ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stockholms-Näs socken : Bro härad : Uppsala län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1 st Naturnamn: 16 st Bebyggelsenamn: 0 st Naturnamn: 0 st
Lindormsnäs gd /Se *Allmansholmarna holmar    
  Askskären holmar    
  *Asmansholmarna holmar    
  *Ekholmen holme    
  Foderholmen holme    
  Granholmen holme    
  Görväln vik    
  Rönnskär holme    
  *Siklöjudden udde    
  Skogarn ö    
  *Skogarnsknapparna holmar    
  *Slodan holme    
  *Stäkesviken, Lilla vik    
  *Stäkeviken vik    
  Tibbleviken vik    
  *Ålstaholm(ar) holmar    

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.