ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gamla Uppsala : Vaksala härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 716 st Naturnamn: 143 st Bebyggelsenamn: 318 st Naturnamn: 332 st
Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Gamla Uppsala sn Gamla Uppsala sn /Se Gamla Uppsala traktnamn Adils väg väg
Gamla Uppsala Saknas *Skogen Allvelösan skogsområde Gamla Uppsala samhälle Alhagen hagmark
(Gamla) Uppsala Saknas *Allfwelösan skogsmark /Se Gamla Uppsala församl. /Se Anderbacken ås
Gamla Upsala st *Allfwelösan skogsmark /Se Gamla Uppsala socken Aspbacken backe
Uppsala, Gamla sn Berget bergshöjd? Gamla Upsala Socken socken Bagarbacken backe
Uppsala, Gamla sn *Björkby å = Fyrisån å Gamla Uppsala sn Balders väg väg
Uppsala, Gamla sn *Blota brunnen förr brunn /Se Gamla Upsala pannkakor inbyggarbeteckning /Se Bastubacken backe
Uppsala, Gamla sn *Blotabrunn förr brunn /Se Gamla Uppsala pannkakor inbyggarbeteckning Berget bergknalle
Uppsala, Gamla sn *Blotabrun brunn /Se Gamla Uppsala pannkakor inbyggarbeteckning Berghagen hagmark
Uppsala, Gamla sn Blota brunn forntida brunn /Se Gamla Uppsala skinnblacker inbyggarbeteckning Berlintäppan åker
Uppsala, Gamla sn +Blotabrunn brunn /Se Adilsborg lht Björkbacken Saknas
Uppsala, Gamla sn Bärby äng äng Almeberg lht Björklingevägen = Gävlevägen väg
Uppsala, Gamla sn *Dalafladha förr åker Aluneborg lht Björklund äng
Uppsala, Gamla sn Dalafladha förr åker Alphyddan lht Blyttjan ängsmark
Uppsala, Gamla sn Domarhögen gravhög /Se Amerikanarhemmanet gård Blåbärsåsen grusås
Uppsala, Gamla sn Drottning Disas Somna, se Samman å /Se Anderstugan lht Blåsenhus grusås
Uppsala, Gamla sn Elglösan, se *Allfwelösan skogsmark Anneberg lht Bodamossen Saknas
Uppsala, Gamla sn *Elglösan skogsmark /Se Annedal lht Bondkroken krök
Uppsala, Gamla sn Elglöse Marken, se *Allfwelösan skogsmark Annilund lht Bredåkerspark skog
Uppsala, Gamla sn *Elglöse Marken skogsmark /Se Backgården bebyggelse Brickan ängsmark
Uppsala, Gamla sn *Ensta Grind Saknas Backgården f.d. gård Bringasgölen göl
Uppsala, Gamla sn *Ensta ägor Saknas Bageriet lht Brusvreten åker
Uppsala, Gamla sn Erna bro, se Ärna-bron bro Bergalund lht Brända backen backe
Uppsala, Gamla sn Flygarbacken backe Berget Saknas Brötonsa åkrar
Uppsala, Gamla sn Framskogen skog Björkby eller Ulfva Saknas Byggmyrkärret kärr
Uppsala, Gamla sn Frös hög konungshög /Se Björkby gårdar Bälingevägen väg
Uppsala, Gamla sn Frös hög gravhög /Se Björkby by Dragonhagen betesmark
Uppsala, Gamla sn Fröshögarna gammalt namn på Kungshögarna /Se Björkby, Nedra gårdar Dragonåkern åker
Uppsala, Gamla sn *Full (Fuld) del av Fyrisån /Se Björkhamra avs Duvbodaodlingen inäga
Uppsala, Gamla sn *Fullerö Bys Gärde Saknas Björkänget lht Dygroparna kärr
Uppsala, Gamla sn Fullerömyren ägomark Blomsberg lht Dyjordkärret Saknas
Uppsala, Gamla sn Fyrisvall(arna) Saknas /Se Bläckhornet lht Dykärret Saknas
Uppsala, Gamla sn Fyrisvallarna Saknas Bläckhornet lht Ekorrskiftet åkrar
Uppsala, Gamla sn Fyris vall slätt kring Gamla Uppsala kyrka /Se Bodarna bebyggelse Enkällan källa
Uppsala, Gamla sn *Fyrisvall slätt /Se Bohmans villa lht Ensta dammbord damm
Uppsala, Gamla sn *Fyrisvallarna Saknas /Se Borgen lht Ensta-vad vad
Uppsala, Gamla sn Fyrisvall slätt /Se Bramstorp lht Enstavägen väg
Uppsala, Gamla sn *Fyrisvall slätt /Se Bredablick lht Ernlundsvreten åker
Uppsala, Gamla sn *Fyrisvallarna slätt /Se Bredåker Saknas Faxan åkrar
/Gamla?/ Uppsala Saknas *Fyrisvall slätt /Se Bredåker bebyggelse Faxan utjord
Uppsala, Gamla sn Föresäng äng Bredåkers fjäll lht Faxan, Nedra åkrar
Uppsala, Gamla sn *Gamla Uppsala Bys gärde Saknas Brogård Saknas Faxkullen jordhöjd
Uppsala, Gamla sn Gamla Uppsala kvarn Saknas Brogård, se 10 Hembringe fst. Faxorna åkrar
Uppsala, Gamla sn Gamla Uppsala kvarn f. kvarn Bärby bebyggelse Fjällen utjord
Gamla Uppsala sn Gamla Uppsala kvarn Saknas Bärby gårdar Fjärde kärret kärr
Uppsala, Gamla sn Gamla Uppsala Kvarn Saknas Bärby by /Se Flinkbacken backe
Uppsala, Gamla sn Gamla Uppsala Kvarn Saknas Bönhuset missionshus Fornbodabacken backe
Uppsala, Gamla sn Gammalgården terräng Dalagården lht Framskogen skog
Gamla Upsala sn Grophögen gravhög /Se Disagården hembygdsgård Frejs hög gravhög
Gamla Upsala sn Gubbacken backe Duvboda gård Frejs hög gravhög
Gamla Upsala sn Kasberget, se Kastellberget äldre namn på Kastellberget?, höjd Duvboda Saknas Frommens backe backe
Gamla Upsala sn Kaseldberget, se Kastelllberget äldre namn på Kastellberget?, höjd Duvboda bebyggelse Fulleröbacken backe
Uppsala, Gamla sn Kastellberget höjd /Se Ekeberga lht Fulleröhammarn ås
Uppsala, Gamla sn Klockarhögen gravhög /Se Ekeby Saknas Fullerö-myran Saknas
Gamla Upsala sn Konungshöger kulle Ekeby bebyggelse Fullerö ängar ängsmark
Uppsala, Gamla sn Krokikehagen terräng Ekebyholm avs., lght Fyrisån, se Ån å
(Gamla?) Uppsala Saknas Kungshögarna gravhögar /Se Ensta gårdar Galgvreten åker
Gamla Uppsala sn Kungshögen Saknas Ensta bebyggelse Galgvretsbacken backe
Uppsala, Gamla förr sn, nu förs. Kungshögarna ättehögar /Se Enstaholm lht Gamla lagårn badställe
Uppsala, Gamla sn Kungshögarna gravhögar /Se Enstalund lgh-er Gammal-Snyggens åker
Uppsala, Gamla förs. *Kungsåder å och båtled /Se Ensta soldattorp lgh Gossängs hage Saknas
Uppsala, Gamla sn »Lits gärdet» åker /Se Eriksberg gård Gropgårnsmossen Saknas
Gamla Uppsala sn Lits gärdet gärde /Se Eriksberg avs Gråten åker
Uppsala, Gamla sn Lundboda park park Erikshov lht Gräsvägen gångstig
Uppsala, Gamla sn *Minursbrunn förr brunn /Se Erna gårdar Gröna vägen stig
Gamla Uppsala förs. *Minnurs(z)brun brunn /Se Faxan avs. Gåsgärdet åker
Uppsala, Gamla förs. Minnurs brunn brunn /Se Fjällhaga lht Gärdet åker
Uppsala, Gamla sn + Minnursbrunn brunn /Se Fornboda lht Gärsbacken backe
Uppsala, Gamla förr sn *Myrbykällan kallkälla Fredriksberg avs Gässvad vadställe
Gamla Uppsala förs. Nybygärdet gärde /Se Fredriksdal Saknas Gässvad kungsfjäll åkrar
Uppsala, Gamla sn *Odens brunn förr brunn /Se Frejsdal lht Gävlevägen väg
Uppsala, Gamla sn Odins brunn källa /Se Fridala lht Gökullavägen väg
Uppsala, Gamla sn Odins brunn källa /Se Fridhem avs. Hagberget skogbevuxen bergshöjd
Gamla Uppsala förs. *Odens helga lund Saknas /Se Fridhult lht Hammargärdet Saknas
Uppsala, Gamla sn Odens hög kungshög /Se Fridhyddan lht Hammarhagen hage
Gamla Uppsala by, sn Odenshögen gravhög /Se Fullerö traktnamn Hammars-tät fägata
Uppsala, Gamla sn Odens hög gravhög /Se Fullerö bebyggelse Hammarvretarna åkrar
Uppsala, Gamla sn Odins hög gravhög /Se Fullerö by Haraldsvad vad
Gamla Uppsala sn *Offerbrunnen förr brunn /Se Fulleröbacken avs Hemringe-Faxan åker
Uppsala, Gamla sn Offerlunden lund /Se Furulund lht Hemringeplöjet åkermark
Gamla Uppsala sn »Offnanberga» förr jord /Se Fågelsången lht Hemringevägen väg
Gamla Uppsala sn [Riddarefiellen] Saknas Gamla skolan Saknas Hemskogen skog
Gamla Uppsala sn /Se Råby park park Uppsalaby Gamla el. Tunaberg, (Uppsala by Gamla) Saknas Hemängen ängsmark
Uppsala, Gamla sn Röboåsen ås /Se Gamla Upsala by Saknas Hemängen ängsmark
Gamla Uppsala sn *Salakulzfiel ängsfjäll Gamla Uppsala by Saknas Herrhagen Saknas
Uppsala, Gamla förs. Salakulzfield förr ängsfjäll Gamla Uppsala by Saknas Holmen holme
Uppsala, Gamla socken »Salakulzfiælden» förr ängsfjäll Gamlis slangord för Gla Upsala by Husby-Faxen åkrar
Uppsala, Gamla socken Samnabäcken Saknas /Se Gammelbyn = Gamla Upsala by Saknas Husby ägrde Saknas
Gamla Uppsala f. sn Samnan å /Se Gammelträdgården villasamhälle Husbykälla källa
Uppsala, Gamla socken Samnan bäck /Se Granelund lght Husbyrännan bäck
Uppsala, Gamla sn Samnan bäck /Se Gropgården f.d. gård Högarna vid Gamla Uppsala Saknas
Uppsala, Gamla sn Samnan å /Se Gropgårdsmossen äng Igelkärret kärr
Uppsala, Gamla sn Samnan å /Se Gunnarsro lht Igelängen Saknas
Uppsala, Gamla sn Samnan vattendrag /Se Gröna gång lht Jerusalem skog
Uppsala, Gamla sn Samnan bäck Gustafsberg gård Johannesdal dal
Uppsala, Gamla förs. »scarpaloster» förr ägoområde /Se Gustavsberg Saknas Jägarhagen hage
Gamla Uppsala sn scarpaloster förr ägoområde /Se Gärdet gård Jägmästarhagen hage
Gamla Uppsala sn Schermans bro bro Gässvad gård Kalifornien ängsmark
Gamla Uppsala sn Sehlstedtsgatan gata /Se Gökulla akademihemman Kalmarpussen (se Kalvmyrpussen) Saknas
Gamla Uppsala sn Siermans bro, se Schermans bro bro Gökulla Saknas Kalvmyrkärret (se Kalvmyrpussen o. Kalmarpussen) Saknas
Gamla Upsala sn *Skärnabron bro Gökulla Saknas Kalvmyrpussen kärr
Gamla Uppsala sn Sponge höge hage förr lht Haga lht Karlbergshagen betesmark
?Bärby gd »Sponge höge hage» lokalitet /Se Hammarlund avs Karlssons backen inägor
Gamla Upsala sn Spongha högha terräng? Hamra avs Kastenhov sandgrop
Gamla Upsala sn Stiernans broo, se *Skärnabron bro Hembringe gårdar Kilen åker
Uppsala, Gamla sn Storhögen gravhög /Se Hembringe fst. Kilen åker
Uppsala, Gamla förs. ?Storskogen skogsområde Hemgården lht Kilen kil
Gamla Uppsala sn Storskogen skog Hemriksberg Saknas Kilskiftet åker
Uppsala, Gamla förs. Svartbäcken bäck Husby by och gårdar Klubbhålet åker
Gamla Uppsala förr sn Svartbäcken förr bäck /Se Husby soldatstuga t Knutlösagärdet åker
Gamla Uppsala sn Svartbäcken bäck Husby bebyggelse Kohagen hagmark
Gamla Uppsala sn Sveriges hjärta gärde /Se Hvilan, se Vilan Saknas Kopinkärret skog
Gamla Uppsala förs. *Temboland utjord Hämringe Saknas Kopparberget berg
Gamla Upsala sn *Temboland utjord Hämringe bebyggelse Kosvängen ängsmark
Gamla Uppsala sn *Temboland utjord Härligheten Saknas Krokikebacken skogsbacke
Gamla Uppsala sn Tingshögen fornminne /Se Hörnan lht Kungsgårdsbrunnen Saknas
Uppsala, Gamla förs. Tingshögen hög /Se Jerk-Anders hemmanet gård Kungsgårdsgärdet Saknas
Gamla Uppsala sn Tingsslätten åkerområde /Se Jerk-Pers hemmanet gård Kutarbacken backe
Gamla Uppsala sn Tors hög kungshög /Se Johanneslund lht Kvarnbacken backe
Uppsala, Gamla sn Tors hög gravhög /Se Johannisberg boställe Kvarnbacks-stycket åker
Gamla Uppsala förs. Tunåsen ås /Se Johannisberg bebyggelse Kvarndammen damm
Gamla Uppsala förr sn Tunåsen ås /Se Johannislund avs., gård Kyrkhögen kulle
Gamla Uppsala förr sn Tunaåsen ås Karlsborg lht Källarbacken backe
Gamla Uppsala förr sn Tunåsen ås /Se Klartorp avs Källränniln bäck
Uppsala, Gamla Saknas Tunaåsen ås /Se Klockarebol Saknas Källtomten äng
Uppsala, Gamla sn Tunåsen ås /Se Klockargården lht Källvreten vret
Uppsala, Gamla, kyrka kyrka »Uppsala bräcka» backsluttning? /Se Klostret lht Källåkrarna åkrar
Gamla Uppsala sn Uppsala högar gravhögar /Se Knutlösa gård Landsvägen väg
Uppsala, Gamla förs. Uppsala högar Saknas /Se Komministerboställe, se Lilla Prästgården Saknas Levéns backe skogsbacke
Uppsala, Gamla sn Uppsala högar gravhögar /Se Krokeke bebyggelse Likbacken backe
Uppsala, Gamla sn /Se Uppsala högar Saknas /Se Krokeke gård Lillkärret kärr
Uppsala, Gamla sn *Urddalsbrunnen förr brunn /Se Kråkslottet lht Lillsträcken strömfåra
Uppsala, Gamla sn *Vrdalszbrunn brunn /Se Kungsdal avs Lillvad vad
Uppsala, Gamla förr kungsgård Urdalsbrunn offerbrunn /Se Kungsgården gårdar Lillvad vadställe
Uppsala, Gamla sn +Urdalsbrunn brunn /Se Kungsgården Saknas Lindbloms backe backe
Uppsala, Gamla sn Vallsängen ängsområde /Se Kungsgården bebyggelse Linders berget bergshöjd
Uppsala, Gamla sn Visdomskällan förr källa /Se Kungsvall avs. Lisslöten hagmark
Gamla Uppsala sn åmete, se Åmotet sammanflöde Kvarngården gård Lundbacken skogsbacke
Gamla Uppsala sn Åmotet sammanflöde av åar Kypängsmyren Saknas Lundberget bergshöjd
Uppsala, Gamla sn Åmotet sammanflöde Kypängsmyren äng Lundbergs-vreten åker
Uppsala, Gamla sn Ärna-bron bro Kyrkbyn Saknas Lundboda-hagen Saknas
Uppsala, Gamla sn *Ärna bro bro Kyrkogården Saknas Lundbodaparken skogsbacke
Uppsala, Gamla sn   Kyrkoherdeboställe Saknas Lundbodavreten åkermark
Gamla Upsala sn   Kyrkskolan skolhus Lunden hagmark
Uppsala, Gamla sn   Kärbo lht Lundmans-vreten åker
Uppsala, Gamla sn   Kärven lht Lyckebohagen ängsmark
Uppsala, Gamla förs.   Larsbo lht Långmossen mosse
Uppsala, Gamla sn   Levéns villorna lhtr Långåkern åker
Uppsala, Gamla f. egen sn, nu del av stad   Lillbo lht Lötbacken skogsbacke
Gamle Upsala Saknas   Lillhaga lht Löten ängsmark
Uppsala, Gamla sn   Lillhem lht Lötenmyran sank mark
Uppsala, Gamla sn   Lillstugan lht Lötängen ängsmark
Gamla Uppsala by och socken /Se   Lissebo lht Milstensåkrarna åkrar
Gamla Uppsala sn /Se   Lissprästgårn, se Lilla Prästgården komministerboställe Mjölnarhagen hagmark
Gamla Uppsala sn /Se   Louisedal lht Morfarsvreten åker
Gamla Uppsala förr socken, nu förs. /Se   Lugnet lht Myran utdikad myrmark
Gamla Uppsala församl. /Se   Lunda lht Myran myrmark
Uppsala, Gamla sn /Se   Lundbacken soldattorp Myrby fjäll utmark
Uppsala, Gamla sn /Se   Lundboda bebyggelse Myrbyvägen väg
Uppsala, Gamla sn /Se   Lundboda gård Myrdiket dike
Uppsala, Gamla sn /Se   Lyckebo avs., gård Myrhalsen myrmark
Gamla Uppsala stadsdel /Se   Lyckås avs Märpite hage
Uppsala, Gamla nu del av stad /Se   Lälunda gård Märtasbäcken bäck (dike)
Gamla Uppsala förs. /Se   Lälunda bebyggelse Norrbomyran myrmark
Uppsala, Gamla del av stad /Se   Lälunda augmenthemman gårdar Norbovreten åker
Uppsala, Gamla förs. /Se   Lälunda soldattorp, se Lundbacken torp Norrgärdet gärde
Gamla Uppsala sn /Se   Löt utj. Norrängarna ängsmark
Gamla Uppsala Saknas /Se   Lötgården gård Nybodavreten åkermark
Gamla Uppsala församl. /Se   Lötgården förr bondgård, nu tegelbruk Nybybacken backe
Gamla Uppsala by o. sn /Se   Löfstaholm Saknas Nybybacken skogsbacke
Gamla Uppsala kyrka Saknas /Se   Malmen lht Nybyggevreten åker
Gamla Uppsala kyrka kyrka /Se   Mamre lht Nyby hage hagmark
Gamla Uppsala kyrka kyrka /Se   Mattsgården lht Nyängen äng
Gamla Uppsala kyrka kyrka /Se   Marieberg avs. Odens hög gravhög
Gamla Uppsala kyrka kyrka /Se   Marieborg lht Odens hög gravhög
Gamla Uppsala rättaredöme Saknas   Mellanbo lht Odins väg väg
Backa försv. gd   Missionshuset Saknas Opphagen hage
Backgården, se Backa försv. gd   Myrby gårdar Nyhagen hage
Bergby Saknas /Se   Myrby bebyggelse Oppskogen Saknas
Björkby by   Myrby, Lilla Saknas Ormbacken backe
Björkby by   Myrby, Stora Saknas Ottars väg väg
?Björkby by   Mälby bebyggelse Pannkaksledet stig
Björkby by   Mälby, Lilla gård Pettersons backe skogsbacke
Björkby by   Mälby by Plogskiftet åker
Björkby by   Mälby, Stora gård Prästgårdsbacken backe
Björkby by   Negerbyn villaområde Prästgårdshagen hagmark
Björkby by   Norrbo avs Prästgårdsmyran myr
Björkby by   Norrbo-Henriksberg avs. Prästmossen sumpig äng
?Björkby by   Norrhällby fjäll Saknas Prästängarna ängsmark
Björkby by   Norrgården f.d. gård Prästängen ängsmark
Björkeby by   Norrängen lht Rallargroparna kärr
Björkby by   Nya skolan skolhus Rappens vreten vret
Björkby by   Nyboda avs. Råby park skog
Björkby by   Nyborg lht Råbyvägen Saknas
Björkby by   Nyby by och gård Råsten sten
Björkby by   Nyby bebyggelse Rännilen bäck
Björkby by   Nybyborg lht Rävbacken backe
Björkby by   Nybylund lht Röboåsen ås
Björkby by   Nybygget avs. Röbovägen väg
Björkby by   Nybygård Saknas Rödkojskiftet åker
Björkby by /Se   Nyhem lht Rödmossen Saknas
Björkby by /Se   Nylunda lht Rörberget bergshöjd
Bosgården förr namn på del av Fullerö   Nyåker avs Rörberget, Stora bergshöjd
Bredåker by   Odinsborg servering Salingen grusås
Bredåker by   Odinslund lht Saltmossen mosse
Bredåker by   Oldberga lht Saltmossen, Lilla mosse
Bredåker by   Olovsberg lht Saltmossen, Stora mosse
Bredåker by   Olovsborg lht Samna-bäcken Saknas
Bredåker by   Oskarsro lht Samnan bäck
Bredåker by   Parkhyddan lht Sandins täppan åker
Bredåker by   Pensionatet lht Sandgärdet gärde
Bredåker by   Peterslund lht Sandhamn grustag
Bredåker by   Prästgården Saknas Sannabäcken Saknas
Bredåker by   Prästgården Saknas Schermans bro bro
Bredåker by   Prästgården bebyggelse Schermansbro-backen backe
Bredåker by   Prästgården, Lilla komministerboställe Selmas backe backe
Bredåker by   Prästgården, Stora kyrkoherdeboställe Sibiriebackarna skogsbackar
Bredåker by   Putterboda lht Sibirievägen Saknas
Bredåker by   Robertslund lht Sjödy-diket dike
Bredåker by   Rosenberg torp Skarpan backe
Bredåker by   Rosenlund lht Skarpängen ängsmark
Bredåker by   Rutbo lht Skarpängsbacken skogsbacke
Bredåker by   Råby park avs Skedigavägen väg
Bredåker by   Röbo lhter Skinnblackshålet åker
Bredåker by   Röbo tegelbruk Saknas Skogsgärdet åkermark
Bredåker by   Rönnebo lht Skomakarmyran myrmark
Bredåker Saknas /Se   Sagaliden lht Skrinhällen äng
Bredåker by /Se   Sandéns täppan lht Skrinhällsvägen ängsväg
Bredåker by   Sandtaget, se 1,2 Tunabergs sandtag Saknas Sladdkällan källa
Bredåker by /Se   Sandviken lht Smalhagen Saknas
»bærby» = Bärby? gd   Schermansbro lht Smedjegrundet fiskeställe
Bärby gd   Schockens dragontorp Smiebacken backe
Bärby gd /Se   Segersberg avs. Smiebacken backe
Bärby g   Segers hemman, se Segersberg Saknas Smiebacken backsluttning
Bärby gd   Sibirien lht Snårtäppan ängsmark
Bärby by   Signesberg lht Spången väg
Bärby gd   Silverdal lht Statarbacken backe
Bärby gård   Skarpan t Stenklovet skogsparti
Bärby gd /Se   Skarp-Ekeby (se Skarpan) Saknas Stenklovkärret kärr
?Bärby gd   Skinnblacken gård Stenkroken krökning
?Bärby gd   Skogshult lht Stenvreten åker
Bärby gd   Skogshyddan lht Storberget backe
Bärby f.d. gd   Skolhemmanet bebyggelse Stora landsvägen väg
Bärby f.d. gd   Sofielund lht Storbrunnen tidigare brunn
Bärby gd   Solbacken Saknas Storbyparken skog
Bärby g   Solbacken lht Stordiket diken
Bärby by   Solboda lht Stordiket Saknas
Bärby by   Soldala lht Storkärret kärr
Bärby by   Solgården lht Storskogen skog
Bärby by   Solhem avs Storsten sten
Bärby gård   Solhem lht Storsträcken strömfåra
Bärby gd   Solrosen lht Storvad vad
Bärby by   Solslätt lht Storvad vadställe
Bärby gd   Sommarro lht Storvadsvägen väg
Bärby gd   Stenbron avs. Stöveln åker
Bärby f.d. gd   Stengärde lht Svartmossen mosse
Bärby f.d. gd   Stenlunda avs Svingården svingård
Bärby by   Stiernholms gård Svälthålet åker
Bärby förr gd   Stjärna bebyggelse Svältorna åkrar
Bärby gd   Stjärna gårdar Södergärdet gärde
Bärby gd   Stjärna, Lilla, se Stjärna Saknas Söderstigen gångstig
Bärby gd   Stjärna, Stora, se Stjärna Saknas Tallbacken backe
Bärby gd   Storbyn Saknas Tallbacken skogsbacke
Bärby gd   Storbyn, se 1-12 Uppsala by Gamla el. Tungaberg Saknas Tallbacken talldunge
Bärby gård   Storgården Saknas Tallholmen Saknas
?Bärby by /Se   Sveaborg lhter »Tallis» backe
Bärby by /Se   Sveaborg lht Tingshögen gravhög
Bärby by   Svedenborg lht Tingshögen kulle
Bärby by   Svenneborg lht Tingsslätten åkrar
Bärby gd /Se   Söderbygårdarna gårdar Tistelvallen åkrar
Bärby f.d. gd /Se   Söderbyn gårdar Tjyvpenningen berg
Duvboda gd   Södergården f.d. gård Torparhagen hagmark
Duvboda gd /Se   Sörgården lht Tors hög gravhög
Ekeby by   Tallbacken lht Tors hög gravhög
?Ekeby by   Tistelvallen avs. Tors väg väg
Ekeby by   Thyresborg lht Tovdalen ängsmark
Ekeby by   Tjället lht Tredje kärret kärr
?Ekeby by   Tomtebo avs Träben-Anders-odlingen odlad mark
Ekeby by   Torkopp Saknas Tullgubbsvägen stig
Ekeby by   Torkopp utflyttad gård Tunabergs hage hagmark
?Ekeby by   Torsborg lhter Tunåsen ås
Ekeby by   Torsvallen lht Tunåsen ås
Ekeby by   Trekanten Saknas Tunåsgärdet gärde
?Ekeby by med kvarn   Tunaberg, se 1-12 Uppsala by Gamla el. Tunaberg Saknas Tunåshagen hage
Ekeby by   Tunaberg eller Gamla Upsala by rusthåll Tvärmyran förr myr
Ekeby by   Tunabergs egnahem Saknas Tvärtegarna åkrar
Ekeby by   Tunabergs sandtag Saknas Utloppsdiket bäck
Ekeby by   Tuvan lht Utskogen Saknas
Ekeby by   Tvärmyran avs Vackerbiten holme
Ekeby by   Ulva gård Vadet vad
Ekeby by   Ulva kvarn kvarn Vadsängen äng
Ekeby by   Vaktstugan banvaktsstuga Vadsängsgrundet fiskeställe
Ekeby by   Valhalla lht Vaksalavägen väg
?Ekeby by   Valhalla lht Valbergs te väg
Ekeby by   Vallsfjärden lht Valhallavägen väg
Ekeby by   Vallsgärde Saknas Vallby-ängen Saknas
Ekeby by   Vallsgärde bebyggelse Vallgatan gångstig
Ekeby by   Valsgärde gård Vallsfjärden nibuktning
Ekeby Saknas   Vaskan = Vaskvreten Saknas Vallsgärdes-backen backe
Ekeby by   Vaskvreten avs., lgh Vallsgärdes-kroken åkrökning
Ekeby by   Valsängen avs., gård Vaskaberget bergshöjd
Ekeby by   Wedergärde gård Vaskgärdet åkermark
?Ekeby by   Vedergärde Saknas Vaskvreten åkermark
Ekeby by   Vega lht Vaskängen ängsmark
Ekeby by   Welamsboda f.d. gård Vattberget berg
Ekeby by   Velamsboda Saknas Vattholmavägen väg
Ekeby by   Velamsboda bebyggelse Vedtorget tallbacke
Ekeby by   Vibo lht Vallamsbodabergen Saknas
Ekeby by   Vilan avs. Viken utbuktning på å
Ekeby by   Vilan Saknas Vilkullbacken, se Vilkullen Saknas
Ekeby by   Vädergärde bebyggelse Vilkullen backe
Ekeby by   Ålderdomshemmet Saknas Vittulsbergsbackarna skogsbackar
Ekeby by   Ängebo lht Vittulsbergsvägen väg
Ekeby by   Ärna traktnamn Vomben åker
?Ekeby by   Ärna bebyggelse Ågärdet åkermark
Ekeby Saknas   Ärna, se Erna Saknas Åkersjö damm
Ekeby by   Ärna brostuga lht Ålandshav åkrar
Ekeby by     Ålandshav åker
Ekeby by     Åmotet plats
Ekeby by     Åmotet vattendrag
Ekeby by     Åmötet vattendrag
Ekeby by     Ån å
Ekeby by     Åsberget bergshöjd
Ekeby by /Se     Ängen ängsmark
Ekeby by /Se     Ängsvägen väg
Ekeby by     Ängsåsen ås
Ekeby by m. kvarn     Ärnabacken backe
Ekeby by     Ärna-bron bro
Ekeby by     Ärnavägen väg
Ekeby by     Öreslandet jord
Ekeby by     Öreslandsripan åker
Ekeby by /Se      
Ekeby by, såg, kv. /Se      
Ekeby kvarn Saknas      
Ekisboda gd      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta gdr      
?Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta gd      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by      
Ensta by /Se      
Ensta by /Se      
Ensta by /Se      
Eskeboda gd      
Faxan lht      
»fullaredha», se Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö hg      
Fullerö by?      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö gd      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö ?by      
Fullerö by      
Fullerö f. rättaredöme och prebende, nu hg      
Fullerö f. rättaredöme och prebende, nu hg /Se      
?Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö by      
Fullerö Saknas      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö gd /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Fullerö by /Se      
Gamla Uppsala by      
Gamla Uppsala förs. by      
Gamla Uppsala by, förs.      
Gamla Uppsala by, förs.      
Gamla Uppsala by o. förs.      
Gamla Uppsala by, sn      
Uppsala, Gamla by      
Gamla Uppsala by      
Gamla Uppsala by      
Gamla Uppsala by      
Gamla Uppsala by by /Se      
Gamla Uppsala by      
*Gydelanda Saknas      
[Gydholand] by(?)      
Gökulla g.      
Gökulla gd      
Gökulla gd      
Gökulla gård      
Gökulla gd      
Gökulla gd      
Gökulla gd      
Gökulla gd      
Hednatemplet Saknas /Se      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Hämringe by      
Hemringe by      
Hämringe by      
Hemringe by      
Hemringe by      
Hämringe by      
Hemringe by      
Hemringe by      
Hemringe by      
Hemringe by      
Hembringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hemringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by      
Hämringe by /Se      
Hemringe by      
Hemringe gdr      
Hemringe gdr      
Hemringe gdr /Se      
Hemringe Saknas /Se      
Hemringe by /Se      
Hemringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hemringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Hemringe by /Se      
Hämringe by /Se      
Kongsgården, se Prästgården Saknas /Se      
Konungxgardtin kungsgård      
Krokeke gd      
Krokeke gd      
Krokeke gd      
Krokeke försvunnen gd /Se      
?Kungsgården Saknas      
Kungsgården by /Se      
Kvickboda gd /Se      
Lenelunda, se Lälunda by      
Linalunda, se Lälunda by      
Lundboda gd      
Lundboda gd      
?Lundboda lht      
Lundboda gd /Se      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda gd      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda gd      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda by      
Lälunda gd /Se      
Lälunda by /Se      
Lälunda by /Se      
Lönnelunda, se Lälunda by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
?Myrby, L. o. st. gdr      
Myrby by      
?Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by /Se      
»mædnilby», se Mälby by      
»mædældby», se Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mällby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Myrby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby gd      
Mälby gd      
Nyby gård      
Nyby gård      
?Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gd      
?Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gård      
Nyby samh.      
Nyby gård      
Nyby g.      
Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
Nyby gård      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
?Nyby gd      
Nyby gård      
?Nyby gd      
Nyby gård      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby by      
Nyby gd      
Nyby gård      
Nyby beb.      
Nyby g      
Nyby gd      
?Nyby by      
Nyby gd      
Nyby gd      
Nyby gård      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby Saknas /Se      
Nyby gd /Se      
Prästgården Saknas /Se      
Quicboda gd      
Räddningsanstalten skämtnamn på studentfabrik /Se      
Salinge gd? /Se      
Scherneem, se Stjärna by      
»skernom», se Stjärna by      
Skärna, se Stjärna, Lilla o. Stora gdar      
Skärna, Lilla o. Stora, se Stjärna gdr      
Skærnen, se Stjärna gd      
?*Spånga försv. beb.?      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna, Lilla o. Stora gdr      
Stjärna gård      
Stjärna by      
Stjärna gd      
Stjärna by      
Stjärna by      
?Stjärna by      
Stjärna by /Se      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjerna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjerna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjerna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna, Lilla o. Stora gdr      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna by      
Stjärna gd      
Stjärna gd      
Stjärna by /Se      
Stjärna by /Se      
Stjärna gd:ar /Se      
Stjärna, Lilla och Stora gd:ar /Se      
Skärna by /Se      
Stjärna, Lilla o. Stora gdar /Se      
Stjärna by /Se      
Stjärna by /Se      
Stjärna, L:a o. St:a gd:ar /Se      
*Tuna förr namn på beb. vid högarna? /Se      
Tunaberg gd /Se      
Tunaberg gd /Se      
Tunberga gd /Se      
Ubsola hednatempel /Se      
Uppsala avgudatempel hedniskt tempel /Se      
Uppsala, Gamla förr kungsgård, nu samhälle /Se      
Uppsala, Gamla by      
Uppsala, Gamla by      
Uppsala, Gamla by o. sn      
Uppsala, Gamla by      
Uppsala, Gamla by      
Uppsala, Gamla kyrkby      
Valsgärde gård      
Valsgärde gd      
Valsgärde gd      
Valsgärde Saknas /Se      
Valsgärde gård /Se      
Vallsgärde gd /Se      
Valsgärde gd /Se      
Valsgärde gd /Se      
Vallsgärde gd /Se      
Vädergärde gd      
Vedergärde gd      
Vedergärde gd      
Vedergärde gd /Se      
Velamsboda gd /Se      
Widhergerdhe, se Vedergärde gd      
Ärna hg      
Ärna hgd      
Ärna hgd      
Ärna hgd      
Ärna hgd      
Ärna hgd      
Ärna gd      
Ärna gd /Se      
Ärna gd, flygpl. /Se      
Ärna gd /Se      
Ärna hgd /Se      
Ärna gd /Se      
Ärna herrgård /Se      
Ärna gd /Se      
Ärna gd /Se      
Ärna gd /Se      
Ärna gd /Se      
Ärna hg /Se      
*Öffverberga Saknas      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.