ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Trögds härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 463 st Naturnamn: 16 st Bebyggelsenamn: 10 st Naturnamn: 4 st
Trögd hd *Bro äng f. äng Trögd härad Mälaren sjö
Trögd hd Ekaån å /Se Trögd hd Björkfjärden, Norra fjärd
Trögd hd Ekolsundsviken vik Trögd härad Grönsöfjärden fjärd
Trögd härad Ekolsundsviken del av Mälaren /Se Trögd hd Trögdbo dike dike
Trögd hd Hjölstaviken igenväxt vik Trögd härad  
Trögd hd Hjälstaviken igenvuxen vik /Se Trögd hd  
Trögd hd *Holmsängen f. äng Trögden hd  
Trögd hd Hult skog /Se Uplands pannkakor inbyggarbeteckning  
Trögd hd Langgarn f.d. fjärd /Se Pannkakorna inbyggarbeteckning  
Trögd hd Langgarn förr fjärd /Se Tröbo inbyggarbeteckning  
Trögd hd *Munkängen f. äng    
Trögd hd *Rymningen f. äng    
Trögd hd Sjutolft område /Se    
Trögd hd Trögdö grind sund /Se    
Trögd hd Trögdö grind sund /Se    
Trögd härad »Trögdö grind» sund /Se    
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
?Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd f. härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd?      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd /Se      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd hd, förr län /Se      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd förr rättaredöme, hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögds ting (ställe), se Trögd Saknas      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd härad hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd(s härad) hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trøgd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd (förr rättaredöme), hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögds hd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd förr rättardöme, hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd hd      
Trögd f. härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd f. härad      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd (förr rättardöme), hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd härad      
Trögd härad      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd /Se      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd /Se      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd      
Trögd hd /Se      
Trögds härad härad /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd härad      
Trögds härad hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd område /Se      
Trögd hd /Se      
Trögd hd /Se      
Trögdhbo(a) Hundare hd /Se      
Trögden hd /Se      
Dröbo, se Trögd hd      
Trögds prosteri f. prosteri      
Trögds rättaredöme f. rd      
sytolptorn inbyggarbeteckning /Se      
»Agersta» gård      
*Alsnø sn      
Vestra Dalby Saknas      
Ekholmen f. gård      
Ekolsunds gårdslän Saknas      
Ekolsunds gårdslän Saknas      
Eneby Saknas      
[Fastaberga] Saknas      
Fiædhrundaland folkland      
Fjädrundaland, se Fiædhrundaland folkland      
Fjärdhundraland, se Fiædhrundaland folkland      
Gudi rättaredöme Saknas      
Hacksta Saknas      
»Hakista» gård      
*Hammars treding förr del av hd /Se      
*Hammars Treding Saknas      
Hamne Saknas      
Hammars treding      
Hammars treding förr del av hd      
Hammars treding förr del av hd      
*Hammars treding Saknas      
Hammars treding del av hd /Se      
Hammaren hdsallmänning /Se      
Hammarn häradsallmänning /Se      
Hoby Saknas      
Husabytrøghdh, se Kungs-Husby? gård, kyrkby och sn      
»hærwistom» beb.      
Hässlinge och Lindesunda rättaredöme Saknas      
*Hörnbyskog Saknas /Se      
*Kalvestad Saknas      
*Karlsmark Saknas      
[Kylysta] Saknas      
»Langgarn» nu uttorkad fjärd /Se      
*Lodnauadh Saknas      
»lodnauadh» Saknas      
*Lodnauadh Saknas /Se      
*Lodhnauadh Saknas /Se      
*Lodnauadh Saknas /Se      
Lundby by el. gd      
*Medhaltredingen förr del av hd /Se      
*Mooss gård Saknas      
*Mygby Saknas      
Mälby Saknas      
Mörby Saknas      
*Nyby Saknas      
Sjutolft förr del av hd /Se      
»skipberghe» beb.      
?Skälby Saknas      
Smedby Saknas      
»Stensäter» beb.      
*Suderby Saknas      
*Sörby Saknas      
*Talleboda Saknas      
»Throgd sochen» Saknas      
tolft ortnamnselement (bebn.) /Se      
treding ortnamnselement (bebn.) /Se      
»twna» gd el. by      
Wespy Saknas      
Viggby l. Viggeby Saknas      
Viggby Saknas      
*Wålsker Saknas /Se      
Väppeby gdar      
Ör Saknas      
Östersta Saknas      
Östersta by      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.