitkänlakenperä Saknas
      Pitkäsuvanto sel
      Pitkävuoma myr
      Pitkävuoma myr
      Pitkävuoma myr
      Pojkkijoenkankaat skogsmark
      Poikkiselät berg
      Poroojansuu bäckmynning
      Porrasmaa Saknas
      Porttinen Saknas
      Porttinen Saknas
      Pounikonkuusivaara berg
      Pruukinoja bäck
      Pruukinvaara berg
      Pudassaari ö
      Puolasaari ö
      Puriselkä, Ylinen berg
      Puristajoki å
      Puristajärvi sjö
      Puristakero berg
      Puristakoski fors
      Puristakromu Saknas
      Puristasaaret öar
      Purista(s)selkä berg
      Puristasuvanto, Alainen sel
      Puristasuvanto, Ylinen sel
      Puristavaara berg
      Puristavaaranoja bäck
      Puurosaaret öar
      Puurusaarenreikä Saknas
      Pyöreävuoma myr
      Pyöreävuomanoja bäck
      Rajaniemi ängslott
      Rajavuoma myr
      Rakennuslahdet vikar
      Rantamaat strandremsa
      Rantaoja bäck
      Rantavaara berg
      Rantavaara berg
      Rantavuoma myr
      Rajakkolahtijvik vik
      Rautupalo höjd
      Reponiva, Alainen ström
      Reponiva, Ylinen ström
      Reponivanlehdot skog
      Reponivantuore Saknas
      Reponivanvaara berg
      Reponivanvuoma myr
      Riponivanvaara, se Reponivanvaara berg
      Risuniemi udde
      Riukojärvet sjöar
      Riukorova berg
      Riukovuoma myr
      Roukojoki å
      Roukojärvi sjö
      Roukotaival skogsmark
      Roukovaara berg
      Roukovittikko berg
      Roukovuoma myr
      Ruhojänkkä, se Ruuhovuoma myr
      Ruokoj., se Roukojoki å
      Ruokoj., se Roukojärvi sjö
      Ruokovaara, se Roukovaara berg
      Ruokovittiko, se Roukovittikko berg
      Ruosteoja bäck
      Ruosteojansuu bäckmynning
      Ruuhikoski fors
      Ruuhikoski fors
      Ruuhisuvanto sel
      Ruuhokallio klippa
      Ruuhovuoma myr
      Saarenmaa Saknas
      Saarenniva ström
      Saarontausta Saknas
      Saari ö
      Saarijärvenoja bäck
      Saarijärvenoja bäck
      Saarijärvi sjö
      Saarijärvi sjö
      Saarikoskenmännikkö tallskog
      Saarikoskenvaara berg
      Saarikoeki fors
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarikoski fors
      Saarimaat öland
      Saarisuvannonmaa skogsområde
      Saarisuvanto sel
      Saarukainen Saknas
      Saijonpalo sved
      Saijovuoma myr
      Saivojänkkä myr
      Saivojärvi sjö
      Saivojärvi sjö
      Saivokursu bäck
      Saivokursunjärvi sjö
      Saivonharjut åsar
      Saivonjärvi, Ylinen sjö
      Saivonkangas hed
      Saivonoja, Ylinen bäck
      Saivonvastalemaa Saknas
      Saivoojanvuonna myr
      Saivoselkä berg
      Sakeamaa Saknas
      Salmijärvi sjö
      Salmivaara, Ylinen berg
      Salmivuoma myr
      Sammaljänkkä, se Valkeajärvenkuru myr
      Saukkokurkkio fall
      Saukkosuvanto sel
      Savilahdenoja bäck
      Savivuopio ava
      Selänoja bäck
      Selänojansuu bäckmynning
      Selänvaara berg
      Selänvuoma myr
      Selänvuomanvaara, se Lamumaa berg
      Siekas Saknas
      Sileäpalo, se Aukeapalo Saknas
      Siltakoskensuvanto sel
      Siltakoski fors
      Siltamaa Saknas
      Sisnakkajärvet sjöar
      Sisnakkajalo sved
      Sisnakkavuoma myr
      Sontajoki, se Pahtajoki å
      Suksioja bäck
      Suksivaara berg
      Suksivuoma myr
      Suolaoja bäck
      Suukoski fors
      Suvannonvälinivat ström
      Syväkuru, Ylinen o. Alanen dälder
      Syvävuopio ava
      Särkiharju ås?
      Särkijärvi sjö
      Särkikarhakka Saknas
      Särkipalo höjd
      Särkirova berg
      Särkirova brännland
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Sääskivuopio ava
      Sääskivuopionpalo höjd
      Tahkokankaat skogsområde
      Taijanniva ström
      Takapalo sved
      Takapalo sved
      Takapalonjänkkä myr
      Takavuoma myr
      Takavuoman takaisetsaajot Saknas
      Takavuoma myr
      Takkijärvi sjö
      Takkikankaat skogshöjder
      Takkikoski fors
      Takkioja bäck
      Takkisuvanto, Alainen o.Yllinen sel
      Takkivaaraberg berg
      Talisenjärvi sjö
      Talisenoja bäck
      Talisenvaara berg
      Talisenvuoma myr
      Talovaara, se Aukeatunturi berg
      Talvitiensuvannonnivat strömdrag
      Talvitiensuvanto sel
      Tanonniityt ängar(?)
      Taunilomplo sjö
      Telajänkkä myr
      Tervahaudanvalkamaa Saknas
      Tervakoski fors
      Tervalahti vik
      Tervaniemi udde
      Tervasuvanto sel
      Tieva Saknas
      Tievanvaara berg
      Tievanvuoma myr
      Tievavuomanvaara, se Tievanvaara berg
      Tiheämaa skog
      Toinen Lompolo sjö
      Toinen Muodosj., se Toinen Lompolo Saknas
      Toisen Lompolonsaari ö
      Tontanautto udde?
      Tröömi ström
      Trööminsaari ö
      Tuohikodanvaara berg
      Tuomikangas hed
      Tuomikoski fors
      Tuomikurkkio fall
      Tuomisaari ö
      Tuomisuvanto sel
      Tuomivuoma myr
      Tynnyrikoski, Alainen fors
      Tynnyrikoski, Ylinen fors
      Tälläysoja bäck
      Uitinojansuu bäckmynning
      Urakkakero lågfjäll
      Uudenkoskensuvanto sel
      Uudenpalonvuoma myr
      Uuiärämä sel
      Uusikoski fors
      Uusilahti vik
      Uusiniemi udde
      Uusipalo sved
      Uusipalo höjd
      Vaarajärvenvuoma myr
      Vaarajärvenvuoma myr
      Vaaranpäänniva fors(?)
      Vaijajoki å
      Vaijajärvi sjö
      Vaijakoski fors
      Maijasuvannonvaara berg
      Vaijasuvannonvaara berg
      Vaijasuvanto sel
      Vajaj., se Vaijajärvi sjö
      Vajajoki, se Vaijajoki Saknas
      Valkeahieta vik?
      Valkeajärvenkuru myr
      Valkeajärvi sjö
      Valkeanjärvenkankaat skog
      Valkeanjärvenrimpi sank myr
      Vanhaisenkari grund
      Vanhantalonniitty Saknas
      Vasukka Saknas
      Vaulokurkkio fall
      Vaulonselkä bergrygg
      Vaulontieva höjd
      Vaulosuvanto sel
      Vihnasenvaara berg
      Viiksenjärvi sjö
      Viiksensaari ö
      Viiksinniemi udde
      Viiksinsaari ö
      Viiksinsarka höjd
      Viiksivuoma myr
      Vikevä ström
      Vinsat höjder
      Visaanto, Alainen fors
      Visaanto, Ylinen fors
      Visantokoski, Al. o. Yl. Saknas
      Vitsalaki, se Vittalaki bergtopp
      Vittalaki bergtopp
      Vittalompolo sjö
      Vittamaa Saknas
      Vittaoja bäck
      Vittaselkä berg
      Vittavaara berg
      Vittavaarat berg
      Vittavinsa berg
      Vittavuoma myr
      Vähäjärvi sjö
      Vähälompolo(n-)perä Saknas
      Vähämuodosjoki bäck
      Vähäpissiaajo Saknas
      Vähäviiksi Saknas
      Väkkärkoski fors
      Välijoki å
      Välivuoma myr
      Väylänrantamaa Saknas
      Vääräkoskenvuoma myr
      Väärännivanpalo höjd
      Ylinenhangassuvanto sel
      Ylinenjoki å
      Ylinenkulvakko Saknas
      Ylinenkurkkio fall
      Ylinenvittamaa Saknas
      Ylisaajot Saknas
      Yli-Talisenvuoma myr
      Äijä for (?)
      Äijäjänkkä myr
      Äijäjärvi sjö
      Äijännaikka Saknas
      Äijäraukka ö
      Äijävaara berg
      Äijävuoma myr
      Äijävuoma myr
      ?Ärsonlehto skog
      ?Ärsonvaara berg
      ?Ärsonvuoma myr
      Ärsönlahti vik
      Ärsönniva ström
      Aaponpalo Saknas
      Aapuansuvanto Saknas
      Aarttokoski Saknas
      Forsinsuvanto Saknas
      Hannunjuntinjänkkä Saknas
      Isojoki Saknas
      Jarhoisen maantie Saknas
      Juolikko Saknas
      Koninluusaajo Saknas
      Korkeaniemi Saknas
      Kyröjoki Saknas
      Kyröjoki Saknas
      Kyräjoki Saknas
      Kärylahti Saknas
      Laiskasuvanto Saknas
      Leipijoki Saknas
      Leppäkorva Saknas
      Lipistöjänkkä Saknas
      Lipistönsaari Saknas
      Nuolivaara Saknas
      Paljokkavaara Saknas
      Paljukka Saknas
      Paloniemi Saknas
      Pentes-Paljukka Saknas
      Pikkukorva Saknas
      Pitäänraja Saknas
      Saknas Saknas
      Soutuniemi Saknas
      Teerijoki biflöde till Pentesjoki
      Tiirua sel
      Ylijoki Saknas

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.