ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karesuando : Jukkasjärvi och Karesuando tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell

Namntabell 2 (Finska namn)
Namntabell (Samiska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Finska namn 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1978
      Saknas Saknas
      Aalasjoki bäck
      Aalasjoki bäck
      Aalasjoki bäck
      Aasalahdenvuoma myr
      Aasalahti vik
      Aasalahti vik
      Aasalahti vik
      Aattasaari holme
      Aattavaara berg /Se
      Aattavaara berg
      Aattavuopio sjö el. vik /Se
      Aattavuopio tjärn
      Aavapuoltsa berg /Se
      Aavapuoltsa berg
      Aavapuoltsanlahti vik
      Aavapuoltsanlahti vik
      Addasaari, se Attasaari Saknas
      Addasaari, se Attasaari holme
      Ahmajoki å
      Ahmajoki bäck
      Ahmajärvet sjöar
      Ahmakoski fors
      Ahmamaat Saknas
      Ahmaoja bäck
      Ahvenahoj, se Ala Ahvenjärvi sjö
      Ahvenahojärvi sjö
      Ahvenalju sjö
      Ahvenj., se Jostoahvenjärvi Saknas
      Ahvenjärvenjänkkä myr
      Ahvenjärvenoja bäck
      Ahvenjärvet sjöar
      Ahvenjärvet sjöar
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi sjö
      Ahvenjärvi, Iso sjö
      Ahvenjärvi, Pikku sjö
      Ahvenlaki berg
      Aiakkalompolo, Al. o. YI. sel /Se
      Aihki notvarp
      Aihki notvarp
      Aijakkajoki bäck
      Aijakkavaara berg
      Aijakkavaara berg
      Ailakahjoki bäck /Se
      Ailakasjoki bäck /Se
      Ailakaslahensuunsaari holme /Se
      Ailakaslahti vik /Se
      Ailakassaari holme /Se
      Ailijoki bäck /Se
      Ailijärvi sjö
      Ailikursu bäckdal
      Ailikursu ravin
      Ainattijoki bäck /Se
      Ainattijoki bäck /Se
      Ainattijoki bäck
      Ainattijoki bäck
      Ainattijärvi sjö /Se
      Ainattijärvi sjö /Se
      Ainattivaara berg
      Ainattivuoma myr
      Ainettijoki, se Ainattijoki bäck
      Ainettijoki bäck
      Ainettivaara, se Ainattivaara berg
      Ainattivaara berg
      Ainettivarpenjärvi Saknas /Se
      Ainettivarpenjärvi, se Ainovarppijärvi sel
      Ainettivarpenjärvi sjö
      Ainetti Varpen Niva, se Ainovarppikoski fors
      Ainovarppijoki bäck
      Ainovarppijärvensaaret holmar
      Ainovarppijärvi sel
      Ainuvarppikoski fors
      Ainovarppivuopio vik
      Ainuvarpenjärvensaari ö
      Ainuvarppijoki bäck /Se
      Ainuvarppijoki bäck
      Ainuvarppijärvensaari holme
      Ainuvarppijärvi sjö /Se
      Ainuvarppijärvi sjö (sel)
      Ainuvarppikoski fors
      Ainuvarppikoski förs
      Ainuvarppivuopio vik
      Aitakoanlantto sjö
      Aitamaa hed
      Aitijärvenmaa Saknas
      Aitijärvenoja bäck
      Aitijärvi sjö
      Aitijärvi, se Ailijärvi sjö
      Aittalahdenvaara berg
      Aittasaari holme
      Aittatsuonamajärvi sjö
      Aittjuolmajåhkå bäck /Se
      Aitvardo fjäll /Se
      Ajakkalompolo, Alainen sjö
      Ajakkalompolo, Ylinen sjö
      Ajakkavaara berg /Se
      Ajamåskitjåhkå fjäll /Se
      Ajonniemi udde
      Ajtetsuonama sjö
      Akkavaara berg
      Akkisvaara berg /Se
      Aksijaure sjö
      Aksijokk bäck /Se
      Aksikielas fjällhed
      Ala-Ahvenjärvi sjö
      Ala-Ajonniemi udde
      Ala Hihtanåjve fjäll
      Alainen niva fors
      Alainen salmi sund
      Alainen suvanto sel
      Ala Ittivaara fjäll
      Alajänkkä myr
      Alajänkänmaa hed
      Alanen Ahmajärvi sjö
      Alanen Aiakkalompolo, se Alanen Aijakkalompolo sjö
      Alanen Aijakkalompolo sjö
      Alanen Aijakkalompolo sel
      Al. Antijärvi, se Suopatusselän (iso)järvi Saknas
      Alanen Antijärvi, se Alanen Anttijärvi sjö
      Alanen Anttijärvi sjö
      Alanen Biggusoaive fjäll /Se
      Alanen Biggustjåhkå fjäll /Se
      Alanen Biggusvarre fjäll /Se
      Alanen Fatijärvi sjö
      Alanen Hannukanjärvi sjö
      Alanen Hannukanjärvi sjö
      Alanen Hannukkajärvi, se Hannukanjärvi sjö
      Alanen-Hirvaskoski, se Ylinen-Hirvaskoski fors
      Alanen-Järämä sel /Se
      Alanen Karjalakoski fors /Se
      Alanen Kilpisjärvi sjö
      Alanen Kilpisjärvi sjö
      Alanen Kilttijoki bäck /Se
      Alanen-Konttaniva fors /Se
      Alanen Kuortovaara berg
      Alanen Kuortovaara berg
      Alanen Kuortovaara berg
      Alanen Kuusilaki berg
      Alanen Laukkuåjvi fjäll
      Alanen Liedakkakoski fors
      Alanen Luspajärvi sjö /Se
      Alanen Luspivaara berg /Se
      Alanen Lehonvuoma myr
      Alanen Lehtolaki berg /Se
      Alanen Lulemus berg /Se
      Alanen-Luongasniva fors /Se
      Alanen Muotkanriipivuoma myr
      Alanen Muotkanripivuoma myr
      Alanen Nalaksenvaara berg /Se
      Alanen Niipi strand
      Alanen Niva fors
      Alanen Omujoki bäck
      Alanen Omujoki, se Alanen Umojoki bäck
      Alanen Palanenjärvi sjö
      Alanen Palanenlompolo, se Alanen Palanenjärvi sjö
      Alanen Peuravaara berg
      Alanen Rappaskoski fors
      Alanen Rautujärvi sjö
      Alanen Rukojärvi sjö
      Alanen Ruokojärvi, se Alanen Rukojärvi sjö
      Alanen Råuvvas fjäll
      Alanen Salmi sund
      Alanen Salmijärvi sjö
      Alanen Samaljärvi, se Alanen Sammaljärvi sjö
      Alanen Sammaljärvi sjö
      Alanen Sattukkajärvi sjö /Se
      Alanen Satukkajärvi, se Alanen Sattukkajärvi sjö
      Alanen Seitevarre fjäll
      Alanen-Tapokoski fors
      Alanen-Taposuvanto sel
      Alanen Termäsvaara, se Alanen Törmisvaara fjäll
      Alanen Törmisvaara fjäll
      Alanen Umojoki bäck
      Alanen Vuopio vik
      Ala Njauko berg /Se
      Ala Pauhkanåjve fjäll
      Ala Rapsuåjvi fjäll
      Alasaarenniva ström
      Alasaarenniva fors
      Alasaarenniva strömdrag
      Alasaaret holmar
      Alasaari ö
      Alasaari holme
      Alasaari holme
      Alasaari holme
      Alasaari holme
      Alasaari, Iso holme
      Alasaari, Pikku holme
      Alasen Kilpisjärven Tsahkalahti vik
      Alasjoki bäck /Se
      Alasjoki, se Aalasjoki bäck
      Alasjoki bäck /Se
      Alasuvanto sel
      Alasuvanto sel
      Aliojärvi, se Aljujärvi sjö
      Aljujoki bäck
      Aljujänkkä myr /Se
      Aljujärvi sjö
      Al. Kuusilaki, se Karhuvaara Saknas
      Allitörmä notvarp
      Al. Lulemus o. Yl. Lulemus berg /Se
      Al. Lulemus, se Luulemus, alainen Saknas
      Almuskurujoki bäck
      Al. Palanenlomp., se Palasenlompolo, alainen Saknas
      Altippuvaara berg
      Altippuvaara berg
      Altipuvuoma, se Altippuvuoma Saknas
      Altippuvuoma myr
      Altippuvuoma myr
      Altipuujärvi sjö /Se
      Altipuuvaara berg /Se
      Altipuuvuoma myr
      Altipuvaara, se Altipuuvaara berg
      Altipuvuoma, se Altipuuvuoma myr
      Alustansaari holme /Se
      Alustansaari, se Saukkosaari Saknas
      Alustansaari, se Saukkokoskenalustansaari holme
      Annajärvi tjärn
      Annavuoma, se Ainattivuoma myr
      Annavuoma myr
      Anniraukka åker el äng
      Anni-raukka åker el. äng?
      Annivainanjoki bäck /Se
      Annivainanjärvi sjö
      Annivainanniemi udde /Se
      Annivainankursu bäckdal
      Ante Niva, se Kaupunkiniva fors
      Antinjärvi, ylinen sjö
      Antinsaari holme
      Anuntijärvi sjö /Se
      Anuntijärvi sjö /Se
      Anuntijärvi sjö
      Anuntivaara bergknalle
      Anuntivuoma myr
      Anuntivuoma myr
      Anuntivuoma myr
      Apajasaari holme
      Apajasaari holme
      Apajasaari holme
      Arjahjoki bäck
      Arjahjärvi sjö
      Arjahlaki fjäll
      Arjahoaivi fjäll
      Arjahseippus fjäll
      Arpoj., se Arpujärvi sjö
      Arpojoki bäck /Se
      Arpojärvi sjö
      Arpovuoma myr /Se
      Arpoåive fjäll
      Arpoåive berg /Se
      Arpujoki, se Arpojoki bäck
      Arpujoki bäck
      Arpujärvi sjö
      Arpuoivi berg
      Arpusaivo tjärn
      Arpuvuoma myr
      Arpuvuoma, se Arpovuoma myr
      Askasjoki bäck
      Askasselät skogsåsar
      Attasaari ö
      Attavaara berg /Se
      Attavuopio sjö
      Aukorikero terräng /Se
      Aukuri (kursu) joki bäck /Se
      Auskarinjärvi sjö /Se
      Auskarinjärvi sjö
      Autiimen tieva höjd(?)
      Autiniva, se Kaupunkinniva Saknas
      Autiniva, se Kaupunkiniva fors
      Autsitsuonamaj., se Ajtetsuonama Saknas
      Autsitsuanamajärvi, se Aittatsuonamajärvi sjö
      Auvatinsaari holme
      Avapuoltsa, se Aavapuoltsa berg
      Avapuoltsa berg /Se
      Auvatin alainen niva fors
      Auvatinmaa skogshöjd
      Auvatinsaari ö
      Auvatinsaari holme
      Auvatintieva ås el. kulle
      Auvatinvuoma myr
      Auvatin ylinen niva fors
      Auvativuoma, se Auvattivuoma myr
      Auvatti sel
      Auvattivuoma myr
      Auvattivuoma myr
      Aventojärvi vik
      Ayen Järämä Nitta Si, se Äijänjärämänniittysaari holmar
      Baasin-Ollin apaja notvarp
      Baasin-Ollin kari notvarp /Se
      Bartaljaure fjällsjö /Se
      Bartalluokta vik
      Bartalnjarka udde
      Bartalvarre fjäll
      Biggusjoki bäck
      Biggusvarre fjäll /Se
      Bjuggesjoki, se Biggusjoki bäck
      Bjuggesvare, se Biggusvarre fjäll
      Båggejaure sjö /Se
      Båggevardo fjäll
      Ellinkurkkio fors
      Emmijänkkä myr /Se
      Enonsuunlahti notvarp
      Ereht Tuoipala fjäll
      Eri Tuoipala, se Ereht Tuoipala fjäll
      Erkinpalo berg
      Fatijärvi sjö /Se
      Fatijärvi sjö
      Fatijärvi sjö /Se
      Fatijärvi, se Alanen F. o. Ylinen F. sjöar
      Fatijärvi, alainen sjö /Se
      Fatijärvi, Ylinen sjö
      Fatilaki fjäll /Se
      Fellarjoki bäck /Se
      Fellaråive fjäll /Se
      Fiellarijoki bäck /Se
      Fiellarijoki bäck
      Fjellarijoki bäck
      Fjellarijoki bäck /Se
      Fjellariåive berg /Se
      Fjellaråive, se Fellaråive och Vahtsåive fjäll
      Fooinlahti vik
      Fästinki åker el. äng
      Fästinki äng
      Gapojaure sjö
      Gapovarre fjäll
      Gasajärvi, se Harrijärvet sjö
      Geidisjoki bäck
      Geidisjoki, se Geudisjoki. bäck
      Geuddis fjäll
      Geudisjoki bäck
      Geutinen fjällhed
      Giavrevarre fjäll
      Gåbnetjåkko fjäll
      Gåbnetjåkko fjäll /Se
      Haantieva höjd
      Haapakursu bäck
      Haasioaita åker el. äng
      Haasioaita äng
      Haihkamaajänkkä myr /Se
      Haihkamaajärvi sjö
      Haihkamaalompolo sjö /Se
      Haihkamaalompolo sjö
      Haikamaa berg
      Haikamaajänkkä myr
      Haikamaajänkkä, se Haihkamaajänkkä myr
      Haikamaajärvi, se Haihkamaajärvi sjö
      Haikamaalompolo, se Haihkamaalompolo sjö
      Haikarakivi sten
      Halju fjäll
      Halju berg /Se
      Halju fjäll
      Haljujoenpalot sveder
      Haljujoki å
      Haljujärvi sjö
      Haljukursu å
      Haljukursu bäck /Se
      Haljunkiveliöt ödemarker
      Halju Rautuj. se Haljujärvi sjö
      Halju Rautujärvi sjö
      Halko notvarp
      Halkojoki bäck
      Halkojoki bäck
      Halkojärvi sjö /Se
      Halkojärvi sjö
      Halkojärvi sjö
      Halkorova skogsområde
      Halkorova berg
      Haltipuoltsa ås
      Haltisaivo sjö
      Hangasjoki bäck
      Hangasjärvi sjö
      Hangasjärvi sjö
      Hangasjärvi sjö
      Hangasmaa berg
      Hangasmaa hed /Se
      Hangasoja bäck
      Hangassaari holme /Se
      Hangasvuoma myr
      Hangasvuoma myr
      Hangasvuoma myr
      Hangasvuopio vik
      Hangavuopio tjärn /Se
      Hangavuopio, se Hangasvuoio vik
      Hanhij., se Hanhilompolo Saknas
      Hanhijärvensaajot Saknas
      Hanhijärvet sjöar
      Hanhijärvet sjöar /Se
      Hanhijärvi sjö
      Hanhijärvi, iso sjö
      Hanhijärvi, pikku sjö
      Hanhilompolo sjö
      Hanhioja bäck
      Hanhisaari holme
      Hanhivaara berg
      Hankosaari holme
      Hankovuopio vik /Se
      Hankovuopio tjärn, (ava)
      Hankuvuopio vik /Se
      Hannukanjoki bäck
      Hannukanjoki bäck
      Hannukanjoki bäck
      Hannukanjärvi sjö
      Hannukanjärvi, alainen sjö /Se
      Hannukanjärvi, ylinen sjö
      Hannukanrova höjdparti
      Hannukkaj., Al. o. Yl. sjöar /Se
      Hannuvaara berg /Se
      Hannuvaara berg
      Harakkakoski fors
      Harakkakoski fors
      Harakkaniva fors
      Harakkavuopio vik
      Harakkavuopio sel
      Harreluoppal tjärn
      Harrevardo fjäll
      Harrijoki bäck /Se
      Harrijoki bäck
      Harrijoki bäck
      Harrijoki bäck
      Harrijoki bäck
      Harrijoki bäck
      Harrijoki bäck
      Harrijärvet sjöar
      Harrijärvi sjö /Se
      Harrijärvi sjö
      Harrijärvi sjö
      Harrijärvi sjö
      Harrijärvi sjö
      Harrijärvi sjö
      Harrijärvi sjö
      Harrijärvi sjö
      Harrikero fjäll
      Harrilompola tjärn /Se
      Harrilompolo sjö
      Harrilompolo sjö
      Harrilompolo tjärn
      Harrilompolonvaara berg /Se
      Harrilompolonvaara berg
      Harrirova berg
      Harrivuoma myr
      Harvisoja älvgren
      Harvissaari holme
      Haukiapaja notvarp
      Haukijärvi sjö
      Haukijärvi sjö /Se
      Haukijärvi sjö
      Haukijärvi sjö
      Haukivuoma myr
      Haukivuoma myr
      Haukivuoma myr
      Haukorikero fjäll
      Haukorijoki, se Haukurasjoki bäck
      Haukurasjoki bäck
      Haurujoki bäck
      Hauruvaara berg
      Hauruvaara berg
      Hauruvaara, Iso berg /Se
      Hauruvaara, Pikku berg
      Hauruvuoma myr /Se
      Hautarannansuando sel
      Heiluvajoki bäck
      Heiluvajärvet sjöar
      Heiluvavuoma myr
      Heiluvavuoma myr
      Heiluvavuomanjoki bäck
      Heinäjärvi sjö
      Heinäjärvi tjärn
      Heinäjärvi sjö
      Heinärästieva ås
      Heinäsaari holme /Se
      Heinäsaari holme
      Helvetinjärvi tjärn
      Herrajoki bäck /Se
      Herrajoki bäck
      Herrajoki bäck
      Herrajärvi sjö /Se
      Herrajärvi sjö /Se
      Herravaara berg
      Herravaara berg
      Hevosjärvet sjöar
      Hevoslantot myr
      Hieta notvarp
      Hietaharju berg
      Hietajoenlehdot skogsområde
      Hietajoenrantamaat Saknas
      Hietajoki bäck
      Hietajoki, se Kelojoki bäck
      Hietajoki bäck
      Hietajärvi sjö
      Hietajärvi sjö
      Hietajärvi sjö
      Hietajärvi sjö
      Hietajärvi sjö
      Hietalahti notvarp
      Hietamella strand
      Hietamuotka näs
      Hietaniemi notvarp
      Hietaniemi udde
      Hietapelto åker
      Hietapelto åker
      Hihnavaara berg
      Hihnavaara berg
      Hihtanjoki bäck
      Hiihtanjoki bäck
      Hiihtanoivi berg /Se
      Hilkojoki bäck /Se
      Hilkojokibäck bäck
      Hillaniemenlahti udde
      Hillaniemi udde
      Hirsavarre fjäll
      Hirvasjoki bäck /Se
      Hirvasjoki biflod
      Hirvasjoki bäck
      Hirvasjoki bäck
      Hirvasjärvi sjö /Se
      Hirvasjärvi sjö /Se
      Hirvasjärvi sjö
      Hirvaskosket forsar
      Hirvasniva fors
      Hirvassaari holme
      Hirvassaari ö
      Hirvassaari, se Harvissaari holme
      Hitteråive berg /Se
      Hitteråive, se Rautuåive fjäll
      Hitteråive, se Låktorepinvaara o. Låktoråive fjäll
      Hohanvaara(?) berg
      Hoikajärvi, se Pitkäjärvi Saknas
      Hoikajärvi, se Hoikkajärvi sjö
      Hoikkajärvi sjö
      Hoikkajärvi sjö
      Honkalompolonvuoma myr
      Honkalompolovuoma myr
      Hotosaari, se Kutusaari Saknas
      Hotosaari, se Kutusaari holme
      Houvinlahti vik
      Huuajärvi sjö
      Huutoniemi udde
      Huutoniemi udde
      Hämeonjärvi sjö
      Hämeenlompolo tjärn
      Hämheenjoki bäck
      Hämheenjärvi sjö
      Hämheenlompolo sjö
      Hämhenjärvi sjö /Se
      Hämhenjärvi, se Hämheenjärvi sjö
      Hämhenvaara, Iso berg /Se
      Hämhenvaara, Pikku berg /Se
      Härkejaure sjö
      Härkäjärvi sjö
      Härkäjärvi sjö
      Härkärauteantieva Saknas
      Härkäraukantieva höjd
      Härkäraukantieva skogshöjd
      Härkävaara berg
      Härkävaara berg
      Idij. sjö /Se
      Idijoki bäck
      Iijoki å /Se
      Idijoki å
      Iijoki å
      Idänpuolensilpastjuolama bäck
      I. Hannij., se Iso Hanhijärvi sjö
      Idijärvi sjö /Se
      Idijärvi sjö
      Iijärvi sjö
      Iirova berg
      Iiskosen Koivuvaara berg
      Iittojoki bäck
      Iittosuanto sel
      Iittosuvanto sel
      Iittosuvanto sel
      Iittovuopio vik
      Iltasaari holme
      I. Maljaj. sjö /Se
      Iso-Alasaari holme
      Iso Hanhijärvi sjö
      Iso Hanhijärvi sjö
      I. Hannij., se Hanhijärvi, iso Saknas
      Iso Hannijärvi, se Iso Hanhijärvi sjö
      Isohieta udde
      Isohieta notvarp
      Iso Hämeenvaara berg
      Iso Hämheenvaara berg
      Iso Hämhevaara, se Iso Hämheenvaara berg
      Iso Jäkäläjärvi sjö
      Isojärvenjänkkä myr
      Isojärvenjänkkä myr
      Isojärvi sjö
      Isojärvi sjö
      Isojärvi sjö
      Isojärvi sjö
      Isojärvi sjö
      Iso Koirajärvi sjö
      Iso Koirajärvi sjö
      Iso Käyläkkäjärvi sjö
      Iso lompolo sjö /Se
      Isolompolo sel
      Iso Lompolo sjö
      Isomaa berg
      Isomaa berg
      Isomaa hed
      Isomaajärvi sjö
      Isomaanhännät Saknas
      Isomaanhännät höjder
      Iso Maasankilompolo sjö
      Iso Maejärvi sjö
      I. Maijaj., se Madejärvi, Iso Saknas
      Iso Maijajärvi, se Iso Maejärvi sjö
      Isompi Rohtari tjärn
      Iso Namalajärvi sjö
      Isonpellontakusta åker el. äng
      Isonpellon-takusta äng?
      Iso Olosjärvi sjö
      Iso Palkkujärvi sjö
      Iso Palkkujärvi sjö
      Iso Palkojärvi, se Iso Palkkujärvi sjö
      Isopelto åker
      Isopelto åker
      Iso Pesäjärvi sjö
      Iso Rautujärvi sjö
      Iso Rohtari sjö
      Isorova berg
      Isosaari ell. Suursaari ö
      Iso saari ö
      Isosaari holme
      Iso-Saari holme
      Isosaari ö
      Isosaari holme /Se
      Isosaari holme
      Isosaari, se Vuopionsaari Saknas
      Isosaari holme
      Isosalmi sund
      Iso Sapsamajärvi sjö /Se
      Isotorisjoki bäck /Se
      Itijoki å
      Ittijoki bäck /Se
      Ittivaara fjäll
      Ittukielas fjällhed
      Itä Vittnarjåhkå bäck
      Jaakoppivaara berg
      Jahkusjärvi sjö
      Jakobinjoki bäck
      Jakobinvaara berg el. fjäll
      Jalokorva Saknas
      Jalokorva fors
      Jalonkorva, se Jalokorva fors
      Jalokorvansaari ö
      Jalonpola fors?
      Jalonpola fors
      Jalonpola fors
      Jalonpoolankoski fors
      Jalonpolankoski fors /Se
      Jalonpolanoja bäck
      Jalonpolonjänkkä myr
      Jalonpolonjänkkä myr
      Jalonpolonoja bäck
      Jalonpolonoja bäck
      Jahmitjåkko fjäll
      Jatuninniemi udde
      Jatuninniemi ude /Se
      Jatuminniva ström
      Jatuninniva fors /Se
      Jatuninniva fors
      Jatuninniva fors /Se
      Jatuninniva fors
      Jatuminpahta sten
      Jatuninpahta skog(?)
      Jatuninpahta klippa
      Jatuninpahta fors /Se
      Jatuninpahta strömt parti
      Jatuninsuanto sel
      Jatuninsuvanto sel
      Jatuninsuvanto sel
      Jatunniva fors /Se
      Jatunniva, se Jatuminniva Saknas
      Jatunniva, se Jatuninniva o. Jatonakuojka Saknas
      Jatunniva, se Jatuninniva fors
      Jatunniva, se Jatuninniva fors
      Jellasjoki, se Jeillasjoki bäck
      Jellasjåkkå bäck /Se
      Jerbele, se Kielbernibba fjäll
      Jerijoki bäck /Se
      Jerijoki bäck /Se
      Jerijoki, se Jierijoki bäck
      Jerijärvi sjö /Se
      Jerijärvi, se Jierijärvi sjö
      Jerivaara berg /Se
      Jerivaara, se Jierivaara berg
      Jeutis berg /Se
      Jeutisjoki bäck /Se
      Jeytinen berg
      Jeytisjoki bäck
      Jiellasjoki bäck /Se
      Jiellasjoki bäck
      Jierijoki bäck
      Jierijoki bäck
      Jierijoki bäck
      Jierijärvi sjö
      Jierivaara berg
      Joensuu notvarp
      Joensuuniva fors
      Joensuunniva fors
      Jokijärvi sjö
      Jokijärvi sjö
      Jokilompolo sjö
      Jokilompolo sel
      Jokkiinvälisaajot Saknas
      Joukkuj sjö /Se
      Jokujärvi sjö /Se
      Jokujärvi sjö
      Jokukielinen berg /Se
      Jokukielinen berg
      Jonsonsaari ö
      Jorpavaara berg
      Jostoahvenjärvi, Iso och Pikku sjöar
      Jostoahvenjärvi sjö
      Jostoahvenjärvi sjö
      Jostojoki å
      Jostojärvi sjö
      Jostojärvi sjö /Se
      Jostojärvi sjö
      Jostolaki berg
      Jostolaki berg /Se
      Jostolaki berg /Se
      Jostomaa Saknas
      Jostopalo berg /Se
      Jostosaivo tjärn
      Jostosaivo sjö
      Joukkujärvi, se Joukujärvi sjö
      Joukojärvi sjö
      Joukojärvi sjö
      Joukujärvi sjö
      Jouvajärvi(?) sjö
      Jouvamaa skogsparti
      Jouvavuoma myr /Se
      Jouvvajärvi sjö
      Jouvvavuoma myr
      Jouvvavuoma myr
      Juhlajärvi tjärn
      Jukkijoki, se Ittijoki bäck
      Juntinjärvi sjö
      Juntinjärvi sjö
      Juoluvaara berg /Se
      Juolovaara berg
      Juolovaanjärvi, se Juolovaaranjärvi sjö
      Juolovaaranjärvi sjö
      Juorkastaka fors
      Juovavaara berg
      Juovvakielas fjällhed
      Juovavaara berg
      Juovvavaara berg
      Juovvavare berg
      Jussajoki bäck
      Jussajärvi sjö
      Jussanjoki bäck
      Jussanjärvi sjö
      Juntinjärvi sjö
      Juomojärvi sjö
      Jussanjoki bäck
      Jussanjärvi sjö
      Juurakonperse fors
      Jyppyräsaari holme
      Jyppyräsaari holme
      Jyryjoenkuusikot skog
      Jyryjoki å
      Jyryjoki bäck
      Jyryjärvi sjö
      Jyryjärvi sjö /Se
      Jyryoja bäck
      Jyryrovat brännland
      Jyrytunturi berg
      Jyrytunturi berg
      Jyrytunturi fjäll
      Jyryvuoma myr
      Jyryvuoma myr
      Jåktjavanjunje fjäll
      Jåstojåkkå bäck
      Jäkeljåkkå bäck
      Jäkelåive fjäll
      Jäkiljokk bäck
      Jäkilåjve fjäll
      Jäkäläjoki bäck
      Jäkäläjärvet sjöar
      Jäkäläjärvet sjöar
      Jäkäläjärvi sjö /Se
      Jäkäläjärvi sjöar
      Jäkäläjärvi sjö
      (Iso) Jäkäläjärvi sjö /Se
      Jäkäläsaari holme
      Jäkälätörmä notvarp
      Jäkälävaara fjäll /Se
      Jänkkakoski fors /Se
      Jänkkakoski, se Jänkänkoski Saknas
      Jänkkakoski, se Jänkänkoski Saknas
      Jänkkakoski, se Jänkänkoski fors
      Jänkkäjärvenvuoma myr
      Jänkkäjärvenvuoma myr /Se
      Jänkkäjärvenvuoma myr
      Jänkkäjärvi sjö /Se
      Jänkkäjärvi sjö /Se
      Jänkkäjärvi sjö
      Jänkkäjärvi sjö
      Jänkkäjärvi sjö
      Jänkkäjärvi sjö
      Jänkkäjärvi sjö
      Jänkänkoski fors
      Jänkänkoski fors
      Jänkänkoski fors
      Jänkänkoski fors
      Jänkänkoski fors
      Jänkänsuando sel
      Jänkänsuvanto sel
      Jänkänsuvanto sel
      Järvenjänkkä myr
      Järvenjänkkä myr
      Järvenjänkkä myr
      Järvenjänkänjoki bäck
      Järvenjänkänjoki bäck
      Järvenjänkänjärvi sjö
      Järvenjänkänjärvi sjö
      Järvenjänkänvuoma myr
      Järvenjänkänvuoma myr
      Järvenrannankesäsia strand
      Järvensuuniemi udde
      Järvensuuniva fors
      Järvensuusaari holme
      Järvenvälisaadio skogsområde
      Järviaita åker eller äng
      Järviaita äng?
      Järämä sel(?)
      Järämä sel
      Järämäjärvi, se Kouttavuopio Saknas
      Järämäjärvi, se Kouttavuopio vik
      Järämänsaaret öar
      Järämärova berg /Se
      Järämärovat höjd
      Järämäsaari holme
      Järämävuopio tjärn
      Jääkelåjve, se Tsaptjeåive fjäll
      Kaakkuriniemi udde
      Kaakurisaari holmr
      Kaalama fors
      Kaarajärvi sjö
      Kaarakielinen berg
      Kaarejoki bäck
      Kaarejoki bäck /Se
      Kaarejoki biflod
      Kaarejoki bäck
      Kaarejoki bäck
      Kaarejoki bäck
      Kaarejärvi sjö /Se
      Kaarejärvi sjö
      Kaarejärvi sjö
      Kaarekielinen berg
      Kaarekielinen berg
      Kaarekielinen berg
      Kaareniemi udde
      Kaaresuvanto sel /Se
      Kaarevaara berg
      Kaarevaara berg
      Kaarevaara berg
      Kaarevuopio vik
      Kaarevuopio vik
      Kaarevuopio vik
      Kaarevuopio vik
      Kaarevuopio vik
      Kaarinasvaara berg /Se
      Kaariniemi holme
      Kaarisaaret holmar
      Kaartiranta älvgren
      Kaato notvarp
      Kaatoniva ström
      Kaivojärvi sjö /Se
      Kaivos utlopp
      Kaivosj. Saknas /Se
      Kaivosjänkkä myr
      Kaivosjänkkä myr
      Kaivosjärvenoja bäck
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi sjö
      Kaivosjärvi tjärn
      Kaivosjärvi tjärn
      Kaivosjärvi tjärn
      Kaivosvuoma myr
      Kaivosvuoma myr
      Kaivusjänkkä, se Kaivosjänkkä Saknas
      Kaivusjänkkä, se Kaivosjänkkä myr
      Kalaton sjö /Se
      Kalaton sjö
      Kalaton sjö
      Kalatonj., se Kalattomajärvi sjö
      Kalatonjärvi sjö /Se
      Kalatonjärvi sjö
      Kalatonjärvi, se Kalattomanjärvi sjö
      Kalatonjärvi sjö
      Kalatonjärvi sjö
      Kalatonjärvi sjö
      Kalatonoja bäck
      Kalatonoja bäck
      Kalattomajärvi sjö
      Kalattomanjärvi sjö
      Kalattomanrova berg /Se
      Kalkki sjö
      Kalkki sjö
      Kalliosaari holme
      Kallo notvarp
      Kallo notvarp
      Kallojärvenoja bäck
      Kallojärvi sjö /Se
      Kallojärvi sjö
      Kallojärvi sjö
      Kallokkajoki bäck /Se
      Kallokkajoki bäck
      Kallokkajoki bäck
      Kallokkajoki bäck
      Kallokkajärvi sjö /Se
      Kallokkajärvi sjö /Se
      Kallokajärvi, se Kallokkajärvi sjö
      Kallokkajärvi sjö
      Kallokkalompolo sjö /Se
      Kallokkamaranen berg /Se
      Kallokkamarasta höjdsträckning /Se
      Kallokkamarasto höjdsträckning /Se
      Kallokkamarasto Saknas
      Kallokkamarasto berg
      Kallomaranen berg /Se
      Kallomaranen, se Kallokkamaranen berg
      Kallonpoika notvarp
      Kallonranta notvarp
      Kallovuoma myr
      Kallovuoma myr
      Kalmajoki bäck /Se
      Kalmajoki bäck
      Kalmasaari ö
      Kalmasaari holme
      Kalmasaari holme
      Kalmusjoki bäck
      Kalmuskursu ravin
      Kalmuskursu ravin
      Kalsukkavuopio ava
      Kalsukkavuopio vik
      Kalsukkavuopio vik(ava)
      Kalteanoja bäck
      Kalteanojanmaa berg
      Kaltiojoki bäck
      Kaltiojoki bäck
      Kaltiojänkkä myr
      Kaltiojänkänjoki bäck
      Kaltiomukanlaki fjäll
      Kaltiorova höjdsträckning /Se
      Kaltiorova skoghöjd
      Kaltiorovat hedland
      Kamahjoki bäck
      Kanisjärvi sjö
      Kanisåive fjäll
      Kantojoki bäck /Se
      Kantojärvenmaa Saknas
      Kantojärvenmaa skogland
      Kantojärvi sjö
      Kantojärvi sjö
      Kantojärvi bäck
      Kantoniva fors
      Kantoniva strömt parti i Muonioälven
      Kantotieva höjd
      Kantotievat hedar
      Kappamasjärvi sjö /Se
      Kappamasselkä berg /Se
      Kappamasvaara berg /Se
      Kappamasvaara, se Kappamasselkä berg
      Karanesv. berg
      Karanesvaara berg
      Karesuando sel
      Karet Vuopio, se Kaarevupio vik
      Karhakkajärvet sjöar
      Karhakkajärvet sjöar
      Karhakkavaara berg
      Karhuvaara berg
      Kariniemi udde
      Kariniemi udde
      Kariniemi udde
      Karisaari holme
      Karisaari holme
      Karjahtjåhkåt fjälltoppar
      Karjakoski, se Karjalakoski fors
      Karjalakoski fors
      Karjalakoski fors
      Karjestjåhkå berg /Se
      Karjesvaara berg /Se
      Kaskasjoki bäck
      Kaskasjoki bäck
      Kaskasjoki bäck
      Kaskaåive, se Kassaoaivi fjäll
      Kassajauret sjöar
      Kassajoki bäck
      Kassaoaivi fjäll
      Kattilajärvi tjärn
      Kattilakoski fors
      Kaupitussuvanto sel
      Kaupitussuvanto sel
      Kaupotisuvanto, se Kaupitussuvanto Saknas
      Kaupotisuvanto, se Kaupitussuvanto sel
      Kaupunginniva strömt ställe
      Kaupungin Oja, se Herrajoki bäck
      Kaupunkiniva fors
      Kaupunkinniva fors
      Kayläkkäjärvi, se Iso Käyläkkäjärvi sjö
      Kedenjuoskevarre fjäll
      Keddevarre fjäll
      Keddevare berg /Se
      Kehäjärvet sjöar
      Kehämaa skoghöjd
      Keinojärvi sjö
      Keinovuopio vik /Se
      Keinovuopio vik
      Keinovuopio ava
      Keinovuopio vik
      Keinovuopionvarsi sund
      Keitjoru(?) berg
      Kellottijaur, se Kelottijärvi sjö
      Kellottijärvi, se Kelottijärvi sjö
      Kellottijärvi, se Kelottijärvi sjö (sel)
      Kellovaara berg
      Kellovaara berg
      Kellovaara berg
      Kelojoki bäck /Se
      Kelojoki bäck /Se
      Kelojoki bäck
      Kelojänkkä myr
      Kelojänkkä myr
      Kelojärvi sjö
      Kelojärvi sjö
      Kelojärvi, se Kelojoki sjö
      Kelokurkkio fall
      Kelokurkkio fors
      Kelolomp., se Kelojärvi Saknas
      Kelolompolo, se Kelojärvi sjö
      Keloniva ström i Muonio älv
      Kelosuvanto sel
      Kelottijärvi sjö
      Kelottijärvi sjö
      Kelottijärvi sjö (sel)
      Kelottiluspa fors
      Kelottiluspa strömt utlopp
      Kelovaara berg /Se
      Kelovaara berg /Se
      Kelovuoma myr
      Kelovuoma myr
      Kelovuoma myr /Se
      Kentakoski, se Kenttäkoski fors
      Kenttä notvarp
      Kenttäkoski fors
      Kenttäniemi udde
      Kenttärannanniemi udde
      Kenttärova berg
      Kenttäsaari ö
      Kenttäsaari holme
      Kenttäsaari holme
      Kentänedusta notvarp
      Kentäsaari, se Kenttäsaari holme
      Kerketjåkko fjäll
      Kermikkäniva strömt ställe
      Kermikkävaara berg
      Keskikursu dalgång
      Keskikursu ravin
      Keskikåbbå berg
      Keskinen joki bäck /Se
      Keskinen karjalakoski fors
      Keskinen kursu dalgång
      Keskinen Rautujärvi sjö
      Keskisaari holme
      Keskisaari holme
      Keskivaara berg
      Kesunkijärvi sjö
      Kesunkivaara berg
      Ketsåjve berg
      Kettoivi fjäll
      Kettukurkkio, se Kelokurkkio fors
      Keukeskero fjäll
      Keukiskero berg /Se
      Kiehpanjoki bäck
      Kiehvuopio vik
      Kiekeräjärvi sjö
      Kiekerävuoma myr
      Kiekeröjärvi sjö
      Kiekeröjärvi sjö
      Kiekeröjärvi sjö
      Kiekeröjärvi sjö
      Kiekeröoja bäck
      Kiekerövaara berg
      Kiekerövaara berg
      Kiekerövaara berg
      Kiekerövaara berg
      Kiekerövuoma myr
      Kielbernibba fjäll
      Kielijärvi, se Kiellijärvi sjö
      Kielisaari, se Muurisaari holme
      Kielisenjärvi sjö
      Kiellijärvi sjö
      Kielliniemi udde
      Kiellisaari holme
      Kiellisaivot sjöar
      Kiellisaivot tjärnar
      Kiellivaara berg
      Kiepamajoki, se Kiehphanjoki bäck
      Kiepionka älvparti /Se
      Kiepionka, se Kieppionkka sel(?)
      Kiepionka, se Kieppionkka älvkrök
      Kieppionkka vik
      Kieppionkka parti av Muonioälven
      Kieppionkka sel(?)
      Kieppisjärvi, iso sjö
      Kieppisjärvi, pikku sjö
      Kierakaslahti vik
      Kierakasniemi udde
      Kierakasniemi udde
      Kierakasvuopio vik
      Kierijoki bäck
      Kierijoki bäck
      Kierijärvi sjö /Se
      Kierilehdot skogshöjder
      Kierimaa myr
      Kierioja bäck
      Kierioja bäck
      Kierivuomanjärvet sjöar
      Kierivuomanjärvet sjöar
      Kiettasensari, se Iso-Saari holme
      Kiettioivi berg
      Kiettivaara berg /Se
      Kiimalaki berg
      Kilhkamavaara berg
      Kiljujärvi sjö
      Kiljujärvi tjärn
      Kilkura notvarp
      Killerö notvarp
      Killeröjänkkä myr
      Killeröjänkkä myr
      Killeröoja bäck
      Killeröoja bäck
      Kilpisjärvenperä, se Koltalahti vik
      Kilpisjärvenperä, se Koltalahti vik
      Kilpisjärvi fjällsjö
      Kilpisjärvi, alainen sjö /Se
      Kilpisjärvi, ylinen sjö /Se
      Kilpisluspa sjöände
      Kilpisluspa fors /Se
      Kiltijoki bäck
      Kiltijoki bäck /Se
      Kiltijoki bäck
      Kiltijoki bäck
      Kiltivuopionmaa höjdparti
      Kiltivuopio ava
      Kirjahskatja fjäll
      Kirkkoharju ås
      Kirkkojoki bäck /Se
      Kirkkojoki bäck
      Kirkkojoki bäck
      Kirkkojärvi sjö
      Kirkkojärvi sjö
      Kirkkojärvi sjö
      Kirkkojärvi sjö
      Kirkkolahti vik
      Kirkkotieva bergutsprång
      Kirkkovaara berg
      Kirkkovaara fjäll
      Kirkkovaara berg
      Kirkojoki bäck /Se
      Kirkojoki, se Viellarjåkkå o. Fiellarijoki bäck
      Kirkojoki, se Fjellarijoki bäck
      Kirkojärvi, se Kirkkojärvi sjö
      Kirkovaara, se Kirkkovaara fjäll
      Kirvesjoki bäck
      Kirvesjärvi sjö
      Kirvesjärvi sjö
      Kirvesvaara berg /Se
      Kirvesvaara berg
      Kirvesväylä sel
      Kitsiniemi udde
      Kivijoki bäck
      Kivijärvi sjö
      Kivijärvi sjö /Se
      Kivijärvi sjö
      Kivilaenperät Saknas
      Kivilaenvuoma myr
      Kivilaki bergtopp
      Kivilaki berg /Se
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kivilaki berg
      Kiviniemi udde
      Kivisaari holme
      Kivisaari holme
      Kivisaari holme
      Kivisuvanto sel
      Kivivaara fjäll
      Kivivaara berg
      Kivivuopio vik
      Kivivuopio vik
      Kivivuopio vik
      Kivivuopio vik
      Kiäkeroj., se Kiekeräjärvi Saknas
      Kiäkerojärvi, se Kiekeröjärvi sjö
      Kiäukisåive fjäll
      Knuutijoki bäck
      Knuutivaara fjäll
      Kohnavaara berg
      Kohnavaara berg /Se
      Kohnavaara, se Kivivaara fjäll
      Kohtalo sjö
      Koihkijoenskaite fjällhed
      Koihkijoki bäck
      Koihkiselkä berg
      Koihkiselkä berg
      Koijusaari holme
      Koirajoki bäck
      Koirajärvenmaat höjder
      Koirajärvet sjöar
      Koirajärvi sjö
      Koirajärvi sjö
      Koirajärvi sjö
      Koirajärvi sjö
      Koirajärvi sjö
      Koirajärvi, iso sjö
      Koirajärvi, Iso sjö
      Koirajärvi, Pieni sjö
      Koirajärvi, pikku sjö
      Koirajärvi, se Iso o. Pikku K. sjöar
      Koirankorva fall
      Koirankorva fors
      Koirasuvanto sel
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravaara berg
      Koiravuoma myr
      Koiravuoma myr
      Koiso Sari, se Koivusaari holme
      Koivumaa höjd
      Koivusaari ö
      Koivusaari holme
      Koivusaari holme
      Koivusaari holme
      Koivusaari holme
      Koivusaari holme
      Koivusaari holme
      Koivuvaara berg /Se
      Koivuvaara berg
      Kokkovuoma myr
      Kolasaari holme /Se
      Kolasaari, se Kotasaari holme
      Kolasaari, se Kotasaari Saknas
      Kolmasaari holme /Se
      Kolmasaari, se Kalmasaari Saknas
      Kolmasaari, se Kalmasaari holme
      Kolmenmiehennivat strömt parti
      Kolmenvaltakunnanrajapyyki riksröse
      Koltajaure sjö
      Koltalahti vik
      Koltalahti vik
      Koltimasari, se Kenttäsaari holme
      Koppa skogshöjd
      Koppajänkkä myr
      Koppajärvi sjö
      Koppajärvi sjö
      Koppajärvi sjö
      Koppanvaara berg /Se
      Koppavaara berg
      Koppavaara berg
      Koppavaara, se Sakavaara berg
      Koppavaara berg /Se
      Koppavuoma myr
      Koppavuoma myr
      Koppavuoma myr
      Koppelovaara berg
      Koppelovaara berg
      Koppurivaara berg
      Koppurivaara berg /Se
      Koptaniva, se Kouttaniva Saknas
      Koptaniva, se Kouttaniva Saknas
      Koptaniva, se Kouttaniva fors
      Kopta Vuopio, se Kouttavuopio vik
      Korminen Saknas
      Korminj. Saknas
      Korppilaet fjälltoppar
      Korppilaet bergstoppar
      Kortejärvi sjö
      Kortejärvi sjö /Se
      Kortejärvi sjö
      Kortetjärvi sjö
      Kortejärvi sjö
      Korvijoki bäck
      Korvijärvi sjö
      Korvitjåkko fjäll
      Korviåive fjäll
      Koskamajärvi sjö
      Koskamanpudas gren av Muonio älv
      Koskamanpu(d)as älvgren
      Koskamansaari holme
      Koskamansaari holme
      Koskamansuando sel
      Koskamasaari holme
      Koskenmaa udde
      Koskensaari holme
      Koskensaari holme
      Koskisaarukainen fors
      Koskumajärvi sjö
      Koskumarova skogshöjd
      Kotajärvi sjö
      Kotamaa hed
      Kotamaa hed
      Kotaniemi udde
      Kotaniva fors
      Kotaniva strömdrag
      Kotapalo berg /Se
      Kotasaari holme
      Kotasaari holme
      Kotasaari holme
      Kotasaari holme /Se
      Kotasaari holme
      Kotasaari, se Kuolleensaari holme
      Kotavaara berg /Se
      Kotavaara fjäll /Se
      Kotavuoma myr
      Kotavuomanpalo höjd
      Kotipalo berg
      Kotipalonlaki, Ylinen berg
      Kotisari, se Iso-Saari holme
      Kotoniva fors
      Koukka åker el äng
      Koukka äng?
      Koulusjoki bäck
      Koulusjoki bäck
      Koulusjärvi sjö
      Koulusjärvi sjö
      Koulusjärvi, se Koutusjärvi sjö
      Kouluspalo berg
      Kouluspalo höjdparti
      Kouluspalo, se Koutuspalo hed
      Koulusvaara berg /Se
      Koulusvaara berg
      Koulusvaara, se Koutusvaara berg
      Koulusvuoma myr
      Koulusvuoma myr
      Koulusvuoma, se Koutusvuoma myr
      Koulusvuoma myr
      Kouravaara berg
      Kourusjoki bäck /Se
      Kourusjärvi sjö /Se
      Kourusselkä berg /Se
      Koutnahanautsijoki bäck
      Koutnahanautsinjoki bäck
      Koutnahanjoki bäck
      Koutnahavaara berg /Se
      Koutta fjäll
      Koutta berg
      Kouttajoki bäck
      Kouttajoki bäck
      Kouttalahti vik
      Kouttaniemi udde
      Kouttaniva fors
      Kouttaniva strömt älvparti
      Kouttaniva fors
      Kouttatjärro fjäll
      Kouttavuopio vik
      Kouttavuopio ava
      Kouttavuopio vik
      Kouttavuopionniemi udde
      Koutusjärvi sjö
      Koutuspalo berg
      Koutusvaara berg
      Koutusvuoma myr
      Kouvja fors
      Kuahtanjarka udde
      Kuahtavarre fjäll
      Kuivakoski fors
      Kuivankoskenjärvi sjö
      Kuivasaivo sjö
      Kuivujärvi sjö
      Kukkarolahti notvarp
      Kulasjärvi sjö
      Kulasjärvi sjö
      Kulasjärvi sjö
      Kuldamaajärvi sjö
      Kuldamaaselkä berg
      Kuldamaavuoma myr
      Kuldamaavuoma myr
      Kulppujärvet tjärnar
      Kultamajärvi sjö /Se
      Kultamaselkä berg /Se
      Kummaeno älv
      Kummajoki bäck /Se
      Kummaeno bäck /Se
      Kummajoki bäck /Se
      Kummajoki, se Kummaeno älv
      Kummajärvi sjö
      Kummajärvi sjö
      Kummajärvi sjö
      Kummavaara fjäll
      Kummavuopio sjö
      Kummavuopio ava
      Kummavuopio sjö
      Kunnari Saknas
      Kunnarinharjut åsar
      Kunnarinkorva fors
      Kunnarinkorva fors
      Kunnarinniemi udde
      Kunnarinsuando sel
      Kunnarinsuvanto sel
      Kuohkimajoki bäck
      Kuohkimajärvi sjö
      Kuohpiylilaki fjäll
      Kuoihkalavaara berg
      Kuokanniemi notvarp
      Kuokimapahta fjäll /Se
      Kuokkimajoki bäck
      Kuokkimajärvi sjö
      Kuokkimanmuotka ed /Se
      Kuokimmuodka ed /Se
      Kuolasjärvi, se Kulasjärvi sjö
      Kuolleensaari holme
      Kuolleensaari holme
      Kuolleensaari holme
      Kuolpanjoki bäck
      Kuolpanjoki bäck
      Kuolpanjoki bäck
      Kuolpanlahti vik
      Kuolpanniemi udde
      Kuolpanniemi udde
      Kuolpaoaivi fjäll
      Kuolpaåive fjäll
      Kuomulåive fjäll
      Kuoppajärvi sjö /Se
      Kuoppajärvi sjö
      Kuoppajärvi sjö
      Kuoppajärvi sjö
      Kuoppajärvi sjö
      Kuoppalaki fjälltopp
      Kuoppaoja bäck
      Kuoppasenniemi udde
      Kuoppatjåhkå fjäll /Se
      Kuoppaylilaki fjäll /Se
      Kuorakkojärvi, se Kurrakkajärvi sjö
      Kuorkovaara berg
      Kuorpujänkkä myr
      Kuorpujärvi tjärn
      Kuortojärvenniemi udde /Se
      Kuortojärvi sjö /Se
      Kuortojärvi sjö
      Kuortojärvi sjö
      Kuortovaara, (Alainen o. Ylinen) Saknas /Se
      Kuotsorijoki bäck
      Kuotsorijoki bäck /Se
      Kuotsoåive berg /Se
      Kuotsoåjve fjäll
      Kupparoikat sjöar
      Kuraniemi notvarp
      Kurkahtjåhkå fjäll
      Kurkkionpalo sved
      Kurkkionpalo höjd
      Kurkkionpudas gren av Muonio älv
      Kurkkionsaari holme
      Kurkkionsaari holme
      Kurkkionsaari holme
      Kurkkionsaari holme
      Kurkkionsuanto sel
      Kurkkiosaivo sjö
      Kurkkiosaivo sjö
      Kurkkiovuoma myr
      Kurpanniva ström
      Kurpanniva fors
      Kurppa vik
      Kurrakkajärvi sjö /Se
      Kurrakkajärvi sjö
      Kurrakkavaara berg /Se
      Kursujärvi sjö
      Kursujärvi sjö
      Kursujärvi sjö
      Kursujärvi sjö
      Kursunväli hed
      Kurusjoki bäck /Se
      Kurusjoki bäck /Se
      Kurusjärvi sjö /Se
      Kurusjärvi sjö
      Kurustunturi berg
      Kurusvaara berg /Se
      Kurusvaara berg
      Kusiputaanniemi udde
      Kusiputaanniemi udde
      Kussåhvarre fjäll
      Kussåvarre fjäll
      Kutnapuuro berg
      Kutnjuljoki bäck
      Kutnjulåive fjäll
      Kutnuljoki bäck
      Kutnuloivi berg
      Kutsurijoki bäck
      Kutsurijärvi sjö
      Kutsuroivi berg
      Kuttaisenkurkkio fors
      Kuttaisensuvanto sel
      Kuttasen Kurkio Sari, se Kurkkionsaari holme
      Kuttasenkurkkio fall
      Kuttasenkurkkio fors
      Kuttasenkurkkio fors
      Kuttasenlahti vik
      Kutujoki bäck
      Kutujänkkä myr
      Kutulahti notvarp
      Kutusaari ö
      Kutusaari holme
      Kutusaari holme
      Kutusuando sel
      Kuukavuoma myr /Se
      Kuukavuoma, se Kuukkavuoma myr
      Kuukkavuoma myr
      Kuukkavuoma myr
      Kuukkavuoma myr
      Kuukavuoma myr /Se
      Kuukavuoma, se Kuukavuoma myr
      Kuukkavuoma myr
      Kuusilaki, Ala berg
      Kuusilaki, Yli berg
      Kuusimaa skog
      Kuusioja bäck
      Kuusivaara berg /Se
      Kuusivaara berg /Se
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaara berg
      Kuusivaaranoja, se Kuusioja bäck
      Kuusivaaranvuoma Saknas /Se
      Kuusivaaranvuoma myr
      Kuusivuoma myr
      Kuusivuoma myr /Se
      Kuusivuomansaajot Saknas
      Kuutsunranta strand
      Kylmänkursunvaara berg
      Kynisharju hed
      Kynisjoki bäck
      Kynisjoki bäck
      Kynisjärvi sjö
      Kynisjärvi sjö /Se
      Kynisjärvi sjö
      Kynisselkä berg
      Kynisvuoma myr
      Kynnysj., se Kynisjärvi, Kynisjaure Saknas
      Kynnysjärvi, se Kynisjärvi sjö
      Kynnysselkä, se Kynisselkä berg
      Kåbbå berg
      Kålkeåive, se Kålkååive fjäll
      Kålkåjauret sjöar
      Kålkååive fjäll
      Kåppavaara, se Kåbbå berg
      Kåppavaara, se Koppavaara berg
      Kåppavaara, se Koppavaara berg
      Kåppavaara berg
      Kåtsåjoki bäck
      Kåtsåkielinen fjällhed
      Kåvlatjärro, se Kouttatjärro fjäll
      Käejärvi sjö
      Käejärvi sjö
      Käelompolo sjö
      Käelompolo tjärn
      Käenjärvenjoki bäck
      Käenjärvi sjö
      Käenlompolo tjärn
      Käntasaari, se Ainuvarpenjärvensaari Saknas
      Käntasaari, se Ainovarppijärvensaaret holme
      Käntasaari holme /Se
      Känta-sari, se Kanttäsaari holme
      Käsinkijärvi, se Kesunkijärvi sjö
      Käsinkivaara, se Kesunkivaara berg
      Kätkijoki bäck
      Kätkijoki bäck
      Kätkijärvenvuopio vik
      Kätkijärvet sjöar
      Kätkijärvi sjö /Se
      Kätkijärvi sjö
      Kätkijärvi sjö
      Kätkivarre fjäll
      Kätäj. sjö /Se
      Kätäjärvi, se Kätkijärvi sjö
      Käupborvaara berg
      Käyläkkäjärvi sjö /Se
      Käyläkkävaara berg /Se
      Käyläkkärova berg /Se
      Käyläkkävaara berg /Se
      Käyräjärvi sjö
      Kääjärvi, se Käenjärvi sjö
      Kääjärvi, se Käejärvi sjö
      Kääjärvi sjö /Se
      Köngäsensuando sel /Se
      Köngäsenvaara berg /Se
      Köngäsvaara berg /Se
      Könkämä sträckning av älv
      Könkämäeno älv
      Könkämänsaari holme
      Könkämäsaari holme
      Könkäsenvaara Saknas /Se
      Laapisautsi dalgång
      Laappisnenä berg /Se
      Laapisnenä berg
      Laapisoivi berg
      Laassaniemi udde
      Ladnevare, se Ladnjavaara fjäll
      Ladnivaara Saknas /Se
      Ladnivaara fjäll
      Ladnivaara, se Ala Pauhkanåive fjäll
      Ladnivaara berg
      Ladnjavaara fjäll
      Ladnnjunje fjäll
      Lafofjoki bäck
      Lafofåjve fjäll
      Lahdenperänjänkkä slåtteräng
      Lahkunasjaure sjö
      Lahkunasjoki bäck
      Lahkunasvarre fjäll
      Lahpisåive fjäll
      Lahti notvarp
      Lainattomanrova brämland
      Lainattomanrova höjd
      Lainio älv /Se
      Lairikoski fors
      Lairikoski fors
      Lairisuvannonjärvi sjö
      Lairisuannonjärvi ava
      Lairisuanto sel
      Lairisuvanto sel
      Lakioja bäck
      Lakioja bäck
      Lakioja bäck
      Lakivuoma myr
      Lakivuoma myr
      Lakkijärvet sjöar
      Lammasjärvi sjö
      Lammasjärvi sjö
      Lammaskoskenjärämä sel
      Lammaskoskenniemi udde
      Lammaskoski fors
      Lammaskoski fors
      Lammassaari holme
      Lammasvaara berg
      Lammasvaara berg
      Lammasvaara fjäll
      Lammasvaara fjäll
      Lammasvaara berg
      Lanasjoki bäck
      Lantinoja bäck
      Lapisnenä Saknas /Se
      Lapisnenä berg
      Lapisnenä berg /Se
      Lapisåive, se Lahpisåive fjäll
      Lapisåive fjäll
      Lapisåive berg
      Lassinoja bäck
      Lassivarre fjäll
      Latina vik
      Latinalahti vik /Se
      Latinalahti vik
      Latinanlahti vik
      Latinanmarasti hed
      Latinanmarasto ås
      Latinanivat forsar
      Latinanniemi udde
      Latinansaari ö
      Latinansaari holme
      Latinansuvanto sel
      Latinasuvanto sel
      Latnjavaara berg
      Laukkoivi fjäll
      Laukkukorva ström?
      Laukkukorva fors
      Laukkukorvanniemi udde
      Laurukaisenjänkkä myr /Se
      Laurukaisenjärvi sjö
      Laurukaisenjärvi sjö
      Lauttajärvi sjö /Se
      Lauttajärvi sjö
      Lauttajärvi sjö
      Lauttaniemi udde
      Lavijoki biflod
      Lehdonlaki berg /Se
      Lehdonvuoma myr /Se
      Lehdonvuoma, Alainen myr
      Lehdonvuoma, Ylinen myr
      Lehdot skogsdungar
      Leipijoki bäck
      Leipijärvi sjö /Se
      Leipioja bäck /Se
      Leipivaara berg /Se
      Leipivaara berg
      Leipivaara berg
      Leipi(vaaran)oja bäck
      Leipivaaranoja bäck
      Leipivuoma myr
      Leipivuomanjoki bäck
      Leipivuomansaaret holmar /Se
      Leppiniemi udde
      Leppäoja bäck
      Letojoki bäck
      Leutsu Orta, se Lautsuvarra berg
      Leutsuvaara berg
      Leveäjärvi sjö
      Leveäjärvi sjö
      Leveäjärvi sjö
      Leveäjärvi sjö
      Leveäjärvi sjö
      Leveäjärvi sjö
      Leveälompolo tjärn
      Leveänjärvenkaivos bäck
      Leveänsuvannonsaari holme
      Leveäsuando sel
      Leveäsuannonsaari holme
      Leveäsuanto sel
      Leveäsuvannonsaari ö
      Leveäsuvanto sel
      Leveäsuvanto sel
      Leveäsuvanto sel
      Leveävuopio ava
      Leveävuopio vik
      Leveävuopio vik (ava)
      Leveävuopio ava
      Levä-Ahvenjärvet sjöar
      Leväahvenjärvet sjöar
      Leväjärvi sjö
      Liedakanselkä skogsås /Se
      Liedakkasuvanto sel /Se
      Liedakkasuvanto sel /Se
      Liedakkavaara berg /Se
      Liedakkavaara berg
      Liekojärvi sjö
      Liianvuomanjoki bäck
      Liianvuomanjoki bäck
      Liikamaa skogshöjd
      Liikavaara berg
      Liikavaara berg
      Liikavaara berg
      Liikavaara berg
      Liikavuomanjoki bäck /Se
      Liinakero berg /Se
      Liinakurkkio fors
      Liinajärämä sel
      Liinakurkkio fors
      Liivasjänkkä myr
      Likvuobmejohku bäck
      Linakero, se Liinakero o. Linetjärro Saknas
      Linakurkio, se Liinakurkkio fors
      Linakurkio fors /Se
      Lintujärvet sjöar
      Lintujärvet tjärnar
      Lintupudas älvgren
      Lintupu(d)as gren av Muonioälv
      Livasjänkkä, se Liivesjänkkä myr
      Livasjänkkä myr
      Lohtsamajärvi sjö /Se
      Lompolo vik
      Lompolo sjö
      Lompolonkenttä notvarp
      Lompolonoja bäck
      Lompolonsalmi sund
      Lompolot sjöar
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Lompolovaara berg
      Loppununas berg
      Loppununas berg
      Lotsamajärvi sjö /Se
      Louhiniva ström i Muonio älv
      Louhiniva fors
      Loukkopelto åker
      Loukkopelto åker
      Louskoautsi dalgång /Se
      Louskoautsi dalgång
      Louskoautsinjoki bäck
      Louskuautsinjoki bäck
      Luhikko sjö
      Luikevuoma myr
      Lukkarinsaari holme
      Lulemuksenjänkkä myr /Se
      Lulemuksenjärvi sjö
      Lulimuksenjärvi sjö
      Lulimus berg
      Luongakurunrantamaat ås
      Luongakurunrantamaat Saknas
      Luongasjoenmaat Saknas
      Luongasjoenmaat höjder
      Luongasjoki bäck /Se
      Luongasjoki biflod
      Luongasjoki bäck
      Luongasjoki bäck
      Luongasjärvi sjö /Se
      Luongasjärvi sjö
      Luongaskursu bäck
      Luongaskursu, se Keskikursu o. Keskinen kursu Saknas
      Luongaskursu kanjon
      Luongaskursu dal
      Luongaslompolo sjö /Se
      Luongaslompolo sjö
      Luongaslompolot sjöar /Se
      Luongasnivat ström i Muonio älv
      Luongastunturi berg /Se
      Luongastunturi berg
      Luongastunturi berg
      Luostojoki bäck
      Luostojoki bäck /Se
      Luostojoki bäck
      Luostojoki bäck
      Luostokielinen berg
      Luostokielinen berg
      Lurvijärvet sjöar
      Luspa fors
      Luspafjellma bäck
      Luspajärvi sjö
      Luspajärvi tjärn
      Luspajärvi- tjärn (ava)
      Luspajärämä sel
      Luspanalustansuvanto sel
      Luspajärvi sjö
      Luspanniemi udde
      Luspanniemi udde
      Luspanniskasaari holme
      Luspavaara berg /Se
      Luspavaara berg
      Luspivarre fjäll
      Lustoj. bäck /Se
      Lustoj.. se Luostojoki bäck
      Lustojoki, se Luostojoki bäck
      Lustojärvet sjöar /Se
      Lustojärvet, se Pousujärvet Saknas
      Lustojärvet, se Pousujärvet sjöar
      Lustojärvi, se Luostojärvi sjö
      Lutu-Putansari, se Apajasaari holme
      Luulemuksenjärvi sjö
      Luulemuksenoja bäck
      Luulemuksenoja bäck
      Luulemus, alainen berg
      Luulemus, ylinen berg
      Lypsyvaara fjäll
      Låktorepinvaara fjäll
      Låktoråjve fjäll /Se
      Låponunas berg
      Låponunas, se Loppununas berg
      Låtsamajärvi sjö
      Låtsamavaara berg
      Lähtemä sund
      Lähtemä sund
      Lähtemä strömdrag
      Lähtemänsaari holme
      Lännenpuolen Snerttijoki bäck
      Lätäsena, se Lätäseno biflod
      Lätäseno biflod
      Maaherranniemi udde
      Maantielahti notvarp
      Maantienlahti vik
      Maantiesaari holme
      Maasanki Saknas
      Maasanki höjd
      Maasankijärven oihu bäck /Se
      Maasankijärvi sjö /Se
      Maasankijärvi sjö
      Maasankilompolo sjö /Se
      Maattijoki bäck
      Maattijärvet sjöar
      Madejoki bäck /Se
      Madejoki bäck
      Madejoki bäck
      Madejärvi sjö /Se
      Madejärvi sjö
      Madejärvi, Iso sjö
      Madejärvi, pikku sjö
      Maderova skogsområde
      Maderova skogsås
      Maetjokk bäck
      Maetjärvi sjö
      Majavaara, se Majavavaara berg
      Majavajoki bäck /Se
      Majavajoki bäck /Se
      Majavavaara berg
      Maljasjoki biflod
      Mallanlahti vik
      Mallanniemi udde
      Mannajärven pii fors
      Mannajärvi sjö
      Mannajärvi sjö
      Mannakoskensaari holme /Se
      Mannakoski fors
      Mannakoski fors
      Mannasaari holme
      Mannasaari holme
      Mannasaari holme
      Mannasaari holme
      Mannavuoma myr
      Mannavuoma myr
      Marakatinsaari holme
      Marasti ås
      Marastinlahti vik
      Marastinnokka notvarp
      Marastintahustajärvi sjö /Se
      Marastonsuvanto sel
      Marjajänkkä myr
      Marjajänkkä myr
      Marjavaara berg
      Marjujärvi sjö
      Martanniva ström i Muonio älv
      Martinniemi udde
      Matinniva ström i Muonio älv
      Martin Pekanjärvi sjö
      Maselvarre fjäll
      Matalajärvenlahti vik
      Matalajärvenniemi udde
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matalajärvi sjö
      Matalalahti vik
      Matinniva fors
      Matinniva fors
      Matinniva fors
      Matinniva strömt parti
      Matkajänkkä myr
      Matkajänkkä myr
      Matkajärvi sjö
      Matkajärvi sjö
      Matkakoski fors
      Mattulasaari myrholme?
      Matulasjoki bäck
      Maunukainen tjärn
      Maunulahdenmaa höjd
      Maunulahti vik
      Maununsuando sel
      Maununsuvanto sel
      Mellantieva Saknas
      Mellantieva höjd
      Merasjoenrantatievat Saknas
      Merasjoenrantatievat backar
      Merasjoki bäck
      Merasjoki bäck
      Meraskursu bäck
      Mertajärvi sjö /Se
      Mertajärvi sjö
      Mertajärvi sjö
      Mertavaara berg /Se
      Mertavaara berg
      Mertavaara berg
      Miehtikursu bäck med kanjon
      Mikkojänkkä, se Mikonjänkkä myr
      Mikkojärvi sjö
      Mikonjänkkä sjö
      Millojåkkå bäck
      Mohtjutakajärvi tjärn
      Mortanjauret sjöar
      Mortanvarre fjäll
      Moskantuoddar fjällområde
      Moskasaari ö
      Moskasaari holme
      Moskasaari holme

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.