ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stavby socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 410 st Naturnamn: 179 st Bebyggelsenamn: 225 st Naturnamn: 206 st
Stavby sn Alkärret ägomark Stavby socken sn Alkärret kärrmark
Stavby sn Applasmyran ägomark Stavby socken socken Anders-Göranstäppan åker
Stavby sn Askens plöje ägomark Stavby sn Anders Ols arshålet backe
Stavby socken Aspdal terräng Stavby sn Apelsvreten vret
Stavby sn *Asperör råmärke Stavby sn Aplasmyran myr
Stavby sn Aspgärden ägomark stavbybor inbyggarbeteckning Aspgärden gärde
Stavby sn /Se Bastugärdet ägomark Stavby kärrar inbyggarbeteckning /Se Aspgärdsbacken backe
Stavby sn Björkfjärden sank mark Stabby män inbyggarbeteckning Aspvreten vret
Stavby sn Björnkärret kärr Stavby märrar inbyggarbeteckning /Se Bastubacken backe
Stavby sn Björnmossen mosse husborna inbyggarbeteckning Bastuåkern åker
Stavby sn Björnmossen mosse jönningarna inbyggarbeteckning Björkfjärden beteshage
Stavby sn Björnmyran mosse mjölstarna inbyggarbeteckning Björnkärret kärr
Stavby sn Blackmossen mosse Abrahamstorp avs. Björnmyrhaget hagmark
Stavby sn /Se *Blåröret gränsmärke Adolfslund avs. Blackmossen torrlagd mosse
Stavby socken *Blåröret gränsmärke Aspdal avs, f.d. torp Bl------------ gärde
Stabby sn *Blåröret gränsmärke Backas stuga Blåbärsmossen mosse
Stavby sn *Blåröret gränsmärke Bakfram avs. Bolindersvreten vret
Stavby sn Bokaren sjö /Se Biskopens stuga Bredlötarna åker
Stavby sn Brännmyran myr Björklund avs. Brunnsåkern åker
Stavby sn *Brännmyrrån gränsmärke Björklunden torp Brännmyran myr
Stavby sn *Brännmyrröret gränsmärke Björktomt avs. Byxlåret åker
Stafby sn *Burdalsrån gränsmärke Björkängen bebyggelse Duktmyran myr
Stafby sn Buskdal terräng Blinkhus f.d. torp Dunsen kulle
Stavby sn Bålmossen mosse Boda by Dunsladan lada
Stavby sn Duktmyran mosse Bolsbyn, se Boda Saknas Duvbacken backe
Stavby sn Dunsen terräng Brotorp bebyggelse Eksberget höjd
Stavby sn Duvbacken backe Buskdal torp Eksmossen åker
Stavby (förr rättardöme), sn Ekdalen terräng Byle Saknas Fjällen äng
Stafby sn Eksbacken backe Bärfisens stuga Forsdalen? åker
Stavby sn Eksmossen ägomark Bärsta by Fremmelvreten vret
Stavby sn Finnbol terräng Bärsta ängsfjällar Saknas Fållan inhägnad betesmark
Stavby (förr rättardöme), sn Glupen terräng Bäverstorp Saknas Galtåkern åker
Stavby sn Granlund terräng Dundern torp Gisselvreten vret
?Stavby sn Granskogsmyran myr Ekdalen avs, f.d. jtp Granbergsmyran myr
Stavby (förr rättardöme), sn *Gulungerör råmärke Ektorp avs. Granskogsa myr
Stavby sn Gyltmyran mosse Eriksberg avs. Gristä boskapsväg
Stavby sn Hagsmyran ägomark Eriksdal avs. Gröndal ängsmark
Stavby (förr rättardöme), sn Harmossen betesmark Erikslund avs. Guldstensbäcken bäck
Stavby (förr rättardöme), sn Hjortronmossen mosse Fias torp Gyllmyran myr
Stavby sn /Se *Holkeröret gränsmärke Finnbol avs. Gyltmyran myr
Stavby sn Hoppstan ägomark Freden torp Gärdsbacken backe
Stavby sn *Hoprör gränsmärke /Se Fredrikslund avs. Hagsmyran åker
Stavby sn *Hopröret eller Åby sten gränsmärke Fridhem bebyggelse Hammarhaget hagmark
Stavby sn *Hovbohagrör råmärke Gammelgården gård Hampåkern åker
Stavby sn Hultmyran myr Gammalgränome del av Gränome Hampåkern åker
Stavby sn Häggkärret kärr Gammel-Gränome, se Gamla Gränome hembygdsgård Hampåkern åker
Stavby sn Hägnaden ägomark Gisselvreten bebyggelse Harbacktäppan åker
Stavby sn *Hästhagrör råmärke /Se Glupen torp Hjortronmossen mosse
Stavby sn *Högerör gränsmärke Grandal avs. Högbacken backe
Stavby sn *Högröret gränsmärke Granlund avs. Högmon backe
Stavby sn *Högröret gränsmärke Granskogsmyran, se Granskogsa Saknas Högröret gränskummel
Stavby sn *Högröret gränsmärke Grenome, se Gränome Saknas Igelbäcken kärr
Stavby sn Igelbäckshagen sank mark Grenome gamla Saknas Igelbäckshagen beteshage
Stavby sn Imborudan terräng Grindstugan f.d. stuga Igelvreten vret
Stavby sn Janakvarn terräng Gristä stuga Inningebacken backe
Stavby sn /Se Juvaskärret kärr Gropen torp Jan-Nilsvreten åker
Stavby sn Järnsvreten terräng Gränome by Janakvarnen vattslåtter
Stavby sn /Se Karängen ägomark Gränome, Gamla el. Gammel-Gränome hembygdsgård Jerk-Jansvreten vret
Stavby sn /Se Kasängarna terräng Gröndal avs. Juvaskärret kärr
Stavby sn /Se Kattmossen mosse Gröndal avs. Jöngagärden, se Jönningagärden landsväg
Stavby sn /Se Klumpen ägomark Gröna tä stuga Jönningagärden el. Jöngagärden landsväg /Se
Stavby sn /Se Klykorna betesmark Grönsinka bebyggelse, f.d. torp Karängen äng
Stavby sn /Se Kolmossen mosse Gäddhus avs. Kasmyren Saknas
Stavby sn /Se Komyran myrmark Hagalund f.d. torp Kattguldstenen sten
Stavby sn /Se Krogängen sank mark Haget avs. Kattrumpbacken backe
Stavby sn /Se *Kronrör råmärke Harbacken lht Kattrumpslåttan slåtter
Stavby sn /Se *Kronröret gränsmärke Harbo stuga Kilgrens täppan åker
Stavby sn /Se *Kronröret gränsmärke Hultmyran myr Klockarvreten vret
Stavby sn /Se Kvarnkärret ägomark Husby säteri Klockstapelsbrötan åker
Stavby by o. sn /Se Kvarnmyran ägomark Husby säteri Klumpen åker
Stav, Stavby äldre namn på by o. sn /Se Kvickbacken backe Husby Lunda f.d. bebyggelse Knektbrötan åker
Stavbo, numera Stavby sn /Se Kåsen ägomark Hägnaden torp Knektlandet åker
Stavby kyrka kyrka Källhagen ägomark Härmästars gård Kohagen beteshage
Stavby kyrka Saknas /Se *Lejderån gränsmärke Högsveden f.d. torp Kolbottenbacken backe
Stavby rättaredöme Saknas Lerkällan terräng? Imbermyran Saknas Kolbottenskärret kärrmark
Bakfram torp /Se Lillmossen mosse Imborudan äng Kolmossen mosse
Björklund bebn /Se Lillsvedjan terräng Inninge by Krogängen äng
Bolsby by Lissmossen mosse Isaksdal bebyggelse Kvarnbacken backe
Bolsby by Lissmossen mosse Johanneberg avs. Kvarnmyran myr
Bolsbyn by Lissvreten ägomark Johannesdal bebyggelse Kvarnmyrryan åker
Bolsby gd /Se Ljusmossen mosse Jungfruhus f.d. stuga Kvickbacken backe
By, se Ubby by Ludvigsberg berg Järnstorpet torp Kåsen åker
Bärsta by Lyaån å Järnstäppan lht Källhagen beteshage
Bärsta by Lydinge triangelpunkt Jönninge by Källgärdsknösen kulle
Bärsta by Lydingesjön sjö Jönninge by Källgärden gärde
Bärsta by Lydingesjön sjö Karlberg avs. Källkärret kärr
Bärsta by Lydingesjön sjö /Se Karlberg avs. Källåkern åker
Bärsta by Lydingesjön sjö /Se Karlsberg avs. Ladbacken backe
Bärsta by Lydingesjön sjö /Se Karlsborg avs. Lerkällan odling
Bärsta by Långmossen mosse Karlslund avs. Lissmossen mosse
Bärsta by Långmyran mosse Kasängarna ängar Lissmossen mosse
Bärsta by Långsvedjan sankmark Kasängen Saknas Lissmyran äng
Bärsta by Långäng terräng Klastorp torp Lissidan äng
Bärsta by Långängskärret kärr Klastorp avs, f.d. jtp Lissvreten vret
?Bärsta by *Munkvällingsrör råmärke Klastorp torp Lissängen äng
Bärsta by Myran betesmark Klockarbol lht, f.d. klockarbostad Lunden beteshage
Bärsta by Mästerkärret ägomark Krogen avs Lydingesjön sjö
Ektorp f.d. torp Norrskogen skog Kvarnboda avs. f.d. jtp Långhagen beteshage
*Engilstadha Saknas Norrsvedjan terräng Kvarnstugan stuga Långkrokarn+ f.d. åker
Gränome gård Nybottnen terräng Kvarnstugan avs Långlötarna åker
Grenome gård *Nyby högrå gränsmärke Kvarntomt avs. Långmossen mossmark
Grenome g Nyckelhägnan kärr /Se Källgården gård Långmossmyran myrmark
Gränome gd Nyckelhägnan kärr /Se Källgården gd Långmyran myr
Gränome by Nävermyran myr Kärstinbol bebyggelse Långplöjet åker
Gränome gård Oljemossen mosse Kölinge bys ängsfjellar Saknas Långängskärret kärr
Gränome gård Ormbacken backe Larftorp Saknas Löten äng
Gränome by Ovansjön sjö Lejd, se Lejdet Saknas Mjölstabacken backe
Gränome by Ovansjön sjö /Se Lejdet bebyggelse Myran myrmark
Gränome by Oxbergsmyran myr Lejdängen bebyggelse Myran äng
Gränome by Padan triangelpunkt Lindberget torp Myran åker
Grenome by Parken Lilla terräng Lingbacken f.d. soldattorp Myrhuvemossen mossmark
Gränome Saknas /Se Piltäppan terräng Linneberg avs. Myrsjödiket dike
Gränome gd /Se *Prostbols äng ängsmark Lugnet avs Myrsjödiket dike
Gränome gd /Se *Proströret gränsmärke Lund avs. Målarvreten vret
Gränome by /Se *Ramhytteröret gränsmärke Lurboda torp Norrhagen beteshage
Gränome gd /Se Ramsen ägomark Lydinge säteri Norrplöjet åker
Gränome gd /Se ?Ramsen betesmark Långängen bebyggelse, f.d. soldattorp Norrvreten vret
Gränome gd /Se Ramsen betesmark Långängen torp Norrvägen väg (stig)
Gränome gd /Se Ramsmossen, se Ramsen ägomark Läliten? stuga Norrängen äng
Gränome gd /Se Ramsmossen, se ?Ramsen mosse Marielund avs. Nybyäng äng
Gränome gård /Se Ramängen ägomark Mellanbol Saknas Nybyån biflöde
Gränome gd /Se *Ramängsrån gränsmärke Mjölsta by Saknas mosse
Hakriset torp *Rasbo allmänningsrör gränsmärke Mjölsta by Ormbacken backe
Harmosstorp f.d. torp? Rundveden terräng Murars avs. Oxbergsmyran, Västra sumpmark
?Husby hg *Runveden skog Munktorp avs. Oxbergsmyran sankmark
Husby g Runveden skog /Se Munkvällingen avs. Per-Ersvreten f.d. vret
Husby gd *Runveden skog Myrhagen torp Pickbäcken vattensjuk mark
Husby hg /Se Ryan ägomark Myrbol bebyggelse, fd torp Pickmyran myrmark
Husby säteri Ryttarvreten ägomark Mörkvreten bebyggelse Prästlandet åker
Husby hg /Se Rörmyran mosse Nederbärsta gård i Bärsta Punthustäppan åker
Husby Saknas /Se Salomonsborg terräng Nergården gård Punthusåkern åker
Husby hg /Se Sarashålet terräng Nordanbol, se Nordsbol Saknas Rammdal skogsparti, f.d. vret
Inninge by Sigrudan sank mark Nordansbol, se Nordsbol Saknas Ramsen åkerområde
Inninge by *Siusberget berg? o. gränsmärke Nordansbol gd Ramängen äng
Inninge by Skarphagen terräng Nordansbol gd Ripåkern åker
Inninge by *Skeberga högrör råmärke Nordsbol by Rundveden skogsområde /Se
Inninge by Skebergaån å Norrgården gård Rödstolpen vägskäl /Se
Inninge by *Skitarbaksrån gränsmärke Nyby by Rörmyran myrmark
Inninge by Skomakarmyran myr Nybygget avs. Sandgärden gärde
Inninge by Skomakarslåttan ägomark Nyby ängsfjell Saknas Saras hålet kärr
Inninge by *Skärvan gränsmärke Nydal avs. Seffersmossen mosse
Inninge by Slåttmyran myr Nygränome del av Gränome Sigrudan kärr
Inninge by Soldatängen ägomark Nygården gård Skallerbobäcken Saknas
Inninge by Spränggrodan ägomark Nygården gård Skarphagen beteshage
Inninge by *Spångröret råmärke Nygården gd Skarpvreten vret
Inninge by *Spångör Saknas Nävermossen Saknas Skebergsån vattendrag
Inninge by Staffaskärret ägomark Nävermyran myr Skogshagen beteshage
Inninge by Storkärret kärr Oppbärsta Saknas Skogstä brohagesväg
Inninge Saknas /Se Stormossen mosse Ormerid, se Ormre Saknas Skogsvreten vret
Ininge by /Se *Stormossan f.d. mosse Ormeryd, se Ormre Saknas Skogdvreten vret
Inninge by /Se Stormossen mosse Ormre by Skogsvreten vret
Inninge by /Se Stormyran ägomark Oxbergsmyran myr Skomakarslåttan äng
Inninge by /Se *Stormyrrån gränsmärke Padan Saknas Skotthushagen beteshage
Inninge by /Se Storstenskärret kärr Paden gårdar Skäret åker
Jan-Nilstorpet f.d. torp Storängen ägomark Per Mats´ Karls´ gård Slitvreten vret
Jisinge, se Inninge by Svarthålet Saknas /Se Pettersborg Saknas Slitorna äng
Jonunghe, se Jönninge by *Svartmyren myr Pettersberg l. Pettersborg Saknas Slåttkärret kärrmark
Jönninge by Svartmyran ägomark Pickhus f.d. lht Slåttmyran myrmark
?Jönninge by Svartmyran mosse Pinsäkers stuga Slättbrunnen brunn
Jönninge by Svinhålet ägomark Prostbol gd Smedvreten vret
Jönninge by Sågmyrorna myr Ramningshultet kronopark Soldatängen äng
Jönninge by Sånkpussen, L. mosse Ramängen äng Starktäppan åker
Jönninge by Sånkpussen, Stora mosse Rackbol Saknas Stenvreten vret
Jönninge by Södermossen mosse Reinholdsberg torp Stolthålet åker
Jönninge by Söderskogen skog Rummelbacken torp Stolpbacken backe
Jönninge by Tjädermossen mosse Runmyran Saknas Stolpbacken backe
Jönninge by Tomtbacken backe Ruttenhus? stuga Storkärret kärr
Jönninge by *Torprån gränsmärke Rysstorpet rivet torp Stormossen mosse
Jönninge by Tre bönders elände kärr /Se Salomonsborg avs. Stormossen mosse
Jönninge by Tutabacken backe Sandbol gård Stormyran äng
Jönninge Saknas Tvillingbottnarna mosse Sjöberga, se Skeberga Saknas Storsidan äng
Jönninge by *Ubby högrå gränsmärke Skeberga by Storstenskärret kärrmark
Jönninge by Viden ägomark Skeberga by Storstensåkern åker
Jönninge by *Åby sten gränsmärke? Skinnarbol bebyggelse Storvreten vret
Jönninge by *Åby sten gränsmärke Skrapihop Saknas Storvreten vret
Jönninge by Ängen ägomark Slätmossen Saknas Storängen äng
Jönninge by *Ängsmyren myr Slätten del av by Stugtäppan åker
Jönninge by Ödemyran mosse Slåttorp = Slättorp? Saknas Svarthaget hagmark
Jönninge by Ören kulle /Se Slättorp avs. Svartmyran myr
Jönninge by   Småmyrorna myrmark Svartmyran åker
Jönninge by   Snedbacken del av by Svinhålet åker
Jönninge by   Snickartorpet torp Sånkpussen mosse
Jönninge by   Stavbybodarna beb. Söderhagen beteshage
Jönninge by   Stavby by by Tjädermossen mossmark
Jönninge by   Stavby Kyrkby del av by Tomtbacken backe
?Jönninge by   Stavby kyrka Saknas Tomtlandet f.d. åker
Jönninge by   Stavby, Mellan- del av by Toppen kulle /Se
Jönninge by   Stavby, Norr- del av by Tre bönders elände kärr
Jönninge by   Stavby by Saknas Trehörningen åker
Jönninge by   Stavby by Saknas Tullbotten kolbotten
Jönninge gd /Se   Stavby by Tuppmossen mosse
Jönninge by /Se   Stavby by by Täströmskärret? kärrmark
Klastorp f.d. torp   Stavby skola Saknas Viden äng
Källgården gd /Se   Stavby-Väsby, se Väsby by Vidvreten vret
Källgården gd   Stenbacken Saknas Vintermossen ängsmark
Källgården gd   Stenby(n) by Västerbacken backe
Källgården gd   Stenbyns ängsfjell Saknas Västervretabotten kolbotten
Lillboda f.d. torp?   Stenkullen torp Åsbacken backe
*Lilleby försv. by   Stolpbacken avs. Åskiftet åker
?Lydinge hg   Stormyran myr Åsåkern åker
Lydinge hg   Stummelbol by Ängsbacken ängs- o. skogsmark
Lydinge hg   Stummelbol gd Äppelkullen höjd
Lydinge hg   Sundersbol Saknas Äppelkullen höjd
Lydinge hg /Se   Sunnersbol Saknas Ödebacken backe
Lydinge hg   Sunnersbol gd Ören kulle
Lydinge hg   Sunnerstabol by Ösvreten vret
Lydinge hg /Se   Sunnersbol Saknas  
Lydinge hg /Se   Sursta avs.  
Lydinge hg /Se   Sursta beb.  
Lydinge hgd   Svartbacken bebyggelse  
Lydinge hg /Se   Svarvartorp torp  
Lydinge by   Tallboda avs.  
Lydinge hg /Se   Tallhammar avs.  
Lydinge hg /Se   Tranmossen avs.  
Lydinge hg   Tureberg avs.  
Lydinge hg   Ubby by  
Lydinge hg   Vretatorp f.d. torp  
Lydinge hg /Se   Väsby by  
Lydinge hg   Väsby el. Stavby-Väsby by /Se  
Lydinge hg   Väsby ängsfjällar Saknas  
Lydinge hg   Åby by  
Lydinge hg   Åbylund avs.  
?Lydinge herrgård   Ödet f.d. ödetorp  
Lydinge hg   Ödemossen mosse  
Lydinge g   Ödesmyran Saknas  
Lydinge hgd      
Lydinge hgd      
Lydinge hgd      
Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge herrg.      
Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge säteri      
?Lydinge hg      
Lydinge hg      
Lydinge hg /Se      
Lydinge gd /Se      
Lydinge gd /Se      
Lydinge gd /Se      
?Lydinge hg /Se      
Lydinge gd /Se      
Lydinge hg /Se      
Lydinge by /Se      
»lødhinggehøø», se Lydinge hg      
Mjölnartorpet ?torp /Se      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by      
Mjölsta by /Se      
Mjölsta by /Se      
Mjölsta Saknas /Se      
Munkvällingen torp      
*Nesby Saknas      
Nordanbol hmn /Se      
Nordanbol, se Nordsbol by      
Nordansbol gd      
nordastebooll = nuv. Nordsbol by /Se      
Nordsbol by      
Nordsbol by      
Nordsbol gd /Se      
Nordsbol by /Se      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by      
Nyby by /Se      
Nygården, se Raskbol gd /Se      
*Näsby Saknas      
Ormeryd gård /Se      
Ormeryd gd      
Ormeryd gård /Se      
Ormeryd gård      
Ormeryd gd      
Ormeryd gd      
Ormeryd torp      
Ormeryd gd /Se      
Ormeryd gd /Se      
Ormerid Saknas /Se      
Ormerid Saknas /Se      
Paden hmn /Se      
Padan gd      
Padan gård      
Paden gd      
Padan gd /Se      
Padan gd /Se      
Padan tp /Se      
Padan gd /Se      
Padan gd /Se      
Pickhus stuga /Se      
Raskbol gård      
Raskbol gd /Se      
Salmonsborg torp      
Sandbol gd      
Sandbol gd /Se      
Sandbol gd      
Sandbol gd /Se      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skeberga gård      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skyberga gd      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skeberga by      
Skeberga by /Se      
Skinnarbol hmn /Se      
Skinnarbol gd      
Stavby by      
Stavby by o. sn      
Stavby by      
Stavby by o. sn      
Stavby kyrkby      
Stavby by      
?Stavby by      
?Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by      
Stavby by /Se      
Stavby by /Se      
Stavby by /Se      
*Stavbyboda gdr? /Se      
*Stavbyboda gårdar? /Se      
*Stavbyboda Saknas      
*Stavbyboda förr ? by /Se      
*Stavbyboda förr ? by      
Stavby åtting åtting /Se      
Stenby hemman      
Stenbyn hmn /Se      
Stenby hmn      
Stenbyn gd      
Stenkullen torp      
Storboda f.d. torp?      
Stumbol gd /Se      
Stummelbol gd      
Sunnersbol gd /Se      
Sunnersbol gd      
Sunnersbol gd      
Sunnersbol gd /Se      
Sunnersbol gd /Se      
sunnerstabooll = nuv. Sunnersbol gd /Se      
Svarvartorp f.d. torp      
Ubby by      
Ubby by      
?Ubby by      
?Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
?Ubby by      
Ubby by      
Ubby by /Se      
Ubby Saknas /Se      
Ubby by /Se      
vsbyager = nuv. Husby Saknas /Se      
*Wangaehil del av sn      
?Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
?Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
Väsby by /Se      
Väsby by /Se      
Åby gd      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby gård      
Åby gd      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.