ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Enköpings stad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 988 st Naturnamn: 252 st Bebyggelsenamn: 451 st Naturnamn: 0 st
Enköping stad Akademiåsen ås Enköping stad  
Enköping stad *Allmänningsgatan f. gata Enköping stad  
Enköping stad Annelund ägomark Enköping stad  
Enköping stad Barkan ägomark Enköping stad  
Enköping stad *Berget Saknas Enköping stad  
Enköping stad Bergvreten ägomark Enköping stad  
Enköping stad *Blackkrok Saknas Enköping stad  
Enköping stad Borgmästarhagen skogsbacke Enköping ortn., stad  
Enköping stad Boängen ägomark Enköping stad  
Enköping stad Bredsand vik Enköping stad  
Enköping stad *Bron Saknas Enköping stad  
Enköping st. *Bron Saknas Enköping stad /Se  
Enköping stad *Bron Saknas Enköpings kålmaskar inbyggarbeteckning /Se  
Enköping stad *Bron Saknas Sagesmän förteckning  
Enköping stad Brännskogen skog Sagesmän förteckning  
Enköping stad Båsbovreten ägomark Förkortningar förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Förkortningar förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Förkortningar förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Kvartersnamn förteckning  
Enköping stad *Bäcken Saknas Afzeliigatan gata  
Enköping stad *Bäcken Saknas Afzeliiplan öppen plats  
Enköping stad *Bäcken Saknas Amerika gård  
Enköping stad *Bäcken Saknas Anneberg gård o. beb.omr.  
Enköping stad *Bäcken Saknas Anneberg beb. omr.  
Enköping stad *Bäcken Saknas Annelund gd  
Enköping stad *Bäcken Saknas Annelund bebyggt område  
Enköping stad *Bäcken Saknas Annelund lht  
Enköping stad *Bäcken Saknas Annelundsängen bebyggt område  
Enköping st. *Bäcken Saknas Armén ghs  
Enköping stad *Bäcken Saknas Aronsborg beb. omr.  
Enköping stad *Bäcken Saknas Aronsborg ghs  
Enköping stad Dunderbo terräng Badhusgatan gata  
Enköping stad *Dynghögen f. gata Badståndet badplats  
Enköping stad Ehnstörn, se *Enstören gränsmärke Bachovägen gata (väg)  
Enköping stad Enavallen idrottsplats Bangårdsgatan gata  
Enköping stad Enköpingsån å Barkan beb. omr.  
Enköping stad Enköpingsån å Beckbruket ghs  
Enköping stad Enköpingsån å Benjaminsäng område  
Enköping stad Enköpingsån å Bergströms backe åker  
Enköping stad *Enstören gränsmärke Bergvreten traktnamn  
Enköping stad *Enstören gränsmärke Bergvreten delvis beb. omr.  
Enköping stad Enstörn gränsmärke Björkvreten beb. omr.  
Enköping stad Enstörn gränsmärke Björkvreten jordomr.  
Enköping stad *Erik Erikssons fägård f. ladugård Blåbandsparken park  
Enköping stad Fagerskogen skog Bläckhornet jordomr.  
Enköping stad Fagerudd udde Bläckhornet kvarter  
Enköping stad Fanna mosse Saknas Bodlösavägen väg  
Enköping stad Fanna mosse mosse Boglösavägen väg  
Enköping stad Fanna mosse mosse Bombarsund f.d. ghs  
Enköping stad *Fannesta kvarn Saknas Bondegatan gata  
Enköping stad *Gielzbakan Saknas Bondkyrkan ghs  
Enköping stad *Giöja Backa höjd Borgarjorden jordomr.  
Enköping stad Grindtorpsgärdena ägomark Borgmästargatan gata  
Enköping stad Gröneborg holme /Se Borgmästarhagen brukat omr.  
Enköping stad Gröngarn ås /Se Borgmästarhagen skogsbacke  
Enköping stad *Gröngarnshagen Saknas Borgmästarjorden åker  
Enköping stad *Gröngarnshagen Saknas Borgmästarjorden brukat omr.  
Enköping stad Gröngarnsåsen ås Borgmästartegarna brukat omr.  
Enköping stad Gröngarnsåsen ås Boréns smedja f.d. ghs  
Enköping stad Gröngarnsåsen ås Boängen äng  
Enköping stad Gröngarnsåsen ås Boängen åker  
Enköping stad *Grönås Saknas Boängen brukat område  
Enköping stad *Grönås Saknas Boängsgatan gata  
Enköping stad *Grönås Saknas Boängsplogen jordomr.  
Enköping stad *Gånstaröret gränsmärke Boängsvreten Saknas  
Enköping stad Gåsholmen öppen planterad plats Bryggan, Nya gd  
Enköping stad *Gärdet Saknas Buskvreten delvis beb. omr.  
Enköping st. ?*Gärdesbacken ?backe Busstorget torp med busshållplats  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Bäckvreten åker  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Centrum traktnamn  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Cyklonvägen väg  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Dalkarlsåsen ås  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Danviksängen område  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Didrikslund lht  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Djupvreten åker  
Enköping stad *Holmen (holman) Saknas Djäknekällsvreten beb.omr.  
Enköping stad *Holmuastawreeth äng Drottninggatan gata  
Enköping stad »Holmuastawreeth» äng /Se Dyan sumpigt omr.  
Enköping stad *Holmvastavret Saknas Dyarna sumpigt omr.  
Enköping stad *Holmvastawreeth äng /Se Dygdens stig promenadstig  
Enköping stad Hultskogen skog Dykaregatan gata  
Enköping stad *Hult allmänning Dyn sumpigt omr.  
Enköping stad *Hultåsen ås Dytegarna sumpigt omr.  
Enköping stad Hultängen ägomark Dyängen brukat omr.  
Enköping stad Husberget höjd Ekbergs hage skogsdunge  
Enköping stad *Hällröret gränsmärke Ekbergs åker åker  
Enköping stad *Jakobs Rasbo tomt markområde Ekenkällan källa  
Enköping stad *Jöns Bruuns ladugård f. ladugård Ekenkällan beb. omr.  
Enköping stad Kaninholmen holme Eke(n)källsbackarna skogsparti  
Enköping stad Kaninholmen o. Koleraholmen holmar Ekenkällsgatan gata  
Enköping stad *Karsiws gattun f. gata Ekenkällsvreten delvis beb. omr.  
Enköping stad Keesudden, se Kesudden udde Eklundshov ghs  
Enköping stad Kesudden udde Ena hotell  
Enköping stad Kesudden udde Enavallen idrottsplats  
Enköping stad Kesudden udde Enköpingsån å  
Enköping stad Kesudden udde Enköpingsås ås  
Enköping stad Kesudden udde Enköpingsåsen ås  
Enköping stad Kesudden udde Enögla traktnamn  
Enköping stad Kesudden udde Enöglavägen väg  
Enköping stad *Kistan förvaringsplats Enögla äng äng  
Enköping stad *Kistan förvaringsplats Eriksgatan gata  
Enköping stad *Kistan förvaringsplats Erikslund äldre namn på del av Fanna  
Enköping stad *Kistan förvaringsplats Erikslund lht  
Enköping stad *Kistan förvaringsplats Fagerskogen bebyggelse  
Enköping stad *Klista gärde Saknas Fagerskogen torp  
Enköping stad *Klockaretomten Saknas Fanna traktnamn  
Enköping stad Klostergatan Saknas Fanna pst.  
Enköping stad Klondyke ägomark Fanna stadsdel  
Enköping stad Kolarudd udde Fanna stadsdel  
Enköping stad Kolarvik vik Fanna gård f.d. gård  
Enköping stad Koleraholmen holme Fannabäcken bäck  
Enköping stad Koleraholmen o. Kaninholmen holmar Fannadike(t) avloppsdike  
Enköping stad Korsängen ägomark Fannagatan gata  
Enköping stad Korsängen ägomark Fannalund beb. omr.  
Enköping stad *Korsängsröret gränsmärke Fannamosse(n) torvmosse  
Enköping stad *Kungsängen f. äng Fannaslott ghs (fastighet)  
Enköping stad Kyrkogatan gata Fannaverkstaden verkstadsbyggnad  
Enköping stad Kyrkogården Saknas Fanna verkstadsområde mark  
Enköping stad Kyrkogården Saknas Fanna äng odlat område  
Enköping stad Kyrkogården Saknas Fattigjord åker  
Enköping stad *Källan Saknas Finnboäng äldre namn på Kurbäck  
Enköping st. *Källan Saknas Finngretas lht  
Enköping stad *Källan Saknas Fjärdhundragatan gata  
Enköping stad *Källan Saknas Folkets park park  
Enköping stad *Källan Saknas Folkskolan ghs  
Enköping stad *Källan Saknas Fläktverkstäderna del av verkstäder  
Enköping stad *Källan Saknas Forsens hage skogsomr.  
Enköping stad *Källan Saknas Fredsgatan gata  
Enköping stad *Källan Saknas Friberg lht  
Enköping stad *Källan Saknas Frustuhagen betesmark  
Enköping stad *Källan Saknas Frälsningsarmén ghs  
Enköping stad *Källan Saknas Frömans lht  
Enköping stad *Källan Saknas Fåfängan öppen plats  
Enköping stad *Källan Saknas Galgberget bergshöjd  
Enköping stad *Källan Saknas Galgvreten traktnamn  
Enköping stad *Källan Saknas Galgvreten äng  
Enköping stad *Källan Saknas Galgvretsbacken backe  
Enköping stad *Källan Saknas Gergvretsberget skogshöjd  
Enköping stad *Källan Saknas Galgvretskällan källa  
Enköping stad *Källan Saknas Galgvretskällan källa  
Enköping stad *Källan Saknas Gamla staden del av Enköping  
Enköping stad *Källan Saknas Genvägen gata  
Enköping stad *Källan Saknas Gjutaregatan gata  
Enköping stad *Källan Saknas Godtemplarhuset ghs  
Enköping stad *Källan Saknas Grillby traktnamn  
Enköping stad *Källan Saknas Gröngarn traktnamn  
Enköping stad *Källan Saknas Gröngarn byggnader  
Enköping stad *Källan Saknas Gröngarnsgrotta grotta  
Enköping stad *Källan Saknas Gröngarnsskog skogsås  
Enköping stad *Källan Saknas Gröngarnstegarna jordområde  
Enköping stad Källgatan gata Gröngarnsåsen ås  
Enköping stad Källgatan gata Gurkfjärdingen ghs  
Enköping stad Källgatan gata Gustav-Adolfsplan torg  
Enköping stad Källgatan gata Gånstavägen väg  
Enköping stad Källgatan gata Gåsholmen öppen planterad plats  
Enköping stad Källgatan gata Gästis ghs, hotell  
Enköping stad *Köpstadsgärdet Saknas Haga tegelbruk Saknas  
Enköping stad *Köpstadsgärdet Saknas Hagalund lht, (gård)  
Enköping stad *Landslöten jord Hagen skogsparti  
Enköping stad *Litsleby skog skog Hamnstationen bistation  
Enköping stad Lustbacken backe Hantverkargatan gata  
Enköping stad Långgatan gata Harrys lht  
Enköping stad Långgatan gata Hejaregatan gata  
Enköping stad Långgatan gata Hellströms lht  
Enköping stad *Norra Långgatan f. gata Hemmet Vilan vilohem för gamla  
Enköping stad *Norra Långgatan f. gata Herkulesvägen (gata)  
Enköping stad *Norra Långgatan f. gata Herrgårdarna beb. omr.  
Enköping stad *Norra Långgatan f. gata Herrgården beb. omr.  
Enköping stad *Östra Långgatan f. gata Hoptegarne jordområde  
Enköping stad *Östra Långgatan f. gata Hôtel de paus(?) lht  
Enköping stad *Matthis jenissons tomt markområde Hummelgårdarna odlat område  
Enköping stad Mellanholmen, se Koleraholmen o. Kaninholmen holmar Husberg beb. omr.  
Enköping stad Munkgatan f. gata Husbergsgrottan grotta  
Enköping stad Munkgatan f. gata Hälsokällan källa  
Enköping stad Munkgatan f. gata Hästhagen betesmark  
Enköping stad Munkggatan f. gata Hörnvreten åker  
Enköping stad Munkgatan f. gata Hörnvreten lht  
Enköping stad Munkgatan f. gata Hövlings källa källa  
Enköping stad Munkgatan f. gata Ingenjörsgatan gata  
Enköping st. Munkhättan ägomark Jakobssons åker  
Enköping st. Myran ägomark Kappen lht  
Enköping Saknas *Niclis stenhuggares tomt markområde Kaptensgatan gata  
Enköping stad *Nils Olssons löktäppa f. täppa Karlagatan gata  
Enköping stad Oxhagen terräng Karlberg lht, (nuv. jordbruk)  
Enköping stad Paddeborg ägomark Kavelbrogatan väg  
Enköping stad *Peder getings tomt markområde Kawelbroängen äng  
Enköping stad *Prästegårds äng Saknas Kjälléns lht  
Enköping stad *Pärtes tomt tomt Klanglådan ghs  
Enköping stad *Rekasta skog skog Klockaregatan gata  
Enköping stad Rådhusgatan gata Klockarlandet åker  
Enköping stad Rådhusgatan gata Klockartegarna brukat omr.  
Enköping stad Rådhusgatan gata Klockarvreten brukat omr.  
Enköping stad Rådhusgatan gata Klondyke lht  
Enköping stad Rådhusgatan gata Klostergatan gata  
Enköping stad Rådhusgatan gata Knappbrunn brunn  
Enköping stad Skarpan, se Skarpholmen holme Komministergården ghs  
Enköping stad Lilla Skarpan ö Korssvreten åker  
Enköping stad Skarpan, Lilla ö Korsängen traktnamn  
Enköping stad Stora Skarpan ö Korsängen odlat område  
Enköping stad Stora Skarpan ö Korsängsdiket bäck  
Enköping stad Skarpan, Stora ö Korsängsgatan gata  
Enköping stad Skarpholmen, se Skarpan holme Korsängsvreten åker  
Enköping stad Skarpholmen, se Stora Skarpan ö Korsängsvägen gata  
Enköping stad Skarpskär skär Koskitsbacken backe  
Enköping stad *Skälby utmark utmark Koskyddsbacken backe  
Enköping stad *Stads-Gånsta utmark utmark Kraftgatan gata  
Enköping stad *Stads-Gånsta äng Saknas Kristinagatan gata  
Enköping stad *Stadskällan Saknas Kritan ghs  
Enköping stad *Stalhagen Saknas Kroken lht  
Enköping stad Stenvreten ägomark Kryddgården traktnamn  
Enköping stad Storskogen skog Kryddgården odlat område  
Enköping stad *Storängen äng Kryddgårdsgatan gata  
Enköping stad *Storängen äng Kulan lht  
Enköping stad Sundet igengrundat vattendrag /Se Kungsgatan gata  
Enköping stad Svartkärret kärr Kurbäck gårdar  
Enköping stad Svarvartorpet ägomark Kurbäckskälla källa  
Enköping stad Svinnegarnsviken vik Kurbäcksängen äng  
Enköping st. Svinnegarnsviken vik Kyrkogatan gata  
Enköping stad Svinnegarnsviken vik Kyrkåsen ås  
Enköping stad *Söderby utmark utmark Källgatan gata  
Enköping stad *Södra Rekasta skog skog Kölnbacken backe  
Enköping stad Tallbacken backe Kölnbacksgatan gata  
Enköping stad *Tomten Saknas Landängen område  
Enköping stad *Tomten (tomtan) Saknas Lantmannagatan gata  
Enköping stad *Tomten (tomtan) Saknas Lerhuset ghs  
Enköping stad *Tomten (tomtan) Saknas Lill-Annas lht  
Enköping stad *Tomten (tomtan) Saknas Lilla bron bro  
Enköping stad *Tomten (tomtan) Saknas Lilla vägen gata  
Enköping stad *Tröbogatan f. gata Lilleberg beb. omr.  
Enköping stad *Tröggö ö /Se Lillsidan traktnamn  
Enköping stad *Tröggö ö /Se Lillsidan nu beb. område  
Enköping stad Ullundaborg ägomark Linas hage åker  
Enköping Saknas Vargbacken backe Linbanegatan gata  
Enköping stad *Viken vik? Lislehålan lht  
Enköping stad Vårfrugatan förr gata Lisselhålan lht  
Enköping stad *Västra gatan? förr gata Litslenavägen gata (och väg)  
Enköping stad *Västra gatan förr gata Lustig kulla byggnad  
Enköping stad *Ytter-Gånsta utmark utmark Luthernslund lht  
Enköping stad Åkerbydyn ägomark Luthernsvret beb. omr.  
Enköping stad Åkerbylund triangelpunkt Lutherska Missionskyrkan kyrka  
Enköping stad *Åkerby utmark utmark Långgatan gata  
Enköping stad Åsen ås Långholmen ghs  
Enköping stad *Övre gatan f. gata Långkatekasen lht  
Enköping Saknas   Långvreten åker  
Enköping stad   Magasinsgatan gata  
Enköping stad   Maskinfabriken del av verkstäder  
Enköping stad   Missionshyddan byggnad, (möteslokal)  
Enköping stad   Missionskyrkan kyrka  
Enköping stad   Mjölkcentralen ghs  
Enköping stad   Mossen torvmosse  
Enköping stad   Mossvägen gata  
Enköping stad   Mossängen äng  
Enköping stad   Munksundet traktnamn  
Enköping stad   Munksundet stadsdel  
Enköping stad   Munksundsgatan gata  
Enköping stad   Munksundskällan källa  
Enköping st.   Munksundsrännilen avlopp  
Enköping stad   Munksundstorget torg  
Enköping stad   Myran beb. omr.  
Enköping stad   Myrtegen jordomr.  
Enköping stad   Noréns lht  
Enköping stad /Se   Norra gärdet område  
Enköping stad   Norra området beb. omr.  
Enköping stad   Nya bron bro  
Enköping stad   Nya bryggan lht  
Enköping stad   Nya Hotellet hotell  
Enköping stad   Nya Kyrkogården gravplats  
Enköping stad   Nylunds beb. omr.  
Enköping stad   Nyängen betesmark  
Enköping stad   Paradiset punkt på Enköpingsåsen  
Enköping stad   Parkgatan gata  
Enköping stad   Pepparroten skämtsamt namn på Enköping  
Enköping stad   Perstorp lokal  
Enköping stad   Petrusborgen ghs  
Enköping Saknas   Pinnhuset ghs  
Enköping stad   Piteå lht  
Enköping stad   Pjasbacken gatubacke  
Enköping st.   Polgatan gata  
Enköping stad   Posthuset ghs  
Enköping stad   Prostgårdens Badstuvret åker  
Enköping stad   Prostgårdens Galgvret åker  
Enköping stad   Prostgårdens ladtäppa åker  
Enköping stad   Prästgårdshagen betesmark  
Enköping stad   Prästhagen äng  
Enköping stad   Quarnvreten åker  
Enköping stad   Repslagargatan gata  
Enköping stad   Östra Ringgatan gata  
Enköping stad   Risbro äng äng  
Enköping stad /Se   Robertslund plats  
Enköping stad   Rom stadsdel  
Enköping stad   Rom beb. omr.  
Enköping st.   Romberga traktnamn  
Enköping stad /Se   Rombergsvreten jordomr.  
Enköping stad /Se   Romerska vreten jordomr. (äng)  
Enköping stad /Se   Råbergsvreten jordomr.  
Enköping stad /Se   Rådhusgatan gata  
Enköping stad /Se   Rådmansgatan gata  
Enköping stad /Se   Rådhusgården byggnad  
Enköping stad /Se   Rådmansjorden odlat omr.  
Enköping stad /Se   Rådmanstegarna brukat omr.  
Enköping stad /Se   Råttgölen plats vid å  
Enköping stad /Se   Rönntorpet lht  
Enköping stad   Salagatan gata  
Enköping stad /Se   Salavägen väg  
Enköping stad   Salpeterkällan Saknas  
Enköping stad   Salpetertomten delvis beb. omr.  
Enköping stad   Sandbrodike(t) bäck  
Enköping st.   Sandbrogata väg  
Enköping stad   Sandbrolandena föga odlat omr.  
Enköping stad   Sandbron beb. omr.  
Enköping stad   Sandbron bro  
Enköping stad   Sandbro äng odlat område, delvis bebyggt  
Enköping stad   aSandgatan gata  
Enköping stad   Sandgölen plats vid å  
Enköping stad   Sandvretarna stadsdel  
Enköping stad   Sandängen beb. omr.  
Enköping stad   Sankt Ilian traktnamn  
Enköping stad   Sankt Johannesgatan gata  
Enköping stad   Sankt Larsgatan gata  
Enköping stad   Sankt Olofsgatan gata  
Enköping stad   Sankt Persgatan gata  
Enköping stad   Sekundärsjukhuset Saknas  
Enköping stad   Sjukstugan sjukhusbyggnad  
Enköping stad   Skepparegatan gata  
Enköping stad   Skepparåkern åker  
Enköping stad   Skiljevägen gata  
Enköping stad   Skogsvägen väg  
Enköping stad   Skohlmästarevreten åker  
Enköping stad   Skolgatan gata  
Enköping stad   Skolparken park  
Enköping stad   Skrasselhonk lht  
Enköping stad   Skrik-Jerkers lht  
Enköping stad /Se   Skuttens lht  
Enköping stad   Skvalbrobäcken Saknas  
Enköping stad   Skvalbrodike Saknas  
Enköping stad   Skvalbäcken bäck  
Enköping stad   Skälby traktnamn  
Enköping stad   Slottet ghs  
Enköping stad   Småskolan ghs  
Enköping stad   Smörhavet ghs  
Enköping stad   Snabb-Brit(t)as vret ängsomr.  
Enköping stad   Snäckedal beb. omr.  
Enköping stad   Sofielund lht  
Enköping stad   Spannmålshandeln magasinsbyggnad  
Enköping stad   Spjällena stadsdel  
Enköping stad   Spjällgatan gata  
Enköping stad   Spjellvreten åker  
Enköping stad   Spång-kärret lokal  
Enköping stad   Stadshotellet stadshotell  
Enköping stad   Stadsjorden jordomr.  
Enköping stad   Stadskällan f.d. källa  
Enköping stad   Stadslandet beb.omr.  
Enköping stad   Stadsåkrarne odlad mark  
Enköping stad   Stenkvistans ghs  
Enköping stad   Stenvreten traktnamn  
Enköping stad   Stenvreten beb. omr.  
Enköping stad   Stenvreten åker  
Enköping stad   Stockholmsvägen, Gamla väg, (delvis gata)  
Enköping stad   Stockholmsvägen väg  
Enköping stad   Stolpvreten jordomr.  
Enköping stad   Stora Bergvreten åker  
Enköping stad   Stora bron bro  
Enköping stad   Stora Djupvreten åker  
Enköping stad   Stora Sundvreten åker  
Enköping stad   Storsidan nu beb. omr.  
Enköping stad   Storvreten jordomr.  
Enköping stad   Storängen äng  
Enköping stad   Stolpvreten åker  
Enköping stad   Strandbodarna magasin  
Enköping stad   Strandboddyn nu beb. omr. förr betesmark  
Enköping stad   Stor Dyan jordområde  
Enköping stad   Storträd(e)svreten åker  
Enköping st.   Strömparterren park  
Enköping stad   Styrmansgatan gata  
Enköping stad   Sundvreten åker  
Enköping stad   Sundängen äng  
Enköping stad   Sveavägen gata, (väg)  
Enköping stad   Svintrynet källa  
Enköping stad   Svintrynet lht  
Enköping stad   Sämskarbo jordbruksfastighet  
Enköping stad   Sätersberg beb. omr.  
Enköping stad   Sätersberg handelsbod  
Enköping stad   Söderby beb. omr.  
Enköping stad   Söderbygatan gata  
Enköping stad   Södergården lht  
Enköping stad   Söderströms lht  
Enköping stad   Södra Gärdet odlat område  
Enköping stad   Södra området stadsdel  
Enköping stad   Tabanslund byggnad o. beb. omr.  
Enköping stad   Tabastlund beb. omr.  
Enköping stad   Tabastlund byggnad o. beb. omr.  
Enköping stad   Tallbacken beb. omr.  
Enköping stad   Tallbacken beb. omr.  
Enköping st.   Tallbacksvreten, se Tallbacken åker  
Enköping stad   Tallbergs lht  
Enköping stad   Tallbergs backe skogsdunge  
Enköping stad   Taxeringsvreten åker  
Enköping stad   Telegrafhuset ghs  
Enköping stad   Torggatan gata  
Enköping stad   Trekanten öppen plats  
Enköping stad   Tretorget, se Trätorget Saknas  
Enköping stad   Träslandena åkrar  
Enköping stad   Trätorget öppel plats  
Enköping stad   Tullgatan gata  
Enköping stad   Tvärgatan gata  
Enköping stad   Tärby traktnamn  
Enköping stad   Tärbyäng äng  
Enköping stad   Udden åker  
Enköping stad   Uppfinnaregatan gata  
Enköping stad   Verkstadsvägen väg  
Enköping stad   Vesterlundsgatan gata  
Enköping stad   Vilan vilohem för gamla  
Enköping stad   Vilhelmslund lht  
Enköping stad   Vintergatan odlat omr.  
Enköping stad   Vintergatan lht  
Enköping stad   Vintergatan väg  
Enköping stad   Vårfrugatan gata  
Enköping stad   Vårmans åker  
Enköping stad   Västeråsvägen väg  
Enköping stad   Västra hägnaden beb. omr.  
Enköping stad   Västra området stadsdel  
Enköping stad   Västra Ringgatan gata  
Enköping stad   Winblads hage äng  
Enköping stad   Wulcanusvägen väg  
Enköping stad   Ågatan gata  
Enköping stad   Åkerby myran myr  
Enköping stad   Åkersberg traktnamn  
Enköping stad   Åkersberg gård  
Enköping stad   Åkersberg beb. o. brukat omr.  
Enköping stad   Ålderdomshemmet ghs  
Enköping stad   Åsarna Saknas  
Enköping stad   Åsen ås  
Enköping stad   Åsgränd gata  
Enköping stad   Åsvreten lht  
Enköping stad   Åttan lht  
Enköping stad   Älvkvarnen stenar  
Enköping stad   Älvkvarnen stenar  
Enköping stad   Älvkvarnen stenar  
Enköping stad   Öbergs lht  
Enköping stad   Örnbergs åker  
Enköping stad   Örns lht  
Enköping stad   Östra området stadsdel  
Enköping stad      
Enköping stad /Se      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping st.      
Enköping st.      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Enköping stad /Se      
Ena stad /Se      
Ena, se Enköping stad /Se      
öneköpunges by, se Enköping stad      
*Almagården f. gd      
*Anders Bengtsons gård f. gd      
*Anders larsons gård f. gd      
*Anders Mickelsons gård f. gd      
*Anders Månssons gårdstomt f. gårdstomt      
*Anders Pärssons gård f. gd      
*Anders skomakares stuga f. stuga      
*Anders skräddares gård f. gd      
Annelund Saknas /Se      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backarne) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Backen (backan) f. bebyggt område      
*Badstugan Saknas      
*Badstugan Saknas      
*Bajorgården (baiur-) f. gd      
*Bajorgården (baywr-) f. gd      
*Bajorgården (baywr-) f. gd      
*Benkt guldsmeds gård f. gd      
*Benkt guldsmeds gård f. gd      
*Benkt guldsmeds gård f. gd      
*Benkt Skräddares gård f. gd      
*Bergs gård f. gd      
*Bergs gård f. gd      
*Bergs gård f. gd      
Bernhardiner klostret kloster(?) /Se      
Bondkyrka sn      
*Brede gård f. gd      
Brämarevreten Saknas      
*Brämarevreten Saknas      
Bremarevreten Saknas      
*Brämarevreten Saknas      
*Bökiare gården f. gd      
*Bökiare gården f. gd      
*Daniel guldsmeds gård f. gd      
*Daniel guldsmeds tomt f. tomt      
*Ekeby by?      
*Enköpings el. Bondkyrka sn      
*Enköpings el. Bondkyrka sn      
*Enköpings el. Bondkyrka sn      
*Enköpings el.Bondkyrka sn      
Enköpings kloster f. kloster      
Enköpings kloster förr kloster      
*Erik Ersons gård f. gd      
*Erik Erssons gård f. gd      
*Erik Erssons gård f. gd      
*Fallenthin hydz gård f. gd      
Fattighuset Saknas /Se      
Franciskanerklostret f. kloster      
Franciskanerklostret f. kloster      
Franciskanerklostret raserat kloster /Se      
*Frustugan Saknas      
*Frustugan Saknas      
*Gamle Gregers gård f. gd      
*Gamle Mats skinnares gård f. gd      
*Gamle Philpus´ gård f. gd      
Gata Saknas      
*Gerd guldsmeds gård f. gd      
*Gillesgården f. gd      
*Gillestomten f. tomt      
*Gillestugan Saknas      
*Greger timmermans gård f. gd      
*Grillinge gods /Se      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
*Gropen f. bebyggt område      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kl.      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostrets konventssal Saknas      
Gråbrödraklostret Saknas /Se      
*Gröngarn Saknas      
*Gröngarn Saknas      
*Gröngarn Saknas      
Gröngarn byggnader      
Gröngarn f.d. holme      
Gröngarn byggnader /Se      
*Halte Henriks gård f. gd      
*Hans bardskärares gård f. gd      
*Hans Jönssons gård f. gd      
Helvetet förr stadsdel /Se      
*Henrik Smeds gård f. gd      
*Herr Reinholds gård f. gd      
Hospitalet förr sjukhus      
Enköpings hospital f. sjuk- och fattighus      
Enköpings hospital f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet förr sjukhus      
Enköping, Hospitalet Saknas      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Enköpings hospital f. sjuk- och fattighus /Se      
*Hospitalstomt f. tomt      
*Hustru Kristins fägård Saknas      
*Hustru Kristins fägård Saknas      
*Hustru Sissila Jöns Pärsons gård f.gd      
*Håkan Räff gård f. gd      
*Hörngården Saknas      
*Hörngården Saknas      
*Ivars gård f. gd      
*Jakob Knutsons gård f. gd      
*Jakob skomakares gård f. gd      
*Jakop skomakares gård f. gd      
*Jakob timmermans gård f. gd      
*Jons hwas gård f. gd      
Jungfru Marias kyrka, se Vårfrukyrkan Saknas      
*Junthe nagils gård f. gd      
Järntorget försv. torg /Se      
*Jöns Mortensons gård f. gd      
*Jöns olsons gård f. gd      
*Jöns Olsons gård f. gd      
*Jöns Olsons gård f. gd      
*Jöns olsons Nielsses gård f. gd      
*Jöns Rödhgersons gård f. gd      
*Jören guldsmeds gård f. gd      
*Jören guldsmeds ödestomt f. tomt      
*Jören Guldsmeds gård f. gd      
Kalktorget försv. torg /Se      
*Kars Jöns gård f. gd      
*Kars Jöns gård f. gd      
*Kiusegården ?förr gd      
*Kiusegården ?f. gd      
*Kiöss gård f. gd      
*Klockarestugan Saknas      
*Klockarestugan Saknas      
Klostret, se Franciskanerklostret f. kloster      
Enköping, Klostret Saknas      
Enköpings kloster förr kloster      
Enköpings kloster förr kl.      
Enköpings kloster kl.      
Enköpings kloster Saknas      
Enköpings kloster förr kloster      
Enköpings kloster förr kloster      
Enköpings kloster f. kloster      
Enköpings kloster f. kloster      
Enköpings skola skola      
*Knapegården f. gd      
*Knapegården f. gd      
*Knapegården f. gd      
*Knapegården f. gd      
*Knut Jacobsons gård f. gd      
*Korset Saknas      
*Korset Saknas      
*Kryddgården Saknas      
*Kryddgården Saknas      
*Kungsbyggnaden Saknas      
*Kungsbyggnaden Saknas      
*Kungsbyggnaden Saknas      
*Kungsbyggnaden Saknas      
*Kungsbyggnaden Saknas      
*Kungsbyggnaden Saknas      
Kungshuset försv. hus /Se      
*Källroten trol. rote      
*Lasse Erssons gård f. gd      
*Lasse Ersons gårdstomt f. tomt      
*Lasse tommesons tomt f. tomt      
*Lasse tröbo gård f. gd      
*Lass Mårtsons gård f. gd      
*Lass Olssons gård f. gd      
*Lass Olsons kålgårdz tomt f. tomt      
*Lass Olsons kålgårdz tomt f. tomt      
*Långe Tomas´ gård f. gd      
*Långe Tomas´ gård f. gd      
*Långe Tomas´ gårdstomt f. tomt      
*Långe Tomas´ gårdstomt f. tomt      
?Marieborg förr slott /Se      
Marienborg sl.      
Mariuborg fd. slott      
Marieborg fd. slott      
Marieborg medeltida fäste      
Mariuborg medeltida fäste      
Mariuborg fd. slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marienborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marieborg förr slott      
Marie(n)borg förr slott      
Marienborg slott      
Marie(n)borg förr slott      
Marienborg slott      
Marienborg slott      
Marie(n)borg förr slott      
Marienborg slott      
Marienborgh Saknas      
*Marit lwkwsgård f. gd      
*Mats larsons gård f. gd      
*Mats pärsons gård f. gd      
*Mats skinnares gård f. gd      
*Mikael Ossmundsons gård f. gd      
*Mikael Pärssons gård f. gd      
*Mikael skomar herman (?) gd      
*Miölker guldsmeds gård f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Murarmästargården f. gd      
*Mäster Assnuss kålgårdstomt f. tomt      
*Nagle Juthe tomten f. tomt      
*Nagle Juthe tomten f. tomt      
*Nils Persons stuga f. stuga      
*Nils Persons stuga f. stuga      
*Nils Persons stuga f. stuga      
*Nils timmermans gård f. gd      
*Oll erssons gård f. gd      
*Olof Ersons gård f. gd      
*Olof Ivarsons gård f. gd      
*Olof Karlsons gård f. gd      
*Olof Lorkz gård f. gd      
*Olof Mattssons gård f. gd      
*Olof Nilsons gård f. gd      
*Olof Olsons gårdstomt f. gårdstomt      
*Olof skomakares gård f. gd      
*Oloff Tommossons gårdh f. gd      
*Peder Olsons gård f. gd      
*per mjölnares gård f. gd      
*Piparegården f. gd      
*Prästelarsgården f. gd      
*Prästelarsgården f. gd      
*Prästgården Saknas      
Prästgården prstgd /Se      
Prästgården prästgård /Se      
*Pär skräddares gård f. gd      
*Per skräddares lilla gårdstomt f. gårdstomt      
*Pär skräddares stuga f. stuga      
*Pär skräddares tomt f. tomt      
*Phylpus Markusses gård f. gd      
*Pip Eskils gårdstomt f. gårdstomt      
*Polke Annas gård f. gd      
*Polke seffres gård f. gd      
*Polk Seffres gård f. gd      
*Raffwalls pörtes gård f. gd      
*Riddaregården f. gd      
Rådhuset Saknas      
Rådhuset Saknas      
Rådhuset Saknas      
Rådhuset rådhus /Se      
Rådstugan rådhus /Se      
*Sadelmakargården f. gd      
*Sadelmakargården f. gd      
Sandbron bebyggt område      
Sandbron bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sanden f. bebyggt område      
*Sankt Olaus´ kyrka Saknas      
Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Egidii kyrka Saknas      
*Sankt Egidii el. Sankt Ilian förr sn /Se      
Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka kyrka, f. kyrka      
*Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka Saknas      
*Sankt Egidii Saknas      
*Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka Saknas      
Sankt Ilian förr sn      
Sankt Ilian el. Sankt Egidius förr sn      
Sankt Ilians sn Saknas      
Sankt Ilians sn Saknas      
Sankt Ilian medeltida kyrka o. förs.      
Sankt Ilian medeltida kyrka o. förs.      
Sankt Ilians sn Saknas      
Sankt Ilian medeltida förs.      
Sankt Ilians sn Saknas /Se      
Sankt Ilian förr sn /Se      
Sankt Ilian förr kyrka      
Sankt Egidii el. Sankt Ilians sn f. sn med kyrka      
Sankt Ilians kyrka f. kyrka, numera utgrävd ruin      
Sankt Egidii (el. Sankt Ilians) förr kyrka      
Sankt Ilians kyrka f. kyrka, numera utgrävd ruin      
Sankt Ilians kyrka f. kyrka, nu utgrävd ruin      
Sankt Ilian förr sn      
Sankt Ilians kyrka f. kyrka      
Sankt Ilians kyrka försv. kyrka /Se      
Sankt Maria el. Vårfrukyrkan förr kyrka /Se      
Sankt Mariakyrkan el. Vårfrukyrkan Saknas      
Sanktæ Mariæ kyrka, se Vårfrukyrkan nuv. stadskyrka /Se      
Sankt Olovs kyrka Saknas      
Sankt Olov f. kyrka      
*Sankt Olovs kyrka kyrka      
Sankt Olovs kyrka kyrka      
Sankt Olofs kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Olov f. kyrka      
Sankt Olofs kyrka f. kyrka      
Sankt Olov förr kyrka      
Sankt Olofs kyrka f. kyrka      
Sankt Olofs kyrka f. kyrka      
?Sankt Olofs kyrka förr kyrka      
Sankt Olai kyrka förr kyrka      
Sankt Olofs kyrka f. kyrka      
Sankt Olofs kyrka f. kyrka      
Sankt Olofs kyrka f. kyrka      
Sankt Olovs kyrka försv. kyrka /Se      
*Seffre hindersons gård f. gd      
*Seffre skomakares tomt f. tomt      
*Seffre skomakares tomt f. tomt      
*Sigge Mattes gård f. gd      
*Sjukstugan f. sjuk- och fattighus      
*Sjukstugan f. sjuk- och fattighus      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
*Skarnfjärdingen f. bebyggt område      
Skarnfjärdingen medeltida stadsdelsnamn /Se      
Skarnfjärdingen stadsdel /Se      
*Skarpe skinnars gården f. gd      
*Skolan Saknas      
*Skolmästaregården f. gd      
*Skolmästarestugan Saknas      
*Skolstugan Saknas      
*Skolstugan Saknas      
Skrasselhanken kvarter /Se      
*Skråme Jönsse gård f. gd      
*Spetaletgården f. gd      
*Spetälskesjukhuset Saknas      
Spitalen förr sjuk- och fattighus      
*Stadsbastutomten Saknas      
*Stenhuset Saknas      
*Stenhuset Saknas      
*Stenhuset, Lilla, (mindre) Saknas      
*Stenhuset, Lilla Saknas      
*Stenhuset, Stora Saknas      
*Stenhuset Saknas      
*Stenhuset Saknas      
*Stenhuset, Stora Saknas      
*Stenhuset Saknas      
*Stenhuset, Lilla Saknas      
*Storgården Saknas      
*Storgården Saknas      
*Storgården Saknas      
*Storgården Saknas      
*Storgården Saknas      
*Storgården Saknas      
*Storgården Saknas      
Stortorget torg /Se      
*Svartaregården f. gd      
*Svarte klemett gård f. gd      
?Svarvaregården förr gård      
?Svarvaregården förr gård      
*Svarvaregården ?f. gd      
*Sven Skyttes kålgård f. kålgård      
*Säjarkammaren (urverkskammare) /Se      
Söderby beb.område      
Söderby beb.område      
Tallbacken torp      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Torget Saknas      
Trivialskolan bortflyttad skola /Se      
*Trägården f. gd      
*Trägården f. gd      
*Trägården f. gd      
*Trägården f. gd      
*Trägården f. gd      
*Trägården f. gd      
*Trögdö kloster förr kloster /Se      
Tröggö kloster, se Bernhardinerklostret kloster(?) /Se      
*Verkmästaregården f. gd      
*Verkmästaregården f. gd      
*Vågen, (Våghuset) Saknas      
Vårfrukyrka sockenkyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrka sockenkyrka      
Vårfrukyrka sockenkyrka      
Vårfrukyrka sockenkyrka      
Vårfrukyrka sockenkyrka      
Vårfrukyrka sockenkyrka      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrka sockenkyrka      
Vårfrukyrkan sockenkyrka      
Vårfrukyrkan stadskyrka /Se      
Vårfrukyrkan stadskyrka /Se      
Vårfrukyrkan kyrka /Se      
Vårfrukyrka kyrka /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.