ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västeråkers socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 197 st Naturnamn: 56 st Bebyggelsenamn: 113 st Naturnamn: 170 st
Västeråker sn Abborrgrundet grund Saknas Saknas Abborrgrundet grund
Västeråker sn Bastuviken vik Saknas Saknas Abborrstenen sten
Västeråker sn Bergakullen kulle Saknas Saknas Andra hagen betesmark
Västeråker sn Björksmalm terräng Saknas Saknas Andra skogen skog
Västeråker sn Björks malm beb och terräng /Se Saknas Saknas Ankdammen damm
Västeråker socken Brunnabacken backe Saknas Saknas Aspbacken ängsbacke
Västeråker socken Dunderbobacken backe Saknas Saknas Basans arsen vik
?Västeråker sn Fagervik vik Saknas Saknas Basans arsen vik
Västeråker sn Fittia Skön, se Lårstaviken vik Saknas Saknas Bastuviken vik
Västeråker sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Saknas Saknas Berga kullen bergbacke
Västeråker sn Fittia Siön, se Lårstaviken vik Sagesmän förteckning Berga lillängen f.d. äng, (nu åker)
Västeråker sn Fittiavijken, se Lårstaviken vik Sagesmän förteckning Berga storäng f.d. äng (nu åker)
Västeråker sn Gåsviken vik Sagesmän förteckning Berga vreten odlad mark
Västeråker sn Håkansskogen skog Västeråker sn Berga äng, se Berga storäng f.d. äng (nu åker)
Västeråker sn Klockbacken backe Västeråker sn Björkbacken björkbacke
?Västeråker sn Korpberget ägomark Västeråker sn Björkbacken ängsbacke
?Västeråker sn Kvarnbacken backe Åkers socken, se Västeråker sn Björksbäck bäck
Västeråker sn Källängen ägomark Sisselkullarn inbyggarbeteckning Björks bäcken bäck
Västeråker sn Lilla malmen terräng Västeråker-höns inbyggarbeteckning Björks hagen hage
Västeråker sn Lilludden udde Västeråkers hönsen inbyggarbeteckning Björks kölmhögen, se Kölmhögen Saknas
Västeråker sn Långbacken backe Åkers hönsen inbyggarbeteckning Björks lastageplats brygga
Västeråker sn Långstenen ägomark Åkers hönsen inbyggarbeteckning Björks malm del av ägor
Västeråker sn Lårstaviken vik Almudden sommarvilla Björks udden udde
Västeråker sn Lårstaviken vik Andershov Saknas Björkviks ängen äng
Västeråker sn /Se Lårstaviken vik Andershof f.d. soldattorp Brunna backen skogsbacke
?Västeråker sn Lårstaviken vik Berga f.d. fanjunkareboställe Brunna bäcken bäck
Västeråker sn Lårstaviken vik Berga Saknas Brunna fjällen åker
Västeråker sn Lårstaviken vik /Se Bergtomta sommarvilla Byvägen väg
Åker sn Lårstaviken vik Björk by Bäckvreten odlad mark
Åker sn Löten ägomark Björk Saknas Bärlittans backen (?) backe
Åker sn Mehattsundh, se Lårstaviken vik Björkdal avs. Bärlittans täppan (?) ängsbacke
Åker (numera Västeråker) sn Mesattesund sund /Se Björkhamn lht Dansbanan ängsbacke
Åker, (numera Västeråker) sn Modhattssund, se Mesattesund sund /Se Björkvik gård Dunderbo backen skogsbacke
Västeråker sn Norrbo terräng Boksta lht Eneby brygga brygga
Vesteråker sn Nothusbacken backe Bogsta torp Ernsta hagen skog
Väster-Åker sn Ormhålet ägomark Dunderbo lht Ernsta mossen mosse
Västeråker sn Paskhäll udde Enby eller Eneby förr gårdar, nu gård Ernsta tegen åker
Västeråker sn Per-Tures-vreten ägomark Eneby, se Enby gård Ernsts sten (?) flyttblock
Västeråker sn Roparbergen Saknas /Se Eneby Saknas Fagervik vik
Västeråker sn Roparberget berg Enebyborg avs Fagerviks gärde gärde
Västeråker sn Rutan ägomark Ernesta gård Fattigviken (?) vik
Västeråker sn /Se Röda häll udde Ernsta, se Ernesta gård Galten, se Sundby galten sten
Västeråker sn Sandolfsbacken Saknas Ernstatorp torp Gåsviken vik
Västeråker sn Sandåsbacken backe Fagervik torp Gärdsbacken ängsbacke
Västeråker sn Stenbromyran ägomark Fattigstugan f.d. ålderdomshem Haglinds sten flyttblock
Västeråker sn Stensätra terräng Fridhem lht Haglinds sten flyttblock
Västeråker sn Storudden udde Grävsta Saknas Haglinds sten flyttblock
Västeråker sn Sundbygalten skär Gräfsta gård Haglinds sten flyttblock
Västeråker sn Sundbysuggan skär Gustafsberg avs. Helges backen skogsbacke
Västeråker sn Såängen ägomark Helgebolsta, se Heljebolsta by Heljebolsta utloppet dike
Västeråker sn Tegelbruket f.d. bruk? Heljebolsta by Hemgärdet gärde
Västeråker sn Torskärret kärr Heljebolsta gård Håkansskogen skogsparti
Västeråker sn Vålbergsbacken backe Häljebolsta, se Heljebolsta by Hällkaret berg
Västeråker sn Vålbergsbro bro Häljebolsta Saknas Hällkarlsberget, se Hällkaret berg
Västeråker sn Vägvisbacken backe Högby Saknas Hästmossen mosse
?Västeråker sn Ärnestamossen mosse Högby gård Högby backarna skogsbackar
Västeråker sn   Högby Saknas Högby gärde gärde
Västeråker sn /Se   Högbylund lht Högby malm betesmark
Västeråker sn /Se   Johannesberg lht Högby ängen äng
Västeråker sn /Se   Kattmyran lht Idrottsbacken skogsbacke
Västeråker sn /Se   Klockarbol, se Klockarebord Saknas Johannas strandparti
Västeråker sn /Se   Klockarebord gård Järkans gärde gärde
Västeråker sn /Se   Klockarebord bostad Kalle Janssons backen, se Kalljans backen Saknas
Västeråker sn /Se   Klockaregården, se Klockarebord Saknas Kalljans backen ängsbacke
Västeråker sn /Se   Kyrkoherdebostället gård Kalljans udden udde
Västeråker sn /Se   Kyrkojord jordlägenh. Kalvbacken bergbacke
Västeråker sn /Se   Kyrkojorden Saknas Klockarbacken skogsbacke
Västeråker sn /Se   Lillvik sommarvillor Klockbacken ängsbacke
Västeråkers kyrka kyrka /Se   Lindesberg lht Klöverlands backen skogsbacke
Västeråkers kyrka Saknas /Se   Lugnesberg avs. Korkberget(?) bergknalle
Åker sn /Se   Lunda by Korkberget bergknalle
Åker, se Västeråker sn   Lunda Saknas Korkberget bergknalle
Axella Saknas /Se   Malmtorpet backstuga Korkbacken, se Korkberget Saknas
?Berga gd   Norrbo avs Korpbacken, se Korkberget Saknas
Berga gd   Palmkojan f.d. soldattorp Korpberget, se Korkberget Saknas
Berga gd   Nyborg avs. Kullern odlad mark
Berga gd   Nyborg avs. Krykgärdet odlad mark
Berga gd   Nybygget avs. Kyrkojorden odlad mark
Berga gd   Nylunda gård Kyrkvägen väg
Berga gd   Norrbo avs Källängen ängsmark
Berga by   Nylunda beb. Kölmhögen gravhög
Berga gd   Palmens, se Palmkojan f.d. soldattorp Kölmhögen gravhög
Berga gd   Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Lillgärdes backarna ängsbackar
Berga gd /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Lillgärdet gärde
Berga gd   Prästtorpet lht Lilludden udde
Berga Saknas /Se   Rosenlund avs Lillängen, se Berga lillängen f.d. äng, (nu åker)
?Björk by   Sisselkulla gård Lillängen äng
?Björk by   Sisselkulla gård Lunda tallbacken, se Tallbacken skogsbacke
Björk by   Sisselkulla gård Lundinska ängen äng
Björk by   Sisselkulla Saknas Lundvalls backen ängsbacke
Björk by   Skalimillan bs Lundängen äng
Björk by   Skalin bs Långbacken skogsbacke
Björk by   Skalin torp Långsten barutasten
Björk by   Skalut avs. Lårstaviken vik
Björk by   Skalut torp Lårstaviken, se Lårstaviken vik
Björk gd   Skarimellan v. Lårstaviken vik
Björk by /Se   Skogshyddan sommarvilla Löten odlad mark
Björk Saknas /Se   Skälby gård Nibblebacken skogsbacke
Björk by /Se   Skälby Saknas Nibble bäcken bäck
Björks malm terräng och beb. /Se   Soltomta lht Notes backe backe
Eneby gård   Stensätra lht Nothusbacken ängsbacke
Eneby g   Stortorpet avs. Nylunda bäcken bäck
Eneby gd   Sundby gård Nylunda gärde åker
Eneby gd   Sundby Saknas Onödiga grinden förr grind
Eneby gd   Svartbäcken gård Ormhålet odlad mark
Eneby gd   Torresta bebyggelse Paskhäll bergudde
Eneby gd /Se   Torresta gård Paskhäll bergudde
Eneby gd /Se   Torresta Saknas Pertures vreten inäga
Eneby Saknas /Se   Vilhelmsro soldattorp Prästgårdsbacken skogsbacke
Eneby gd (by) /Se   Ängsvaktarns lht Prästgårdsdammen damm
Ernsta gd   Ärnesta, se Ernesta gård Prästgårdsskogen skogsparti
Ernesta g   Ärnesta Saknas Prästgårdsvägen väg
Ernsta gd   Ärnesta Saknas Prästskogen skogsparti
Ernsta gd     Roparberget berg
Ernsta gd     Roparberget berg
Ernesta gård     Rutan åker
Ernesta gd /Se     Röda häll berghällar
Ernsta gd /Se     Sandgropsbacken, se Sandorfsbacken Saknas
Grävsta by     Sandhögsbacken backe
?Grävsta gd     Sandorfsbacken skogsbacke
?Grävsta gd     Sandåsbacken, se Sandorfsbacken Saknas
Grävsta gd     Sisselkulla backe Saknas
Heljebolsta by     Sisselkulla backen skogsbacke
Heljebolsta by     Sisselkulla löten, se Löten odlad mark
Heljebolsta by     Sjöhagen betesmark
Häljebolsta by     Sjöängen äng
Helgebolsta by     Sjöängen äng
Heljebolsta by     Skitsten sten
Häljebolsta (Heljebolsta) by     Skitstens backen skogsbacke
Häljebolsta gdr     Skogsängen äng
Heljebolsta by     Skälby allé förr allé
Häljebolsta gdr     Smedkärret kärr
Häljebolsta by     Smibacken ängsbacke
Hälgebolsta by     Smibacken bergbacke
Häljebolsta by     Smiskiftet odlad mark
Häljebolsta by     Smiskiftet skifte
Häljebolsta by     Snöplogsbacken backe
Heljebolsta gd /Se     Stenbro myra myr
Häljebolsta by /Se     Storbacken skogsbacke
Häljebolsta gd o. by /Se     Stordiket strömdike
Häljebolsta by /Se     Storgärdsbacken bergbacke
Heljebolsta by /Se     Storsten flyttblock
Högby by     Storudden udde
Högby by     Storängen, se Berga storäng f.d. äng (nu åker)
Högby by /Se     Suggan, se Sundby suggan sten
Högby och Skälby Saknas /Se     Sundby galten sten
Klockarebol Saknas /Se     Sundby suggan sten
Lund by     Såängen äng
Lunda g     Tallbacken skogsbacke
Lunda by     Tegelbruket ängsbacke och udde
Lunda by /Se     Toppmyra bäcken bäck
Lunda by /Se     Toppmyra gärde gärde
Lunda by /Se     Toppmyra viken vik
Sisselkulla gård /Se     Torparängen äng
Skälby g     Torphagen hage
Skälby gd /Se     Torresta mossen mosse
Sundby by     Torresta skog skogsmark
?Sundby by     Tors kärret kärr
Sundby gård     Tors kärret kärr
?Sundby gd     Tors vreten åkrar
Sundby g.     Valbomsbacken bergbacke
Sundby gd     Viks stllet förr stall
Sundby gd     Vålbergs backen skogsbacke
Sundby gd     Vålbergsbro bro
Sundby by /Se     Vålbergs bäcken bäck
Sundby Saknas /Se     Vålbergs gärde gärde
Torresta gård     Väderkvarnsbacken bergbacke
Torresta gd     Vägvisbacken skogsbacke
Torresta gd     Åkers malm skogsparti
Torresta gård     Övra gärdet odlad mark
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta g      
Torresta gd      
Torresta gård      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta g.      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta by      
Torresta gd      
Torresta by      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta gd      
Torresta gård      
Torresta gd /Se      
Torresta Saknas /Se      
Törjesta Saknas /Se      
?Ärnesta gd      
?Ärnesta gd      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.