ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekeby socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 276 st Naturnamn: 274 st Bebyggelsenamn: 172 st Naturnamn: 585 st
Ekeby sn Abborrberget berg Ekeby sn sn Abborrberget höjd
Ekeby sn Almundabacken backe Ekeby socken Saknas Almundabacken backe
Ekeby sn Asholmen terräng Ekeby sn Alspångsbotten kolbotten
Ekeby sn Bergbottnen terräng Ekeby sn Andbäcksbotten kolbotten
Ekeby sn *Bjurstenen gränsmärke Upplands-Ekeby, se Ekeby sn Anders-Jansbotten kolbotten
Ekeby socken Björkmyran myr Ekeby bastnacker inbyggarbeteckning Anders Mats myren myr
Ekeby sn Björkudden udde Ekeby bastnacker inbyggarbeteckning Asbäcken sumpmark
Ekeby sn Björkuddsviken vik Ekebybor inbyggarbeteckning Asholmsängen äng
Ekeby sn Björnkärret kärr Ekeby korpar inbyggarbeteckning Asholmen kulle
Ekeby sn.? Björnmyran myr holmarn inbyggarbeteckning Askbotten kolbotten
Ekeby socken Boda mossar mossar ingvastaborna inbyggarbeteckning Bakgården åker
Ekeby sn Bredsättern terräng Ingvastarna, se Ingvastaborna inbyggarbeteckning Bakgärdarna gärde
Ekeby sn Brottkärret kärr rörborna inbyggarbeteckning Bakhålet äng
Ekeby sn? Brännholmarna myrholmar Anders Jans på Berget gård Bakhålet äng
Ekeby sn /Se Bushällarna terräng Anneberg = Hällsbäcken avs. Baststuhagen hage
Ekeby sn Bällingmyran ägomark Augustberg avs. Bastuvreten vret
Ekeby sn Ekbäcken göl Backen lht Bengtshus skogsparti
Ekeby sn Ekbäcken terräng Baddet hmd Bengtshusbotten kolbotten
Ekeby sn Ekskogen skog Baddet stuga Bergbotten kolbotten
Ekeby sn Ekskogen skog Bakframsbyn = Väskinge by Björkbotten kolbotten
Ekeby sn Falkbackarna backar Bergbacka avs. Björkhagen backe
Ekeby sn Finnbol ägomark Björkudden lht Björkudden udde
Ekeby sn *Fittjarör råmärke Björngropen f.d. bebyggelse Björktäppan åker
Ekeby sn *Fittjarör råmärke /Se Blacksta by Björngropsbotten kolbotten
Ekeby sn Flatrör råmärke Blacksta by Björngärden gärde
Ekeby sn Fornbroviken vik Blåshuset gård Björnholmen skogsparti
Ekeby sn Fåfängan ägomark Bockfållan f.d. torp Björnholmsbotten kolbotten
Ekeby sn Fösarängen ägomark Boda avs. Björnkärret skogsmark
Ekeby sn Ge Ringen, se Giningen sjö Borgen avs. Björnkärrsbotten kolbotten
Ekeby sn Geringen, se Norr- o. Söder- Giningen sjö Bostället f.d. komministerboställe Blackstakällan källa
Ekeby sn Gillingesjön åutvidgning Brogården gård Bodabotten kolbotten
Ekeby sn Gillingesjön f.d. sjö Bryrriln = Brötslund f.d. undantagsställe Bodaskogen skogsskifte
Ekeby sn Gillingmossarna mossar Brötslund f.d. undantagsställe Boställsbacken backe
Ekeby sn Giningen sjö Charlottendal bebyggelse Boställsskogen skogsskifte
Ekeby sn Ginningen, se Norr- Giningen o. Söder- Giningen sjöar Dyvlinge Saknas Brakbacken höjd
Ekeby sn Gisshällberget berg Dyvlinge by Braxengärden gärde
Ekeby sn Griningen, se Norr- Giningen o. Söder- Giningen sjö Ekdal avs. Bredsätern skogsmark
Ekeby sn Grönlund terräng Ekeby, se Ekeby by by Bredsäterbotten kolbotten
Ekeby sn Gubbkärret kärr Ekeby by by Brottbotten kolbotten
Ekeby sn? Gullgropsbottnen terräng Ekeby by by Brottkärret kärr
Ekeby sn Hammarbacken terräng Ekeby kyrka Saknas Brudbäcken kärr
Ekeby sn Hammarbacken terräng Ekensberg avs. Bruddalsmossen mosse
Ekeby sn Hammarbol terräng Ektomt bebyggelse Brytilsvreten vret
Ekeby sn Hammarbolsdiket dike Elovsro avs. Brännholmarna »holmar»
Ekeby sn Hammaren terräng Eriksberg avs. Brännkärret kärrmark
Ekeby sn Hemm-genlaö, se Norr- Giningen o. Söder- Giningen sjöar Erikslund bebyggelse Bumsarbotten kolbotten
Ekeby sn Hjortronmossen mosse Fagervik bebyggelse Buskällkärret kärrmark
Ekeby sn Hjälmsätter ägomark Finnbol torp Bus(s)hällarna höjd
Ekeby sn Huvsjömossen ägomark Fornbo, se Fornbro Saknas Bus(s)hällberget höjd
Ekeby sn Huvsjömossen ägomark Fornbro by Byskällan brunn
Ekeby sn Huvsjön sjö Fornbro, Norr by Byxan åker
Ekeby sn Huvsjön sjö Fornbro Söder- by Båtsmansbotten kolbotten
Ekeby sn Huvsjön sjö Fridhem avs. ?Bäbyvreten? vret
Ekeby sn Huvsjön sjö Fridhem lht Bällingmyran? åker
Ekeby sn /Se Huvsjön sjö Gammel-Jaivens torp Cittran åker
Ekeby socken socken /Se Huvsjön sjö /Se Gammeläng bebyggelse Dalbotten kolbotten
Ekeby sn /Se Huvudsjön, se Huvsjön sjö Gillingboda bebyggelse Dalkarlsängen äng
Ekeby sn /Se Hyttmyran myr Gillinge by Dalkarlsängen kolbotten
Ekeby sn /Se Hyttmyrdiket dike Grässaslåtter? f.d. torp Dansenberget höjd
Ekeby sn /Se Hyttmyrdiket dike Grönlund bebyggelse Djupmyran odling
Ekeby sn /Se Hånsta triangelpunkt Hamra by Drickstensbotten kolbotten
Ekeby sn /Se Hånsta Hammarn skog /Se Hamra by Drägellöten äng
Ekeby sn /Se Hägnaden ägomark Hanneberg avs. Dummelhålet odling
Blacksta gård »Häradsbron bro Holmen utflyttad gård Dunderkärret kärr
Blacksta by Högberget berg Holmen gd Duvbotten kolbotten
Blacksta by Högbergsmossen mosse Husjön, se Huvsjön Saknas Dyrénsbacken backe
Lacksta by *Högrå gränsmärke Hyttbol bebyggelse Dyréns gärden gärde
Blacksta by *Högröret gränsmärke Hånsta Saknas Dyvlingeåkern åker
Blacksta Saknas /Se *Högröret gränsmärke Hånsta by Ekbäcken vattensjuk slätt
Blacksta by /Se Högrör gränsmärke Hånsta by Ekbäcksbotten kolbotten
*Bodane Saknas Igelbäcken terräng Hånstatorpet torp Eksmyran f.d. odling
Dylinge, se Dyvlinge by Igelmossen mosse Hällbäcken avs. Ektomtgärden gärde
Dyvlinge by Jan-Matskärret kärr Ingvasta by Falkbackarna åker o backe
Dyflinge by Jan Mats Vällen kärr /Se Ingvasta by Falkbostället vret
Dyvlinge by Jerk-Matsfallet terräng Ingvasta, Norra del av Ingvasta Falkens holme holme
Dyvlinge by Johannesberg berg? Ingvasta, Norra, se Norrbyn del av by Falkerna kärr
Dyvlinge by Jägarträdgården terräng Ingvasta, Södra del av Ingvasta Falkvreten vret
Dyvlinge by Kalholmen myrholme Ingvasta, Södra, se Söderbyn del av by Fattigmossen mosse
Dyvlinge by *Kasudden udde Ingvastatorpen torp Flånkan? åker
Dyvlinge by Kattgruvan terräng Jan-Jans i Backen gård Fornvreten vret
Dyvlinge by /Se *Kattholmen holme Johannesberg lht Framlandet åker
Dyvlinge by /Se *Kavelbrohagen hage Johanneslund avs. Friskvreten vret
Dyvlinge by /Se Kavelbromossen mosse Jom by Fulkärret kärr
Dyvlinge by /Se Kavelbromyran myr Jom by Flymyran odling
Dyvlinge by /Se Klangkroken terräng Kalvudden torp Flyn sumpmark
Ekeby by o. sn Knivsmyran myr Karlberg torp Fåfängan skogskifte
?Ekeby by Kunkmossen mosse Karlberg avs. Fåfänget f.d. vret
Ekeby by Kvarnhålet terräng Karlsberg avs. Fåfängkärret kärr
Ekeby by o. sn Kvarnmyran myr Karlsro avs. Fåfängskärret kärr
Ekeby by Kvarnmyren myr Kattsvältan f.d. lht Fägatsbotten kolbotten
Ekebyby by Kvarnängen äng Klockargården gård Fönsterbotten kolbotten
Ekebyby by Källmyran sankmark Krankviksbacken f.d. bebyggelse Fösarmossen mosse
Ekeby by Lansättern terräng Kuggmyran avs. Fösarängen äng
Ekebyby by /Se Lappviken vik Kyrkbyn = Ekeby by by Gammelbotten kolbotten
Ekeby by /Se Lindholmen holme Kyrkoherdebostället kyrkoherdeboställe Gammelhägnaden åker
Ekeby åtting förr del av sn /Se Lindholmen holme Käringvrån gård Gammelvreten vret
Ekeby åtting åtting /Se Lindholmen holme Ljungsbostället torp Gatbrunnen brunn
Fornbro by Listabacken backe Lugnet avs. Getingbol hage
Fornbro Norr by *Listerholmen holme Lugnet gård Gillingesjön utvidgning av å
Fornbro by Lustholmen holme Lunten bebyggelse Gisselbotten kolbotten
Fornbro by Långhägnaden ägomark Lundsbol bebyggelse Gisselbotten kolbotten
Fornbro by Långmossen mosse Lötgården gård Gisshällan höjd
Fornbro by Långmossen ägomark Minölund, se 5 Hånsta Saknas Gisshällberget = Gisshällen höjd
Fornbro by Långängskärret kärr Minörslund avs. Gossarnas-ängen äng
Fornbro by Lönngropskärret kärr Nedergården gård Granbotten kolbotten
Fornbro, Norr- o. Söder- byar Löten äng /Se Nederäng lht Grindstugbacken backe
Fornbro by Lövängsbacken backe Nergården gård Gråten äng
Fornbro, Norra Saknas /Se Masiö, se Måsjön sjö Norrboda bebyggelse Gräsmyran f.d. åker
Fornbro by /Se Masiö, se Måsjön sjö Norrbyn del av by Gränsbrötorna åker
Gillinge by Mortsjön, se Måsjön sjö Norrgårdarna gårdar Gubbarnas brunn brunn
Gillinge by Mose trappor terräng Norrgården gård Gubbkärret kärr
Gillinge by Mosslandet terräng Norrgården gård Gubbkärrmossen mosse
Gillinge by Murarvreten ägomark Norrgården gård Guldgropsbotten kolbotten
Gillinge by Måsjömon terräng Norrvällen avs. Gungslätten backe
Gillinge by Måsjön sjö Nyboda bebyggelse Gärdsbacken = Tolvmannabacken backe
?Gillinge by Måsjön sjö Nyborg avs. Gärdshägnaden åker
Gillinge by Måsjön sjö Nygården avs. Görmossarna mossmark
Gillinge by Måsjön sjö Orrtorp f.d. torp Hagbotten kolbotten
Gillinge by Måsjön sjö Ovanby by Hagat skogsskifte
Gillinge by Måsjön sjö Ovanby by Hala? åker
Gillinge by /Se Måsjön sjö Ovanby, Västra by Hammarbacken backe
Gillinge by /Se Måsjön sjö Ovanby, Östra by Hammarbacken backe
Gillinge by /Se Måsjön triangelpunkt Ovanbynbyn del av by Hammarbol skogsmark f.d. slåtteräng
Gillinge by /Se Måssiö, se Måsjön sjö Pelle på Myran stuga Hammarbolsbotten kolbotten
Gillinge by /Se Mässmyran myr Peterslund lht Hammarbolsbotten kolbotten
Hamra gd Mässmyrdiket dike Per-Pers på gården gård Hammartäppan åker
Hamra gd Mässmyrfallet terräng Per-Pers på hagen bebyggelse Hammarsmyran åker
Hamra by *Mörtsjöholmen ?holme Rakenbergs bebyggelse Hammarvreten vret
Hamra by Mörtsjön mosse Rista by Hampåkern åker
Hamra gd Mörtsjön sjö Rista by Hampåkern åker
Hamra by Mörtsjön igenvuxen sjö Robertshill avs. Hamravreten vret
Hamra gd /Se Mörtsjön uttorkad sjö Rosenhill avs. Harbotten kolbotten
Hamra by /Se Mörtsjön igenväxt sjö Ryan avs Hasamyren myr
»holmstadha» Saknas Mörtsjön mosse Rödjan bebyggelse Hjortronmossen mosse
?Hånsta by »Naverör råmärke Rönningen avs. Hjälmsäter odling
[Holmstadha] Saknas Nederängskärret kärr Rörby by Hjälpunder hage
Hånsta by Nederängsviken vik Rörby by Holmbrötorna åkrar
Hånsta gd Nickstenen sten Skarvön avs. Holmgrens åkern åker
Hånsta Saknas Norrdal strandmark Skimpens gd Horskällan källa
?Hånsta by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Skimpgården gård Horskällskiftet åker
Hånsta by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Skogshall avs. Hovasbotten kolbotten
Hånsta by Norr- o. Söder-Giningen sjöar Skomakartorpet Saknas Hovasmyren myr
Hånsta by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Snarfärret? f.d. torp Hummelhagen hage
Hånsta by Norrginingen sjö Snarlund bebyggelse Hundkällvreten åker
Hånsta by Norrgärden ägomark Solbaddet = Baddet hmd Huvsjön sjö
Hånsta gård /Se Norrmon terräng Solbaddet, se Baddet stuga Huvsjömossen uppodlad mossmark
Ingvasta by Norrmossen mosse Staffaslätten f.d. gårdar Hyttmyran uppodlad myr
Ingvasta by Nyckelmyran ägomark Stensunda by Hyttmyrbotten kolbotten
Ingvasta by Nycklalandet ägomark Stensunda, Lilla gårdar Hyttmyrdiket sank mark
Ingvasta by Nyängsslätten ägomark Stensunda, Stora by Hånstahammaren skogskifte
Ingvasta by Olandsån å Svalmyra avs. Hånstaängen äng
Ingvasta by Olandsån å Söderboda bebyggelse Håtorpvreten vret
Ingvasta by Olandsån å Söderbyn del av by Hägnaden vret
Ingvasta by /Se Olandsån å Södergårdarna gårdar Hägnadsbotten kolbotten
Ingvasta by /Se Olandsån å Södergården = nr 3 Ovanby gård Hälltorpsvreten vret
Ingvasta by /Se Oxmossen mosse Södertorpet torp Hästhagsbotten kolbotten
Ingvasta, Södra Saknas /Se Per-Larsfallet terräng Trallet bebyggelse Hästmossbotten kolbotten
Jom by Porsen ägomark Trallet sommarstuga Hästmossen mossmark
Jom by Puttvreten ägomark Tånga gårdar Högarna backe
Jom by Ristbacken terräng Varsnäs, se Vassnäsen Saknas Högbergsmossen mosse
Jom by Rundbäcken terräng Vassnäsen bebyggelse Högberget höjd
Jom by Ryan röjning Vällskolan avs. Högrörsbotten kolbotten
Jom gd Ryttarmyran myr Vällsäter bebyggelse H. åker
Jom by Rödjan röjning Väsgården gård Igelbäcken f.d. kärr
Jom by Rödjan triangelpunkt Väskinge by Igelmossbotten kolbotten
?Jom by Rörkärret kärr Väskinge by Igelmossen mosse
Jom by Rörkärret kärr Västergården = nr 2 Ovanby gård Istradstäppan åker
Jom by /Se Rörmyran myr Åstorp by Jan-Lars vreten vret
Jom by /Se Rörmyran ägomark Ängsberget avs. Jan-Matskärret kärr
Jom by /Se Rössel ägomark Ön avs. Jan-Mats-kärret kärr
Jom by /Se Saltmyran ägomark Österboda bebyggelse Jan-Mats vällen kärr
Jom by /Se Siön Wäl-en, se Vällen sjö Östergården gård Jan-Persbotten kolbotten
Jom by /Se Sjudars ägomark   Julaftonen höjd
Jom by /Se Sjömyran ägomark   Julottan = Julaftonen höjd
Jom by /Se Skarvön halvö   Juvasbotten kolbotten
Jom by /Se Skrinhällarna hällar   Jägarbotten kolbotten
*Jorslandet, se *Jortslandet gd Skrubberget berg   Jägarbotten kolbotten
*Jortslandet gd /Se Skyttmossen mosse   Jägarträdgården skogsparti
Lund gd /Se Slåttan, Lilla terräng   Järnberget åkrar
Lundsbol Saknas /Se Slåttbacken backe   Järnbron bro
Lövsta åtting åtting /Se Slåtterna röjning   Järpbotten, Norra kolbotten
Ovanby by Småmossarna mossar   Järpbotten, Södra kolbotten
Ovanby by Spångmyran myr   Karlholmen holme
Ovanby by Spångmyran myr   Kalkåkärret? kärr
Ofvanby by *Spångmyrudden udde   Kalvhägnaden beteshage
Ovanby by Stadshålet äng /Se   Kalvmohägnaden skogsskifte
Ovanby by Stadshålet äng, tidigare båtstad /Se   Kalvsvältan hage
Ovanby by Stamsjön sjö   Kalvudden udde
Ofvanby by Stamsjön sjö /Se   Kaptenskärret kärr
Ovanby by Starmossen mosse   Karisängen äng
Ovanby by Stensmossen mosse   Karisängsbäcken vattendrag
Ovanby by Storberget berg   Karl-Jans odlingen odling
Ovanby by Storgärden ägomark   Kattbergsmossen mosse
Ovanby by Storgärden ägomark   Kattgruvan f.d. gruvhål
Ovanby by Stormossen ägomark   Kattgruvbotten kolbotten
Ovanby by Stormyran ägomark   Kavelbromyran myrmark
Ovanby by Stormyran ägomark   Kavelbron odling o vildslåtter
Ovanby by »Storrudu tege rör råmärke   Kilen äng
?Ovanby by Storslåttan ägomark   Kilgärden åker
Ovanby by Staffet åker /Se   Kilvreten vret
Ovanby by Stängebottnen terräng   Klangtäppan hage
Ovanby byb Stängevreten terräng   Knijasvreten? vret
Ovanby by /Se Sundbäck ägomark   Knivsmyran skogsmark
Ovanby gård /Se Svalmyran myr   Knutsdalsbotten kolbotten
Ovanby, Östra Saknas /Se Svalmyrorna sankmark   Kobeten åker
?Rista by /Se Svalmyrsten gränssten   Kohagen beteshage
Rista by Svalsten, se Svalmyrsten gränssten   Kohagen beteshage
Rista by *Svalsten gränsmärke   Kohägnaden åker
?Rista by Svartmyran ägomark   Kojbotten kolbotten
Rista by Svedden terräng   Kolarmyran myrmark
Rista by Svinrumpan ägomark   Kolongsbäcken bäck
Rörby by Svista glättet dalgång /Se   Komyran myrmark
Rörby by Sågdammen sankmark   Komyren myrmark
Rörby by Sånkmyran myr   Kotuven åker
Rörby by Sättern ägomark   Kotuven åker
Rörby by Sävkärret kärr   Krankrikbacken backe
Rörby by Sävkärret kärr   Kroktallsbotten kolbotten
Rörby by Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar   Kroktallsudden udde
Rörby by Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar   Kullen åker
Rörby by /Se Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar   Kullvreten höjd
Stensunda by Tallgärde ägomark   Kankmossen mosse
Stensunda by Tickdalen terräng   Kvarnbacken höjd
Stensunda by Tomsan ägomark   Kvarnbacken backe
Stensunda, Stora o. Lilla byar Tomtarbacken terräng   Kvarnbrötan åker
Stensunda, Lilla o. Stora byar Trallet terräng   Kvarngrinden grind
Stensunda, Stora o. Lilla byar Trefaldighetskällan källa   Kvarngårdarna gårdar
Stensunda Saknas /Se *Trettrören råmärke   Kvarngärden gärde
Stensunda by /Se Trädesmossen mosse   Kvarngärden gärde
Tånga by Tånga triangelpunkt   Kvarnhålet vret
Tånga hg Tånga stockarna spång /Se   Kvarnmyran uppodlad myrmark
Tånga hg Tånga stockarna spång /Se   Kvarnmyran myr
Tånga herrgård Tämningmossen mosse   Kvarnmyren myrmark
Tånga herrgård Vadbacken terräng   Kvarnvreten vret
Tånga hg Vallbrohägnaden ägomark   Kvarnvreten vret
Tånga hg /Se Vasnäsen ägomark   Kvarnån bäck
Tånga hg Vasnäsudden myrudde   Kvarnängen äng
Tånga hg Wellen, se Vällen sjö   Kvinngärden gärde
Tånga hg Wellen, se Vällen sjö   Kyrkgärden gärd
?Tånga hg Wellen Siön, se Vällen sjö   Källboshagen beteshage
Tånga hg Siön Wellen, se Vällen sjö   Källmyran myr
Tånga hg Vildöknen terräng   Käringfallsbotten kolbotten
Tånga hg Våghålskällan källa /Se   Kärrmossbotten kolbotten
Tånga herrg Våghålskällan källa /Se   Ladhundsbacken backe
Tånga hg Vällen sjö   Ladhundsbacken backe
Tånga hg Vällen sjö   Lagerstäppan åker
Tånga g. Vällen sjö   Landsätern skogsmark
Tånga gd Vällen sjö   Landsäters ryabotten kolbotten
Tånga hg Vällen sjö   Landsäterviken vik
Tånga hrgd? Vällen sjö   Lappen skogsskifte
Tånga hg Vällen sjö   Lappviken vik
Tånga hg Vällen sjö   Lass-Lars´ brötan åker
Tånga by Vällen sjö   Lerhuvet åker
Tånga gd Vällen sjö   Li äng
Tånga hg Vällen sjö   Lindbotten kolbotten
Tånga gd Vällen sjö   Lindholmen holme
Tånga hg /Se Vällen sjö   Lissgärden gärde
Tånga rättaredöme under Tånga hg Vällen sjö   Lissgärden gärde
Vällsäter skogv. /Se Vällen sjö   Lissgärden gärde
Väskinge by Vällen sjö   Lissjön kärr
Väskinge by Vällen sjö /Se   Lisskilen åker
Väskinge by Vällen sjö /Se   Lisskohagen beteshage
Väskinge by Vällen sjö /Se   Lissmossen mosse
Väskinge by Vällen sjö /Se   Lissnorräng äng
Väskinge by Vällen sjö /Se   Lissryan vret
Väskinge by /Se Vällskärret ägomark   Lissängen äng
Väskinge by /Se Väsgärdarna ägomark   Lissängen äng
Väskinge by /Se Västergärde ägomark   Listabacken backe
Åstorp by ?Ålbygärden gärde   Ljungsvreten vret
?Åstorp by Åmyran myr   Loppan vik
Åstorp by *Åmyrviken vik   Lortbrobotten kolbotten
Åstorp by Ängsberget ägomark?   Lortbron kärr
Åstorp by ?Ön udde   Lundbergs Gisshällan odling
Åstorp by Ön halvö   Lundsmyrbotten kolbotten
Åstorp by Östermossen mosse   Lundins backen backe
Åstorp by /Se     Lundsbäcken bäck
?Österboda torp     Lurnsvreten vret
      Lusbotten kolbotten
      Lusthusholmen holme
      Långbrunnen brunn
      Långbrunnen f.d. brunn
      Långbrötan åker
      Långbrötarna åker
      Långbäcken kärr
      Långholmen äng
      Långhägnaden åker
      Långkärret kärr
      Långmossen åker
      Långmossen odling
      Långvreten vret
      Lönngropsbotten kolbotten
      Lönngropskärret kärr
      Lövängsbacken backe
      Malihägnaden skogsskifte
      Malivreten vret
      Malmvägen väg
      Mellanbackarna åker
      Moses trappor stig
      Mossbotten kolbotten
      Mossen åker
      Mosslandet = Mossmyren mossmark
      Mossmyren = Mosslandet mossmark
      Murarvreten åker
      Myran åker
      Myrtä boskapsväg
      Mårdsjön, se Måsjön Saknas
      Måsjöbotten, Södra kolbotten
      Måsjön sjö
      Mässmyran? myrmark
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjön sankmark
      Mösskärmen åker
      Nattberget höjd
      Nedervreten åker
      Nederängsbotten kolbotten
      Nickstenen sten
      Nickstensbäcken bäck
      Norrgärden gärde
      Norrgärden gärde
      Norrgärden gärde
      Norrgärden gärde
      Norrgärden gärde
      Norrhagen hage
      Norrmon skogskifte
      Norrmon skogskifte
      Morrmossen mosse
      Norrvreten vret
      Norrängen åker och äng
      Nybotten kolbotten
      Nyckellandet åker
      Nyckelmyran uppodlad myr
      Nygärden åker
      Nymyran odling
      Nymans vreten vret
      Nyvreten vret
      Nyvreten åker
      Nyvreten vret
      Nyäng äng
      Nyäng odling
      Nälsätern betesmark
      Odlingen vret
      Odlingsbotten kolbotten
      Odonmossen mosse
      Ol-Perskärret kärr
      Ormkärret kärr
      Ormudden udde
      Oxberget höjd
      Oxen åker
      Oxhuvet åker
      Oxmossbotten kolbotten
      Oxmossen mosse
      Penningmossen = Tänningmossen mosse
      Plöjet åker
      Porsen kärr
      Putten vik
      Putthägnaden vret
      Rackfittbotten kolbotten
      Rallbussbotten kolbotten
      Reimersvreten vret
      Ristbacken backe
      Ristet åker
      Ruddammsbacken backe
      Ruddammsbäcken kärr
      Ruddu vret
      Rumpdal åker
      Rumpstyena? åker
      Rundbäcken tjärn eller kärr
      Ryan odling
      Ryan skogskifte
      Ryebotten, Lilla kolbotten
      Ryttarmyran myrmark
      Ryttarmyren myr
      Råsängen äng
      Rörbotten kolbotten
      Rödbrobacken backe
      Rödella? skogsmark
      Rödelsbotten kolbotten
      Rönningen äng
      Rönningen vret
      Rörkärret kärr
      Rörkärret kärr
      Rörkärrsbotten kolbotten
      Rörkärrsbotten kolbotten
      Rörmyrahägnaden odling
      Rörslåttan betesmark
      Saltbotten kolbotten
      Saltmossbotten, Västra kolbotten
      Saltmossbotten, Östa kolbotten
      Saltmyran uppodlad myrmark
      Sandarna åker
      Sandgärden gärde
      Sandvik vik
      Sandåkersbotten kolbotten
      Silshagen? beteshage
      Sjöhägnaden odling
      Sjöhägnsslätten åker
      Sjömyran odling
      Skarphägnaden beteshage
      Skarpryan åker
      Skarpryekällan källa
      Skavet åker
      Skogsbacken backe
      Skogsbotten kolbotten
      Skopan vik
      Skopbotten kolbotten
      Skogstä boskapsväg
      Skogsvreten vret
      Skogsvreten åker
      Skogsåkrarna åker
      Skoängen äng
      Skolgärden gärde
      Skomakarvreten vret
      Skomakarvreten vret
      Skomakarvreten vret
      Skinnhällarna backe
      Skrubberget höjd
      Skvaterbäcken kärr
      Skyttmossen mosse
      Skyttmossen mossmark
      Skålldal åker
      Skälksgärden gärde
      Skönvallen åker
      Skönvallen åker
      Slingerbrötorna åker
      Slumpen åker
      Slutan åker
      Slätbäckan bäck
      Slåttbacken höjd
      Slåtthagen beteshage
      Smedjegärden gärde
      Smedjegärden gärde
      Småmossarna mossmark
      Småmossbotten kolbotten
      Snickarbacken backe
      Sparrsätern? ängsmark
      Sporrbrunnen brunn
      Sprakut skogsparti
      Sprakutbotten kolbotten
      Spångmyrsbotten kolbotten
      Sprängskälsbotten kolbotten
      Spångmyran myrmark
      Spångmyran myrmark
      Stadshålet slåtteräng
      Starmossbotten kolbotten
      Stekänget odling
      Stendalen skogsparti
      Stendalsbotten kolbotten
      Stenmossen mosse
      Stenvreten åker
      Stenvreten vret
      Storberget höjd
      Storbrötan åker
      Storbäcken bäck
      Storgärden gärde
      Storgärden gärde
      Storhagen hage
      Storkilen åker
      Storkärret kärr
      Stormossen odling
      Stormyran myr
      Stormyran uppodlad myrmark
      Storskogskiftet skogskifte
      Storslåttan odling
      Storvreten vret
      Storässera? åker
      Straffet åker
      Straffkällan källa
      Straffvreten vret
      Styggstensbotten kolbotten
      Styggstenarna sten
      Stängebotten kolbotten
      Stängevreta vret
      Sundsan? åker
      Svalmyran myrmark
      Svalmyrsten sten
      Svartmyran myr
      Svartmyran myr
      Svarmyrbacken backe
      Svartarmyrmossen mosse
      Svartviken vik
      Svedbotten kolbotten
      Svedden skogskifte
      Sveden åker
      Svedgropen åkermark
      Svedjelandet skogsmark
      Svingärdarna gärden
      Svinmyran myrmark
      Svinrumpan äng och backar
      Svista fältet dalgång
      Sågdammen tjärn
      Sågränniln vattendrag
      Sånkmyran myr
      Sånkmyran myr
      Sätern odling
      Sävkärret kärr
      Sävkärret äng
      Tolvmannabacken f.d. rättsplats
      Söderfornbroviken vik
      Södergårdsgärden gärde
      Södergärden gärde
      Södergärden gärde
      Söderbotäet vägsträcka
      Tegelhagen beteshage
      Tegelhagsbacken backe
      Tegelugnsåkern åker
      Tickdalen dal
      Tiljedalen åkermark
      Tjuvberget grotta
      Tjäderleksbotten kolbotten
      Tomsan odling
      Tomtarbacken backe
      Tomtbacken backe
      Tomthagen beteshagen
      Torgetbacken backe
      Torparängen äng
      Torrbänkarna åer
      Torsvreten vret
      Trallberget höjd
      Tranviken vret
      Trekanten åker
      Trollberget = Trallberget höjd
      Trädesmossbotten kolbotten
      Trädesmossen mossmark
      Tuppbotten kolbotten
      Turbinskiftet åker
      Tvillingbottnarna kolbotten
      Trångabotten kolbotten
      Tånga dalbotten kolbotten
      Tånga hästhagen beteshage
      Tänningmossen? mosse
      Upptagsbotten kolbotten
      Vadbacken backe
      Vadet bortschaktat höjdparti
      Vadsgropen äng
      Vasset del av Norrgärden
      Vassnäsudden äng
      Vidkullen kulle
      Vildöknen skogsskifte
      Vilhällen sten
      Vipkullbacken = Vitkullbacken höjd
      Vitkullbacken = Vipkullbacken backe
      Våghålskällan = Vågkällan källa
      Vågkällan = Våghålskällan källa
      Vällen sjö
      Vällen sjö
      Vällen sjö
      Vällen sjö
      Vällskärret uppodlat kärr
      Vällsmokärren kärr
      Vällsmon skogstrakt
      Vällsodlingarna ängsmark
      Vällsvägen väg
      Vällsäterskärret kärmark
      Västergårdsgärden gärde
      Västergärden gärde
      Västerkällan källa
      Västerskogen skogskifte
      Västervretarna vreten
      Västervreten vret
      Västervrån åker
      Västervägen väg
      Yttermossen vret
      Åkberget höjd
      Ålbygärden gärde
      Åmyran myrmark
      Åmyrbotten kolbotten
      Älgbotten kolbotten
      Älgänget odling
      Ängbackarna backar
      Ängsbergstä boskapsväg
      Ängsplöjet åker
      Ängsgärden gärde
      Ärtgisthagen hage
      Ödesvreten vret
      Ödsvreten vret
      Örnstäppan åker
      Örnsvreten vret
      Ösbyhålet åker
      Österhaget skogsmark
      Östermossbotten, Västra kolbotten
      Östermossbotten kolbotten
      Östermossen mosse
      Östervreten vret
      Östervägen väg
      Österängen äng
      Österänget äng

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.