ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torsvi socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 154 st Naturnamn: 214 st Bebyggelsenamn: 71 st Naturnamn: 148 st
Torsvi sn All-Röllingen, se Röllingen holme Torsvi socken Ankarvarpet notvarp
Torsvi sn Badholmen holme Torsvi socken Bakängen åker
Torsvi sn Bastlagno, se Bastlagnö ö Annelund lht Bastlagnö ö
Torsvi sn Bastlagnö ö Äpalviken fiskarboställe Bastlagnö Saknas
Torsvi sn Bastlagnö ö Bakskruven Saknas /Se Bastlagnö ö
Torsvi sn Bastlagnö ö Björkbacken f.d. dragontorp Bastubacken kulle
Torsvi sn Bastlagnö ö /Se Brandholmsund gård Bergvarpet notvarp
Torsvi sn Bastlagnö ö Brännings täppa tidigare namn på Fridhem Björkfjärden, Norra fjärd
Torsvi sn Bastlagnö ö Edeby gård Björkfjärden Norra fjärd
Torsvi sn /Se Bastlagnö ö Edeby Saknas Björnkilen åker
Torsvi sn Basttagnö ö Ekensberg lht Blombacken kulle
Torsvi sn Bastlangö ö Eldholmen gård Borgen »vikingaborg»
?Torsvi sn Bastlangö ö Erikslund Saknas Brandholmssund Saknas
Torsvi sn Bastubacken backe Flakängen torp Dombacken kulle
Torsvi sn Biörckefierden, se Björkfjärden, Norra fjärd Flakängen Saknas Ekskär Saknas
Torsvi by Björkfjärden, Norra fjärd Friberg nu riven stuga Ekskär ö
Torsvi sn Björkfjärden, Norra fjärd Fridhem lht Eskskär = Ekskär Saknas
Torsvi sn Blombacken backe Granberg lht Eldholmen Saknas
Torsvi sn Borgen fornborg /Se Granbo riven stuga Eldholms skär ö
Torsvi sn Bradals holmen, se Koholmen o. Ytterholmen förr holmar Görja torp Eldholmsskär skär
Torsvi sn Brandaborg skall ha varit borg /Se Hagalund stuga Erikslund Saknas
Torsvi sn Branda---hal----, se Koholmen o. Ytterholmen holmar Hagalund gård i Navesta Flakängen Saknas
Torsvi sn Brandals Holmar, se Koholmen o. Ytterholmen förr holmar Hovgård gård Flottpannan notvarp
Torsvi sn Brandals holmar, se Koholmen o. Ytterholmen halvö och holme Hovgården Saknas Friberg Saknas
Torsvi sn Brandals Holmar,se Koholmen, Tjärskär, Ytterholmen f.d. holmar, nu halvö och holmar Hägerstalund stuga Fräkenbotten sund
Torsvi sn Brandalsundh, se Slakteboviken o. Smedviken vikar Jakobsberg riven stuga Furuholmen Saknas
Torsvi sn Brandholl marna, se Koholmen o. Ytterholmen halvö och holme Johannelund stuga Furuholmen ö
Torsvi sn Brandhollmarna, se Ytterholmen o. Koholmen ö o. halvö Carlslund Saknas Fårhagen hage
Torsvi sn Brandholmarna förr öar /Se Krafttäppan riven stuga Granbo Saknas
Torsvi sn *Brandholmen, se Ytterholmen holme Kuffebo nu riven stuga Granfyrkanten åker
Torsvi sn Brandholmen berg /Se Kulta täppa riven stuga Grundvarpet notvarp
Torsvi sn Brandholmen f. holme (nu på fastland) /Se Kvarntorpet torp Görje Saknas
Torsvi sn Brandholm (nuv. Koholmen) holme /Se Lugnet stuga Hagalund Saknas
Torsvi by o. sn Brandholmen berg /Se Luxenhof stuga Hagalundsplogen åker
Torsvi sn Brandholmssund sund /Se Marieberg lht Hammarskär skär
Torsvi kyrka Saknas Brandholmsundet, se Slakteboviken o. Smedviken vikar Mellangården gård i Torsvi Hammarskär ö
Torsvi by o. sn Brandholmsundet, se Smedviken förr sund, nu vik Nafsta by Holstervik vik
Torsvi by o. sn *Brandholmsudd udde Navsta Saknas Hovgården Saknas
Torsvi sn *Branduddholmarna holmar Nafstalund gård i Nafsta Hundhålet åker
Torsvi by *Brandulvsholmarna holmar Nazaret gård i Nygård Häckelbergsviken vik
Torsvi sn *Brandulvsholmarna holmar Nedergården gård i Torsvi Häckelbergsviken vik
Torsvi sn *Brandulfsholmen holme Nygård by Hästholmen ö
Torsvi sn Bredskärsholmen holme /Se Nygård Saknas Innerkrok notvarp
Torsvi sn /Se *Bölingen, se Röllingen ö Pettersborg lht Jakobsberg Saknas
Torsvi sn /Se Ekskär holme /Se Prästholmen stuga Jutskär holme
Torsvi sn /Se Ekskär skär Rosenlund riven stuga Jutskär ö
Torsvi sn /Se Eldholmsskär skär Rosersberg riven stuga Kajsas hål sund
Torsvi sn /Se Eldholmsskär skär Röllingen stuga Kalvtomten åker
Torsvi sn /Se Eldholmsskär holme Sjöborg lht Karlslund Saknas
Torsvi sn /Se Eldholmsskär skär Sjöstugan stuga Kattskär skär
Torsvi sn /Se Eldholmsskär skär Slagtebo gård Kattskär ö
Torsvi sn /Se Enholms--, se Eldholmsskär skär Slaktbo Saknas +Klockarboställe Saknas
Torsvi gd, sn /Se Enholmskiäret, se Eldholmsskär skär Sorby gård Klockarskär ö
Torsvi socken, gård /Se Enholm skiäret, se Eldholmsskär holme Svanborg lht Koholmen holme
Torsvi sn /Se Flottpannan holme Svanviken lht Koholmen ö
Torsvi sn /Se Fräkenbotten sund Svinskog torp Kråkan = Röllingskråkan Saknas
Torsvi sn /Se Fräkenbotten sund Sågviken nu riven stuga Kråkgrundet grund
Torsvi sn /Se Furuholmen holme Sörtorp torp Kråkgrundet grund
Torsvi sn /Se Gränsioo Fielen, se Grönsöfjärden fjärd Tallbacken annat namn på Johannelund +Kuffebo Saknas
Torsvi by o. sn /Se Gränsöfierlen, se grönsöfjärden fjärd Talltorpet stuga Kulta täppa smååkrar
Torsvi kyrka Saknas /Se Gränsöfiälen, se Grönsöfjärden fjärd Tegeltorp torp Kultäppan igenlagd åker
?brandholmsund gård Gränsöö Fiälen, se Grönsöfjärden fjärd Tegelvreten torp Kyrkgärdet åker
Brandshomssund hg /Se Gränsöfjärden fjärd Tjärskär Saknas Lusahagen hage
Brandholmsund gård /Se Grönsöfjärden fjärd Torsvi allmänning häradsallmänning Lusavreten åker
?Edeby gård Grönsöfjärden fjärd Torsvi by Saknas Lusgnaget sund
Edeby gd Grönsöfjärden fjärd Torsvi by by +Luxenhov Saknas
Edeby gd Grönsöfjärden fjärd Torsvi gård Saknas Långskäret Saknas
Edeby gård Grönsöfjärden fjärd Torsvi gård gård Långskäret ö
Edeby gård Grönsöfjärden fjärd Uppgården gård i Torsvi Mellanvarpet notvarp
Edeby gård Grönsöfjärden fjärd Vackervik lht Multonbo udde
Edeby gård Hammarskär skär Äppelvik fiskarboställe Multonbo gärde åker
Edeby gd Holstervik vik   Myrudden udde
Edeby by Håckelbergsviken vik   Måsskär ö
Edeby gd *Häcklan vik   Märrhagen hage
Edeby gård Häcklebergsviken vik   Navsta Saknas
Edeby g Jutskär skär   Navstalund Saknas
Edeby gd Kajsas hål sund   Norsskär ö
Edeby gd Kajsas hål sund   Nygård Saknas
Edeby gård /Se Kallskär skär   Nygårds backen åker
Eldholmen gd /Se Knarrswijken, se Torsviviken vik   Nygårdslund skogskulle
Eldholmen gd /Se *Knarslaviken f.d. vik, nu ägomark   Näbben ö
Eldholmen gd /Se Koholmen o Ytterholmen halvö o. holme   Nöden notvarp
Hovgården gd /Se Koholmen, se *Branduddholmarna holme   Oxhagsberget berg
Nafsta by Koholmen, se *Brandulvsholmarna holme   Oxhagsplogen åker
Navsta by Koholmen halvö   Oxviken vik
Nafsta by Koholmen o. Ytterholmen halvö resp. ö   Per Anders gärde åker
Navsta by Koholmen halvö   Prediksstolen bergklack
Navsta by Koholmen halvö   Prediksstolsviken vik
Nafsta by Koholmen o. Ytterholmen halvö o. holme   Prästholmen Saknas
Navsta by Koholmen o. Ytterholmen halvö o. ö   Prästholmen ö
Navsta by Koholmen o. Ytterholmen halvö och holmar   Rosenberg Saknas
Navsta gd Koholmen näs   Rosenlund Saknas
Navsta by Koholmen halvö   Rota ö
Navsta by /Se Koholmen terräng   Rotholmen holme
Navsta Saknas /Se Koholmen (förr Brandholm) holme /Se   Rotholmen ö
Nygård by *Krokarättingen ö   Ryssjeviken vik /Se
Nygård by Krokudden udde   Röllingen holme
Nygård gd Krokudden udde   Röllingen ö
Sorby by Krokviken vik   Röllingskråkan skär
Sorby by Krokviken vik   Röllingskråkan ö
?Sörby gd Kråka, se Röllingskråkan ö   Sandviken vik
Sorby g. Kråkgrund ö   Sanken kärr
Sorby f.d. by Kulta täppa terräng   Sjöborgsgrundet grund
Sorby gd Lagnö ö /Se   Sjöborgshagen hage
Sorby by Lillängen terräng   Skitenbäcksbacken backe
Sorby f. by Lillängen sank mark   Skogvaktareboställe Saknas
Sörby gd Ljusgnaget sund   Skolhus Saknas
Sörby g Mjölkslättudden udde   Skrubban notvarp
Sorby gd Mjölkslättudden udde   Slagtebo vik vik
Sorby gd Mälaren sjö   Smällan ö
Sorby gård Mälaren sjö   Smällskär Saknas
Sorby by Norsskär skär   Smällskäret = Smällen Saknas
Sorby Saknas *Notan holme   +Sorby Saknas
Sorby by Nygård Lilla udde   Spegubben ö
?Sorby gd /Se Nygårds Wijken, se Torsviviken vik   Spökbacken skogskulle
?Sorby gd /Se Nygårdswijken, se Torsviviken vik   Stenfyrkanten åker
*Sörsta Saknas Oxviken, Stora vik   Stenhusviken vik
[Söresta] Saknas Oxviken, Stora vik   Svanborg Saknas
*Sörsta Saknas Palten sten?   Svanholmen ö
*Sörsta(?) Saknas Prästholmen holme   Svartängen åker med svartmylla
*Thinganæs Saknas /Se Prästholm, Veckholms holme   Sågviken Saknas
Torsvi by o. hg Rota ö   Sörtorp Saknas
Torsvi by Rotholmen, se *Notan holme   Sörvik vik
Torsvi gd o. by Rälingen=Röllingen? ö /Se   Sörviken vik
Torsvi gd, sn Rölingen, se Röllingen ö   Tallvarpet notvarp
Torsvi gd Röllingen ö   Tegeludden udde
Torsvi by Röllingen holme   Tegeludden udde
Torsviby Saknas Röllingen ö   Tegelvreten Saknas
Thorsvi by Röllingen ö   Tegelvretsviken vik
Torsvi hg Röllingen ö   Templet notvarp
Torsvi by Röllingen ö   Tjärskär Saknas
Torsvi by Röllingen ö   Tjärskär ö
Torsvi by Röllingen ö   Tomten beteshage
Torsvi Saknas Röllingen ö   Torsviviken Saknas
Torsvi gd Röllingen ö   Torsviviken vik
Torsvi by Röllingen ö   Trundbogrund Saknas
Torsvi by Röllingen ö   Trundebogrund grund
Torsvi by Röllingen ö   Tärskär = Tjärskär Saknas
?Torsvi gd Röllingen ö /Se   Uggelviken vik
Torsvi by Röllingen ö /Se   Uggelviken vik
Torsvi by Röllingen ö   Vackervik vik
Torsvi gd Röllingen önamn /Se   Veckholms prästholme, se Prästholmen Saknas
Torsvi by /Se Röllingen ö /Se   Vinterviken vik
Torsvi gd /Se Röllingskråkan holme   Ytterholmen Saknas
Torsvi by /Se Röllingskråkan ö   Ytterholmen ö
[Vedeberga] Saknas Röllingskråkan ö   Ytterkrok notvarp
Vedeberga okänd gård Sandviken vik   Yttre varpet notvarp
*Videberg Saknas Sandviken vik   Äppelvik Saknas
[Videberga] Saknas Slakteboviken vik    
*Vedeberga Saknas Slakteboviken vik    
*Vedeberga Saknas Slakteboviken vik    
*Wederberg försv. by el. gd Slakteboviken vik    
Ytærstabrandholm = Brandholmsund? gård Smedviken vik    
»ødby», se Edeby gd Smedviken vik    
  Smedviken vik    
  Smedviken vik    
  Smällan udde    
  Sundbyviken vik    
  *Sunds Ytterholmen holme    
  Svanholmen holme    
  Sörvik vik    
  Sörvik vik    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmon, se Furuholmen holme    
  Tegeludden udde    
  Tegelvreten terräng    
  *Thinganæs näs    
  Tjärskär holmar o. halvö    
  Tjärskär holme    
  Tjärskär skär    
  Torsvi triangelpunkt    
  *Torswi allmenning område    
  Torswijmenning, se Torsviudd udde    
  Torsviskog skog /Se    
  Torsviudd udde    
  Torsviudd halvö    
  Torsviudd udde    
  Torsviudd udde    
  Torsviudd udde    
  Torsviudd udde    
  Torsviviken vik    
  Torsviviken vik    
  Torsviviken vik    
  Torsviviken vik    
  Torsviviken vik    
  Torsviviken vik    
  Torsviviken vik    
  Trundebogrund ö /Se    
  Uggelviken vik    
  Vackervik vik    
  Vackervik vik    
  *Veckholmen f.d. holme, nu del av holme?    
  Veckholms Prästholme holme    
  Ytterholmen o. Koholmen holme o. halvö    
  Ytterholmen, se Brandulfsholmen holme /Se    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen holme /Se    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen o. Koholmen holme o. halvö    
  Ytterholmen o. Koholmen ö o. halvö    
  Ytterholmen o. Tjärskär o. Koholmen holmar och halvö    
  Ytterholmen holme /Se    
  Ytterholmen ö /Se    
  Ytterholmen ö /Se    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen o. Koholmen ö resp. halvö    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen holme    
  Ytterholmen (förr Ytärsta Brandholme) holme /Se    
  Ytärsta Brandholme (nuv. Ytterholmen) holme /Se    

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.