ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Films socken : Olands härad : Uppsala län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 st Naturnamn: 0 st Bebyggelsenamn: 26 st Naturnamn: 15 st
    Film socken Dagelösen åker
    Film socken Finnsjön sjö
    Bryttbyn by Gullstigen stig
    Brådskan stuga Korstallen tall
    Elsarbo by Kung Films kulle backe, fornminne
    Gräsbo by Lillbyasjön sjö
    Haglösa by Matröret rågångsrör
    Hemmingsbo utjord Römossen mosse
    Hovgården säteri Sakristihålet dalgång
    Kattsvältan lht (nu öde) Skinnblackholmen skogsparti
    Kjäbbo säteri, by Slagsmyren sjö
    Kullbol by Spångån å
    Lillby by Stordammen damm
    Låckbol gård Tjuvtomten backe, hagmark
    Norrbro by Älgsjön sjö
    Randersbo by  
    Sibbo by  
    Sjudars lht  
    Sonbo utjord  
    Storbya gård  
    Stynsbo by  
    Tyskboda gård  
    Uslamitt stuga  
    Vedskata by  
    Älglösa by  
    Österby bruksamhälle  

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.