ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härkeberga socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 118 st Naturnamn: 19 st Bebyggelsenamn: 117 st Naturnamn: 58 st
Härkeberga sn Amerika terräng Härkeberga sn Allébitarna betesmark
Härkeberga sn Bromsvreten terräng Härkeberga sn Allébiten åker
Härkeberga sn Bårskär by /Se Härkeberga sn Bastkärret kärrmark
Härkeberga socken Ehnstörn, se *Enstören gränsmärke Härkeberga socken Bastubacken åkerbacke
Härkeberga sn *Enstören gränsmärke Härkeberga sn Bykällan, se Korggårdskällan källa
Härkeberga sn *Enstören gränsmärke Härkeberga socken Bårskärs backarna åkerbackar
Härkeberga sn Enstörn gränsmärke Härkeberga sn Dyan kärrmark
Härkeberga sn Enstörn gränsmärke Härkeberga sn Finnbrittas vret åker
Härkeberga sn /Se *Granröret gränsmärke Härkeberga sn Fågelssångskärret kärr
Härkeberga sn /Se *Kiäderhälsröret gränsmärle Härkeberga sn Grenåkrarna uppodlad äng
Härkeberga sn Kungsparken park Härkeberg(a) slevarna inbyggarbeteckning Greparna uppodlad äng
Härkeberga sn *Långkärrsröret gränsmärke Amerika stuga Gruvängen odlad äng
Härkeberga socken Långtoraån å /Se Amerika förr arbetarbostad Gustavs backe åkerbacke
Härkeberga socken Rökkursbacken backe Basttorpet torp Hemfållan åker
Härkeberga socken *Savlinge utmark utmark Björkebo lht Hästhagsbiten åker
Härkeberga sn Spjutorne äng /Se Björnbo gd Kasernbiten åker
Härkeberga sn /Se Storskogen skog Björnbo gård Knathålet åker
Härkeberga sn Tegelbacken backe Björnbo gård Knutshålet skog
Härkeberga sn *Valgan utdikad sjö /Se Björnbo gård Korggårdskällan källa
Härkeberga sn   Blåsenhus gård i Valgeby Korggårdsvägen väg
Härkeberga sn   Bromsvreten gd? Kungsparken park
Härkeberga sn   Bromsvreten gård Kålgården åker
Härkeberga sn   Bårskär gd:ar Källargroparna förr jordkällare
Härkeberga sn   Bårskär Saknas Källtegen åker
Härkeberga sn /Se   Bårskär by Körnarbacken åkerbacke
Härkeberga sn /Se   Bårskär by Körnarbiten åker
Härkeberga sn /Se   Bårskär Saknas Lillvreten åker
Härkeberga by o. sn /Se   Bårskär Saknas Lurvreten åker
Härkeberga sn /Se   Bårskärstorp fd t. Lurvreten förr åker
Härkeberga sn /Se   Ekeby by Långbacken åkerbacke
Härkeberga sn /Se   Ekeby by Malmafållan åker
Härkeberga sn /Se   Ekeby by Malma kilen åker
Härkeberga sn /Se   Ekeby Saknas Malmens backe åkerbacke
Härkeberga sn /Se   Eknäs gård Malmens äng åker
Härkeberga kyrka kyrka /Se   Eknäs gd Maskinrutan, Lilla åker
Herkulsberga socken   Eknäs gård Maskinrutan, Stora åker
Bardhaskel, se Bårskär by   Ekorrbacken bebyggelse Mellanbiten åker
Bårskär by   Ekorrbacken gd Nyfiket vret
Bårskär by   Ekorrbacken gård Pussbacken kulle
Bårskär by   Eriksberg lht Pussbacken skogsbacke
Bårskär by   Fattasbo gd Rökkursbacken åkerbacke
?Bårskär by   Fattasbo gård i Bårskär Sjättedelen åker
Bårdskär Saknas /Se   Fattasbo stuga Skarpen åker
Bårdskär, se Bårskär gård   Flygartorp lgt Skarpen åker
Bårskär gård /Se   Flygartorp torp Skogsåkrarna uppodlad äng
Bårskär gd /Se   Flygartorp förr torp Slinkoms gärde åker
Bårskär gd /Se   Fullberget gd Smedjebacken kulle
Bårskär by /Se   Gammalgården numera hembygsgård Smedjebacken åkerbacke
?Ekeby by   Gråbo förr torp Solfjärden åker
Ekeby by   Hallinggummans stuga förr stuga Spjutorna uppodlad äng
Ekeby by /Se   Hällen gård i Valgeby Storskogen skog
Ekeby by   Hällen gård Storskogen skog
Ekeby by   Härkeberga backar stugor Storängen uppodlad äng
Ekeby by   Härkebergaby by Störbacken åkerbacke
Ekeby by   Härkeberga by by Varggatan väg
Ekeby by /Se   Härkebergaby gård Ålasvretarna åker
Ekeby Saknas /Se   Härkebergaby Saknas Ängen åker
Ekeby Saknas /Se   Ilforsen förr torp Ängen åker
Ekeby Saknas /Se   Jaktstugan, se Torpet torp  
Ekeby by /Se   Kronborg lht  
Ekeby by   Kungsbacken gård i Härkeberga  
Flygartorp f.d. torp   Kungsbacken gård  
Flygartorp Saknas /Se   Lillvreten lht  
Flygartorp torp /Se   Lillvärsta gd(ar?)  
Härkeberga by   Lugnet stuga  
Härkebergaby by   Luran stuga  
Härkeberga by   Lönnebo torp  
Härkeberga by /Se   Malingbo gd  
Härkeberga by & sn   Malingbo gård  
Härkeberga gårdar   Malingbo gård  
Härkeberga by   Malma, se Malmaby by  
Härkebergaby by /Se   Malma by  
Härkeberga by /Se   Malma by  
Malma by   Malma Saknas  
Malma by   Malmaby by  
Malma by   Markby gd  
Malma by   Markeby gård  
Malma by   Markeby förr by  
Malma by   Marklund lht  
Malma by   Masars förr arbetarbostad  
Malma by   Maskusbo, se Markby gd  
Malma by   Myggbo stuga  
Malma by /Se   Norrgården förr gård  
Malma by /Se   Norrland stuga  
Markeby by   Nybygget bebyggelse  
Markeby by   Paradiset stuga  
Markeby by /Se   Prästgården gård i Härkeberga  
Savlinge by   Rusthållet gård  
Savlinge by   Savlinge by  
Saflinge by   Savlinge gd  
Savlinge by   Savlinge by  
Savlinge Saknas   Schasens Saknas  
Saflinge by   Slink-om gd  
Savlinge by   Slinkom gård i Malma  
Savlinge by   Slinkom gård  
Savlinge hg   Sothem bebyggelse  
Savlinge by   Sothem gård  
Savlinge by   Storvärsta gd:ar  
Savlinge by /Se   Torpet torp  
Savlinge Saknas /Se   Trälhem gård i Härkeberga  
Savlinge by /Se   Valgeby by  
Valgeby by   Valgeby by  
Valgeby by   Valgeby by  
Valbeby by   Vreten gård i Valgeby  
Valgeby by   Vreten gård  
Valgeby by   Värmland stuga  
Valgeby by   Värmland förr arbetarbostad  
Valgeby by   Värsta by  
Valgeby by   Värsta Saknas  
Valgeby by   Värsta by  
Valgeby by /Se   Värsta, Lilla gård  
Valgeby by /Se   Värsta, Lilla gård  
Värsta by   Värsta, Lilla, se Lillvärsta Saknas  
Värsta by   Värsta, Stora gård  
Värsta by   Värsta, Stora gårdar  
Värsta by /Se   Värsta, Stora gårdar  
Värsta by /Se   Värsta, Stora, se Storvärsta Saknas  
Värsta, Lilla gd /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.