ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tegelsmora socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 190 st Naturnamn: 304 st Bebyggelsenamn: 144 st Naturnamn: 486 st
Tegelsmora sn Agnsjön, Lilla o. Stora sjöar Förkortningar förteckning Agnsjöarna sjöar
Tegelsmora sn Agnsjön, Lilla sjö Nummerförteckning förteckning Agnsjömyren myr
Tegelsmora sn Agnsjön, Stora o. Lilla sjöar Nummerförteckning förteckning Agnsjöstigen gångstig
Tegelsmora sn Agnsjön, Stora sjö Tegelsmora sn Almyren odling
Tegelsmora sn Andersmyren ägomark Tegelsmora sn Anders-Andersanabben odling
Tegelsmora sn Angsiöarne, se Agnsjön, Lilla o. Stora sjöar Tegelsmora sn Andersmyrarna slåtter
Tegelsmora sn sn Askfallsbäcken bäck Tegelsmora sn Askfallsbäcken bäck
Tegelsmora sn /Se *Askfallsröret gränsmärke Tegelsmora sn +Axholmen myrholme
Tegelsmora sn /Se Bakängen ägomark Skinnaren inbyggarbeteckning Bakängen odling
Tegelsmora sn Basken ägomark Skorpen inbyggarbeteckning Bandiket bäck
Tegelsmora sn Bergkistan terräng Tegelsmora vargar inbyggarbeteckning Barkarvreten backe, åker
Tegelsmora sn Björkberget berg Akademin Saknas Bastun plats
Tegelsmora sn Björkberget berg Asphagen Saknas Bastutäppan odling
Tegelsmora sn Björkmossen mosse Asplunden bebyggelse Bastuvreten odling
Tegelsmora sn /Se *Björkmosseröret gränsmärke Bennarby by Bennarvägen väg
Tegelsmora sn Björknabben udde Berg by Berget höjd
Tegelsmora sn Björknabben udde Berg lht:er Berggatan backe
Tegelsmora sn Björnbacken terräng Berghem Saknas Björkberget höjd
Tegelsmora sn Bläsashålet terräng Bol gd:ar Björkberget kulle
Tegelsmora sn /Se Bodnäset Norra näs Boströmstorp, se Torpet jtp Björkmossen myrmark
Tegelsmora sn Bosnäset, Södra näs Bredmyren Saknas Björnbacken backe
Tegelsmora sn Bodängen terräng Broddby Saknas Björknabben, se Sundsnabben udde
Tegelsmora sn *Bragnäsröret gränsmärke Bråddby by Björnrönningsbacken backe
Tegelsmora sn Braxenviken vik Dammen lht Björnrönningstegen odling
Tegelsmora sn Braxenviken vik Elgarbo gd Blackmyren odling
Tegelsmora sn *Brunnsviksröret gränsmärke Elsarby by Blomhagen odling
Tegelsmora sn Brändan terräng [Elsarbyhagen] lht Blomsterängsbotten kolbotten
Tegelsmora sn Brännbeget berg Esarby by Blomsterängsvreten odling
Tegelsmora sn Brännhagen terräng Filsarby by Blåbärshagen skogsmark
Tegelsmora sn /Se Brännholmen terräng Flororna myrmark Blåbärsmossen myrmark
Tegelsmora sn /Se *Bygällsröret gränsmärke Gläntan lht +Blåbärsmåssmyrorne myrmark
Tegelsmora sn /Se Bygärdet ägomark Gnöte f.d. trumslagareboställe Bläsashålet åker, f.d. bete
Tegelsmora sn /Se *Båthusröret gränsmärke Granlund lht Bodnäset udde
Tegelsmora sn /Se *Bärningsröret gränsmärke Granstorpet f.d. torp Bodängen del av utmark
Tegelsmora sn /Se Dikesmyren myr Grodan torp, gd Bodängen slåtter
Tegelsmora sn /Se Dikesmyren myr Gyllby Saknas Bols backen backe
Tegelsmora sn /Se Ekdaven vattenpuss /Se Gyllby Saknas Bolsberget kulle
Tegelsmora sn /Se Ekdaven vattenpuss /Se Gyllby by Bolskilarna utjord
Tegelsmora sn /Se Fallsberget terräng Göksby by Braxenviken vik
Tegelsmora sn /Se *Fateggsröret gränsmärke Gölby by Bredmyren myr
Tegelsmora sn /Se Femstaröret gränsmärke Götby by Bredmyren utjord
Tegelsmora sn /Se Femstenaröret gränsmärke Helsokälla, jfr Surbrunnen Saknas Bredmyren myr
Tegelsmora sn /Se Fillsardavarna sankmark Hjortgärde utjord Bredskålen äng
Bennarby by Fillsartrusket göl Holmbo utjord, gårdar Britasberget Saknas
Bennarby by Filsartrasket tjärn /Se Hvilan, se Vilan Saknas Broddhagen skogsmark
Bennarby by Finnmyren myr Hålldammen bebyggelse Brändan skogsmark
?Bennarby by Florarna myrmark Hällbo gd Brännberget höjd
Bennarby by /Se Florarna terräng Högalund Saknas Brännberget höjd
Berg gd Florarna terräng Jerk-Ers gd Brännholmen skogsmark
Bol gd Florarna sankmark? Jerk-Lars gd Brännholmen skogsbacke
Bol gd Flororna vattensjuk myrtrakt /Se Karlberg lht Brännmossen myrmark
Bol gd Flororna myrtrakt /Se Karlsberg lht Buktdalen vägbacke
Bol gd Flosjöarna sjöar Kilarna utjord Bulle(r)myren myr
Bråddby by *Flyröret gränsmärke Kilarne, se Kilarna utjord Bullvreten åker
Bråddby by Framgärdet ägomark Kilen Saknas Bygärdet odling
?Bråddby by /Se *Fururöret gränsmärke Klockareboställe Saknas Bygärdsdiket bäck
Bråddby by Fågelmossen mosse Knutbo Saknas Bytthällen häll
Broddby by /Se Fälaren sjö Knutbo by Byängen odling
Elgarbo gd /Se Fälaren sjö Knutsbo äng Bålet avrättningsplats
Elsarby by Fälaren sjö Knutsbo, se Knutbo Saknas Bärsängskällan källa
Elsarby by Fälaren sjö Knypplan jvst. Dalkarlsskogen beteshage
Esarby by Fälaren sjö Kolhagen hp Dammen sankmark
Esarby by Fälaren sjö /Se Kråkbo by Dammen åker, hagmark
Filsarby by Fälaren sjö /Se Kråkbo Lilla gd Dik(e)smyren myr
Filsarby by Fälaren sjö /Se Kråkslottet gd Djupgärdet odling
Fillsarby by /Se Fälaränden vik Kyrkogården Saknas Djupmyren myr
Filsarby by Föråker terräng Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Dyan odling
Filsarby by /Se Galgbacken terräng Källsby Saknas Dyan odling
Gnöte gd Gallen holme Källsby by Dyan odling
Gyllby by Gammelån å Labbo gd Dyan sumpig äng
Gyllby by Garvarängen ägomark Libbarbo Brunn, jfr Surbrunnen Saknas Dystängseln odl.
Gyllby by Glamsmossen mosse Liljedal lht Ekdaven vattenpuss
Gyllby by Lilla Gorsiön, se Norrsjön f.d. sjö Löfudden lht:er Esarbydiket bäck
Gyllby by Stora Gorsiön, se Sörsjön f.d. sjö Mariebo gd Fallsasparna aspdunge
Gyllby by Granröret gränsmärke Måbärsviken lht Esarrönningen odling
Gyllby by Granröret terräng Nya Kyrkogården lht Fallstyan odling
Gyradeby, se Gyllby by Gränröret, se Granröret gränsmärke Per-Ers gd Fattstubacken vägbacke
Gyrilleby, se Gyllby by Gybbmyren myr Persbylånga by Filsardavarna odlingar o. slåtter
Göksby by Gubbmyrdiket bäck Persen binamn på Persbylånga Filsartrusket tjärn
Göksby by Gullvreten ägomark Pesarby by Filsarvägen väg
Göksby by /Se Gårsiön, Norre, se Norrsjön igenväxt sjö Petersburg gd Finn-Annasmyren myr
Göksby by /Se Gårsjön, Norra sjö Prestarby by Finnmyren myr
Göksby by /Se Gårsjön, Norra sjö Prästgården, se Prästgårds Saknas Fjällen vik
Gölby by *Gårsjön, Södra igenväxt sjö Prästgårds kyrkoherdeboställe Fjällsberget höjd
Gölby by Gårsjön, Södra sjö Rackarnäbben gd:ar Flathagen Saknas
Gölby by /Se Gårsjön, Södra sjö Racklösen utjord Florarna, Floran myrmark
Götby by Gårsjön N:a o. S:a sjöar /Se Rickards f.d. soldattorp Flororna myrmark
Götby by Göksmyren ägomark Rudströms gd Flyet mark
Götby by Göstas myr myr Rundbo utjord Fornbynsgärdet åker
Götby by /Se Hagmossen mosse Rundbo lht Framgärdet odling
Götby by /Se Hagmosstrusket tjärn /Se Rundbo lht Framgärdet odling
Knutbo gd *Hallbroröret gränsmärke Rundbo lht Framängen odling
?Kråkebo gd *Helvetesmyren myr Simatsbo lht Fräkenmyren slåtter
?Kråkebo gd Herrgårdsmyren myr Simonsbo, se Simatsbo utjord Fulmyrdavskällan kallkälla
Kråkbo gd Hjortrongolv ägomark Simonsbo lht Fåfängan odling
Kråkbo gd *Hjulstorviksröret gränsmärke Sixarby by Fåfängan myr
Kråkbo gd /Se *Hogstensröret gränsmärke Sjölycketorpet, se Sjölykset Saknas Fåfängan odling
Kyrkohamn hamna /Se Holmbodiket bäck Sjölykset torp Fågelsmossen myr
Källsby gd Holmbokilen terräng Sjövreten torp Fårvägsbacken backe
Källsby gd *Holmbo utjord ängsmark Skala gd:ar Fälaren sjö
Källsby by Hormarberget berg Skarpstugan, se Skorpstugan Saknas Fälaränden vik
Källsby by /Se Hornröret gränsmärke Skatbo gd Färmensodlingen odling
Källsby by /Se Hornröret terräng Skinnarbo gd Gammelmossarna binamn på Flororna
Labbo gd *Horrmyrröret gränsmärke Skorpstugan torpställe Gammelrönningen odling
Labbo gd *Horsbokällsröret gränsmärke Skyttvreten f.d. torp Gammel-Simatsbo odling
Labbo gd Hålldammen terräng Soldathagen lht Gammelställsgärdet odling
Labbo gd Hålmyrarna myr Spjällbo utjord Garvarberget berg
Labbo gd Hällbodaven sumpmark /Se Stenbromyren Saknas Garvarån bäck
Labbo gd Hällsmyren ägomark Stenlösa gd Gistvallen gistvall
Labbo gd /Se Pinndaven »vattslåta» /Se Stensberg garveri Glamsen udde
Mariebo gd *Högbackeröret gränsmärke Stenviken Saknas Glamsmossen myrmark
Mariebo gd /Se *Högbergsröret gränsmärke Strömma gd Gnötesbacken äng
Nordanskogshamn hamna /Se *Höghällsröret gränsmärke Strömmasågen f.d. såg Grodan odling
Persbylånga by *Högmoholmsröret gränsmärke Stålbo lht Grodgärdet odling
Persbylånga by Hökmyren ägomark Stängslan bebyggelse Grytmossen myrmark
Persbylånga by Kallmyren myr Surbrunnen f.d. hälsobrunn Gubbmyren myr
Persbylånga by *Kallmyrröret gränsmärke Sågbacken Saknas Gubbmyrsdiket bäck
Persbylånga by *Kalvhagssvedjan gränsmärke Tegelsmora tertiärstation lht Gullfotatäppan åker
Persbylånga by /Se Kilholmen udde Tobo bruk Gullfoten odling
Persbylånga by /Se *Kilsmossröret gränsmärke Tobo brukssamhälle Gullstigen urgammal stig
?Pesarby by Klockarvreten ägomark Tobosågen f.d. såg Gunnarbacken backe
?Pesarby by Kolbottsmossen mosse Torpet Saknas Gunnarbrottet del av Gunnardiket
Pesarby by *Kolbottsröret gränsmärke Torpet Östensbo, se Östensbo Saknas Gunnardiket bäck
Pesarby by *Gamla Kolningsröret gränsmärke Ulvsbo Saknas Gunnarängen odling
Pesarby by Korstallen gränsmärke Ulfsbo gårdar Gårsjöarna sjöar
?Pesarby by Kranktallen tall /Se Uppgårdarna gd:ar Gängelmossen, se Jängarmossen Saknas
Pesarby by *Krassmyrröret gränsmärke Upplanda hp Gökmyren odling
Pesarby by *Krogsen gränsmärke Upplanda gårdar Göstas myren slåtter
Pesarby by /Se Kvarnmyren ägomark Upplannda skoltomt lht Hagmossen myrmark
Pesarby by Kvarntomten ägomark? Vibo Saknas Hagmosstrusket tjärn
Pesarby by /Se Kyrkogårdsåkrarna terräng Vibo gd Hakmossen slåtter
Prästarby by Kyrksjön sjö Vigebo, se Vibo Saknas Hallonbergsmyren myr
Prästarby by Kyrksjön sjö Vikabacken gd Hallonholmarna myrholmar
Prästarby by /Se Kyrksjön sjö Vilan Saknas Hallonmobacken backe
Sixarby by Käbbebo ägomark Västergården gd Hammarhagarna odling
Sixarby by *Källarmyrröret gränsmärke Ångsågen f.d. ångsåg Hartassfallet hygge
Sixarby by Källgrodan terräng Älgarbo, se Elgarbo Saknas Hemrönningen slåtter
?Sixarby by Källmyren ägomark Älgar-Tegelugnen tegelbruk Herrgårdsgärdet odling
Sixarby by Lappgrodan terräng Örbyhus tertiärstation lht Herrgårdsgärdet odling
Sixarby by /Se Lill-Strömma ägomark? Örbyhus ångsåg, se Ångsågen Saknas Hjortrongolv odling
Sixarby by Linlandet ägomark Öregrund binamn på Källsby Hjortrongolvshagen skog
Skala by Liss-Aspön terräng Östensbo lht Holmbodiket bäck
Skala by Lissruddun ägomark Österbacken gd Holmbokilen skogsmark
Skala gd *Ljusbergsröret gränsmärke Östertegen lht Holmbovägen stig
Skala hamna hamna /Se Lortmyren myr   Holmmyren myr
Skinnarbo gd *Långhällsröret gränsmärke   Hornarberget höjd
Skinnarbo gd Långängen terräng   Hummelgården odling
Skinnarbo gd Mixan terräng   Hummelgårdsslättan odling
Skinnarbo gd *Morkarla hälla gränsmärke   Hummelgårdsåkrarna odling
*Spelboda förr gd *Myrmossröret gränsmärke   Hummelgårdsåkrarna betesmark
Stenlösa gd *Nickboröret gränsmärke   Hundkyrkan flyttblock (stenar)
Stenlösa by Norrgrindarna ägomark   Hundkyrkan flyttblock
Stenlösa by Norrgärdet ägomark   Hålgrytet bergland
Stenlösa by /Se Norrsjön igenväxt sjö   Hålldammen f.d. fördämning
Stenlösa gd /Se Norrsjön igenväxt sjö   Hålmyrarna myrar
Stenlösa gd /Se Norrsjön f.d. sjö?   Hällarna skogsparti
Stenlösa by /Se Norsmyrarna ägomark   Hällbodaven sumpmark
Strömma gd Nyodlingen ägomark   Hällorna berg
Strömma gd *Nötbuskröret gränsmärke   Hällsmyren myr
Strömma gd /Se Oxhuvudet terräng   Hästhagen hage
Söderhamn hamna /Se Pinndaven vattenhåla /Se   Hästhagen betesmark
Tobo gd Pippelhönsmyren myr   Hästhagen mark
Tobo bruk Rackarnäbben terräng   Hästhagsvreten odling
Tobo masugn Racklösan utj. /Se   Högbergsgärdet odling
Tobo samh. /Se Rundbo ägomark   Hökmyren odling
Tobo samh. /Se Rundbodiket bäck   Jan-Ersängen äng
*Toboborg masugn Rågångsholmen terräng   Jerk-Larsmyren myr
*Toboborg masugn Rändiln ägomark   Jängarmossen mosse
Ulvsbo gd *Rävgropsröret gränsmärke   +Kajholmen holme
Upplanda by Rönningen ägomark   Kalfmyren, se Kallmyren Saknas
Upplanda by *Rörmyrsröret gränsmärke   Kallmyren myr
Upplanda by Rörängen ägomark   Kallmyrsmossen myrmark
Upplanda by *Rörängsröret gränsmärke   Kalvhagen betesmark
Upplanda by *Sandholmsröret gränsmärke   +Kalvsvedsmyren myrmark
Upplanda by *Sandsjöröret gränsmärke   Kap stigmöte
Upplanda by *Sifferhällsröret gränsmärke   Kilsgrindstyan odl.
Upplanda by *Simatsbo utjord ängsmark   Klockarvreten odling
Upplanda, Norra o. Södra byar *Sixarbyviken vik   Klubbmyren skogsmark
Upplanda by Sjögärdet ägomark   Kohagen odling
Upplanda by /Se *Sjölykröret gränsmärke   Kohagen betesmark
Vibo gd Sjölyxe terräng? (ev. gård)   Koholmen holme
Vibo gd /Se Sjövreten terräng   Kokojorna vik
Vibo gd /Se Sjöängen ägomark   Kolbottsmossen myrmark
Älgarbo by Skansen udde   Kolbottsmyren slåtter
Älgarbo by *Skarpröret gränsmärke   Kolvedsplogarna odling
Örbyhus samhälle Skinnarbomyren myr   Kopinan pass
Örbyhus samhälle Skinnarboudden udde   Korstallen tall
Örbyhus såg /Se *Skinnarhatten gränsmärke   Krassmyren myrmark
Örbyhus samh. /Se Skommaren terräng   Krånktallen tall
Örbyhus samh. /Se *Skorpstugröret gränsmärke   Kungsängen odling
  Skyttvreten ägomark   Kvarnmyren odling
  Skäggbo terräng och ägomark   Kvarntomten odling
  *Skäggbo utjord ängsmark   Kvarntomtsdiket bäck
  Slåttgärdet ägomark   Kyrkogårdsåkern odling
  Slätmossen mosse   Kyrkskogen skogsmark
  *Snedsmyrröret gränsmärke   Kyrksjön sjö
  Smidbacken terräng   Kåsen åker
  Snuggaberget berg   Kåsen åkerlapp
  Snuggan f.d. torp?   Kåshagen skogsskifte
  Soldattorpet f.d. torp?   Kåven skifte
  Sparröret gränsmärke   Käbbarbo odling
  Spelholmen f.d. holme, num. udde   Käbbarhagen hagmark
  Spelholmen udde   Käbbarängen odling
  *Springbergsröret gränsmärke   Källgrodan äng
  Spögubbskärret ägomark   Källgärdet odl.
  Stenbromyren ägomark   Källmyren odling
  *Store Stenvisen gränsmärke   Lappgrodan f.d. odling
  Stor-Aspön terräng   Lass-Persbotten kolbotten
  Storhällarna terräng   Linlandet äng
  Storhällberget berg   Linlandet odling
  *Storhällsröret gränsmärke   Lintäppbacken backe
  Stormhatten holme   Liss-Agnsjön sjö
  Stormyren myr   Liss-Aspön myrholme
  Storsvedden terräng   Lissgärdet åker
  *Storsvedsröret gränsmärke   Lissruddun odling
  Storuddun ägomark   Lissäng odling
  Storön ö   Ljungensmyren myr
  Storön ö   Lortmyren myr
  Storösören holme   Luderplogarna odling
  Strommaren, se Strömaren sjö   Långgärdet åkrar
  Strupängen terräng   Långhagen mark
  Strömaren sjö   Långhagen odling
  Strömaren sjö   Långhagen odling
  Strömaren sjö   Långängen äng
  Strömaren sjö   Lättländet odling
  Strömaren sjö   Lönnberget skogsskifte
  Strömaren sjö   Lötvreten odling
  Strömaren sjö   Malmvägen väg
  Strömaren sjö   Malmvägen väg
  Strömaren sjö   +Masmästarslåttan slåtta
  Strömaren sjö   Mats-Ersmyren odling
  Strömaren sjö   Mats-Larshålet odling
  Strömaren sjö   Metarudden udde
  Strömaren sjö   Milden odling
  Strömaren sjö   Mixan skogsmark
  Strömaren sjö /Se   Mixaudden skogsudde
  Strömmaren sjö /Se   Munkgrindsdavarna plats
  Strömaren sjö /Se   Munkgrindsdavarna Saknas
  Strömmaren, se Strömaren sjö   Munkhättan äng
  Siöön Strömmaren, se Strömaren sjö   Myrberget hage
  Suggan holme   Myrgärdet odling
  Sundomnas, se Sundsnabben udde   Nabben udde
  Sundsmossen mosse   Nerhagen hage
  Sundsnabben udde   Nippbo utjord
  Sundsnabben udde   Norrberget berg
  *Svarthällsröret gränsmärke   Norrgrindarna odl.
  Svartviken vik   Norrgärdet odling
  Sveriges källa göl   Norrgärdet odling
  Såglandet terräng   Norrgärdet odling
  Sörholmarna holmar   Norrgärdskällan källa
  Sörsjön igenväxt sjö   Norrhagen skogsmark
  tegelsmora Sio, se Kyrksjön sjö   Norrsjön sjö
  Tegelsmorasjön sjö   Norrskogen skogsmark
  Tegelsmorasjön sjö /Se   Norrängarna odling
  Tegelsmoraån å   Norrängen odling
  Toboborgs masugn, se Tobo masugn Saknas /Se   Norrängen Saknas
  Tobo masugn Saknas /Se   Norsmyrarna myrmark
  *Tranviksröret gränsmärke   Nyländet odling
  Trollriket odling   Nyländet åker
  Truskemyren myr   Nyodlingen odling
  Truskesmyren myr /Se   Nyrönningen odling
  Trusket göl   Nässelberget backe
  Trusket, se Filsartrusket tjärn   Nöden odling
  Trusket, se Hagmosstrusket tjärn   Öl-Ersmyren myrmark
  Truskhålsmossen sankmark /Se   Olvarsbacken skogsbacke
  Tyabro åker /Se   Olvöret »tallholme»
  Tyan odling /Se   Ormmyren odling
  Ulvsbo triangelpunkt   Oxhagen odling
  Vallerttoven terräng   Oxhagen odling
  Wandell Siön, se Vendelsjön sjö   Oxhuvudet höjd
  *Vattängsröret gränsmärke   Oxkullen höjd
  Wendell-Siön, se Vendelsjön sjö   Penningstenen sten
  Vendelsjön sjö   Pepparrotslandet odling
  Vendelsjön sjö   Per-Nilsvreten odling
  Vendelssjön sjö   Pesarmossen myrmark
  Vendelsjön sjö   Pinndaven »vattslåta»
  Vendelsjön sjö   Pinndavskälla källa
  Vendelsjön sjö   *Pippelhönsmyren, se Pipplensmyren Saknas
  Vendelsjön sjö   Pipplensmyren myr
  Vendelsjön sjö   Plogbacken backe
  Vendelssjön sjö   Ploggärdet odling
  Vendelsjön sjö   Prästar-Lissängen odling
  Vendelsjön sjö   Prästmossen myrmark
  Vendelssjön sjö /Se   Rackmossen myrmark
  Vendelsjön sjö   Rackmossen myrmark
  Vendelsjön sjö /Se   Ralboviken vik
  Vikabacken ägomark?   +Rendilskogen skogsmark
  Vikasjön sjö /Se   Riddaren »slåtta»
  Vitstensmyren ägomark   Ringmursvreten odling
  Vretlänsmyren ägomark   Rudden odling
  Wändels Siön, se Vendelsjön sjö   Ruddudiket bäck
  Wändels Siön, se Vendelsjön sjö   Ruddun myrodling
  Västerkolningen terräng   Ruddun odling
  Västerängen ägomark   Ruddun odling
  GI:Åhroret, se Femstenaröret gränsmärke   Ruddun odling
  Åmyren ägomark   Rudströms holmen holme
  Åsarkyan utäga /Se   Rundbovreten odling
  »Åsserkyen» försv. namn på skatteutjordar /Se   Rundbodiket bäck
  *Åsändsbron bro   Rudströmsvägen stig
  Älgmossen mosse   Råmyren myr
  Örntallsmossen mosse   Rändiln äng
  Östermarken terräng   Rännilshagen beteshage
  Österskogen terräng   Rödgöten myrholme
  Österäng ägomark   Rönningarna odling
      Rönningen odling
      Rönningen slåttermyr
      Rönningen odling
      Rörängen odling
      Rörängshaget hagmark
      Sandmyren myr
      Sandstöten skogsmark
      Sifferhällarna berg
      Sixardyan odling
      Sjöskiftet skogsmark
      Sjudartomten f.d. boplats
      Sjögärdet odl.
      Sjödiksmyren myr
      Sjöängen odling
      Sjöängen odling
      Sjöängen odling
      Sjölyksviken vik
      Sjöodlingen odling
      Skalaberget bergknalle
      Skarptegarna odling
      Skepparbo odling, åker
      Skinnarbomyren myr
      Skinnarboudden udde
      Skogvaktarvreten odling
      Skomakarodlingen odling
      Skommarn myr
      Skräddarodlingen odling
      Skvallerbacken kulle
      Skäckbo odling
      Skäret udde
      Skölarna självväxande äng
      +Skölberget höjd
      Slåttgärdet odling
      Slåttgärdet odling
      Slåttgärdet odling
      Slåttvreten odling
      Slätmossen myrmark
      Smalrönningen slåtter
      Smalrönningste bergsrygg
      Smidbacken backe
      Smidgärdet odling
      Smörhålet odling
      Snuggaberget höjd
      Snuggan odling
      Snuggapasset rävpass
      Snuggarängen äng
      Soldatåkrarna åkrar
      Spellbo utmark
      Spellen äng
      +Spjällen mark
      +Spjellen åker
      Spögubbsgärdet odling
      Spökbotten kolbotten
      Starrkärret slåtter
      Stationsängarna äng
      Stenbromyren myr
      Stengärdet odling
      +Stenharn backe
      Stenspället odling
      Stenvattskullen höjd
      Stjärnasmyren odling
      Stjärngåsasmyren odling
      Stor-Agnsjön sjö
      Stor-Aspön myrholme
      Stordiket bäck
      Stordiket bäck
      Stordiket bäck
      Storhällsberget höjd
      +Storhäls berget berg
      Stormhatten holme
      Stormossen myrmark
      Stormyren myr
      Stormyren myrmark
      Storruddun odling
      Storstensmyren myrmark
      Storstängslan hage
      Storsvödden f.d. boställe
      Storön holme
      Storösören holme
      Strupängen äng
      Strömmabadet badplats
      Strömmaren sjö
      Strömmen bäck
      Sundastället plats
      Sundsmossen myr
      Sundsmossen myrmark
      Sundsnabben udde
      Svartmyren myrmark
      Svartmyrudden, se Skinnarboudden Saknas
      Svartviken vik
      Svartviksåkern odl.
      Sviarhagen odling
      Svidgärdet odling
      Svidhagen markområde
      Svihagen Saknas
      Svidjan odling
      Svidjan odling
      Svidskiftet skogsskifte
      Svödden odling
      Syltbitarne äng
      Sågrutan odling
      Sälteret odling
      Sävermyren myr
      Södergrens backen backe
      Sörgärdsmyren myr
      Sörhagen odling
      Sörholmarna holmar
      Sörhålet odling
      Sörhålsvägen väg
      Sörsjön sjö
      Sörskogen skogsmark
      Sörvreten åker
      Sörån vattendrag
      Sörängen odling
      Sörängen odling
      Sörängen åker
      Sörängen odling
      Sörängsvägen skogsväg
      Tegelsmorasjön = Kyrksjön Saknas
      Tegelsmoraån, se Sörån Saknas
      Tennled skogsmark
      Tjärdalen skifte
      Toboskiftet mark
      Toboån bäck
      Tomtarn odling
      Treknäpparbacken backe
      +Trindmossen myrmark
      Trollriket odling
      Truskesmyren myr
      Trusket tjärn
      Trusket = Hagmosstrusket Saknas
      Truskhålsmossen sankmark
      Trångmyren myr
      Trångmyrhalsen del av Trångmyren
      Tränvik f.d. odling
      Träskoröret gränsmärke
      Tuvmossen myr
      Tyabro åker
      Tyan odling
      Ulvsbofly sankmark
      Ulvsbomyren myr
      Ulvsboängen odling
      Uppgärdet odling
      Upphagen hage
      Vackerhagen hage
      Vallerttoven myrmark
      Valundsvreten odling
      +Vargmossen mosse
      Vargstensmyren myrmark
      Vibodiket bäck
      Viboändan vik
      Vikabacken kulle
      Viken odling
      Vilaholmen myrholme
      Vitstensmyren myrmark
      Vretängsmyren odling
      Våltyan slåtter
      Västergärdet odling
      Västerkolningen skogsmark
      Västerängen odling
      Yxskaftmossen myrmark
      Åkermossen myr
      Ålbacken backe o. väg
      Ålbacksberget höjd
      Ålbacksberget Saknas
      Ålbacksdiket Saknas
      Åmyrorna myrar
      Årönningen odling
      Ålsändarna slåtta
      Ålsändsån bäck
      Åängen odl.
      Älgarängen odling
      Älgmossen myrmark
      Örbyhusån å
      Örntallsmossen slåtter
      Ösmossen myrmark
      Östensvreten odling
      Österbacken vägbacke
      Östermarken skogsmark
      Österskogen skogsmark
      Österviken odlingar
      Österäng odling

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.