ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fröslunda socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 283 st Naturnamn: 62 st Bebyggelsenamn: 153 st Naturnamn: 99 st
Fröslunda sn Alsta sjö sjö Fröslunda Saknas Alstasjön sjö
Fröslunda sn Alsta sjö sjö Fröslunda sn Alsta sjö sjö
Fröslunda socken Alstasjön sjö Fröslunda sn Alsta sjö sjö
Fröslunda socken Alstasjön sjö Fröslunda sn Alsta sjö sjö
Fröslunda socken Alsta sjö sjö Fröslunda sn Atterbobacken landsvägsbacke
Fröslunda sn Alsta sjö sjö Fröslunda socken Badhusudden udde
Fröslunda sn Alsta sjö sjö Fröslunda socken Bagaråkern förr åker
Fröslunda sn Alstasjön sjö Fröslunda sn Bastubacken skogsbacke
Fröslunda sn Alsta sjö sjö Fröslunda herrarna inbyggarbeteckning Bastugrind förr grind
Fröslunda sn Alvberget berg Fröslunda svinen inbyggarbeteckning Biskopsbacken skogs- och åkermark
Fröslunda sn Badhusudden udde Fröslunda svin(en) inbyggarbeteckning Biskopskällan källa
Fröslunda sn Biskopskällan källa? Fröjeslunda svin inbyggarbeteckning Biskopsskiftet åker
Fröslunda sn »broberghene» berg? Noppskälarna inbyggarbeteckning Braxen åker
Fröslunda sn Dunderbo ägomark Annelund gård Brinkbacken åkermark
Fröslunda sn /Se »ekategh» teg Berghagen förr torp Brinken, se Brinkbacken åkermark
Fröslunda sn *Eketegen teg Bergtorp torp Brunna äng åkermark
Fröslunda sn *Ektegen teg Bergtorpet torp Brunnsbacken skogsmark
Fröjeslunda sn Fröjs lund Saknas /Se Bergtorpet förr torp Bykälla källa
Fröslunda sn Fågelbacken backe Bergtorpet förr torp Fågelbacken backe
Fröslunda sn Grottberget berg Blänkhem förr arbetarbostad Fågelbacken skogsbacke
Fröslunda sn Hamrahäll udde Brotorpet avs. Fårbacken skogsbacke
Fröslunda sn *Hästategen förr teg Brunna försvunnen gård Granbacken skogsmark
Fröslunda sn *Isefall naturnamn? Dunderbo lgt? Grottberget berg
Fröslunda sn Kassviken del av Alstasjön /Se Dunderbo rivet torp Gröna vägen väg
Fröslunda sn Kassviken del av Alstasjön /Se Dunderbo dragonboställe Guckudal skogsbacke
Fröslunda sn Klisla strandterräng Dunderbo förr dragontorp Gulströmsbro bro
Fröslunda sn /Se Knösen terräng Enberga gd Gullströmsbro landsvägsbro
Fröslunda sn Malmen ägomark Enberga utjord, by Gustafslund skogsområde
Fröslunda sn Myrskogen skog Enberga gd Hallarby plog åker
Fröslunda sn Rymmingen äng Enberga by Hallaren åker
Fröslunda sn Rymmingen äng Finsta utjord Hamraberget berg
Fröslunda sn Rymmingen äng Fröslunda by Hamrahäll bergsklack
Fröslunda sn Rymningen äng (?)Fröslunda förr by Hamrahäll berghällar
Fröslunda sn Rymningen skog? Fröslunda Saknas Hågelbacken, se Fågelbacken skogsbacke
Fröslunda sn *Sjötegen teg Granbacken förr backstuga Kaffestugan sten
Fröslunda sn Skenbacken, Lilla Saknas Görlinge gård Kanttäppan, se Kantstugan förr åker
Fröslunda sn Skenbacken, Stora Saknas Hagstället gård Kassviken del av sjö
Fröslunda sn Snytvreten ägomark Hagtorpet förr torp Katthavet skogsmark
Fröslunda sn /Se Stenvad ägomark Hakslätta lht Knoppelund skogsmark
Fröslunda sn /Se Storån, se Örsundaån å Haktorpet, se Hagtorpet förr torp Knoppelundsskiftet åker
Fröslunda sn Storån, se Örsundaån å Hamra gd Knyllinge knös berg
Fröslunda sn Storån, se Örsundaån å Hamra gd Knösen skogbeväxt höjd
Fröslunda sn /Se Taxnäsberget triangelpunkt Hambra Saknas Korskrogen vägkorsning
Fröslunda sn /Se Terassberget berg Hamra gård Korskrogsåkern åker
Fröslunda sn /Se *Urfjellen utjord Hamra Saknas Kråkbacken skogsbacke
Fröslunda sn /Se Urvädersbacken backe Hamrahäll förr tegelbuk Kullerbacken skogsbacke
Fröslunda sn /Se Örsundaån å Hamrahäll förr tegelbruk Kvarnbacken landsvägsbacke
Fröslunda sn /Se Örsundaån å Haparanda gd Kvarnbacken stenbacke
Fröslunda sn /Se Örsundaån å Herfvesta, se Härvsta Saknas Kveksgärdet åkermark
Fröslunda sn /Se Örsundaån å Hummeltorp Saknas Kyrkfallet Saknas
Fröslunda sn /Se Örsundet sund Hummeltorp förr torp Kyrkfallet åker och stenbacke
Fröslunda sn /Se Örsundet sund /Se Hversta, se Varsta Saknas Kyrkvägen, Lilla väg
Fröslunda prästgd /Se Örsundet sund /Se Härvesta Saknas Kyrkvärdens åker
Fröjeslunda socken Örsundet sund /Se Härvsta by Lundells backe förr ängsbacke
Fröslunda kyrka Saknas /Se Örsundsbro bro Härvsta Saknas Malins hål åker
Fröslunda kyrka Saknas /Se Örsundsbro bro Härvesta by Malmen skogs- och åkermark
Brunna gård Örsundsbro bro Islöten torp Mejeriskiftet åkermark
Brunna gård Örsundsbro bro Islöten förr torp Mjölkfållsgrind ängsmark
Brunna by /Se Örsundsbro bro Jämmerdalen statstuga Myrskogen skogsmark
Enberga by Örsundsbron bro Jämmerdalen torp Notbacken ängsmark
Enberga by »Örsundsbro bro Kantstugan, se Kanttäppan förr stuga Ruddammen åker
Enberga gd Örsundsbro bro Karlberg förr torp Ryan loge
Enberga gd   Karltorp sommarstuga Rymmingen åkerområde
Enberga gd   Katsviken torp Rymmingen, Rymmängen åkerområde
Enberga gd   Kassviken fiskarestuga Rymningen åker
Enberga gd   Kassviken förr fiskartorp Rymmings diket dike
Enberga gd   Klista gd Sjöängen åkermark
Finsta utjord   Klista utjord, torp Skenbacken backe
Finsta utjord   Klista Saknas Skenbacken(?) backe
Finsta utjord   Klista förr torp Skenbacken, Lilla vägbacke
Finsta utjord   Knyllinge gd Skenbacken backe
Finsta utjord   Knyllinge by Skenbacken, Stora vägbacke
Finsta utjord   Knyllinge förr prästgård Skojarängen åkermark
Hamra gård   Knyllinge gård Skrällinge ladan lada
Hamra gård   Knyllinge prästgård komministerboställe Slantängen åker
Hamra gård   Kohälsan stuga Smedjebacken skogsbacke
Hamra gd   Korskrogen f.d. krog Smedjekällan källa
Hamra gd   Korskrogen förr krog Smedjeåkern åker
Hamra gd   Krigkoja förr soldatstuga Snytvreten åkermark
Hamra gd   Kråkslottet förr torp Soldattäppan åker
Hamra gd /Se   Kullerbacken torp, borta Soldatåkern åker
Hamra gd   Kullerbacken förr backstuga Stenvad stenkummel
Hamra gd   Kvek Saknas Strunthällarne hällar
Hamra gd   Kvek, Stora by Stubbvreten åkermark
Hamra gd   Kvek gård Störbacken skogsmark
Hamra gd /Se   Kvek by Talludden udde
Hamra gård   Kvek, Lilla Saknas Taxnäsberget berg
Hamra gd   Kvek, Lilla gård Taxnäsberget berg
Hamra gd   Kvek, L:a gd Trappberget berg
Hamra g   Kvek, Lilla gård Trekanten åker
Hamra gd   Kvek, Stora by Tunnkällan källa
Hamra gd   Kvek, Stora by Urvädersbacken stenig skogsbacke
Hamra gd   Kvek, St. gård Varsta kärr kärr
Hamra gd   Kvickens förr soldattorp Vreten åkermark
Hamra gd   Landberg förr backstuga Vreten åker
Hamra gd   Lugnet Saknas Västerängen åker- och skogsmark
Hamra gd   Lugnet förr backstuga Ängen åkermark
Hamra gd   Lugnet förr torp Örnberget skogs- och åkermark
Hamra Saknas   Mellantorp torp Örsundsbrovägen väg
Hamra gd   Mellantorpet förr torp  
Hamra gd   Meths lht  
Hamra hg   Mets lht  
Hamra gd   Noppsgärde Saknas  
Hamra g.   Nopsgärde by  
Hamra gd   Nopsgärde by  
Hamra gd   Noppsgärde by  
Hamra gd   Nopsgärde Saknas  
Hamra gd   Noppsgärde by  
Hamra gd   Noppsgärde gd  
Hamra gd   Nopsgärde gd  
Hamra gd   Noppskär gd  
?Hamra gd   Noppskär Saknas  
Hamra hgd /Se   Nyborg lht  
Hamra hg   Nytorp lht  
Hamra hg   Pilkomhem förr torp  
Hamra hg   Ruddammsberget förr backstuga  
Hamra gd   Rymningen Saknas  
Hamra gd   Skomakartäppan förr torp  
Hamra hg   Skrällinge Saknas  
Hamra hg   Skrällinge bebyggelse  
Hamra gd   Skrällinge gård  
Hamra gd /Se   Skäggebo förr torp  
Hamra gd /Se   Soldattorpet Saknas  
Härvesta by   Stensäter lht  
Härvesta by   Stinas stuga stuga  
Härvesta by   Stolptorp lht  
?Härvsta by   Stolptorpet Saknas  
Härvsta by   Stolptorpet t.  
Härvsta by   Taxnäs gd  
Härvsta by   Taxnäs gods  
Härvsta by   Taxnäs bebyggelse  
Härvsta by   Taxnäs gård  
Härvsta by   Torslunda gd  
?Härvsta by   Torslunda bebyggelse  
Härfsta by   Torslunda Saknas  
?Härvsta by   Torslunda gård  
Härfsta by   ?Torslunda hg  
Härvsta by   Tryggkoja förr dragonstuga  
Härvsta by   Täppan lht  
Härfsta by   Varsta Saknas  
Härvsta by   Varsta gd:ar  
Härvsta gd:ar   Varsta by  
?Härfsta by   Varsta by  
Härvsta by   Varsta gd  
Härvsta by   Varsta by  
Härvsta by   Västermahn förr soldatstuga  
Härvsta by   Västerängsgrind förr torp  
Härvsta by   Örntorpet förr torp  
Härfsta by   Örsundsbro samhälle  
Härvsta by   Örsundsbro samhälle  
?Härvsta by   Örsundsbro samhälle  
Härvsta by   Örsundsbro gård Saknas  
Härvsta by   Örsundsbro handelslägenhet Saknas  
Härvsta by /Se      
Härvesta by /Se      
Härvsta by /Se      
Härvsta by /Se      
*Isefall beb.-namn?      
*Katsviken f.d. tp /Se      
Klista gård      
Klista gård      
Klista gård      
Klista gd      
Klista gd      
Klista gd      
?Klista gd      
Klista by      
Klista gd /Se      
Klista gd /Se      
Knyllinge Saknas /Se      
Knyllinge by      
Knyllinge by      
Knyllinge by      
Knyllinge by      
Knyllinge by      
Knyllinge by      
Knyllinge gd /Se      
Kvek by      
Kväk, Stora o. Lilla byar      
Kvek by      
Quek by      
Kvek by      
Kvek by      
Qvek by      
Kvek gdar      
Kvek by      
Kvek gd:ar /Se      
Kvek gdr /Se      
Noppeskääl, se Noppsgärde by      
Noppsgärde by      
Noppsgärde by      
Nopsgärde by      
Nopsgärde by      
Noppsgärde by      
Noppsgärde by      
Noppsgärde by      
Noppsgärde by      
Nopsgärde by      
Noppsgärde by      
Nopsgärde by /Se      
Nopsgärde by /Se      
Nopsgärde by /Se      
Nopsgärde gd /Se      
Nopsgärde Saknas      
Nupposkæl, se Nopsgärde by      
*Nupposkäl, se Noppsgärde by      
*Otterstad Saknas /Se      
Rymmingen äng      
Rymmingen äng      
Rymmingen Saknas      
Skrällinge gård      
Skrällinge gd      
Skrällinge gd      
Skrällinge gd      
Skrällinge gd      
Skrällinge gård      
Skrällinge gd /Se      
?Skrällinge gd      
Skrällinge gd      
Skrällinge gd      
Skrällinge gd      
Skrällinge gd      
Skrällinge gd /Se      
Taxnäs hg      
Taxnäs hg      
Taxnäs hg      
Taxnäs hg      
Taxnäs hg      
Taxnäs hgd      
Taxnäs hgd      
Taxnäs hg      
Taxnäs hg      
Taxnäs hg      
Taxnäs herrg.      
Taxnäs hg      
Taxnäs gd      
Taxnäs gd /Se      
Taxnäs gd /Se      
Torslunda hg      
Torslunda gd      
Torslunda gd      
Torslunda gd /Se      
Torslunda hg /Se      
Varsta gård      
Varsta gård      
Varsta gård      
Varsta gdr      
Varsta gd      
Varsta gd      
Varsta gd      
Varsta gd      
Varsta gdr      
Varsta gd      
Hvarsta g      
Varsta gdar      
Varsta gd      
Varsta gd /Se      
Varsta gd:ar /Se      
Örnberget gård      
*Örasund förr sund /Se      
Örsundebro Saknas      
Örsundsbro bro      
Örsundsbro gd      
Örsundsbro bro      
Örsundsbro Saknas      
Örsundsbro Saknas      
Örsundsbro samh.      
Örsundsbro bro      
Örsundsbro handelsplats      
Örsundsbro samhälle /Se      
Örsundsbro förr bro, nu handelsplats      
Örsundsbro bro      
Örsundsbro samh. /Se      
Örsundsbro samh. /Se      
Örsundsbro samhälle /Se      
Örsundsbro samh. /Se      
Örsundsbro samh. /Se      
Örsundsbro handelsplats /Se      
Örsundsbro samh. /Se      
*Öslunda Saknas /Se      
Östersta Saknas /Se      
Östersta Saknas /Se      
»østraqueek», se Kvek beb.      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.