ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kiruna stad : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 3997
    Saknas Saknas Sagesmän förteckning
    Jukkasjärvi sn o. tg. Abisko skogsland
    Sagesmän förteckning Abiskojaure sjö
    Sagesmän förteckning Abiskojaure sjö /Se
    Sagesmän förteckning Abiskojokk å
    Sagesmän förteckning Abiskojokk älv /Se
    Abisko trakt /Se Abiskosuolo holme
    Jukkasjärvi socken Abiskosuolo ö /Se
    Jukkasjärvi församling Abiskoätno, se Abiskojokk älv
    Ajtejåkka lappviste Abramtjåkko berg
    Akkar lappviste Abramtjåkko fjäll
    Akkar lappviste Abran fjäll
    Akkarsita lappviste Abrantjåkkå berg
    Ala-Soppero by Abrantsåkko fjäll
    Jukkasjärvi by Abrantsåkkot fjäll
    Juorkastaka fjäll och namn på boplats Adjakjåkka bäck
    Jårkastaka fjäll och nybygge Adjakåjve berg
    Jåsto gdar Adnetjåkko berg
    Kaalasluspa gdar Adnetjåkko fjällparti
    Kaalasluspa by Adnje fjällparti
    Kaalasluspa gårdar Adnjeluokka fjällsida
    Kaalasvuoma lappdistrikt Adnjepuolta fjällsida
    Kalaslospe gårdar Adnjetjåkka fjäll
    Kalaslospe by Adnjetjåkko fjäll /Se
    Kattovuoma gdar Adnjetjåkko fjällparti
    Kiepanjouri lappläger Adnjetjårro fjäll
    Korravare by Adtjolahti vik
    Korravare by Adtjolahti vik
    Kuojkaniske gdar Ahmavuoma myr
    Kuokso by Ahvenjaure tjärn
    Kuoksu by Ahvenjärvi tjärn
    Kurravaara by Ahvenjärvi tjärn
    Kurravaara by Ailatisvaara berg
    Käyrävuopio gårdar Ainasjärvi tjärn
    Laimolahti lappviste Airijoki bäck
    Lainio by Airijärvi sjö
    Lajmo by Airivaara berg
    Lajmoluokta lappviste Aitajärvi tjärn
    Latteluokta lappviste Aitijoki bäck
    Lattilahti lappviste Aitijoki bäck
    Lauka gdar Aititjåkko berg
    Laukalospe gård Aititjåkko fjäll
    Laukalospe gård Airavare fjäll
    Laukuluspa gård Ajajåkka bäck
    Laukuluspa gård Ajlahas berg
    Laukuluspa gdar Ajolahenvuoma myr
    Launjek by Ajnasjaure tjärn
    Liedek ödegård Ajrajaure sjö
    Lospe gdar Ajrajåkka bäck
    Lävas lappdistrikt Ajravare berg
    Merasjaure gårdar Ajteape myr
    Merasjärvi gårdar Ajtejauras sjö
    Ned. Soppero by Ajtejauri sjö
    Nikkaluokta by Ajtejåkka bäck
    Padje-Såppar by Ajtejåkka bäck
    Paksuniemi gdar Ajtejaure tjärn
    Parakka by Ajteluokta vik
    Parek by Ajteluokta vik
    Pautas lappviste Ajtenjarka halvö
    Pirttivuopio by Ajtenjarka udde
    Pirttivuopio by Ajtenjonnje bergutsprång
    Puoltja gdar Akavaras berg
    Puoltsa gdar Akkahsvare berg
    Pålno lappviste Akkalisvare bergås
    Saarivuoma lappdistrikt Akkal(mah) bäckar
    Salmi by Akkarjåkka bäck
    Silkemuotke by Akkarjåkka bäck
    Silkimuotka by Akkarkårsa dalföre
    Silkkimuotka by Akkavaara berg
    Skattovuopme gdar Akkavare berg
    Soppero by Aksavari berg
    Svappavaara by Akseape myr
    Såppar by Akseape myr
    Sävvavuopme by Akseapejåkka bäck
    Tjåkkeras socken Akseapejåkka bäck
    Tjåkkeras by Aksevareh berg
    Tjåktjo lappdistrikt Aksevareh fjäll
    Tjålme by Alanen Aptasj(ärvi) Saknas
    Tolpok lappviste Al(ainen) Kevusj(ärvi) tjärn
    Tuolluvaara gruvort Al(ainen) Kuusivaara berg
    Vatjas by Al(ainen) Markkajärvi tjärn
    Vatjas kapellförsamling Al(ainen)Sevujärvi sjö
    Vatjas by Alainen Tolppavuopio vik
    Vejki by Alajaure sjö
    Vittangi by Alajärvi sjö
    Vittangi by Alajärvi tjärn
    Vittanki kapellförsamling Alakats Saknas
    Vittanki by Ala Kuokola berg
    Vittanki by Ala Kuokola fjäll
    Vivok by Alanen Aptasj(ärvi) tjärn
    Vivunge by Ala Pårro berg
    Vivunki by Alaranta strand(sträckning)
    Vuolle-Såppar by Alavuopio vik
    Vuonajåkka lappviste Alavuopio vik
    Vuosko by Alavuoppe vik
    Vuoskojauri by Alemos Aptasjaure sjö
    Väjkevare by Alemos Aptasjaure tjärn
    Väjkevuoppe by Alemos Kattar berg
    Yli-Soppero by Alemos Käurovare berg
    Årosjåkka lappviste Alemos Låunjestuottar berg
    Åros-jåkka lappviste Alep Altevare berg
    Öf.Soppero by Alep Hojkajaure tjärn
    Övre Soppero by Alep Hojkohen bäck
      Alep Hojkohenjåkka bäck
      Alep Hålkanjira bäck
      Alep Hånkanjira bäck
      Alep Jåunatjåkka berg
      Alep Kuojkalvare berg
      Alep Kärtosape myr
      Alep Majta berg
      Alep Maltosråvve bergås
      Alep Njakatjavel ås
      Alep Njakatjavel ås
      Alep Palkesvaras ås
      Alep Snarapjåkka bäck
      Alep Stallojaure sjö
      Alep Suolojaure tjärn
      Alep Suonjeråjve bergshöjd
      Alep Suoretjåkka fjäll
      Alep suorke ågren
      Alep Suorre dal
      Alep Suorta bäck
      Alep Suortatjåkka berg
      Alep Såkevaras berg
      Alep Tjabbe bäck
      Alep Tjabbe bäck
      Alep Tjabbejåkka bäck
      Alep Tjaktjåjve bergknall
      Alep Tjuorvosjaure sjö
      Alep Tjärnejåkka bäck
      Alep Tjämetjåkka berg
      Alep Tjämovaras höjd
      Alep Torasjåkka bäck
      Alep Tårna berg
      Alep Vatjasvare berg
      Alep Vatjasvare fjäll
      Alep Välivare berg
      Alep Åggojokk bäck
      Alep Äddjeråvve brännland
      Alep Ärjo bäck
      Alesjaure, Pajep, Vuolle sjöar /Se
      Alesjåkka bäck (å)
      Alespuolta gräsvik
      Alespuolta fjäll /Se
      *Alesvuopme dal
      Alesätno å
      Alesätno älv /Se
      All. berg
      Allakaisse fjäll
      Allakaise fjäll /Se
      Allakas Saknas
      Allakasjaure sjöar
      Allakasjåkka bäck
      Allakats berg
      Allakatj berg /Se
      Alla Muotke mårka
      Allamuotkejaure tjärn
      All(eb) Välivare berg
      Allepälvuoppenjarka udde
      Allesjaure, Pajep, Vuolle sjöar
      Allesjokk bäck (å)
      Al(l)esjokk, se Alesätno älv
      Allespuolta fjällbrink
      All. Tjappejoki bäck
      All. Tjappejokk bäck
      Al. Luongastunturi berg
      Al. Maitanen berg
      Al. Maltosrova bergås
      Al. Ounisj(ärvi) tjärn
      Al. Patsijäkälä berg
      Altajärvi sjö
      Al. Talojärvi sjö
      Altasak berg
      Altavaara berg
      Altejaure sjö
      Altevare berg
      Alttajärvi sjö
      Al. Vuoksuvaara berg
      Al. Åggojokk bäck
      Ambolansjauri sjö
      Anjalnjarka udde
      Anjalnjiva bäck
      Anjalriepejaure sjö
      Anjalrieppe nischdal
      Antipukkij(ärvi) tjärn
      Antipåjtjauratjak tjärnar
      Antipåjtjåkka bäck
      Antipåjtsnibba höjd?
      Apiskåjaure sjö
      Apiskåsuolo holme
      Apiskåvvo skogsland
      Apiskå-ätno å
      Apmotkajse berg
      Appavjaure sjö
      Apparjaure sjö /Se
      Apparpakte fjällbrant
      Apporjaure sjö
      Aptas berg
      Aptas berg
      Aptas-jaure sjöar
      Aptasjaure tjärnar
      Aptasjärvi sjö
      Aptasjärvi tjärn
      Aptasvaara berg
      Aptasvaara berg
      Aptasvuoma myr
      Amahanjarka udde
      Askasjoki bäck
      Askasjåkka bäck
      Askasjåkka bäck
      Atjaktjåkko fjäll
      Atjasjoki bäck
      Atjasjoki bäck
      Atjas-jåkka bäck
      Atjasjåkka bäck
      Atjeknjira bäck
      Atjek(pakte) fjäll
      Atjekpakte fjäll /Se
      Atjekrieppe dal
      Aunotvaras berg
      Aurejåkka bäck
      Aureluoppal sjö
      Aurevare berg
      Aurilekta platå
      Aurivaara berg
      Aurokjaure tjärn
      Aurokjaure sjö
      Aurokjaure sjö /Se
      Aurokjåkka bäck
      Auroktjåkka Saknas
      Autje dal
      Auvakkuj(ärvi) tjärn
      Björnefjeld berg
      Entiejärvi tjärn
      Eras berg
      Erasjauri sjö
      Erasvarats berg
      Erasvarats berg
      Eri Tojpal fjäll
      Eri Tuoipala berg
      Etnoloittimaav(aara) berg
      Eustiljauras sjö
      Eustiljaure tjärn
      Eustiljåkka bäck
      Eustiljåkka bäck
      Eustillako platå
      Eustillako berg(platå)
      Eustiltjårro berg
      Eustilvaras berg
      Eustilvare berg
      Faulosangijåkka bäck
      Fiellokielinen ås
      Foulosankijoki bäck
      Gardetjåkko berg
      Gardetjåkko, se Kartetjåkko fjäll
      Haisuj(ärvi) tjärn
      Haltejaure tjärn
      Hangasvaara höjd
      Hanhijåkka bäck
      Hanhivaara berg
      Hanhivare berg
      Hannapuollan ås
      Hansonsaari holme
      Hapakas bergutsprång
      Hapakas klippbrant
      Harrejaure sjö
      Harrejaure tjärn
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejaureh tjärnar
      Harrejåkka bäck
      Harrejåkka bäck
      Harrejåkka bäck
      Harrejåkka bäck
      Harrejåkka bäck
      Harrekutjaure sjö
      Harrekutta berg
      Harrekutta berg
      Harrekåbbå fjäll
      Harrekåppat berg
      Harreluoppal tjärn
      Harreluoppal sjö
      Harretjavel bergås
      Harretjärro berg
      Harrevare berg
      Harrevare fjäll
      Harrij(aure) tjärn
      Harrijauri sjö
      Harrijoki bäck
      Harrijoki bäck
      Harrijåkka bäck
      Harrijärvi sjö
      Harrij(ärvi) tjärn
      Harrijärvi sjö
      Harrij(ärvi) sjö
      Harrikiveliö bergås
      Harrikotta berg
      Harrikuruj(ärvi) tjärn
      Harrikutta sjö
      Harrivaara berg
      Harrivari berg
      Haukajaure tjärnar
      Haukajåkka bäck
      Haukakorra bäck och dal
      Haukakorrajaure tjärn
      Haukavarats berg
      Haukavarats berg
      Haukorasjaure tjärn
      Haukorasjåkka bäck
      Haukorasråvve ås
      Haukurasj(ärvi) tjärn
      Hauraråvve ås
      Heinatjåkko berg
      Heinatjåkko fjäll
      Herranluhta äng
      Hojkajåkka bäck
      Hojkavaras kulle
      Hojkohen bäckar
      Hojkohenjåkka bäckar
      Hojkohentjåkka berg
      Hokenvaras berg
      Hokkivareh berg
      Hokotievva kulle
      Holmajärvi sjö
      Honkavaara bergshöjd
      Hopukka berg
      Horekanjarka udde
      Huke berg
      Hukkivareh fjäll
      Huomanen. Iso berg
      Huornainen berg
      Huornanen, P. berg
      Huornas berg
      Huornas berg
      Huornas berg
      Huornas berg
      Huornas berg
      Huornasas berg
      Huornasnjåske dal
      Huornats berg
      Huornats berg
      Huornats berg
      Huorratspautots brant
      Hyöty-Naparvare berg
      Hyöty Näveriv(aara) berg
      Håikamajokk bäck
      Håikamajokk älv /Se
      Håikamatjåkko fjäll
      Håikamtjåkko fjäll /Se
      Håjkanjåkka bäck
      Håjkantjåkka fjäll
      Håjkantjårro fjäll
      Hålkanjira bäckar
      Hålkapakte bergbrant
      Hålmajaure sjö
      Håmojåkka bäck
      Håmojåkka bäck
      Håmoskajte landkil
      Hånka berg
      Hånkakiedde vall
      Hånkanjira bäckar
      Håpok berg
      Hårret blockmark
      Hårretjuovva blockmark
      Håurakala vadställe
      Häjnakorrå dalgång
      Häjnatjåkka berg
      Häjnatsåkka fjäll
      Härkejåkka bäck
      Härkevare bergshöjder
      Härkevaret bergshöjder
      Härkevarjåkka bäck
      Härkäjoki bäck
      Härkävaara berg
      Härkävaara berg
      Härrajåkka bäck
      Härrajåkkå bäck
      Härrajåkkå bäck
      Härrakårsa dalföre
      Härrakårsa ravin el bäckdal
      Härralotta äng
      Hästakåpejåkka bäck
      Inkajaure sjö
      Inkajåkka bäck
      Inkanjaure sjö
      Inkanjaure sjö /Se
      Inkaätno å
      Isat fjäll
      Iso Huomanen berg
      Iso Mitasvarra berg
      Isosaari holme
      Iso Sarkaj(ärvi) sjö
      Iso Tuoipala berg
      Isovuoma myr
      Itkespautas bergvägg
      Ittanjaure sjö
      Ittanjåkka bäck
      Ittanvare berg
      I. Vuomajärvi sjö
      Jaffokasluoppal vik
      Jaffokasnjonnje udde
      Jaggarjauri sjö
      Jagåp fjäll
      Jalkeskåbbo Saknas
      Jalkeskåbbo berg
      Jalkiskåbba berg
      Jalkiskåbba berg
      Jalkiskåbba berg
      Jalkiskätjåjve berg
      Jalkis Kätjåive bergsluttning
      Jalkisvare berg
      Jalkis Vuoskåjve berg
      Jalkisvuoskoåjvi fjäll
      Jamitsuolo holme
      Japmajaure sjö
      Jarenjåkkå bäck
      Jarenjåkkå bäck
      Jarinjåkkå bäck
      Jarinjåkkå bäck
      Jaurasjkiedde mark
      Jauroskielas bergås
      Jauraskielas fjällrygg
      Jauruskielas fjällhed
      Jebrensuolo ö /Se
      Jekajärvi sjö
      Jekakoski fors
      Jekejaure sjö
      Jekekuojka fors
      Jeprinsuolo holme
      Jerbele fjäll
      Jerbele, se Kärpel fjäll
      Jerta berg
      Jietnjajaure tjärn
      Jietnjajaure tjärn
      Jietnjatjavel bergås
      Jietnjavagge dal
      Jonkajaure sjö
      Jonkajåkas bäck
      Jonojaure sjö
      Jonojåkka bäck
      Jopok berg
      Jorvajärvi sjö
      Jostoj(aure) sjö
      Jukkasjärvi sjö
      Junojoki bäck
      Junojärvi sjö
      Juollekestjåkko berg
      Juollekestjåkko berg
      Juorboaive fjäll
      Juorboåive, se Jårpåive fjäll
      Juovaj(aure) sjö
      Juovvajaure sjö
      Juovvajaure tjärn
      Juovvajaure tjärn
      Juovvakielas ås
      Juovvakåbba berg
      Juovvakåbba fjäll
      Juovvakätjåive berg
      Juovvakätjåjve berg
      Juovvanjonjevare berg
      Juovvanjonnje bergutsprång
      Juovvanjonnje berg(utsprång)
      Juovvatjåkka berg
      Jupukka berg
      Jågge Saknas
      Jåkahismuotke landtunga(ed)
      Jåkahismuotkejaure sjö
      Jåkajuoka vattendelare
      Jåkkajaure tjärn
      Jåkkakaska landkil
      Jåkkas Saknas
      Jåkkevare berg
      Jållekas berg
      Jållekas berg
      Jållekastjåkka berg
      Jålpa dal
      Jålpajaure sjö
      Jålpajaure tjärn
      Jålpajåkka bäck
      Jålpajåkka bäck
      Jålpanjonnje bergutsprång
      Jålpavuomas dal
      Jåren-jåkka bäck
      Jårenkåppe dalföre
      Jårennjonnje berg(utsprång)
      Jårenskaite landkil
      Jårentjårro berg
      Jårpa-Kärpel fjäll
      Jårpatjåkka berg
      Jårpatjåkka bergås
      Jårpatjåkka fjäll
      Jårpåjve fjäll
      Jårpåive fjäll /Se
      Jåstojaure sjö
      Jåulåmaras fjällhed
      Jåunatjåhkka Saknas
      Jäggejaure tjärn
      Jäkelåjve berg
      Jäkelåjvi fjäll
      Jälkisvuoskoåjvi fjäll
      Jänkkäj(ärvi) tjärn
      Jäprenjåkka bäck
      Jäprenkårsa ravin
      Jäprensolloh holmar
      Jäprentjåkka berg
      Jämak sjö?
      Järrinjokko bäck
      Järrinjokko bäck
      Järrinjåkka bäck
      Järta berg
      Järta berg /Se
      Jäntojaure sjö
      Jäntovielma bäck
      Jääjärvi tjärn
      Jäämänki sjö?
      Jäävaara bergås
      Kaakkurijänkkä myr
      Kaalasjärvi sjö
      Kaddepasmavare berg
      Kadde-Rakor sjö
      Kadde-Rakorjaure sjö
      Kadde-Saktajaure sjö
      Kadjapuollan bergås
      Kadjovaras berg
      Kadjovare bergås
      Kaggatievva kulle(?)
      *Kaipak kulle
      Kaisaniemi udde
      Kaisapakte fjäll
      Kaitasjärvi sjö
      Kaitasvaara berg
      Kaivaara berg
      Kaivaara fjäll
      Kaivalahti vik
      Kajanpalo bergås
      Kajpokåppe dalföre
      Kajpokårsa ravin
      Kajselako platå
      Kajsenjarka udde
      Kajsepakte fjäll
      Kajtasjaure sjö
      Kajtasjåkka bäck
      Kajtasmuotke näs
      Kajtasvare berg
      Kajvare berg
      Kajvari fjäll
      Kajvosjaure tjärn
      Kajvosjaureapejåkka bäck
      Kakas berg
      Kakas berg
      Kakaslako bergplatå
      Kakastjåkka berg
      Kakats berg
      Kakats berg
      Kalamjaure sjö
      Kalamvare fjäll
      Kalanjaure sjö
      Kalanjietnja jökel
      Kalanjåkka bäck
      Kalanvagge dal
      Kalanvare fjäll
      Kalanvare fjäll
      Kalasjaure sjö
      Kallojaure sjö
      Kalloj(ärvi) sjö*
      Kallojärvi sjö
      Kallokaj(ärvi) sjö
      Kallokas höjd
      Kallokjaure sjö
      Kallolako platå
      Kalpainen bergshöjd
      Kalpas bergshöjd
      Kalpmivaara berg
      Kamajaure sjö
      Kamajokk bäck
      Kamajokk älv /Se
      Kamasjaure sjö
      Kamasjaure sjö
      Kamasjauri sjö
      Kamasjåkka bäck
      Kamasjärvi sjö
      Kamasjärvi sjö
      Kamasnjarka udde
      Kamavuopme dal
      Kamsajåkka bäck
      Kamsanjåske dalföre
      Kamsaltjåkka berg
      Kanisjaure sjö
      Kanisjoki bäck
      Kanisjåkka bäck
      Kanisnjonnje bergutlöpare
      Kannasv(uoma) myr
      Kaperasj(ärvi) tjärn
      Kapokielas skogshöjd
      Kapperosjaure tjärn
      Kapukielinen skogshöjd
      Karhotjavel berg
      Karhuvaare berg
      Karisemej(oki) bäck
      Karjalav(aa)ra bergås
      Karjelpuollan bergås
      Karkovaret berg
      Karkovarit fjäll
      Karmas berg
      Karmas fjäll
      Karmas berg
      Karmaspakte bergbrant
      Karmaspakte berg
      Karmastjåkka berg
      Karmastjåkka fjäll
      Karmes fjäll
      Karsahakjåkka bäck
      Karsahakjåkka bäck
      Karsahakjåkka bäck
      Kartejåkka bäck
      Kartekielas höjd
      Kartekåbba kulle
      Karterieppe nischdal
      Kartetjåkka berg
      Kartetjåkka berg
      Kartetjåkko fjäll /Se
      Kartevare fjäll
      Kartimas berg
      Kartimavare berg
      Kartinnjiva bäck
      Kartintievva kulle
      Kartinvare berg
      Karvajaure sjö
      Karvajaure, se Aurokjaure sjö
      Kasajaure sjö
      Kasalako platå
      Kaskamos Aptas-jaure sjö
      Keskamos Aptasjaure tjärn
      Kaskamos Kattar berg
      Kaskamos Käurovare berg
      Kaskamos Lållnjestuottar berg
      Kaskamos Njakajaure tjärn
      Kaskamos Pasmavare berg
      Kaskamos Åunosjaure tjärn
      Kaska Repitjåkko fjäll
      Kaska Repitjåkko, se Kaskastjåkko fjäll
      Kaskarieppe fjälldal
      Kaskasajiekna fjäll (jökel)
      Kaskasajokk bäck
      Kaskasajokk bäck
      Kaskasajåkka bäck
      Kaskasajåkka bäck
      Kaskasatjåkka berg
      Kaskasatj(åkko) fjäll
      Kaskasas bäck
      Kaskasatsatsa tröskel
      Kaskasatsatsa vattendelare
      Kaskasavagge dal
      Kaskasavagge dal
      Kaskasavagge fjälldal
      Kaskasjåkka bäck
      Kaskastjåkka fjäll
      Kaskastjåkko fjäll /Se
      Kaskasvagge fjälldal
      Kaskasvakkejåkka bäck
      Kaskasvakkepahta dalbotten
      Kaskasvarasj berg
      Kaskasvare berg
      Kaskinen Käyrävaara berg
      Kassavuopme skogsland
      Katnesape myr
      Kattarah berg
      Katterjaure sjö
      Katterjåkka bäck
      Katterkåppe dalföre
      Katternjonnje bergutsprång
      Katteråjve fjäll
      Kattjakäjkon berg
      Kattjakäjkonjaure sjö
      Kattjakäjkonjåkka bäck
      Kattojärvi sjö
      Kattojärvi sjö
      Kauppikielinen ås
      Kebnekajse berg
      Kebnetjåkko fjäll
      Kebnetjåkko berg
      Kedketjårro fjällås
      Kelujaure sjö
      Keluråvve berg
      Keinotakjaurats sjö
      Keinotakjaure sjö
      Keinotakjokk bäck
      Keinotakjåkka bäck
      Keinotakjärvi tjärn
      Kejnodakjåkka bäck
      Keksivarit fjäll
      Kelojaure tjärn
      Keloråvve ås
      Kentaluokta vik
      Kentavare bergås
      Kepas berg
      Kepas fjäll
      Kepaslahti vik
      Kerikas bergknall
      Kerikas berg
      Kerikaskårsa ravin
      Kerikasnjarka udde
      Kerikasvaras berg
      Kerikasvare berg
      Kerisvaras bergshöjd
      Kerkelako berg
      Kerkelako berg
      Kerkeluoppal sjö
      Keron fjäll
      Keronvaratjak bergknallar
      Kerpil berg
      Kerpil berg
      Kesasjoki bäck
      Kesasj(ärvi) tjärn
      Keski Aptasj(ärvi) sjö
      Keski Aptasj(ärvi) tjärn
      Ketsåive berg
      Keunekielas ås
      Keurojaureh tjärnar
      Keurojåkka bäck
      Kevusvaara berg
      Kicksisvaara fjäll
      Kiebmekaise berg
      Kiebmejåkka bäck
      Kiebmekaisejiengah berg
      Kiebmekajse fjäll
      Kiebmekajsejåkka bäck
      Kiebmekåpma berg
      Kiebmetjåkka berg
      Kiebmetjåkka fjäll
      Kiebmetjåkka berg
      Kieddejaure sjö
      Kieddekuoika fors
      Kieddevare berg
      Kieddevare höjd
      Kiekajaure sjö
      Kiekapårre berg
      Kieksisvaara berg
      Kielaspuoltatjåkko berg
      Kiellasluokka bergssluttning
      Kiellaspuolta bergssluttning
      Kiellastjåkka berg
      Kielastjåkka berg
      Kiellastjåkko fjäll /Se
      Kiepamajärvi sjö
      Kiepamajärvi sjö
      Kiepanjaure sjö
      Kiepanjauri sjö
      Kiepanvare berg
      Kiepanvare berg
      Kiepanvari fjäll
      Kiepanätno bäck
      Kiepmasluokta vik
      Kiepmasnjarka udde
      Kiepmasvare berg
      Kieron fjäll /Se
      Kierona fjäll
      Kieronavaara berg
      Kieronavaara berg
      Kievaape myr
      Kievajaure tjärn
      Kiimakielinen ås
      Kiirunavaara berg
      Kilvatape myr
      Kipmejåkka bäck
      Kipmevare ås
      Kippasjoki bäck
      Kirekeåive berg
      Kirkejaure sjö
      Kirkejaure sjö
      Kirkeåive fjäll
      Kirkeåive, se Kärkåive fjäll
      Kirkeåive fjäll
      Kirkotievajaure tjärn
      Kirkotievva ås
      Kirkovertijaure sjö
      Kirkovertijaure sjö
      Kirkovärtij(ärvi) sjö
      Kirkovärtij(ärvi) sjö
      Kiron fjäll
      Kironnjaska bergutlöpare
      Kironvaratjah bergknallar
      Kironvare berg
      Kironvare berg
      Kirstijaure tjärn
      Kirstijaure sjö
      Kirstijåkka bäck
      Kirstijåkka bäck
      Kirstivare ås
      Kiskamaj(ärvi) sjö
      Kiskamavaara berg
      Kistokielas skogshöjd
      Kistokäjno flyttled
      Kistokäjnotjåkkatjah berg
      Kivij(ärvi) tjärn
      Kivijärvi tjärn
      Kivilompolo tjärn
      Kivilompolo sjö
      Kiärvejaure sjö
      Kiörvijaure, Nuorte, se Tjårvejaure, Nuorta sjö
      Kiörvivare fjäll (jökel)
      Kiörvivare, se Tjårvevare fjäll (jökel)
      K. Nappasj(ärvi) tjärn
      Koddojokko bäck
      Koiva Kuosanen kulle
      Koivukuosanen kulle
      Koiva Kuosanen berg
      Koivela berg
      Koivu-Kuosanen berg
      Koivulaki berg
      Koivu Pasmavaara berg
      Koivuvaara berg
      Kojijärvi sjö
      Kojijärvi sjö
      Kojusaari holme
      Kokkaj(ärvi) tjärn
      Kokkavaara berg
      Kokkavaara ås
      Kokkesjaure sjö
      Kokkesjaure sjö
      Kokkesjaure tjärn
      Kokkesjaure sjö
      Kokkesluokta vik
      Kokkesluokta vik
      Kokkesnjarka udde
      Kokkesrieppe fjälldal
      Kokkesvielmes sel (sjö)
      Kolijaure sjö
      Koloape myr
      Koloapenjarka udde
      Kominanjira bäck (rännil)
      Kominarälke bergutlöpare
      Konkar berg
      Konkarjietnja jökel
      Konkarjåkka bäck
      Konkarrieppe dal
      Konkojåkka bäck
      Kopostjåkka berg
      Koposvagge dal
      Koppasjokk älv /Se
      Kopposjaure tjärn
      Kopposjåkka bäck
      Kopposjåkka bäck
      Koppostjåkka berg
      Koppostjåkka berg
      Koratat-tjerro berg
      Korkijaure tjärn
      Korravare berg
      Korravare berg
      Korravare Huornas berg
      Kortjam- Saknas
      Kortojärvi sjö
      Kortolahti vik
      Kortovaara, se Kuortatjärro Saknas
      Kortovaara berg
      Kortovaara berg
      Kortovaara berg
      Korvijärvi sjö
      Korvijärvi sjö
      Korvijärvi sjö
      Kosioj(ärvi) tjärn
      Kossatievva backe
      Kostejåkka bäck
      Kotaj(ärvi) tjärn
      Kotnet höjder
      Kovaj(ärvi) sjö
      Kovatjåkko berg
      Krapinpalo ås
      Kulijoki bäck
      Kulijärvi sjö
      Kulovuoma myr
      Kuoblatjåkka fjäll
      Kuoblaåjve bergshöjd
      Kuobletjåkko berg
      Kuoblåjve berg
      Kuoblåjve berg
      Kuoggal bergstrakt
      Kuohojaure sjö
      Kuohojärvi sjö
      Kuoholuokta vik
      Kuohovaras berg
      Kuoivel fjäll
      Kuojkaljaure sjö
      Kuojkaljåkka bäck
      Kuojkalvare berg
      Kuojvel berg
      Kuojvelluokta vik
      Kuoketjåkko berg
      Kuoketjåkko fjäll
      Kuokkel bergstrakt
      Kuoksosuolo holme
      Kuolasjaure sjö
      Kuolatsjaure sjö
      Kuolehän sjö
      Kuolitisj(ärvi) tjärn
      Kuolkasjokk bäck
      Kuolkoj(aure) sjö
      Kuolkoj(aure) sjö
      Kuolkotjåkka berg
      Kuolkotjåkko fjäll
      Kuolkotjåkko fjäll
      Kuollejaure sjöar
      Kuollejåkka bäck
      Kuollekårtjejåkka bäck
      Kuollesuotnjo fiskgölar
      Kuolpak berg
      Kuolpak berg
      Kuolpan bäck
      Kuolpanjuonje berg(parti)
      Kuolpanjåkka bäck
      Kuolpankiedde vall
      Kuolpannjonnje bergutsprång
      Kuolpanvadda slätt
      Kuoperjiekna jökel
      Kuoperjåkka bäck
      Kuoperjåkka bäck
      Kuoperpakte fjäll
      Kuoperskajte landkil
      Kuopertjåkka fjäll
      Kuopervagge dal
      Kuopervagge dal
      Kuoppasjärvi sjö
      Kuoppasjärvi sjö
      Kuoppejaure sjö
      Kuoppejåkka bäck
      Kuoppevare höjd
      Kuoppijauri sjö
      Kuormakka fjäll
      Kuormakkaj(ärvi) sjö
      Kuorpmek berg
      Kuorpmek fjäll
      Kuorpmekjaure sjö
      Kuortatjäro Juovvatjåkka berg
      Kuortatjärro berg
      Kuortatjärro bergmassiv
      Kuortatjärro fjällrygg
      Kuortojaure sjö
      Kuortojåkka bäck (ström)
      Kuortoluokta vik
      Kuortovare berg
      Kuosakielinen höjd
      Kuosas bergshöjder
      Kuoskajåkka bäck
      Kuoskalako platå
      Kuossakielas ås
      Kuossakielas ås
      Kuossa-Kuosas höjd
      Kuossa-Kåkkevare berg
      Kuossa-Pasmavare berg
      Kuoss-ape myr
      Kuossas berg
      Kuossas-jaure sjöar
      Kuossasjaure tjärn
      Kuossastjåkka berg
      Kuossa-Tarvas berg
      Kuossavados ås
      Kuossavare berg
      Kuossavare bergås
      Kuossavarhuornas ås
      Kuossavarhuornas berg
      Kuotjajaure tjärn
      Kuotjajaure tjärn
      Kuotjajåkka bäck
      Kuotjajåkka bäck
      Kuotjaluoppal tjärn
      Kuotjavaras höjd
      Kuotjavare bergås
      Kuotjavare bergshöjd
      Kuotjavare berg
      Kuotsaj(ärvi) tjärn
      Kuotsav(aara) berg
      Kuotojanratjeh Saknas
      Kuototjåkko berg
      Kuoutanjuoktja bergutsprång
      Kuovhonj(ärvi) tjärn
      Kuovhonvuopio vik
      Kurravaara berg
      Kurravaara berg
      Kuusimaa skog
      Kuusi Pasmavara berg
      Kuusi Sitnuinen berg
      Kuusi Tervasvaara berg
      Kuusiv(aara) bergås
      Kåbbletjåkko fjäll
      Kåbletjåkko fjäll /Se
      Kåbtareppe dal
      Kåbtarieppe dal
      Kåddevare berg
      Kådosolloh holmar
      Kåjaure sjö
      Kåjauri sjö
      Kåjkekårsa bäck
      Kåjkkekårsajåkka bäck
      Kåjnokielas ås
      Kåjvojaure sjö
      Kåki berg
      Kåki fjäll
      Kåkinjonnje bergutlöpare
      Kåkinjonnje berg
      Kåkitjårro berg
      Kåkitjårro fjäll
      Kåkkejaure tjärn
      Kåkkepuollan ås
      Kåkkevare berg
      Kålkasjåkka bäck
      Kålkasjåkka bäck
      Kålkaskårsa ravin
      Kålkasrågge klyfta
      Kålkastjåkka berg
      Kålkojaure sjö
      Kålkojauri sjö
      Kålkojåkka bäck
      Kålkokjauras sjö
      Kålkokjaure sjö
      Kålkokjaure sjö
      Kålkokjegge myr
      Kålkokjegge myr
      Kålkokjåkka bäck
      Kålkokjåkka bäck
      Kålkoknjarka halvö
      Kålkoknjarka udde
      Kålkoknjåske dal
      Kålkoksuolo holme
      Kålkoksuotnjo myr
      Kålkoktjåkka fjäll
      Kålkoktjåkka berg
      Kålkoktjåkka fjäll
      Kålkokvagge dal
      Kålkokvagge dal
      Kålkokvaggejåkka bäck
      Kålkovuomos myr
      Kålkukjaure sjö
      Kålkukjåkkå bäck
      Kålkuksuotnjo myr
      Kållojåkkå bäck
      Kållujåkkå bäck
      Kålloråtje dalföre
      Kåntejåkka bäck
      Kåntejåkka bäck
      Kåntejåkka bäck
      Kåntetjåkkå berg
      Kåntetjåkkå fjäll
      Kåppajaure sjö
      Kåppajåkka bäck
      Kåppakielas ås
      Kåppasjokk, se Koppasjokk älv
      Kåppasjåkka bäck
      Kåppastjårro berg
      Kåppasåive fjäll /Se
      Kårjekjaure sjö
      Kårsanjunje fjällutsprång /Se
      Kårsapadajietnja jökel
      Kårsaskajte landkil
      Kårsaskajtevaratjah åsar
      Kårsatjåkko fjäll /Se
      Kårsatjårro berg
      Kårsavagge dal och bäck
      Kårsavaggejokk, se Kårsavakjokk älv
      Kårsavaggepakte, se Kårsavakpakte berg
      Kårsavakjokk älv /Se
      Kårsavakpakte berg /Se
      Kårsonjuonje fjäll
      Kårsotjåkko fjäll
      Kårsovaggejokk bäck
      Kårsovaggepakte berg
      Kårteape myr
      Kårteapejåkka bäck
      Kårtjejåkaluobbalah tjärnar
      Kårtjejåkka bäck
      Kårtjerieppe dalföre
      Kårtnisjaure sjö
      Kårvejaure sjö
      Kårvejaurtjålme sund
      Kårvetjålme sund
      Kårvijauri sjö
      Kårvijauri ssjö
      Kårvitsålemi sund
      Kåsajva tjärn
      Kåsajvajåkka bäck
      Kåskenjåkka bäck
      Kåskenätnam skogsland
      Kåskenätnan skog
      Kåssaantjo bäck
      Kåssatievva höjd
      Kåtesuolo holme
      Kåtesuolo, se Såkesuolo ö
      Kåtonjira bäck
      Kåtoriepejauras tjärn
      Kåtorieppe dal
      Kåtotjåkka berg
      Kåtotjåkko berg /Se
      Kåutajåkka bäck
      Kåutåjåkkå bäck
      Kåvare höjd
      Kåvvo berg
      Kåvvojauras sjö
      Kättjatjåkka berg
      Käksejaure sjö
      Käksejåkka bäck
      Käksevare berg
      Käksijauri sjö
      Käksijauri sjö
      Käksijåkka bäck
      Käksivari fjäll
      Käksivarit fjäll
      Kälnam lågland
      Kälnamjåkka bäck
      Kälnamjåkka bäck
      Käntavareh berg
      Kärkejauratjah sjöar
      Kärkejaure sjö
      Kärkejaure sjö
      Kärkejauri sjö
      Kärkejuovva blockmark
      Kärkejåkka bäck
      Kärkejåkka bäck
      Kärkejåkka bäck
      Kärkejåkka bäck
      Kärkekielas bergås
      Kärkekielas berg
      Kärkekielas fjällhed
      Kärkekårsa ravin och bäck
      Kärkelako platå
      Kärkeluoppal tjärn
      Kärkeluoppal tjärn
      Kärkeluoppal sjö
      Kärkeluoppal sjö
      Kärkenjira bäck
      Kärketjårro fjällås
      Kärkevagge dal
      Kärkevuomos dalföre
      Kärkevuomosjaure tjärn
      Kärkeåjve berg
      Kärkivardo fjäll
      Kärkiåjve fjäll
      Kärkiåjve fjäll
      Kärkåive fjäll /Se
      Kärkåjve fjäll
      Kärkåjvi fjäll
      Kärmahapäse berg
      Kärmahapäs(s)e berg
      Kärpel berg
      Kärpel fjäll
      Kärpel berg
      Kärpel fjäll /Se
      Kärpeljaure sjö
      Kärpeljaure sjö
      Kärpeljaure sjö
      Kärpeljauretjålme sund
      Kärtosape myrar
      Kärtosape myr
      Kärtosjokk bäck
      Kärtosjåkka bäck
      Kärtosjåkka bäck
      Kärtossuolo holme
      Käsasjaure tjärn
      Käsasjaure sjö
      Käsasjåkka bäck
      Käsasjåkkå bäck
      Kätajåkka bäck
      Kätajåkka bäck
      Kätatjatja tröskel
      Kätavare berg
      Kätjåive berg
      Kätjåive fjäll
      Kätjåivemåske sluttning
      Kätjåjhuornas berg
      Kätjåjjaure tjärn
      Kätjåjkåppah kullar
      Kätjåjnjåskejåkka bäck
      Kätjåjnjåskejåkka bäck
      Kätjåjve berg
      Kätjåjvenjåskejåkka bäck
      Kätkape myr
      Kätkape myr
      Kätkevare berg
      Kätkäjäj(ärvi) tjärn
      Kätkävuoma myr
      Kätta berg
      Käukstjärro fjällrygg
      Käurovare berg
      Käurovuoppe vik
      Kävosjaure tjärn
      Kävosmuotke mårka
      Kävosråvas ås
      Kävosråvve berg
      Kävosådje bäck
      Käyräjärvet tjärnar
      Käyräjärvet tjärnar
      Käyräv(aa)ra berg
      Käyrävuopio vik
      Laanijoki bäck
      Laanijärvet tjärnar
      Laanipalo ås
      Laanivaara ås
      Ladnatjårro, se Latnjatjårro fjäll
      Ladnatjårro berg
      Ladnevare berg
      Ladnevare berg
      Ladnivaara bergshöjd
      Ladnivaara bergshöjd
      Ladnivaara berg
      Ladtjojaure sjö
      Ladtjojåkka å
      Ladtjovagge dal
      Ladtjovagge dal
      Ladtjopaskasj dalförträngning
      Laimolahti vik
      Laimolahti vik
      Lainio elf älv
      Lainiojoki bäck
      Lainiov(aara) berg
      Lainiovaara ås
      Lajmoluokta vik
      Lajmoluokta vik
      Lajrejaureh sjöar
      Lajrevagge dal
      Lajrevagge dal
      Lajrevare fjäll
      Lajreåjve fjäll /Se
      Lakis-jåkka bäck
      Lakisvaras berg
      Lakisvare berg
      Lakisvare berg
      Lakisärta trädgräns
      Lakojaure tjärn
      Lakojaure tjärn
      Lakojaure sjö
      Lakojaure tjärn
      Lakojåkka bäck
      Lakojåkka bäck
      Lakojåkka bäck
      Lakojåkka bäck
      Lakovuomos högslätt
      Laktajaure, se Låktajaure sjö
      Lammasante kullar
      Lappeav(aara?) berg?
      Lapp-porten dal
      Lassesvare bergknall
      Lastakåppe nisch
      Latnjajaure sjö
      Latnjajåkka bäck
      Latnjatjårro berg
      Latnjatjårro fjäll /Se
      Latnjavagge dal
      Latnjavakkenjalme vik
      Latnjejegge myr
      Latnjejegge myr
      Latnjejåkka bäck
      Latnjetjavel bergshöjd
      Latnjevare bergshöjd
      Latnjavare bergshöjd
      Latnjevare berg
      Latnjevareh berg
      Latnjevareh berg
      Latnjevareh fjäll
      Latnjivari berg
      Lattekjaure tjärn
      Lattekjåkka bäck
      Latteklåpme terrass
      Lattekpakte brant
      Latteluokta vik
      Lattemuotke lågland
      Lattenjarka udde
      Lattevare berg
      Laukajaure sjö
      Laukavare Saknas
      Laukavare bergshöjd
      Laukajärvi sjö
      Laulovare berg
      Launjejåkka bäck
      Launje(k)jåkka bäck
      Launjekvare berg
      Launjevare berg
      Launjevare ås
      Launjiätno älv
      Laurakas berg
      Laurakas bergås
      Laurakkuojka fors
      Lehtisaari holme
      Lehtitjavel berg
      Lehtivaara berg
      Lehtojaure tjärn
      Lehtoj(ärvi) tjärn
      Lehtovare höjd
      Leinevand sjö
      Lenisjaure sjö
      Lettojärvi tjärn
      Lettoj(ärvi) tjärn
      Lettovuoma myr
      Leuska berg
      Levasjokk å
      Levasjokk å
      Levasjokk å
      Levasjokk, se Lävasjokk älv
      Levaskåbbo berg
      Librepälkas bergshöjd
      Liedektjielke fjällrygg
      Liekojåkka bäck
      Liesok berg
      Liesokjåkka bäck
      Liikavarats berg
      Liikavarats berg
      Likta berg
      Liljakielas bergås
      Linkaluoppal tjärn
      Linkatjåkko berg
      Linkavare berg
      Liutatjårro berg
      Lolemos Aptas-jaure sjö
      Lolemos Kattar berg
      Lolemos Käurovare berg
      Lolemos Låunjestuottar berg
      Lolep Akavaras berg
      Lolep Altevare berg
      Lolep Haukajaure tjärn
      Lolep Hojkohen bäck
      Lolep Hojkohenjåkka bäck
      Lolep Hålkanjira bäck
      Lolep Hånkanjira bäck
      Lolep Jåunatjåkka berg
      Lolep Kuojkalvare berg
      Lolep Kärtosape myr
      Lolep Kävosjaure tjärn
      Lolep Majta berg
      Lolep Maltosråvve bergås
      Lolep Markojaure tjärn
      Lolep Njarka halvö
      Lolep Palkesvaras ås
      Lolep Patsajäkel Saknas
      Lolep Pårre berg
      Lolep Stallojaure sjö
      Lolep Suolojaure tjärn
      Lolep Suoretjåkka fjäll
      Lolep Suorre dal
      Lolep Suorta bäck
      Lolep Suortatjåkka berg
      Lolep Såkevaras Saknas
      Lolep Sävvajaure sjö
      Lolep Tjabbe bäck
      Lolep Tjabbejåkka bäck
      Lolep Tjämejåkka bäck
      Lolep Tjämetjåkka berg
      Lolep Tjärrovaras höjd
      Lolep Tårna berg
      Lolep Vatjasvare berg
      Lolep Vejkinjarka udde
      Lolep Vuoppe vik
      Lolep Vuoppe vik
      Lolep Åunosluoppal tjärn
      Lolep Äddjeråvve brännland
      Lolet Kuossavare berg
      Lolet Sautsotjärro berg
      Lolet Äggo berg
      Lolip Kojkalvari fjäll
      Lollekäsjkuorpmekhuornas berg
      Lollihatjårro berg
      Lollihatjårrojåkka bäck
      Lomanin platå
      Lomanin berg
      Lomikårsa dalföre
      Lomitjåkka berg
      Lomsasluoppal Saknas
      Lomsasvaras bergshöjd
      Longasjoki bäck
      Longasjärvi sjö
      Lospejaure sjö
      Lospevare berg
      Lospevare berg
      Lospevare berg
      Lospevare berg
      Lospevare höjd
      Lotetjåkka berg
      Loteålke bergutsprång
      Lotitjåkka berg
      Luitekj(aure) tjärn
      Lul. berg
      Lulep Kuossavare fjäll
      Lulep Vatjasvare fjäll
      Lulep Åggo fjäll
      Lulep Åggojokk bäck
      Lulep Åggojokk bäck
      Lule Tjappe bäck
      Lullekanåive berg
      Lullekanåive fjäll
      Lulletjårro berg
      Lul. Rienakv(are) berg
      Lul. Tjappe bäck
      Lul. Välivare berg
      Luoitek bäckdal
      Luoitekjaureh sjöar
      Luoitekjåkka bäck
      Luojtek dal
      Luojtekjaure tjärnar
      Luoktejaure sjöar
      Luokteknjira bäck
      Luoktekrieppe dalföre
      Luoktetjåkka berg
      Luongasj(oki) bäck
      Luongasj(ärvi) sjö
      Luongasj(ärvi) sjö
      Luongastunturi berg
      Luopahta berg
      Luopakte bergbrant
      Luopasjauratjah sjöar
      Luopasjoki bäck
      Luopasjåkka bäck
      Luossajaure sjö
      Luossajaure sjö
      Luossajaure sjö
      Luossajauri sjö
      Luossajoki bäck
      Luossajoki bäck
      Luossajåkka bäck
      Luossajåkka bäck
      Luossajärvi sjö
      Luossajärvi sjö
      Luossajärvi sjö
      Luossajärvi sjö
      Luossakorra ravin o. bäck
      Luossavaara berg
      Luossavaara berg
      Luossavaara berg
      Luossavaara berg
      Luossavare berg
      Luossavare berg
      Luossavare berg
      Luossavari berg
      Luottajaure tjärn
      Luottaj(ärvi) tjärn
      Luotte berg
      Luotte berg
      Luottejaure sjö
      Luottejaure sjö
      Luottejaure sjö
      Luottejåkka bäck
      Luottemora riksröse
      Luottemori klippa l. sten
      Luovare berg
      Luovinjunjanen berg
      Luovvejaure sjö
      Luovvekårsa bäck
      Luovvekårsa ravin el. bäckdal
      Luovvenjonjes berg
      Luovvenjunjes fjäll
      Luovvinunnanen fjäll
      Luspajärvi sjö
      Luspavaara berg
      Luspavaara berg
      Luspavaara berg
      Låddevare bergshöjd
      Låddevare fjäll
      Låktajaure sjö
      Låktajaure sjö /Se
      Låktajokk bäck
      Låktajokk bäck /Se
      Låktajåkka bäck
      Låktatjåkko fjäll
      Låktatjåkko fjäll /Se
      Låktavagge dal
      Låktåjve Saknas
      Låmetjåkko berg
      Låmetjåkko berg
      Långasjaure sjö
      Låpes berg
      Låtnjonjaure sjö
      Låtnjonjåkka bäck
      Låtnjonvare berg
      Låunjesjaure sjö
      Låunjesjaure sjö
      Låunjesjåkka bäck
      Låunjestuottar berg
      Läjsohallanjåkka bäck
      Lätaluoppal sjö
      Lätavaras berg
      Lätavari berg
      Lätavari berg
      Lätavari berg
      Lättaluoppal sjö
      Lättavare berg
      Lävas å
      Lävasjokk älv /Se
      Lävas-jåkka å
      Lävasjåkka å
      Lävaskåbba berg
      Maattajoki bäck
      Maattavaara berg
      Maattavuoma myr
      Maisovare berg
      Maisovare berg
      Majaure sjö
      Majaure sjö
      Majta berg
      Maivattjåkko fjäll
      Makkitievva bergsluttning
      Maltosjoki bäck
      Maltosjåkka bäck
      Maltosj(ärvi) tjärn
      Maltosråvve bergåsar
      Manamtjärro berg
      Manamtjärro fjäll
      Mankerjaure tjärn
      Mannaktjärro fjälltrakt
      Mannantjerro fjäll
      Marfekårsa ravin
      Markkaj(ärvi) tjärn
      Markkasaari holme
      Markojaure tjärn
      Markosuolo holme
      Markotievak ås
      Marsojaure sjöar
      Marsojaurit sjöar
      Marsojåkkå bäck
      Marsojåkka bäck
      Martenlako platå
      Martenlakojauras sjö
      Masälke höjdsträckning
      Maselki fjällsluttning
      Masälkejauratjah tjärnar
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matalavaara ås
      Matalavare ås
      Matejaure tjärn
      Matejåkka bäck
      Matejåkka bäck
      Materpakte fjällbrant
      Materpuolta fjällsida
      Materpårre fjäll
      Matijuovva blockmark
      Matjäksa berg
      Matjäksa berg
      Matjäusa Huornas berg
      Mattajåkka bäck
      *Mattaresaivo Saknas
      Mattaresaivo lagun
      Mattavare berg
      Maunaape myr
      Maunajaure tjärn
      Maunavare bergshöjd
      Maunujaure tjärn
      Maunuvuoma myr
      Mellejokk bäck
      Mellejokk älv /Se
      Mellesuolo holme
      Merasjaure sjö
      Merasjärvi sjö
      Merasvaara berg
      Merasvare berg
      Mesatjåkko fjäll
      Mertainen berg
      Mertaseno å
      Mettä Aptasj(ärvi) sjö
      Mettä Aptasj(ärvi) tjärn
      Mettä-Kallojärvi sjö
      Mettä Sattaj(ärvi) tjärn
      Mettä Sorkij(ärvi) tjärn
      Mielkeriepejiekna jökel
      Mielkeriepejåkka bäck
      Mielkeriepetjåkka fjäll
      Mielkerieppe dalföre
      Miesakjaure sjö
      Miesakkuojka fors
      Miesaknjarka udde
      Miesaktjåkka fjäll
      Miesatjåkko fjäll /Se
      Mikkelijoki bäck
      Mikkelijärvi tjärn
      Mikkelirova brännland
      Mikkelirova ås
      Mikkelråvve ås
      Mittespaljes berg
      Mjellejokk bäck
      Mjellesuolo holme
      Morasjauri sjö
      Morasjaurit sjöar
      Moratjåkkah berg
      Morhavare bergshöjd
      Mormantjåkko fjäll
      Mormantjåkko, se Mårmatjåkko fjäll
      Muljåkjåkkå bäck
      Muoddaape myr
      Muoddaapevuoma myr
      Muorahistjåkka berg
      Muorahisvagge fjälldal
      Muoratistjåkka fjäll
      Muoratisvagge dal
      Muoratisvakkepattatjåkka fjäll
      Muotkadakjaure sjö
      Muotkadakjåkka bäck
      Muotkadakkorra pass
      Muotkadakluokta vik
      Muotkav(aara) Saknas
      Muotkevare bergshöjd
      Muotkevare bergås
      Muotkevare berg
      Myllyjoki å
      Måhkkalak udde (älvkrok)
      Måkkeks fors
      Måkkeluobbalakielas ås
      Måkkeluoppal tjärn
      Måkkeluoppal tjärn
      Måkkeluoppal sjö
      Mårmajåkka bäck
      Mårmatjåkko fjäll /Se
      Mårmavare berg
      Mårsojaure sjö
      Mårsojaure sjö
      Mårsojokk bäck
      Mårsovardo berg
      Mårsovardo fjäll
      Måses fjäll
      Måskomårma bäck
      Måttjehakluoppal tjärn
      Måusejaure sjö
      Måusejauri sjö
      Måusejåkka bäck
      Måusevardo bergmassiv
      Måusevarto fjäll
      Mäntysaari holme
      Mänty Supasv(aara) berg
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvaara berg
      Märtes berg
      Märtesjåkka å
      Mättjaptas-jaure sjö
      Mättje-Kallojaure sjö
      Mättje-Rakor sjö
      Mättje-Rakorjaure sjö
      Mättje-Saktajaure tjärn
      Mättje-Tjårkejaure tjärn
      Naakaj(ärvi) tjärn
      Nakerallekäsnjonnje bergutsprång
      Nakerijoki å
      Nakerijärvi sjö
      Nakerijärvi sjö
      Nakerivaara berg
      Nakerjaure sjö
      Nakerjaure sjö
      Nakervare berg
      Nakerätno å
      Nalfa berg
      Nalfa bergknall
      Nalfalako platå
      Nalmoinen berg
      Nalmoisenj(ärvi) tjärn
      Nalmoisenvuoma myr
      Namahisnjonnje bergutsprång
      Namahis Tjielkeh åsar
      Namahistjielkeh fjällrygg
      Nammahistjielki bergås
      Nammåjkaskajåkkå bäck
      Nammåjvi fjäll
      Namåive berg
      Namåive fjäll
      Namåjvi fjäll
      Nankijärvi sjö
      Nankitunturi berg
      Naparjaure tjärn
      Naparjåkka bäck
      Naparvare berg
      Nappasjaure tjärn
      Nappasjaurejåkka bäck
      Nappasjaureätnan skog
      Nautekielas ås
      Nautekielas fjällrygg
      Nejtapakte fjällbrant
      Niallajaure sjö
      Niallåive berg
      Niallåive berg
      Nieljavari berg
      Niemijaure tjärn
      Niemijaurejåkka bäck
      Nikkalahti by
      Nikkasvollijaure sjö
      Nikkeljaure tjärn
      Nikkelråvve brännland
      Nikojaure tjärn
      Nikotievva ås
      Nikuj(ärvi) tjärn
      Nilasjaure tjärn
      Nipals berg
      Niskajaure sjö
      Niskavare berg
      Nissonjokk bäck
      Nissonjokk älv /Se
      Nissonjåkka bäck
      Nissonkårsa dal
      Nissonkårsa klyfta
      Nissonlako fjällslätt
      Nissonreppe nischdal
      Nissonrieppe nischdal
      Nissonsnuokka bergknall
      Nissontjåkka fjäll
      Nissontjåkko, se Nissontjårro fjäll
      Nissontjårro fjäll
      Nissontjårro fjäll
      Nissontjårro fjäll /Se
      Nissonvagge dal
      Nissonvagge dal
      Niusakjauras tjärn
      Niusakjåkka bäck
      Njakajaure tjärnar
      Njakajaure sjöar
      Njakajaure tjärn
      Njakajåkka bäck
      Njakatjavel åsar
      Njakatjavel ås
      Njakatjavelk ås
      Njalfa berg
      Njalfalako bergplatå
      Njallåive berg
      Njallåive berg(massiv)
      Njallåive berg
      Njallåjhuornas berg
      Njallåjnjarka udde
      Njallåjvaras berg
      Njallåjve bergmassiv
      Njallåjve berg
      Njallåjve berg
      Njalmos berg
      Njalmos tjärn
      Njalmosape myr
      Njalmosjåkka bäck
      Njalmoskårsa ravin
      Njalmostjåkka berg
      Njalmus fjäll
      Njalmusape myr
      Njalmusape myr
      Njalmusjåkka bäck
      Njalmuskårsa ravin
      Njanjajaure sjö
      Njanjatjåkka berg
      Njeulerieppe dalföre
      Njojkostaknjira bäck
      Njojkostak(tjåkka) berg
      Njolla berg
      Njollaallekäsnjonnje Saknas
      Njonjas bergshöjd
      Njonjes berg
      Njonjeskätje bergända
      Njonjeskätje bergutlöpare
      Njonjes(tjåkka) berg
      Njoten Saknas
      Njotenjåkka bäck
      Njotenpadanjarka udde
      Njotenpadavare berg
      Njotenpatta dalföre
      Njulja berg
      Njulla fjäll /Se
      Njunjes fjäll /Se
      Njuoikustak berg /Se
      Njuonjevare berg
      Njuonjevare, se Njunjes fjäll
      Njuorajaure sjö
      Njuorajaure, Pajep, Vuolle sjöar /Se
      Njuorajaure Sajva sjö
      Njuorajauresuolo holme
      Njuorajokk å
      Njuoralako platå
      Njuoraänonjalme vik
      Njuoraätno å
      Njuorätno älv /Se
      Njuoskaskielas ås
      Njuotjamaj(aure) sjö
      Njuotjamaluspavaara höjd
      Njuotjamavardo bergås
      Njuotjanjaure sjö
      Njuotjanjåkka bäck
      Njuotjanjauresuolo holme
      Njuotjanvare bergshöjd
      Njuten berg /Se
      Njutum berg
      Njutum, se Njuten berg
      Njållonjaure sjö
      Njållonjåkka bäck
      Njållonvaras ås
      Njållonvaras ås
      Njåltjekorra ravin?
      Njåmmeljaure sjö
      Njåmmeljaure sjö
      Njåmmeljauri sjö
      Njåmmelvare berg
      Njåmmelvare fjäll
      Njåmmelvari berg
      Nokutusj(ärvi) tjärn
      Nokutusvaara berg
      Noltovaara bergknall
      Nottakvare berg
      Nottakvare berg
      Nummajärvi sjö
      Nummajärvi sjö
      Nummavaara berg
      Nummavaara berg
      Nunanen bergshöjd
      Nunanen berg
      Nunasjärvi tjärn
      Nunasvaara berg
      Nuokustak berg
      Nuokustak, se Njuoikustak berg
      Nuolja berg
      Nuolja, se Njulla fjäll
      Nuorajaure sjö
      Nuorajokk å
      Nuorajokk, se Njuorätno älv
      Nuorajärvi sjö
      Nuorajärvi sjö
      Nuorta Rienat berg
      Nuortakätjevagge dal
      Nuortap Kåvvo berg
      Nuortap Rienak berg
      Nuortap Rienak fjäll
      Nuortap Suolovare berg
      Nuortaspäle Vanas-jaure sjö
      Nuorte Kiörvijaure sjö
      Nuosakkajokk bäck
      Nuoskaskielinen ås
      Nutakkavaara berg
      Nutakkavaara berg
      Nuttejaure sjö
      Nuttejaure sjö
      Nuttejaure sjö
      Nutteåive berg
      Nutteåive fjäll
      Nutteåive berg
      Nåkkadosjaure tjärn
      Nåkkadosvare berg
      Nålto kulle
      Nåltovare bergknall
      Nåtkojåkka bäck
      Nåtkovare berg
      Nälkäj(oki) bäck
      Nälkäjärvet tjärnar
      Nälkävuoma myr
      Näsketpakte fjällbrant
      Näsketpårre fjäll
      Näverijoki bäck
      Näverijärvet tjärnar
      Oaivuskielas fjällhed
      Odjajaure tjärn
      Odjapuoltja ås
      Odjatievva ås
      Oinakkajärvi sjö
      Ojtojaure sjö
      Ojtojåkka bäck
      Ojtotjårro bergutsprång
      Ojtotjårro bergutsprång
      Ojtovagge dalföre
      Omporjåkka bäck
      Ongelmus sel
      Onna Allakas berg
      Onna Allakas sjö
      Onna Huornasas berg
      Onna Huornas berg
      Onna Jauras tjärn
      Onna Jåkkas bergparti
      Onna Jåkkatja njira bäck
      Onna Kaskasasj bäck
      Onna Kaskasas bäck
      Onna Kuolpanas ågren
      Onna Kärpel fjäll
      Onna Kävosråvas ås
      Onna Paddosas kulle
      Onna Påkas dalparti
      Onna Rakkesvaras berg
      Onna Rakisvaras berg
      Onna Rakkisvaras fjäll
      Onna Raustevaras berg
      Onna Räjtasj dal
      Onna Räjtasj dal
      Onnaräjtatjajaure sjö
      Onna Räjtavakkasj dal
      Onna Salvojåkas bäck
      Onna Salvos dalsträckning
      Onnasalvotjajåkka bäck
      Onna Tjeros bergshöjd
      Onna Tåresvakkas dal
      Onna Vistasas bäck
      Onnavistasasjaure sjö
      Onna Vistasasvare berg
      Onna Vuoskojauras sjö
      Onna Vuoskojauras sjö
      Onna Vuoskojåkas bäck
      Onna Vuoskovaras berg
      Oppisåive berg
      Orasnjarkajaure sjö
      Orasnjarkajaure, se Årosnjarkajaure sjö
      Ortojoki bäck
      Ortovare fjäll
      Ossaluokta vik
      Ossaluoppal tjärn
      Ossanjarka udde
      Ossavare berg
      Ossavuopme myr
      Otsokkajägge myr
      Ounistunturi berg
      Ounisvaara berg
      Outakätjåjve fjäll
      Outapaihtikka fjäll
      Paanavuoma myr
      Paddos(tjevva) Saknas
      Paddosårta trädgräns
      Padje-Snarapjaure sjö
      Pados berg
      Padosjåkka bäck
      Padosvare berg
      Pahtajaure sjö
      Pahtajaure, se Paktajaure sjö
      Pahtaj(oki) bäck
      Pahtaj(oki) bäck
      Pahtajokk å
      Pahtajokk, se Paktajokk bäck
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara bergshöjd
      Pahtosvaara berg
      Paijeb Allesjaure sjö
      Paijep Liedekkuoika fors
      Paijeb Njuorajaure sjö
      Paijeb Åggo fjäll
      Paijeb Åggo fjäll
      Paitas-jaure sjö
      Paittasjärvi sjö
      Pajemos Alesjaure sjö
      Pajemosjaure tjålme sund
      Pajemus Njakajaure tjärn
      Pajep Allakasjaure sjö
      Pajep Kuollejaure sjö
      Pajep Kuollesuotnjo fiskgöl
      Pajep Luoktekjaure sjö
      Pajep Matejaure tjärn
      Pajep Njakajaure tjärn
      Pajep Njakatjavel Saknas
      Pajep Njuorajaure sjö
      Pajep Paddostievva kulle
      Pajep Räskajaure tjärn
      Pajep Räskavare berg
      Pajep Sadkavare berg
      Pajep Salvojaure tjärn
      Pajep Toras bergknalle
      Pajep Tuossoråvve ås
      Pajitåggo berg
      Pajtik berg
      Pajtiktjåkka berg
      Pakkapahoknjira bäck
      Paktajaure sjö
      Paktajaure sjö /Se
      Paktajokk bäck /Se
      Paktajåkaluobbalah sjöar
      Paktajåkka å
      Paktajåkka bäck
      Paktevare bergshöjd
      Paljas Sitnuinen berg
      Paljes Härkevare berg
      Paljeskåbba kulle
      Paljeskåbba berg
      Paljeskåbba fjäll
      Paljeskåppah kullar
      Palkasta berg
      Palkasta fjäll
      Palkasta fjäll
      Palkastak berg
      Palkastak fjäll
      Palkastak fjäll
      Palkeskårsa dalföre
      Palkeskårsajåkka bäck
      Palkestjåkka berg
      Palkesvaras bergknall
      Palkesvaras Saknas
      Pallemjokk bäck
      Pallemlako fjällslätt
      Pallemreppe fjälldal
      Pallemtjåkko fjäll
      Pallenjåkka bäck
      Pallenlako fjällslätt
      Pallenrieppe fjälldal
      Pallentjåkka fjäll
      Pallentjåkko fjäll /Se
      Pallentjårro fjäll
      Pallenvagge dal
      Pallimtjåkko fjäll
      Pallimtjåkko fjäll
      Pallimtjåkko, se Pallentjåkko fjäll
      Palojaure tjärn
      Palojaurejåkka bäck
      Palojoki bäck
      Paloleuska berg
      Palo Ripakainen berg
      Palo Tervasv(aara) berg
      Palovaara berg
      Palovaara berg
      Palovare berg
      Pananjarka udde
      Pannoadjakaape myr
      Pantavaara berg
      Papakorra ravin
      Papakorra ravin
      Papakåppah bergshöjder
      Papaålke bergknall
      Papaålke bergknall
      Parajaure tjärn
      Parajaureätnan ås
      Paraj(oki) bäck
      Parajåkka bäck
      Parajåkka bäck
      Parasj(ärvi) tjärn
      Parrojauri sjö
      Partajåkka bäck
      Partarieppe dalföre
      Paskesåjve berg
      Paskesåjve fjäll
      Paskesåjve fjäll
      Paskesåjvi fjäll
      Paskisåive berg
      Paskisåive fjäll
      Pasmajaure sjö
      Pasmajoki bäck
      Pasmajåkka bäck
      Pasmajärvi sjö
      Pasmav(aa)ra berg
      Pasmavare berg
      Pasmavare berg
      Passejiekya jökelområde
      Passejiekna jökel
      Passejåkka bäck
      Passejåkka bäck
      Passelåpme helig plats
      Passemasj berg
      Passemasj berg
      Passenjira bäck
      Passerieppe dalföre
      Passetjåkka fjäll
      Passetjårro berg
      Passevare berg
      Patekielas ås
      Patnetjielke berg
      Patsajäkeljaure sjö
      Patsajäkeljåkka bäck
      Patsajäkeltjårrovare berg
      Patsijärvi sjö
      Paunjekuojka fors
      Paunjevare berg
      Paunjevare berg
      Pauranki fors /Se
      Pauranki fors
      Paurankilantto tjärn
      Pauranki(vaara) berg
      Paurankivaara berg
      Pautas fors
      Pedtjovare berg
      Pedtjovare fjäll
      Pedtjovare fjälltopp
      Pejviktjåkko fjäll /Se
      Pejviktjåkko, se Päivetjåkko fjäll
      Pellilavare berg
      Peltjapakte fjäll
      Peltjapakte berg
      Peltjapakte fjäll /Se
      Perkosvuoma myr
      Perne berg
      Peräjaure sjö
      Perälomp(olo) tjärn
      Perälompolov(aara) höjd
      Peräluoppal tjärn
      Peräluoppalvare höjd
      Pesisvare berg
      Pesisvare, se Laireåive fjäll
      Pessij(aure) sjö
      Pessisjåkka bäck
      Pessimaåive berg
      Pessij(aure) sjö
      Pessinenjoki bäck
      Pessinåjape myr
      Pessinåjapejåkka bäck
      Pessinåjjåkka bäck
      Pessinåjve berg
      Pessisjaure sjö
      Pessisjåkka bäck
      Pessisjåkka bäck
      Pessisnjåske dal
      Pessisvare berg
      Petsatsjokk bäck
      Petsatsjokk bäck
      Petsatsjokk bäck /Se
      P. Huornanen berg
      Piedjotievva kulle
      Piedjotjåkka fjäll
      Piedjovare berg
      Piedjovare berg
      Piedjovari fjäll
      Piedsojauri sjö
      Pieggajaure tjärn
      Pieggajåkka bäck
      Pieggaluokta vik
      Pieggaluoppal sjö
      Piegganjira bäck
      Pieggariepejaure sjö
      Pieggarieppe dal
      Pieggatjåkka berg
      Pieka tjärn
      Piekkosape myr
      Piekse Nenävaara berg
      Pieksennenä udde
      Piekse Pokevaara berg
      Piellotievva kulle
      Pieltjajåkka Saknas
      Pieltjanjonnje berg
      Pieltjapakte fjäll
      Pierkomaras ås
      Pierne berg
      Piernejåkka bäck
      Piernepakte berg
      Pieskekätje udde
      Pieskekätjesuolo holme
      Pieskenjarka udde
      Pieskepåkeluokta vik
      Piesketjåkka berg
      Pietarvaras bergkulle
      Pietarvaras ås
      Pietsi-Härkevare berg
      Pietsovari fjäll
      Piettarasj(ärvi) sjö
      Piggaluobbal sjö
      Piggosape myr
      Piilijärvi sjö
      Pikko Njallåive berg
      Pikkuj(ärvi) tjärn
      Pikku Tahkovaara bergås
      Pikku Tjiurujoki bäck
      Pikse berg
      Pilijaure sjö
      Pilkarij(ärvi) sjö
      Pilkarjaure sjö
      Piran berg
      Pirkomaras berg
      Pirtatjielki bergås
      Pirtavardo berg
      Pirtavardo berg
      Pirtavarto berg
      Pirtavarto berg
      Pirtimasjauri sjö
      Pirtimesjaure sjö
      Pirtimesätno å
      Pirtimosvuoma myr
      Pirtimusvuomus myr
      Pirtimusjoki å
      Pirtimusjärvi sjö
      Pirtimusjärvi sjö
      Pirtimusvaara berg
      Pirttivuopio vik
      Pisajaure sjö
      Pisajåkka bäck
      Pisaråvve ås
      Pisavare berg
      Pitjoslako platå
      Pitkajärvi sjö
      Pitkäj(ärvi) tjärn
      Poinarepi dal
      Pojkkojaurit sjöar
      Poketinjärvi sjö
      Pokevaara bergshöjd
      Pokimtjåkko berg
      Polsovare berg
      Pornojaure tjärn
      Pornojåkka bäck
      Pornoråvve ås
      Poromielletjåkka berg
      Porosaari holme
      Posaråvve ås
      Pounajoki bäck
      Pounavuoma myr
      P. Raggisvaara berg
      Prunttij(ärvi) tjärn
      Prunttivaara ås
      Pukkivardo berg
      Pulsuvaara berg
      Puoitak fjäll
      Puoitakka berg
      Puojtak berg
      Puollamtjåkka fjäll
      Puollamvare berg
      Puollamvare bergås
      Puollamåive berg
      Puollamåjve fjäll
      Puollan-jauras sjö
      Puollanjaure tjärn
      Puollanjaure tjärn
      Puollanjaurejåkka bäck
      Puollan-jåkka bäck
      Puollanjåkka bäck
      Puollanjåkka bäck
      Puollanluokta vik
      Puollannjarka udde
      Puollannjarka udde
      Puollan-Ripakas berg
      Puollantjåkka berg
      Puollantjåkka fjäll
      Puollantjåkkå fjäll
      Puollantjårro bergmassiv
      Puollanvare bergås
      Puollanvare ås
      Puollanvare berg
      Puollanvare berg
      Puollanvare fjäll
      Puollanåive berg
      Puollanåjve berg
      Puollanåjve berg
      Puollanåjvi fjäll
      Puoltjajaure sjö
      Puoltjajaureharju ås
      Puoltjakåbba bergås
      Puoltjakåbba berg
      Puoltjavare berg
      Puoltsavaara berg
      Puoltsavaara berg
      Puoltsavare fjäll
      Puonjetjåkko berg
      Puonjetjåkko fjäll
      Puornanjonnje bergutsprång
      Puornanjonnje bergutsprång
      Puotakas berg
      Puotakasjaure sjö
      Puotojauras sjö
      Purnojoki bäck
      Purnojärvi tjärn
      Purnokielinen ås
      Pussijoki bäck
      Pussij(ärvi) tjärn
      Pussivaara höjd
      Pysäj(oki) bäck
      Pysäjärvi sjö
      Pysävaara berg
      Påggetjelke fjällrygg
      Påggetjielke ås
      Påjjojaure sjö
      Påjjujaure sjö
      Påjojauri sjö
      Påjjojåkka bäck
      Påjojåkka bäck
      Påkenjira bäck
      Påketjåkka berg
      Påketjåkka berg
      Påketjåkka berg
      Påketjårro berg
      Påkevarto berg
      Påkke dalparti
      Påkkedanjaure sjö
      Påkkedanjåkka bäck
      Pålmovare, se Pålnovaratj berg
      Pålnoluokta vik
      Pålnovare berg
      Pålnovaras berg
      Pålnovaratj berg /Se
      Pålnovuoddo dal
      Pålnovuodojaureh tjärnar
      Pålnovuodojåkka bäck
      Pånje bäck
      Pånjejåkka bäck
      Pånjejåkka bäck
      Pånjenjira bäck
      Pånjenjåske dal
      Pånjetjåkka berg
      Pånjetjåkka berg
      Pånjetjåkka fjäll
      Pånjeårta trädgräns
      Pånjeårta trädgräns
      Pånjotjavel berg
      Pånjovare berg
      Pårejaure tjärn
      Pårejåkka bäck
      Påres Puollan höjd
      Pårrasa-årta trädgräns
      Pårrasaårtajaure tjärn
      Pårrasa-årtajåkka bäck
      Pårre berg
      Pårs muöhta glaciär /Se
      Pårsotjåkko fjäll
      Pårsotjåkko, se Påssosjtjåkko fjäll
      Påssosjietnja jökel
      Påssosjtjåkko fjäll (bergknalle) /Se
      Påssosjåkka bäck
      Påssostjåkkas bergknall
      Påssosvare fjäll
      Påtjojaure sjö
      Påtjojåkka bäck
      Påtjolåpme terrass
      Påtjosuolo holme
      Påtjovaratjah bergknallar
      Påtsojaure sjö
      Påtsovare berg
      Påunaape myr
      Påunajåkka bäck
      Påunak kulle
      Påunak fjäll
      Påunakape myr
      Påunakape myr
      Päivetjåkko fjäll /Se
      Päjvejaure sjö
      Päjvejåkka bäck
      Päjvekjietnja jökel
      Päjvektjåkka fjäll
      Päjvekårsa ravin och bäck
      Päjverieppe fjällnisch
      Päjveråtto småskog
      Päjvetjåkka fjäll
      Päjvevadah betesland
      Päkkejåkka bäck
      Pällel berg
      Pälleljaure sjö
      Pälleljåkka bäck
      Pälnejåkka bäck
      Pälnelako platå
      Pälnekåppe dal
      Pälnelako bergplatå
      Pälnetjåkka berg
      Pärmet ås
      Pärmetjaure tjärn
      Pärve ås
      Pärvejaure sjö
      Pärvejåkka bäck
      Pärvesavo sel (sjö)
      Pärvet ås
      Pässetjåkka berg
      Pätje-Härkevare bergshöjd
      Pätjekotnet höjd
      Pätjenjonjes bergparti
      Pätjepåreh höjder
      Pätjesuolo holme
      Pätjevaras höjd
      Pätjevare höjd
      Pätjevare berg
      Pätjevare berg
      Pättjarjåkka bäck
      Pättjartjåkka berg
      Pättjarvagge dal
      Päurekkårtje fors
      Raasakkalahti vik
      Radsi gräns
      Raggis eno å
      Raggis eno älv
      Raggisjärvi sjö
      Raggisjärvi sjö
      Raggisvaara berg(massiv)
      Raggisvaara, P. berg
      Raggisvuoma myr
      Raggisvuoma myrland
      Rahtusenj(ärvi) tjärn
      Raikattiv(aara) berg
      Rajkattivare berg
      Rajkejåkka bäck
      Rajkekärkeråvve bergshöjd
      Rajkenjira bäck
      Rajketjårro berg
      Rakasjokk, se Låktajokk bäck
      Rakisjaure sjö
      Rakistjuolma dalföre
      Rakistjuolmajåkka bäck
      Rakisvaras berg
      Rakisvare bergmassiv
      Rakisvuomos myr
      Rakkisjauri sjö
      Rakkisvuomos myrland
      Rakkisvuopmahat myrmark
      Rakisätno å
      Rakisätno älv
      Rakkasjåkka bäck
      Rakkaslako platå
      Rakkurij(ärvi) sjö
      Rakor sjöar
      Rakorjaure sjöar
      Rakorjåkka bäck
      Raksjauri sjö
      Raksätno älv
      Rankioja bäck
      Rapasvaara berg
      Rapesvare berg
      Rapojaure tjärn
      Rapojåkka bäck
      Raposkajte landkil
      Rapovaras berg
      Rapovare bergshöjd
      Rappestjuolma lågland
      Rappistjolama fjällrygg
      Rappisvoskoåjvi fjäll
      Rasakluokta vik
      Rasaktjåkka berg
      Rasatak berg
      Rasatak berg
      Rasekjaure sjö
      Rasekjaure sjö
      Rasekjaure sjö
      Rasekjaure sjö
      Rasekjåkka bäck
      Rasekjåkka bäck
      Rasekkåbbo kullar
      Rasekkåbbo berg
      Rasekkåppah kullar
      Rasekåppa berg
      Rasekkåppah fjäll
      Rasekvareh bergshöjder
      Rasekvareh fjäll
      Rasetvari skogshöjd
      Rasitjauri sjö
      Rasitjåkka bäck
      Rassaadjakvaras berg
      Rassepautatstjåkko berg
      Rassepautatjtjåkko fjäll /Se
      Rato fors (stråka)
      Ratojaure sjö
      Ratonjarka udde
      Raukalåmejåkasj bäck
      Raukalåmetjåkka fjäll
      Raunavaara berg
      Raunavare berg
      Raustejaure tjärnar
      Raustejåkka bäck
      Raustejåkka bäck
      Raustevaras berg
      Raustevare berg
      Rautasjaure sjö
      Rautasjaure sjö
      Rautasjoki å
      Rautasjärvi sjö
      Rautasjärvi sjö
      Rautaslospe lappviste
      Rautassuolo ö
      Rautassuolo ö
      Rautasätno å
      Rautijauri sjö
      Rautijåkka bäck
      Rautojaure sjö
      Rautojaure tjärn
      Rautojåkka bäck
      Rautosåter berg
      Rautotjärro berg
      Rautotjärro bergmassiv
      Rautujärvi sjö
      Rautusakara berg
      Rautusjärvi sjö
      Rautuskero berg
      Rautuskero berg
      Rautussaari ö
      Rautussaari ö
      Rengasj(ärvi) tjärn
      Reitajaure sjö
      Reitajaure sjö
      Reitatjåkko fjäll
      Reukoåive fjäll
      Reurijåkanjarka udde
      Reurijåkka bäck
      Reurinipor bergknall
      Reurinjonnje bergutsprång
      Reurivare berg
      Ridoluokta vik
      Ridonjira bäck
      Ridopakte fjäll
      Riekkesråveh åsar
      Riekkesråveh berg
      Rienakhuornas berg
      Rienakhuornas fjäll
      Rienakjaure sjö
      Rienakjoki bäck
      Rienakjoki bäck
      Rienakjåkka bäck
      Rienakjåkka bäck
      Rienakjärvi sjö
      Rienakjärvi sjö
      Rienakkakåbba fjäll
      Rienakkåbba kulle
      Rienakv. Tav. berg
      Rienakvare, Lul. berg
      Rienakvuomos myr
      Rienakvuomos myr
      Rienakvuoma myr
      Rienakvuoma myr
      Rienatjauri sjö
      Riggevare berg
      Rikso bäck
      Riksojauras tjärn
      Riksovaratjah bergknallar
      Rimaktjåkkå berg
      Rimasuolo holme
      Rinkavaara berg
      Ripainen fjäll
      Ripainen fjäll
      Ripaisenjoki å
      Ripajåkka bäck
      Ripajåkka bäck
      Ripakainen berg
      Ripakaisenj(ärvi) tjärn
      Ripakaisenvuoma myr
      Ripakape myr
      Ripakape myr
      Ripakasape myr
      Ripakasapetievak skogshöjder
      Ripakasjaure tjärn
      Ripakasjåkka bäck
      Ripakasvare berg
      Ripakjåkka bäck
      Ripakjåkka bäck
      Ripakjåkka bäck
      Ripakjåkkå bäck
      Ripakkajoki bäck
      Ripakåjve fjäll
      Ripakpaltsah myr
      Ripakåjve berg
      Ripasasjägge myr
      Ripasj(aure) sjö
      Ripasvare fjäll
      Ripasvare fjäll
      Ripasvare fjäll
      Ripasätno å
      Ripatvuomos myr
      Ripatåjvi berg
      Rippajäkkeh myrar
      Rippatjåkka berg
      Rippavadda betesmark
      Risse-Härkevare berg
      Ritojåkka bäck
      Riukojiekna jökel
      Riukojåkka bäck
      Riukojåkkå bäck
      Riukokorra dalföre
      Riukokurra dal
      Riukoåjve fjäll
      Rokejuovva blockmark
      Rokikielas köl (ås)
      Rokinjonnje berg(parti)
      Ronkanjonnje berg
      Ronkavaras berg
      Rontetjavel ås
      Ropivaara berg
      Ropivaara berg
      Rotsijoki bäck
      Rotsijoki bäck
      Rotsijoki bäck
      Rovajärvi tjärn
      Rovavuoma myr
      Rovsokjåkka bäck
      Rovsokpakte fjäll
      *Rullevare berg
      Ruoitalako Saknas
      Ruoitatjåkka berg
      Ruojtalako bergplatå
      Ruojtatjåkka berg
      Ruoketjåkko berg
      Ruoketjåkko berg
      Ruokketjåkka berg
      Ruokketjåkka berg
      Ruokotjåkko berg
      Ruokoåjve berg
      Ruokoåive berg
      Ruokoåive berg
      Ruomaspakte fjäll
      Ruomaspakte fjäll /Se
      Ruopsnok fjäll
      Ruopsok berg /Se
      Ruossaluoppal tjärn
      Ruotahaktjåkka fjäll
      Ruotahaktjåkka berg
      Ruotaktjåkko fjäll
      Rusikajoki bäck
      Råggejåkka bäck
      Råggejåkka bäck
      Råggenjarka udde
      Råjauratjah tjärnar
      Råjåkka bäck
      Råmejauras tjärn
      Råmenjarka udde
      Råntjokåppe sluttning
      Råntjokåp-tonälli tunnel
      Råpe berg
      Råpe Saknas
      Råpejåkkå bäck
      Råpelako platå
      Råpevaras ås
      Råtje(k) bäckdal
      Råtjek terräng
      Råtjijåkka bäck
      Råtjit-jåkka bäck
      Råtjitjåkka bäck
      Råtjovare berg
      Råtjovareh berg
      Råutenjarka udde
      Råvaras berg
      Råvare berg
      Råvejåkka bäck
      Råvejåkka bäck
      Råvejåkka bäck
      Råvejåkka bäck
      Råvejägge myr
      Råvekårsa dalföre
      Råvekårsa ravin
      Råvetjåkka berg
      Råvetjåkka berg
      Råveåive berg
      Råvveape myr
      Råvveape myr
      Råvvejaure tjärn
      Råvvejaurejåkka bäck
      Råvvejåkka bäck
      Råvvejåkka bäck
      Råvvetievva backe
      Råvvevaras ås
      Råvvåjve berg
      Räjta trakt
      Räjtajaure sjö
      Räjtajaure sjö
      Räjtajåkka bäck
      Räjtanjonnje bergutlöpare
      Räjtatjåhe kulle
      Räjtatjåkka fjäll
      Räjtatjåkka fjäll
      Räjtavagge dal
      Räjtavakkejaure sjö
      Ränsajåkka bäck
      Räskajaure tjärnar
      Räskajåkka bäck
      Räskavare berg
      Saangisaari holme
      Saangivuopio lagun
      Saarilompolo tjärn
      Saarilompoloj(oki) bäck
      Saarivaara berg
      Sadjentievva höjd
      Sadkajaure sjö
      Sadka-Vados ås
      Sadkavare berg
      Sadnatjåkko fjäll
      Sadnatjåkko, se Satnjarisvare fjäll
      Saggekuossas berg
      Saggevaras bergshöjd
      Saggevara bergshöjd
      Saittaj(ärvi) tjärn
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Sajtejaure tjärn
      Sajtelatnje höjd
      Sajva tjärn
      Sajva sjö
      Sajva sjö
      Sajva sjö
      Sajvajåkka bäck
      Saivo tjärnar
      Saivo tjärn
      Saivovuoma myr
      Sakaravaara bergshöjd
      Sakaravaara berg
      Sakas berg(utsprång)
      Sakeavaara berg
      Sakkalavaara berg
      Sakkekape myr
      Sakkijaure tjärn
      Sakkijåkka bäck
      Sakkijåkka bäck
      Sakkijåkka bäck
      Sakkij(ärvi) tjärn
      Sakkij(ärvi) tjärn
      Sakkikorra dalgång
      Sakkivuoma myr
      Saktajaure sjöar
      Saktajåkka bäck
      Saktatjäpet ås
      Saktavare berg
      Salamasj., se Sallamasjaure o. Saalamasjärvi Saknas
      Salamasj(aure) sjö
      Salkastak fjäll
      Salkastak fjäll
      Sallamasjaure sjö
      Sallamasjaure sjö
      Salmejåkka bäck
      Salmetjåkka(h) fjäll
      Salmi sund
      Salmijärvi sjö
      Salvo skogsland
      Salvojaure tjärnar
      Salvojåkas bäck
      Salvojåkas bäck
      Salvojåkka bäck
      Salvojåkka bäck
      Salvojåkka bäck
      Salvotjåkka berg
      Salvotjåkka berg
      Salvotjåkko berg
      Salvovagge dal
      Sammakkoj(ärvi) tjärn
      Sanjasuolo holme
      Sanjavuoppe lagun
      Sapalak tjärn
      Sapeksuolo holme
      Sappekvielmes sel
      Sappisadsiv(aara) berg
      Sappisadsivuoma myr
      Sarijåkka bäck
      Sariluoppal tjärn
      Sariråvvevare berg
      Sarivare berg
      Sarjomaa skog
      Sarkanjonnje bergutlöpare
      Sarkavaara berg
      Sarkavare höjd
      Sarvajåkka bäck
      Sarvajåkka bäck
      Sarvalåpme fjällterrass
      Sarvapakte fjäll
      Sarvaråtto småskog
      Sarvasjokk bäck
      Sarvaspakte berg
      Sarvaspakte berg
      Sarvespakte berg
      Sarvespakte berg
      Sarvesåive berg
      Sarvesåjve fjäll
      Sarvij(ärvi) tjärn
      Sasnesjaure tjärn
      Sasnesvare höjd
      Satnjarastjåkka fjäll
      Satnjarisvare fjäll /Se
      Sattajaure sjö
      Sattaj(oki) bäck
      Sattajoki bäck
      Sattajåkka bäck
      Sattajärvi sjö
      Sattajärvi sjö
      Sattajärvi sjö
      Sattavaara berg
      Sattavaara berg
      Sattavaara berg
      Sattavare berg
      Saurospaljes berg
      Saurostjåkka berg
      Saurusvaara berg
      Saurusvaara berg
      Sautsanjarka udde
      Sautsanjarka udde
      Sautso fjäll
      Sautsotjärro berg
      Sautusjärvi sjö
      Sautusvaara berg
      Sekkujoki bäck
      Sekkujärvi sjö
      Sekkuvaara berg
      Sekkuvuoma myr
      Selka fjäll
      Selka fjäll
      Selka fjäll
      Selmatjåkko fjäll /Se
      Seppojåkka bäck
      Seutajauri sjö
      Seutitjaure sjö
      Seutitjåkka bäck
      Seutittjatja pasströskel
      Seutittjåkka fjäll
      Seutitvare fjäll
      Sevojoki å
      Sevujärvi sjöar
      Siellajonne bergutlöpare
      Siellajåkka bäck
      Siellatjåkka fjäll
      Siellatjåkka fjäll
      Siellatjåkko fjäll
      Siellavagge dal
      Sielma fjälldal
      Sielmanjira bäck
      Sielmatjåkka fjäll
      Sielmavare bergshöjd
      Sierkajaure tjärn
      Sierkajaure tjärn
      Sierkajaure tjärn
      Sierkajaure sjö
      Sierkajaurejåkka bäck
      Sierkajåkka bäck
      Sierkajåkka bäck
      Sierkaråvve brännland
      Sietak berg
      Signetjåkko berg
      Signetjåkko fjäll
      Siikajoki bäck
      Siikavaara bergshöjd
      Silasj(ärvi) sjö
      Silasl(ompolo) vik
      Silasvaara berg
      Silesjaure sjö
      Silesjaure sjö
      Silesluoppal vik
      Silesluoppal sjö
      Silesvare berg
      Silesvare fjäll
      Simajåkka bäck
      Simajåkka bäck
      Simajåkkå bäck
      Simåive berg
      Simåive berg
      Simaåjve berg
      Simåjve fjäll
      Simåjvi berg
      Singijaure sjö
      Singijåkka bäck
      Singitjåkka berg
      Singitjåkka fjäll
      Singivagge dal
      Singivagge dal
      Singivakke Skajtasjtjåkka Saknas
      Sitjapuollan ås
      Sitjavare berg
      Sitnospaljes berg
      Sitnuinen berg
      Sjangeli gruvstuga /Se
      Sjangelitjåkko fjäll
      Sjangelitjåkko fjäll /Se
      Sjellatjåkko fjäll /Se
      Sjiellampakte berg
      Själlatjåkko, se Sjellatjåkko fjäll
      Själlatjåkko fjäll
      Själlatjåkko fjäll
      Själmatjåkko fjäll
      Själmatjåkko, se Selmatjåkko fjäll
      Skadnjalako platå
      Skadnjalako fjälltrakt
      Skadnjatjåkka berg
      Skajtasjtjåkka fjäll
      Skajtevaras bergshöjd
      Skalmivaratjah berg
      Skankalenjåkka bäck
      Skankalipme, se Sjangeli gruvstuga
      Skankaläpme fjäll
      Skartajåkka bäck
      Skartajåkka bäck
      Skartatjåkka fjäll
      Skattarjåkka bäck
      Skattojaure sjö
      Skattojauri sjö
      Skattojåkka bäck
      Skattopuoltja ås
      Skattovare berg
      Skerrevare berg
      Skerrevare berg
      Skerrevare fjäll
      Skerrovari berg
      Skierrevare fjäll
      Skippajaure sjö
      Skippajaure sjö /Se
      Skippanjira rännil
      Skippavare berg
      Skolijaure sjö
      Skolijåkka bäck
      Skortjamjiekna jökel
      Skortjamjiengatjåkka fjäll
      Skortjamjåkka bäck
      Skortjamriepejaurasj sjö
      Skortjamriepetjåkka fjäll
      Skortjamrieppe dalföre
      Skortjamtjåkka fjäll
      Skåpakte berg(brant)
      Sladtjo- Saknas
      Slankantsåkka fjäll
      Slåmanjauri sjö
      Slåmanni berg
      Slåmanne platå
      Slåtta berg
      Smadjejåkka bäck
      Smadjejåkka bäck
      Suannavädje bäck
      Snannaväjjåkka bäck
      Snarapjaure sjö
      Snarapjokk, Stuor bäck /Se
      Snarapjåkka bäck
      Snarap(jåkka) bäck
      Snarappakte fjäll
      Snarappakte fjäll /Se
      Snarapåjve bergknall
      Snarapåjve berg
      Snarpajokk, Stuor, se Snarapjokk, Stuor bäck
      Snarpapakte fjäll
      Snarpapakte, se Snarappakte fjäll
      Snorijåkka bäck
      Snoritjåkka fjäll
      Snorivaratjah bergknallar
      Snuorajokk bäck
      Snuorajokk, se Snurijokk älv
      Snuoratjåkko fjäll
      Snurijokk älv /Se
      Soitolavaara berg
      Sokisj(ärvi) tjärn
      Sokiskumpu skogshöjd
      Sokisvuoma myr
      Soksijoki bäck
      Somaslaki fjäll
      Sopasjaure sjö
      Sopasnjarka udde
      Sopastjåkka berg
      Sopasvare berg
      Sorkivaara berg
      Sorkivaara berg
      Sorvivaara bergshöjd
      Soulusj(oki) bäck
      Sovasjärvi sjö
      Sparrojaureh tjärnar
      Staggonjonnje berg
      Staggonjonnje berg
      Staggonjuonje berg
      Staggonjuonje berg
      Staggotjåkka berg
      Staggotjåkka berg
      Staggotjåkko berg
      Stallojaure sjöar
      Stallojåkka bäck
      Stallomuotke lågland
      Stallomuotke Kokkesjaure sjö
      Stallosajva tjärn
      Stalosokjaure sjö
      Stalosokjåkka bäck
      Stalosokvare bergknall
      Staurotjåkkah berg
      (Stuor-)Allakas berg
      Stuor Allakats berg
      Stuora Huornas berg
      Stuorra Huornas berg
      Stuora Jågge bergparti
      Stuora Jåkke njira bäck
      Stuora Kävosråvve berg
      Stuora Njarka halvö
      Stuora Njarka udde
      Stuora Njuorajaure sjö
      Stuora Njåske dal
      Stuora Njåske dal
      Stuoranjåskejåkka bäck
      Stuora-Njåskejåkka bäck
      Stuoranjåskejåkka bäck
      Stuora Pånje bäck
      Stuora Pånjejåkka bäck
      Stuora Raustevare berg
      Stuora Råvve ås
      Stuora Råvve fjäll
      Stuora Tjiurojåkka bäck
      Stuora Tjåkka berg
      Stuoratjåkko berg
      Stuora Tuojpal berg
      Stuorra Tojpal fjäll
      Stuorra Tojpil fjäll
      Stuor-Kaskasjåkka bäck
      Stuor-Kaskasvagge fjälldal
      Stuor-Kärpel fjäll
      Stuor-Måkkalak dalföre?
      Stuor-Påkke dalparti
      Stuor Reitavagge dal
      Stuor-Råutas kanjon
      Stuor-Räjta trakt
      Stuor-Räjtajaure sjö
      Stuor-Räjtajåkka bäck
      Stuorräjtaskajte landkil
      Stuorröjtaskajtepakte berg
      Stuor-Räjtavagge dal
      Stuor-Räjtavagge dal
      Stuor-Salvojåkka bäck
      Stuor-Snarap(jåkka) Saknas
      Stuor Snarpajokk bäck
      Stuortjåkka berg
      Stuor-Tåresvagge dal
      Ståkkekielas ås
      Ståkkekielas fjällhed
      Ståkkekielas fjällhed
      Ståkkenjonnje bergutsprång
      Ståkketjåkka berg
      Ståktjektjatja tröskel
      Ståktjekvaras bergknall
      Ståktjekvaratjajauras sjö
      Ståktjekvare berg
      Stånkitievva kulle
      Ståppoätnan ås
      Städtjolakvaras kulle
      Städtjulakvaras fjäll
      Suoinajaurats sjö
      Suolojaure tjärnar
      Suolojaure sjö
      Suolokala vadställe
      Suolotjielke ås
      Suolovare berg
      Suonjajauras sjö
      Suonjeråjve bergshöjd
      Suonjeråjve berg
      Suoppatievva bergutlöpare
      Suoraj(aure) sjö
      Suoraåive fjäll
      Suoretjåkka fjäll
      Suoretjåkka fjäll
      Suoretjåkkah berg
      Suorikatjåkko berg
      Suorikatjåkko fjäll
      Suorikatjåkko fjäll
      Suorre dalar
      Suorrekaskatjårro fjäll
      Suorretjårro fjäll
      Suorrevagge dalar
      Suorta bäckar
      Suortatjåkko berg
      Suortatjåkko berg
      Suourojaure sjö
      Suouroåjve fjäll
      Supasnjarka udde
      Supasnjarka udde
      Supasv(aara) höjd
      Suppatsjärvi sjö
      Suppatsvardo berg
      Suppatsvardo fjäll
      Svalapakte berg
      Svalapakte berg
      Svarte kulle
      Svartinjira bäck
      Svartipakte brant
      Såasjaure sjö
      Såjtolvare berg
      Såkejåkka bäck
      Såkekotnet höjd
      Såkekuosas kulle
      Såke-Kuosas berg
      Såkekåbba kulle
      Såkekåbba bergshöjd
      Såkekåbbå kulle
      Såkekåppah bergknallar
      Såkekåppah kullar
      Såkekåppah berg
      Såkekåppah fjäll, toppar
      Såkenjonjes bergparti
      Såke-Riggevare berg
      Såkesolloh holmar
      Såkesolloh holmar
      Såkesulluh holme
      Såkesuolo holme
      Såkesuolo ö /Se
      Såke-Tarvas berg
      Såketjåkka berg
      Såke-Vados ås
      Såkevaras berg
      Såkevare berg
      Såkevare bergshöjd
      Såkevare berg
      Såkevareh bergshöjder
      Såkevareh berg
      Såkeåive berg
      Såkeåive berg
      Sårvejaure tjärn
      Sårvevare bergshöjd
      Säkkojaure sjö
      Säkkojaure sjö
      Säkkojåkka bäck
      Säkkojåkka bäck
      Säkkokielas ås
      Säkkokielas hed
      Säkkovarto berg
      Säkkovarto fjäll
      Säkkovuomos myr
      Säkkovuomos myr
      Sälka fjäll
      Sälka fjäll
      Sälka fjäll
      Sälkatjåkka fjäll
      Särkijoki bäck
      Särkijärvi tjärn
      Särkirova brännland
      Säurisj(oki) bäck
      Säurisj(ärvi) tjärn
      Säutisvaara berg
      Säutij(aure) sjö
      Säutijokk bäck
      Säutilaki fjäll
      Sävvajaure sjöar
      Sävvajåkka å
      Sävvajåkka bäck
      Sävvasaivo sjö
      Sävvasajva tjärn
      Taavonunnanen berg
      Tabmokj(aure) tjärn
      Tahkomiemi udde
      Tahkovaara berg
      Tahkovuoma myr
      Takkoråvve ås
      Takkoråvve fjäll
      Takkovare berg
      Talejaure tjärn
      Talekielas skogshöjd
      Talosaivo tjärn
      Talusukkaj(ärvi) sjö
      Tammukkajoki bäck
      Tammukkajärvi tjärn
      Tapmokjauras tjärn
      Tapmojauri sjö
      Tapmokjaure sjö
      Tapmokjaure tjärn
      Tapmokjåkas bäck
      Tarfal fjäll
      Tarfala bergutsprång
      Tarfalajokk bäck
      Tarfalajokk bäck
      Tarfalajokk bäck
      Tarfalatj(åkko) berg
      Tarfaljåkasj bäck
      Tarfaljåkka bäck
      Tarfaljåkka bäck
      Tarfallako högland
      Tarfallåktå platå
      Tarfalnjonnje bergutsprång
      Tarfalpakte berg
      Tarfalpuölta bergssluttning
      Tarfaltjåkka berg
      Tarfaltjåkka fjäll
      Tarfalvare berg
      Tarfevare berg
      Tarfevare berg
      Tarrakoski fors
      Tarrakuojka fors
      Tarvas berg
      Tavanjonjes berg
      Tavemos Åunosjaure tjärn
      Tavep Haukajaure tjärn
      Tavep Kuonavare berg
      Tavep Kuossavare fjäll
      Tavep Nammeåjve berg
      Tavep Patsajäkel berg
      Tavep Pårre berg
      Tavep Sävvajaure sjö
      Tavep Vuolosjaure sjö
      Tavep Åggo berg
      Tavep Åunosluoppal tjärn
      Tav. Rienakv(are) berg
      Tavvajåkkå bäck
      Tavvanjunjes fjäll
      Tavvekäsjkuorpmekhuornas berg
      Tavvi Kojkalvari fjäll
      Tetjulasjärvi sjö
      Tetjulasvaara fjäll
      Teukajaure tjärn
      Teukajåkka bäck
      Teukavaara berg
      Teukavaara berg
      Teukavare berg
      Teukavari berg
      Teukkaj(ärvi) tjärn
      Tidnopakte fjäll
      Tidnopakte fjäll(brant)
      Tidnotjåkka fjäll
      Tiukajaure tjärn
      Tiukanäterah berg
      Tiukanäterah berg
      Tiukatjåkkah berg
      Tjabbe bäckar
      Tjabbejåkka bäckar
      Tjabbekaska sluttning
      Tjabbekaskajauratjah sjöar
      Tjabbekava bäckkrok
      Tjabbekårsa ravin
      Tjabrak bergknallar
      Tjabraluoppal tjärn
      Tjaddej(aure) sjö
      *Tjaggesvare Saknas
      Tjaggesvare bergshöjd
      Tjakkarjaure tjärn
      Tjakkarjaure tjärn
      Tjakkarvare bergshöjd
      Tjakkarvare berg
      Tjakkaspakte bergshöjd
      Tjaktjajåkka bäck
      Tjaktjåjve berg
      Tjalmepäljaure tjärn
      Tjalmepälvaras höjd
      Tjamojaure tjärn
      Tjamovaras bergknall
      Tjappisasevare berg
      Tjappisvare bergshöjd
      Tjaska bäck
      Tjaska bäckdal
      Tjaskajåkka bäck
      Tjaskajåkka bäck
      Tjaskaråtto bäckdal
      Tjaskatjåkka berg
      Tjaskatjårro berg
      Tjaskåive berg
      Tjaskåjve berg
      Tjatjajaureh sjöar
      Tjatjetjåkka berg
      Tjavelk ås
      Tjavelkas ås
      Tjekkilnjåkka bäck
      Tjekkilnvaras berg
      Tjekkintievva bergshöjd
      Tjekkinvaras berg
      Tjeros bergshöjd
      Tjeurajåkka bäck
      Tjeurajåkka bäck
      Tjeurajåkka bäck
      Tjeurakårsa dal
      Tjeurakårsa dal
      Tjeuralako platå
      Tjeuratjåkka berg
      Tjeuravagge fjälldal
      Tjiekkajåkka bäck
      Tjiekkavare bergshöjd
      Tjielkevareh berg
      Tjielkevareh fjäll
      Tjielkevareh fjäll
      Tjielkivari berg
      Tjietnjalisjaure sjö
      Tjietnjaliskårsa ravin och bäck
      Tjietnjalisluokta vik
      Tjietnjalisluoppal tjärn
      Tjietnjaljaure sjö
      Tjitjaspuollan ås
      Tjiuro bergmassiv
      Tjiurojåkka bäck
      Tjiuru fjällområde
      Tjiurujoki bäck
      Tjiurujoki bäck
      Tjobjajåkka bäck
      Tjobjajaureh sjöar
      Tjojnajauras sjö
      Tjonojåkka bäck
      Tjonoluokta vik
      Tjonoluoppal sjö
      Tjonovagge dal
      Tjubjajaure sjö
      Tjuodtjolako platå
      Tjuodtjotjåkko Saknas
      Tjuoja björkskogsland
      Tjuolma vattendelare
      Tjuolmajåkka bäck
      Tjuolmavaras bergknall
      Tjuoltajaure tjärn
      Tjuoltajåkka bäck
      Tjuoltakorra dal
      Tjuoltatjåkkah berg
      Tjuonajaure sjö
      Tjuonajaure sjö /Se
      Tjuonajokk bäck
      Tjuonajokk älv /Se
      Tjuonakårsa dal
      Tjuonanjira bäck
      Tjuonatjåkka berg
      Tjuonavagge dal
      Tjuonjajaure sjö
      Tjuonjajaure sjö
      Tjuonjajåkka bäck
      Tjuonjakårsa dal
      Tjuonjanjira bäck
      Tjuonjatjåkko berg
      Tjuonjavagge dal
      Tjuoppojaure tjärn
      Tjuoppojaurejåkka bäck
      Tjuorvosjaure sjö(ar)
      Tjuorvosjåkka bäck
      Tjuoutjajauras sjö(ar)
      Tjuoutjajaure tjärn
      Tjuoutjaluokta vik
      Tjuoutjanjarka udde
      Tjuoutjavaras berg
      Tjuoutjavare bergshöjd
      Tjuoutjavare berg
      Tjåggisjauri sjö
      Tjåhkesvardo berg
      Tjåkesape myr
      Tjåkesape myr
      Tjåkesjaure sjö
      Tjåkesjaure tjärn
      Tjåkesjåkka bäck
      Tjåkeskåbba skogshöjd
      Tjåkesvarto berg
      Tjåkesätnan skog
      Tjåkisvardo fjäll
      Tjåkkamaras berg
      Tjåkkerasjaure sjö
      Tjåkkomaras berg
      Tjåkkoåive berg
      Tjåktjo fjäll
      Tjåktjo fjäll
      Tjålme sund
      Tjålme sund
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmenjarka udde
      Tjålmenjira bäck
      Tjålmeriepejauras tjärn
      Tjålmerieppe nischdal
      Tjålmesuolo holme
      Tjålmetjåkka berg
      Tjålmetjåkko berg
      Tjålmetjåkko berg
      Tjålmetjåkko berg /Se
      Tjåmohas fjäll
      Tjåmohasjåkka bäck
      Tjåmohasrieppe fjälldal
      Tjårkejaure tjärn
      Tjårkeluoppal tjärn
      Tjårkevare berg
      Tjårkivare berg
      Tjårokas berg
      Tjårrajauri sjö
      Tjårrajåkka bäck
      Tjårro berg
      Tjårroj(aure) tjärn
      Tjårroj(aure) sjö
      Tjårrokats fjäll
      Tjårrovardo berg
      Tjårrovardo ås
      Tjårrovardo berg
      Tjårrovare berg
      Tjårrovare berg
      Tjårrovare berg
      Tjårrovare bergås
      Tjårrovare bergås
      Tjårvejaure sjö
      Tjårvejaure sjö
      Tjårvejaure sjö
      Tjårvejaure, Nuorta sjö /Se
      Tjårvetjielke ås
      Tjårvevare fjäll (jökel) /Se
      Tjåtneluojten berg
      Tjåura berg
      Tjåura fjäll
      Tjåura ås
      Tjåura ås
      Tjåurajaure tjärn
      Tjåurajaure sjö
      Tjåurajåkka bäck
      Tjåurajåkka bäck
      Tjåurajåkka bäck
      Tjåurasuotnjo myr
      Tjåutjajaure tjärn
      Tjåutjajaure sjö
      Tjåutjajåkka bäck
      Tjåutjaluokta vik
      Tjåutjanjarka udde
      Tjåutjavaras bergshöjd
      Tjåvara berg
      Tjäkkok berg
      Tjäkkokjåkka bäck
      Tjäktja dal
      Tjäktjanjira bäck
      Tjäktjapatatjåkka berg
      Tjäktjatjåkka berg
      Tjäktjatjåkka fjäll
      Tjäktjatjåkko berg
      Tjäktjavagge dal
      Tjäktjavagge dal
      Tjäktjavagge fjälldal
      Tjämejåkka bäckar
      Tjämetjåkka berg
      Tjäpmerasah bergshöjder
      Tjärro bergås
      Tjärro bergås
      Tjärro bergmassiv
      Tjärrokätje fjällutlöpare
      Tjärrorjåkka berg
      Tjärrovaratjah höjder
      Tjäuraj(okk) bäck
      Tjäuraj(okk) bäck
      Tjäurajåkka bäck
      Tjäuratjåkko berg
      Tjäuratjåkko fjäll
      Tjäuratjåkko berg
      Tjäuravaratjah sjöar
      Tjäuresjåkka bäck
      Tjäurestjavel berg
      Tjäurisjåkkå bäck
      Tjäutjanjira bäck
      Tjäutjatjatja pasströskel
      Tjäutjatjatja tröskel
      Tjäutjatjatjatjåkka Saknas
      Tjäutjatjåkka fjäll
      Tjäutjavagge fjälldal
      Tokkaporo berg
      Tolosjaure sjö
      Tolosjåkka bäck
      Tolospuoltjah åsar
      Tolpok berg
      Tolpok bergknall
      Tolpok berg
      Tolpok berg
      Tolpokas berg
      Tolpokjaure sjö
      Tolpokjåkka bäck
      Tolpokråvvevare berg
      Tolpoktjielke bergås
      Toras bergknallar
      Torasjåkka Saknas
      Torkitjåkka berg
      Torravaara berg
      Tossenjärvi sjö
      Tsakkaspatajaure sjö
      Tsapesvari berg
      Tsasinnjaskatjåkko berg
      Tsitsavaara berg
      Tsitsavaara ås
      Tsotsajaurasj sjö
      Tsotsajaure sjö
      Tsotsajåkka bäck
      Tsotsapårre berg
      Tsotsatjåkka fjäll
      Tsotsavagge dal
      Tsotsaålkasj berg
      Tsåkesvarto fjäll
      Tsåkkåmaras fjäll
      Tsåktso fjäll
      Tsåktso fjäll
      Tsåktsojauri sjö
      Tsåktsotjärro fjälltrakt
      Tsåutsajauri sjö
      Tsåutsajåkka bäck
      Tsåutsamuotki ed, näs
      Tsåutsavari fjäll
      Tukkpuru, se Tokkaporo Saknas
      Tukkpuru berg
      Tulpuk fjäll
      Tulusj(oki) bäck
      Tulusjärvi sjö
      Tunturijärvi sjö
      Tuoipala, Eri fjäll
      Tuoipala, Iso fjäll
      Tuojpal berg
      Tuollojaure tjärn
      Tuollojaure tjärn
      Tuollojåkka bäck
      Tuollokielas hed
      Tuollovare gruvort
      Tuollovare berg
      Tuolluj(ärvi) tjärn
      Tuolluj(ärvi) tjärn
      Tuollukielinen hed
      Tuolluvaara berg
      *Tuolpagårni berg
      Tuolpagårni fjäll
      Tuolpagårni bergstopp /Se
      Tuolpakielas fjällhed
      Tuolpamaras berg
      Tuolpamaras berg
      Tuolpanjonjetjåkka fjäll
      Tuolpanjonnje bergutsprång
      Tuolpanjonnje bergutlöpare
      Tuolpatjåkka berg
      Tuolpavaras kulle
      Tuolpukkaj(ärvi) sjö
      Tuolpukkaselkä bergås
      Tuolpukkavuoma myr
      Tuopmastjåkka berg
      Tuopmasvaras berg
      Tuopmatjåkka berg
      Tuopmatjåkko fjäll
      Tuopte högslätt
      Tuoptejaure sjö
      Tuoptejåkatjah bäckar
      Tuoptejåkka bäckar
      Tuoptekårsa dalföre
      Tuoptekårsa dalföre
      Tuopteriepejaure sjö
      Tuopterieppe nischdal
      Tuoptertjåkko fjäll
      Tuoptetjåkkah fjäll
      Tuoptevaras berg
      Tuoptevaratjah fjäll
      Tuopti fjäll
      Tuoptijokk bäck
      Tuorkanådas berg
      Tuornosjaure sjö
      Tuossojaure sjö
      Tuossoråvve åsar
      Tuossoråvvekaska flyttstråk
      Tuottarjåkka bäck
      Tuottarkaskajåkka bäck
      Tuottarkätjåive fjäll
      Tuottarkätjåjve berg
      Tuottarkätjåjve fjäll
      Tupmastjåkko berg
      Tupmastjåkko berg
      Tåbletjåkko berg
      Tålakjaure sjö
      Tålakjaure tjärn
      Tålakjåkka bäck
      Tålaktjåkka berg
      Tålaktjåkka berg
      Tålaktjåkko berg
      Tålaktjåkko berg
      Tålakvagge dal
      Tåresjåkka bäck
      Tåreskårsa dalföre med bäck
      Tårespuoltja landtunga
      Tårespuoltja åssträckning
      Tårespuoltja skogsudde
      Tåressierka bäck
      Tårestjavel ås
      Tåresvagge dal
      Tåresvakkas dal
      Tåresvakkekaskavare berg
      Tåresvare berg
      Tåresvuomos dal
      Tåresåjve bergshöjd
      Tårna berg
      Tårnajauras sjö
      Tårnajaure tjärn
      Tårnanjonnje bergutsprång
      Tårnatjåkkah berg
      Tårvatjåkko Saknas
      Tårvatjåkko berg
      Tåssakenpadajaure sjö
      Tåssakenpadavaras berg
      Tåssakäpme bäck
      Tåssakäpme bäck
      Tåtnjalanjaure tjärn
      Tåtnjalanjaure sjö
      Tåtnjalanvaras berg
      Tåtnjalanvaras berg
      Tältajaråvve bergshöjd
      Tältäjärova bergshöjd
      Täukavare berg
      Täukkavare berg
      Uijajärvi tjärn
      Ulkosenraskanvuopio vik
      Umpurijoki bäck
      Unna Saknas
      Unna Alakats berg
      Unna Reitavagge dal
      Unna Vanasj(aure) sjö
      Unna Vistesatjåkko berg
      Ussalahti vik
      Ussaluokta vik
      Ussanjarka udde
      Ussavaara berg
      Ussavare fjäll
      Ussavuopme myr
      Utsukkajägge myr
      Vaasaari holme
      Vaddetjåkko fjäll
      Vadnenjaure sjö
      Vadnenjåkka bäck
      Vadnenkårsa ravin o. bäck
      Vados höjdmassiv
      Vadosjaure tjärn
      Vadvejåkka bäck
      Vadvetjåkka fjäll
      Vadvevagge dal
      Vadvevaras bergknall
      Vahaåjve berg
      Vahåive berg
      Vahåive berg
      Vahåive berg
      Vahåjve berg
      Vaikkajoki bäck
      Vaikkajärvi sjö
      Vaimaåive Saknas
      Vaimojokk bäck
      Vajkojaure sjö
      Vajkojåkka bäck
      Vajmojåkka bäck
      Vajmojåkka bäck
      Vajmojåkka bäck
      Vajmovagge dal
      Vajmoåjve berg
      Vajmojaure sjö
      Vajmåjve bergshöjd
      Vajvantjåkka fjäll
      Vakkadak dalgång
      Vakkakoski fors
      Vakkejåkka bäck
      Vakkejåkka bäck
      Vakketjåkka fjäll
      Vakkojärvi sjö
      Vaknokah kullar
      Vaknok kulle
      Vakojaure sjö
      Vakokuojka fors
      Valas-jaure sjö
      Valasjaure sjö
      Valas-jåkka bäck
      Valasjåkka bäck
      Valaskala vadställe
      Valaskala vadställe
      Valaspakte berg
      Valaspakte brant
      Valastjåkka berg
      Valasvagge dal
      Valfojaure sjö
      Valfojokk bäck
      Valfojokk älv /Se
      Valfojåkka bäck
      Valfopadajaure tjärn
      Valfopadajietnja jökel
      Valfopadavare berg
      Valfopakte bergsbrant
      Valkasuolo holme
      Valkejaure tjärn
      Valkejåkka bäck
      Valkevaret bergshöjder
      Valkkij(oki) bäck
      Valkkijärvi tjärn
      Valkkivaara bergshöjder
      Vallasjaure sjö
      Vallasjaure sjö
      Vallasjokk bäck
      Vallasjokk bäck
      Vanas berg
      Vanas berg
      Vanas berg
      Vanasjaure sjö
      Vanasvare berg
      Vanasvare berg
      Vanasvare berg
      Vanhavaara bergshöjd
      Vardovare fjäll
      Varekaska dalföre
      Varekaskajaure tjärn
      Varekaskajaure sjö
      Varissuolo holme
      Varrakuoika fors
      Varrakuojka fors
      Varsajaure sjö
      Vartoh bergshöjder
      Vartoh fjällmassiv
      Vartojauratjah sjöar
      Vartokätje bergutlöpare
      Vartosvarasj kulle
      Vartotjah berg
      Vasajaure sjö
      Vasajåkka bäck
      Vasalåmejaure sjö
      Vasarajoki bäck
      Vasaraj(oki) bäck
      Vasaraj(ärvi) tjärn
      Vasarjaure tjärn
      Vasarjåkka bäck
      Vasarjåkka bäck
      Vasatjåkka fjäll
      Vasatjårro berg
      Vasejaure sjö
      Vasejåkka bäck
      Vasekielas bergås
      Vasekielas fjällhed
      Vasijaure sjö
      Vassijaure sjö
      Vassijauri sjö
      Vassijaure sjö /Se
      Vassijoki bäck
      Vassijoki bäck
      Vassijokk älv /Se
      Vassijåkka bäck
      Vassijåkka bäck
      Vassijåkka bäck
      Vassijärvi sjö
      Vassijärvi sjö
      Vassikielas bergås
      Vassikielas fjällhed
      Vassipadajietnja jökel
      Vassipadatjåkka fjäll
      Vassiskajti kvissel
      Vassiskajti kvissel
      Vassitjåkka fjäll
      Vassitjåkko fjäll /Se
      Vassitjårro fjäll
      Vassivagge dal (och bäck)
      Vassivardo berg
      Vastakielinen ås (bergparti)
      Vastakielisenv(aara) berg
      Vastovare berg
      Vathanjärvi tjärn
      Vathanvaara höjdmassiv
      Vatjanjarka udde
      Vatjasjaure sjö
      Vatjasjaure sjö
      Vatjaskåppah bergshöjder
      Vatjas(var)kåppah fjäll
      Vatjasuolo holme
      Vatjasvare berg
      Vatjasätna älv
      Vatjasätno älv
      Vatnimaj(ärvi) sjö
      Vaurat berg
      Vauratjåkka bäck
      Vejkinjarka udde
      Vejkivuoppe vik
      Venetjärvi tjärn
      Verkasjåkka bäck
      Verkasjåkka bäck
      Verkasluoppal tjärn
      Verrokårsojokk bäck /Se
      Verrotjåkko fjäll /Se
      Veusavare berg
      Vidja fjällmassiv
      Vidja fjäll
      Vidjatjåkka Saknas
      Vidnar lagun
      Vidnarjaure sjö
      Vidnarjaure lagun
      Vidnarkala vadställe
      Vidnarsuolo holme
      Vieksa ström med fors
      Vieksalahti vik
      Vieksaluokta vik
      Viektahakorra dal
      Viektahajaure sjö
      Viektahaåjve berg
      Viepmatluokta vik
      Viepmatpadaluokta vik
      Viepmatpadavaras berg
      Viepmatpatta lågland
      Vierramvare berg
      Vierrojåkasj bäck
      Vierrojåkka bäck
      Vierrokårsa dal
      Vierroskaite landkil
      Vierrotjåkkah berg
      Vierrovarasj bergknall
      Vierrovarasj kulle
      Vietanjärvi sjö
      Vietanluspavaara bergshöjd
      Vietanluspavara berg
      Vietanåive berg
      Vietovare berg
      Vietovare bergmassiv
      Vietovarhuornas berg
      Vietovar-Stuortjåkka berg
      Vijiatvaras bergknall
      Vinijåkka bäck
      Virkalnjonnje bergutsprång
      Virkalpuolta fjällsluttning
      Virkalpuolta sluttning
      Virkalpuolta fjällsluttn.
      Virkaltjåkka berg
      Virkaltjåkka berg
      Virkaltjåkka berg
      Virrokårsa dal
      Vistas-jåkka å
      Vistasjåkka bäck (å)
      Vistaspåkke dalpartier
      Vistastjatja tröskel
      Vistastjåkko, Unna berg /Se
      Vistasvagge dal
      Vistasvare berg
      Vistasätno å
      Vistesajokk å
      Visteratjåkko, Unna, se Vistastjåkko, Unna berg
      Visksavagge dal
      Vistesavare berg
      Vitatjåkka bäck
      Vitatvaras bergknall
      Vittangijärvi sjö
      Vittangivaara berg
      V. Vittangivaara berg
      Vittankijärvi sjö
      Vittanki älv Saknas
      Vittjavare berg
      Vittjavare fjäll
      Vittjåtjåkkå fjäll
      Vittjåtjåkko berg
      Vivokjaure tjärn
      Vorevardo bergmassiv
      Voskojauri sjö
      Vuoitaspautasj klippa
      Vuoitaspautatjajaure sjö
      Vuojahak vikmynning
      Vuojahakjaure sjö
      Vuojahaknjarka udde
      Vuojtaskärke klippa
      Vuojtaspakte bergbrant
      Vuojtasrita fjäll
      Vuojtastjatja tröskel
      Vuojtastjåkka fjäll
      Vuojtasålke bergända
      Vuokiatsa Saknas
      Vuoksajaure sjö
      Vuoksajaure, se Vjoksujärvi sjö
      Vuoksajaurenjarka udde
      Vuoksavare berg
      Vuoksoj(ärvi) sjö
      Vuolemos Njakajaure sjö
      Vuolep Allakasjaure sjö
      Vuolep Hojkajaure tjärn
      Vuolep Kuollejaure sjö
      Vuolep Kuollesuotnjo fiskgöl
      Vuolep Kuossas Saknas
      Vuolep Liedekkuoika fors
      Vuolep Luoktekjaure sjö
      Vuolep Matejaure tjärn
      Vuolep Njakajaure tjärn
      Vuolep Njakatjavel ås
      Vuolep Njuorajaure sjö
      Vuolep Paddostievva kulle
      Vuolep Räskajaure tjärn
      Vuolep Räskavare berg
      Vuolep Sadkavare berg
      Vuolep Salvojaure sjö
      Vuolep Suonjeråjve berg
      Vuolep Tjaktjåjve bergknall
      Vuolep Tjuorvosjaure sjö
      Vuolep Toras bergknall
      Vuolep Torasjåkka bäck
      Vuolep Tuossoråvve ås
      Vuolep Ärjo bäck
      Vuolitåggo berg
      Vuolle Allesjaure sjö
      Vuolle Njuorajaure sjö
      Vuolle-Pätjevare berg
      Vuolli Petsiv(aara) berg
      Vuol. lompolo tjärn
      Vuolosjaure sjö
      Vuolosjåkka bäck
      Vuomajaure sjö
      Vuomajauri sjö
      Vuomajåkka bäck
      Vuomajåkka bäck
      Vuomajärvi, I(tainen) sjö
      Vuomanjonnje bergutsprång
      Vuomatjuolmajåkkå bäck
      Vuomavaras berg
      Vuomavaras berg
      Vuomavarats berg
      Vuomavarats berg
      Vuonajaure sjö
      Vuonajaure sjö
      Vuonajåkka bäck
      Vuonajåkka bäck
      Vuonajåkka bäck
      Vuonojoki bäck
      Vuonojoki bäck
      Vuonojoki bäck
      Vuopmekätjekårsa klyfta
      Vuopmekätjåjve berg
      Vuoppevardo berg
      Vuoppevardo berg
      Vuoppevarto berg
      Vuoppevarto berg
      Vuoresuolo holme
      Vuorevadda betesmark
      Vuorevarto bergmassiv
      Vuorrevadda betesmark
      Vuoskimuotkivadat myrland
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskoj(aure) sjö
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskojauri sjö
      Vuoskojåkka bäck
      Vuoskojåkka bäck
      Vuoskojärvi sjö
      Vuoskojärvi sjö
      Vuoskoluoppal sjö
      Vuoskomuotke ed
      Vuoskomuotki näs
      Vuoskonjarka udde
      Vuoskonjarka udde
      Vuoskonluokta vik
      Vuoskovaara berg
      Vuoskovaara fjäll
      Vuoskovaras berg
      Vuoskoåive fjäll
      Vuoskoåjve berg
      Vuoskoåjve fjäll
      Vuoskoåive fjäll
      Vuoskåjve fjäll
      Vuotjejaure sjö
      Vuotjevagge fjälldal
      Vuotna sjö
      Vuotsij(aure) sjö
      Vuotsijoki bäck
      Vuottasreita fjäll
      Vuoutekätjåive berg
      Våutekåtjåjve berg
      Våutekätjåjvi berg
      Väddemuotke mårka
      Väddemuotkevare bergshöjd
      Väjekjåkka bäck
      Väjekjåkka bäck
      Väkkäräjärvi sjö
      Välijaure sjö
      Välejaure sjö /Se
      Välijoki bäck
      Välijåkka bäck
      Välijåkka bäck
      Välikuojka fors
      Välivare berg
      Välevare, Alep berg /Se
      Välivielmes sel
      Värkasluoppal sjö
      Värokårsojokk bäck
      Värokårsojokk, se Verrokårsojokk bäck
      Värotjåkko berg
      Värotjåkko, se Verrotjåkko fjäll
      Väteautjo dal med bäck
      Vätetievva kulle
      Väusavare berg
      Vöressaari holme
      Yl. Härkäj(ärvi) tjärn
      Yli Kuokola berg
      Yli Kuokola fjäll
      Yl(inen) Kevusjärvi tjärn
      Yl(inen) Kuusivaara berg
      Yl(inen) Sevujärvi sjö
      Ylinen Tolppavuopio vik
      Ylinen Tolppavuopionjoki bäck
      Yli Pårro berg
      Yl. Maitanen berg
      Yl. Maltosj(ärvi) tjärn
      Y. Maltosrova bergås
      Yl. Ounisj(ärvi) tjärn
      Yl. Patsijäkälä berg
      Yl. Talojärvi sjö
      Yl. Vuokuvaara berg
      Yl. Vuolosjärvi sjö
      Åggo berg
      Åggo berg
      Åggojegge myr
      Åggojegge myr
      Åggojegge myr
      Åggojokk, Al. bäck
      Åggojåkka bäck
      Åggojåkka bäck
      Åggojåkka bäck
      Åggojåkka bäck
      Åggopuotka bergrygg
      Åggopåtka pass
      Åggopåtka fjällpass
      Åggoskajte landkil
      Åjnakjaure sjö
      Åjvoskielas (fjäll)höjd
      Åjvoskiellasat åsar
      Ålkatjajaure sjö
      Ålmajnjonnje berg
      Ålmajtjåkka berg
      Ålmanjuonje berg
      Ålmatjåkko berg
      Ålmatjåkko berg
      Åpesålmaj berg
      Åpmojåkka bäck
      Årjakätjevagge dal
      Årjaspäle Kåtjåjjåkka bäck
      Årjaspäle Kätjåjnjåskejåkka bäck
      Årjaspäle Stuoranjåskejåkka bäck
      Årjeb Kiärvijaurer sjö
      Årjeb Kiärvijaure sjö
      Årjeb Kiärvijaure sjö
      Årjemus Såkevaras bergås
      Årjep Kåvvo berg
      Årjep Odjatievva ås
      Årjep Rienak berg
      Årjep Rienak fjäll
      Årje Rienat berg
      Årjep Sierkaråvve brännland
      Årjep Tjårvejaure sjö
      Årjep Tjårvejaure sjö
      Årjep Tjårvejaure sjö
      Årohaknjira bäck
      Årosjaure sjö
      Åros-jåkka bäck
      Årosjåkka bäck
      Årosjåkka bäck
      Årosnjarka udde
      Årosnjarkajaure sjö
      Årosnjarkajaure sjö /Se
      Årospakte brant
      Årosvaras berg
      Årronsuolo holme
      Åunoshuornas berg
      Åunosjaure tjärnar
      Åunosluoppal tjärnar
      Åunospuollan berg
      Åunostuottar berg
      Åunosvare berg
      Åutosjåkka bäck
      Äddjejåkka bäck
      Äddjeråvve brännland
      Ädnamjaure sjö
      Ädnamjaure sjö
      Ädnamvare berg
      Äijäjoki bäck
      Äijärova brännland
      Älaråtto buskage
      Änojujaure sjö
      Änojujaure lagun
      Äparas bäck
      Äparasjaure sjö
      Äparasluoppal sjö
      Äparosjåkka bäck
      Äparospautas brant
      Äppernjonnje fjällutsprång
      Äppervielmes bäck
      Äppervielmes sel
      Äppervielmes bäck
      Äras berg
      Ärasluoppal tjärn
      Ärasluoppal sjö
      Ärasvaras berg
      Äras(varas) fjäll
      Äre-Tuojpal berg
      Ärjo bäckar
      Ärjopakte klippa
      Ätnamvare berg
      Ätnamvare berg
      Ätnamåkkalat älvkrök
      Öistiljokk bäck
      Öistiljokk bäck
      Öistillaki berg
      Öistillaki berg(platå)
      Öistilvarats berg
      Öistilvarats berg

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.