ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallby socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 445 st Naturnamn: 303 st Bebyggelsenamn: 98 st Naturnamn: 102 st
Vallby sn Allmenningen Hornöön, se Hörnö Häradsallmänning skogsområde Vallby socken Aludden udde
Vallby sn Allmenningen Hornöön, se Hornö häradsallmänning allmänning Vallby vargar inbyggarbeteckning /Se Bakungen notvarp
Vallby sn Arnöfjärden fjärd Annelund lht Basabobacken kulle
Vallby sn Arnöfjärden fjärd Backgården gård i Folsberga Bastubacken kulle
Vallby sn /Se Arnöfjärden fjärd Bastubacken Saknas Björnviken vik
Vallby sn Badviken vik Berg by Björnviken vik
Vallby sn Basebobacken backe Bergshyddan lht Blåskärsvarpet notvarp
Vallby sn Basebobacken backe Björkhagen riven stuga Borgarring stenmur
Vallby sn Bergholmen holme /Se Blåknut stuga Bredtegen åker
Vallby sn Björkbacken backe Blåsenhus stuga Breviken vik
Vallby sn Björkhagen terräng Blänkebo stuga Brunkebergsbacken skogskulle
Vallby sn Björnviken Lilla vik Bostället förr kaptensboställe Bryggholmen ö
Vallby sn Björnviken, Lilla vik Brunkeberg gård i Mälby Brännerudd skogbeväxt udde
Vallby sn Björnviken, Stora vik Bryggholmen säteri, gård Bröstet notvarp
Vallby sn Björnviken, Stora vik Dalvik stuga Bultorna åker
Vallby sn Blänkebo terräng Dräggsta by Bybacken kulle
Vallby sn Borgaringen fornborg /Se Dräggsta by Byängen uppodlad äng
Vallby sn Borgaring berglämning /Se Eknäs gårdar Bärängen uppodlad äng, utjord
Vallby sn Borgarring fornborg /Se Eknäs Saknas Dammbacken kulle
Vallby sn Borgaringen berg? Erikslund lht Ekaviken vik
Vallby sn /Se Borgaringen fornborg Finnbo riven stuga Ensten sten
Vallby sn Borgarring stenmur /Se Folsberga by Flatgarssundet sund
Vallby sn Borgön, se Gröneborg ö Folsberga by Fruvarpet notvarp
Vallby sn Borgön holme med fäste /Se Folsberga Saknas Fårbacken beteshage
Vallby sn Borgön holme /Se Fridhem lht Galten sten
Vallby sn Bredviken vik Furulid riven stuga Gaveln notvarp
Vallby sn Bredviken vik Fågelsången stuga Granhammaren höjdsträckning beväxt med skog
Vallby sn Bryggholmen ö Gidehäll gård i Lidingby Grönborg ö
Vallby sn Bryggholmen holme Gnällburen riven stuga Henningens plog uppodlat omr.
Vallby sn Bryggholmen ö Granelund lht Hornö udd udde
Vallby sn Bryggholmen ö Grindtorpet riven stuga Hultskogen skog
Vallby sn Bryggholmen ö Gröndal stuga Husby kofsan berg
Vallby sn Bryggholmen del av holme Grönlund lht Husby sundet vik
Vallby sn Bryggholmen del av holme Gustavsberg stuga Hästhammarsskogen skog
Vallby sn Bryggholmen ö Gymminge gård Hästskosundet vik
Vallby sn Bryggholmen ö Gymminge Saknas Klastens hage hage
Vallby sn Bryggholmen ö Hornö gård Klastens sten sten
Vallby socken Bryggholmen ö Hornö allmänning häradsallmänning Kodjupet notvarp
Vallby socken Bryggholmen holme Hornö och Trögds allmänning Saknas Koholmsviken vik
Vallby socken Bryggholmen ö Husby by Kolarvik vik
Vallby sn Bryggholmen ö Husbylund torp Koppudd udde
Vallby sn Bryggholmen holme Håningby by Korsvreten åker
Vallby socken sn Bryggholmen ö Håningby by Kroby urfjäll utjord, åker
Vallby socken sn Bryggholmen ö /Se Hornö säteri Kyrkgärdet åker
Vallby sn Bråttomkärret kärr Husby by Kyrksundet åker
Vallby, förr Husby-Gismark sn Bybacken backe Karlberg lht Källarbacken kulle
Vallby sn Dammbacken backe Karlslund lht Källvreten åker
Vallby sn *Danhögarna ättehögar /Se Katrinelund stuga Lagårdsviken vik
Vallby sn *danhögar jordhögar /Se Knapphage skogvaktareboställe Laxbacken kulle, beväxt med skog
Vallby sn Ekaviken vik Koholmen torp Lerorna åker
Vallby sn Ekaviken vik Kolarvik gård i Lidingby Långbacken långsträckt kulle
Vallby sn Ekaviken vik Korsgran torp Långgrund ö
Vallby sn Ekaviken vik Kristinedal = Kristinelund Saknas Långkärret kärr
?Vallby sn Ekaviken vik Kristinelund torp Löten åker
?Vallby sn Ekaviken vik Kroby by Martallsängen uppodlad äng
Vallby sn Ekaviken vik Kroby by Mellholmen ö
Vallby sn Ekaviken vik Lindehäll gård i Lidingby /Se Mellholmsgrundet grund
Vallby sn Ekaviken vik Lidingby by Mjölkviken Saknas
Vallby sn Ekaån å Lidingby by Märrberget berg
Vallby sn Eknäsviken vik Lillgården gård i Dräggsta Norrängen uppodlad äng
Vallby sn Eknäsviken vik Lugnet stuga Nothusberget berg
Vallby sn Eknäs äng ägomark Lustekulla f.d. dragontorp Nybergs klack berg
Vallby sn Eknäs äng Långbacksstugan stuga Nyängskärret kärr
Vallby sn Ekoberget berg Lötvillan lht Ormberget berg
Vallby sn Ekoberget berg Lövhagen gård i Vallby Oxskären öar
Vallby sn Enbacken backe Marieberg lht Panko äng äng
Vallby sn Engelska backen backe Mariedal stuga Pesbacken kulle
Vallby sn Engelska backen skogsbacke Månvik riven stuga Rålö sten sten
Vallby sn Engholmen, se Ängsholmen del av ö Mälby gård Rönabben urspr. sund, nu odlad mark
Vallby sn Engs holmen, se Ängsholmen del av ö Nederby gård Salta skär udde
Vallby sn Enstenen ö Norrgården gård i Dräggsta Sandgrundsvarpet notvarp
Vallby sn Enstenen skär Ormberget stuga Sjöängen uppodlad äng
Vallby sn Fallet ägomark Pettersberg f.d. dragontorp Sjöängarna beteshage
Vallby sn Fallet ägomark Pitterbo stuga Skinnpälsen notvarp
Vallby sn Fallet ägomark Posttorpet rivet torp Skogsvreten åker
Vallby sn Faxberget berg /Se Prästgården kyrkoherdeboställe Skomakartegen åker
Vallby sn Fiskarehagen terräng Salta Skär lht Skrapan notvarp
Vallby sn Fiskarehagen skog Seffersäng torp Slättan båtplats
Vallby sn Flatgarnssundet sund Seffersäng gård Smebacken kulle
Vallby sn Flatgarnssundet sund Sigfridsäng Saknas Snäckebacken kulle
Vallby sn Furulid terräng Skogsbo stuga Solskensviken vik
Vallby sn Fågelsången ägomark Skälby by Stenvreten åker
Vallby sn Fårbacken backe Skälby gårdar Stökviken vik
Vallby sn Fårbacken backe Sofielund lht Suggan sten
Vallby sn Galten skär /Se Solvik riven stuga Sundet sund
Vallby sn /Se Gläntan terräng Storgården gård i Dräggsta Svedjelandet åker
Vallby, se Vallby-Gismark sn Gläntan terräng Storsten stuga Tallholmen ö
Vallby sn /Se Gnällburen terräng Sundet torp Tobaksudden udde
Vallby sn Gnällburen sank mark Svelandet riven stuga Tobaksvreten åker
Vallby sn /Se Granhammaren höjdsträckning /Se Svältenberg gamla namnet på Lidehäll Tomtbacken kulle
Vallby sn /Se Grannsämjan strandområde? Sycklinge by Tomos vik
Vallby sn /Se *Gryninge, se *Gymninge hage Saknas Tallbacken stuga Tregran backen kulle
Vallby sn /Se *Gryningsberg stenkummel Tystedal torp Vallby vik vik
Vallby sn /Se Gråbo ägomark Vallby by by Varggropen igenfylld grop
Vallby sn /Se Grönbergsholmen holme /Se Vallby by Saknas Vildmarken åker
Val(d)bo Sokn sn /Se Grönborg ö Ängshyddan lht Vimsan åker
Vallby kyrka kyrka /Se *Grönborgsfjärden fjärd Öhagen stuga Vitberget berg
Vallby kyrka Saknas /Se Gröneborg, se krona borgh fäste (?) Österby gård Ådalen åker
Vallby-Gismark (numera Vallby) sn Gröneborg ö   Ölandsbacken backe
Walby Gismark Sokn sn /Se Gröneborg, se Grönbergsholmen holme /Se   Österby brygga brygga och lastageplats
Aludden torp Gröneborg holme   Österängen äng och till del åker
Alby Giismare, se Vallby sn Gröneborg holme /Se   Ösvreten åker
Husby-Gismark, se Vallby sn Gröneborg holme    
Arnö f. sn, numera uppdelad på Aspö sn Gröneborg ö    
Arnöberg hg Gröneborg holme    
Arnöberg hg Gröneborg holme /Se    
?Backgården Saknas /Se Gröneborg holme /Se    
Backgården Saknas /Se Gröneborg ö med fornborg    
?Backgården Saknas /Se Gröneborg fornlämning /Se    
?Berg by Gröneborg fornlämning /Se    
Berg by Gröneborg holme /Se    
Berg by Gröneborg holme /Se    
??Berg by Gröneborg holme /Se    
Bond-Arnö f. sn, nu uppdelad på Aspö sn Gröneborg ö    
Broby Saknas /Se Gröneborg holme med fornborg    
Bryggholmen hg Grön(e)borg holme /Se    
Bryggholmen gd Gröneborg ö /Se    
Bryggholmen gd *Gymninge hage Saknas /Se    
Bryggholmen gd /Se Gynninge hage Saknas    
Bryggholmen säteri /Se *Gryningsborg stenkummel /Se    
Dräggsta Saknas *Harpöudd udde    
Dräggsta Saknas Hornö Häradsallmänning skogsområde    
Dräggsta by Hornö häradsallmänning allmänning    
Dräggsta by Hornö häradsallmänning allmänning    
Dräggsta by Hornö allmänning allmänning    
Dräggsta by Hornö allmänningsskog allmänning /Se    
Dräggsta by Hornö allmänning allmänning /Se    
Dräggsta by Hornöudd udde    
Dräggsta by Hornö udd udde    
Dräggsta by Hornö udd udde    
Dräggsta by Hornö udd udde /Se    
Dräggsta by Horsgarn holme /Se    
Dräggsta by Horsgarn holme /Se    
Dräggsta by Hultskogen skog    
Dräggsta by Hultskogen skog    
Dräggsta by Hultskogen skog    
Dräggsta by Hultskogen skog    
Dräggsta by Hultskogen skog /Se    
Dräggsta by Hultskogen skog    
Dräggsta by Husby holme halvö    
Dräggsta by Husby holme udde    
Dräggsta by Husby vik vik    
Dräggsta by Husby vik vik    
Dräggsta by Husgarn holme /Se    
Dräggsta by Hånningby hagar terräng    
Dräggsta by *Hånningby utmark utmark    
Dräggsta by Hästhammar, Lilla terräng    
Dräggsta by Hästhammar, Lilla skogsdunge    
Dräggesta by Hästskoviken vik    
Dräggsta by Hästskoviken vik    
Dräggesta by Klasshagen terräng    
Dräggsta by Klasshagen terräng    
Dräggsta by Klockbacken backe    
Dräggsta by Klockbacken backe    
Dräggsta by Knapholmen ö /Se    
Dräggsta by Knapholmen, se Borgön holme med fäste /Se    
Dräggsta by Koffsan, Lilla udde    
Dräggsta by Koffsan, Lilla udde    
Dräggsta f. by Koffsan, Stora udde    
Dräggsta by? Kofsan, Stora udde /Se    
Dräggsta by Koffsan, Stora udde    
Dräggsta by Koholmen terräng    
Dräggsta by Koholmen skogsterräng    
Dräggsta by Koholmsviken vik    
Dräggsta by Koholmsviken vik    
Dräggesta by Kolarvik vik    
Dräggesta by /Se Koppudd terräng    
Dräggesta by /Se Kropudd udde    
Dräggsta by /Se Korsbacken backe    
Dräggesta by /Se Korsbacken backe    
Dräggesta by /Se Korsgran förr färjställe /Se    
Dräggesta by /Se Korsvreten ägomark    
Dräggesta by /Se Korsvreten ägomark    
Eknäs by krona borgh medeltida fäste    
Eknäs by Kvarnbacken backe    
Eknäs by /Se Kärrholmen sank mark    
Eknäs by /Se Lagårdsviken vik    
Eknäs Saknas /Se Lagårdsviken vik    
Folsberga by Laxbacken backe    
Folsberga by Laxbacken backe    
Folsberga by *Lidingby utmark utmark    
Folsberga by Lottas lund lund    
Folsberga by Lottas lund träddunge    
Folsberga by Lund terräng    
Folsberga by Lusö skär skär    
Folsberga gd Lusö skär holme    
Folsberga by Långbacken backe    
Folsberga by Långgrund holme    
Folsberga by Långgrund holme    
Folsberga gd Långgrund holme    
Folsberga by Långgrund ö    
Folsberga by Långgrund holme    
Folsberga by Långkärret kärr    
Folsberga by Långkärret kärr    
Folsberga by Medholmen, se Mälholmen ö    
Folsberga by Medholmen holme /Se    
Folsberga by mellanholman, se Mellholmen holme    
Folsberga by Mellholmen holme    
Folsberga by Mellholmen holme    
Folsberga by Mellholmen holme /Se    
Folsberga by Mellholmen holme    
?Folsberga by Mellholmen holme    
Folsberga by /Se Mjölkviken vik    
Folsberga by /Se Mjölkviken vik    
Folsberga by /Se Månvik terräng    
Folsberga by /Se Mälaren sjö    
Folsberga Saknas /Se *Mälby utmark utmark    
*Gidhinge el. Gydhinge Saknas /Se Mälholm holme    
Gismark, se Walby-Gismark (Vallby) Saknas Mälholmen ö /Se    
Gismark f.d. bebyggelse /Se Märberget berg    
Gröneborg förr slott? /Se Märberget berg    
*Gydinge försv. gård el. by /Se Märberget höjd    
*Gydinge försv. gård el. by /Se Okneby Fiälen, se Oknöfjärden fjärd    
»Gydhinge el. Gidhinge Saknas /Se Oknöfjärden fjärd    
Gymminge gd Ormberget berg    
?Gymminge gd Ormberget berg    
Gymminge gd /Se Ormberget höjd    
Gymminge gd /Se Ormberget berg    
Gymminge gd /Se Oxbacken backe    
Gymminge Saknas /Se Oxhagen terräng    
Gymninge gård /Se Oxhagen skog    
*Herndöö, se Hornö hg Oxkärret kärr    
Herndö, se Hornö gd /Se Oxskär halvö    
Honungsby, se Hånningby Saknas Oxskär udde med fyr    
Hornö gård Panksbacken backe    
Hornö by Panksbacken backe    
Hornö hg /Se Pelles grav terräng    
Hornö gd /Se Pesbacken backe    
Hornö hg /Se Persbacken backe    
Hornö gd /Se Petterbo terräng    
Hornö gd /Se Seffersäng äng    
Hornö gd /Se Sjöhagen terräng    
?Hornö allmänning häradsallmänning Sjöhagen skog    
Husaby-Gismark (numera Husby) by Sjöängarna strandområde    
Husby Gismark, nuv. Husby Saknas /Se Skogs Parken Hult, se Hultskogen skog    
Husaby-Gismark, se Husby by Skogsparken Hullt, se Hultskogen skog    
Husby by Solvik terräng    
Husby by Solö skär    
Husby by Stabyfjärden fjärd    
Husby by Stabyfjärden fjärd    
Husby by Stabyfjärden fjärd    
Husby by Stabyfjärden fjärd    
Husby by Stentomten terräng    
Husby by Stentomten träddunge    
Husby by Storskogen skog    
Husby by Storskogen skog    
Husby by Storskogen skog    
Husby by Stökviken vik    
Husby by /Se Suggan skär /Se    
Husby by /Se Svartbäcken terräng    
Husby by Svartbäcken terräng    
Husby by Svartget udde    
Husby, se Husaby-Gismark by Svartget näs    
Husby by /Se Svartget näs /Se    
Husby by Svinnegarnsviken vik    
Husby-Gismark, (numera Husby) by Svinnegarnsviken vik    
Husaby Gismark (nuv. Husby) by /Se Svinnegarnsviken vik    
Husby (Husby-Gismark) by /Se Svinnegarnsviken vik    
Husby by /Se *Sycklinge utmark utmark    
Håningby gd Tallholmen holme    
Håningby by Tallholmen ö    
Håningby by Tallholmen holme    
Håningby by Tallholmen holme    
Håningby by Tallholmen holme    
Håningby by Tallholmen holme    
Håningby by Tallholmen holme    
Håningby by Tallholmen holme    
Håningby by Tallholmen ö    
Håningby by Tallholmen, se Tallholmen ö    
Hånningby by Talholmen, se Tallholmen holme    
Hånningby by Tallholmen holme    
Håningby by Tjockskär skär    
Håningby by Tjockskär holme    
Håningby by Tobaksvreten ägomark    
Hånningby by Tobaksvreten ägomark    
Håningby by Torpängen terräng    
Håningby by Torpängen ängsmark    
Håningby by Tregran backen höjd /Se    
Håningby by Tregranbacken backe    
Håningby by Tregransbacken ?backe /Se    
Håningby by Tregransbacken höjd /Se    
Håningby by Träsket kärr    
Håningby by Träsket sank mark    
Hånningby by Ingransbacken ?backe /Se    
Håningby by Unsholmen ägomark    
Hånningby by Vallby gärde Saknas /Se    
Hånningby by Vitberget berg    
Hånningby by /Se Vitberget skogshöjd    
Hånningby by /Se Zefridzeng, se Seffersäng äng    
Hånningby by /Se Ängsholmen del av ö    
Håningby Saknas /Se Ängsholmen del av ö    
Hånningby by /Se Ängsholmen udde    
Håningby by /Se Ängsholmen del av ö    
Håningby by /Se Ängsholmen del av ö    
[Hörlinge] Saknas Ängsholmen del av Bryggholmen    
Knapholmen förr slott /Se Ängsholmen del av ö    
Korsgarn gd /Se Ängsholmen halvö    
Korsgran torp /Se Ängsholmen ö    
Kroby by Ölands vret ägomark    
Kroby by Ölands vret ägomark    
Kroby by Österby brygga brygga    
Kroby by Österby hage terräng    
Kroby by Österby hage hage    
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby(?) by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by /Se      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by      
Kroby by /Se      
Kroby Saknas /Se      
Kroby by /Se      
Kungsvallby, se Husby by      
»ledhungaby», se Lidingby by      
Ledingsby, se Lidingby Saknas      
Ledungaby, se Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Ledingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by /Se      
Lidingby by      
Lidingby by      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
Lidingby by /Se      
[Målhammar] Saknas      
Mälby gdar      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby gd:ar /Se      
Nederby gd      
Nederby gd      
Nederby gd      
Nederby gd      
Nederby gd.?      
Nederby gd      
Nederby by /Se      
Seffersäng gd /Se      
Skälby gård      
Skälby gård      
Skälby gård      
Skälby gård      
?Skälby by      
Skälby by      
Skälby gård      
Skälby gd el. by      
Skälby by      
Skälby gd      
Skälby by      
Skälby gd /Se      
Skälby gd /Se      
Skälby Saknas /Se      
Skälby by /Se      
*Stora gården gd      
Sycklinge by      
Syklinge Saknas      
Sycklinge by /Se      
Sycklinge by /Se      
Sycklinge Saknas /Se      
Sycklinge by /Se      
Sycklinge by /Se      
Sycklinge by /Se      
Sycklinge by /Se      
Sycklinge by /Se      
Trögds-Vallby poststation /Se      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by o. sn      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby kyrkby      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby poststation /Se      
Vallby Gismarc Saknas      
Ängsholmen gd      
Österby gd      
Österby hg      
Österby gd      
Österby gd      
Österby hg /Se      
Österby Saknas /Se      
Österby gd /Se      
Österby gård /Se      
Österby gd /Se      
Östraby, se Österby hg      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.