ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järlåsa socken : Hagunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 81 st Naturnamn: 428 st Bebyggelsenamn: 521 st Naturnamn: 795 st
Järlåsa sn Annelund ägomark Saknas Saknas Abborrgrundet grund
Järlåsa sn Arfsiön, se Arvsjön igenväxt sjö Järlåsa sn Abborrgrundet grund
Järlåsa sn Arfsiön, se Arvsjön sjö Järlåsa sn Abborrstenen sten
Järlåsa sn Arfsiön, se Arvsjön f.d. sjö, nu mosse Järlåsa sn Alkärret kärr
Järlåsa sn /Se Arssiön, se Arvsjön förr sjö Järlåsa socken Allmänningen skogsmark
Järlåsa sn Arvsjön förr sjö Järlåsa sn Allmänningstäpporne skogsgläntor
Järlåsa sn Arvsjön utdikad sjö Järlåsa höns inbyggarbeteckning /Se Andersgrinden, Andersledet grind (ledhål)
Järlåsa sn Arvsjön igenväxt sjö Järlåsa höns inbyggarbeteckning Andra ladan lada
Järlåsa sn Arvsjön f.d. sjö, nu mosse Järlåsa hönsen inbyggarbeteckning Ankkällan källa
Järlåsa sn Arvsjön f.d. sjö, nu mosse Järlåshönsen inbyggarbeteckning Annelunds bäcken bäck
Järlåsa socken Arvsjön sank mark Järlåsa skojare inbyggarbeteckning Alsingska odlingen odling
Järlåsa sn Arvsjön sjö /Se Järlåsa tupparna inbyggarbeteckning Arvsjö mossen mosslag
Järlåsa socken *Aspröret gränsmärke Strandarna inbyggarbeteckning Arvsjön sjö
Järlåsa sn *Aspröset gränsmärke Alaryd avs Arvsjön f.d. sjö
Järlåsa sn *Axelröret gränsmärke Alaryd beb. Arvsjön förr sjö
Järlåsa sn *Axsjöröset gränsmärke Almungbo beb. Aspbacken ängsbacke
Järlåsa sn Bakängarna ägomark Allmänbo avs. Axsjö klint berg
Järlåsa sn Balgsbo Siön, se Strandsjön sjö Allmänbo, se Almungbo avs Backa hagen hage
Järlåsa sn /Se *Bastedalsröret gränsrör Almungbo torp Backängen odling
Järlåsa sn /Se *Bastedalsröret gränsrör Almungbo förr torp, nu avs. Badgölen göl
Järlåsa sn /Se Basthagsmossen mosse Anders Lars gård Badudden badställe
Järlåsa sn /Se Basthagsmossen mosse Anderslund avs. Bak i hålet åker
Järlåsa kyrka kyrka /Se *Bastmossröret gränsmärke Anderslund avs. Bakängarne ängar (nu odlingar)
Järlåsa sn /Se Björkeberg bergshöjd Anderslund avs. Bastarn (?) [Stora, Lilla], se Basthagsmossen mosse
Järlåsa sn /Se Björkmora natn. /Se Anderses, se Anderslund avs Basthagsmossen mosse
Järlåsa sn /Se Bockhalsen ägomark Anneberg avs Basthagsmossen mosse
Järlåsa sn /Se *Bockswaröret gränsrör Annelund bs Basthagsmossen mosse
Järlåsa sn /Se *Bolandsröret gränsrör Annelund lht Basthalsen, se Basthagsmossen mosse
Järlåsa sn /Se *Bolandsröret gränsrör Annelund bs (nu riven) Bastugärdet åker
Berg gd *Bonderöret gränsmärke Askarbäck förr säteri Bastugärdet åker
?Bredsjö gd Born inäga (l. någon stenkulle) /Se Askarbäck Saknas Bastukärret odling
Bredsjö gd Borrgölen göl /Se Asplund förr bs Bastulandet åker
Bredsjö hg Borrskvalet fall i Sävaån /Se Asplund förr bs Bastuskiftet åker
Bredsjö hg Bredsjön sjö Axelsberg avs. Bastuängen äga
Bredsjö hgd Bredsjön sjö Backa kojan, stugan förr bs Bellmans hotell kolbotten
Bredsjö hg Bredsjön sjö Bengtsro lht Bengtsätrarne (?) förr slåtterängar (nu odlingde)
Bredsjö hg Bredsjön sjö Berg by Bertilberget berg
Bredsjö hg Bredsjön sjö Berg gårdar Björkbacken ängsbacke
Bredsjö hg /Se Bredsjön sjö Berg gårdar Björkholmen holme
Bredsjö hg Bredsjön sjö Berg gårdar Björkkärret odling
Bredsjö herrgård /Se Bredsjön sjö /Se Bergbacka avs. Björkkärret kärr
Bredsjö gd /Se Breesiön, se Bredsjön sjö Bergbacka avs. Björkkärret kärr
Bredsjö gd /Se Bre Siön, se Bredsjön sjö Bjälkbo gd Björkmora odling
Bredsjö hg Bresiön, se Bredsjön sjö Björkhem beb. Blackbo grind förr grind
Bredsjö hg Bre Siön, se Bredsjön sjö Björkliden avs. Blackbo norrmossen mosse
Bredsjö hg /Se *Brottsbäcksröset gränsmärke Björklunda lht Blackbo äng mosse
Bredsjö hg /Se Bålmyran mosse Björklunda Saknas Blomsterbo backen backe
Bredsjö gd /Se Bålmyrbäcken bäck Björklunda beb. Blåviksvägen skogsväg
Bredsjö hgd /Se *Böckswaröret gränsrör Björkmora torp Bockberget berg
Dalkarlsbo gd /Se Börjedalssjön sjö Björkmora förr torp Bockberget berg
»haraldzbole», se Harsbo gd Call Rt, se Kallbergsröret gränsmärke Björknäs gård Bockbergsbacken backe
Harsbo gd *Dommarröret gränsmärke Björknäs eller Källbo gård Bockhalsen mosse (och åker)
Harsbo gård ?Ekdalsröret gränsrör Björknäs gård Bockhalsen inäga
Harsbo gd /Se ?Ekdalsröret gränsrör Björknäs, se 1 Källbo eller Björknäs gd Bockhalsgrinden grind
Harsbo gd /Se Ekerån, se Ekröret gränsmärke Björksbo bs Bolandet åker
Homrom gd /Se Ekflukan kärr /Se Björksjö avs Bolandet åker
Homrom gd /Se Ekröret gränsmärke Björnbo förr torp Bolandet åker
Karinbo gd /Se Ekröret gränsmärke Björnbo torp Bolandsbacken backe
Knutbo gd /Se Ekröret gränsmärke Björnsäter avs Born (?) inäga
Kryssbo gd Ekröret gränssten Blackbo avs. Born inäga
Kyrkbyn by /Se Emsjön sjö el. mosse Blackbo avs. Born inäga
?Kättböle g. Emsjön sjö el. mosse Blackbo såg såg Borrgölen vattensamling
Laggarbo gd Enhagen terräng Blackbo Saknas Borrgölsbacken backe
Laggarbo gd Fakttäppan ägomark Blomsterbo lht Borrskvalet vattenfall
Laggarbo gd Fluckorna, se Vattfluckorna vattenfyllda gropar /Se Blomsterbo löneboställe Bortbolandet åker
Laggarbo gd /Se Fockstavik strandområde Blomsterbo torp Bottersbo bergen berg
Lindsta gd *Fogdröret gränsmärke Blåviken Saknas Bottersbo brändan skogsmark
Lindsta gd /Se Fredrikslund ägomark Blåviken lht Bottersbo hällarne, se Hällarne berg
Lingonbacka förr pappersbruk /Se Gammelgårdsmossarna mossar Bolandet förr bs Braxenstenen sten
Linsta, se Lindsta gd Gammelgårdsmossarna mossar Borgarbo torp Bredsjö torvmossar, se Stormossen torvmosse
Nordanå by Gissiön, se Grissjön sjö Borgarbo avs. Bredsjön sjö
Nordanå by /Se Granmossen mosse Borgarbo avs. Bredsjön sjö
Nordanå gd /Se Granmossen mosse Bottersbo gd Bredsjön sjö
Skärbäck torp Grissjön sjö Bottersbo gård Bredsjöån vattendrag
Skärsjön gd /Se Grissjön sjö Bredsjö Saknas Broddvreten åker
Stövelbo, se Lindsta gd /Se Grissjön sjö Bredsjö herrgård Bruksbacken backe
Sunnansjö gd /Se Grissjön sjö Bredsjö herrgård (säteri) Brunnsgärdet åker
Östfora gd Grissjön sjö Brobergs stugan bs Bryggarbo bergen berg
Östfora gård Grissjön sjö Broddens, Broddtorpet bs Brändan skogsmark
Östfora g. Grissjön sjö /Se Bryggarbo torp Brännhalsen, se Brännmosshalsen odling
Östfora gd Grissjön sjö Bryggarbo avs. Brännmossen mosse (odling)
  Grissjön sjö Bryggarbo avs. Brännmosshalsen odling
  Grissjön sjö /Se Båttersbo torp Bålkärret odling
  Gröndal terräng Båttersbo, se Bottersbo gård Bålkärrs ladan lada
  Gröndal terräng Börjedal avs. Bålmyran myr
  Gröndalskärret kärr Börjedal avs. Bålmyran mosse
  Gröndalskärret kärr(?) Börjedal avs. Bålmyran mosse
  Grönlund sank mark Dalkarlsbo Saknas Bålmyran mosse
  Grönlund terräng Dalkarlsbo Saknas Bålmyrberget berg
  Grönmossen mosse Dalkarlsbo avs. Bålmyrbäcken bäck
  Grönmossen mosse Dalkarlsbo avs Bäckmunnen bäckmynning
  Grönmossen ägomark Disskunna förr lht Bäckmunnen bäckmynning
  Hammarbergen berg Djursmossen, se Ljusmossen avs. Bänksätrarne, se Bengtsätrarne slåtterängar (nu odlingar)
  Hammaren skogsområde Ekesjö avs. Börjedalsmossen mosse
  Hanelundssjön sjö Ekesjö avs Börjedalssjön sjö
  Hanelundssjön sjö Eklundshov löneboställe Börjedalssjön sjö
  Harsmossen mosse Elim avs., gudstjänstlokal Börjedalssjön sjö
  *Hellröret gränsrör Enlunda avs Börjedalssjön sjö (numera uttorkad)
  Hjortmossberget triangelpunkt Envallen avs Dalkarlsbo backen backe
  Hjortmossberget triangelpunkt Envallen avs. Dalkarlsbo berget berg
  Holsiön, se Hålsjön sjö Eriksbo lht /Se Dalkarlsbo flyre sumpmark
  *Homromsgärdet Saknas Eriksdal avs Dalkarlskärr odling
  Homromsmossen ägomark Erikslund beb. Dalkarlskärrs lada lada
  Homromsmossen ägomark Erikslund gd Dalvägen väg
  *Homromsröret gränsmärke Erikslund avs, gård Dalvägen väg
  *Homromsröset gränsmärke Faktens bs Dammen mosse
  *Homroms sten gränssten Fallet avs Dammen åkrar
  *Horskärröret gränsrör Fallet avs. Disskunna inäga, backe
  Hålsjöbäcken bäck Fallet, Lilla avs Disskunna inäga
  Hålsjöbäcken bäck Fallet, Stora avs. Djupängen odlad mark
  Hålsjömossen mosse Fiskmansbo avs. Djupängen odling
  Hålsjömossen mosse Fiskmansbo avs. Djursmoss diket, se Ljusmoss diket dike
  Hålsjömossen mosse Fiskmansbo avs. Djursmossen mosse
  Hålsjön sjö Focksta viks ladan lada Djursmossen mosse
  Hålsjön, Lilla sjö Fredriksberg beb. Djursmossen, se Ljusmossen mosse
  Hålsjön, Lilla sjö Fredriksberg avs. Djurängen äng
  Hålsjön, Stora sjö Fredriksberg avs Djurängen äng
  Hålsjön, Stora o./el. Lilla sjö Fredriksdal avs. Djävulsön åker
  Hålsjön, Stora o./el. Lilla sjö Fredriksdal avs. Dragonängen åker
  Hålsjön, Stora sjö Fredrikslund bs (nu riven) Ekerösåsen, se Ekröret gränsrör och berg
  Hålsjön, Stora sjö Fridhem avs. Ekflukan kärr
  Hålsjön, Stora sjö Furuberg avs Ekflukan kärr
  Hålsjön, Stora sjö Furustrand avs. Ekflukan kärr
  Hålsjön, Stora sjö Fågelsången förr bs Ekrör[et] gränsrör och berg
  Hålsjön, Stora sjö Gammelgården lhtr Ekrörsvägen väg
  Hålsjön, Stora sjö Gammelgården lhtr Enhagen hage
  *Hålsjöröset, Stora gränsmärke Granbacken avs Enhagsgärdet åker
  Hålsmossen mosse Granhammar avs. Enhagskällan källa
  Hålsmossen mosse Granhammar avs. Fakttäppan inäga
  *Hällröret gränsrör Granhammars skola Saknas Fall norrmossen mosse
  Hälsjön, se Hålsjön, Stora sjö Grankärret och Spängermossen ängar Fallasåkern åker
  Hästbäcksröret gränsrör Grankärret och Spängermossen Saknas Fallet åkrar
  *Hästebecks röret gränsrör Granliden avs. Fallet rönningen beteshagar m.m.
  *Högröret gränsrör Granås avs. Farfars vret odling
  Hökkärret kärr Granås avs Femkanten åker
  Hökkärret kärr Grindstugan beb. Fiskmansbo grundet grund
  Ingelmossen mosse Grindstugan avs. Fiskmansbo vreten åker
  Jarlsstenarna stenar Gröndal förr bs Fluckorna, se Vattfluckorna vattenfyllda gropar eller sänkor
  Jarlstenarna stenar /Se Grönlund förr bs Flyret sumpmark
  Johannesholmen halvö Grönmossen avs. Focksta vik vik och odling
  Jordjänkarröret gränsmärke Grönmossen avs Fredriksdalsmossen mosse
  Jordjänkarröret röse Grönvallen Saknas Fredrikslunds gärde gärde
  Jordjänkarröret gränssten(?) Grönvallen gd Fredrikslunds mossen odling
  Jordmossen mosse Grönvallen gård Friberga mossen mosse
  Jordmossen mosse Gustavsberg beb. Friberga vreten åker
  Kalbergröret, se Karlrör gränsrör Gustavsbo avs. Fruns backe[n] ängsbacke
  Kalbergsröret, se Kallrör Saknas Gustavsbo, Lilla avs. Frutäppan åker
  Kalbergs röret, se Karlröret gränsrör Gustavsbo, Stora avs Fågelbergs [vreten] inäga
  *Kallberg (nuv. Kallsjöberget) berg Gustafsbo, Stora o. Lilla beb. Fämossen förr odling
  Kallberg (Kallsjöberget) berg Gyntersbäck Saknas Fämossen odling
  Kallberg (Kallsjöberget) berg Gyntersbäck avs. Fämossholmen skogsholme
  Kallbergsröret gränsmärke Gyntersbäck avs. Färngrens näsan (?) sten
  Kallbergsröret gränsmärke Haga avs Första ladan lada
  Kallbergsröret gränsmärke Haga lht Gamla Kallövägen väg
  *Kallbergsröret gränsmärke Hagaberg avs. Gamla ån vattendrag
  *Kallbergsröret gränsmärke Hagalund beb. Gamla ån å
  *Kallbergsröset gränsmärke Hagalund avs. Gammelgårdsgärdet åker
  Kallbergsröset förr gränsmärke Hagalund avs. Gatkällan källa
  Kallbergsröset, se Karlrör gränsrör Haggården bs (nu riven) Granhammars grind förr grind
  Kallbergsröset, se Karlrör gränsmärke Hagtorpet avs. Grankärret, se Spängemossen äng
  Kallrör, se Karlrör råmärke Hammarbo avs. Grankärret äng
  Kallrör rör Hammarbo avs. Granmarken skogsmark
  Kallrörsmossarna mossar Hammarvreten lht Granmossen mosse
  Kallrörsmossarna mossar Hannelund avs. Granmossen mosse
  Kallsjöberget höjd Hannelund avs. Granmossen mosse
  Kallsjöberget berg Hanelund, Hannelund avs. Granmosshalsen »sund» mellan mossar
  *Kalvberget berg Hannelund, Lilla beb. Granås gärde gärde
  *Kalvberget berg Hannelund, Stora beb. Graven bäck
  Kalven sank mark Harphem bs Gravviken vik
  Kalven kärr Harsbo Saknas Grissjömossen odlingar
  *Karinboklin--röret gränsrör Harsbo förr gård Grissjön sjö
  *Karinboklintzröret gränsrör Hasselbacken avs. Grissjön sjö
  »Karlbergsröset», se *Kallbergsröset gränsmärke Hasselbacken avs Grissjön sjö
  Karlbergs Stafwen, se Kallbergsröret gränsmärke Hasselbo, Lilla gård Grissjön sjö
  Karlrör råmärke Hasselbo, Stora gård Grissjön sjö
  Karlrör gränsrör Hasselbo gårdar Grålogen lada
  Karlrör gränsrör Hasselbo, Vestra gård Gråmossen mosse
  Karlrör gränsmärke Hasselbo, Västra Saknas Gråthålet ledhål
  Karlröret gränsrör Hasselbo Västra Saknas Gräslöksmossen mosse
  Kattmore ängen äng med ängslotter /Se Hasselbo, Östra Saknas Gräslöksmossen mosse
  Kattmoren ägomark Hasselbo, Östra gård Gröna kolan kolbotten
  *Kattmoröret gränsrör Hasselbo, Östra gård Gröna vägen väg
  *Kattmoröret gränsrör Hasselbo Östra Saknas Gröndal inäga
  Killingen terräng Hedbo lht (nu riven) Gröndalskärret kärr
  Killingen kärr Hedbolund lht Grönmossen mosse
  Knutbomossen mosse Hedbolund avs. Grönmossen mosse (delvis odlad)
  Krocktallen, se Kroktallsröret gränsmärke Hedtorp Saknas Gubbens fluckan förr vattensjuk mark
  Kroktallsröret gränsmärke Hedtorpet gd Gåvskogen, se Morgongåva skog skog
  Kullbergsröret, jfr Kallbergsröset förr gränsmärke Hedtorp gård Gökottan åker
  Kusen berg Helminedal äng Gökottsberget berg
  Kusen höjd Hemmingsbo Saknas Hagby klockarteg odling
  Kvarnmossen mosse Hemmingsbo gd Hagelins källan källa
  Kälberg, se Kallsjöberget höjd Hemmingsbo gård Hagkällan källa
  Källmossen mosse Homrom Saknas Hagtäppan skogsglänta
  Källmossen mosse Homrom gd Hagunda härads allmänning, se Allmänningen skogsmark
  *Källsvedröset gränsmärke Homrom avs. Hagunda häradsallmänning Saknas
  Lillholmen ö Homrom avs. Hammarberget berg
  *Listberga äng ängsmark Hovet, se Eklundshov eckl. lönebost. Hammarn skog
  Ljusmossen mosse Hvilan, se Vilan avs Hammarvreten åker
  Långmossen mosse Hyddan avs Hanlundssjön sjö
  Långmossen mosse Hållgården avs. Harphemsbacken skogsbacke
  Långängen ägomark Häggedal bs. Harphemshålet, Harphemstäppan odling
  Långängen ägomark Hägglunda avs. Harsbo gärde, Harsbo äng odlad mark
  *Länsmansröret gränsmärke Hägglunda avs Harsbo ladan lada
  Moberg berg Hägglunda Lilla avs Harsboängsån å
  Moi Siön, se Möjsjön sjö Hägglunda Stora, se Hägglunda avs Harsmossen mosse
  Moisiön, se Möjsjön sjö Hägglunda, Lilla o. Stora beb. Harvpinnshålet odling
  Moisiön, se Möjsjön igenväxt sjö Högbacken förr bs Hasselbo hålet odling
  Moisiön, se Möjsjön delvis sjö o. delvis mosse Högbo beb. Hasselbo kilen skogsmark
  Moisiön, se Möjsjön delvis sjö, delvis mosse Högbo avs. Heden, se Nordanå heden skogsmark
  Moisiön, se Möjsjön f.d. sjö, nu sankmark Högbo avs. Hedtorp grind förr grind
  *Moisiöröret gränsrör Jaktslottet byggnad Helminedal dalsänka
  Moisiöröret gränsrör Jaktstugan lht Helminedal odlig
  Morsiön, se Möjsjön sjö Jan Lars gård Hembolandet åker
  Möjsjön sjö Jarlaborg beb. Hemgärdet gärde
  Möjsjön sjö Jarlaborg, se 1 Skräddarbacken torp Hemgärdet gärde
  Möjsjön sjö Jarlaborg gd Hemgärdsgrinden grind
  Möjsjön igenväxt sjö Jarlaborg gård Hemmingsbo bakängarne, se Bakängarne ängar (nu odlade)
  Möjsjön delvis sjö, delvis mosse Johanneslund beb. Herrhagen skogshage
  Möjsjön delvis sjö, delvis mosse Johannisberg beb. Herrhagsbron bro
  Möjsjön f.d. sjö, nu sankmark Johannislund avs. Hillinge gölen, se Borrgölen vattensamling
  Möjsjöklint berg /Se Jungfrubo förr lht Hillinge mosse mosse
  Möjsjön sankmark /Se Kanikbo torp Hillinge mossen mosse
  Möjsjön uttorkad sjö /Se Kanikbo avs. Hjortmossberget, se Hjortronmossberget berg
  Nordanlund ägomark Kanikbo avs. Hjortronmossberget berg
  *Norrmossberget berg Karinbo Saknas Hjortronmossberget berg
  Norrmossen mosse Karinbo gd Hjortronmossen mosse
  Norrmossen ägomark Karinbo gård Hjortronmossen mosse
  Norrmossen mosse Karlberg avs Hjälmen hage
  Norrmossen mosse Karlsberg avs Hjälmhagen hage
  *Norrmossröret gränsmärke Karlsro beb. Holmstycket åker
  Notholmen holme Karlsro avs. Homroms kilen skog
  Nyslätt ägomark(?) Kilen beb. Homroms mossen odling
  *Nysätröret gränsrör Kilen lht Hopläggningen, Lilla åker
  *Nysättröret gränsrör Kilen avs. Hopläggningen, Stora åker
  Ormlången l. Tarmlången sjö /Se Klevet lht (sommarvilla) Hopmossarne mossar
  *Ramsbergsröret gränsmärke Klevet lht (sommarvilla) Horskärrsmossen mosse
  Ramsmosseberget triangelpunkt Klippan avs. Huvudskalleplatsen skogsglänta (förr avrättningsplats)
  Ramsmosseberget triangelpunkt Klockarebol avs. Hålsjöarne sjöar
  Ramsmossen mosse Klockaregård, Klockartorpet, se Klockarebol klockargård Hultmans källa källa
  Ramsmosse mosse Knutbo Saknas Hålsjöbäcken bäck
  Ramsmossen mosse Knutsbo Saknas Hålsjömossen mosse
  Ramsmossen mosse Knutsbo avs. Hålsjömossen mosse
  *Ramsmosseröret gränsrör Knutsbo avs. Hålsjön, Lilla sjö
  *Ramsmosseröret gränsmärke Kristineberg beb. Hålsjön, Lilla sjö
  Ramsmossjön, Lilla sjö Kristineberg avs. Hålsjön, Stora sjö
  Ramsmossjön, Lilla sjö Kryssbo Saknas Hålsjön, Stora sjö
  Ramsmossjön, Stora sjö Kryssbo avs. Hårskärrsmossen mosse
  Ramsmossjön, Stora sjö Kryssbo avs. Hårsmossen mosse
  Rosenvall terräng Kvarntorp beb. Hårsmosen mosse
  Rotviken ägomark Kvarntorpet avs. Hällarne berg
  Rotviken åker Kvicksätra Saknas Hällarne berg
  Ryttmästarröret gränsmärke Kvicksätra avs. Hällängen åker
  Ryttmästarröret röse Kvicksätra avs Hängarholmen holme
  Ryttmästarröret gränssten Kyrkbyn Saknas Hästhagsberget berg
  Sankmosseröret gränsrör Kyrkbyn gd Hästhagstäppan inäga
  *Sankmosseröset gränsmärke Kyrkbyn gård Höga backen backe
  Sckiärsiön, se Skärsjön sjö Kyrkoherdeboställe, se Prästgården kyrkoherdebost. Högbacken backe
  Sifora Siön, se Siggeforasjön sjö Källbacken torp Högbacken backe
  Sigfora Siön, se Siggeforasjön sjö Källbacken lägenhet Högbacksgrinden grind
  Sigforasiön, se Siggeforasjön sjö Källbo eller Björknäs alkoholisthem Högbacksgrinden grind
  Sigfora Siön, se Siggeforasjön sjö Källbo lht Högmossen mosse
  Sigfora Siön, se Siggeforasjön sjö Källbo lht Högrör, Högrörsberget berg
  Sigforasiön, se Siggeforasjön sjö Kärret, se Skogstorp avs. Högrör gränsrör
  Sigfärsjön, se Siggeforasjön sjö Kärret, se Österkärr beb. Hökbursberget berg
  Sigforsiön, se Siggeforasjön sjö Kättböle Saknas Ingelmossen mosse
  Siggeforasjön sjö Kättböle gd Jakobs kärr kärr
  Siggeforasjön sjö Kättböle gård Johannesholmen holme
  Siggeforasjön sjö Laggarbo Saknas Johannesholmen holme
  Siggeforasjön sjö Laggarbo avs. Jordlösaröret gränsrör
  Siggeforasjön sjö Laggarbo avs. Jordmossen mosse
  Siggeforasjön sjö Lillbo torp Jumkilsån å
  Siggeforasjön sjö Lillbo bs. Jungfrubo källan källa
  Siggeforasjön sjö Lillfallet, se Fallet avs Jungfrubo kärr kärr
  Siggeforasjön sjö Lillgården avs Jungfrubo slättan skogsglänta
  Siggeforasjön sjö Lillhammar avs Järlåsa torvmossar mossar
  Siggeforasjön sjö Lillsätra torp Järlåsaån vattendrag
  Siggeforasjön sjö Lillsätra avs. Järlåsa ån å
  Siggeforasjön sjö Lillsätra avsr Kaffevägen väg
  Siggeforasjön sjö Lindsjö Handel avs. Kallholmen(?) holme
  Siggeforasjön sjö Lindsta, se 1 Stövelbo Saknas Kallrör, se Karlrör gränsrör
  Siggeforasjön sjö Lindsta gd Kalvhagen betesmark
  Siggeforasjön sjö Lindsta gård (f.d. säteri) Karinbo backen backe
  *Siggeforasjöröret gränsmärke Lindsta Saknas Karinbo dammen åker
  Sigsiön, se Siggeforasjön sjö Lingonbacka Saknas Karinbodammen åker
  Sig Siöön, se Siggeforasjön sjö Lingonbacka gd Karinbo klint berg
  Sigtörsiön, se Siggeforasjön sjö Lingonbacka gård (f.d. pappersbruk) Karinbomossen mosse
  Sigtörsjön, se Siggeforasjön sjö Lingonbacka gård Karlberget berg
  Sigtörsjön, se Siggeforasjön sjö Ljusbrunn beb. Karlrör gränsrör
  Sjudarmossen mosse Ljusbrunn avsr Karlrör gränsrör
  Sjudarmossen mosse Ljusbrunn avs. Kattfotsbacken backe
  *Skälbymossen mosse Ljusmossen avs. Kattmo ladan lada
  Skärsjöbro bro Lortmossen lht Kattmon, Kattmoren odling
  *Skärsjöbro bro Ludvigsberg avs. Kattmoren, -an, se Kattmossen mosse
  Skärsjön sjö Lugnet förr lht Kattmoren mossmark, delvis uppodlad
  Skärsjön sjö Lunda beb. Kattmossen mosse
  Skärsjön sjö Lunda avs. Kattmossen, se Kattmoren mossmark
  Skärsjön sjö Lundbo avs. Kattmossen, se Kattmoren odling
  Skärsjön sjö Lundbo beb. Kavelbromossen mosse
  Skärsjön sjö Lusbruket öknamn på Lingonbacka Kavelbromossen mosse
  Skärsjön sjö Långmossen avs. Kilen, se Sjökilen åker
  Skärsjön sjö Långmossen avs Kiltrutan åker
  Skärsjön sjö Långängen avs. Klappakullberget berg
  Skärsjön sjö Långängen avs. Klappakullberget berg
  Skärsjön sjö Lövhagen avs. Klappakullen backe
  Skärsätra Broon, se Skärsjöbro bro Malmvik beb. Klappakullen backe
  Snabben terräng Malmvik avs. Klappakullen backe
  *Snipmossen mosse Malmvik avs. Klappakullen backe
  Solsjö terräng Margreteberg avs Klappakullsbacken, se Klappakullen backe
  Spängermossen mosse Marielund avs Klappakullstenen förr flyttblock
  *Stangkärrsberget berg Mellanbo förr lht Klappakullsgrind förr grind
  *Stenrössia gränsrör Mellanbo lht Klinttäppan åker
  *Stenrössia gränsrör Mellanbo avs. Klockarkällan källa
  Stora vreten ägomark Mjölnarbyggningen lht Klockarhålet kärr och f.d. slåtteräng
  Stora vreten åker Morbolandet torp Klyvåkern åker
  Storholmen terräng Morbolandet lht Knutbo bergen berg
  Storholmen holme Morbolandet lht (f.d. skogvaktarboställe) Knutbo martallen tall
  Storholmen ö Mossebo beb. Kodöbacken backe
  *Storkärröret gränsrör Mossebo avs. Kodöbacken backe
  ?Stormossen mosse Mossta lht Kofoten sten
  ?Stormossen mosse Mossta lht Kohagen (numera) åker
  Stormossen torvmosse Mosstugan avs. Kolbottensåkrarna åkrar
  Stormossen mosse Möjsjön Saknas Kolfallet fall
  Strandbosiön, se Strandsjön sjö Möjsjö gd Kolmossen mosse
  Stranbo Siön, se Strandsjön sjö Mösjö gård Kolmossen mosse
  Strandsjön sjö Möjsjövik avs. Kolsätrarne odling
  Strandsjön sjö Möjsjövik avs. Krattmossen mosse
  Strandsjön sjö Noppskär gd Krokkärret kärr
  Strandsjön sjö Nordanlund förr bs Krokmossen mosse
  Strandsjön sjö Nordanå Saknas Kroktallen tall (vägmärke)
  Strandsjön sjö Nordanå Saknas Kroktallsröret gränsrör
  Strandsjön sjö Nordanå gd Kryssbobäcken bäck
  Strandsjön sjö Nordanå gård Kryssbo mossen, se Hjortronmossen mosse
  Strandsjön sjö Norrbo byggnad Kråkrummet skog
  Svartkärret ägomark Norrbo lht Kullen nyodling
  Sånkmossen mosse Norrbo avs. Kullholmen (?) holme
  Sånkmossen mosse Norrbyggningen lht Kungsängen åker
  Sävaån å /Se Norrgården avs. Kungsängen åker
  Sörkärret ägomark Nyberg beb. Kusen backe
  Sörkärret åker Nyberg avs. Kvarnbron bro
  Sörskogen skog Nyberg avs. Kvarnbäcken bäck
  Sörskogen skog Nybo avs Kvarngärdet gärde
  Tabbasmossen mosse Nyboda, se Nybo avs Kvarnmossen mosse
  Tabbasmossen mosse Nyborg lht Kvarnskogen skogsmark
  Tallholmen holme Nyborg lht Kvarnvreten åker
  Tallholmen ö Nybygget bs Kvarnvrets ladan lada
  Tallmossen mosse Nybygget avs. Kyrkby bakängarne, se Bakängarne ängar (nu odlade)
  Tallmossen mosse Nybygget, se Lövhagen avs. Kyrkby gärde gärde
  Tamlangen, se Tarmlången sjö Nybäck beb. Kyrkbyån å
  Tamlangen, se Tarmlången sjö Nybäck avs. Kägelbanan, Kägelbansbacken backe
  Tamlangen, se Tarmlången sjö Nybäck avs Kägelbanan, Kägelbansbacken backe
  Tamlangen, se Tarmlången sjö Nydal beb. Kälkdön bergshöjd (och mosse?)
  Tamlåg Siön, se Tarmlången sjö Nydal avs. Källarbodberget berg
  Tamlången, se Tarmlången sjö Nydal avs. Källbacken odling
  Tamlången, se Tarmlången sjö Nyslätt avs. Källbackshagen förr hage
  Tamlången, se Tarmlången sjö Nysätra avs. Källbackskällan källa
  Tarmkärret kärr Nyvik avs. Källbacksvreten åker
  Tarmkärret kärr Parkbo byggnad Källbacksäng äng
  Tarmlången sjö Parkhyddan avs. Källmossen mosse
  Tarmlången sjö Persbo lht Källmossen mosse (odling)
  Tarmlången sjö Persbo avs. Källmossodlingen odling
  Tarmlången sjö Petersburg lht Källtäppan åker
  Tarmlången sjö Pettersburg lht Källängen äng
  Tarmlången sjö Petterslund beb. Källängen äng-odling
  Tarmlången sjö Petterslund avs Käringbacken backe
  Tarmlången sjö Prästgården Saknas Kättböle skog skog
  Tarmlången sjö Prästgården kyrkoherdebost. Kättsmossen mosse och damm
  Tarmlången sjö Quarntorpet, se Kvarntorpet avs Ladstycket åker
  Tarmlången sjö Qvicksätra, Quicksätra, se Kvicksätra avs Ledhålet ledhål
  Tarmlången sjö Ringmans stuga avs Lejongropen, se Ormgropen f.d. ishällar
  Tarmlången sjö Risbergsbo Saknas Lemossen odling
  Tarmlången sjö Risbergsbo gd Lillfallvreten åker
  Tarmlången sjö Risbergsbo gård Lillholmen holme
  Tarmlången sjö Rosenbacka torp Lillsjön, se Börjedalssjön sjö
  Tarmlången sjö /Se Rosenbacka gd Lillsjön sjö
  Tarm-Lången sjö /Se Rosenbacka gård Lillsjön sjö
  Tarmlången sjö /Se Rosendal avs. Lillängen odling
  Tarmlången sjö /Se Rosendal avs. Lillängen odling
  Tarmlången sjö /Se Rosenhill avs Lindholms stycke odling
  Tarnlangen sjö Rosenvallen torp Lindsta bäcken bäck
  Tingshallarna granitplatå /Se Rosenvall lht Lindsta skog skog
  Tingshällarna stenhällar /Se Rosenvall lht (nu riven) Lingonbackaån å
  Trappmossarna mossar Ryssvillan byggnad Lingonbackaån vattendrag
  Trappmossarna mossar Röberg avs. Lingonbacka ån vattendrag
  Traskmossen mosse /Se Röberg avs. Liss Sjön, se Börjedalssjön sjö
  Traskmossen mosse /Se Röbergstorp torp Liss-sjön, se Lillsjön sjö
  Trindmossen mosse Röbergstorp, se Röberg avs. Ljusbrunnsåsen ås
  Trindmossen mosse Rödjningen avs. Ljusmoss diket dike
  *Trosstallen gränsmärke Rödjningen, se Rönningen avs. Ljusmossen, se Djursmossen mosse
  *Trångsund del av sjö Rönningen avs. Ljusmossen mosse
  Trångsund terräng Rörbo avs. Ljusmossen mosse
  Trångsundskärret kärr Rörbo avs. Ljusmossen mosse
  Trångsundskärret kärr Sandvreten beb. Logbacken skogsbacke
  Tunsmossen mosse Sandvreten avs. Logrutan åker
  Tämlågsjön, se Tarmlången sjö Sandvreten avs Lortängen odling
  Tärnhällarna holmar Sans Souci byggnad Luckstenen förr flyttblock
  Tärnhällarna öar Siggefora Saknas Luckstenen förr flyttblock
  Tärnlågsjön, se Tarmlången sjö Siggefora gd Luckstenen förr flyttblock
  Uppsalaberget berg Siggefora gd Lundkvists-och-Huddéns holme skogsholme
  Uppsalaberget berg Siggefora gård Lunds vreten inäga
  Utterholmen holme Siggefora gård Lusbacken backe
  Utterholmen ö Siggefora, Lilla avs Lusholmen holme
  Utterhålet sund Sjötorp avs. Luspussen väg
  Utterhålet sund (?) Sjövillan lht Lustekärret (?) kärr
  Vadbäcken bäck Skogalund avs Lustekärrsbergen(?) berg
  Vallmossen mosse Skogstorp avs Lustekärrsvägen skogsväg
  Vargmötet terräng Skogstorp avs. Lusterkärret(?) kärr
  Vargmötet vägskäl /Se Skolhammar skolhus? Lybecks botten jaktpass i skog
  Vattfluckorna vattenfyllda gropar /Se Skräddarbacken torp Långholmen skogsholme
  *Viarsmossarna mossar Skräddarbacken gård Långholmen holme
  *Viarsmossen mosse Skräddartorpet bs Långhällsvreten äga
  *Viarsmossen mosse Skärbäck torp Långkärret kärr
  Vreten mosse Skärbäck gd Långkärrsbergen berg
  Vreten terräng Skärbäck förr torp, nu gård Långmossen mosse
  Ålandskärr ägomark Skärsjön, Lilla o. Stora beb. Långmossen mosse
  Ånghsiön, se Tarmlången sjö Skärsjön (Lilla, Stora), se Skärsjötorp gårdar Långmossen mosse
  Ångsjön, se Tarmlången sjö Skärsjötorp gårdar Långmossen mosse
  Älgmossen mosse Slässbo, Lilla Saknas Långrutan åker
  Älgmossen mosse Slesbo Lilla gård Långsva kärr
  *Österfora rågångsröre gränsrör Slesbo, Stora o. Lilla gårdar Långåkrarne åkrar
  *Österforarågångsrör gränsrör Slässbo Lilla Saknas Långåkrarna åkrar
  Österforasiön, se Östforasjön igenväxt sjö Slässbo, Stora Saknas Långängen odling
  Österforasiön, se Östforasjön f.d. sjö, nu göl Slesbo Stora gård Lövsalen lövskog
  Östforasjön sjö Slässbo, Lilla, Stora, se Slesbo, Lilla o. Stora gårdar Malins hål äga
  Östforasjön igenväxt sjö Smedjebacken bs Malins hålet ö (och sund?) /Se
  Östforasjön f.d. sjö, nu göl Smedsbo torp Malins vik förr odling
  Östforasjön sjö Smedsbo torp Mellanbo backen backe
  Östforasjön sjö Smedsbo avs. Mellanbo backen backe
    Smedsbo beb. Mellanbo ladan lada
    Smedstorp torp Mellanbo vreten åker
    Smedstorp beb. Mellanbo vreten åker
    Smedstorp avs. Mellanbo ängen åker
    Smedstorp avs. Mellangärdet åker
    Småängsmossarna se Stenkälls och Småängsmossarna Saknas Mellanskogen(?) skog
    Snabben lht Mellskogsbacken backe
    Snabben lht Mellanskogsgrinden grind (nu riven)
    Snabbvreten, se Snabben lht Midsommarkärret odling
    Snickars förr bs Mjölkstället skogsglänta
    Sofielund avs Moberg, Morberg skogsberg
    Sofiero avs. Moberg, Morberg skogsberg
    Sofiero avs. Moberg, Morberg skogsberg
    Sodatstugan lht Mont Blanc berg
    Solhem huggarkoja Morberg, se Moberg skogsberg
    Solliden avs. Morbolands kyrkvägen skogsstig
    Solsjö avs Morbolands skog skog
    Spjutmossen avs Morfars vreten åker
    Stationsroten lägenhetsförteckning Morfars åker åker
    Stationsroten lägenhetsförteckning Morgongåva skog skog
    Stationsroten lägenhetsförteckning Mormors åker åker
    Stationsroten lägenhetsförteckning Myrbacken åker
    Stationsroten lägenhetsförteckning Myrholmen backe
    Stationsroten lägenhetsförteckning Mältskogen, -gsbacken, -sgrind, se Mellskogen Saknas
    Stenkälls och Småängsmossarna äng Möjsjön sjö
    Stenkälls- och Småängsmossarna Saknas Möjsjön sjö
    Stensveden torp Möjsjön sjö
    Stensveden avs. Möjsjön sjö
    Stensveden avs. Möjsjö klint berg
    Stjärnhult Saknas Nordanlund inäga
    Stjärnhult gd Nordanå backen backe
    Stjärnhult gård Nordanå hagen skogsmark
    Storfallet, se Fallet avs Nordanå heden skogsmark
    Storhasselbo, se Hasselbo, Stora gård Nordanå holmarna skogsholmar
    Strand Saknas Nordanå stycke åker
    Strand gårdar Nordanå åsen rullstensås
    Strand gårdar Nordanå äng förr äng, nu odlad mark
    Strand gårdar Nordens teg åker
    Stövelbo eller Lindsta Saknas Norrbo kärr kärr
    Stövelbo, se Lindsta gård Norrbo ladan lada
    Stöfvelbo eller Lindsta, se 1 Lindsta Saknas Norrbo mossen odling
    Sunnansjö torp Norrgärdet åker
    Sunnansjö avs. Norrkälla(n) källa
    Sunnansjö f.d. torp, nu avs. Norrkälla[n] källa mm
    Svältkärret öknamn på Eklundshov Norrmossen mossar
    Sågtorpet beb. Norrängen odling
    Sågtorpet avs. Norrängen odling
    Sågtorpet avs. Norrängen odling
    Säbovik torp Notholmen holme
    Säbovik gd Nya ån å
    Säbovik f.d. skattetorp Nygrens åker åker
    Sättersbo bs Nygärdet åker
    Tallbacken avs Nötholmen holme
    Tallbacken lht Olles kärr kärr
    Tallbo bs Ormgropen f.d. iskällare
    Templet, se Asplund bs Ormudden udde
    Torpet gd Oxberget berg
    Torpet gård Oxbrunn förr mosse, nu odling
    Trehus lht Paraplybacken backe
    Uggelbo torp Parken skogsmark
    Uggelbo torp? Patronbacken backe
    Uggelbo f.d. torp Patronbacken backe
    Vackerå Saknas Pilströms backen backe
    Vackerå gd Pilströms backen backe
    Vackerå gd Pipan åker
    Vackerå gård Piphuvudet åker
    Varsta by Porsmossen mosse
    Viken gård Porsmossen mosse
    Vilan avs Porslinsbron bro
    Villa Hundbo lht Prästgårds ån å
    Västerbo lht Prästmossen mosse
    Zettersbo bs Prästskogen skog
    Zettersbo, se Sättersbo bs Prästskogen skog
    Åkerbo beb. Pålröret gränsrör och odling
    Åkerbo lht Ramsjön, Lilla sjö
    Åkerbo avs Ramsjö, Lilla sjö
    Åkerbo lht Ramsjön, Lilla sjö
    Ängsbacka lht Ramsjön, Stora sjö
    Ängsbacka lht Ramsjö, Stora sjö
    Ängshällen bs Ramsjön, Stora sjö
    Ängshällen bs Ramsmossberget, Lilla berg
    Ön skogvaktarboställe Ramsmossen mosse
    Ön gd Ramsmossen mosse
    Ön gård Ramsmossen mosse
    Österbo lht Ramsmossen mosse
    Österkärr beb. Ramsmossen, Lilla, se Ramsmossen mosse
    Österfora Saknas Ramsmoss sjöarna sjöar
    Östfora säteri Ramsmossjön, Lilla o. Stora sjö
    Östfora säteri Remmem åker
    Östfora säteri Risbergsbo backen backe
    Östfora Saknas Risbergsbo flyret sumpmark
    Östfora, Gamla, se Gammelgården lhtr Risbergsbo äng förr slåtteräng, nu åker
    Östfora, Nya gård Risbron bro
      Rosenbacka holmarne skogsholmar
      Rosenbacka mossen mosse
      Rotviken vik och odlad mark därinvid
      Rotviksbergen skogsmark
      Rotvikshagen hage
      Rudan, Stora och Lilla, se Rudorne odlingar
      Rudorne förr slåtterängar, nu odlingar
      Rudorne förr slåtterängar, nu odlingar
      Rylogen torklada
      Ryssland åker
      Ryttmästarröret gränsrör (och berg)
      Ryvreten åker
      Rändiln åker
      Rävudden skogsudde
      Röbergssvängen vägkrök
      Röbäck bäck
      Rödmossen mosse
      Rödmossen mosse
      Rönningen odling
      Rörpipan odling
      Salahålet åkrar
      Sandtorpshagen skogsmark
      Sandvreten äga
      Sandvreten odling
      Sandvägen väg
      Sankmossen mosse
      Sankmossen mosse
      Sibirien åker
      Siggefora norrmossen mosse
      Siggeforasjön sjö
      Siggeforasjön sjö
      Siggeforasjön sjö
      Siggeforasjön sjö
      Siggeforaskogen skog
      Sjudartäppan skogsglänta
      Sjöflyret sumpig ägomark
      Sjökilen åker
      Sjölandet åker
      Sjömossen mosse
      Sjövreten odling
      Sjövreten inäga
      Sjöåkern åker
      Skallmossen mosse
      Skarphagen förr hage
      Skarpvreten inäga
      Skeppsståndet berg(?)
      Skeppståndet berg(?)
      Skidbacken backe
      Skillsta tegen åkerteg
      Skitstycket åker
      Skittingsnaret, Skittingsvägen (?) bäck (väg)
      Skogsvreten åker
      Skomakarviken vik
      Skornome teg odling
      Skräddabacks mossen mosse
      Skumpvreten inäga
      Skvalbron bro
      Skyttingsnaret(?) kärr och bäck
      Skyttingsnaret (?) kärr och bäck
      Skyttingsnarsvägen (?) väg
      Skärsjö mossen mosse
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Slesbo mossen mosse
      Slåtterkärren kärr, f.d. slåtterängar
      Slätängen slåtteräng
      Slätängsladorna förr lador
      Smedbacksvreten, se Smedtäppan åkervret
      Smedgärdet gärde
      Smedsbomossen mosse
      Smedtäppan åkervret
      Smibacken, se Smedtäppan åkervret
      Smigärdet gärde
      Smihagen, se Smigärdet betesmark
      Smikärret åker
      Smivreten åker
      Småängarne ängar
      Smörgåssten sten
      Snabbfallet skogsfall
      Snabbvreten odling
      Snytan hage
      Snytgrind förr grind
      Sockerhagen hage
      Sockerhagskällan källa
      Soldatberget berg
      Soldatkärret kärr
      Soldatkärret slåtteräng
      Soldattäppan skogsglänta
      Soldatängen skogsmark m.m.
      Spjutmossen mosse
      Spjutmossen mosse
      Spjutmossen mosse
      Spångmossen, se Spängermossen mosse, äng
      Spångmossen äng
      Spångmossen äng
      Spångmossen mosse
      Spångtäppan åker
      Spångtäppsbergen berg
      Spångtäppsskiftet åker
      Spängermossen äng, mosse
      Spängermossen mosse
      Spängermossen mosse
      Spängermossen mosse
      Spängermossen mosse
      Spängermossen, se Spångmossen mosse
      Spängermossholmen holme
      Spängren broar
      Spögubbskärret kärr
      Stathålet åkrar
      Stendal åker
      Stenharedamm fördämning
      Stenharedamm fördämning
      Stenkällan inäga
      Stenkälls o. Småängsmossarne lägenhet
      Stenstugan flyttblock med grotta
      Stensbacken förr slåtteräng(?)
      Stensvedkärret kärr
      Stjärnhults källan källa
      Stjärnhults skog skog
      Stjärnhults äng odling
      Stockkärret sumpmark
      Stockkärrs källan källa
      Stora stenstycket åker
      Stora stenåkern åker
      Stora vreten åker
      Storhagarne förr hagar
      Storholmen holme
      Storholmen skog
      Stroholmen holme
      Storkärret kärr
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storpussvägen väg
      Storsva kärr
      Storåkern åker
      Storängen åker
      Storängen odling
      Strandholmen, se Storholmen holme
      Strandsjön sjö
      Strandsjön sjö
      Strandsjön sjö
      Strandsjön sjö
      Strands kil(en) skogsmark
      Strandtäppan åker
      Stubbkärret kärr
      Stubbrutan åker
      Styggkärret odling(?)
      Styggkärret kärr
      Styggkärret eller Helminedal odling
      Styggkärrskällorna källor
      Suggmossbacken, Suggmossåsen skogshöjd
      Suggmossen mosse
      Svartdiket dike
      Svartkärret odling
      Svartvik[en] vik
      Svartviksmossen mosse
      Sågbacken backe
      Sågtäppan åker(?)
      Sånkmossen mosse
      Sätrarne förr betesmark
      Sättersbo kärr kärr
      Sörbraksmossen, se Torraksmossen mosse
      Sörbraksmossen mosse
      Sörhagen betesmark (skog)
      Sörkärret odling
      Sörmossen mosse
      Sörskogen skogsmark
      Tabbisbron(?) bro
      Tabbismossen (?) mosse
      Tabbismossen (?) mosse
      Tackhagen betesmark
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallmossen mosse
      Tallraksmossen mosse
      Tarmlången sjö
      Tarmlången sjö
      Tarmlången sjö
      Tarmlångsbäcken bäck
      Tempelholmen holme
      Tempelholmen holme
      Tinlogen, se Tiondelogen förr tiondelada
      Tingshällarna bergsplatå
      Tingshällarne fornminne
      Tinlogsgrinden förr grind
      Tiondelogen förr tiondelada
      Tjuvbackarna backar
      Tjuvbacken backe
      Tjuvbackskärr kärr
      Tjärdalen åker
      Tjärfabriksbacken skogsbacke, vägbacke
      Tjärfabriksbacken skogsbacke, vägbacke
      Tomhagsmossen mosse
      Torpkärret kärr
      Torraksmossen mosse
      Trappberget berg
      Trappmossarne mossar
      Traskmossen mosse
      Trindmossen mosse
      Trindmossen mosse
      Troldansarberget skogsberg
      Trolldansarmyran myr
      Trångsund odlad mark
      Trångsunds ladan lada
      Tunmossen, se Tunsmossen mosse
      Tunnlandsåkern åker
      Tunsmossen mosse
      Tunsmossen mosse
      Tunsmossen = Tunmossen mosse
      Tuppen sten
      Tvillingbottnarne kolbottnar
      Tvåöre[n], Tvåöringen åker
      Tändsticksodlingen odling
      Täpporne, se Allmänningstäpporne skogsgläntor
      Täpporne odlingar
      Tärnholmen holme
      Tärnhällen, Tärnhällarne hällar
      Tärnhällen holme
      Uggelbo bäcken bäck
      Uggelbo mossen mosse (delvis odlad)
      Uppsalabergen berg
      Uppsalaberget berg
      Uppsalaberget berg
      Utterholmen holme
      Utterhålet holme
      Utterhålet sund
      Uvmossen mosse
      Vabäcken bäck
      Vad f.d. vad, nu bro och åkrar
      Vadbron landsvägsbro
      Vadbäcken bäck
      Vadgrinden förr grind
      Vadkällan källa
      Valborgsmärroberget berg
      Vallgrinden grind
      Valtkärret(?), se Vattkärret äga
      Varggropen, se Ormgropen f.d. iskällare
      Varggården f.d. varggård
      Vargmötet vägskäl
      Vattfluckorna vattenfyllda gropar eller sänkor
      Vattkärret avs.
      Videholmen holme
      Viken odling
      Vitmossrutan åker
      Vägrutan åker
      Vägvisarbacken backe
      Vägvisgärdet gärde
      Västerås maskiners skog, se Morgongåva skog skog
      Västerängen odling
      Västängen åker
      Zettersbo kärr, se Sättersbo kärr kärr
      Ådalen dalsänka
      Ålands kärr odling
      Ålands kärrs backen backe i väg
      Åmans källan källa
      Åmunnen utflöde
      Åsvreten inäga
      Älgbacken skogsbacke
      Älvkvarnskällan källa
      Älvkvarnskärret kärr
      Ängshälls ladan lada
      Ängskällan källa
      Öbacken backe
      Östfora mossen odling (förr mosse)
      Östfora norrmossen mosse
      Östforasjön sjö
      Östforasjön sjö
      Östforasjön förr sjö
      Östforaån å
      Östforaån Jumkilsåns övre lopp
      Östfora ån vattendrag
      Övra gärdet gärde
      Övra skogen skogsmark

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.