ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västlands socken : Örbyhus härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 291 st Naturnamn: 554 st Bebyggelsenamn: 292 st Naturnamn: 1040 st
Västland sn Agurellsbottnen kolbotten Västlands socken sn Agrells botten kolbotten
Västland sn /Se Algrund, se Ålgrund ö Västland socken Algärdet åker
Västland sn Alhavet terräng Västland sn Alhavet mosse
Västland socken Anders-Persbottnen terräng Västland sn Alhavet träsk
Västland sn /Se Androbacken Saknas /Se Vessland sn /Se Alsvreten vret
Västland sn *Askeholmen holme Västlands socken socken /Se Anderkälke kolbotten
Væstlanda skiplagh Saknas *Askleharn ö Betbogumman inbyggarbeteckning Apelskärsudden udde
Västland sn Avundsmossen mosse Höns, Sandby inbyggarbeteckning Apoströmmen ström
Västland sn Backbottnen terräng Höns, Snatra inbyggarbeteckning Aspvret vret
Västland sn Backstensvreten ägomark Kalvar, Kårbo inbyggarbeteckning Avroga åker
Västland sn Barsjö sjö Kolboknapen inbyggarbeteckning Avrogahagen backtegar
Västland sn Berlinsbottnen terräng Kolboknipen inbyggarbeteckning Avundsmosse mosse
?Västland sn Berlinsfallet terräng Kråkor, Sandby inbyggarbeteckning Backbottnen kolbotten
Västland socken Betbo terräng Laxar inbyggarbeteckning Bagargrundet grund
Västland socken Betlehem terräng Nöttö nötskrikor inbyggarbeteckning Bagaren undervattensgrund
Västland socken Björkholm terräng Sandbor inbyggarbeteckning Bakgärdet åker
Västland sn *Björkholmsröret gränsmärke Sandbykråkorna inbyggarbeteckning Bakgärdet åker
Västland sn, (förr tingslag) Björkmossen mosse Sandby kråkor inbyggarbeteckning Barsjön insjö
Västland sn Björksäter ägomark Snatra skvatrorna ïnbyggarbeteckning Barsjön f.d. sjö
Västland sn Björn, Lilla holme Sotögon inbyggarbeteckning Bastubacken backe
Västland f.d. skg Björn, Stora grund Tuppar, Snatra inbyggarbeteckning Bastuhagen hage
Västland sn Björnmyren myr Vesslands sotögon inbyggarbeteckning /Se Bastuhagen hage
Västland socken Björnvret terräng Västlandslapparna inbyggarbeteckning Bastuåkern, eller Bastugärdet åker
Västland sn Björnvret terräng Västlandslapparna inbyggarbeteckning Berggrens rönningen äng
Vessland sn Björnvretsbacken Saknas /Se Västlands sotögon inbyggarbeteckning Betbo åker
Västland sn Björnvretsbacken Saknas /Se Anders-Olstorpet torp Bjälkvägen väg
Västland sn Björnvretsbacken Saknas /Se Baptistkapellet Saknas Bjälkvägen skogsväg
Västland sn Blötängen ägomark Bastuhagen villaområde Björkholms bottnarna kolbotten
Vessland sn Bobergsbacken Saknas /Se Berget gård Björk-Jana eller Björk-Jarna plats vid skogsväg
Västland sn Bockharn, se Vatt-Buckharen ö Betbogården f.d. stuga Björkmossen mosse
Vessland sn? Bokhållarrönningen sankmark Betlehem lht Björksäter utäga
Västland sn Bolstaåsen ås /Se Björkholm torp Björnbacken eller Björnvretsbacken sluttning
Västland sn Bolände terräng o. ägomark Björkholm torp Björnbottnen kolbotten
Västland sn Bolände ägomark Björktorpet torp Björnfallen skog
Vessland sn Bomossen mosse Björnbacken hmd Björnfallsbottnen kolbotten
Västland sn Bondrönningen terräng Björnvret torp Björngrundet grund
Västland sn Bondören holme Björnvret torp Björnhålet åker
Västland sn *Borgensröret gränsmärke Bodarna, se Snatrabodarna samhälle Björnmyren äng
Västland sn Boängen ägomark Boholmen lägenheter Björnmyren sank äng
Västland sn Bredmossen mosse Bolstaden by Björnvreten åker
Västland förr tingslag, nu sn Bredsylt terräng Bolstan gård Björnvretsbacken, se Björnbacken Saknas
Västland sn Brottbäcken bäck Borgen fäbodstuga Björnvret vret
Västland sn Brotten terräng Brasstorpet båtsmanstorp Blåbärsmossen mosse
Västland sn Brudbäck bäck Bruket, se Västlandsbruk Saknas Blåhållen ängar
?Västland sn Bruksängen ängsmark Bukrödjningen vret Bladsvödden åker
Västland sn Brunkeberg berg Bunkarna torp Boberg backe
Vässland sn Brämmerharen holme Bunken gård Bobergsbacken, se Boberg backe
Västland sn Brännberget triangelpunkt Bunken torp Bobergsvretarna vretar
Vässland sn Brännmossen mosse Danmark arbetarkasern Bockrönningen äng
Vässland sn Buckharsfjärden fjärd De Geersgatan gata Boholmen holme
Västland sn Buckrönningen ägomark Degerslätten torp Bolstafallet vattenfall
Västland sn Bunkarna ägomark Dikartorp torp Bolstavägen skogsväg
Västland sn Bunken terräng Dikartorp torp Bomossen kolbotten
Västland sn Bunken triangelpunkt Dägerslätten, se Degerslätten torp Bondrödjningen vret
Västland sn Bunkfjärden fjärd Dägerslätten torp Bondrönningen vret
Västland sn Bunkhornaren ö Dängnäs lht Bondängen äng
Västland sn Bunkängarna skogsmark Dängnäs lht Bondön holme
Västland sn Buskmossen mosse Egypten torp Bondören holme
Västland sn Båtröret gränspunkt Enbacken lht Bottenvreten vret
Västland sn Båtröret gränsmärke Enbacken lht Boängen äng
Västland sn Båtröret röse Fagervallen lht Boängen äng
Västland sn Bäcktegen ägomark Fattiggården, se Ålderdomshemmet Saknas Boängsvägen skogsväg
Västland sn Dammen del av Lillån Finkarherrgården säterigård Brackbacken backe
Västland förr hd, nu sn Dammsmyren ägomark Finkarkålbo torp Brandgrund, se Söderbränngrund ö
Västland sn /Se Daven äng /Se Finkarkolbo torp Brassrönningen vret
Västland sn /Se Degerslätten terräng Finland arbetarkasern Bredmossbottnarna kolbottnar
Västland sn /Se Delmossarna mossar Finnerånger säteri Bredmossen mosse
Västland sn /Se Djupharen udde Finnerånger by Bredsylt vret
Västland sn /Se Dubbäng ägomark Finns stuga Bremerharn holme
Västland sn /Se Dumparsbottnen terräng Finntorpet torp Bremerharen holme
Västland sn /Se Dunderslåttern terräng Flatgrund gd Bromshålsbotten kolbotten
*Westad sn /Se Dön terräng Flatgrund ö Brorsvret vret
Bolstan by Ekvallen ägomark Flintudden lht Brotten vret
Bolstan by /Se Eländet ägomark Flottrännan Saknas Brudbäck bäck
Bolstad Saknas /Se *Enhagsröret gränspunkt Fridhem missionshus Brudbäck bäck
Bolstan gd /Se *Enhagsröret gränsmärke Fridsjö komministerboställe Brudbäcksbackarna backar
Bolstan by /Se Fagervallen ägomark o. terräng Fridsjö gård Brudleden vik
Bolstan by /Se Fargalt ägomark Frostbo stuga o. ägor Bruksdammen damm
Borg gd /Se Faxmyren ägomark Fäbodarna lht Brukskallen, se Skallen holme
Bunken gd Finkarkårbo ägomark Fäbodarna stugor Brändene kolbotten
Bunken torp Finnmyren myr Fäskär hemmansdel Brändgrundsand udde
Finnerånger förr säteri, nu by /Se Finntorpet terräng Fäskär lht Brännberget berg
Finnerånger by Fisktallen tall /Se Gammelgården torp Bränngrund, se Söderbränngrund ö
Finnerånger säteri Flategrund, se Flatgrund ö Gammelåker torp Bränngrundsviken vik
Finnerånger by Flatgrund ö Gammelåker torp Brännvägen skogsväg
Finnerånger by Flatgrund ö Giersängen egnahemsområde Brännås ås
Finnerånger by Flatgrund ö Gottekulla hemmansdel Brökningen myrslåtter
Finnerånger by Flatgrund ö Gottekulla lht Brökningsdiket bäck
Finnerånger by Flatgrund ö Granskär lht Bröttbäcken bäck
Finnerånger by /Se Flatgrund ö Granskär torp Buckharen, Inre ö
Finnerånger by Flatgrund ö Grodstugan stuga Buckharen, Yttre ö
Finnerånger by Flatgrund ö Grånet båtsmanstorp Buckharsfjärden insjö, f.d. fjärd
Finnerånger by Flatgrund ö Gröndal hemmansdel Bunken äga
?Finnerånger by Flatgrund triangelpunkt Gröndal lht Bukharn holmar
Finnerånger by Flatgrundsbådan ö Grötvalla, se Valla by Bukharsfjärden vik
Finnerånger by Flickspringan terräng Gård, Västlands gård Bunkfjärden vik
Finnerånger by Flyttjan vik Gällbo Saknas Bunklandet kuststräcka
Finnerånger by Forsören ö Gällbo Saknas Bunkstigen väg
Finnerånger by Frislöten terräng Gällbo by Bunkvägen väg
Finnerånger by Frostbo ägomark Gällbo, se Jällbo by Buskgrundet undervattensgrund
Finnerånger by Främmerängen ägomark Gärdet avs. Buskmossen slåtteräng
Finnerånger by Fyrtall terrängformation? Hagalund lht Buskstorgrundet skär
Finnerånger förr säteri /Se Fårhagen terräng Hagalund lht Bymossen mosse
Finnerånger by /Se Fårholmen udde Hamplandsbacken avs. Byxan åker
Finnerånger Saknas /Se Fårholmsfjärden sankmark Hembygdsgården säteri Byxlåret åker
Finnerånger by /Se Fårholmsrabbarna öar Herrgården, se Gård, Västlands gd Byängen äng
Finnerånger by /Se *Fårskär förr ö, nu troligen holme Herrgården säterigård Båtröret stenkummel
Finnerånger by /Se Fäbodarna ägomark Holmbergska torpet torp Båtstaden förtöjningsplats
Finnerånger by /Se Fäboviken sankmark Holmsånger säteri Bäcken bäck
Finnerånger by /Se Fägården sankmark Holmsånger gård Bäcktegen åker
Finnerånger by /Se Fördärvet ägomark Honolulu koja Bäcktegen åker
Finnerånger by /Se Gammeltomten betesmark Hållen hemmansdel Bälgmakarhöljan hölja
Flatgrund(?) ö Gammyren myr Hällbro stuga Böle, se Bölö åker
*Gerike bool Saknas Getpinan udde? Hästhagen och Nyvretshagen, se Snatra traktnamn Bölö åker
*Gerikebool Saknas Gogård ägomark Hönan, se Hörnan Saknas Bölövreten avs.
»Gerike bool» försv. beb. /Se Granskärssundet del av Karlholmsfjärden Hörnan hemmansdel Bössan åker
Gällbo Saknas Granskärsören ö Isakandersgården hemmansdel Chemisett åker
Gällbo by Grindmyradaven terräng Jersilvallen lht Dabottnen kolbotten
Gällbo by Grindmyren ägomark Juvastbo torp Dammen, se Bruksdammen Saknas
Gällbo by Grossmyren ägomark Jällbo, se 1-7, 12 Gällbo Saknas Dammsmyren myr
Gällbo by Gundboäng, Norr- ängsmark Jällbo by Dammtegen åker
Gällbo by Gundboäng, Sör- ängsmark Karlholm bruk Daven äng
?Gällbo by /Se Grävsvinsberget berg Karlholm samhälle Delmossarna mossar
?Gällbo by Grönängen terräng Karlholms bruk bruk Delmossen mosse
Gällbo by Gulvret ägomark Klockarbol gård(?) Djupet slåtteräng
Gällbo by Gumsharspussen sankmark Klockarbol Saknas Djupharn holme
Gällbo by *Gålskär strandremsa Knaperåsen villaområde Djupharen ö
Gällbo by /Se Gårdskärssand udde Kolvret jordtorp Djupmyren vret
Gällbo by /Se Gårdsskärssand vik Kolvret torp Djupören holme
Hillebola samhälle /Se ?Gåsskär strandremsa Kornsved torp Doktorholmen holme
Holmsånger herrgård Gällbobäcken bäck Kornsved torp Domarringen fornlämning
Holmsånger hg Gärdselvallen ägomark Krogen f.d. värdshus Dragmossen mosse
Holmsånger herrgård Hallandsvret ägomark Krogen f.d. värdshus Dragmossen mosse
Holmsånger säteri *Hallskär holme Kryddgården plantskola Drönaren grund
Holmsånger by Hammarån å Kråkverkan gd Dubbängen äng
Holmsånger gd Harparsvreten ägomark Kulten hemmansdel Dumparsbottnen kolbotten
Holmsånger säteri Hemmingsbo ägomark Kulten torp Dumparshagen äng
Holmsånger hg Hemängen ägomark Kyrkoherdebostället gård Dunderslåten myr
Holmsånger förr säteri, nu gd /Se Hillbergsgärdet ägomark Kyrkslätten bostadsområde Dunderslåtsbotten kolbotten
Holmsånger by /Se Hjortronmossen, Lilla mosse Kålbo, se Kårbo by Dunderslåttern skog
Holmsångers rättaredöme rättaredöme Hjälmesäng ängsmark Kålbo torp Dundervreten vret
Karlsholms bruk bruk /Se Holmbergsgrund grund Kårbo by Dön skog
Karlholm bruksegendom /Se Hornarabbarna öar Kårbo by Dönmarken skog
Karlholms bruk Saknas /Se Hornaren holme /Se Kälbo gårdar Ekhammar ström
Karlsholms bruk Saknas /Se Horsängen ägomark Källan torp Ekhammarbacken sluttning
Karlholms bruk bruk /Se Hundsharen holme /Se Källan torp Ekhammarströmmen ström
Kornsved torp /Se Håkansmossen mosse Källbo gd el. by Ekvallen åker
Kornsveden gd /Se Hållen sankmark Lempesbo torp Ekvallen åker
Kårbo by Hållen sjö /Se Lempesbo torp Eldmossen mosse
Kårbo by Häsenmossen mosse Lindesberg lht Eldmossen mosse
Kårbo by Häsenvreten ägomark Lindesberg torp Eldmossängen äng
Kårbo by Hässjeholmen holme Lindesberg torp Eländet vret
Kårbo by /Se Hästbobäcken bäck Lugnet lht Eländet ängar
Kårbo by /Se Hästharen ö Lugnet lht Ersbo slåttermarker
Länpesbo by Hästharen holme Lugnet villa Fattigbössan åker
Lempesbo torp Hästharen ö Lugnet Saknas Finnmyren myr
Maln by Hästharen holme /Se Långbacken lägenheter Finns hage
Norrbacken hmd /Se Hästholm ägomark Kämpersbo, se Lempersbo torp Finntorpskällan källa
Näs by Hättan ö Lämpesbo, se Lemperbo torp Finntorpsvägen skogsväg
Näs by Höfterna ägomark Lökvret f.d. stuga Fiskvik åker
Näs by Högharen holme Löten avs. Fiskvik äng
Näs by Högharen holme /Se Maln by Fjortondagarshamnen sund
Näs by Högmossen mosse Maln gårdar Flatgrund holme
Näs by Högmossen mosse Malåsen lht Flatgrundsbådan holme
Näs by *Högsvedsröret gränspunkt Markusbo avs. Flatgrundsbådan skär
Näs by *Högsvedsröret gränsmärke Masugn förr järnbruk Flatgrundsbåken båk
Näs by Hökmossen mosse Mellanbo lht Flatgrundsskansen skans
Näs by *Hörnröret gränsmärke Mellanbo torp Flickspringan backe
Näs by /Se Iglevad sankmark Mittelgården gård Flingsbacken sluttning
Nöttö by Innerbofjärden sankmark Mosebacke lht Flingsdiket dike
Nöttö by Iskällarvreten vret /Se Mosebacke gårdar Flingsgrinden grind
Rävnäs gård Jagaren holme Mossarna lht Flingsgärdet åkerteg
Rävnäs by Janabjörk plats /Se Mossen gård Flintudden backe
Rävsnäs by Jana-björk plats /Se Mosskiftet avs. Flintudden backe
Rävnäs gd Jana-björk f.d. björk /Se Moxbo, se Måxbo torp Flyttskär udde
Rävnäs by /Se Jerk-Lars plogar ägomark /Se Myren gård Flottskär del av strand
Rävnäs by /Se Jerusalem ängsmark Måxbo torp Flåtskär ståttermyr
Sandby by Jubansharen antagl. ö /Se Måxbo torp Framspället åkerlappar
Sandby by Järmossen mosse Norge arbetarkasern Frislöten åker
Sandby by Järnbogrundet grund Norrbacken hmd Frostbomyren myr
Sandby by Järnvretarna ägomark Norrbacken stuga (nu riven) Främmandemossarna mossar
?Sandby by Järnvretarna ägomark Norrgården hmd Fulmyren myr
Sandby by Juvastbobäcken bäck Norrgården gård Fyrtall åker
Sandby by Kallmon mo Norrmossen torp Fyrtall vret
Sandby by? Kalluret ägomark Norrmossen torp Fyrtallsvreten vret
Sandby by Kalvharen stengrund /Se Nydal hmd el. lht Fållan kolbotten
?Sandby by Kalvharen holme? /Se Nydal lht Fårholmarna holmar
Sandby by Kalvholmen terräng Nygatan gata Fårholmen udde
?Sandby by Kasberget häll /Se Nygården torp Fårholmsfjärden vik
Sandby by Karlholmsfjärden fjärd Nygården torp Fäbodvallen omr.
Sandby by /Se Katten holme Nyhagen torp Fäbodviken vassvik
Sandby Saknas /Se *kielmosseröret gränsmärke Nynäs hemmansdel Fäbovallsvägen väg
Sandby by /Se *Kilsmosseröret gränspunkt Nynäs gård Fägatan skogsväg
Snatra by Klackskär holme Nysätra hemmansdel Fägården äng
Snatra by Klintedal ängsmark Nysätra lägenheter Fäskär halvö
Snatra by Klockarholmarna holmar Näs by Fördelen åker
Snatra by Klockarpannkakan ägomark Näs by Fördärvet åkrar
Snatra by Klöverharen holme Nöttö by Fördärvet åker
Snatra by Knispan holme Nöttö by Fördärvet äng
Santra by Knäröret terräng Olsbo äga Gamla verkhagen hage
Snatra by Knärörsbottnen sankmark Prästevessle, se Vesale äng Gammalgrinden vret
Snatra by o. lastplats /Se Kohagen ägomark Prästgården, se Kyrkoherdebostället gård Gamm[al]lundsviken vik
Snatra by /Se Kolsved ägomark Prästgården bebyggelse Gamm[al]löten ängsmark
Snatra by /Se Kolsvedvreten ägomark Prästtorpen torp Gammalmyren skogsskifte
Snatrabodarna förr lastplats(?) /Se Kopparbäck ägomark Rittan lht Gammalängsbotten kolbotten
Staf by Korsbrändsbottnarna terräng Rittan torp Gammalönsbotten kolbotten
Staf by? Krondiket dike Rulten, se Kulten hemmansdel Gammelgårdsslåtan slåtteräng
Stav by Krontallsbottnen terräng Rulten, se Kulten torp Gammelkyrkvägen väg
Stav by Kronvreten terräng Ryssland arbetarkasern Gammeltomten jordområde
Stav by Kryddgårdsbottnen sankmark Ryttartorpet, se 8 Vad gård Gammelvagnen kolbotten och terräng
Stav by Kråkören ö Rävnäs Saknas Gathagen hage
Stav by /Se *Kvarndammsröret gränsmärke Räfsnäs by Getryggen backe
Stymne gård Kvarnfallet terräng Rävnäs by Getrödjningen kolbotten
Stymne gd /Se Kvarnvret ägomark Rönnsjö lht Gibraltar äng
Stymne gård Kyan ägomark Sandby by Gladhytt lht
Stymne gård Kårbobäcken bäck Sandby poststation Gogål äng
Stymne by Kårbobäcken bäck Sandby by Gogålsbacken vägbacke
Stymne by Kårbovreten ägomark Sandhem lht Gottekullabacken backe
Stymne by Kårfåren ägomark Sandvad gård Granholm äng
Stymne by Kårfåren betesmark Sandviken torp Grannarsön holme
Stymne gd Kårfåren ägomark Sandviken torp Granskär halvö
Stymne gd /Se Kåsele terräng o. betesmark Sandviken torp Granskär halvö
Stymne prästgård /Se Källbobäcken bäck Sats f.d. båtsmanstorp Granskärssundet sund
Stymne gd /Se Källmon skogsmark Silkesvad, se Vad by Granskärsön holme
Stymne by /Se Källsmossen mosse Sjöbodarna Saknas Granskärsören ö
Stymne prästgd /Se Källsmossen mosse Skinnpyntars torp Grindmyren äng
Stymne prästgd, skola /Se Käringhjälpen ägomark Skoga lht Groden äng
Stymne gd /Se Kärleksbrändan terräng Skorvhällen lht Grossmyren äng
Sundby, se Sandby by Kärrsmossen mosse Skorvhällen gårdar Grymmerdal åker
Svenskär torp *Körhällsröret gränsmärke Skramlan gård Gråplogarna åker
Svenskär gd /Se Laboäng ängsmark Skället stuga Grävsvinsstenen sten
Svenskär gd /Se Laboäng, Sör- ängsmark Snatra traktnamn Grönsjö äng
Sätra by Land-Buckharen udde Snatra by Gubbens vreten åker
Sätra by(?) Larsbo ägomark Snatra by Gubbvreten vret
Sätra by Leden bäck Snatrabodarna samhälle Gumbo äng
Sätra by Lervik vik Snatrabodarna samhälle Gumbovägen väg
Sätra by Liljansäng äng /Se Snatra båtsmanstorp, se Sats avs. Gumsarspussen vik
Sätra by Lillgrund grund Snåret bostadsområde Gumskarsbottnen kolbotten
Tillfället hlg /Se Lillsjön sankmark Snöskär lht Gumsharsbäcken bäck
Torpet f.d. torp? Lillån å Snöskär lägenheter Gumsharsfjärden myr
Vad by Lilläng sankmark Solbo lht Gunbo, Norra mosse
Vad, Västra o. Östra byar *Lismoröret gränspunkt Solbo stuga Gunbo, Södra mosse
Vad by *Lissmoröret gränsmärke Solhem lht Gunboängsbottnen kolbotten
Vad byar Lissmossa terräng Spikhagen torp Gårdskärslandet kustremsa
Vad, Västra o. Östra byar Lohusmyr myr Stav by Gårdskärssand udde
Vad, Västra o. Östra byar Lomossen mosse Stav by Gårdskärssandsbottnen kolbotten
Vad by Lortmossen mosse Stymne by(?) Gårdskärssandsviken vik
Vad, Västra by /Se Lortmossen mosse Stymne by Gåsskär udde
Vad, Västra Saknas /Se Lortmossen ägomark Svenskär hemmansdel Gåsskär, se Gårdskärslandet strandremsa
Vad, Västra el. Östra byar Lumpen ägomark Sätra by Gåsskärssand vik
Vad, Västra by Långbortängarna ängsmark Sätra by Gärdet åkermark
Vad, Östra by Långlåga betesmark Sörgården gård Gärdet åkrar
Vad by /Se Långlågamyren myr Telefonvillan lht Gärdselvallen äng
Vadkar åtting åtting /Se Långharen holme? /Se Tillfället lht Gärdstaven äng?
Valla by Långharen stengrund /Se Tillfället lht Gärdsvägen skogsväg
Valla by Långmossen ägomark Tyskland arbetarkasern Gösbergshagen vret
Valla by Lämpesbo Ålgrund ö Utjord, Stafs och Wela byars utjord Hagskiftet beteshage
Valla by Läneslätt ägomark Utjord, Tolfta kom.boställes. o. Vesslands bruks utjord Hammarån gren av Tämnarån
Valla by Länsverken ägomark Vad by Hammarån utloppsarm
Valla by Löfstafierden, se Lövstabukten bukt Vad by Hamplandet åker
Valla by Löfstafiählen, se Lövstabukten bukt Vad gård Hamplandet åker
Valla by Lönholm, se Lönnharen del av ö Vad, Västra gårdar Hamrunka äng
?Valla by Lönnharen udde Vad, Östra gårdarna Harfall kolbotten
Valla by Lönnharen del av ö Vadsholmen avs. Harparsvreten, Lilla vret
Valla by /Se Lönnharen udde Vadsäter gård Harparsvreten, Stora vret
Valla by /Se Lönnharen del av Flatgrund /Se Valla by Harpasåsen ås
Valla by /Se Lönsviken vik Valla by Harpasåsvreten åker
Walla by /Se Löpskålen, se Båtröret Saknas Valltorp torp Harskova kolbotten
Väla by Löpskåhlen, se Båtröret gränsmärke Vela by Harslätten kolbotten
Väla by Löthagen terräng Väla by Harslättsbottnarna, se Harslätten kolbotten
Väla by Löten ägomark Vessland, se Västland socken Hemmingsbo äng
Väla by Lövskär halvö Vessle äng Hemängen äng
Väla by Lövskärsfjärden göl Väla, se Vele by Hemängen, se Vretjorden el. Hemängen åker
Väla by /Se Lövstabukten bukt Vässlands tertiärstation transformatorhus Hemängen, se Södertegen Saknas
Väla by /Se Lövstabukten vik Vässle område Hemängen äng
Vässle f.d. by Lövstabukten bukt Vässle ängar Henningens backe backe
*Västland Saknas /Se Lövstabukten bukt Vässle skogsäng Herrgårdsgärdet åker
Västlandsbruk bruk Lövstabukten bukt Vässle, se Klockarvässle Saknas Herrgårdsålgrund, se Ålgrund holme
Västlandsbruk bruk *Lövstafjärden del av Lövstabukten Västlandsbruk bruk Holmbergsgrunden holmar
Västlandsbruk bruk Lövsund terräng och ägomark Västlands gård gård Holmbergsören ö
Västlandsbruk bruk /Se Markmyren ägomark Växeln telefonstation Holmbottnen kolbotten
Västlands kvarn Saknas Masbottnen terräng Åholm lägenhet Holmgrens vreten vret
Åkerby by Matsbo ägomark Åkerby gd Holmsångers ålgrund grund
Åkerby by Mats-Ersholmen holme Åkerby nu hembygdsgård Hornaren holme
Åkerby gård Mats Ersholmen holme Åkerby gård Hornaren skär
Åkerby by /Se Mats-Ersholmen holme Åkerby utjord utjord Hornarrabbarna grund
Åkerby gd *Mellesten holme Åkerby utjord Hornarrabbarna grundklintar
Åkerby by Midsommarhagen ägomark Ålderdomshemmet Saknas Humlan grund
Åkerby gd /Se Mossen mosse Öskaten hemmansdel Humlegården åkerteg
Åkerby by /Se Mosstegen ägomark Öskaten lht Humlegården åker
Öskaten torp Mossängen ängsmark Östergårdarna gårdar Humlegården åker
  Mullbrodiket dike Östlundska torpet torp Humleskär skär
  Myggängen terräng   Hundsharen holme
  Månshällarna fornminnesmärke /Se   Håkansmossarna mossar
  Mårdfallsbottnen terräng   Håkansängarna ängar
  Mässingsören holme   Håkarsmossen mosse
  Mässmyren ägomark   Hållen insjö
  Mässmyren ägomark   Hållkällan källa
  Nordanbacken terräng   Hållmossen mosse
  Norrbådan ö   Hållsjön sjö
  Norrgärdet ägomark   Hällbrodiket bäck
  Norrmossen terräng   Hällbrogärdet åker
  Norrmossen mosse   Hällholmen holme
  Norrmyren myr   Hällholmen holme
  Norrmyrarna myrmark   Hällsjön, se Hållen insjö
  Norrängen terräng   Hällsjön, se Hållsjön sjö
  Norrönningen terräng   Hällskär slåttermarker
  Nyckvret ägomark   Hällskär ö
  Nymyren myr   Hällvretsströmmen ström
  Nyrönningen ägomark   Häsenholmen holme
  Nyrönningsdiket dike   Häsieholmen holme
  Nyskiftet terräng   Häsieholmen holme
  Nyverken ägomark   Häsjöholmen holme
  Nyäng ägomark   Hässjharen holme
  Nyängen ägomark   Hästbäcken bäck
  Nämmastve ägomark   Hästbäcken bäck
  *Näsörarne terräng   Hästbäcksbacke backe
  Nöttö-Skälören ö   Hästhagen skog
  Nöttöviken göl   Hästhagen åker
  Ol-Andersvret ägomark   Hästharen holme
  Ol-Matsmossen mosse   Hästharn holme
  Ol-Matsrönning ängsmark   Hästholm vret
  Olsbo ägomark   Hästholmen åker
  Oxhagen terräng   Hästmossbacken backe
  Per-Ersholmen f.d. holme   Hästmossbacken backe
  Per-Månshällarna berg /Se   Hästmossen f.d. mosse
  Porsören holme   Hättan grund
  Pottören, Norra holme   Högharen holme
  Pottören, Södra holme   Högmossen mosse
  Prästhöfterna ägomark   Högmurarna sträcka av Sandbyån
  Prästskäret terräng   Högvret vret
  Pärlmossen sank mark   Hökmossen mosse
  Rogmossen mosse   Idbäcken bäck
  Ruddun ägomark   Idbäcken bäck
  Ruddun ägomark   Idfjärden myr
  Rudfjärden göl   Igelvad sankt område
  Rödgrötholmen holme   Iggetärn mosse
  Rönningarna sankmark   Innebofjärden myr
  Rönningen ägomark   Innerbofjärden vik
  Rönningen betesmark o. terrräng   Isakandersströmmen ström
  Rönnskär terräng o. betesmark   Jagaren holme
  Sanby Siön, se Sandbysjön förr sjö, nu igenväxt   Jagaren kolbotten
  Sandbrädan ägomark   Jagargrund grund
  Sandbrädan ägomark   Jagarhagen hage
  Sandby malm terräng /Se   Jerk-Lars´ plogar åker
  Sandby mossar ägomark   Jerusalem vret
  Sandbymossar ägomark   Johannesplan äng
  Sandbysjön igenväxt sjö   Jubansharen antagligen ö
  Sandbysjön f.d. sjö   Jugglebacken backe
  Sandbysjön igenväxt sjö   Juhansharsbottnarna kolbottnar
  Sandbysjön f.d. sjö, nu sankmark   Juhansharsviken vik
  Sandbysjön f.d. sjö   Jungfruholmen holme
  Sandbysjön f.d. sjö, nu sankmark   Jällbobäcken bäck
  Sandbysjön sankmark   Järngruvan, se Valla gruva gruva
  Sandbysjön f.d. sjö   Järnvretsdiket dike
  Sandbyån å   Järnvägen väg
  Sandgatan ägomark   Järvägen väg
  Sandviksbäcken bäck   Kalkoåkern åker
  Sandvreten vret /Se   Kallkällan kolbotten
  Saron terräng   Kallkällan källa
  *Schutholm Saknas   Kalvholmen holme
  Segelmyren ägomark o. myrmark   Kalvosten vret
  Segelmyren myrmark /Se   Kammarvret vret
  *Sillingeröret gränspunkt   Karl-Anders-bottnen kolbotten
  *Sillingeröret gränsmärke   Karlholmsängen äng
  Sillnätgrundet grund   Karl-Jonsholmarna holmar
  Sillnätören holme   Karl-Olov-Janshöljan hölja
  Simpudden udde   Kasberget häll
  Sinkmyren ägomark   Kattan holme
  Sjuorna ägomark   Katten holme
  Själstenarna holmar   Kilen sjöteg
  Själstenarna holme   Kilsrönningen äng
  Själön, Lilla holme   Klackskär holme
  Själön, Stora holme   Klackskär holme
  Sjölöten ägomark   Klimperdal åker
  Sjölötskogen triangelpunkt   Klockarholmarna holmar
  Sjövret ägomark   Klockarholmarna holmar
  Skalkarsvreten terräng   Klockarholmarna holmar
  Skansen terräng   Klockarmossen mosse
  Skargrunden holme   Klockarslåtan myr
  Skarsäter ägomark   Klockarvässle äng
  Skeppsmossen myr /Se   Klöverholm holme
  Skinnpälsbottnen terräng   Knappbottensmyren myr
  Skitskär, se Skyttskär halvö   Knappbottnen kolbotten
  Skogsvret, Lilla terräng   Knaskan holme
  Skogsvret, Stora terräng   Knipsan holme
  Skottholmen terräng   Knyspan, se Knispan Saknas
  Skrakören, Lilla holme   Kolbottnen vret
  Skramlorna ägomark   Kolbottnen åkerlapp
  Skräddarhällen grund   Kolbovreten ägor
  Skrälte betesmark   Kolfören åkermark (äv. äng)
  Skurdammen terräng   Kolförsbron bro
  Skutholmen el. Stora Åminnesholmen holme /Se   Kolsved kolbotten
  Skutholmen el. Stora Åminnesholmen holme /Se   Kolängsmyren äng
  Skutholmen holme   Kopparbäck bäck
  Skutvik vik   Kopparbäck bäck
  Skytten ägomark   Korsbrännaren kolbotten
  Skyttskär halvö   Koskitabacken backe
  Skäret terräng   Kotrampet åker
  Skäret terräng   Krapern åkerlapp
  Skäret terräng   Krapern åker
  Slåssmossen ägomark   Kriken åker
  Slätmossen ägomark   Krikongärdet åker
  Slåttharen stengrund /Se   Kronvret vret
  Snedhällarna terräng   Kråkmyren äng
  Spångmyren myr   Kråkverken åkrar
  Stavsängen ägomark   Kråkön holme
  Stavsängen ägomark   Kråkören holme
  Stegelharen holme   Krögarlabo ängsbacke
  Stegelharen skär   Kurran bäck
  Stegelharen holme   Kurrobron bro
  Stenfjärden sankmark   Kurrubäcken bäck
  Stenharen stengrund /Se   Kustbåken båk
  *Storeslättsröret gränspunkt   Kvarnbron bro
  Storgrundet grund   Kvarnfallet skog
  Storgärdet ägomark   Kvarnfallet backe
  Storgärdsberget backe /Se   Kvarnholmarna holmar
  Storhällarne terräng   Kvarnvreten vret
  Storhällsmyren myr   Kya åkrar
  Storkolsmyren myr   Kyan f.d. åker
  Stormyren myr   Kyan slåtteräng
  Stormyren myr   Kyrkbacken backe
  *Storröret gränsmärke   Kyrkogården skog
  Storsjön sankmark   Kyrkogårdsgärdet åker
  *Storslättsröret gränsmärke   Kyrkvreten vret
  Storån å   Kålbobäcken bäck
  Storören udde   Kålfåren åker
  Stubbängen ägomark   Kålsberget backe
  Stuguhällen terräng   Kålsäng åker
  Ställberget berg   Kålsängen åker
  Sundby Siön, se Sandbysjön förr sjö, nu igenväxt   Kålsängen beteshage
  Sunby Siön, se Sandbysjön igenväxt sjö   Kålsängsstenarna hällar
  Sundby Siön, se Sandbysjön f.d. sjö   Kårbobäcken bäck
  Sunnansjön f.d. sjö   Kåsele äng
  Surbullen ägomark   Källbobäcken bäck
  *Svartskärröret gränspunkt   Källbotten kolbotten
  *Svartskärsröret gränsmärke   Källhagen beteshage
  Svartsten holme   Källmossen utdikad mosse
  Svarvarmossen mosse   Källsmossen mosse
  Svenska skärsängarna, se Svenskär äng /Se   Käppsnåret skog
  Svenskär äng /Se   Käringgumman backe
  Svihagen terräng   Käringknogabacken backe
  Svinslätten ängsmark   Käringknogabacken backe
  Sviäng ägomark   Käringvret vret
  Sylten terräng   Kärrsmossen äng
  Sågspinkeviken vik   Köddermossen mosse
  Sånkäng ägomark   Labo äng
  Sätra triangelpunkt   Labo ängar
  Sätramossen mosse   Lagmansgärdet åker
  *Söderfjärden del av Lövstabukten   Landbukharn holme
  Sörbådan udde   Lappvret vret
  Sörbäcken bäck   Lars-Pers tomten vret
  Sörfjärden fjärd   Lastbryggan lastageplats
  Sörgärdet ägomark   Lekörar grund
  Sörmyren myr   Lerbotten kolbotten
  Sörrönningen terräng   Lergroparna ängsmark
  Sörskogen skogsområde   Lervik vik
  Sörsten grund   Lervik vassvik
  Sörvreten terräng   Lervret åker
  Sörängen ägomark   Lervret vret
  Sötholmen strandparti   Liljansäng äng
  *Tallskär terräng   Lilla björnen skär
  Tallskärsfjärden sankmark   Lilla humlegården åker
  Temnareån å /Se   Lilla skogsvreten vret
  Timmerbergsmyren myr   Lillknaskan holme
  Tingshällarna terräng   Lillkyan, se Malkyorna äng
  Tingshällarna triangelpunkt   Lillmossabottnen kolbotten
  Tisteläng ängsmark   Lillsjön myr
  Tjädermossen mosse   Lillsörmyren mosse
  Tomtmossen mosse   Lillåker vret
  Torkeln ö   Lillån å
  Torkilsiär, se Torkeln ö   Lillängen äng
  Torsvall ägomark   Limansgärdet åker
  Trollberget stenkummel /Se   Lingärdet åker
  Trollberget fornlämning /Se   Linhöften åker
  Trollriket sankmark   Linhöften åker
  Troppmossen mosse   Linåkern åker
  Truskbäcken bäck   Lissholmen holme
  Truskbäcken bäck   Lissån, se Sandbyån å
  Truskbäcken bäck /Se   Lomossen åker
  Truskbäcken bäck /Se   Lomossen mosse
  Trusket göl   Lomossvreten vret
  Trusket tjärn /Se   Lortmossen mosse
  Truskmossen mosse   Lortmossen äng
  Truskmossen mosse   Lortmossen mosse
  Trusksjön f.d. sjö   Lumpen äng
  Trusksjön f.d. sjö, nu sankmark   Lumpen betesmark
  Trusksjön igenväxt sjö   Lumpskiftet betesmarker
  Trusksjön f.d. sjö, nu sankmark   Lundbergs verkhagen hage
  Trusksjön f.d. sjö   Lusan åker
  Trusksjön träsk   Långbacken vägbacke
  Trusksjön f.d. sjö   Långfjärden myr
  Trusksjön f.d. sjö /Se   Långheden sträcka av lvg
  Träsket, se Trusket tjärn   Långlåga myr
  Träsksjön, se Trusksjön f.d. sjö   Långlåga vretar
  Trösket sjö /Se   Långmåren väg
  Tuvan terräng   Långvret vret
  Tyvebacken terräng   Långören holme
  Tångskär terräng   Läbron bro
  Tångskärsviken sankmark   Lädäng äng
  Tämnarån å   Lämpersbobacken backe
  Tämnarån å   Lämpersbobäcken bäck
  Tämnarån å   Lämpersbo mossar mossmarker
  Tämnarån å   Lämpesboålgrund, se Ålgrund holme
  Tämnarån å   Lämpesbo ålgrund grund
  Tämnarån å /Se   Lämsverken äng
  Utterholmen udde   Länsverkkällan källa
  Vadskogsdiket bäck   Lönnharen holme
  Vads ålfiske Saknas   Lönnharssundet sund
  Wakare Träske, se Trusksjön f.d. sjö   Lösbro åkertegar
  Wakare träsk, se Trusksjön igenväxt sjö   Lötvreten vret
  Vakare träsk, se Trusksjön f.d. sjö   Lötvretsbacken backe
  Valla gruva gruva /Se   Lötängen äng
  Vatt-Buckharen ö   Lövskär holme (udde)
  Vatt-Buckharen ö   Lövskär halvö
  Vattörsudden udde   Lövskärsbottnarna kolbottnar
  (Segelleden till Löfsta och) Wesslandz Fiehlar fjärd   Lövskärsfjärden vik
  Viken terräng   Lövskärsfjärden myr
  Vildmossen mosse   Lövskärs sand strandremsa
  Vimsängen ?äng /Se   Lövstabukten bukt
  Vitgrundet ö   Lövsund lövskog
  Vitgrundet ö   Lövsundshagarna hagmark
  Vitgrundsörarna öar   Malkyorna vretar
  Vitkitteldavarna terräng   Malns skog skog
  Vimsängsmyren myr   Malåsen ås
  Vreten ägomark   Markmyren åker
  Wäckare träsk, se Trusksjön f.d. sjö   Marmavägen väg
  Väla kanal kanal   Masbottnen kolbotten
  Välaängarna ägomark   Matsbo äng
  Välaöarna öar   Matsbo vret
  Väntgrund ö   Mats-Jans-höljan hölja
  Väntgrundsgrundet holme   Mattskärsholmen holme
  Vässle äng   Mellanvreten vret
  Vässle äng   Mellanvretsbacken backe
  Vässle äng   Messmyren myr
  Vässle äng /Se   Mickelsgropen vik
  Västerrönningen terräng   Midsommaräng äng
  Västerskogen skogsområde   Mjölkvägen skogsväg
  Västervreten ägomark   Molinstenen udde
  Västlands fjärden vik /Se   Mossarna åkermark
  *Västlandsån å /Se   Mossdiket dike
  Ytterholmsudden udde   Mossen äng
  Ålgrund ö   Mosstegen åker
  Ålgrund ö   Murskär äng
  Ålgrund ö   Myllene åker
  Åminnesholmen, Lilla holme   Myren betesmark
  Åminnesholmen, Stora holme   Myrmon kolbotten
  Örslott holme   Myrtegarna åkerlappar
  Öskaten terräng   Myrängarna myr
  Österfallet ägomark   Mårdfall äga
  Östermossarna mosse   Måsmyren äng
  Österviken sankmark   Måxbo rödjning avs.
  Östervret terräng   Mörkbacke backe
  Österörsbäcken bäck   Mörkmyren myr
      Namnlösen kolbotten
      Nedanvägen vret
      Nimhällarna hällar
      Nola flyttja vik
      Nordangärdet åker
      Norrbottnen kolbotten
      Norrbron bro
      Norrbådan grund
      Norrbådan udde
      Norrgärdet åker
      Norrgärdet åker
      Norrgärdet åker
      Norrgärdet åker
      Norrmossbottnen kolbotten
      Norrmossen skogsmyr
      Norrmossen mosse
      Norrskogen skog
      Norråmyren myr
      Norrån bäck
      Norrån bäck
      Norrängarna ängar
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängsströmmen ström
      Nybotten kolbotten
      Nybottnen kolbotten
      Nyckelverken slåtter
      Nyckvret vret
      Nylöten ängar
      Nymberget, se Nimhällarna berg
      Nyman åker
      Nymnarna berghällar
      Nymnhällarna berghällar
      Nymnhällarna berghällar
      Nymyren äga
      Nyodlingen åker
      Nyrönningen slåttermarker
      Nyskiftet skogsskifte
      Nyvreten vret
      Nyvägen väg
      Nyängen äng
      Närmnasve, se Närmastvid Saknas
      Närmastvid äng
      Näsfjärden namn på Västlandsfjärden
      Näsleden vassvik
      Näs sand sandjordsmarker
      Nävermobottnarna kolbottnar
      Nävermon myr
      Nöttbohavet vik
      Nöttbohavet havsvik
      Nöttbohavet fjärd
      Nöttboviken, se Viken insjö
      Nöttboviken vik
      Nöttöbäcken bäck
      Nöttöskogen skog
      Nöttöviken sjö
      Odlingen åker
      Ol-Mattsodlingen åker
      Olsbo slätt
      Ormbacken backe
      Ormbacksgärdet, Norra åker
      Ormbacksgärdet, Södra åker
      Ormholmen holme
      Orsbo, se Olsbo Saknas
      Oxhagen hagmarker
      Pannkakan äga
      Parmonshällarna berg
      Pellbotten kolbotten
      Pellegöransson holme
      Pell-Persbottnarna tvillingkolbottnar
      Penningbacke backe
      Per-Måns hällarna klippblock
      Persbo ängar
      Piparbo skogsmark
      Piparkällan källa
      Pontonjärsvägen skogsväg
      Porsörn holme
      Prästgrundet skär
      Prästgärdet teg
      Prästvässle, se 1 Vässle Saknas
      Pipen grund
      Rappbacken backe
      Rappbo äng
      Rapp-Kalles backe, se Rappbacken backe
      Rasslan holme
      Ringombackarna backar
      Rovret vret
      Ruddan åker
      Ruddubacken backe
      Ruddun vret
      Ruddu te landsvägssträcka
      Rudfjärden vik
      Rudfjärdsbottnen kolbotten
      Rudsjömossen mosse
      Rudfjärden myr
      Rudsjömossen mosse
      Rundvreten vret
      Rutsjön insjö
      Rutsjön, se Rudsjömossen mosse
      Ryttegärdet åker
      Rytto äng
      Rävnäsdiket bäck
      Rödhällen stenhäll
      Rödhällsdiket bäck
      Rödjningen avs.
      Rödslutorna dammluckor
      Rödtäktsbacken backe
      Röhällen holme
      Röjde åker
      Rönnslätt äng
      Rönningarna vretar
      Rönningen äng
      Rönningen, se Mårxbo rödjning Saknas
      Rönningen åker
      Rönningen äng
      Rönningen åker
      Rönningen vret
      Rönnskär äng
      Rötholmen holme
      Rövarslätten äng
      Salpeterladan hage
      Sandarne åker
      Sandbotten kolbotten
      Sandbottnen kolbotten
      Sandbrändan åker
      Sandbrändan äga
      Sandbymossen mosse
      Sandbysjön insjö
      Sandbysjön f.d. sjö
      Sandbyån bäck
      Sandbyån å
      Sandgatan landsvägssträcka
      Sandslätten ängsmark
      Sandtegarna åkrar
      Sandvad åkrar
      Sandviksbäcken bäck
      Saron äng
      Satsbron bro
      Seländern åker
      Satsbron bro
      Sillnätgrundet grund
      Sillnätgrundet grund
      Sillnätön holme
      Sillnätön holme
      Sillnätören holme
      Sinkharen göl
      Sjudar-Jansvreten vret
      Sjukhornsvreten vret
      Sjukornsvreten vret
      Själstenarna grund
      Själstenarna grund
      Själön holme
      Själön holme
      Själören holme
      Sjöbovallen äng
      Sjölöten äng
      Sjösjanshöljan hölja
      Sjösjansängen äng
      Sjöslåtan slåttermark
      Sjöslättan, se Sjöslåtan Saknas
      Sjöstigen väg
      Skalkarsvreten vret
      Skalkarsvreten vret
      Skallen holme
      Skallen holme
      Skallen holme
      Skalstenarne, se Själstenarna grund
      Skansen holme
      Skanshällen skans
      Skarplusan åker
      Skarsäter vret
      Skeppsörn holme
      Skiftet skog
      Skinnaråkern åker
      Skinnpälsen kolbotten
      Skitarbacke backe
      Skjutbanan f.d. vretar
      Skogsvret vret
      Skogsvreten åker
      Skolbacken backe
      Skomakaren undervattensgrund
      Skomakaren holme
      Skottholmen äng
      Skramlet sankmarker
      Skramlorna åkerlappar
      Skrammelhagen hage
      Skräddaren undervattensgrund
      Skräddaren holme
      Skräddartomten hmd
      Skutholmen, se Åminnesholmen, Stora holme
      Skutholmen holme
      Skutvik vik
      Skutviken vik
      Skvalbäck bäck
      Skvalbäcken bäck
      Skyslan äng
      Skyttarbacke backe
      Skytten vret
      Skälstenarna, se Själstenarna grund
      Skäret skogsdunge
      Skärgrund holme
      Skärskogen skogsmark
      Slutbackarna backsluttningar
      Slåsmossen myr
      Slåtskärsmossen myr
      Slängbacke backe
      Slätmossen åker
      Slätmossen, Lilla mosse
      Slätmossen, Stora mosse
      Smeden holme
      Smedsängarna ängar
      Smigärdet åker
      Smitäppan åker
      Snatrabron bro
      Snatraskalln, se Skallen holme
      Snatraskallen holme
      Snatraslutorna f.d. fördämning
      Snåltäppan åkerlapp
      Snåltäppan åkerteg
      Snöskär udde
      Snöskär halvö
      Sommarvägen skogsväg
      Spitholmen vret
      Sporrarna grund
      Spångmyren äng
      Spängen spång
      Stabbacke backe
      Stabben kolbotten
      Stamgärdet åker
      Starmyren skogsmark
      Stavlunden skogsdunge
      Stavsåsen ås
      Stavsängarna ängar
      Stegelharn udde
      Stegelharen ö
      Stenbergahagarna hagmark
      Stenfjärden vik
      Stenfjärden myr
      Stenvretarna åkrar
      Stigbottenshagen hage
      Stigbottnen kolbotten
      Stora björnen skär
      Stora humlegården åker
      Stora skogsvreten vret
      Storgrundet holme
      Storgärdsberget backe
      Storhällarna hällar
      Storhällarna berghällar
      Storhällsbottnen kolbotten
      Storhällsmyren myr
      Storhällsvägen skogsväg
      Storknaskan holme
      Storkolningen kolbotten
      Storkyan, se Malkyorna vret
      Storlern åker
      Stormålet äga
      Storsandsbäcken bäck
      Storsjöbäcken bäck
      Storsjön sjöslåtter, f.d. sjö
      Storsnåret mosse
      Storsnåret skogsäga
      Storstenen sten
      Storsundsbäcken bäck
      Storsörmyren mosse
      Storvass f.d. vik
      Storåbron bro
      Storån, se Tämnarån å
      Storån gren av Tämnarån
      Storån del av å
      Storörn udde
      Storören halvö
      Storörsbottnen kolbotten
      Storörsbäcken bäck
      Storörsudden del av Storören
      Strömboms slåta äng
      Stubbäng äng
      Stuguhällen kolbotten
      Ställberget häll
      Ställberget berg
      Stängseln åker
      Sundbottnarna kolbottnar
      Sundsäng äng
      Sundsängsbacken backe
      Sunnasjön del av f.d. Sandbysjön
      Surbullen åker
      Svarthålet mosse
      Svarthålet göl
      Svartstenen skär
      Svartvikarna vikar
      Svedjeäng äng
      Svedjeängsbacken sluttning
      Svenskär äng
      Svensvreten vret
      Sviarna betesmarker
      Svibacken backe
      Svien äng
      Svihagen hage
      Svinhuvudhagen hage
      Sviängarna åkrar
      Svältan äng
      Syllbäcksmyren vret
      Sylt äng
      Syltahagen äng
      Syltan äng
      Sågån gren av Tämnarån
      Sätrabäcken bäck
      Sätralandet åkrar
      Söderbacke backe
      Söderbränngrund ö
      Söderbådan udde
      Södergärdet åker
      Söderstigen stig
      Söderstigsbottnen kolbotten
      Södertegen Saknas
      Söderängen äng
      Sörbådan holme
      Sörgärdet åker
      Sörhagen hage
      Sörjerkersvreten vret
      Sörlöga grund
      Sörmyren mosse
      Sörröjningen avs.
      Sörrönningen myrslåta
      Sörsand åker
      Sörskogen skog
      Sörvreten vret
      Sörvreten åker
      Sörvret vret
      Sörvreten vret
      Sötholmen holme
      Taklösen åker
      Tallskärsfjärden vik
      Tallskärsfjärden myr
      Tillfällabäcken bäck
      Tillfällesströmmen ström
      Tillfället vretar
      Timglaset vret
      Tingshällarna hällar
      Tingshällarna berghällar
      Tisteläng äng
      Tjucku f.d. träsk
      Tjuvlassesbotten kolbotten
      Tomtmossen mosse
      Tomtåkrarna åker
      Torkelskär holme
      Torkelskär ö
      Tormen, Röda holme
      Tornsbäcken bäck
      Tornsbäcksbacken backe
      Tornsbäcksbron bro
      Tornsbäcksvreten vret
      Torparbäcken bäck
      Torpargärdet åker
      Torsvall stenhällar
      Trallbacken skogsbacke
      Treabborrvarpen vik
      Trillingbottnarna kolbottnar
      Trindholmen holme
      Trockmossen annat namn på Eldmossen
      Trollbovreten vret
      Trollriksbotten kolbotten
      Trollskär holme
      Trollskär holme
      Trusksjön, se Träsksjön insjö
      Trusksjön, se Träsksjön sjö
      Trusksjön, se Träsksjön sjö
      Trusksjön, se Träsket sjö
      Tråkmossen, se Trockmossen Saknas
      Trändalen myr
      Träskbäcken bäck
      Träskbäcken, se Sätrabäcken bäck
      Träskhällarna berg
      Träskhällarna stenhällar
      Träsket kärr
      Träsket sjö
      Träskhällsmossen mosse
      Träskmossarna mossar
      Träskmossen mosse
      Träsksjön insjö
      Träsksjön sjö
      Träsmossen myr
      Tuppeksbacken backe
      Tuvan åker
      Tuvarna ängar
      Tuven äng
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingholmarna holmar
      Tyve vägskäl
      Tyvebacken backe
      Tyvebacken backe
      Tångskär vret
      Tångskärsviken göl
      Tämnarån å
      Tämnarån å
      Tärnön holme
      Tärnön holme
      Utterholmen holme
      Utterholmen holme
      Vadfallet, se Vadströmmen vattenfall
      Vadströmmen ström
      Vadströmmen fors
      Vadtegarna tegar
      Valladån skogsmark
      Vallagruvan järngruva
      Valla Labo ängsbacke
      Vattbukharn holme
      Vattbukharsudden udde
      Vattön holme
      Vattören holme
      Velahållbäcken, se Velaleden bäck
      Velaleden bäck
      Velaörarna holmar
      Verkhagen hagmark
      Vibergstäppan vret
      Vidvägsängen äga
      Viken insjö
      Viken, se Nöttöviken sjö
      Vilabänksbacken backe
      Vilaklabben vilplats
      Vilaklabbsbacken backe
      Vintervägen äng
      Vintervägen skogsväg
      Vintervägsbottnen kolbotten
      Vispbacken backe
      Visperna f.d. väg
      Vitgrund(et) grund
      Vitgrund ö
      Vitgrundsörarna grund
      Vitgrundsörarna småöar
      Vitkitteln kolbotten
      Vitkittelstrand kuststräcka
      Vretarna åkrar
      Vreten gårdar
      Vretjorden eller Hemängen åker
      Vretjordsvägen ängsväg
      Vretlunden hage
      Vretlände f.d. vret, nu skogsmark
      Väla-kanalen dike
      Välsbron bro
      Välsån bäck
      Väntgrund holme
      Väntgrund ö
      Väntgrundsgrundet grund
      Väntgrundsgrundet skär
      Värmlänningen vret
      Västerbacken gårdar
      Västerbäck gren av Tämnarån
      Västerbäck utloppsarm
      Västerhagen vret
      Västervadsskogen skog
      Västerängen äng
      Västhalvan åker
      Västlandsfjärden vik
      Västlandsfjärden vik
      Åbron bro
      Åbroströmmen strömdrag
      Åkroken udde
      Ålgrund holmar
      Ålgrunden grund
      Åminnesholmen, Lilla holme
      Åminnesholmen, Stora holme
      Åmunnen utlopp
      Åmynnsholmen holme
      Älgmossen mosse
      Älvkarleskogen skog
      Älvstedts odling vret
      Ängen ägor
      Ängsbackarna backsluttningar
      Ängsvägen väg
      Ön skogsområde
      Öregrundsvreten vret
      Örslott holme
      Öskaten udde
      Öskaten halvö
      Öskatudden udde
      Österfallet äng
      Östers hage hage
      Östervadsskogen skog
      Östervret vret
      Östervreten åker
      Österörsbäcken bäck
      Östra mossarna namn på Stora och Lilla Slätmossen

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.