ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Hagunda härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 287 st Naturnamn: 9 st Bebyggelsenamn: 2 st Naturnamn: 0 st
Hagunda hd Ekoln vik Hagunda hd  
Hagunda hd Lårsta viken del av Mälaren /Se Hagunda hd  
Hagunda hd Lårstaviken vik /Se    
Hagunda hd Sävaån å /Se    
Hagunda hd Sävaån å /Se    
Hagunda hd Sävaån å /Se    
Hagunda hd Örsundaån å /Se    
Hagunda hd Örsundaån å /Se    
Hagunda hd Örsundaån å    
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda härad      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda härad      
Hagunda härad      
Hagunda härad      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda förr rättardöme, hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda härad      
Hagunda härad      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda härad      
Hagunda härad      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda härad      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda härad      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda förr rättardöme, hd      
Hagunda förr rättardöme, hd      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda hd      
Hagunda f. hd      
Hagunda härad /Se      
Hagunda härad      
Hagunda (förr rättardöme), hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda härad hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda härad härad /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagund (hundare) Saknas /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda hd /Se      
Hagunda prosteri f. prosteri      
Hagunda rättaredöme Saknas      
Hagunda rättaredöme f. rd      
Hagunden = Hagunda hd Saknas /Se      
Hagunden = Hagunda hd Saknas /Se      
Haund, se Hagunda hd /Se      
»Aaker», se Västeråker sn      
Akir, se Västeråker? sn      
Alnicke Saknas      
*Badklingsta, se Balingsta by och sn      
Brunna Saknas      
Brunna gd el by      
Brunna gård      
Folkqui okänd gård      
*Hag? bebn.? /Se      
Hessle rättaredöme f. rd      
[Linxhamar] Saknas      
Molsta = Målsta? by      
*Paruetione Saknas      
»Rÿclinge» gård      
*Sandha Saknas      
[Skärdhinstorn] Saknas      
tadheem Saknas      
»tiælsta» beb. /Se      
Tibble, se Skogs-Tibble sn      
[Tiælstæ] Saknas      
*Virkælf gd /Se      
*Ålesta kvarn Saknas      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.