ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fittja socken : Lagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 134 st Naturnamn: 31 st Bebyggelsenamn: 127 st Naturnamn: 85 st
Fittja sn »adalitza qwern» kvarn Sagesmän förteckning Bertilsvret åker
Fittja sn Båtsholmen udde Fittja sn Bertils vretar åkrar
Fittja sn Dumdals dike dike Fittja sn Bitmotbacken backe
Fittja socken Fittia Siön, se Lårstaviken vik Fittjabybönderna inbyggarbeteckning Bjällbohål trakt
Fittja sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Fittja lössen inbyggarbeteckning Bjällbovreten odling
Fittja sn ?Fittia Siön, se Lårstaviken vik Fittja mössen inbyggarbeteckning Björkmansvik vik
Fittja sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Fittja mössen inbyggarbeteckning Blåsbacken backe
Fittja sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Fittja mössen inbyggarbeteckning Bondstöten bergsknalle
Fittja sn Fittja sjö del av Lårstaviken Lottarn inbyggarbeteckning Båtsholmen holme
Fittja sn Fittja sjö del av Lårstaviken Annelund lht Båtsholmen holme
Fittja sn Fittiavijken, se Lårstaviken vik Baggbo torp Båtsholmen holme
Fittja sn Hesle Siön, se Lårstaviken vik Baggebo bebyggelse Djupgärdet gärde
Fittja sn Kalvdalen ägomark Baggbo gd Domarberget del av Uppsalaberget
Fittja by o. sn Klockbacken ägomark Baggbolund lht Dumdal ängar
Fittja by o. sn Lårstaviken vik Bertilsbo lht Dyan åker, förr äng
Fittja by Lårstaviken vik Bertilsbo dragonstuga Dyan äng
Fittja sn /Se Lårstaviken vik Bodaberg torp Dödbacken backe
Fittja sn Lårstaviken vik Bodaberg koja Fiskarhagen, se Gåsnäbben Saknas
Fittja sn Lårstaviken vik Bodarna by Fittja sjö del av Mälaren
Fittja sn Lårstaviken vik Bodarna gd Fårbacken backe
Fitja sn Lårstaviken vik Bodarne, se Fittjabodarne Saknas Gåsnäbben udde
Fittja sn Lårstaviken vik Charlottenberg torp Gåsnäbben »stenudd»
Fittja sn Lårstaviken vik Charlottenberg lht Gåsvreten åker
Fittja sn Lårstaviken vik Dragontorpet lht Gåsvreten förr åker
Fittja sn Mehattsundh, se Lårstaviken vik Ekbacken, se Harbo lht Hundkullen höjd
Fittja sn Mysinge äng Saknas /Se Ekbacken torp Hårsta lott skogsparti
Fitja sn Skalund terräng Ekbacken s. Hårsta hårdfjäll utjord
Fittja sn Skarpåsen ås Elflösa, se Älvlösa Saknas Hårsta lott skog
Fittja sn Uppsalaberget berg Eriksdal, se Hermanstorp lht Hässle backarna backar
Fittja sn Uppsalaberget berg Eriksdal torp Hässle brygga brygga
Fittja sn Västerhagen terräng Erikslund lht Hästhagen åker, förr ängsmark
Fittja sn   Erikslund stuga Hästhagen skogskullar och ängsmark
Fittja sn   Erikslund utflyttad gd Hästhagen förr hage
Fittja sn   Fittja kyrkby Jakobsberg holme
Fittja sn   Fittjabodarna, se Bodarna Saknas Jan-Larsgummans backen backe
Fit(t)ja sn   Fittjabodarne bebyggelse Jan-Larsgummans källa källa
Fittja sn   Fittjabodarna Saknas Jädra bäck Saknas
Fittja sn   Fittjaby Saknas Klockbacken höjd
Fittja sn   Fittjaby Saknas Klockbacken skog
Fittja sn   Flöjtens eller Gamla Flöjtens, se Olofsberg soldattorp Klockbacken backe
Fittja sn   Fridhem lht Kvarnbacken backe
Fittja sn   Fundbo utflyttargård Lill-Bertil vret
Fittja sn   Funbo torp Lillängen åker, förr äng
Fittja sn   Gamla Flöjtens, se Flöjtens soldattorp Lillängen äng
Fittja sn   Gröndal gd Lillängen äng
Fittja sn   Gröndal s. Lotten skog
Fittja sn   Harbo, Ekbacken Saknas Lottgärdet gärde
Fittja sn   Harbo torp Lundbacken höjd
Fittja sn   Harbo, se Ekbacken Saknas Lundinsgummans backe backe
Fittja sn   Hermanstorp, Eriksdal Saknas Lundinsgummans källa källa
Fittja sn   Hermanstorp torp Långbacken gärdesbacke
Fittja sn   Hustugu utjord Långbacken bergsbacke
Fittja sn   Hårfallet äng Lårstaviken vik
Fittja sn /Se   Hårsta by Onödans grind borttagen grind
Fittja sn /Se   Hårsta Saknas Persbergs vägen väg
Fittja sn /Se   Hälke avhyst bebyggelse Prästgårdshagen skog
Fittja sn /Se   Hälke gård Sadelmakarholmen holme
Fittja sn /Se   Hälke bebyggelse Sadelmakarholmen annat namn på Sundholmen
Fittja sn /Se   Hässle säteri Sadelmakarholmen holme
Fittja sn /Se   Hässle gård Sadelmakarholmsgrundet grund
Fittja sn /Se   Hässle gd Skalund skogsbacke
Fittja sn /Se   Hässle torpen torp Skalund(?) »skogsbacka»
Fittja sn /Se   Johannesberg gård Skrattbacken backe
Fittja sn /Se   Kalvdalen avhyst torp Skrattkullen höjd
Fittja sn /Se   Kalvdalen torp Slåttertäppan åker
*Adlistha qwern Saknas   Kalvdalen riven s. Slåttertäppan äng
Bodarne by   Kisberg lht Slåttertäppan äng
Bodarna gd   Kisberg gård Slängbacken skogsbacke
Bodarne gård med runsten /Se   Kisberg t. Stor-Bertil vret
Bodarna gd   Knoppe torp Storängen äng
Bodarne gd /Se   Knoppe torp Storängen åker, förr äng
Fitiabode, se Bodarna gd   Knotte, se Knoppe Saknas Storängen äng
Fittja by, sn   Knotte, se Knoppe torp Sundholmen, se Sadelmakarholmen Saknas
Fittja by   Knutstorp torp Sundholmen, se Sadelmakarholmen holme
?Fittja by   Knutstorp s. Uppsalaberget berg
?Fittja by   Knåpe(t), se Knoppe torp Uppsalaberget berg
?Fittja by   Knåpet, se Knoppe torp Valgolandet(?), se Vallbolandet eller Vallbylandet Saknas
?Fittja by   Knåpet(?) s. Vallbolandet el. Vallbylandet utjord
Fittja(by) by   Korsmarken förr st Vallbolandet el. Vallbylandet utjord
Fittja by   Krokvillan torp Vallbo ängen ängsmark
Fittjaby by   Kråkvilan försvunnen lht Vibo grind borttagen grind
Fittja by   Lindevalls stuga Viks sjö del av Mälaren
Fittja by   Lotten eller Lottorpet torp Väster hagen höjd
Fittja by o. sn /Se   Lotten gård Västerhags grindarna försvunna grindar
Fittja prästgård /Se   Lotten torp Älvtäppan odling, förr soldattäppa
Fittjabodarna, se Bodarna gd   Lugnet lht  
Fittjabodarne gd   Lugnet gård  
Fittjabodarna gård /Se   Nedergården gd  
Fittja kyrka kyrka   Olofsborg soldattorp  
Fittjatorp torp /Se   Persberg lht  
Helke, se Hälke avhyst bebyggelse   Rosensten torp  
Helke Saknas   Rosensten torp  
Hälke beb.   Rosensten öde t.  
Hälke beb.   Rödhus stuga  
Hälke avhyst bebyggelse   Sjöhus, se Rödhus stuga  
Hälke by   Skalund dragontorp  
Hälke by   Skarpåsen avhyst torp  
Hälke by /Se   Skarpåsen torp  
Hälke gd /Se   Skarpåsen t.  
Hälke avhyst bebyggelse /Se   Skogshagen barnmorskebostället  
?Hässle gdr   Slängbacken lht  
Hässle gdr   Sofieberg lht  
Hässle gdr   Sofieberg torp  
?Hässle hg   Sofieberg s.  
Hässle hg /Se   Standars(kojan) försvunnet soldattorp  
Hessle hg   Stenbo förr s.  
Hessle hg   Stensätra lht  
Hässle hg   Stensätra Saknas  
Hässle gd   Storängen lht  
Hessle hrgd?   Sundholmen avs.  
Hässle hg /Se   Tempelbo försvunnet torp  
Kisberg gdr /Se   Tempelbo torp  
»Lwndastada» Saknas   Tempelbo s.  
Lunderstad g   Vallby försvunnen by  
Lundersta gd /Se   Vallby by  
Mysinge beb. /Se   Vallbylandet by  
Älvlösa by   Vallbylands utjord äng  
Älvlösa by   Älvlösa Saknas  
Älvlösa by   Älvlösa by  
Älvlösa by   Älvlösa utjordar, by  
Älvlösa by   Älvlösa Saknas  
Älvlösa by   Älvlösa Saknas  
Älvlösa by   Älvlösa, Lilla gd  
Älvlösa by /Se   Älvlösa lott gård  
Älvlösa by   Ärligs, Standars(kojan) Saknas  
Älvlösa by   Östergården gård  
Älvlösa by   Östergården gård i Hässle  
Älvlösa by      
Älvlösa by      
Älvlösa Saknas /Se      
Älvlösa by /Se      
Älvlösa by /Se      
Älvlösa by /Se      
Älvlösa by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.