ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rasbokils socken : Rasbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 331 st Naturnamn: 205 st Bebyggelsenamn: 279 st Naturnamn: 293 st
Kil, se Rasbokil sn *Aspedalssten gränsmärke Rasbokils socken socken Albins vallgrind grind
Killunga sokn, se Rasbokil sn Baggbolsgruvan gruva Rasbokils socken sn Allmänningen skog
Killunga socken, se Rasbokil sn Basten, se Rastsjön sjö Rasbokil socken Almyran förr slåtteräng
Kyl, se Rasbokil sn Bergafallsmossen mosse Rasbo kil, se Kil sn Altartavlan åker
Rasbokil sn *Björkflisan gränsmärke? Kil sn Appellsodlingen förr odling
Rasbokil sn Björkholmen terräng Rasbokil sn Asphagen hagmark
Rasbokil sn Björnkärret ägomark Rasbokil el. Kilen sn Badhälla berg
Rasbokil sn *Blaberget gränsmärke Kilen, se Rasbokil sn Badkärret kärr
Rasbokil sn /Se *Blåbergsröret gränsmärke Kils-prästen inbyggarbeteckning Baggbolsgruvan gruvhål
Rasbokil socken *Blåröret gränsmärke Kils handskar inbyggarbeteckning Bakhålet odling
Rasbokil sn *Blåröret gränsmärke Kils vantar inbyggarbeteckning Bakvreten odling
Rasbokil sn *Blåröret gränsmärke Kils vantar inbyggarbeteckning Barnhällen berghäll
Rasbokil sn *Blåröret gränsmärke Rasbokils handskar inbyggarbeteckning Barnhällsberget berg
Rasbokil sn *Brenholmen terräng årborna inbyggarbeteckning Barnhällsgruvan gruvhål
Rasbokil sn *Broröret gränsmärke Adolfsberg lht Bastubacken backe
Rasbokil sn *Broröret gränsmärke Adolfsberg lht Bastubacken backe
Rasbokil sn ?Brännholmen terräng Allmänningen, se Rasbo häradsallmänning jr-fastigh. Bergafallsmossen mosse
Rasbokil sn Brännholmen terräng Almyran Saknas Bergbotten f. kolbotten
Rasbokil sn Buskmyran mosse Almyran äng och lht Bergvreten odling
Rasbokil sn *Dannemora gruverör gränsmärke Almyran äng Björkgärdet åker
Rasbokil socken Djupkärret kärr Andersberg lht Björkholmen backe
Rasbokil sn *Fräkenmyrröret gränsmärke Augustberg lht Björnkärret f. åker
Rasbokil socken *Fräkenmyrröret gränsmärke Baddet lht Blommens hålet åker
Rasbokil socken *Fäbron bro Baggbol gård Bogärden åker
Rasbokil socken *Galten gränsmärke? Baggbol gd Boställs-Limmene, se Limmene terräng
Rasbokil sn /Se *Galten gränsmärke Baggbol gd Boställsån bäck
Rasbokil sn *Gamel Dam damm? Baggbol gd Bovallsbacken backe
Rasbokil sn Gammelvreten ägomark Björk t. Bovallsvreten åker
Rasbokil sn Garpängen ägomark Björkdal lht Brakmyrbotten f. kolbotten
Rasbokil sn *Gethornsrån gränsmärke Björkdal lht Bredmyran åker
Rasbokil sn *Gethornsröret gränsmärke Björks på myran torp Brännholmen backe
Rasbokil sn Gottringskärret kärr Björndal gd Brötarna åkrar
Rasbo-Kil sn *Grandalsröret gränsmärke Björndal, Lilla lht Buskmyran bete
Rasbokil sn *Grandalsröret gränsmärke Björndalen t. Buskmyrfallet skog
Rasbokil sn *Grindkroken gränsmärke Blåshus gd Dammen åker
Rasbokil sn *Gruvröret gränsmärke Bol Saknas Djupkärret kärr
Rasbokil sn *Grytrån gränsmärke Bol gård Drängberget åkerbacke
Rasbokil sn *Grändalsröret gränsmärke Bol by Ekbotten f. kolbotten
Rasbokil sn *Grändaröret gränsmärke Borstbol gård Ekdalen kärr
Rasbokil sn Gränmyran mosse Borstbol gd Eken träd
Rasbokil sn Grävsvinsstenen terräng Bostället bebyggelse Ens odlingen förr åker
Rasbokil sn Gunnarsbols äng ängsmark Bostället gd Ernstsodlingen åker
Rasbokil sn Hammarbacken terräng Bredmyra äng och lht Ersmyrdammen bäck
Rasbokil sn Hammaren terräng Bredmyran äng Fattiglapparna åkrar
Rasbokil sn Hammaren terräng Bygget lht Fjällan åker
Rasbokil sn *Hasselbobergsröret gränsmärke Djurhagen t. Fornbygruvorna gruvhål o. inmutningar
Rasbokil sn *Hasselboröret gränsmärke Djurhagen f. torp Framängen åker
Rasbokil sn *Hatteröret gränsmärke Edeby gård Framängen åkrar
Rasbokil sn *Holkeröret gränsmärke Edeby gård Fribergsladan lada
Rasbokil sn Holkkärret kärr Eliansby gård Fräkenmyran myr
Rasbokil sn *Holmossarna mossar Emilsro lht Fyris-ån, se Uppsala-ån å
Rasbokil sn Horsmossen mosse Eriksberg gd Fårhagen hage
Rasbokil sn /Se Hällgruvan gruva Eriksberg lht Gallerhjälmen lada
Rasbokil sn /Se Häradsallmänning, Rasbo skogsallmänning /Se Erikslund lht Gamla Ramhällsvägen väg
Rasbokil sn /Se *Hässelbolröret gränsmärke Eriksro lht Gammelhagen åker
Rasbokil sn /Se *Högröret gränsmärke Fjällsvedjan Saknas Gammelvreten åker
Rasbokil sn /Se *Högerör gränsmärke Fjällsvedjan gård Gammlevreten betesmark
Rasbokil sn /Se *Högröret gränsmärke Fjällsvedjan gd Gammelvreten åker
Rasbokil sn /Se *Högröret gränsmärke Fornby gård Gardistdiket avloppsdike
Rasbokil sn /Se Jobsby ängar ängar? Fornby by Garpängen åker
Rasbokil sn /Se Jobsbyängarna ängar Forntorp t. Gottringskärret kärr?
Rasbokil sn /Se *Jobsängen äng Framängstorp lht Gripgrind plats
Rasbokil sn /Se *Jonkersmyrröret gränsmärke Friberg lht Grodan odling
Rasbokil sn /Se Jops engor, se Jobsby ängar ängar? Fridhem lht Grodbacken backe
Rasbokil sn /Se *Junkarmyrröret gränsmärke Fridhem lht Grundet åker
Rasbokil sn /Se *Juvansangsröret gränsmärke Fräkenmyran äng och lht Gränmyran förr slåtteräng
Rasbokil sn /Se Juvansängen äng Fräkenmyran hmd Gränsmossen mosse
Rasbokil sn /Se Karolinagruvan gruva Fräkenmyran äng Gräntorpbacken åkerbacke
Rasbokil sn /Se *Kefsrån gränsmärke Fräkenmyran, se Sticksbo hmd Gräntorpmossen skogsmark
Rasbokil sn /Se *Klapperborgsröret gränsmärke Fågelsången lht Grävsvinssten sten
Rasbokil sn /Se Knapelbergen terräng Fågelsången hmd Grönvallhagen skog
Rasbokil sn /Se *Knivsta högrå gränsmärke Granboda gd Grönvallskolningarna f. kolbottnar
Rasbokils kyrka kyrka /Se Kojvreten ägomark Granboda lht Gubbtäppan bete
Rasbokils kyrka Saknas /Se Kolbottenskärret kärr Granlund lht Halvvägesbacken vägbacke
Kil sn /Se Korprån, se Korpröret gränsmärke Gropdal gård i Kölinge Halvön åker
killungasoken sn /Se Korpröret gränsmärke Gropdal gd Hammarbacken skog
Killunga sn /Se Korpröret gränsmärke Gräntorp gård Hammaren skog
*Killunga sn /Se Korpröret gränsmärke Gräntorp gd Harbotten f. kolbotten
Baggbol utjord Kraftfallet terräng Grönvallen t. Harviken backe
Baggbol gd Krokmossen mosse Grönvallen lht Holkkärret kärr
Bohl g *Krokmyre rån gränsmärke Grönvallen gd Horsmossen mosse
Bol gd *Kvarnmossen mosse Grönvik lht Hundratunnlandsskiftet skog
Bol by Kvarnmyren myr Grönviken lht Hällgruvan gruvhål
Bol gd *Kvarnmyrröret gränsmärke Gunnarsbol utjord Hässelbolsrönningen skogsmark
Bol gd *Kvarnmyrröret gränsmärke Gunnarsbol beb. Hästhagen skog
Bol gd /Se Kyrkdalsmyran myr Gökdal lht Högbacken skogsbacke
Edeby gd Käringbäcken bäck Lilla Gökdal sl, gd Höstmossen, se Östmossen mosse
Edeby herrgård Kölinge triangelpunkt Gökdal, Stora gd Jobsbyhammaren berg
Edeby herrg. Kölinge ängar ängar Hagalund lht Jobsbymossen åker
Edeby hgd Kölinge ängar ängar /Se Hagalund lht Jobsbyån å
Edeby hgd Lafssjön sjö Heljeby gård Jobsbyängarna odling
Edeby hgd *Laggarängsröret gränsmärke Helgeby by Jonkemyra myr
Edeby hgd Norra Laggarängsröret gränsmärke Hesselbol lht Jungfrugruvan f. gruva
Edeby hgd *Södra Laggarängsröret gränsmärke Holmen lht Juthagen åkrar
Edeby hg *Langdans rån gränsmärke Hässelbol torp Järpängen åker
Edeby hg Lejstaån å Hässelbol gd Kaffekärret kärr
Edeby hg /Se Lerbäck ägomark Iliansby f. gd Kallmyran åkrar
Edeby gd /Se Limunmossen mosse Iljansbyn gd Kallmyrhjälmen lada
Edeby gd /Se *Limunds ängar ängar Iljansbyn gd Kalvhagen hage
Edeby gd /Se Lunkelbacken backe Ingvasta gård Kansarvreten bete
Edeby gd /Se Lurakärret kärr Ingvasta gd Karolinagruvan f. gruva
Edeby hg /Se Luravägsmossen mosse Ivars lht Kavelbron kärr
Eriksberg gd /Se Långgruvan gruva Jobsby gård Kerstikärret kärr
Fornby by Lövängsmossen mosse Jobsby gd Kerstimyran kärr
Fornby by Mellanslätten terräng Johannisberg lht Kilsån å
Fornby by Mormors hål terräng Johannesberg lht ?Kitteldalsmyran odling
Fornby by *Morån å Johannesberg lht Klintskogen skog
Fornby by *Mosserån gränsmärke Johannesdal lht Klockaråkern åker
Fornby lht Norrängen terräng Johannislund lht Knapelbergen berg
Fornby by /Se Notholmen holme Juvansbo hmd Kojvreten betesmark
Fornby Saknas /Se *Notholmsröret gränsmärke Karlsberg lht Kokärret åkrar
Fornby gd /Se Nyckelmossen mosse Karlsberg lht Kolbottenskärret kärr
Fornby gd /Se Nyckelmyran myr Karlsberg lht Korpröret röse
Fornby by /Se Ormkärret kärr Karlsborg lht Kotthällmossen mosse
Fornby by /Se *Orrebergsrån gränsmärke Karlslund lht Kraftens kärret odling
Fornby by /Se Palmslätten terräng Karlslund lht Kraftfallet skog
Garpabool försv. beb. *Prostbols äng ängsmark Karlsro lht Krokbacken vägbacke
Garpabol försv. beb. *Proströret gränsmärke Karlsro lht Krokmossen mosse
Garpabol försv. beb. Qvarnmyrröret, se *Kvarnmyrröret gränsmärke Klangens förr soldattorp Kvarnhålet plats
»Gränby» okänd gård *Ramhytteröret gränsmärke Klintberga gd Kvarnmyren myr
Gräntorp lht *Rasbo allmänningsrör gränsmärke Klinten gård i Tibble Kyrkdalsmyran, se ?Kitteldalsmyran odling
Gunnarsbol Saknas Rasten, se rastsjön sjö Klinten, se Klintgården och Klintberga gdr Kånkan åker
Gunnarsbol Saknas Siön Rasten, se Rastsjön sjö Klintgården gd Kånkargrodan skog
Helgeby by Rasten, se Rastsjön sjö Klivinge Saknas Käfsaren åker
Helgeby by Raströret gränsmärke Klivinge gård Käringbäcken bäck
Helgeby by Rastsjön sjö Klivinge hmn Käringbäcken odling
Heljeby by Rastsjön sjö Klivinge by Kärrvreten odling
Helgeby by Rastsjön sjö Klivingeberg gd Körlinge tä väg
Heljeby by Rastsjön sjö Klockarbol lht Körlingeån bäck
Heljeby by /Se Rastsjön sjö Klockarebol klockarbost. Ladkullmossen åker
Häljeby by /Se Rastsjön sjö Klostret hus Lafsarbergen berg
Häljeby Saknas /Se Rastsjön sjö Krokmyra lht Lafssjön uppdämd sjö
Häljeby Saknas /Se Rastsjön sjö Krokmyran gd +Lafsängen förr slåtteräng
Häljeby gd /Se Rastsjön sjö Kråkvilan försv. stuga Lejdet plats
Heljeby by /Se Rastsjön sjö Kullbol Saknas Lejdet åkrar
Hesselbol prästhemman Rastsjön sjö Kullbol lht Lerbäck odling
Hässelbol gd /Se Rastsjön sjö Kullbol gd Limmene terräng
Hässelbol gd /Se Rastsjön sjö /Se Kullen hmd Limmönö, se Limmene terräng
Icklinge, se Ycklinge gd Rastsjön, Rasten sjö /Se Kunstaäng lht Limunmossen mosse
Iliansby gd /Se *Ryshopsröret gränsmärke Kunsta äng jr-fastighet Listaslätten åker
Iliansby gd /Se Ryttarängen terräng Kunsta äng Saknas Littgrind plats
Ingvasta by Rågångsmossen mosse Kvarnmossen Saknas Littvreten del av åker
Ingvasta gd Rävmossen mosse Kvarnmossen lht Lunkelbacken skogsbacke
Ingvasta by *Römosseröret gränsmärke Kvarnmossen gd Lunkelbacksgärden åker
Ingvasta by /Se *Rörmaseröret gränsmärke Kvarntorp lht Lunkelängen åker
Ingvasta by /Se Rörmyran terräng Kvarntorpet hmd Lura Kokärret kärr
Ingvasta by /Se Rörmyran mosse Kånkan lht Lurakärret, se Lura Kokärret kärr
Ingvasta gd /Se Saltskeppet terräng Kölinge gård Luravägsmossen mosse
Ingvasta by /Se *Siltbergsröret gränsmärke Kölinge by Lusen betesmark
Ingvasta Saknas /Se Silverbergsröret gränsmärke Kölinge by Långdalen åker
Jobsby utjord Sixtensgruvan gruva Kölinge handel affär Långgruvan gruvhål
Jobsby gd /Se *Sivalstensröret gränsmärke Körlinge gård Långhagen åker
Klivinge by Sjöslätten terräng (kärr?) Körlinge gd Långängarna åkrar
Klivinge by Skallbygruvan gruva Körlingesågen förr såg Längsmyra myr
Klivinge by Skallbygruvan gruva Ladkullen gd Länsmansbolsbotten f. kolbotten
Klivinge by /Se Skallbygruvan gruva Lakullen bebyggelse Lövarängsmossen, se Lövängsmossen mosse
Klivinge Saknas /Se *Skallby häll gränsmärke Lejde lht Lövängsmossen mosse
Klivinge gd o. lht /Se Skallby järngruva Saknas /Se Lillbol lht Mannes vägtorget slätt
Klivinge gd /Se Skallplatsen terräng Lillsvedjan sl, beb. Matsa koja koja
Klivinge by /Se *Skeppsröret gränsmärke Lillsvedja lht Mellanslätten f. slåtteräng
Kolinge, se Kölinge by *Skeppsröret gränsmärke Lillsvedjan hmn Mormorshålet kärr
»korninge», se Körlinge gd *Skiepsröret gränsmärke Limmen torp Mossen åker
Kvarntorp torp? /Se Skiönskogen skog Limuntorp gård Myran åkrar
Kölinge by Skotthögen kulle Limuntorp gd Mörkerkärret kärr
Kölinge by Skällbergs backe backe Littn bs Norrgärden åker
Kölinge by Slymossen mosse Ljusdal lht Norrvreten åker
Kölinge by Slånbacken ägomark Ljuvansbo lht Norrängen f. odling
Kölinge by *Släsby rå gränsmärke Lugnet lht Notholmen holme
Kölinge by *Släsbyröret gränsmärke Lugnet lht Notholmen udde
Kölinge by *Släsbyängen äng? Lura lht Nybyggängen skog
Kölinge by Snustäppan ägomark Lura gd Nyckelbolsmossen mosse
Kölinge by Sockengränsmossen mosse Lustens försv. soldattorp Nyckelmossen, se Nyckelbolsmossen mosse
Kölinge by Steen Siön, se Stensjön delvis igenväxt sjö Långholmen lht Nyckelmyran terräng
Kölinge by Stengälla terräng Länsmansbol lht Nygärden åker
Kölinge by Stenhagsmossen mosse Länsmansbol gd Ol-Jöns backe backe
Kölinge by *Stenkulten gränsmärke Lönns lht Ol-Jöns tomt backe
Kölinge by Stenringzrör förr gränsmärke Lövhagen lht Ormkullen berg
Kölinge by Stenringzrör förr gränsmärke Magnusborg lht Ormkärret kärr
Kölinge by *Stensjö kärret kärr Marieberg lht Ormudden åker
Kölinge by Stensjön delvis igenväxt sjö Mariero lht Orrbotten förr kolbotten
Kölinge by Stensjön sjö Mellanbol gård Palmslätten f. slåtteräng
Kölinge by Stensjön sjö Mellanbol gd Pell-Pers täppa förr odling
Kölinge by Stensjön sjö Mellangården gård i Ingvasta Piltarängen åker
Kölinge by /Se Stensjön sjö Myrtorp lht Polsa(n) kärrmarker
Kölinge by /Se *Stormosseröret gränsmärke Myrtorp hmd Polskärret kärrmarker
Kölinge by /Se Stråmossen mosse Norrkilen sockendel Prästtegen åker
Kölinge by /Se ?Svalmyran äng /Se Nybygget lht Prästängen odling
Kölinge by /Se *Svartmyrröret gränsmärke Nybygget lht Rastsjön sjö
Kölinge by /Se *Svartmyrröret gränsmärke Nybygget gd Rastsjön sjö
Kölinge by /Se Tallhammar terräng Nyhagen lht Rastsjön sjö
Kölinge by /Se Tallmossen mosse Nyhagen lht Riddarslätten hage
Kölinge by /Se *Tranboröret gränsmärke Nylunda lht Rismyran åker
Kölinge herrgård /Se *Tranboröret gränsmärke Nylunda lht Rismyrbacken skogsbacke
Kylinghe, se Kölinge by Vaggmeden terräng Orrbol gård Ryttarängen dal
Körlinge gd Vitmossen mosse Orrbol gd Ryttarängsbacken vägbacke
Körlinge g. *Vitmyre rån gränsmärke Petterslund lht Rågångsmossen mosse
Körlinge gd *Väster gräsdalsberget gränsmärke Prostbol lht Rävmossen mosse
Körlinge gd *Åckmosserån gränsmärke Prostbol gd Rönningen åker
Körlinge gd Åhrby skogh, se *Årbyskogen skog Prästgården lht Rörmyra myr
Körlinge gd Årbymyran ägomark Ragvalsbol gård Rörmyran skog
Körlinge gd Årbymyran ägomark Ragvaldsbol gd Rörmyran myr
Körlinge gd *Årbyskogen skog Rasbo allmänning traktnamn Saltskeppet äng
Körlinge gd Älgmossen mosse Rasbo häradsallmänning, se Rasbo allmänning traktnamn Saltskeppet äng
Körlinge gd Östanån terräng Rasbo häradsallmänning jr-fastighet Saltskeppet terräng
Körlinge gd /Se Östmossen mosse Rönnbacken lht Sarasbacken backe
Körlinge gd /Se   Rönns försv. torp Saras källa källa
Körlinge gd /Se   Rörmyran torp ?Sekhällsladan lada
Länsmansbol gd /Se   Sandhagen lht Sixtens gruva gruvhål
Mellanbol by   Skallbyn gård Sjöslätten f. slåtteräng
Mellanbol gd   Skallbyn gd Skallbygruvan gruvhål
Nyhagen lht /Se   Skallerbol gård i Tibble Skallbyängen åker
Nyhagen Saknas /Se   Skallerbol jr-fastighet Skallerbolsören odling
Orrbol gård   Skallerbol hmd Skallerrudan skogsbete
Orrbol gd   Skansens lht Skallplatsen terräng
Orrbol gd /Se   Skarpvreten lht Skomakargärden åker
Orrbol gd /Se   Skarpvreten avs., gd Skottbacken skogsbacke
*Pikbile Saknas   Skeppsbacken lht Skotthögen kulle
*Pikbile Saknas   Skeppsbacken lht Skotthögen gravhög
Ragvaldsbol g   Skeppsbacken hmd Skotthögsbacken gravhög
Ragvaldsbol gd   Skogshyddan lht Skvalet plats
Ragvaldsbol gd   Skogvaktarbostället lht Slakers tunnlandet f. åker
Ragvaldsbol gd /Se   Skomakarstugan försv. stuga Slymossen mosse
Runhällsbacken fgh /Se   Skräddarbol gård Slåtmyra uppodlad myr
Skallbyn gd   Skräddarbol gd Släsby maden skog
Skeppsbacken torp   Skvalet gd Smedjegärden åker
Skomakarstugan f.d. torp?   Slesbyn lht Snustäppan f. odling
Skräddarbol gd   Slesbyn hmd:r? Sockengränsmossen mosse
Skräddarsbol g.   Slånbacken lht Solbergen berg
Skräddarbol gd   Smedsberg lht Solbergen berg
Skräddarbol gd   Smedsberg lht Stallgärdet åker
Skräddarbol gd   Stenhagen lht Startegen åker
Skräddarbol gd   Stenhagen lht Stengälla, se Stengölen terräng?
Skräddarbol gd   Stenhagen f. torp ?Stengölen dike
Skräddarbol gd   Stentorpet gd Stengölsdiket, se Stengölen dike
Skräddarbol gd   Stentorpet gård Stenhagsmossen mosse
Skräddarbol gd /Se   Stentorpet gd Stenkällkärren kärr
Stentorp by   Sticksbo hmd Stensjön sjö
Svarvarbol gd /Se   Sticksbo försv. beb. Stensjön sjö
Tibble by   Stormossen lht Stensjön sjö
?Tibble by   Stormossen f. torp? Stordiket avloppsdike
?Tibble by   Svalmyran äng Storslätten skog
Tibble by   Svarvarbol lht Storvreten f. odling
Tibble by   Svarvarbol hmd Storvretsbotten f. kolbotten
Tibble by   Sågtorp lht Stråmossen mosse
Tibble by   Söderhagen lht Suggdalen åker
Tibble by   Söderhagen lht Svalmyran skog, jr-fastighet
Tibble by   Söderkilen sockendel Svansgrundet plats
Tibble by   Tallhammar lht Svartrännilen bäck
Tibble by   Tallhammar f. soldattorp Svedjan betesmark
Tibble by   Tibble gård Svedlandet bete
Tibble by   Tibble by Svinmossarna mosse
Tibble by   Tibble skola skola Såghagen f. åker
Tibble by   Timmermyran lht Södergärden åker
Tibble by   Tippet beb. Takbacken vägbacke
Tibble by   Torpet, se Framängstorp lht Taket vägbacke
Tibble by   Trind-bur(d)en lht Tallmossen mosse
Tibble by   Trindburen lht Tegelugnsbacken backe
Tibble by   Tureberg lht Tibblegatan väg
Tibble by   Tureberg lht Tjäderberget berg
Tibble by   Tätorp lht Tjäderbotten f. kolbotten
Tibble by   Tätorp lht Tranhalsbacken skogsbacke
Tibble by   Udden lht Tranhalsen åker
Tibble by   Valsätra sl, gd Trindbur(d)ssvängen vägkrök
Tibble by   Vendelholmen lht Trossbodplanen plats
Tibble by   Vendelholmen lht Träsmyra uppodlad myr
Tibble by   Vitmyran gd Tvillingbottnarna kolbottnar
Tibble by   Vitmyran lht Tvärorna åker
Tibble by   Vitmyran Saknas vägbit
Tibble by   Västerbacken bebyggelse Tätorpkolbotten kolbotten
Tibble by   Ycklinge by Uppsala-ån, se Fyris-ån å
Tibble by   Ycklinge gård Vaggmeden vägkrök
Tibble by   Ånäbben hus Varggårdsbacken vägbacke
Tibble by /Se   Årby gård Vattängen förr åker
Tibble by /Se   Årby hg Vedtorget upplagsplats
Tibble by /Se   Örkulla gård Vitmossen, se Vitmyrmossen mosse
Tibble by /Se   Örkulla gd Vitmyrmossen mosse
Timmermyrn torp   Östanån bebyggelse Väderkvarnsbacken backe
Trinburn torp   Östanån hmn Västerback storslätten odling
Teklinge by   Östanån gd Västerändan åker
Ycklinge by     Västeräng åker
Ycklinge by     Åbron landsvägsbro
Icklinge Saknas     Ålome tä vägstycke
Ycklinge by     Årbymyran åkrar
Ycklinge by     Åsby ängar Saknas
Ycklinge by     Älgmossarna mosse
Ycklinge by     Älgmossbotten f. kolbotten
Ycklinge by     Älgmossen mosse
Ycklinge by /Se     Älgmossen mosse
Ycklinge gd /Se     Ängarna åkrar
Ycklinge gd /Se     Ängsvägen väg
Ycklinge gd /Se     Ödsängen åker
Ycklinge by /Se     Ösmossen mosse
»Yttergårdh» gård     Östmossen mosse
Årby hg      
Årby gd      
Årby herrgård      
Årby herrgård      
?Årby gd      
Årby Saknas /Se      
Årby Saknas /Se      
Årby Saknas /Se      
?Årby by      
?Årby hgd      
?Årby hg      
Årby hg      
Årby gd      
Årby herrg.      
Årby hg      
Årby hg      
Årby hg      
Årby hg      
Årby hg      
Årby hg      
Årby hg      
Årby by      
Årby hg      
Årby hg      
Årby hg      
Årby hg /Se      
Årby Saknas /Se      
Årby hg m. slott /Se      
Årby gd /Se      
Årby hgd /Se      
Årby by /Se      
Årby hg /Se      
»Årstadh», se Årby hg      
Øklinge, se Ycklinge by      
Örkulla gård      
?Örkulla gd      
Örkulla gd      
Östanå hmn      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.