ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åkerby socken : Bälinge härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 317 st Naturnamn: 60 st Bebyggelsenamn: 119 st Naturnamn: 68 st
Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Åkerby sn Banga måsa, se Bångmossarna mossar Åkerby socken sn Akademigärdet åker
Åkerby sn Banga Siöön, se Bången sjö Åkerby sn Bergsåkern åker
Åkerby sn /Se Berga äng äng Åkerby socken Björkbyfjäll åker
Åkerby sn Broksten sten Åkerby sn Brandells väg förr väg
Åkerby sn *Brokstensröret rör Åkerby sn Brandells äng åker
Åkerby sn? *Brokstensröret gränsmärke Åkerborna inbyggarbeteckning Brobyängen åker
Åkerby sn Bånga Måsan, se Bångmossarna mossmark Åkerbyhönsen inbyggarbeteckning Broksten sten
Åkerby sn bånga måssen, se Bångmossarna mossor Syltarna inbyggarbeteckning Djärvens vreten åker
Åkerby sn Bånga Siön, se Bången sjö Akademigården gård Flanket åker
Åkerby sn Bångasiön, se Bången sjö Baddet, se Grönviken bs Flånkbacken åker
Åkerby socken Bången sjö Beckåker, se Nyåker, Lilla gård Flånket åkerlinda
Åkerby socken Bången sjö Berga Saknas Furutorgsröset gränsröse
?Åkerby sn Bången sjö Berga gd Fördelstäppan åker?
?Åkerby sn Bången sjö Berga gd Gröna vägen landsväg
Åkerby sn Bången sjö Berga Saknas Handelsbodåkern åker
Åkerby sn Bången sjö Berga by Holmsta fjäll åker
Åkerby sn /Se Bången sjö Bergshyddan lht Holmsta spång förr spång
Åkerby sn Bången sjö Bergshyddan lht Hägers äng åker
Åkerby sn Bången sjö Blåbandsstugan, se Bergshyddan lht Jumkilsån å
Åkerby sn Bångmossarna mossar Bodarna Saknas Jumkilsån å
Åkerby sn Bångmossarna mossar Bodarne bebyggelse Kallmossarne Saknas
Åkerby sn Bångmossarna mossar Bodarna Saknas Kroksta äng Saknas
Åkerby sn Bångmossarna mosse Bodarna jr enhet Kungsängen äng
Åkerby sn Bångmossarna mosse Bodgården stuga Kyrkkullen åkerbacke
Åkerby sn Bång Siön, se Bången sjö Brandells gård Kyrkvägen förr gångväg
?Åkerby sn /Se *(Kullviksängarna eller) Djupdalsängarna ängsmarker Brittgården Saknas Lintygåkrarna åkrar
Åkerby sn *Djupmyrsröret gränsmärke Brogård lht Långhoven åker
Åkerby sn *Djupviksröret rör Bäckåker, se Nyåker, Lilla gård Löpsbron bro
Åkerby sn Föresängen Saknas /Se Dahls, se Dahls stuga lht Löten åker
Åkerby socken Försängen ängsområde /Se Dahls stuga lht Nyäng äng
Åkerby sn Hjälthed gränsmärke Danviken gård Pinnmobacken, se Kyrkkullen åkerbacke
Åkerby sn *Hjälteedsröret gränsmärke Danviken gård Prästgårdskullen, se Kyrkkullen åkerbacke
Åkerby sn *Hjältehedsröret rör Danvikshemmanet, se Danviken gård Pålbrunnen förr brunn
Åkerby sn *Hjälthedsröret gränsmärke Eriksberg avs., f.d. dragonbost. Sjurfetan åker
Åkerby sn Hjältmossen, jfr *Hjältehedsröret mosse Fattigstugan stuga Sjufetarne gärde
Åkerby sn Hjältmosstäppan mosse Fridhem lht Sjufetarna, se Åskiftet åkrar
Åkerby sn Jumkilsån å Grindstugan förr stuga Skeppshögen åkerbacke
Åkerby sn Jumkilsån å Gröndal lht Skeppskullarna gravfält
Åkerby sn *Kiosselröret gränsmärke Grönviken lht Skeppskullarna forngravar
Åkerby sn Kittelröret råmärke Grönviken bs ?Smedbacken (Smedjebacken) åkerbacke
Åkerby sn Kittelröret gränsmärke Grönviken torp Smedjeåkern åker
Åkerby sn Kittelröret röse Hellströms gård Snetäppan åker(?)
Åkerby sn *Kolbotnsröret gränsrör Hjälmsta Saknas Soldattäppan trädgård
Åkerby sn *Kolbottensröret rör Hjälmsta Saknas Spjällen åkrar
Åkerby sn *Kullviksängarna (eller Djupdalsängarna) ängsmarker Hjälmsta Saknas Stegeln förr avrättningsplats
Aker, se Åkerby sn Kåttet R.t., se Kittelröret gränsmärke Hjälmsta by Storåkern åker
Åkerby sn Lafsbron, se Löppsbron bro Hjelmstedts, se Nyåker, Stora gård Stuvarna åker
Åkerby sn Långmossen mosse Hovslagarens lht Sundbrobäcken bäck
Åkerby sn Löppsbron bro /Se Hägers förr stuga Söderbybacken höjd med lht
Åker sn Löppsbron bro /Se Jan-Eriks, se Svängen(s) gård Söderbybacken åkerbacke
?Åkerby sn Löppsbron bro /Se Jan-Erikskroken, se Svängen(s) gård Söderbygärdet åker
?Åkerby sn Löppsbron bro /Se Kilsberg lht Sörby mossen mosse
Åkerby sn Löppsbron bro /Se Klockarebol åkerfjällar Tunavägen väg
Åkerby sn Löppsbron bro /Se Klockarebol Saknas Tusken åker
?Åkerby sn *Prästens äng äng Klockarebol lht Tusken åker
Åkerby sn Stormossen ägomark Klockarbolet åkermark Tuskenbuk åker
Åkerby sn *Tungelbo ängar ängsmark Klockarens vret, se Klockarebol lht Tavelbordet åker
Åkerby sn åboga ängar, se Åbågarna ängsmark Klockarfjäll(en), se Klockarebol lht Udden åker
Åkerby sn Åbågarna ängsmark Klockartegen, se Klockarebol lht Uggelstabacken åker
Åkerby sn   Kroksta Saknas Uggelsta bron lvg bro
Åkerby sn   Kroksta, jfr Rotbacken gd Vadstället förr vad
Åkerby sn   Kroksta Saknas Vallbomässberget berg
Åkerby socken /Se   Kroksta by Åbågarne ängar
Åkerby sn /Se   Kvickens stuga stuga Åkerbybacken backe
Åkerby sn /Se   Lars Pers gård Åkerbybron lvg bro
Åkerby sn /Se   Nyberg lht Åskiftet åkrar
Åkerby sn /Se   Nybo lht Äskelundavägen väg
Åkerby sn /Se   Nybo torp  
Åkerby sn /Se   Nyborg lht  
Åkerby sn /Se   Nybygget avs. f. bs.  
Åkerby kyrka kyrka /Se   Nyslätt lht  
Åkerby kyrka kyrka /Se   Nyslätt gd?  
Berga gård   Nyåker gårdar  
Berga gård   Nyåker, Lilla gård  
Berga gård   Nyåker, Lilla gård  
Berga gård   Nyåker, Lilla gård  
Berga gård   Nyåker, Stora gård i Åkerbyby  
Berga gd   Nyåker, Stora gård  
Berga gård   Nyåkers kvarn kvarn  
Berga gård   Nyåkers kvarn kvarn  
Berga gd   Pip-Jans, se Svängen(s) gård  
Berga gd   Prästgården Saknas  
Berga by   Prästgården Saknas  
Berga by   Prästgården Saknas  
Berga by   Prästgården gård  
Berga g   Rotbacken gd  
Berga gd   Rotbacken gård  
Bärga g   Skrubbens gård  
Berga by   Solberg lht, f.d. dragonbost.  
Berga jordagods   Spångens förr stuga  
Berga jordagods   Stridens koja förr stuga  
Berga by   Svängen(s) gård  
Berga by   Svängen(s) gård  
?Berga gård   Sylta Saknas  
Berga gd /Se   Sylta Saknas  
Berga gd /Se   Sylta by /Se  
Berga gd /Se   Syskonhemmet lht  
Berga Saknas /Se   Syskonhemmet lht  
Boda gård   Sätrarne lht  
Bodarne (förr Boda) gård   Söderby Saknas  
?Hjälmsta by   Söderby Saknas  
Hjälmsta by   Söderby by  
Hjelmsta by   Söderbybacken lhtr  
Hjälmsta by   Söderbylund lht  
Hjälmsta by   Tallbacken gård  
Hjälmsta by   Tallbacken gård  
Hjälmsta by   Tre-gånger-Lars, se Rotbacken gård  
Hjälmsta by   Trysta Saknas  
Hjälmsta by   Trysta Saknas  
Hjälmsta by   Trysta by  
Hjälmsta by   Uggelsta Saknas  
Hjälmsta by   Uggelsta Saknas  
Hjälmsta by   Uggelsta by  
Hjälmsta by   Vervik Saknas  
Hjälmsta by   Åkerbybyn Saknas  
Hjälmsta by   Åkerbyby Saknas  
Hjälmsta by   Åkerby by Saknas  
Hjelmsta by   Åkerby by by  
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by      
Hjälmsta by /Se      
Hjälmsta by /Se      
Hjälmsta by /Se      
Kilsberg f.d. torp?      
»kroesta», se Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
?Kroksta by      
?Kroksta by      
?Kroksta by      
Kroksta by      
Krokstad by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by      
Kroksta by /Se      
Kroksta by /Se      
Kroksta by /Se      
Kroksta by /Se      
Kroksta by /Se      
Kroksta by /Se      
Kroksta Saknas /Se      
Prästgården prästgård /Se      
Sylta by?      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by /Se      
Sylta Saknas /Se      
Sylta by /Se      
Sylta by /Se      
Sylta by /Se      
Sylta by /Se      
Sylta by /Se      
Sylta by /Se      
?Söderby by      
?Söderby by      
Sörby by      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby by      
Sörby by      
Söderby by      
Söderby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
?Söderby by      
Sörby by      
Söderby by      
Sörby by      
?Sörby by      
Söderby by      
Söderby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby gd      
Sörby by      
Sörby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by /Se      
Söderby Saknas /Se      
Trysta by      
?Trysta by      
?Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
?Trysta by      
Trystad g      
Trysta by      
Trysta gd      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta gd      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta by      
Trysta gd      
Trysta gd      
Trysta gd      
Trysta gd      
Trysta gd      
Trysta by /Se      
?Trysta by /Se      
Trysta by /Se      
Trysta by /Se      
Trysta by /Se      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by /Se      
Uggelsta by /Se      
Uggelsta by /Se      
Åkerby by o. sn      
Åkerby by och sn      
?Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby jordagods      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby kyrkby      
Åkerby by /Se      
Åkerby by /Se      
Åkerby by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.