ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Viksta socken : Norunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 402 st Naturnamn: 105 st Bebyggelsenamn: 301 st Naturnamn: 230 st
Viksta sn. Almyren myr Viksta socken Albergavägen väg
Viksta sn *Bergröret gränsmärke Viksta sn Allmänningsbackarna skogshöjd
Viksta sn *Billröret gränsmärke Wiberg Saknas Almyrn myr
Viksta sn Bjursholmen, Lilla terräng fjällaren inbyggarbeteckning Almyren förr myr, nu ängsmark
Viksta sn Bjursholmen, Stora terräng lissdalbodarn inbyggarbeteckning Ambolet+ äng
Viksta sn Björnängen terräng uvlungar inbyggarbeteckning Anders-Ers-åkern åker
Viksta sn Blötan ägomark Vikstabodarn inbyggarbetecknig Anders Pärs äng äng
Viksta sn Bockskokärret kärr Viksta de okristna inbyggarbeteckning Asphagen hage
Viksta sn Botabacken triangelpunkt Viksta kärrar inbyggarbeteckning Baggbolhagen hage
Viksta sn Bolanda skattl. äng /Se Viksta okristna inbyggarbeteckning Baggbolsstigen gammal väg
Viksta sn Bolängen ägomark Annehem lht Baggbolsvreten vret
Viksta sn Bromsängen Lilla ägomark Backa stuga Bakskogen del av skog
Viksta sn Bromsängen, Stora terräng Backen lht Bjursholmen, Lilla o. Stora skogsholmar
Viksta sn Bråboda mosse mosse Bastholmsviken, se Järngårdsslåttan slåtta Bjursholmen, Stora, se Bursholmen, Stora markhöjning
Viksta sn Djupmyren myr Bastholmsviken Saknas Björklingevägen väg
Viksta sn Dysätra ägomark Berga lht Björkmossen sumpmark
Viksta sn Finnhagen ägomark Berga lht Björnängen äng
Viksta sn Fjällen ägomark? Berga, se Gammelberga torp Blöta hage
Viksta sn *Fjällröret gränsmärke Bergalund lht Blötberget berg
Viksta sn Flinkbacken ägomark Björklunden lht Blötberget skogshöjd
Viksta sn Forsa mossar mossar Björkmyren beb. lht Bodabacken landsvägsbacke
Viksta sn Fäboröret gränsmärke Björkmyren myr Bolandsbo Delmyr myr
Vicksta sn *Gillingboholmen, Stora terräng Björkmyren Saknas Bolandsbo Svartmyr myr
Viksta sn Gråtarna ägomark Björkmyren jr. enhet Bolandsängen åker
Viksta sn Gårdsberget terräng Björkmyrsmossen obeb. lht Bolängen odlat kärr
Viksta sn Harbacken, Stora terräng Björkmyrsmossen jr. enhet Borängen odlad mark
Vicksta sn Harvätersängen terräng Björksätra utjord Bromsängen odlad mark
Viksta sn Hin håles långfarsta terräng Björnbäckskärret obeb. lht Brospellen åker
Viksta sn Horren terräng Björnbäckskärret eller Nymyran Saknas Brospjällen äng
Viksta sn /Se *Horröre gränsmärke Blackmyra äng Bråboda mosse mosse
Viksta sn Hällkullen terräng Blackmyra äng Brännmyrn myr
Viksta sn Jerk-Anders ägomark? Blackmyren Saknas Brännskogen del av Risbyskogen
Viksta sn Johanneslund ägomark? Blommensberg lht Brännskogen skog
Viksta sn Kalkbergsvreten ägomark Blommensberg Saknas Bränntä väg
Viksta sn *Kalkstensröret gränsmärke Blåstugan förr stuga Bursholmen, Stora markhöjning
Viksta sn *Karlviksröret gränsmärke Boda hemman Bäckängen åker
Viksta sn *Kielsbo R gränsmärke Bolanda gård Dalsängen odlad mark
Viksta sn Kilarna ägomark Bolanda äng Dalsängsbacken backe
Viksta sn Kilhagarna ägomark Bolandet, se Pålsboda hemman Delmyren kärrområde
Viksta sn Klockarängen ägomark Bolandsbo Saknas Djupdalen skogssänka
Viksta sn Kolsbomyren myr Bolandsbo hemman Djupmyran myr
Viksta sn Kolsbomyrhagen terräng Bolandsbo gård Dysätrahjälmen lada
Viksta sn Kvarnmyren ägomark Bromyrn äng Ekbacken backe
Viksta sn Kvicksätraröret gränsmärke Brogårdens äng äng Endersta+ kronojord
Viksta sn *Källbroröret råmärke Bromyren, se 4 Bolandsbo Saknas Enlöten enbackar
Viksta sn Lindmyrsbacken terräng Bromyrn och Svartmyrn, se 2 Nyboda Saknas Finnhagen hage
Viksta sn Lund terräng Bromyrn eller Bolandsbo rödning obeb. lht Finnhagen hage
Viksta sn Lyssnarhällarna triangelpunkt Brovikarne äng Finnängen mark
Viksta sn *Långbrobron bro? Brunna lht Fiskar-Wretröret+ gränsrör
Viksta sn långbo Pon-, se *Långbobron bro? Bråboda Saknas Fjällarna odlad mark
Viksta sn Långhagen terräng Bråboda t. Fjällen ängar
Viksta sn Långhagen ägomark Bråboda eller Svartmyrn obeb. lht Flangen skogsomr.
Viksta sn Långhagsbacken terräng Bråboda jr. enhet Flintbacken odlad mark
Viksta sn Läbonäsbergen terräng Bräcksta kärr, se Sissbokärret äng Framhagen hage
Viksta sn Lötkullen terräng Brändtorp lht Framskogen del av skog
Viksta sn Lövhagen terräng Bullermyren myr Fyrisån å
Viksta sn *Mathål gränsmärke Bålmyra, se Bullermyrn myr Fämosseröret gränsrör
Viksta sn Myrbergs terräng? Bäckarna äng Fävägsröret+ gränsrör
Viksta sn Noaks ark terräng? Bäckgården gård Fäxbo Långholmen åker
Viksta sn Nyvallabäcken bäck Bäckängarne, se Bäckarna äng Fäxmossen skogsområde
Viksta sn Oxmossen mosse Celunda lht Försöket äng
Viksta socken /Se Per-Anders-ängen terräng Dalboda Saknas Gammelkröningen skogsområde
Viksta sn Prästgårdshällen terräng Dalboda gård Glädjegrinden grind
Viksta sn Rapptäppan terräng Dalboda Stora, se 1 Dalboda Saknas Glädjegrinden grind
Viksta sn *Ringröret gränsmärke Dalboda, Lilla utjord Glädjen hage
Viksta sn Skarpan terräng Dalboda, Stora skogvaktareboställe Gnethagen hage
Viksta sn *Skomarvretsröret gränsmärke Dalbomaden, se 2 Dalboda Saknas Granröret gränsrör
Viksta sn Skrivarbacken terräng Danskens+ riven stuga Gråtarna ängar
Viksta sn Smörkätten ägomark Delmyren, se 3 Bolandsbo Saknas Gråten ängsmark
Vixstadh Saknas Sprängtegen ägomark Delmyrn äng Gråtladan lada
Vixstadh Saknas Stentorget triangelpunkt Djupmyrn äng Gråtängen äng
Viksta sn Svartgren ägomark? Djupmyrn, se Björkmyren äng Gårdsberget, se Gärdesberget skogshöjd
Viksta sn Svartmyrsbacken terräng Djupmyrn, se Vikstaboda förr utjord Gärdesberget skogshöjd
Viksta sn Sågbrobacken terräng Djupmyren Saknas Halvvägsbacken landsvägsbacke
Viksta sn Sävastabäcken bäck Ekensberg lht Halvvägsbacken lvg. backe
Viksta socken Tallbacken terräng Eklunda hemman Harbacken, Stora mosse
Viksta sn Tensta ström å Enberga lht Harsäter uppodlad myr
Viksta sn /Se Torsberg berg Eolskulle lht Harsäter sank äng
Viksta sn Torsberg terräng Eriksdal lht Hundsholmen holme
Viksta sn /Se Torshäll, se Torsberg berg Eriksdal gård Hällen, se Prästgårdshällen korsväg
Viksta sn /Se Torshäll berg /Se Erikslund lht Hällkullen kulle
Viksta sn /Se Ugglorna ägomark Erikslund lht Fällkullen gravkulle
Viksta sn /Se Vallby triangelpunkt Erikslund lht Häradsvägen väg
Viksta sn o. by /Se Vallby ägomark Fagerdal lht Högbacken landsvägsbacke
Viksta prästgård Saknas /Se Watholma åhn, se Vattholmaån å Fantebo hemman Junkarmossen, se Svenskens mossen myrmark
Bolandet gd /Se Vattholmaån å Fasma utjord, se Fjällarne Saknas Järsta kyrka+ bortsprängd sten
Bolandsbo hmn Velången sjö Fjällarne lht Kalkbergsvreten åker
Bolandsbo hmn Velången sjö Flinkbacken lht Kalkbergsvreten hage
Bolandsbo hmn Velången sjö Forsmyra skogvaktareboställe Kilen markområde
Bolandsbo skattl. utj. /Se Vendelsån å Framsocken del av sn Klangen åkerbit
Bolansbo, se Bolandsbo skattl. utj. Vikstabodaberget terräng Fridhem lht Klockarängen äng
Bolendzboo, se Bolandsbo skattl. utj. Vikstaheden del av Uppsalaåsen /Se Fridhem torp Klockarängen odlad mark
*Bryttgården Saknas Vintervägsbergen terräng Fridhem lht Kolarängen odlad mark
?Bråbo torp Vissjön f.d. sjö Fäxboda by Kolsbomyrn äng
Bråbo torp Vissjön sjö Fäxboda, Öster äng Korsnäsängen äng
Bråboda torp Vissjön f.d. sjö Fäxboda jr. enhet Krokmålet vägkrök
Bråbo torp Vissjön sjö Fäxbokärret myr Kullgärdet odlad mark
Djupmyren lht? Vitsjön, se Vissjön sjö /Se Fäxbokärret, se Lagghagarna Saknas Kullingsmossröret+ gränsrör
»ættalundom», Eklunda försv. beb. Änganäsholmen terräng Fäxmossen lht Kvarnmyren myr
Eklunda by Öhrs Mossen, se Örsmossen mosse Gammelberga rester av torp Kyrkestegsröret+ gränsrör
Eklunda by Örsjön f.d. sjö Gillingboda lht Kyrkstigen väg
*Etthelundha = Eklunda Saknas Örsmossen mosse Gneten lht Källbacken backe
Eklunda by Örsmossen mosse Goboda Saknas Källbron kavelbro
*Endersta kyrkoherdebost. Örsmossen mosse Godboda torp Larsängsbacken landsvägsbacke
*Endersta kyrkoherdeboställe *Östra åkern åker Goboda gård Liljas gärde gärde
Endersta kyrkoherdeboställe /Se   Granholmen lht Lillgärdet åker
*Endista Saknas   Granlunda lht Lindmyrorna myrar
*Endersta kyrkoherdebost /Se   Granlunda torp Lindmyrsbacken skogsparti
Ettlunda, se Eklunda by   Gripkärret lht Lippboröret+ gränsrör
Fantebo gd   Grytängen äng Littbopussarna småkärr
Fantebo g   Gustafsberg lht Lugnarängen äng
Fantebo gd   Gustafslund lht Lundgärdet odlad mark
Fantebo gd   Gustavslund torp Lyssnarhällen el. -hällarna berg
Fantebo g   Gödboda t. Långbrobäcken bäck
Fantebo gd   Götbrunna traktnamn Långbrobäcken dike
Fantebo gd   Götbrunna by Långgärdet åker
Fantebo gd   Götbrunna by Långhagen hage
Fäxboda by   Haga lht Långhagskärret nu odlat kärr
Gethebrunna, se Götbrunna by   Hammarstedts slåtta äng Långhygget skogshygge
*Gipplinge försv. bebyggelse   Heden del av sn Långrännan kärräng
»Giplinghe» försv. beb.   Helgmyra hemman Läbonäsberget skogshöjd
*Giplinge Saknas   Horren förr torp Läbonäsvreten vret
[Giplinge] Saknas   Horren torp Länsmansbacken lvg. backe
[Gipplinghe] Saknas   Hyttbo lht Länsmanskärret kärr
Gipplinge försv. by   Hägerdal hemman Lötbron bro
Gipplinge försv. by   Hägersdal gård Lötbäcken bäck
Gipplinge försv. by   Hälleborg gård Löten gärde
Giplinge försvunnen by /Se   Hälleborg t. Lötgärdet odlad mark
Giplinge försv. by /Se   Hälleborg Saknas Lötkullen kulle
Giplinge f.d. by /Se   Högstamyrn myr Lötkullen gravkulle
Götbrunna by   Hökbo lht Lötsängen odlad mark
Götbrunna by   Hörnet lht Marken hästhage
Götbrunna by   Hörnet torp Markgruvan gruvhål
Götbrunna by   Johanneslund lht Mjölängssjön sjö
Götbrunna by   Johanneslund lht Noaks ark, se Skeppet fornlämning
Götbrunna by   Johanneslund torp Norrgärdet gärde
?Götbrunna by   Jällsta by Norrhusslåttan skogsområde
Götbrunna by   Jälltorp soldatstuga Norr-Rångsta utjord utjord
Götebrunna Saknas   Järngårdsslåttan slåtta Norrängen åker
Götebrunna Saknas   Järngårdsslätten eller Bastholmsviken Saknas Norrvreten åker
Götbrunna by   Kallviken skogskärr Nyhagen hage
Götbrunna by   Kaplansgården, se Klockareboställe Saknas Nyhagen hage
Götbrunna by   Karlsboda t. Nyvallamyren myr
Götbrunna by   Karlsboda gård Olof Löfbacksröret+ gränsrör
Götbrunna by   Kilarne lht Oxmossen skogsparti
Götbrunna by /Se   Klippan lht Paviljongsbacken backe
Götbrunna by   Klockareboställe Saknas Piparmyren myr
Götbrunna by /Se   Kolartorp lht Plintvreten vret
Götbrunna by /Se   Kolartorp torp Pliten ängsmark
Götbrunna by /Se   Kolaränge utjord Plitvretarna odlad mark
Heden, se Norunda hd:s allmänning Saknas   Komministerboställe bebyggelse Prästgårdshällen korsväg
Helgemyra gd   Korsnäs lht Prästgårdsbron bro
Helgemyra gd   Kvicksätra utjord Prästvreten gärde
[Hugastum] Saknas   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården bebyggelse Pussvreten odlad mark
Hälgmyra Saknas   Källhagen lht Rappens gruva nedlagd järngruva
Heljmyra g   Källslätt hemman Risbybron bro
Hälgmyra gd   Källslätt gård Risbyskogen skog
Hälgmyra gd   Källslätt Saknas Roparhällarna berg
Hälgmyra gd   Källslätts Slåtta äng Seffran äng
Hälgmyra gd   Källtorp lht Skarpa beteshage
Hälgmyra gd /Se   Körlinge utjord Skarpan hage
Hörnet torp   Lagghagarna myr Skatmyren åker
Hörnet Saknas /Se   Lagghagarna Saknas Skeppet fornlämning
Jällsta hg   Lillgärdet lht Skrivarbacken skogsdunge
Jällsta hg   Lindsmansberg lht Skrivarstenen sten
Jällsta hg   Lissfäxboda+ bebyggelse Skyttorpsvägen väg
Jällsta hg   Lugnet f.d. dragontorp Smedsängen åker
Jällsta hg   Lundbo lht Sprängtegen åker
Jällsta hg   Lundbo gård Sprängtegen odlad mark
Jällsta hg   Lundbo+ hemman Spågubbsröret+ gränsrör
Jällsta Saknas /Se   Långängen förr äng Stenbrotegarna åker
Jällsta herrgård /Se   Långängen jr. enhet Stengärdet gärde
Jällsta by /Se   Läbonäs hemman Stentorget stensamling
Källslätt gd   Läbonäs Saknas Stormyrn myr
Källslätt gd   Läbonäs jr. enhet Stormyren förr myr, nu odlad mark
Källslätt Saknas /Se   Lövhagen lht Storskogsvägen väg
Källslätt gd   Lövlunda lht Stövelskaftet åkerbit
Lundbo, förr namn på Norr-Vallby by   Marieberg lht Svartgrind förr grind
Lötebrunna, se Götbrunna by   Mellanbo stuga Svartmyren åker
Mesattebo gd   Merattebo hemman Svenskens mossen, se Junkarmossen myrmark
Mesattebo gd   Meshattebo Saknas Svia skogspark
Mesattebo gd:ar /Se   Mittegården gård i Götbrunna Syltbacken sluttning
Myrby gd:ar /Se   Mossarna, se Bromyrn eller Bolandsbo obeb. lht Sågbrobacken lvg. backe
Norr-Vallby by   Norrby lht Säffra äng
Norunda härads allmänning Saknas /Se   Norrgården lht Sätunasjön sjö
Nyvalla, se »Nyvelle» gård   Norrgården gård i Sävasta Sävastabäcken bäck
Nyvalla gård   Norrhusen hemman Sävastabäcken bäck
»Nyvalle» gård   Norrhusen jr. enhet Tackhoppa åker o. äng
Nyvalla gd   Norrtorp lht Tafsbäcken bäck delvis grävd
Nyvalla gd   Norrvallby Saknas Tegelugnen landsvägsbacke
Nyvalla Saknas /Se   Norunda allmänning traktnamn Tegelugnsgärdet gärde
Nyvalla gd /Se   Norunda häradsallmänning, se Norunda allmänning, traktnamn Tegelugnsgärdet odlad mark
Prästgården prästgd   Norunda häradsallmänning Saknas Tenstavägen väg
Pålsboda gd /Se   Nyboda Saknas Tenstaån, se Vikstaån å
»rangista», se Rångsta Saknas   Nyboda hemman Torsberg berg
Risby by   Nyborg lht Torshäll berg
Risby by   Nybygget lht Tuggaren åker
Risby by   Nyckelmyrn äng Uggeltä väg
Risby by   Nyckelmyren och Bäckängarna, se Götbrunna traktnamn Ugglan odlad mark
Risby by   Nyckelmyren och Bäckängarna Saknas Ugglerna ängar
Risby by   Nymyrn obeb. lht Uggeläng äng
Risby by   Nymyren Saknas Uvlungeskogen skog
Risby by   Nymyren jr. enhet Vallby skog skog
Risby by   Nyslätt lht Valltä väg
Risby by   Nyslätt gård Vargdansen inhägnad skogsbit
Risby by   Nysäter lht Varghagen hage
Risby by   Nytorp lht Varghagen hage
Risby by   Nyvalla hemman Velången sjö
Risby by   Odenslunda ängen förr äng Vendelsvarv punkt där tre socknar möts
Risby by?   Odlingsberg Saknas Vendelsvägen väg
Risby by   Onslunda, se Onslundavreten jr. enhet Vendelsån å
Risby by   Onslundavreten jr. enhet Vikstaboberget skogshöjd
Risby by   Prästgården kyrkoherdeboställe Vikstabodaberget, se Vikstaboberget skogshöjd
Risby by   Pålsboda äng Vikstabron bro
Risby by   Pålosboda Saknas Vikstaby gärde gärde
Risby by   Pålsboda, se Sävastakärret äng Vikstabyhagarna hagar
Risby by   Pålsboda gård Vikstabyladan lada
Risby by   Pålsboda eller Bolandet hemman Vikstaån å
Risby by   Pålsboda eller Odenslunda, se Odenslunda ängen äng Vikstaån å
Risby by   Raggboda t. Vintervägsbergen skogshöjd
Risby by   Risby by Vissjön utdikad sjö
Risby by   Risby jr. enhet Vissjön f.d. sjö
Risby by   Risbybacken lht Vreten åker
Risby by   Rosenhill lht Vreten odlad mark
Risby by   Rosenlund lht Vägglusen+ förr ängsbit
Risby by   Ruddin, se Kålaränge utjord Åbron bro
Risby by   Rångsta by Åskskrällshygget skogshygge
Risby by   Rångsta jr. enhet Älvkvarnen stensamling
Risby by /Se   Rångsta, Norr hemman Östergårdsgärdet odlad mark
Rysseby, se Risby by   Rångsta Svartmyrn, se 5 Sisselboda Saknas Österängarna ängar
Rångsta by   Rångsta Svartmyrn myr  
Rångsta by   Rångsta, söder by  
Rångsta by   Sissbokärren äng  
Rångsta by   Sisselboda Saknas  
Rångsta by   Sisselboda gård  
Rångsta by   Sisselboda, Lilla t.  
Rångsta by   Sisselboda, St t.  
Rångsta by   Skatmyrn, se Grytängen äng  
Rångsta by   Skatmyren myr  
Rångsta by   Smörkätten förr t.  
Rångsta by   Sommarängen by  
Rångsta by   Stenlunda lht  
Rångsta by   Storfäxboda+ bebyggelse  
Rångsta by   Storslätt lht  
Rångsta by   Svansmossen jr. enhet  
Rångsta by   Svansäng äng  
Rångsta by   Svansäng jr. enhet  
Rångsta by   Svartgrind lht  
Rångsta by   Svartmyren, se 2 Bråboda Saknas  
Rångsta by   Svartmyren, se 2 Nyboda Saknas  
Rångsta by   Svartmyren, se 5 Sisselboda Saknas  
Rångsta by   Svartmyren, se 4 Tolboda Saknas  
Rångsta by   Svartmyrn äng  
Rångsta by /Se   Svedja hemman  
Rångsta Saknas /Se   Svedja gård  
»sighwalstom», se Sävasta Saknas   Sågars Saknas  
Sisselboda by   Sågartorp lht  
?Sisselbo torp   Sävasta by  
Sommaränge by   Sävasta Saknas  
Sommaränge by   Sävastakärret äng  
Sommaränge by   Sävtorp lht  
Sommaränge by   Sörmyrn myr  
Sommaränge by   Sörmyran, se Lagghagarna Saknas  
Sommaränge by   Sörvallby bebyggelse  
Sommaränge by   Tandagneten, se Gneten lht  
Sommaränge by   Tandagneten torp  
Sommaränge by   Tolboda Saknas  
Sommaränge by   Tolboda lht  
Sommaränge by   Tolboda gård  
Sommaränge by   Tolboda Svartmyr myr  
Sommaränge by   Tolbotä stuga  
Sommaränge by   Torvarbo hemman  
Sommaränge by   Torvarbo Saknas  
Sommaränge by   Torvarbo lht  
Sommaränge by   Tuleborg stuga  
Sommaränge by   Tullen+ förr gård  
Sommaränge by   Ulvmossen, se Hägersdal gård  
Sommaränge by   Uvlunge by  
Sommaränge Saknas /Se   Uvlunge Saknas  
Sommaränge by /Se   Vallby by  
Säfvasta by?   Vikstaboda lht  
Säfvasta by   Vikstaboda gård  
Sävasta by   Vikstaby by  
Sävasta by   Vikstaby Saknas  
Sävasta by   Vikstaheden del av sn  
Sävasta by   Vikstaheden del av sn  
Sävasta by   Vänersborg lht  
Sävasta by   Västergården gård i Götbrunna  
Sävasta by   Ytterbyn hemman  
Sävasta by   Ytterbyn gård  
Sävasta by   Åby lht  
Säfvasta by   Ängby lht  
Sävasta by   Ängen lht  
Sävasta by   Ängstorp lht  
Säfvasta by   Östaboda Saknas  
Sävasta by   Östa(n)boda gdar  
Sävasta by   Östensbo utjord  
Sävasta by   Östanboda t.  
Sävasta by   Östaboda gård  
Sävasta by   Österäng lht  
Sävasta by   Östgården+ lht  
Säfversta Saknas      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävsta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta by      
Sävasta Saknas /Se      
Sävasta by /Se      
Sävasta by /Se      
Tensta by      
Tolbo g      
?Tolboda gd      
Tolboda gd      
Tolboda Saknas /Se      
Tolbotä torp /Se      
tordabol, se ?Tolboda gd      
Torvarbo hmn      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uflunge by      
Uvlunge by      
Uflunge by      
Uflunge by      
Uvlunge by      
Uflunge by      
Uvlunge by      
?Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
?Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by      
Uvlunge by /Se      
Uvlunge by /Se      
Ulfunge, se Uflunge by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby hg, by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby hg      
Vallby by      
Vallby hg, by      
?Vallby by      
Vallby hg      
Vallby by      
Vallby (förr rättardöme), by      
Vallby (förr rättardöme), by      
Vallby (förr rättardöme), by      
Vallby (förr rättardöme), by      
Vallby (förr rättardöme), by      
Vallby (förr rättardöme), by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby Saknas /Se      
Vallby, Norra Saknas /Se      
Vallby by? /Se      
Vicksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Viksta by      
Vikstaby by      
Ytterbyn g      
Ytterby by      
Ytterby gd /Se      
*Ælleby Saknas      
Östaboda gdr      
Östensbo Saknas      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.