ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tuna socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 394 st Naturnamn: 142 st Bebyggelsenamn: 214 st Naturnamn: 302 st
Tuna sn Saknas Saknas Tuna socken sn Alkärret f.d. kärr, nu åker
Tuna sn Bakgråten ägomark Tuna socken socken Allmänmarken ängsmark
Tuna sn Bodagärdet ägomark Tuna sn Alvarängen äng
(*Tunbosken) sn Bondfäkten äng /Se Tuna sn Apalhålet åker
Tuna sn Branthagen terräng Tuna sn Bakgråten äng
Tuna socken Brudberget berg Upplands-Tuna, se Tuna sn Bakgärden gärde
Tuna sn Dalkarlskärret kärr tunabor inbyggarbeteckning Bakgärden gärde
Tuna sn Dammberget berg Tuna herrar inbyggarbeteckning /Se Betslöten ängsmark
Tuna sn Dansarbacken backe Tuna herrar inbyggarbeteckning Björkängsåkern åker
Tuna sn Duvkärret kärr Abrahamstorp torp Bollsta kyrkvägen väg
Tuna sn Ekbacken backe Akademigården gård Bondfäkten ängsmark
Tuna sn Eldsjön f.d. sjö? Alsäter avs. Branthagen beteshage
Tuna sn Fjällen terräng Alvreten avs. Brandsgärden gärde
Tuna sn Fjärdingarna ägomark Arshålet stuga Brasilien odlingar
Tuna sn *Granröret gränsmärke Barberget stuga Britensvreten vret
Tuna sn Gråbobacken backe Bergshyddan avs. Brokärret kärr
Tuna sn Gråtsbacken höjd Bergtorp f.d. torp, nu lht Brudberget höjd
Tuna sn Gränsen triangelpunkt Björksäter avs. Brudslätten skogsparti
Tuna socken Gullholmen terräng Bodatorp f.d. torp Brunkan äng
Tuna socken Göklund ägomark Bollsta by Brännvinskurran kärr
Tuna sn /Se Hammarbacken terräng Borrlövsta Saknas Bunkan äng
Tuna socken Hammarbacken backe Borrlöfsta by Bysbäcken damm
Tuna sn *Hoprör gränsmärke Borrlöfstorp torp Bångsnåret buskig mark
Tuna sn *Hästhagrör råmärke Boslätten torp Bärbullen åkrar
Tuna sn Häxas hage terräng Bostället f.d. militieboställe Dalarna åkermark
Tuna sn Högsvedskärret kärr Bredsätra torp Dalkarlskärret kärr
Tuna sn Igelbäcken terräng Bråtorp torp Dammberget höjd
Tuna sn Kalkmossen mosse Bångsnåret avs. Dammen vattensamling
Tuna sn Klämek terräng Börsta by Dansarbacken backe
Tuna sn Klöversaporten terräng Dammen, se Dammtorp Saknas Dragonvreten vret
Tuna sn Knorran ägomark Dammtorp torp Duvkärret beteshage
Tuna sn Knorrdiket dike Dragonbostället torp Dyan äng
Tuna sn Kobeten ägomark Dundern torp Edmanskärret kärr
Tuna sn Kodränket kärr Duvens torp Ekbacken backe
Tuna sn *Kofoten gränsmärke Duvkärret f.d. torp Ekebygärden gärde
Tuna sn Korudan terräng Edinge, Norra, Södra, Östra Saknas Ekebyhålet gärde
Tuna sn Kvarnbacken backe Norr-Edinge Saknas Eklunds hålet vret
Tuna sn Kvarnkärret ägomark Edinge, Norr- by Eldsjöbacken backe
Tuna sn Kyrkbacken backe Söder-Edinge Saknas Eldsjön f.d. sjö
Tuna sn Kyrkbacken höjd Edinge, Söder- by Enebyskogen skogskifte
Tuna sn Kyttingebacken backe Öster-Edinge Saknas Finnbolslåttan betesmark
Tuna socken Lundarängen betesmark Edinge, Öster- by Finnvreten vret
Tuna sn Lundarängskärret kärr Ekeby by Fjällen åker
Tuna sn Lysingsvreten terräng Ekeby, se Tun-Ekeby by Fjällhuvet åker
Tuna sn Långkärret kärr Ekebytorp torp Fjärdingen äng
Tuna sn Långängen ägomark Eldtorpet f.d. torp Flyn f.d. vattensjukt område
Tuna sn Långören el. Skobyör f. båtstad /Se Enby, se Eneby Saknas Framängen äng
Tuna sn Långörsbron bro /Se Eneby by Fruns odlingen åker
Tuna sn Långörsbron bro /Se Eneby by Fårbryggan landparti
?Tuna sn Lötkullen kulle Erikslund torp Fårbryggsbacken backe
Tuna sn Lövhagsbacken backe Erikslund lht Fårdiket odling
Tuna sn Malmvreten ägomark Fjärdingen ödetorp Fårhusbacken backe
Tuna sn Mon terräng Franshus avs. Fållhagen beteshage
Tuna sn *Munkvällingsrör råmärke Fridhem avs. Fällan äng
Tuna sn Myrsjödiket dike Fyrislund avs. Jimberöbacken? backe
?Tuna sn Myrsjön f.d. sjö Fågelsången lht Gisselängen äng
Tuna sn Mysingen sjö /Se Fälttäppan f.d. torp Gisselängsgrinden grind
Tuna sn Myssberget berg Gillbergsdal avs. Godåkern åker
Tuna sn Myssingesjön sjö Grindaräng avs. Grangärden gärde
Tuna sn Myssingesjön kärr Grindstugan stuga Grindaräng äng
Tuna by Myssingesjön sjö Grönalund f.d. lht Grindarängshagen beteshage
Tuna sn Myssingesjön sjö /Se Gröndal gård Gråbobacken backe
Tuna sn Myssingesjön sjö /Se Gråbo lht Gråstugbacken backe
Tuna sn Myssingeängarna betesmark Haga avs. Gråten åker
Tuna sn Norrlund betesmark Haggården gård Gråtsbacken backe
Tuna sn *Nybrohammar skogsbacke Hammarbol lht Gubbens täppa åker
Tuna sn Olandsån å Hammarn, se Hammartorp Saknas Gubbhålet vret
Tuna sn Olandsån å Hammartorp f.d. torp Gustavsåkern åker
Tuna sn Olandsån å Hurtigtorp avs. Gärdstra? gärde
Tuna sn Oraån å Häcklinge by Gärdvreten vret
Tuna by & sn Oraån å Häcklinge by Gärsens åkern åker
Tuna sn Oraån å Hägnet avs. Gästgivarbyxan åker
Tuna sn Ormkärret ägomark Hägnet avs. Haggårdsbacken backe
?Tuna sn Plåtbacken backe Hässelby säteri Hagtegen ängsmark
Tuna sn Puppelön terräng Hästhagen lht Hammarbacken backe
Tuna sn Rudsjön myrmark Hökhus torp Hammarbacken backe
Tuna sn Rycklingen sjö Johannisberg torp Hampåkrarna åker
Tuna sn Rycklingen, se Viken sjö /Se Karlberg lht Hansahålet åker
Tuna sn Rycklingen el. Viken sjö /Se Karlslund avs. Harkranksnåret f.d. lht
Tuna sn /Se Rÿcklingesiön, se Viksjön sjö Karlslund avs. Helgbobrötan äng
Tuna sn /Se Råslätten ägomark Klippan avs. Hemängen äng
Tuna sn /Se Sanda betesmark Klockarbacken avs. Hemängen äng
Tuna sn /Se Sjöängen ägomark Knäpp, Väster- + f.d. torp Hjortronmossen mosse
Tuna sn /Se Skarvbodarna ägomark Knäpp, Öster- f.d. torp Hopröret f.d. gränsmärke
Tuna sn /Se *Skeberga högrör råmärke Krampnor lht Hornsgärden åker
Tuna sn /Se Skobyör el. Långören f. båtstad /Se Kristineberg avs. Husholmen torrt område
Tuna sn /Se Slåttrabacken terräng Krogsta by Häggrännilskärren kärr
Tuna sn /Se Slätmossen ägomark Kullarbo stuga Hästhagen beteshage
Tuna sn /Se Soldattäppan betesmark Kuttan bs. Hästhagen beteshage
Tuna sn /Se Spränggrodan ägomark Kvarngården gård Hästholmen slåttermark
Tuna sn /Se *Spångör Saknas Kvickas f.d. torp Hästmossen mosse
Tuna sn /Se Stamsjön sjö Kvarntorpet torp Högbacken backe
Tuna kyrka Saknas /Se Stamsjön sjö Kyttinge by Högkärrsbergen höjd
Videlsthunum, se Tuna sn Stamsjön sjö Källartorpet torp Högströmskärret kärr, utjord
Blom gd /Se Stamsjön sjö Källmyran avs. Hökhusvreten vret
Borrlövsta by Stamsjön sjö Lejdet ödetorp Igelbäcken åker
Borrlövsta gd /Se Stamsjön sjö Lindbackaberg gård Janakvarnen kärr
Borrlövsta by Storkärret ägomark Lindbacken gård Jan Mats´ kopinan källa med stängsel
Borrlövsta gd Stormyran ägomark Lindesberg avs. Jerk-Henriks fållan betesplats
Borrlövsta gd Stormyran betesmark Lissgården gård Jerk Henriks kopinan källa med stängsel
Borrlövsta gd /Se Svanavreten ägomark Lundaräng torp Jonsahålet åker
Borrlövsta by /Se Svartholmen terräng Lysingsvreten avs. Kalkmossen mosse
Borrlövsta Saknas /Se Svartkärren kärr Löten avs. Kalvsveden skogsskifte
Bredsätra gd /Se Svartkärret ägomark Löten lht Klockarviken åker
Bredsätra gd /Se Söderdal ägomark Lövhyddan avs. Klykåkrarna åker
Bredsätra gd /Se Söderkärren ägomark Lövlund f.d. bs. Klämek skogsparti
Brolövsta, se Borrlövsta gd /Se Siön Tallen, se Testen sjö Malmen avs. Klöversaporten? öppning mellan höjder
Brotorp tp /Se Testen sjö Malmen f.d. stuga Knorran äng
Bålsta, se Borrlövsta gd Testen sjö Mats Pers torp Knorrdiket vattendrag
Börlövsta, se Borrlövsta gd Testen sjö Mellangården gård Kobeten äng
Börsta by Testen sjö Mellanstick torp Kodränket kärr
Börsta by Testen sjö Mittigården gård Koklämman skogsparti
Börsta by Testen sjö Moen torp Kopinan skogsparti
Börsta by Testen sjö Mosstorp torp Kopinbacken backe
Börsta by Testen sjö /Se Motorp torp Kodunsan åker
Börsta by Testen sjö Muntras stuga Korudan kärr
Börsta by Testen sjö /Se Mygghus ödetorp Korsgatbacken backe
Börsta by Testen sjö /Se Mygghusvreten torp eller lht Krokåkern åker
Börsta by /Se Testen sjö /Se Myssinge by Kråkvilan åker
Börsta gårdar /Se Travarberget berg Myssingstorp torp Kullhammarn skogsparti
Börsta by /Se Trebackarlång terräng Nergården gård Kvarnbacken backe
Börsta Saknas /Se Trefaldighetskällan källa Nerösby del av Ösby Kvarnbacken backe
Edinge, Norr, Söder o. Öster byar Tuna triangelpunkt Norrdal avs. Kvarnbacken backe
Edinge, Norr-, Söder-, Öster- byar Tåsjön förr sjö Norrgården hmd Kvarnfallet fors
Edinge, Norra & Södra byar Tåsjön sjö Norrgården gård Kvarngärden gärde
Edinge byar Tåsjön f.d. sjö Norrgården hemman Kvarnkärret kärr
Edinge byar Tåsjön sjö Norrlund avs. Kyrkbacken backe
Edinge (nu Norredinge, Söderedinge, Österedinge) byar Ullerhagen terräng Norrskogen lht Kyrkbacken backe
Edinge byar Ullran terräng Nybol avs. Kyrkgärden gärde
Edinge, Norr-, Söder-, el. Öster- byar *Wassar dijkz rör råmärke Nybygget avs. Kyrkgärden gärde
Edinge byar Viken sjö Nyckelstocken avs. Kyrkhålet ängsmark
Edinge by Viken sjö Nyckelstocken avs. Kyttinge åker
Edinge byar Viken sjö Nydal bs. Kyttingebacken backe
Edinge byar Viken sjö /Se Nygården gård Käringfällan äng
Edinge beb. Viken sjö /Se Nygärdet lht Käringvreten vret
Edinge byar Viksjön sjö Nyhem avs. Körvelslandet åker
Edinge, Norr-, Söder-, Öster- byar Viksjön sjö Nysäter lht Lassesveden gärde
Edinge byar Viksjön sjö Nytorp f.d. jtp, nu lht Lejdsvreten vret
Edinge byar Västbladskärret kärr Nyvalla by Lingens odlingen odling
Edinge byar Älvkällan källa Nyåker lht Lissbrötan åker
Edinge byar *Ängsmyren myr Ola-Ösby hemman Lissgärden gärde
Edinge by Ösbyholm triangelpunkt Onsörn torp Lissgärden gärde
Edinge byar   Oppgården gård Lissåkern åker
Edinge by   Ora-Ösby hemman Lissängen äng
Edinge, Norra, Södra o Östra byar   Otters f.d. lht Lissörsbacken backe
Edinge, Norra by   Pellshus torp Lortgropen åker
Edinge, Södra by   Päremot torp Lundarängen äng
Edinge, Östra by   Rallarbo torp Lundarängskärret kärr
Edinge, Norra, Södra o. Östra byar   Sandbol avs. Lunden björklund med kringliggande ängar
Edinge, Norra, Södra o. Östra byar   Sandbol avs. Lysingsberget höjd
Edinge by   Sanden lht Långkärret kärr
Edinge byar /Se   Saringe by Långörsbron bro
Edinge, Norra by /Se   Sjökärret avs. Långvreten vret
Edinge, Norra by /Se   Skarphagen avs. Löten äng
Edinge, Norra Saknas /Se   Skommarbo avs. Lötkullen backe
Edinge, Söder- by /Se   Skrapihop avs. Lötsbacken backe
Edinge, Söder by /Se   Skräddartorp f.d. torp, nu avs. Lövhagsbacken backe
Edinge, Södra Saknas /Se   Snuggan, se Snuggtorp Saknas Mats-Larshagen beteshage
Edinge, Öster- by /Se   Snuggtorp torp Middagsbacken backe
Edinge, Öster- by /Se   Snällas bortrivet torp Mon skogsskifte
Edinge, Öster by /Se   Sofiero avs. Myran ängsmark
Edinge, Östra Saknas /Se   Sprosstorp torp Myrsjödiket dike
Edinge, Östra Saknas /Se   Stenkullen torp Myrsjön äng
Edinge, Östra Saknas /Se   Storgården gård Mössberget (?) höjd
Edinge, Norr-, Söder- o. Öster- byar /Se   Storgården gård Mössbergsbäcken(?) bäck
Edinge by /Se   Storgården gård Myssingesjön sjö
Edinge byar /Se   Stormyran avs. Myssingeängarna ängar
Edinge by /Se   Storängen avs. Norrgärden gärde
Edingebyarna byar /Se   Svartholmen avs. Norrgärden gärde
Ekeby gård   Svedjan avs. Norrgärden gärde
Ekeby gård   Svia, se Svedjan Saknas Norrhagen skogsskifte
Ekeby gård   Södergården gård Norrskogen skogsskifte
?Ekeby by   Södergården gård Norrängen äng
Ekeby g.   Södergården gård Nylandshagen beteshage
Ekeby gd   Söderäng(en) avs. Nylundsbacken backe
Ekeby gård   Tallhyddan avs. Nylundsmossen mosse
Ekeby by   Taskbackarna backe Nyvallagärden gärde
Ekeby gd /Se   Torpvreten torp Odlingen odling
Ekeby by /Se   Torslund avs. Odlingen ängsmark
Eneby by   Trollbacken avs. Onspers-backen f.d. utjord
Eneby by   Tunaberg bebyggelse Ormbacken backe
Eneby by   Tunaby by Ormkilshagen hage
Eneby by   Tunbyn, se Tunaby Saknas Ormkilsvreten vret
Eneby by   Tunaby by Ormkärret odling
Eneby by /Se   Tuna kyrka Saknas Ottersvreten vret
Eneby by /Se   Tunalund avs. Oxmossen uppodlad mosse
Eneby by /Se   Tun-Ekeby by Plogarna åker
Erikslund torp /Se   Tyskbo avs. Plogarna åker
Haggården gd /Se   Ulriksdal torp Plåtbacken backe
Häcklinge by   Upplandstuna Saknas Plöjet åker
Häcklinge by   Upplandstuna station järnvägsstation Puppelön åker
Häcklinge by   Vasstorpet dragontorp Pålsan åker
Häcklinge by   Vastarbyn gård Remarängen? äng
Häcklinge by   Vastarby by Rudan åker
Häcklinge by /Se   Wesslunda, se Västlunda Saknas Rudsjön uppgrundad sjö
Häcklinge by /Se   Vigsjön, se Viksjön Saknas Ryan åker
Häcklinge gd /Se   Vigstorp, se Vikstorp Saknas Ryan åker
Häcklinge by /Se   Viken, se Viksjön Saknas Råslätten gärde
*Heptestha by   Vikstorp torp Rödkällan vattenkälla
*Heptestha by   Vittja by Rödkällsskiftet åker
[Häfftiste] Saknas   Vittja by Rörmyrarna myrmark
*Häftesta förr by /Se   Vässarn gård Rörnshagen hage
*Häfune Saknas   Vässarn by Rörnsvreten vret
Hesselby hg   Västerbol lht Sandaret åker
Hässelby hg /Se   Västerdal avs. Sandarna ängsmark
Hässelby herrgård   Västergården gård Sandbergs vreten vret
Hässelby herrgård   Västerängen avs. Sandbrobacken höjd
Hässelby hg /Se   Västlunda avs. Sandbrogärden gärde
Hässelby herrgård   Ål utjordar Sandgrundet strandparti
Hässelby herrgård   Ösby by Sarashålet äng
Hässelby hg   Ösbyholm bebyggelse Saringesjön torrlagd sjö
Hesselby g.   Ösby-Solhem avs. Sjättedelen åker
Hässelby hg   Ösbytorpet torp Sjöbodbacken höjd
Hesselby gd   Östergården gård Sjökärren kärr
Hässelby gd     Sjöslåttan slåtter
Hesselby hg     Sjöängen äng
Hässelby hg     Skarvbodarna åker
Hässelby hg     Skattkärret kärr
?Hässelby gd     Skillingsbacken åkrar
Hässelby gd     Skogshagen skogsparti, f.d. vret
Hässelby hgd     Skruven del av landsväg
Hässelby hgd     Slumpängen äng
Hässelby hgd     Slåttorna slåttermark
Hässelby hg     Slätmossen mossmark
Hässelby hg     Smedjelandet kryddland
Hässelby säteri     Smedjeåkern åker
Hesselby hg     Smedshålet f.d. torp
Hässelby hg     Snuggarängen äng
Hässelby säteri /Se     Snåttäppan åker
Hässelby säteri     Snälltäppan åker
Hässelby säteri     Sprundet äng
Hesselby hg /Se     Spränggrodan åker
Hässelby hg /Se     Sprösslinge åkrar
Händby gd /Se     Stallhålet ängsmark
Krampnora gd /Se     Stamsjön sjö
Krogsta by     Stamsjön sjö
Krogsta by     Stenkyrkan stenkummel
?Krogsta by     Stjärnas mossen mosse
Krogsta by     Storbrötan åker
Krogsta by     Storgärden gärde
Krogsta by     Storgärden gärde
Krogsta by     Stothagen beteshage
Krogsta by /Se     Storkrokan åker
Krogsta Saknas /Se     Storkärret kärr
Krogsta by /Se     Stormossen mosse
Krogsta by /Se     Storåkern åker
Krogsta by /Se     Storåkern åker
Krogsta by /Se     Storängen äng
Kyttinge gård     Sundet bäck och bergshäll
Kyttinge gd     Sundskärret kärr
Kyttinge försv. by /Se     Surstabäcken sumpig mark
Kyttinge by /Se     Svansvreten vret
Kyttinge by /Se     Svartkärren kärr
Kyttinge by /Se     Svartkärret kärr
Lundaräng gd /Se     Sämbara? åker
Lys(s)envreten avs. /Se     Söderdal åker
Lys(s)envreten vret /Se     Södergärden gärde
Lysingsberget berg /Se     Södergärden gärde
Lysingsvreten avs. /Se     Söderhagen skogsparti
Lysingsvreten vret /Se     Söderkärren kärrmark
*Løpunge Saknas     Söderkärren kärr
*Lødhunge = Lydinge? hg /Se     Söderkärrsskogen skogsskifte
Myssinge by     Söderängen äng
Myssinge by     Testen sjö
Myssinge by     Testen sjö
Myssinge by     Tjäderholmen parti i kärr
Myssinge by     Torsvreten vret
Myssinge by     Travarberget höjd
Myssinge by     Trebackarlång backe
Myssinge by     Trollberget höjd
Myssinge by     Trulsen krök på väg
Myssinge by     Trädgårdsgärden gärde
Myssinge by     Tunabymossarna mossmark
Myssinge by /Se     Tvåstenaåkern åker
Myssinge by /Se     Tvärarna ängsmark
Myssinge by /Se     Tyskboslätten äng
Myssinge by /Se     Tyskmossarna mossmark
Myssinge by /Se     Tåsjön sjö
Myssingstorp torp /Se     Tåsjön sankmark
Nyckelstocken torp /Se     Tängen åker
Nygården gd /Se     Tängen åker
*Nivili, nivile = Nyvalla? by     Täppan beteshage
Norredinge, se Edinge by     Ullerhagen beteshage
?Nyvalla by     Ullervreten vret
Nyvalla by     Ullran skogsskifte
Nyvalla by     Varggropen hage
Nyvalla by     Vargstaröret f.d. gränsmärke
Nyvalla by     Viksjön sjö
Nyvalla by     Vretastugan f.d. stuga
Nyvalla by /Se     Vretröret f.d. gränsmärke
Nyvalla by /Se     Väderkvarnshagen hage
Nyvalla by /Se     Västerersmossen mosse
Onsören tp /Se     Västerersmossen mosse
Onsören torp /Se     Västerängen äng
Rycklinge gd /Se     Västervreten vret
?Sandbol gd     Åltsjön Saknas
Saringe by med kvarn     Ålvarsboholmen parti i kärr
Saringe by     Ängsbacken åker
Saringe by     Östergårdshålet äng och åker
Saringe by     Österkällan källa
Saringe by     Österersmossen mosse
?Saringe by     Österängen äng
?Saringe by      
Saringe by      
Saringe by      
?Saringe by      
Saringe by      
Saringe by      
Saringe by      
Saringe by      
Saringe by /Se      
Saringe by /Se      
Saringe by /Se      
Sjökärret torp      
Snuggan torp /Se      
Snuggtropet, se Snuggan torp      
»Starbronen» el. »Sparbrunen Saknas      
Söderedinge, se Edinge by      
Tors ?torp /Se      
Trollbacken ?torp /Se      
Tunaby by      
Tunaby by      
?Tunaby by      
Tunaby by      
Tunaby by      
Tuna(by) by      
Tuna by      
Tunaby by      
Tunaby by      
Tunaby by /Se      
Tuna by /Se      
Tunaby by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna åtting åtting /Se      
Vastarbyn by      
Vastarby gd      
Vastarby gd /Se      
*Versta Saknas      
*Wickia by      
Wisarne, se Vässarn by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
?Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by      
Vittja by /Se      
Vittja by /Se      
Vässarn by      
Vässarn by      
Vässarn by      
Vässarn by      
?Vässarn by      
Vässarn gd      
Vässarn gd      
?Vässarn by      
Vässan by /Se      
Vässan by /Se      
Vässa(e)n by /Se      
Vässarn gd /Se      
Ältatorp torp      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
?Ösby by      
Ösby by      
?Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by /Se      
Österedinge, se Edinge by      
*Östergården gd      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.