ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kungs-Husby socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 335 st Naturnamn: 415 st Bebyggelsenamn: 100 st Naturnamn: 109 st
Kungs-Husby sn /Se Alvik vik Kungshusby socken Alvik vik
Kungs-Husby sn Alvik strandremsa Kungshusby Saknas Apaln vik
Kungs-Husby sn Alviken vik Kungs-Husby sn Bjuggberg skogsmark
Kungs-Husby sn Alviksudden udde Alvik stuga Bjuggbergsbacken skogskulle
Kungs-Husby sn /Se Amerika ägomark Amerika rivet torp Björkhålet åker och en del lövskog
Kungs-Husby sn Amerikaskogen skog Asplund lht Djurgården del av park
Kungs-Husby sn Arnö ö Blomsterdal riven stuga Djurgårdsviken vik
Kunghusby sn Arnön ö Byrista, se 1 Börsta Saknas Ekaviken vik
Kungs-Husby sn Arnö ö Bytorpet nu rivet torp Ekaviken vik
Kungs-Husby Saknas /Se Arnö ö Bytorpet Saknas Finnpelle skog
Kungs-Husby sm /Se Arnö ö Börsta gård Fiskarbacken skogskulle
Kungs-Husby sn /Se Arnö ö Börsta Saknas Fla gyttjepöl med omgivande sankmark
Kungshusby sn /Se Arnö ö Börsta Saknas Fridhemsgärdet åker
Kungs-Husby by o. sn /Se Arnö ö Börstaholm lht Fröbergsbacken skogskulle
Kungs-Husby sn /Se Arnö ö Börstaholm Saknas Furuholmen ö
Kungs-Husby sn /Se Arnö ö Charlottenlund lht Furuholmen holme
Kungs-Husby sn /Se Arnö ö Ekbacken lht Färjsundet sund
Kungs-Husby sn /Se Arnö ö Ektorp torp Färjsundsbacken backe
Kungs-Husby sn /Se Arnö ö Ektorp Saknas Gammaltomt beteshage
Kungs-Husby sn /Se Arnöfjärden fjärd Friberg lht Glasviken vik
Kungs-Husby kyrka kyrka /Se Arnöfjärden fjärd Fridhem obebodd stuga Gottenhög gravkulle
Kungs-Husby kyrka Saknas /Se Arnöfjärden fjärd Färjsundet torp Gotthögsbacken berg
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn *Basta grind grind Glasviken riven stuga Granskär ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Bjuggberg berg Granbo lht Granskär holme
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Blackfjärdskanalen f.d. kanal Grindtorp Saknas Grenberget berg
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Blackfjärdskanalen f.d. kanal Grindtorpet gård i Kungshusby Grönsö ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Blomsterdal ägomark Gröndal lht Grönsö ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn BondArnön, se Arnö ö Grönsö gods Grönsöfjärden Saknas
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) socken Bondarnöön, se Arnö ö Grönsö gd och ö Gubbgryndan grund
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) socken Bondarnöön, se Arnö ö Hacksta gård Gubbvreten åker
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Bondarnoön, se Arnö ö Hagalund lht Hemskär ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Bondarnöön, se Arnö ö Husby by Saknas Herrängen uppodlad äng
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn /Se Bonde Arnö, se Arnö ö Hällvik förfallen stuga Hoggård åker
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Bondearnö, se Arnö ö Hälsingbo Saknas Hällvik vik
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Borgen fornborg Janbo stuga Hässlingesjön sjö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Borgviken vik Kalvsund f.d. soldattorp Hästen ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Borgviken vik Karlslunda lht Hästhagen hage
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) gård, kyrkby & sn Boställsskogen skog Klockareboställe Saknas Iskällarhagen hage
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Bytorpet ägomark Klockargården gård i Kungshusby Janbo udd udde
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn /Se Båkholmen terräng Klubbo riven stuga Jan Karls hage hage
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Dyarna sank mark Kungshusby pst Kalven ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Dyarna sank mark Kungshusby by by Kalvholmen Saknas
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Kungshusby Ladugård gård Kalvholmen holme
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Kungshusby ladugård Saknas Kalvsundet sund
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Kvarntorp gård Kassviken vik
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Kvarntorpet torp Killingen ä
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) socken Ekaviken vik Källdal statstuga Killingen holme
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Källsåker rivet torp Kohagen åker
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Källsåker Saknas Kroppholmen kulle beväxt med skog
Husaby-Trögd sn Ekaviken vik Lerbäck gård i Kungshusby Kråken ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Lugnet riven stuga Lagårdsviken vik
Husaby-Trögd sn Ekaviken vik Lugnet riven stuga Lebacken kulle
Husaby-Trögd, (numera Kungs-Husby) sn Ekaviken vik Lunda torp Lexingen, Lilla ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Engsh, se Ängsholmen f.d. holme, num. del av Bryggholmen Lundanäs lht Lexingen, Stora ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Erik-Ersängen ägomark Lövnäs riven stuga Lexings skären öar
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Finnpelle skogsmark? Malingsberg riven stuga Lexingsskären Saknas
Husaby-Trögd (numera Kungs-Husby) sn /Se Fläsklösa udd udde Mjölnaregården Saknas Stora Lexingen Saknas
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Fläsklösa udd udde Nibble gårdar Lindskär ö
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Fröbergs backe backe Norrgården gård i Kungshusby Lindskär skär
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sb ?Färjsundet sund Norrhammar, Lilla gård Loviken vik
Husaby-Trögd (nu Kungs-Husby) sn Färjsundet sund Norrhammar, Stora gård Lundbacken kulle
Husby (?) sn? Färjviken vik Norrtorp stuga Lundhagen hage
(Kungs)-Husby sn Färjviken vik Nyborg lht Lundängen uppodlad åker
(Kungs)husby sn Gammeltomt terräng Nybygget gård i Kungshusby Långtarmen åker
(Kungs-)Husby sn Glasviken vik Nyholm riven stuga Lövnäsvreten åker
(Kungs-)Husby sn Glupen vik Oxelbacka lht Majhagen hage
?(Kungs-)Husby sn Glupen vik Prästgården gård i Östersta Majhagsudden udde
Husby (nu Kungs-Husby) sn Granskär holme Rusa riven stuga Malmgatan allé
?(Kungs)husby el. Husby(sjutolft) sn Granskär holme Rybylund lht Malmvreten åker
*Hwsaby Saknas Granskär holme /Se Ryssvi gård Nibble holmar öar
?(Kungs-)Husby kyrka o. sn Granskär ö Ryttesta Saknas Nibbla vik vik
(Kungs)husby sn Granskär holme Ryttsta gård Notskogen skog
Husby, (numera Kungs-Husby) sn /Se Gronsö, se Grönsö ö Ryttesta Saknas Notskogs udd del av udde
(Kungs)husby sn *Grothögen backe /Se Rättartorp Saknas Nybrottet åker
(Kungs-)Husby sn /Se Grunsöfiälen, se Grönsöfjärden fjärd Rörbo riven stuga Nötbacken kulle, beväxt med hasselbuskar
?(Kungs)husby sn Gränsioo Fielen, se Grönsöfjärden fjärd Skarphagen gård Ormängen uppodlad äng
(Kungs-)Husby sn Gränsö, se Grönsö ö Skeberga gård Oxberget berg
(Kungs-)Husby sn Gränsö, se Grönsö ö Skolhus Saknas Oxsten ö
(Kungs-)Husby sn *Gränsö, se Grönsön ö Skyttorp stuga Oxsten ö
(Kungs-)Husby sn Gränsöö, se Grönsön ö Snickartorp torp Oxsten holme
Husby sn /Se Gränsöfielen, se Grönsöfjärden fjärd Snickartorp Saknas Oxstens ögon öar
?Arnö prästgd Gränsöfiälen, se Grönsöfjärden fjärd Sofiedal lht Öxstens ögon skär
?Arnö prästgd Gränsön halvö Solkesta gård Ringmuren stenmur
Arnöberg hg Gränsöö Fiälen, se Grönsöfjärden fjärd Spångtorp gård i Kungshusby Rophäll berghäll
Arnöberg hg Gränsöön, se Grönsö Saknas Staxhammar gårdar Rudsjön f.d. sjö
Arböberg hg Gränsöön, se Grönsö Saknas Staxhammar Saknas Sjögärdet åker
Arnöberg hg Gränsöön, se Grönsö ö Stångnäs torp Skalmåkern åker
Arnöberg hg Grävlingsberget berg Tagelsundet torp Skeberga vik vik
»birista», se Böresta beb. Gröna vallen holme +Tegelsundet lht Skomararen ö
Birista, se Böresta by Gröna vallen holme Trälhem obebott och förfallet torpställe Skomakarholmen Saknas
Byresta, se Böresta by Grönhagen terräng Ullboda gård Skyttorpsvreten åker
Börsta gd Grönsö ö Ullboda Saknas Skåpet notvarp
Börsta by ?Grönsö ö och herresäte Utö Saknas Stora botten grund
Börsta by Grönsö ö Vendelsö rivet torp Sörskog skog
Börsta by Grönsö ö o. gds. Vitget stuga Sörtorps udd udde
Börsta by Grönsö ö Hvithult Saknas Tegelsundet sund
Börsta gd Grönsö ö /Se Vålhammar by Tegelsundet sund
Börsta by Grönsö ö Västervik torp, nu rivet Tittut åker
Börsta by Grönsö ö Åkeräng lht Tjältans kyrka sten
Börsta by Grönsö ö Östersta by Tranhalsen skog
Börsta by Grönsö ö   Trögen förr vattensamling
?Börsta by Grönsö ö   Turktäppan åker
Börsta by Grönsö ö   Vendelsö vik vik
?Börsta by Grönsö ö   Vitgetsvreten åker
Börsta by? Grönsö ö   Ytterskär ö
Börsta gd Grönsö ö   Ytterskär Saknas
Börsta by Grönsö ö   Ålands hav vik
?Börsta by Grönsö ö /Se   Åmans vret åker
Börsta gd Grönsöfjärden fjärd   Östmans udd udde
Börsta gd /Se Grönsöfjärden fjärd    
Börsta by /Se Grönsöfjärden fjärd    
Börsta Saknas /Se Grönsöfjärden fjärd    
Grimsö, se Grönsö herresäte Grönsöfjärden fjärd    
Grunsø = Grönsö? Saknas Grönsöfjärden fjärd    
Grunsö, se Grönsö hg Grönsöfjärden fjärd    
Grönsö hg /Se Grönsöfjärden fjärd    
Grönsö herresäte Grönsöfjärden fjärd    
Grönsö hg *Grönsöholmarna holmar    
Grönsö hgd Grönsön ö    
Grönsö hgd Grönsön ö    
Grönsö hg o. ö Grönsön ö    
?Grönsö hg Grönsön ö /Se    
?Grönsö hgd Grönsö sund sund    
Grönsö hg Grönsö sund triangelpunkt    
Grönsö hg Gubbgryndan skär    
Grönsö hg Gubbgryndan skär    
Grönsö hgd /Se Helgon(s)skär(en) skär /Se    
Grönsö hg Hemskär udde    
Grönsö ö, hgd Hiulsta holm, se Tjulstaholm f.d. ö, nu halvö    
Grönsö hg Holmängsviken vik    
Grönsö hg Holmängsviken vik    
?Grönsö hg Horsgarn holme /Se    
Grönsö slott Hovgård terräng    
Grönsö slott /Se Husgarn holme    
Grönsö gds. Husgarn ö    
Grönsö hg /Se Husgarn ö    
Grönsö slott Husgarn ö    
Grönsö hg /Se Husgarn ö    
Grönsö gd o. ö /Se Husgarn holme /Se    
Grönsö gpds /Se Husgarnssund sund    
Grönsö hgd /Se Husgarnssund sund    
Grönsö gd /Se Hussbacken backe    
Hacksta indr. militieboställe Hällvik vik    
Hacksta by Hällvik terräng    
Hacksta by Hälsingbo skär holme    
Hacksta gd /Se Hälsingbo skär skär    
Hacksta Saknas /Se Hässlinge sjö f.d. sjö    
Husaby-Trögh förr kungsgård /Se Hästen, se Kråkskären holme    
Husaby Trögh kungsgård /Se Hästudden näs    
Husaby Trögh (nuv. Kungs-Husby) gård /Se Hästudden udde    
?Husby by Hästudden udde    
Kungshusby kyrkby /Se Innerholmen, se Skomakaren holme    
Kungs-Husby förr kungsgd, nu by Innerholmen, se Skomakaren holme    
Kungs-Husby BY /Se *Innerskär holme    
Kungs-Husby by o. sn /Se Janbo udd udde    
(Kungs-)Husby by /Se Kalfsund, se Kalvsundet igenväxt sund    
Kungs-Husby by /Se Kalven ö    
Kungs-Husby by /Se Kalven holme    
Kungs-Husby by /Se Kalvsundet sankmark    
Kungs-Husby by /Se Kalvsundet igenväxt sund    
Kungs-Husby (förr Husaby Trögh) by /Se ?Kalvsundet f.d. sund    
Kvarntorp torp Kalvsundet terräng    
Käpptorp gd /Se Kastviken vik    
?Nibble by Kastviken vik    
Nibble by Kastviken vik    
Nibble by Killingen holme    
Nibble by Killingen holme    
Nibble by Killingen ö    
Nibble by Killingen holme    
Nibble Saknas /Se Kivlstaholm, se Tjulstaholm förr ö, nu halvö    
*Norralandith Saknas Klockbacken terräng    
?Norrhammar by Klockbacken backe    
Norrhammar gd Koffsan vik    
?Norrhammar by Kofsan vik /Se    
Norrhammar by Kohagsviken vik    
Norrhammar by Kohagsviken vik    
Norrhammar by Kronskogen skog    
Norrhammar by Kroppholmen, L. terräng    
Norrhammar by Kroppholmen, St. terräng    
Norrhammar by Kråkan ö    
Norrhammar by Kråkan holme    
Norrhammar by Kråkskären holmar    
Norrhammar by Kullabacken terräng    
Norrhammar gd Kullabacken terräng    
Norrhammar gd Kvarnstenshagen terräng    
Norrhammar by /Se Kvarnstenshagen hage    
Norrhammar by /Se Käpptorpsskäret skär    
Norrhammar by /Se Käpptorpsskäret skär    
Rifvi Saknas Käpptorpsviken vik    
Ryssvi gd Käpptorpsviken vik    
Ryssvi g. Ladugårds skog skog    
Ryssvi gd Lagårdsviken vik    
Ryssvi gd /Se Laxing---, se Laxingen, Stora o. Lilla öar    
Ryssvi by Laxingen, se Lexingen, Stora o. Lilla öar    
Ryssvi gd Laxingen, se Lexingen. Stora (o. LIlla?) holme (holmar?)    
Ryssvi gd Laxingsskär, se Lexingen holme /Se    
Ryssvi by Lexingekråkan ö    
Ryssvi gd /Se Lexingen, se Stora Lexingen ö    
Ryssvi gd /Se Lexingen holme /Se    
Ryssvi gd /Se Lexingen holme /Se    
Ryssvi Saknas /Se Lexingen öar /Se    
Ryssvi gård o. by /Se Lexingen, Lilla holme    
Ryttesta by Lexingen, Lilla holme    
Ryttersta by Lilla Lexingen ö    
Ryttersta gd Lexingen, Lilla ö    
Ryttesta by Lexingen, Lilla holme    
Ryttersta by /Se Lexingen, St. o. L. holmar    
Ryttesta Saknas /Se Lexingen, Stora o. Lilla holmar    
Rösavi gd /Se Lexingen, Stora o. Lilla öar    
Skeberga herrg. Lexingen, Stora o. Lilla öar    
?Skeberga gd Lexingen, Stora (o. Lilla?) holmar    
Skeberga gd Lexingen, Stora holme    
Skeberga Saknas Lexingen, Stora holme    
Skeberga gd Stora Lexinge ö    
Skeberga gd /Se Lexingen, St. holme    
Skeberga hg /Se Lexingen, Stora ö    
Skeberga gd /Se Lexingen, Stora holme    
*Skibergha, se Skeberga herrg. Lexingskiär, se Lilla Lexingen ö    
»solkastum», se Solkesta by Lexinskiär, se Lexingen, Lilla holme    
Solkesta by Lexingskiär, se Lexingen, Lilla holme    
Solkesta by Lexingsskären, se Kråkskären holmar    
Solkesta by Lindbergs lund terräng    
Solkesta by Lindbergs lund träddunge    
Solkesta by Lindskär skär    
Solkesta by Lindskär skär    
Solkesta by Lugnet terräng    
Solkesta by Långens vik vik    
Solkesta by *Löringen holme    
Solkesta by Löv-Djurgården terräng    
Solkesta by Lövnäs terräng    
Solkesta by Majhagsudden udde    
Solkesta gd Munkhamn udde    
Solkesta by Mälaren sjö    
Solkesta by Mörkret terräng    
?Solkesta by Mörkret terräng    
Solkesta Saknas /Se Mörkret terrängområde /Se    
Staxhammar by Nibble holmar öar    
Staxhammar by Nibbleholmen holme /Se    
Staxhammar by Nibble vik vik    
Staxhammar by Nybyggevik vik    
Staxgannar by Nybyggevik vik    
Staxhammar by Nygård Gamla terräng(?)    
Staxhammar by Nygård, Gamla ägomark    
Staxhammar gd Nyhagen terräng    
Staxhannar gd Nyholm terräng    
Staxhammar by /Se Ormängen terräng    
Staxhammar by /Se Oröön, se Arnön ö    
Staxhammar Saknas /Se *Oxeborg lämn. av fornborg /Se    
Staxhammar by /Se Oxeborg ö /Se    
Staxhammar by /Se *Oxeskär holme    
Staxhammar by /Se Oxhagaberget terräng    
*Tibble gård Oxhagaberget höjd    
*Torsmyra Saknas /Se Oxhaga sand vik    
Ullelund f.d. bebyggelsenamn? /Se Oxhaga sand vik    
*Ullarlund helig lund /Se Oxhagen ägomark    
?Ullboda gd Oxhagen ägomark    
*Ullund Saknas Oxsten ö    
[Ullelund] Saknas Oxsten holme, triangelpunkt    
Utö gd Oxstens ögonen öar    
Utö gd Oxstens ögonen holmar    
Utö gd Oxsten holme /Se    
Utö gd Oxsten holme    
Utö gd Oxsten ö med borglämning /Se    
Utö hg Oxsten holme    
Utö hg Oxsten ö /Se    
Utö gd Oxsten holme /Se    
Utö hg Oxsten holme /Se    
Utö hg Oxsten holme med fornborgar /Se    
Vitget stuga /Se Oxsten ö /Se    
»wordhammar», se Vålhammar by Oxsten holme /Se    
Våhlhammar by Oxsten holme /Se    
Vålhammar by Oxsten holme /Se    
Vållhammar by Oxstens ögon holmar    
Vålhammar by Oxögat, Y. holme    
Vålhammar by Predikstolen udde    
Vålhammar by /Se Predikstolen udde    
Vålhammar by /Se *Ringmuren lämn. av fornborg /Se    
Vålhammar by /Se Ringmuren fornborg /Se    
Vålhammar by /Se Rophäll udde    
Väppeby avhyst gd Rophäll udde    
*Væstrelandith Saknas Rudsjön f.d. sjö    
Ängsholmen gd Rydbylund ägomark    
Östersta by Ryssvi triangelpunkt    
Östersta by Sand terräng    
Östersta by Sand strandparti    
Östersta by Sandvik vik    
?Östersta by Sjöängen ägomark    
?Östersta by Sjöängen ägomark    
?Östersta by Skeberga udd udde    
?Östersta by Skogs-Djurgården terräng    
Östersta by Skomakaren holme    
?Östersta by Skomakaren ö    
Östersta by Skomakaren holme    
?Östersta by Skomakaren holme    
?Östersta by Skomakaren ö    
?Östersta by Skomakaren ö    
?Östersta by Skomakaren holme    
?Östersta by Skråberget berg    
?Östersta by Skråberget udde    
Östersta by Smedviken vik    
?Östersta by Snickartorp ägomark    
Östersta by Stabyfiälen, se Stabyfjärden fjärd    
?Östersta by Stabyfjärden fjärd    
?Östersta by Stabyfjärden fjärd    
?Östersta by Stabyfjärden fjärd    
?Östersta by Stabyfjärden fjärd    
Östersta by Stabyfjärden fjärd    
?Östersta by Stabyfjärden fjärd    
Östersta by Stabyfjärden fjärd    
Östersta by Staby fjärden fjärd /Se    
Östersta by Stabyfjärden fjärd    
Östersta by Stabyfjärden fjärd    
Östersta by Stabyfjärden fjärd    
Östersta by Stabyfjärden fjärd    
Östersta by Stabyfjärden fjärd /Se    
Östersta by Staxhammarsholmen holme /Se    
Östersta by Staxhammarsholme halvö    
Östersta by Staxhammarsviken vik    
?Östersta by Stenportsgrind terräng    
Östersta by Stenportsgrind grind(?)    
Östersta by Stjärnan holme    
Östersta by Stjärnan ö    
Östersta by Stjärnan holme    
Östersta by Storängen terräng    
Östersta by Storängen ängsmark    
Östersta by Storängsviken vik    
Östersta by Storängsviken vik    
Östersta by Strandby triangelpunkt    
Östersta by Strandby triangelpunkt    
Östersta by Strandby skog terräng    
Östersta by Strandby skog skog    
Östersta by /Se Strandbyviken vik    
Östersta by /Se Strandbyviken vik    
Östersta by /Se Strövadsbro vadställe /Se    
Östersta Saknas /Se Stångnässkogen skog    
  Sumphagen terräng    
  Sumphagen terräng    
  Svanholmen f.d. holme    
  Svedjelandsberget terräng    
  Svedjelandsberget berg    
  Säbyviken vik    
  Säbyviken vik    
  Söderudd udde    
  Söderudd udde    
  Sörskog skog    
  Sörskogsskäret skär    
  Tallskär udde    
  Tallskär udde    
  Tallskärsviken vik    
  Tallskärsviken vik    
  taurholmen, se Skomakaren holme    
  *Tegelstaholmarna holmar    
  Tegelsundet sund    
  Tegelsundet ägomark    
  Tegelsundet sund    
  *Tegeltorpsholmarna holmar    
  Tigers backe backe    
  Tiulsta holmen, se Tjulstaholm udde    
  Tjulstaholm förr ö, nu halvö    
  Tjulstaholm halvö    
  Tjulstaholm f.d. ö. nu halvö    
  Tjulstaholm udde    
  *Torpvreten skogsvret?    
  Tranhalsen skog /Se    
  Tribergs udd udde    
  Tribergs udd udde    
  Trälhem terräng    
  Törnbo ägomark    
  Törnbo udd udde    
  Törnbo udd udde    
  Törnslättan vik    
  Uggelbacken terräng    
  Uggelbacken terräng    
  Utterholmen, se Ytterskär holme    
  *Utö ?del av spets av Arnö    
  *Utön förr ö, nu del av Arnön    
  Uvens berg berg    
  Vinäs udde udde    
  Vinäs udde udde    
  Vinäs udd udde    
  Vitget udde    
  Vitget udde    
  Vittnäsberget triangelpunkt    
  Vittnäsberget berg, triangelpunkt    
  Vittnäs udd udde    
  Vittnäs udd udde    
  Vittnäs udd udde /Se    
  Vommen, se Våmben holme /Se    
  Vreta terräng    
  Vreta terräng    
  Vretans skär udde    
  Vretarns skär udde    
  Vretarns skär udde    
  Våmben holme /Se    
  Våmben ö    
  Våmben holme    
  Vändelsö ägomark    
  Vändelsövik vik    
  ytterholmen, se Ytterskär skär    
  ytterholmen, se Ytterskär skär    
  Ytterholmen, se Ytterskär holme    
  ÿtterholmen, se Ytterskär holme    
  Ytterskär skär    
  Ytterskär holme    
  Ytterskär skär    
  Ytterskär holme    
  Ytterskär holme    
  Ytterskär holme    
  Ytterskär skär    
  Ytterskär holme    
  Yxvik vik    
  Ålands hav vik    
  Ålands hav vik    
  Ängsholmen förr holme, nu del av Bryggholmen    
  Östmans udde udde    

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.