ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Teda socken : Åsunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 206 st Naturnamn: 57 st Bebyggelsenamn: 75 st Naturnamn: 16 st
Teda sn Borgen del av Ängsön Teda socken Hovjunkaren skär
Teda sn Curösund, se Ängsösundet sund Teda sn Hovjunkaren holme
Teda sn Ekbacken backe Holms och Teda mössen inbyggarbeteckning /Se Kråkgrundet Stora Saknas
Teda socken Ekbacken höjd Backa bebyggelse Kurön halvö
Teda sn Ekeby triangelpunkt Berghäll statst. Käringbacken beteshage
Teda socken Ekeby höjdpunkt Björknäs gård Liljeholmen höjd
Teda socken Engsö Fierd?, se Oxfjärden fjärd Blåsbo t Linn berget skog
Teda socken Holmen terräng Borgs dragonställe Lustekulla backar Saknas
Teda sn Holmen höjd Borgstugan dragonställe Oxfjärden fjärd
Teda sn Hovjunkaren ö Brännbo bebyggelse Oxfjärden fjärd
Teda sn Hovjunkaren ö Dragontorpet t. Sagån å
Teda sn Högbo terräng Dragontorpet t. Saltavaskan landningsställe, badställe
Teda sn Kurö udde Ekeby bebyggelse Skvalbron bro
Teda sn Kurö halvö och gårdsnamn Ektorp stuga Spånsundet sund
Teda sn Kurö halvö Enberga Saknas Ängsön del av ö
Teda sn Kvarntorpet terräng? Fiskartorp gård Ängsösund sund
Teda sn Käringbacken backe Fiskartorp bs.  
Teda sn Käringbacken sluttning(?) Fiskartorp bs  
Teda socken Kärleksbacken backe Fröberga lht  
Teda sn Kärleksbacken sluttning Furuberg bs  
Teda sn Lugnet terräng Granlund stuga  
Teda sn Opengen, se Oppängen terräng Grindstugan stuga  
Teda sn Oxfjärden fjärd Grindtorpet stuga  
Teda sn Up-engen, se Oppängen terräng Gumlösa Saknas  
Teda sn Oppängen terräng Hjortsberga Saknas  
Teda sn Oppängen terräng Hjortsberga Saknas  
Teda sn Oxfjärden vik Hjortsberga by  
Teda sn /Se Oxfjärden fjärd Holmen t  
Teda sn Oxfjärden fjärd Holmtorp t.  
Teda sn Oxfjärden fjärd /Se Högbo stuga  
Teda sn Oxfjärden fjärd /Se Jakobsberg stuga  
Teda sn Oxfjärden fjärd Karrång gård  
Teda sn Oxfjärden fjärd Klockargården Saknas  
Teda sn Oxfjärden fjärd Korpsnaret lht  
Teda sn Sagån å Kromsta Saknas  
Teda sn Saltavaskan strandterräng Kråkgrund t.  
Teda sn Saltavaskan terräng Kurö gd  
Teda sn Saltavaskan sankt kustparti /Se Kurö säteri  
Teda sn Sjogsta äng äng /Se Kurö borgen rivet ställe, tvåvåningshus  
Teda sn /Se Solberga äng terräng Kvarntorpet bs  
Teda sn /Se Solberga äng ängsmark Leversta stuga  
Teda sn /Se Solberga äng äng Lugnet stuga  
Teda sn /Se Stockröret terräng Lugnet lht  
Teda sn /Se Täppskärsudd udde Lund Lilla bs  
Teda sn /Se Täppskärsudd udde Lundbo t  
Backa Saknas /Se Vargbo terräng Lustikulla stuga  
Brännbo Saknas Vulvsberg terräng (m. hus) Margretelund stuga  
Ekeby by Ängsön ö Nybygget t  
Ekeby by Ängsön ö Oppängen lht  
?Ekeby by Ängsön ö Persbo stuga  
?Ekeby by Ängsön ö Prästgården bebyggelse  
?Ekeby by Ängsön ö Pålsbo bebyggelse  
Ekeby by Ängsön ö /Se Risberga Saknas  
?Ekeby by Ängsösundet sund Salta säteri  
Ekeby by /Se Ängsösundet sund Sjogsta Saknas  
Enberga gård Ängsösundet sund Skanskojan f.d. soldattorp  
»gwmmundeløsa», se Gumlösa gd »østra landiht» terräng? Skuggan stuga  
Gumlösa hg   Sköldens t.  
Gumlösa hg   Smedstorp bebyggelse  
Gumlösa gd   Solberga Saknas  
Gumlösa hg   Solberga bs  
Gumlösa herrg.   Stentorp lht  
Gumlösa gd   Stockröret t  
Gumlösa gd   Strömsta säteri  
Gumlösa herrgård   Strömsta Fiskars bs  
Gumlösa by   Sturelund bs  
Gumlösa herrg.   Tappers t.  
Gumlösa hg   Tollsta bebyggelse  
Gumlösa by   Tollsta Saknas  
Gumlösa by   Tripparbo bs  
Gumlösa herrgård /Se   Valla Saknas  
Gumlösa gd /Se   Valla prästgård komministergård  
Gumlösa gd /Se   Vargbo bs  
Gumlösa gd /Se   Vulfsberg t  
Gumlösa gd /Se   Västantorp t.  
Gumlösa gd /Se      
Gumlösa gd /Se      
Gumlösa gd /Se      
Gumlösa herrgård /Se      
Gumlösa herrgård /Se      
Gumlösa hg /Se      
Gumlösa gd /Se      
*Herr Olofs gård f. gd      
?Hjortsberga by      
?Hjortsberga by      
Hjortsberga by      
Hjortsberga by      
Hjortsberga by      
Hjortsberga by      
Hjortsbärga by      
Hjortsberga by      
Hjortsberga by      
Hjortsberga by /Se      
Hjortsberga gd      
Hjortsberga by /Se      
Hjortsberga by /Se      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta by      
Kromsta gård      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta gd      
Kromsta by      
Kromsta gd /Se      
Kurö gd /Se      
Kurö hg /Se      
Kurö frälsesäteri /Se      
Kurö hg /Se      
Prästgården prästgård /Se      
Prästgården gd /Se      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga gd      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Risberga by      
Salta hg      
?Salta hg      
Salta hg      
Salta hg      
Salta hg      
Salta herrg.      
Salta herrgård      
Salta by /Se      
Salta hg      
Salta säteri      
Salta gårdnamn /Se      
Sjogsta by      
Sjogsta by      
Sjogsta by      
Sjogsta by      
Sjogsta by      
Sjogsta by      
Sjogsta by      
Sjogsta by      
Sjogsta by /Se      
Sjogsta by /Se      
*Skeby Saknas      
»Skomakaretorp» torp      
*Solberga gård      
Solberga gård      
Solberga gård      
Solberga gård      
Solberga gård      
Solberga gård      
Solberga gd      
Solberga gd      
?Strömsta hg      
Strömsta herrgård      
Strömsta g      
Strömsta gd      
?Strömsta hg      
Strömsta herrg.      
?Strömsta hg /Se      
Strömsta herrg.      
Strömsta g.      
Strömsta hg /Se      
Strömsta hg /Se      
Strömsta gd      
Strömsta gd      
Strömsta gd      
Strömsta hgd /Se      
Strömsta gd /Se      
Strömsta hg      
Strömsta by      
Strömsta hg      
?Strömsta hg      
Strömsta hg /Se      
Teda prästgård      
?Tollsta gård      
Tollsta gd      
Tollsta gd      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
Valla by /Se      
?Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.