ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvkarleby socken : Örbyhus härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 255 st Naturnamn: 843 st Bebyggelsenamn: 570 st Naturnamn: 2591 st
Älvkarleby sn Abborrabben udde Älvkarleby socken Abborrhålet hamninlopp
Älvkarleby sn /Se Abborrkistan grund Älvkarleby sn Abborrhålet sund
Älvkarleby sn Alholmen ö Älvkarleby sn Abborrhålet sund
Älvkarleby sn *Allmännings äng förr äng Älvkarleby socken socken Abborrhålsrabben udde
Älvkarleby sn Alsundet sund Älvkarleby Saknas Abborrhålsrabben sten
Älvkarleby sn Arnön ö Älvkarleby Saknas Abborrkistan f.d. vinterfiske
Älvkarleby sn Arsmellan, Inre holme Bodakalvar inbyggarbeteckning Abborrnabben grund
Älvkarleby kungsgård o. sn Arsmellan, Yttre ö Gårdskärrumpor inbyggarbeteckning Albotten kolbotten
Älvkarleby sn asbolandet, se Asplandshålet sund Gårdskärramporna inbyggerbeteckning Alderholmarna holmar
Elfkarleby sn *Asbolandet udde Hyttkrankan inbyggarbeteckning Alholmarna holmar
Älvkarleby sn Askön ö Hyttlappar, se Hyttkrankar inbyggarbeteckning Alholmarna, se Alderholmarna holmar
Älvkarleby sn Askören holme Höns, Snatra inbyggarbeteckning Allmanshagen hage
Elfkarleby sn Asplandshålet sund Järpar inbyggarbeteckning Alnsmellan holmar
Älvkarleby sn Axelsholmen holme Kackerlackor inbyggarbeteckning Alnön(?) holme
Älvkarleby sn Backvret strandområde Kråkor, Sandby inbyggarbeteckning Alnöån(?) sund
Älvkarleby sn Bergrönningen ägomark Laxar inbyggarbeteckning Alsundet vik
Älvkarleby sn Billan förr ö, nu halvö Sotögon inbyggarbeteckning Alsundet vik
Elfkarleby by o. sn Billan halvö Skärpittar inbyggarbeteckning Altarröset stenröse
Älvkarleby sn Billan udde Strömmingar inbyggarbeteckning Altviken holme
?Älvkarleby sn Billan udde Tolftalappar inbyggarbeteckning Altviksbricken brick
Älvkarleby sn Billan nu halvö Älvkarlebylaxar inbyggarbeteckning Ambricka byvägen väg
Älvkarleby sn Billan udde Älvkarleby laxar inbyggarbeteckning Ambricka Båtstan sjöbodplats
Älvkarleby sn Billan ö Abborrgården gård Ambricka båtstaden båtstad
Älvkarleby sn Billan del av udde Abborrens, se Abborrgården hemmansdel Ambrickslandet älvstrand
Älvkarleby sn Billfladet vik Abborrgården hemmansdel Ambrickaholmarna holmar
Älvkarleby sn Billhamn strandparti Allmänningen Norra, se Norra allmänningen Saknas Amerikabotten kolbotten
Älvkarleby sn Billhålet ägomark Allmänning, Tierps Norra Saknas Anders-Anders´ Gammalbotten kolbotten
Älvkarleby sn Billhällan grund Allmänning, Tierps Norra Krono- Saknas Anders-Anders´ Nybotten kolbotten
Älvkarleby sn Billskaten triangelpunkt Allmänning, Tierps Västra Saknas Anders-Jansbottnarna kolbottnar
Älvkarleby sn Billudden udde, (halvö) Allmänning, Älvkarleby Västra krono- allmänning Anders-Larsbotten kolbotten
Älvkarleby sn Billudden udde, f.d. holme Ambrillen by Anders-Olsbotten Saknas
Älvkarleby sn Billudden udde Ambricka by Anderssons botten kolbotten
Elfkarleby sn Biludden udde Anders-andersgården gård Anderssons marbotten kolbotten
Älvkarleby sn Bjorshylterör gränsmärke Ankarsätter försvunnen by Ankarbotten kolbotten
Älvkarleby sn Björkbacka ö Ankarsäter Saknas Ankarsäters skogen skogsparti
Älvkarleby sn Björkholm holme Arosellstorpet torp Anna-Brittas hålet trång passage
Elfkarleby sn Björkholmen holme Arosellstorpet Saknas Arnön holme
Älvkarleby sn Björkmossen mosse Aspnäs+ f.d. gård Arosellsvreten äng
Älvkarleby sn Björkön ö Backen lht Arsmillan, Inre(?) holme
Älvkarleby sn Björkön ö Backgården gård Arsmillan, Yttre(?) holme
Elfkarby Saknas Björnholmarna del av udde Berget gård Arsmillsgropen(?) sund eller vik
Älvkarleby sn *Björnhytterået gränsmärke Berget by Artviken vik
Älvkarleby sn Björnmossen ägomark Bjursgrav äng Artviksudden udde
Älvkarleby sn Björnsten sten Bjursgrav ängslht Arviksbotten kolbotten
Älvkarleby sn Bladkärret kärr Björkön lht Asbolandet Saknas
Älvkarleby sn Bleckaren grund Björkön lht Askbotten kolbotten
Älvkarleby sn Blåbärshällen, Västra terräng Björnmossen hemmansdel Asköholmarna holmar
Älvkarleby sn Blåbärshällen, Östra sankmark Björnmossen gård Asköholmarna holmar
Älvkarleby sn Blåbärsmossen mosse Björsta gårdar Askön holme
Älvkarleby sn Bläcksön, Lilla holme Bodarna bebyggelse Askön holme
Älvkarleby sn Bockholmen holme Bodarna fabrikssamhälle Askören holme
Älvkarleby sn /Se Bodaån å Boängen äng o. lht Askörn holme
Älvkarleby sn /Se *Bodskär skär Branstorp torp Aspbotten kolbotten
Älvkarleby sn /Se Bondmuren sankmark Bredfors torp Aspbotten kolbotten
Älvkarleby socken /Se Boosiön, se Bosjön igenväxt sjö Bredänge ängslht Aspbotten kolbotten
Elfkarleby sn Boo Siön, se Bosjön förr sjö Bredängarna ängar Aspbotten kolbotten
Älvkarleby sn Bosjöbäcken bäck Bremen grd, by Aspbotten kolbotten
Älvkarleby sn Bosjön f.d. sjö, nu sankmark Bremen, se Brämen Saknas Aspdal skogsparti
Älvkarleby sn /Se Bosjön sjö Brobäckstorp rivet torp Aspdalsbotten, Gamla kolbotten
Älvkarleby sn /Se Bosjön igenväxt sjö Brostugan riven stuga Aspdalsbotten, Nya kolbotten
Älvkarleby sn /Se Bosjön f.d. sjö, nu sankmark Bruk, Älvkarleö bruk Aspholmen holme
Älvkarleby sn /Se Bosjön förr sjö, nu sankmark Bruket, se Tegelbruket lht Aspholmen holme
Älvkarleby sn /Se Bosjön f,d, sjö Bruket = Älvkarleö bruk Saknas Aspholmen holme
Älvkarleby sn /Se Bosjötärnen mosse Brunstorp torp(?) Asplandshålet sund
Älvkarleby sn /Se Boörsskaten udde Brunstorp rivet torp Asplunds gammelbotten kolbotten
Älvkarleby sn /Se Brämsand udde Brusbo ängslht Asplunds labotten kolbotten
Älvkarleby sn /Se Bränsand, se Brämsand udde Brusbo Saknas Asplunds lillbotten kolbotten
Älvkarleby sn /Se Brämsand sandstrand Brämen gd Aspnoten holme
Älvkarleby sn /Se Brämsand strandremsa Brämen f.d. gård Aspnoten holme
Älvkarleby bruk o. sn /Se Brämsandsudden udde Brämmon hd, o. skog Aspnäbba holme
Älvkarleby sn /Se Brämsandsudden udde Brämmon gårdar Aspnäbba holme
Älvkarleby sn /Se Brängrund, se Norr-Bränngrund ö Brännmovret och Flötbyttan, se Östanån Saknas Axelsbotten kolbotten
Älvkarleby samh. /Se Brannberget höjd Brännmovret Saknas Axelsholmen holme
Älvkarleby sn /Se Bränngrund, Norr- ö Brännmovret äng Axelsholmen holme
Älvkarleby sn /Se Brännholmen holme Brännmovret äng Backarna Saknas
Älvkarleby sn /Se Brännholmen holme Bultbo torp Backbotten kolbotten
Älvkarleby kyrka kyrka /Se Brännmossen mosse Bultbo lht Backluren äng
Älvkarleby kyrka Saknas /Se Bränsand, se Brämsand sandstrand Bultbo bebyggelse Badhuskistan f.d. fiske
Elkarby, se Älvkarleby Saknas Bufjärden fjärd Bultsbo, se Bultbo Saknas Bajaran undervattensgrund
Ambricka by /Se Bussen terräng Buskens lht Bajaran sten, nu under vatten
Ambricka by /Se Bussfjärden fjärd Byssans gård Bakängen äng
Ambricka by /Se Buteljholmen holme Byttan, se Flötbyttan Saknas Bast-Anders rönningen äng
Ambricka by /Se Byholmarna holmar Båtfors gd Bastuvreten äng
Ambricka by /Se Byropa ö? Båtfors (f.d.) gård Bengtsladan f.d. vinterfiske
*Arnås bruk Saknas Byssan ägomark Båtsmansbacken, se Backen lht Bergbotten kolbotten
Berget gd Båstadsudden udde Båtsmansbacken bebyggelse Bergbotten kolbotten
Bodarna bebyggelse /Se Bäckängen ägomark Bärholmen lht o. ö Berggrensholmen, Berggrensholmarna holme resp. holmar
*Bol Saknas Bärholmarna holmar Bärholm lht Bergmossen ängsmark
Fårskär by Bölsjön sjö Böle gårdar Bergrönningen äng
*Gerike bool f.d. tp Bölsjön triangelpunkt Döviksholmarna Saknas Bergrönningen äng
*Geskärs by by Böösiön, se Bosjön sjö Ekbacken hemmansdel Bergsbacken backe
Gårdskär by Campsgrund grund /Se Ekbacken gårdar Bergsbotten kolbotten
Gårdskär by Dalkarlsleddet terräng Emylund bebyggelse Bergsgärdet äng
Gårdskär by Dälälven vattendrag Ensta, Öster ängslht Bergströmsholmen, se Gåsholmen holme
Gårdskär by Dalälven vattendrag Ensta, Öster ängslägenhet Bergsvägen väg
Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv Finntorpet lht Billan udde
Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv Finntorpet torp Bilan udde
Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv Fisketorpet rivet torp Billfladet vik
?Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv Fisktorpet torp Bilfladet öppet vatten
Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv Fisktorpet Saknas Bilgatan väg
Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv Fleräng, se Släringe Saknas Billgrundet grund
Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv Fleräng Saknas Billhamn vik och fiskhamn
Gårdskär by Dalälven älv Flettorpet, se Flät hemmansdel Bilhamnen vik
?Gårdskär by Dalälven (vid Älvkarleby) älv /Se Flettorpet torp Bilhamnsudd udde
Gårdskär by /Se Dalälven älv Flottbyttan äng o. holme Bilhålet korsväg
Harnäs samh. Dalälven älv Flottbyttan Saknas Bilhällen holme
Harnäs bruk Dammen terräng Fläringe ägor Bill- Saknas
?Harnäs samhälle Danielsdaven äng /Se Fläringe, se Fleräng Saknas Billhällen grund
Harnäs samhälle /Se Degermossen ägomark Flät hemmansdel Billskaten udde
Harnäs bruk /Se Djupmyren myr Flät torp Bilskaten del av Biludden
Harnäs samh. /Se Djupsjön sjö Flötbytta(n) äng Billstranden strand
Hyttön gdr /Se Djupsjön sjö /Se Fridhem bebyggelse Biludden del av Bilan
Nyttö masugn Saknas /Se Djupsjön sjö Frisktorpet torp Bjurfjärden vatten
Hårstan gd Djupören grund Frysihjäl gårdar Bjurfjärden vatten
Hårstan gd /Se Dragmossen mosse Fråganbo hemmansdel Björkbacka holme
*Iläkin Saknas Dragmossen mosse Fråganbo del av by Björkbacka holme
Kaplansbostället Saknas /Se Dövikarna del av Dalälven Fyrbo gårdar Björkbotten kolbotten
Kullen gd Edkvistmyren ägomark Fyrbo gårdar Björkholm holme
Laxön Saknas Eggegrund ö Fåfängan äng Björkholm holme
Laxön Saknas Ekenklosjön göl Fårskär by Björklunds bron bro
*[Laxön] Saknas Ekholmen holme Fårskär gårdar Björkmossen äga
[Lillön] Saknas Ekön ö Fängsängen äng Björkstack äga
Litteön Saknas Elfkarby Almenningh, se Älvkarleby allmänning allmänning Fängsängarna f.d. ängar Björkstarksbotten kolbetten
*Långeroll Saknas Elfkarbyfierden, se Storfjärden fjärd Fördärvet gårdar Björkvret äng
Långsand fiskeläge Enstaka trä udde Gagnef gårdar Björkvret äng
Långsand fiskeläge *Fallet fall? Gallerå äng Björk-Älvsäter skogstrakt
Marma by Fiskekällan källa? Galleråmyren och Vitrotsrönningen, se Östanån traktnamn Björkön holme
Marma by Flakön ö Galleråmyren och Vitrotsrönningen Saknas Björkön holme
Marma by Flätmossen mosse Galleråmyren äng Björkön holme
Marma by Fogdön ö Galleråmyren Saknas Björkön, Lilla holme
Marma by *Forna Marma rör gränsmärke Gallerårönningen Saknas Björkön, Stora holme
Marma by Forsängarna sankmark Gallmossen gård Björnbotten kolbotten
Marma by Frosken Lacus, se Trösken sjö Gammalflät, se Flät gd Björndalsängarna ängar
Marma by Frunsrönningen ängsmark Gammalhemmet gårdar Björnholmarna holmar
Marma by Fräkenholmen holme Gammalskutskär lht Björnholmarna holmar
Marma by Fulkärret kärr Gammalgården fornminnesgård Björnholmen holme
Marma by /Se Furubergsudden udde Glamsen lht Björnstenen sten
Marma by och samh. /Se Fyrbo ägomark Glamstorpet torp Björnån sund
Marma by /Se Fyrudden udde Glomsdalen äng Björstabotten kolbotten
Marma samh, by /Se Fågelmyren myr Glomsdalen Saknas Björsta broar broar
Marma samh., by /Se Fårhällen terräng Granåker f.d. utjordar Björstadströmmen ström
Marma samh. /Se Fårkärret kärr Grekland gårdar Björstaån del av Tångsån
Marn gd Fårön ö Grimsarbo ängslägenheter Bladkärret uppodling
Myrbo by Fägårdsbacken holme Grimsarbo ängslägenheter Blombotten kolbotten
Nabben torp Färjbäcken bäck Grimsåker lht Blåmyren äng
Näsboda gd Färjstället färjställe Grimsåker åker Blåsugen strömdrag
Prästgården Saknas /Se Färnäset, Lilla ö Grindstugan gård Blåsuget ström
Rotskär by Färnäset, Stora ö Gropen bebyggelse Bläckgrundet, se Kläckgrund holme
Rotskär by Färnäset, Stora ö Grundet gd Blänkhornet holme
Rotskär by Färnäsudden holme Grundet gård Bläcksön, Lilla holme
Siggeboda gd Föresudd, se ?*Förrådsudden udde Grundsens, se 1 Grundet gd Bläcksön, Lilla holme
Skutskär förr lastplats, nu fabrik m.m. /Se Förrådet skogsmark Grundsgården gård Bläcksön, Stora holme
Skutskär hamn o. sågverk /Se Förrådsberget berg? Gruvan torp Bläcksön, Stora holme
Skutskär samhälle /Se Förrådsberget berg? Gruvan gård Bläcksöfjärden vatten
Snåret gd ?*Förrådsudden udde Gruvtorpet, se Gruvan torp Bläcksösundet sund
Sågarbo gd *Förrådsudden udde Gruvgårdarna gårdar Bocken holme
Tebo gd ?*Förrådsudden udde Gråbyggningen bruksgård Bockfoten klippa
Tensmyra gd Föråhsudde, se Förrådsberget berg? Gränåker utjordar Bockholmen holme
Tensmyra gd Föresundd, se Förrådshamnen vik Gränsåker, se Granåker Saknas Bockholmen holme
Tensmyra gd Förrådshamnen vik Gullmossen f.d. gd Bodaån älvarm
Tensmyra gd Galleråberget höjd Gårdskär by Bodins gammalbotten kolbotten
Tensmyra gd Galleråsjön igenväxt sjö Gårdskär by Bodins nybotten kolbotten
Tisboda gd /Se Galleråsjön f.d. sjö, nu uttorkad Gårdskär pst. Bofjärdsmärden(?) äng
Upplandsbodarna bebyggelse /Se Galleråssjön utdikad sjö Gäddvret lht Bojärius grund
vara ortnamnselement /Se Gammelbäcken bäck Gästgivaregården bebyggelse Bojerus holme
Västanå o. Östanå byar /Se Gammellandet ägomark Gästgivaregården bebyggelse Bokärr, se Bosjön kärr
Västanå by Gammelmyrarna myrar Haga bebyggelse Bokärr, se Bosjön Saknas
Västanå by /Se Genoten ö Hallsta ängslht Bondaskön del av Askön
Västanå by /Se Getape in udde Hallsta ängslägenheter Bondbroboön del av Broboön
Västanå by /Se Gethararna sandstrand /Se Hampfläckt äng Bondfoten nejonögonsfiske
Västerboda by Getholmen ö Hampfläkt Saknas Bondgubbenstuven holme
Ytterboda gd Getinghalsarna terräng Harnäs Saknas Bondgubbens tuven holme
Åminne torp Gillerrönningen ägomark Harnäs bruk Bondmuren äng
Åminne tp /Se Glamsbäcken bäck Harnäs bebyggelse Bondskiftesbotten f.d. kolbotten
Åminne gd /Se Glamsen ägomark Harnäs brukshemman Saknas Bosjödiket (Bosjöbäcken) bäck
Åminne torp Glamstorpen triangelpunkt Harnäs bruk nedlagt järnbruk Bosjön insjö
Åminne Saknas /Se Glihällarna grund Helvetet bruksgård Bosjön sankmark
Älvkarleby kungsgård /Se Gnopberget berg Holmgrens torpet torp Botten på Sanden kolbotten
Älvkarleby kungsgård Gnopen sten Hotellbyggningen bruksgård Bottensäng äng
Älvkarleby samh. Gnopen sten Hyttö f.d. bruk Bottniska viken Saknas
Älvkarleby kungsgård Gottärmne ö Hyttön (nedlagt) jordbruk Boörsskaten udde
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Granholmen holme Hyvlarbyggningen bruksgård Brandgrund, se Sörbrändgrund holme
Älvkarleby kungsgård Saknas Granudden udde Hårsta Saknas Brandgrund Saknas
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Granuddsvarpet vik Hårsta gård Braxenbotten kolbotten
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Granön ö Hårstan gd Braxengropen, Lill- sund
Älvkarleby f. kungsgård med laxfiske Granö ö Högmo lht Bredfors strömdrag
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Grimsåker ägomark Högmo gårdar Bro, Karl den trettondes bro
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Grisen holme Hönsbacka hemmansdel Brobacken, Västra backe
Älvkarleby kungsgård Gropen, se Gnopen sten Hönsbacka gårdar Brobacken, Östra f.d. backe
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Gropen, se Gnopen sten Idbäcken lht Broboån gren av Dalälven
Älvkarleby kungsgård Gropholmarna holmar Idbäcken? riven gård Broboån holme
Älvkarleby kungsgård Grundhällarna holmar Instängslor ängslhtr Broboön holme
Älvkarleby kungsgård Grymmerdal ägomark Instängslor ängslägenheter Broboöverken del av Broboön
Älvkarleby kungsgård Gråsjälsbådan ö Jan-Larsgården gård Brogrinden f.d. grind
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Grävsvinsberget terräng Jan-Matsgården gård Bromshålet f.d. beteshage
Älvkarleby förr by, nu delat i byar Gubbnäbba holme Janols hemmansdel Brottstenen sten
Älvkarleby kungsgård Gubbsundet sund Jan-Ols vid backen gård Bruksbotten kolbotten
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Gullholmen holme Jan-Olsgården gård Brunnsslätten öppen plats
Älvkarleby kungsgård Gullmossen ägomark Jerk-Larsgården gård Brunnsvreten äng
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Gåddön ö Jöns-Persgården gård Brutsten grund
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Gåsholmen holme Kalkugnen hemmansdel Brytenvägen väg
Älvkarleby kungsgård Gåsmyren terräng Kalkugnen trakt Brytenvägsfallet skogsparti
Älvkarleby f. kungsgård Gäddhararna holmar Kanalbyggningen bruksgård Brämkistan laxfiske
Älvkarleby kungsgård Gäddholmen holme Kanalen, se Marbäcken lht Brämmen laxfiske
Älvkarleby kungsgård Gävlebukten havsvik Kanalen bebyggelse Brämsand strand
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Hageberget berg Kaplansgården, se Lugnet bebyggelse Brämsanden sandig strand
Älvkrleby kungsgård med laxfiske Haggskiär, se Häcksören nu halvö Karl-Olovsgården gård Brämsandsudden udde
Älvkarleby kungsgård *Halsören ö Karlsäter by Brändgrund, se Sörbrändgrund Saknas
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Haren udde Karlsäter bebyggelse och f.d. bondgårdar Brändgrund, Norra holme
Älvkarleby samh. Harnäsfjärden vik /Se Kasernbyggningen bruksgård Brännan höjd
Älvkarleby f. kungsgård Harnäsmossarna ägomark Kastet, se Sågarbo by Bränngrund holme
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Harskava terräng Kastet Saknas Bränngrundsskaten udde
Älvkarleby samh. Harsudden udde Kilarna hemmansdel Brändgrundsskvallret grund
Älvkarleby beb. Harudden udde Kilarna gd Bränngrundsskvallret kobbar
Älvkarleby beb Harön ö Kilarna gård Bränngrundssundet sund
Älvkarleby kungsgård med laxfiske *Haxnäsfjärden, se Gävlebukten havsvik Klinterdal gd Brännhagen ängsmark
Älvkarleby by förr by, nu delat i byar Hemlingsören holme Klinterdal gård Brännholmen holme
Älvkarleby by Hemlingsören holme Klockargården gård Brännholmen holme
Älvkarleby kungsgård Hemvarpet vik Koblindan äng Brännholmen holme
Älvkarleby kungsgård Herrgårdsmyren myr Koleran bruksgård Brännholmsudden udde
Älvkarleby kungsgård *Higen, se Billan halvö Kolningen gårdar Brännmossarna mossmark
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Hjortronmossen mosse Komministerboställe, se Lugnet bebyggelse Brännmossen mosse
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Holsten, se Hålsten ö Kopphuset träbyggning Brännmossvägen väg
Älvkarleby by /Se Hålsten ö Kraftverket bebyggelse Bröksvägen avfartsväg
Älvkarleby bruk /Se Holsten, se Hålsten ö Kronsågen lht Brönnbodarna bergsbacke
Älvkarleby kungsgård Horsharen holme /Se Kronsågen bebyggelse Brönnbodarna strandparti
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Horsön ö Kronokvarn lht Brönnvägen väg
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Hundharen holme /Se Kronkvarnen Saknas Bultbo bodar försvunna fiskebodar
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Hundören holme Kronsäter Saknas Bultbobotten kolbotten
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Stora Hyttö, se Storön ö Kronsäter lht Bultbo brädgård brädgård
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Hyttöfjärden del av Dalälven Kronsäter bebyggelse, f.d. skogsskola Bösbrick, se Busbrick Saknas
Älvkarleby kungsgård med laxfiske Hålldammen damm /Se Kulan hemmansdel Busbrick trakt
Älvkarleby kyrkby Hålsten ö Kulan riven gård Buskmyren slåtteräng
Älvkarleby samhälle /Se Hålsten holme Kullen gd Buskvarpet f.d. fiske
Älvkarleby samhälle /Se Hålsten ö Kullen gård Buskvägen väg
Älvkarleby bruk /Se Hålstensörarna ö Kungsgården, se Kungsgård, Älvkarleby gd Bussen udde
Älvkarleby samh. /Se Häckskär terräng Kungsgård, Älvkarleby gd Bussfjärden del av Västerhamnen
Älvkarleby kungsgård Saknas Häckskär terräng Kungsgården f.d. kungsgård Buteljholmen holme
Älvkarleö bruksegendom /Se Häckskärsviken vik Kux-ut gård Bygdevägen väg
Älvkarleö bruk /Se Häcksören förr ö, nu halvö Kyrkslätten egnahemsbebyggelse Byholmarna holmar
Älvkarleö beb. Häcksören nu halvö Kyrkbyn egnahemsbebyggelse Byholmen holme
Älvkarlö by /Se Häcksören udde Kyrkbyn Saknas Byropa holme
Älvkarleö samh. /Se Häggskär holme, el. halvö Kåkenhus lht Byropa holme
Älvsäter gård /Se Hägs, se Häcksören förr ö, nu halvö Kåkenhus gård Byssholmen holme
Ön by Hällholmen holme Källtorpet torp Byssholmen holme
Ön gd Hällskär skogsmark Leijels odlig f.d. ägor Bytingen holme
Ön, se Älvkarleby bruk /Se Hällörarna ö Leijontorpet torp Bytingen holme
Ön, se Älvkarleby samhälle /Se Hällörarna ö Lervreten lht Byxlåret mosse
Öns bruk, se Älvkarleö bruksegendom Hällörsklinten grund Lervretarna bebyggelse Byxlårshalsen myr
Östallarna torp Hässjan terräng Lindesberg bebyggelse Båtforsbotten kolbotten
Östanå o. Västanå byar /Se Hästharen holme /Se Lindesdal gd Båtfors´ storströmmen strömdrag
Östanå by /Se Hästholmarna udde Lindesdal f.d. gård Båtforsströmmen strömdarg
Östanå by /Se Hästmossen mosse Lindgården gård Båtgärdsmyren sumpmark
Östanå by /Se Hästmossen betesmark Linfläcktsholmen, se Hampfläckt Saknas Båtgärdsmyrsbäcken bäck
Överboda kyrkoh.bost. Hästön ö Ljusnebyggningen bruksgård Båtgärdsmyrsängen äng
  Hökstensberget eller Höghäll berg med borglämning /Se Lugnet bebyggelse Båtsmansbacken backe
  Hökstensberget berg /Se Lugnet komministerboställe Båtstaden båtstad
  Hökstensberget berg /Se Långhällarna äng Båtstaden vid Kim f.d. båtstad
  Hökarsundet sund Långhällarna höjdsträckning Båtstaden vid Måbärshålen f.d. vinterfiske
  Hökharan strandparti /Se Långhäll, se Långhällarna äng Båtstadsgropen fiske
  Höghäll berg med borglämning /Se Långhällen torp Båttjärnsmyrbotten kolbotten
  Höghällsberget berg med fornborg /Se Långmalmen båtsmanstuga Bäckbotten kolbotten
  Höghällsberget berg Långsand gdr Bärholmarna holmar
  Hönsbacka ägomark Långsand bebyggelse Bärholmarna holmar
  Idbäcken bäck Långsmossen åkrar Bäversfjärden, se Stallfjärden Saknas
  Ingevaldsön ö Lärkudden lht Bäverudden udde
  Jungfruhamn, se Lilljungfruhamnen vik Malmen hemmansdel Bölsjön sjö
  Jungruhamn, se ?Lilljungfruhamnen vik Marbäcken lht och bäck Bölsjön, se Bösjön sjö
  Jägmästarhagen ängsmark Mardiket, se Marbäcken lht Bösjön(?) sjö
  Järsön ö Maren, Väster- bebyggelse Bösjöbotten kolbotten
  Kalkbodviken vik Marma by Bössholmen, se Byssholmen holme
  Kalkugnshällarna holmar Marma del av sn Dalkarlsbotten kolbotten
  Kallkällmossen mosse Marma by by Dalkarlsbotten kolbotten
  Kalvharen udde Marma station järnvägsstation Bäverfjärden vik
  Kalvharen holme /Se Marma stationssamhälle bebyggelse Dalkarlsbäcken bäck
  Kalvören halvö Marn by Dalkarlsforsen fors
  Kalvören udde Marn gård Dalkarlsrönningen äng
  Kalvörsfjärden fjärd Marn, Västra gd Dalmurarna mosse
  Karl-Jansrabben ö Mats-Persgården gård Dalmursbäcken arm av Glamsbäcken
  Kasholmen, Lilla ö Medera, se Medora Saknas Dalälven flod
  Kasholmen, Stora ö Medera äng Dalälven Saknas
  Kastfjärden fjärd Medora villasamhälle Dammberget höjd
  Kastfjärden vik Medora egnahemssamhälle Dammbotten kolbotten
  Kastmossbäcken bäck Mehede ängsfjellar Dammbron bro
  Kastmossen ägomark Mehede »ängsfjellar» Dammen äng
  Kastå Fierden, se Kastfjärden fjärd Mjölkhäll, se Mjölkhällsrödjningen lht Dammen vattensamling
  *Kaståfjärden fjärd Mjölkhällsrödjningen lht Daniels daven sank äng
  Kattbacken terräng Mjölkhällsrödjningen lht Daniels hagarna ängsmark
  Kattholmen del av holme Mjölnargården torp Danielsvreten äng
  Kavelbromossen mosse Mohagen, se Morödjningen lht Dansbanan sten
  *Kavle fjärden del av Gävle bukten Mohäll hemmansdel Dansen sten
  Kim udde Mohäll samhälle Dansån gren av Dalälven
  Kinkan betesmark Mon lht Dansån sund
  Kiällwaran fiskeplats /Se Mon lht Degerfåren äng
  Kleckgrund, se Kläckgrund ö Mon gårdar Degerfåren, Norra vik
  Kleckgrundet, se Kläckgrundet ö Morödjningen lht Degerfåren, Södra vik med dikesutlopp i älv
  Klickgrundet, se Kläckgrundet Saknas Morödjningen lht Degermossen äng
  Klittesjön del av Dalälven Mossarna, se Mullbromossar Saknas Degervreten äng
  Klockarharen udde /Se Mossen gdr Degervretsbotten kolbotten
  Klockarvaran terräng Mossgården riven gård Djupdal dalsänka
  Klockarvaran fiskeplats /Se Mullbromossar ängsmark Djupdal skogsparti
  Klubben holme Mullbromossen ängar Djupharen sten
  Klubben holme Mullbron lht Djupharn holme
  Klubbgrund grund Mullbrostenbackar »skogstrakt» Djuphålet vik
  Klyxen, Nord- sjö Mullbrostenbackar Saknas Djupmyren mosse
  Klyxen, Sör- sjö Mullbrotorpet, se Mullbron torp Djupsandsholmen holme
  Klyxen del av udde /Se Mullbrotorpet Saknas Djupsjö sjö
  Klyxen del av udde /Se Murarpeters hemmansdel Djupsjö sjö
  Kläckgrund ö Murbron, se Mullbron lht Djupsjöbotten kolbotten
  Kläckgrund ö Myggbo lht Djupsjöbäcken bäck
  Kläckgrundet ö Myggbo lht Djupörn holme
  Kläckgrund holme Myggbo gårdar Djupören holme
  Kläckgrund ö Myrbo gd Djupörsrabbarna rabbar
  Kläckgrund ö Myrbo gård Djupörsstenen holme
  Kläckgrundet grund Myrbo lht Djurgården holme
  Kläckgrund ö Myrbo gårdar Djurgårdsrabben holme
  Knif, se Kniven ö Myren lht Domarringen stenkrets vid Långhällarna
  Knif, se Kniven ö Myren gård Draghed ängar
  Kniven ö Myren gård Draghedsbotten kolbotten
  Kniven ö Myren gårdar Dragmossbotten kolbotten
  Kniven holme Myren lht Dragmossen kärr
  Kniven ö Myren hemmansdel Dragmossen sumpmark
  Koblindan sankmark Nabben lht o. hemmansdel Dragmossen mosse
  Kojholmen holme Nabben bebyggelse Dragsvret äga
  Kolbergsvik ägomark Nedergården hemmansdel Dragsäng äga
  Komossen mosse Nedergården gårdar Drakstenen sten
  Kopparslagarmuren terräng Nordansjö lhtr Drakstenen sten
  Kopphuslandet terräng Nordansjö (lht:er) Drakstensströmmen ström
  Korset vägkorsning? Norge bebyggelse Drakstensströmmen sund
  Krammsillen vik Norget lht Drottningholmen holme
  Kringlan ö Norra allmänningen Saknas Dronningholmen holme
  Krokaren holme /Se Norrgårdarna gårdar Drökstad backe och sjöbodplats
  Krokströmmen, Nedre sund Norrgården hemmansdel Drögsta ängsmark
  Kronsättershöjden höjd Norrgården gård Dubbelbottnarna kolbottnar
  Knutflaskan terräng Norrgårdstorpet torp Dödvikarna vikar
  Kråkharen holme /Se Norrgärde hemmandel Dödviksbotten kolbotten
  Kråkholmen ö Norrvreten lht Dövikarna ängar
  Kullgärdet sankmark Norrvreten äng Döviksholmarna holmar
  Kungsådran sund Norrängen hemmansdel Ekbotten kolbotten
  Kungsön, Lilla ö Notarius Leijells odling, se Leijels odling Saknas Ekenbosjön mossmark
  Kungsön, Stora ö Nybo bebyggelse Ekengrosjön mossmark
  *Kvarnstensrör gränsmärke Nybyggningen burksgård Ekholmen holme
  Kvarnön ö Nyflät, se Flät gd Ekholmen holme
  Kvarnön, Lilla ö Nygården hemmansdel Eklundsbotten kolbotten
  Kvistfallet triangelpunkt Nygård gård Eklundsholmen holme
  Kvistholmen holme Nygården gd Ekön holme
  Kyrkrönningsmossen mosse Nygård gård Ekön holme
  Kåkenhus triangelpunkt Nyhamn bebyggelse Ekön holme
  Källan terräng Ny-Kolningen bebyggelse Elvgrensvreten ängsmark
  Källarsundet sund Nysäter gårdar Emanuelsholmen holme
  Källfjärden del av Dalälven Nysätra gårdar Emanuelshålet sund (eller vik)
  Källfjärden del av Dalälven Nyvreten lht Enaren holme
  Källvaran fångstplats /Se Nyvreten äng Engelekan äng
  Käringmyren myr Näsboda gård Enoten holme
  Käringsträttan del av Dalälven Näsboda by Enoten holme
  Käringviken ägomark Nöjden äng Ensamtallen holme
  Kärret ägomark Nöjden (äng) Ensamtallen holme
  Körtel ö Odlingen åkrar Enstakaträ holme
  Ladugårdsberget triangelpunkt Odling, Notarien Leijells odling Enstaka träd udde
  Lanberget berg Olles hemmansdel Enstaön holme
  Lanfjärden, jfr *Älvkarlebyfjärden fjärd Olov-Ols Jannes bondgård Enstensrabben grund
  Lanfjärden del av Dalälven Olabäcken gårdar Eriksbotten kolbotten
  ?Lanfjärden, o. Storfjärden utvidgningar av Dalälven Postmästarhagen och Snårsboäng, se Östanån Saknas Eriks Gallerå äng
  lanforsen fors Postmästarhagen äng Eriksons botten kolbotten
  Lanforsen fors Postmästarhagarna ängsmark Ernvall sten
  Lanforsen vattenfall /Se Prästgården, se Överboda kyrkoherdeboställe Erssons botten kolbotten
  Lanforsen fors /Se Pärses Annas hemmansdel Fagerbacken backe
  Lanforsen fors /Se Rackarnäbben lht Fagerbacksbotten kolbotten
  Lanforsen fors /Se Riddersdal gd Fagerbotten kolbotten
  Långsandsörarna ögrupp Riddersdal bebyggelse Fagermobottnarna kolbottnar
  Lanö ö Rotskär gd och ö Fagermovägen väg
  Lars-Anderstyllen vik Rotskär gård Fallbotten kolbotten
  Lasarus grund Rycknäs hemmansdel Fallbärsholmen holme
  Lavåsen ås Rycknäs gård Fallbärsholmen holme
  Laxodlingen sjö Rövkulan gård Fallet äng
  Laxön ö Rörbacka gårdar Falludden udde
  Laxön ö Rörberget bebyggelse Falludden udde
  Laxön holme Sand dal av by Fallvägen väg
  Laxön ö Sanden gårdar Fallvägsbotten kolbotten
  Laxön ö Siggeboda by Fattiggårdsgärdet ängsmark
  Laxön ö Siggeboda gård Fattigkaret f.d. fiskeplats
  Laxön ö Sjukbyggningen bruksgård Febrobäcken, se Frebrobäcken tillflöde
  Laxön ö Sjöbyggningen bruksgård Femörsbacken backe
  Lerån å Skansen gårdar Finemansbotten, Gamla kolbotten
  Liljeholmen holme Skarpvret lht:r Finemansbotten, Nya kolbotten
  Liljeholmen holme /Se Skarpvret gårdar Finnbordet sten
  Lillbrobäcken bäck Skjutfältet skjutfält Finnbordsrabben sten
  Lillharen ö Skogen lht Finnbotten kolbotten
  ?Lilljungfruhamnen vik Skogen gårdar Finngropen f.d. vattensamling
  Lilljungfruhamnen vik Skogsgårdarna hemmansdel Finnlunds brädgård brädgård
  Lilljungfruhamnen vik Skogslund gårdar Finnodlingen ängsmark
  Lillkläppsten terräng Skogsskolan skogsskola Finnsvedmyren skogstrakt
  Lillrovan holme Skomakartorpet torp (?) Finntorpsvägsbotten kolbotten
  Lillrönnen holme Skomarkartorpet Saknas Finntorpsängen äng
  Lill-Sörbränngrund ö Skräddargårdarna gårdar Finnudden, se Kålsängen färjställe
  Lillvaran fiskeplats /Se Skubbviken gårdar Fiskarmossen äga
  Lillängen ägomark Skutskär traktnamn Fiskebacken backe
  *Lillön holme Skutskär sågverk och samhälle Fiskehamnen hamn
  *Lillön, el. Lysön holme Skutskär sågverk Fiskekällan kallkälla
  *Lillön, el. Lysön holme Skutskärs fabriker sulfat- och sulfitfabriker Fisket Saknas
  *Lillön, el. Lysön holme Skutskärs sågverk sågverksanläggning Fiskevreten ängsmark
  *Lillön, el. Lysön holme Skutskärs station järnvägsstation Fiskholmen holme
  Limöberget holme? Skutskärs stationsområde, se Skutskär traktnamn Fjärdedelsforsen nejonögonsfiske
  Limön ö Skuviken hemmansdel Fjärdedelsmyrarna del av Myrarna
  Lindbricken holme? Slammerdal gård Fjärden del av Dalälven
  Lindströmsholmen holme Slottet bruksgård Fjärden Saknas
  Linlanden terräng Småfallsvretarna Saknas Fjärden äga
  Lorthagen skogsmark Småfallsvretarna »lht» Flakön holme
  Lummerbäcken bäck Småfallsvretarna (lht) Flakön holme
  Lundkvistsholmen ö Snickarbyggningen bruksgård Flakön nejonögonsfiske
  Lundrabben udde Snusbäck, se Myggbo lht Flaskån del av Dalälven
  *Långgrund, se Billudden udde, (halvö) Snusbäck gårdar Flatbotten grund
  Långholmen holme Snusbäck hemmansdel Flatbotten grund
  Långholmen holme Snåret gd Flatbotten Saknas
  Långholmen holme Snåret gård Flatbotten sten eller grund
  *Långholmsröret gränsmärke Snårsbo äng Flatbottensvägen väg
  *Långholmsröret gränsmärke Snårsbo ängar Flatbottnarna kolbottnar
  Långhundra skog Spelars gård Fläskbacka holme
  *Långhällsrå gränsmärke Spelmans hemmansdel Fläskbacka höjd
  *Långhällsröret gränsmärke Spelmansgården gård Fläskbacksbotten kolbotten
  Långmossen mosse Spån[g]bäck lht Fogdön holme
  Långmovreten ägomark Spångbäcksmyrarna Saknas Fogdön holme
  Långmyren myr Spån(g)bäcksmyrarna myrar Forsabottnarna kolbottnar
  Långrabben holme Spångbäcksmyrorne (lht) Forsarna strömdrag
  Långsand strandparti Spångbäcksrönningen Saknas Forsbacksvreten äng
  *Långsand udde Spångbäcksrödjningen äng Forshagen försvunnen hage
  Långsand strandområde Spångbäcksrödjningen, Södra Saknas Forshäll hällar
  Långsand, se Brömsandsudden udde Stabbläggarbyggningen bruksgård Fors-Olles fiske f.d. laxfiske
  Långsandsöarna öar Stadsplanen bebyggelse Forsängarna ängsmark
  Långsandsörarna ö Stallarna lht Forsängslandet landparti
  Långsandsörarna ö Stallmon, se Stallarna lht Frebrobäcken tillflöde
  Långsandsörarna örar (öar) Stationsgårdarna bebyggelse Friskrönningen äng
  Långsandsörarna ö Stegarbo f.d. torpställe, nu ängsmark Fruns rönningen äng
  Långskvallerhålet vik Stensborg gårdar Fruns rönningsbotten kolbotten
  Långsläta ägomark Stenvreten lht Fruns rönningsströmmen strömdrag
  Långsmossen ägomark Stenvreten bebyggelse Fulkärret kärr
  Långviken ägomark Stigkojan skogskoja Fulkärret sumpmark
  Långörarna udde Storforssen torp Fulkärrsbotten kolbotten
  Långörsflad vik Storpussen gd Fulmyren ängsmark
  Länsmansholmarna holmar Storpussen f.d. torp Fyrbobron bro
  Löfstafierden, se Lövstabukten bukt Storäng, Tierps äng Fyrboskvalet strömdrag
  Löfstafiählen, se Lövstabukten bukt Stötkulla äng Fyrudden udde
  Lönnholmarna ö och udde Stötkulla (äng) Fyruddens brädgård brädgård
  Lötarna sankmark Svarthamn lht Fyråsmossen sumpmark
  Lötängen ägomark Svarthamn bebyggelse Fåfängan äng
  Lövgrund ö Sved gårdar Fåfängan äng
  Lövlisa terräng Svedden lht Fågelbotten kolbotten
  Lövstabukten bukt Svedden lht Fågelbäcken bäck
  Lövstabukten vik Sågarbo by Fågelhällsbotten kolbotten
  Lövstabukten bukt Sveden gårdar Fårhällen holme
  Löfstabukten bukt Svedderna lht Fårhällsbotten kolbotten
  Lövängarna ägomark Svinrumpan Saknas Fårhällsgropen f.d. vinterfiske
  *Malen ö Svältihjäl gårdar Fårskärsgärdet äng
  Malen halvö eller holme Sylten, se Syltet Saknas Fårskärsvägen avtagsväg
  Malen halvö /Se Syltet gårdar coh ängsmark Fåröhålet vik
  Malon, se Malen udde eller holme Svinrumpan förr svinhus Fårön holme
  Malsvaran fiskeplats /Se Sågarbyggningen bruksgård Fårön holme
  *Malsören ö Söderforss lht Fårötuven holme
  Mangrund ö Söderfors »lht» Fäbodarna trakt
  Mangrund ö Södervreten »lht» Fäbodberget höjd
  Mangrund holme Södervreten Saknas Fäbodbotten kolbotten
  Mangrund ö Sörgården gård Fägården vik
  Mangrund ö Sörmyren hemmansdel Fägården vattendränkt ängsmark
  Mangrund ö Sörmyren torpställe Fähusberget höjd
  Mararna sankmark Sörrödjningarna lht Fälnäsudden, se Färnäsudden udde
  Marma triangelpunkt Tamsberg hemmansdel Fältskärshagen äng
  Marmafjärden del av Dalälven Tamsberg gård Fängsängarna ängar
  Marn sjö /Se Tebo by Färjbacken backe
  *Marören udde Tebo, se Täbo gård Färjbäcken bäck
  Marörspussarna gölar Tegelbruket lht Färjstaden färjställe
  Medora förr ö, nu halvö Tegelbruket nedlagt tegelbruk Färjstället färjställe
  Medora halvö Tensmyra by Färjvägen f.d. väg
  Medora halvö Tensmyra länsmansboställe Färjvägen väg
  Medora förr ö, numera halvö Tensmyra lht Färnäs holme
  Medora Landet, se Medora halvö Tierps Norra Allmänning Saknas Färnäsbotten, Lilla kolbotten
  Medora Landet, se Medora halvö Tierps Norra Krono-Allmänning Saknas Färnäsbotten, Stora kolbotten
  Medora(landet) terräng, (halvö, f.d. ö?) Tierps skogsskola skogsskola Färnäset, Lilla holme
  *Mellanfallet vattenfall Tierps storäng Saknas Färnäset, Stora holme
  Mossgården mosse Tierps Västra Allmänning Saknas Färnäs skiljeställe sorteringsplats för timmer
  Mossrönningen ägomark Tillkomman äng Färnäsströmmen gren av Dalälven
  Mullbro mossar mosse /Se Tillkomman Saknas Färnäsudden udde
  Murarholmen del av udde Tisboda by Färnäsudden udde
  Murarmossen mosse Tisboda gård Förrådet trakt
  Murbron terräng Tolftarotarna Saknas Förrådsberget berg
  Myggmyren myr Tomteberget lht Förrådsberget höjd
  Myrbacksholmen holme Tomteberget gård Förrådsbotten kolbotten
  Myrberget berg Torget bebyggelse Förrådshamnen vik
  Myren ägomark Torvstig torp Förrådslandet kust
  Myrholmen del av holme Torvstig bebyggelse Gabrielsån gren av Dalälven
  *Myrsve äng äng Trallet hd Gallerå insjö
  Måbärshålet mosse Trallet gård Gallerå ängsmark
  Målsjön sankmark Tullen gårdar Galleråbacken backe
  Måsjön terräng Tullgården gård Galleråbottnarna kolbottnar
  Måsstenarna grund Tuppen stuga Galleråsjön uttorkad sjö
  Mälderforsen fors Tuppen stuga Gammalbo område
  Mälderforsholmen holme Turkiet lht Gammalboden f.d. vinterfiske
  Mörholmen holme Turkiet gårdar Gammelbäcken bäck
  Nabben udde Tångsåtorpet torp Gammel Björstaströmmen strömdrag
  Nabbrönningen ägomark Täbo gård Gammalbotten kolbotten
  Nilsesrabbarna udde Täboda, se Tebo by Gammalland äng
  *Norra fjärden sund Täboda, se Täbo gård Gammalvreten äng
  Norr-Bränngrund ö Tövalitet lht Gatan rågång
  *Norrefjärden fjärd Tövalitet gårdar Gatbotten kolbotten
  Norre Fierden, se Norrfjärden fjärd Upplands-Bodarna, se Bodarna samhälle Genoten holme
  Norrfjärden fjärd Upplandsbodarna bebyggelse Genoten, se Jönoten holme
  Norrgärde ägomark Upplandsbodarna postexp. Genotsbäcken bäck
  Norrhålet vik Vackerbrick holme, (»lht») Getapeln fiske
  Norrängen ägomark Vackerbrick ängsmark Getharnarna sandstrand
  Norrängen ägomark Vallbacken gårdar Getholmen holme
  Notholmen holme Vallstugorna gårdar Getingarna holmar
  Notören ö Valsäter gd Getingen strömdrag
  *Nya Bron bro Valsäter bebyggelse Getinghalsarna äng
  Nygårdsmon terräng Vesslanders torp Getingholmarna holmar
  Nymossarna mosse Wesslanders torp äng Getlyckan holme
  Nymyran ägomark Vitrosrödjningen äng Getlyckan holme, nu under vatten
  Nyskiftet terräng Vitrosrönningen f.d. äng Getryggen höjd
  Näckören ö Väsby »ängsfjäll» Getryggen udde
  Nälingen sund? Väsby Saknas Getryggsbotten kolbotten
  *Näsbobron bro Västanån Saknas Getstenen sten
  Nätsten holme Västanå by Gillerrönningen äng
  Odlingen ägomark Västanån by Gistvallarna sjöbodplats
  Ol-Persmyren myr Västanå »fiskrödjning» Gistvallen beteshage
  Olsbäcken bäck Västanå Fiskröjning Saknas Glamsbäcken bäck
  Olsbäckshamn terräng Västerboda by Glamsen trakt
  Olsbäcksrabben holme Västerboda gårdar Gnopberget höjd
  Ormkärret terräng Västerbäck lht Gnopbotten kolbotten
  Oxhamn strandparti Västerbäck banvaktstuga Gnopen sten
  Oxkistan udde Väster-Ernsta Saknas Gnophällen sten
  Per-Nilsmyren myr Västergårdarna hemmansdel Goddön holme
  Pigsundsflad sund Västergårdarna gårdar Gokosverken å
  Pilloppsholmarna holmar Västermarn gd Gott Ämne holme
  Puttan ägomark Västermarn Saknas Granbotten kolbotten
  Ramströmssundet sund Ytterboda by Granbotten kolbotten
  Raskarsbo terräng Ytterboda gård Granbotten kolbotten
  Raskarsbomyren myr Ytterboda ängslht Granbyske(?) f.d. laxfiske
  Rastskiär, se Rotskär ö Åminne gd Granegärde holme
  Ringgärdet ägomark Åminne rivet torp Granholmen holme
  Risängen ängsmark Ångermanland skämtsamt namn på Kyrkslätten Granholmen holme
  Rotskär ö Åsmyren jordtorp Granholmen holme
  Rotskär ö Älvgården ålderdomshem Granholmen holme
  Rotskär ö Älvkarleby pst. Granholmsbotten kolbotten
  Rullsand terräng Älvkarleby kungsgård, se Kungsgården Saknas Grannasbotten kolbotten
  Rullsandsfladet vik Älvkarlebyverket namnförslag på lp Granudden udde
  Rumhällsmossen ägomark Älvkarleby, Västra Kronoallmänning Saknas Granåkersgärdet del av Sörgärdet
  Rundhällen terräng Älvkarleö bruk traktnamn Granön holme
  Ruskvaran fångstplats /Se Älvkarleö, se Bruk, Älvkarleö bruk, (och ö) Granön holme
  Rysskullarna höjd Älvkarleö Saknas Granön, se Mehede Granön Saknas
  Räkenhällarna terräng Älvkarleö pst Graven, Lilla vik
  Rämsön ö Älvkarleö bruk (nedlagt) järnbruk Graven, Stora vik
  Rännan sund Älvkarleö station Saknas Grenholms hålen vikar
  Röhäll, se Rödhällen holme Älvkarleö uppdämningsomräde, se Älvkarleö bruk traktnamn Grimsåkersbotten kolbotten
  Röhäll, se Rödhällsudden udde Älvsäter f.d. gård Grisen holme
  Rödderön ö Älvsäter gd Grisen holme
  Rödderön ö Älvsätersmossarna äng Groddammen vattensamling
  Rödderön ö /Se Älvsätermosse Saknas Groparna f.d. fiske
  Rödderön ö /Se Älvsätermosse Saknas Gropbotten kolbotten
  Röhåll, se Rödhällsudden udde Ödegården ödegård Gropen landparti
  Röhäll, se Rödhällen ö Ön by Gropgärdet f.d. äng
  Rödhällen ö Ön försvunnen by Grophoolmarna holmar
  Rödhällen holme Öns bruk ö Gropholmarna holmar
  Rödhällen holme Öns bruk (nedlagt) järnbruk Gropmattis botten kolbotten
  Rödhällsbådan grund Östanån traktnamn Gropmattisvägen avtagsväg
  Rödhällsudden udde Östanå by Groprönningen, Östra igenvuxen odling
  Rödhällsudden udde Östanån by Gropsvi ängsmark
  Rödhällsudden udde Östallarna hemmansdel Grums grund
  Rödhällsudden udde Öster-Ensta Saknas Grums Saknas
  Rödhällsudden udde Östergårdarna gårdar Grundhällarna grund
  Rödjeholmen holme Överboda annat namn på Prästgården Grundbotten kolbotten
  Rödrabbarna holmar Överboda kyrkoherdeboställe Grundsbänken fiske
  Röhällen holme Överboda kyrkoherdeboställe Grundsylten grund
  Röjdet sankmark   Grusbotten kolbotten
  Römossen mosse   Grusankan Saknas
  Rönngrund förr halvö, nu del av fastlandet   Gruvan myr
  Rönngrund udde   Gruvhällarna stenar
  Rönngrund landparti   Gruvhällsbotten kolbotten
  Rönngrund sankmark   Grynnan holme
  Rönnholmen holme   Grynnan fiske
  Röön-Grundet, se Rönngrund förr halvö, nu del av fastlandet   Grytan vik eller sund
  Röön grundet, se Rönngrund udde   Gråhålet ängar
  Samuel Larsudden udde   Gråhålet, Lilla sank äng med bäck
  Sandbankarna förr ö, nu grund   Gråhålet, Stora sank äng med bäck
  Sand strandparti   Gråtmossbotten kolbotten
  Sandbankarna grund?   Gråtmossen ängsmark
  *Sandgrund, se Kläckgrund ö   Gråtvret äng
  Sandholmsudden udde   Gräsholmen holme
  Sandåsrönningen sankmark   Gräsörn holme
  Sandören udde   Gräsören holme
  Sangrund, se Sandbankarna förr ö, nu grund   Grävsvinsberget höjd
  *Sandgrund ö   Grävsvinsbotten kolbotten
  Sarius sund   Grävsvinsbotten kolbotten
  *Seboån å   Grävsvinsbron bor
  Sikhuvudet holme   Grävsvinsmyren äng
  Själgrund förr ö, nu halvö   Grävsvinsstenen sten
  Siälgrundet, se Själgrund förr ö, nu halvö   Gräsörsskaten udde
  Själgrundet, se Själgrund halvö   Gräsörsskaten udde
  Siön Marn, se Stormaren förr sjö   Grönbotten kolbotten
  Själgrund halvö   Grönbotten kolbotten
  Själgrund ö   Gubben, se Kogubben Saknas
  Själgrund ö   Gubbens döden äng
  Själgrund udde   Gubbens rabben sten
  Själgrund ö   Gubbens röjde äng
  Själgrund udde   Gubbens rönningen äng
  Själstenarna ö   Gubbens vreten ängsmark
  Sjöängen ägomark   Gubbnäbba holme
  Skarflyttjan ö   Gubbnäbba holme
  Skarvflyttjan ö   Gubboholmen holme
  Skarflyttjan holme   Gubbsundet sund
  Skarflyttjan ö   Gubbsundet sund
  Skarflyttjan ö   Gubbsundsrabbarna grund
  Skarforem, se Skrakören, Stora (och Lilla??) holme   Guldsmedens ängen äng
  Skarfören, se Skrakören, Stora ö   Gullmossen äng- och åkermark
  Saknas, se Skrakören, Stora ö   Gullmossen äng
  Skatvaran fiskeplats /Se   Gullmossvreten ängsmark
  Skrakören, Stora ö   Gustav Bergsten sten
  Skarpkärret kärr   Gustavsbotten kolbotten
  Skarpkärret kärr   Gyllholmen holme
  Skrasundsbäcken bäck   Gyllholmen holme
  Skatvaran fångplats /Se   Gysingen, se Storgysingen Saknas
  *Sketthällsröret gränsmärke   Gåddöbäcken vik
  Skeppsholm udde   Gåddön holme
  Skinnarviken vik   Gårdskärs fiskehamn vik med hamn
  Skiötgrund, se Skötgrund halvö   Gårdskärs skärgård skärgård
  Skogsrönningen ägomark   Gårdskärvägen väg
  Skomakargrundet grund   Gåsholmen holme
  Skomakarrabben holme   Gåsholmen holme
  Skomakarvret terräng   Gåsmyren ängsmark
  Skrakhällen holme   Gäddudden udde
  Skrakören, Stora ö   Gäddön, se Goddön holme
  Skrakören, Stora (och Lilla??) holme   Gäddön, se Gåddön Saknas
  Skrakören, Stora holme   Gärdsbacken Saknas
  Skrammelön ö   Gästgivaren holme (sten)
  Skrufskiär, se *Skruvskär skär   Gästgivaren sten
  *Skruvskär skär   Gästgivaren holme
  *Skruvskär skär   Gästgivaren sten
  Skrytholmarna holme   Gästgivareholmen holme
  Skräddarrönningen sankmark   Gästgivarholmen holme
  Skräddarvret terräng   Gävlebukten Saknas
  Skutskärsbadet badplats   Gösholmen holme
  Skvalphällen holme   Gösholmen holme
  Skyttens ägomark   Hacksen, Lill- sten
  Skyttrödje ägomark   Hacksen, Stor- sten
  Skåpet holme   Hagarna äga
  Skårholmen holme   Hagbotten kolbotten
  Skälgrund, se Själgrund ö   Hageberget ås
  Skärbergsrönningen terräng   Hagforsbotten kolbotten
  Skötgrund halvö   Hallbergsbotten kolbotten
  Skötgrund del av ö   Hammarlasse sten, nu under vatten
  Skötgrund udde   Hamn, Skutskärs hamn
  Skötgrundsgumman holme   Hans sten
  Skötgrundsudden udde   Hansandersstenarna grund
  Slaggörarna holmar   Hans´gammalbotten kolbotten
  Slåttrönningen sankmark   Hantverkargatan gata
  Slätarna ägomark   Hararna strandparti
  Släthällen holme   Harnäsfallet ängsmark
  Smedsbomossen mosse   Harnäsfjärden vik
  Snarmon ägomark   Harnäsfjärden vatten
  Solbacken terräng   Harnäs hamn hamnanläggning
  Solmossen mosse   Harnäsmossarna sankmark
  Spjutsundet sund   Harnäsängen äng
  Spjutudden udde   Harsbotten kolbotten
  Springhagarna terräng   Harsgrundet grund
  Spångbäcken bäck   Harskava skogstrakt
  Stadaven äng /Se   Harskavabotten kolbotten
  Stakgårdsudden udde   Harsudden udde
  Stallfjärden del av Dalälven   Harsudden udde
  *Stegbron bro   Harudden udde
  Stenfåren bäck   Harudden udde
  Stenfårsdavarna terräng   Haruddsbotten kolbotten
  Stenfårsdavarna myrmark /Se   Harön holme
  Stenkyrkan terräng   Hatten f.d. vinterfiske
  Stenstuggu fiskeplats /Se   Haxen, Gamla grund
  Stensångersjön sjö   Hadbergsbotten kolbotten
  Stensångersjön sjö   Hedvallsbotten kolbotten
  Stenvaran fångstplats /Se   Hellmanskan häll
  Stenvaran fiskeplats /Se   Hellmanskan sten
  Stenverken del av Dalälven   Helvetesmyren utdikad myr
  Stenångerssjön sjö   Hemlingsörn holme
  Stigvret terräng   Hemvreten äng
  Storfallet höjd   Hemängen äng
  Storfjärden, jfr *Älvkarlebyfjärden fjärd   Hennörsvikarna(?) vikar
  Storfjärden fjärd   Henrygrund utomskärsgrund
  ?Storfjärden o. Lanfjärden utvidgningar av Dalälven   Henrygrundet grund
  Storfjärden del av Dalälven   Herrgårdsbotten kolbotten
  Storfjärden fjärd   Herrgårdsgärdet ängsmark
  Storfjärden del av Dalälven   Herrgårdsmyrarna myrmark
  ?Storforsen fors   Hingstholmen älvkant
  Storharen ö   Hingstholmen holme
  Stormaren förr insjö, nu sankmark   Hingstholmen holme
  Stormaren förr sjö   Hinnbergsbacken backe
  Stormaren sankmark   Hjortronmossbotten kolbotten
  Stormurberget berg   Hjortronmossen skogsparti
  Stormurberget berg   Hjortronmossen, Lilla mossmark
  Storrovan holme   Hjortronmossen, Lilla uppodling
  Storskär skogsmark   Hjortronmossen, Stora mossmark
  Storskärsberget berg   Hjortronmossen, Stora uppodling
  Storstenen sten   Holen holme
  Storstensgrund grund   Hollsten, se Hålsten holme
  Storön ö   Hollsten, se Holen holme
  Storön ö   Holmarna holmar
  Storön ö   Holmrna holmar
  Storön triangelpunkt   Holmbotten kolbotten
  Storön, Östra triangelpunkt   Holmen del av Maren
  Storön ö   Holmen f.d. holme, numera sammanhängande m. Rotskär
  *Storöns gruva (f.d.) gruva   Holmen ängs- och skogsmark
  Stängseludden udde   Holmen holme
  Sugaren sund   Holmgrens gammalbotten kolbotten
  Sugaren fors /Se   Holmgrens nybotten kolbotten
  Sugarforsen fors /Se   Holmgrens vreten äng
  Sugarholmen holme   Holmsångersbotten kolbotten
  Suggslätan terräng   Holmön holme
  Svarthamn vik   Holmön holme
  Svartsjörönningen terräng   Holstensbådan grund
  Svartstensrabben holme   Holstensörarna holmar
  Svartvikarna vikar   Hopmyren äng
  Svartviksudden holme   Horsharn holme
  Svartån å?   Horsharen holme
  Swartöran, se Långsandsörarna ögrupp   Horsön, se Viskön holme
  Swartöran, se Långsandsörarna ö   Horsön holme
  *Svartöran småholmar   Hummelgårdsvägen väg
  *Swartörarna öar   Hulstensön, se Hålsten holme
  Svartörarne, se Långsandsörarna ö   Hulstensön, se Holen holme
  *Svartören holme   Hummelsmossen äng
  Svarvarvretarna strandremsa   Hundharn holme
  Svedden ägomark   Hundharen holme
  Svedden ägomark   Hundtalsberget(?) höjd
  Svedden terräng   Hundörn holme
  Svenskåpssundet sund   Hundören holme
  Svinön holme   Husängarna ängar
  Sågarbomossarna ägomark   Husängen äng
  Sågbacken strandområde   Huvuds botten (?) kolbotten
  Sågdammen damm   Hyckelbotten kolbotten
  Sågholmen holme   Hyckelbotten äng
  Säva ö   Hyttfjärden del av älv
  Sävasundet del av Dalälven   Hyttön holme el. del av holme
  Söder Fierden, se Sörfjärden fjärd   Håbitarna tillflöde
  *Söderfjärden Saknas   Håbiten del av Lerån
  Sör-Bränngrund ö   Håbitskvalet strömdrag
  Sör-Bränngrund ö   Hålgrytet f.d. fiske
  Sörbäcken bäck   Hålgrytet stenröse
  Sörfjärden fjärd   Hålldammen avskiljningsplats för timmer
  Sörfjärden fjärd   Hållörn, se Hällörerna holme
  Sörfjärden fjärd   Hålsten holme
  Förhällen terräng   Hålstensörarna grund
  Sörmossbacken skogsparti   Hårsta färjställe
  Sörmossen mosse   Häckskär udde
  Sörmyren ägomark   Häckskärsbotten kolbotten
  Sörängen ägomark   Häckskärsbäcken bäck
  Tallbacken terräng   Häckskärslandet del av Rönngrund
  Tallharen udde   Häckskärsviken vik
  Tallmossen betesmark   Häckören, se Härön holme
  Telegrafberget triangelpunkt   Häckören, se Häxören Saknas
  Tensmyra ålfiske ålfiske   Häggskär holme el. halvö
  Tensmyra triangelpunkt   Häggskärsbådan holme
  Tisbodabäcken bäck   Häggörn, se Häxön holme
  Tistelhararna uddar?   Häggören, se Häxören Saknas
  Tistelharsudden udde   Hällbotten kolbotten
  Tistelsäng ägomark   Hällbotten kolbotten
  Tjuvudden udde   Hällbotten kolbotten
  Tjyven holme   Hällbotten kolbotten
  Tjädermossen mosse   Hällen grund
  Tjärdalsholmen holme   Hällen häll
  Tjödderholmen udde   Hällen sten
  Tolftaholme holme   Hällfisket f.d. laxfiske
  Torsken sjö /Se   Hällholmsbotten kolbotten
  Torvstigsviken vik   Hällholmen holme el. häll
  Trallet ägomark   Hällholmen holme
  Trindholmen holme   Hällholmen udde
  Trintan ägomark   Hällholmspussen vattensamling
  Trosken, se Trösken sjö   Hällskär landparti
  Trybäcksholmen holme   Hällskärsbotten kolbotten
  Trybäckssundet sund   Hällrönningsbotten kolbotten
  Trätvaran fångstplats /Se   Hälludd f.d. nejonögonsfiske
  Trösken sjö   Hällvarpet fiske
  Trösken sjö   Hällörarna grund, (holme)
  Trösken sjö   Hällörarna holme
  Trösken sjö   Hällörsklint undervattensgrund
  Trösken sjö /Se   Hällörsklinten udde
  Trösken sjö   Hällörssanden f.d. vinterfiske
  Trösken sjö /Se   Hällörssundet sund
  Tunnlanden skogsmark   Hämlingsören holme
  Turkiet terräng   Hänghällen klippa
  Tvättholmen ö   Hänghällen sten
  Tyllerupsön ö   *Härbärgesholmen holme
  Tångsåmyrarna sankmark   Hästbryggan vad
  Utterberget berg?   Hästhagsbotten kolbotten
  Utterberget höjd   Hästharen, se Skåpet och Skrinet holme
  Vidhällarna höjd?   Hästholmarna holmar
  Vidhällarna triangelpunkt   Hästholmen holme
  Vågholmen, Inre udde   Hästholmen holme
  Vågholmen, Yttre holme   Hästholmshålen vikar
  Väderholmen holme   Hästholmshålet, Norra f.d. vinterfiske
  Vällugnen del av Dalälven   Hästholmshålet, Södra f.d. vinterfiske
  Västanåskogen triangelpunkt   Hästmossbotten, Västra kolbotten
  Västergrensmyran myr   Hästmossbotten, Östra kolbotten
  Västerhamn vik   Hästmossen ängsmark
  Wästermaren, se Stormaren förr insjö, nu sankmark   Hästryggen holme (sten)
  Västermurarna holmar i Dalälven?   Hästryggen holme
  Västermyren terräng   Hästryggen sten
  Åminne terräng   Hästskomararna lokaliteter
  Älgholmarna holmar   Hästskomaren, Inre udde
  Älgudden udde   Hästskomaren, Yttre udde
  Elfkarby Fierden, se Storfjärden fjärd   Hästumsbotten kolbotten
  Älvkarleby allmänning Saknas   Hästön holme
  Älvkarleby allmänning allmänning   Hästön holme
  Älvkarleby allmänning allmänning   Hästöskölen del av Hästön
  Älvkarleby allmänning Saknas /Se   Hästötuven sank äng
  Älvkarleby allmänning allmänning /Se   Hästöudd holme
  *Älvkarlebyfjärden fjärd   Häxön holme
  *Älvkarlebyfjärden utvidgning av Dalälven   Häxön, Lilla holme
  Älvkarleby flod del av Dalälven /Se   Häxören udde
  Älvkarleby ström, se Dalälven Saknas   Häxösundet, Lilla sund
  Älvkarleby ström Dalälvens nedre lopp /Se   Häxösundet, Stora sund
  Älvkarleby vattenfall Saknas   Högberget höjd
  Älvkarleby vattenfall   Högbotten kolbotten
  Älvkarleby vattenfall Saknas   Högbotten kolbotten
  Älvkarleby vattenfall vattenfall /Se   Högerån gren av Dalälven
  Älvkarleby vattenfall Saknas /Se   Högerån sund
  Älvkarleby vattenfall Saknas   Högholmen holme
  Älvkarleby-ån, se Dalälven Saknas   Högholmen holme
  Älvkarleby älv Dalälvens nedre lopp /Se   Höghäll, se Höghällsberget Saknas
  Älvkarlebyälven Saknas /Se   Höghällsberget höjd
  Älvkarlebyälven älv /Se   Höghällsbotten kolbotten
  Älvkarlebyälven älv /Se   Höglunds gammalbotten kolbotten
  *Älvkarlehed skog /Se   Höglunds nybotten kolbotten
  Älvkarleö ö /Se   Höglunds gammalbotten kolbotten
  Älvkarleö ö   Högmobacken backe
  Älvkarleö ö   Hörberg sten
  Älvkarleö ö   Höken holme
  Älvkarleö ö   Höken holme
  Älvkarleö ö   Hökkaren strandparti
  Älvkarleö ö   Hökharnssundet vik
  Älvkarlehällen terräng   Hökån gren av Dalälven
  *Älvkarlsmaln ö   Hörbergsbotten kolbotten
  Älvskär udde   Idbergsholmen f.d. holme
  Ändnoten ö   Idbotten kolbotten
  Ängsön ö   Idbäcken bäck
  Öen, se Älvkarlö ö   Idbäcken bäck
  Öen, se Älvkarleö ö   Idkvistmyren skogstrakt
  öen, se Älvkarleö ö   Idkvistsmyrsbotten kolbotten
  Öhn, se Älvkarleö ö   Ingevaldsön holme
  Östermarken skogsmark   Ingervallsön holme
  Österrönningen ägomark   Insjöbotten kolbotten
  Österörarna holmar   Insjön vattensamling
      Insjön vattensamling
      Inspektorns backe backe
      Jagarbotten kolbotten
      Janbrunsholmen holme
      Jan Bruns holmen Saknas
      Jan-Daniels bänken fiske
      Jan-Jans marbotten kolbotten
      Jan-Matsbotten kolbotten
      Jan-Nils´vreten äng
      Jan-Persbotten kolbotten
      Jan-Persbottnarna kolbottnar
      Jans botten kolbotten
      Jerkers botten kolbotten
      Jerk-Jansbotten kolbotten
      Jerk-Lars´ bänken fiske
      Jerk-Mats rören holme
      Jerk-Mats´ varpet f.d. vinterfiske
      Johanfredrik undervattensgrund
      Jonas sten
      Jonas´ bottnarna kolbotten
      Jon-Jons ängarna ängar
      Jonsån sund
      Julaftonsladan lada
      Julanhällarna stenhällar
      Julanhällshagarna hag- och ängsmark
      Julanhällssjön tillfällig vattensamling
      Jungfrubotten kolbotten
      Jungfrubur holme
      Jungfruburen holme
      Jägarhagsbotten kolbotten
      Järkersten holme
      Järnvägsbron bro
      Järpbo hagar
      Järpbobacken backe
      Järpbobotten kolbotten
      Järpen kolbotten
      Jönoten holme
      Jöns´ bottnarna kolbottnar
      Kabarn(?) äng
      Kabarnbotten kolbotten
      Kaffevarpet f.d. fiskeplats
      Kalholmen holme
      Kalkugnssand del av strand
      Kalkåviken vik
      Kallkällan källa
      Kallkällmossen ängsmark
      Kallkällmyren myrmark
      Kalvharn holme
      Kalvharen holme
      Kalvharen holme
      Kalvstenen sten
      Kalvören mosse
      Kalvörn holme
      Kalvörsfjärden vik
      Kalvörsfjärdsbottnarna kolbottnar
      Kalvörsmärren(?) sund
      Kammarolles bottnarna kolbottnar
      Kanalen flottled
      Kapplanden ängsmark
      Karen f.d. fiskeplats
      Karen stenar
      Karinsvik, se Klarvik Saknas
      Karinsön holme
      Karl XIII:s bro bro
      Karl-Eriksholmen holme
      Karl-Fredrik Öhman sten
      Karl-Jansbotten kolbotten
      Karl-Jans båtstaden vik
      Karl-Jans forsängsbotten kolbotten
      Karl-Jans lillbotten kolbotten
      Karl-Jans rabben holme
      Karl-Jans svartviksbotten kolbotten
      Karl-Lars´ rönningen äng
      Karl-Olsbäcken bäck
      Karl-Pers lillbotten kolbotten
      Karl-Pers lyckan hage
      Karlshamn vik
      Karlssons rönningen äng
      Karlsätershöjden höjd
      Kasholmarna holmar
      Kasholmen, Lilla holme
      Kasholmen, Stora holme
      Kasholmen, Stora holme
      Kastfjärden, se Fjärden vik
      Kastfjärden vik
      Kastmossbotten kolbotten
      Kastmossbäcken bäck
      Kastmossen äng
      Kattbacken backe
      Kattgrynnan holme
      Kattgärdet ängsmark
      Katsan(?) udde
      Kavelbromossen mosse
      Kikarbacken holme
      Kikarhålet sund
      Kilbotten kolbotten
      Kilbuskarbricken holme
      Kilbuskabricken holme
      Kilgärdet ängsmark
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Kilsbotten kolbotten
      Kilvret äng
      Kim udde
      Kimströms botten kolbotten
      Kinkan äng
      Klackbotten kolbotten
      Klackgrund[et], se Kläckgrund holme
      Klarbäck vik
      Klarvik f.d. fiskeplats
      Klintarna grund
      Klockarbottnarna kolbottnar
      Klockarhagen ängsmark
      Klockarharen udde och f.d. fiske
      Klockarholmen holme
      Klockarholmen holme
      Klockarholmen holme
      Klockarudden del av Ruddun
      Klockarrönningen äng
      Klockarvaran område
      Klockaråbotten kolbotten
      Klockarån gren av Dalälven
      Klockarån bäck
      Klockgärdet ängsmark
      Klockstapelsbacken kulle
      Klossbäck bäck
      Klubben holme
      Klubben holme
      Klubbsten sten
      Klumpmossen äng
      Klykskvallret udde
      Klykan udde
      Klykan udde
      Klyxen udde
      Klyxen del av Bilan
      Klyxviken vik
      Kläckgrund holme
      Kläckgrund holme
      Kläckgrundshålet vik
      Kläckgrundssundet sund
      Kläppstenen, Lilla sten
      Kläppstenen, Stora sten
      Kläppstensbotten, Lilla kolbotten
      Kläppstensbotten, Stora kolbotten
      Knallarna strömmingsgrund
      Knaperbotten kolbottten
      Knaperstenshålet fiske
      Knappvarpet f.d. vinterfiske
      Knipmossen ängsmark
      Kniven holme
      Kniven holme
      Knutsverken ängsmark
      Knutsverken ängsmark
      Knutsverksbotten kolbotten
      Knäbotten kolbotten
      Knäcklottas botten kolbotten
      Knäröret skogstrakt
      Knärörsbotten kolbotten
      Knöseken holme
      Koblinnorna ängsmark
      Kockens ladan holme
      Kogubben sten
      Kohagen ängs- och skogsmark
      Kohagen ängsmark
      Kohagsbotten kolbotten
      Kojholmen holme
      Kojsanden vik
      Kolbotten f.d. kolbotten
      Kolningen parti vid kraftverk
      Kolningmossbotten, Gamla kolbotten
      Kolningmossbotten, Nya kolbotten
      Kolplatsen f.d. vinterfiske
      Komossarna mossar
      Komossen sankmark
      Kontorsdammen del av Lillån
      Kopparslagarmyren sumpmark
      Kopparslagarvägen väg
      Kopphuset, se Österäng äng
      Kopphusen trakt
      Kopphuslandet land
      Kopphusplanen öppen plats
      Korsbotten kolbotten
      Korset korsväg
      Korsvägen vägkorsning
      Korsören holme
      Kotan Saknas
      Korännan förbindelseled
      Kramsillen vik
      Krattkärret äng
      Krattkärrsbotten, Västra kolbotten
      Krattkärrsbotten, Östra kolbotten
      Kringerholmen holme
      Kringelholmen holme
      Kringlan holme
      Kristoffrans hällen sten
      Krokaren holme
      Krokarabbarna holmar
      Krokarrabbarna stenar
      Krokkärret äng
      Krokkärrsbotten kolbotten
      Krokmyren kärr
      Krokmyren ängs- och kärrmark
      Krokmyrsbotten kolbotten
      Krokströmmen strömdrag
      Krokänge äng
      Krokänge äng
      Krokängsbotten kolbotten
      Krokörarna holme
      Krokörarne grund
      Kronsätershöjden höjd
      Krusholmarna holmar
      Krusholmarna holmar
      Krutflaskan holme
      Krutflaskan holme
      Kråkharen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkås holme
      Kulan grund
      Kulan Saknas
      Kulan laxfiske
      Kulgärdet äng
      Kulkistan f.d. fiske
      Kullarna gravkullar
      Kullerbotten kolbotten
      Kullgärdet gärde
      Kulten f.d. fiske med fiskebodar
      Kultvägsbotten kolbotten
      Kungsbotten kolbotten
      Kungsgårdsrönningen ängsmark
      Kungsådran älvarm
      Kungsödaven holme
      Kungsöhålet sund
      Kungsön holme
      Kungsön holme
      Kungsösundet gren av Dalälven
      Kungsösundet sund
      Kvarnfallet fall
      Kvarnön holme
      Kvarnön holme
      Kvistbotten kolbotten
      Kvistbotten kolbotten
      Kvistholmen holme
      Kyrkan siknotfiske
      Kyrkbacken backe
      Kyrkgärdet ängar
      Kyrkrönningen äng
      Kyrkrönningsbacken backe
      Kyrkvägen väg
      Kyrkvägen väg
      Kålbergsvik äga
      Kålsängen Saknas
      Kålsängen äng
      Kålsängen färjställe
      Kålsängen äng
      Kålsängen äng
      Kägelbansholmen holme
      Kägelbansholmen holme
      Källan vik
      Källan källa
      Källarsundet sund
      Källarsundsnabben udde
      Källbengta skogsparti
      Källbentabotten kolbotten
      Källbergshagen betesplats
      Källbodarna, Inre bodar
      Källbodarna, Yttre bodar
      Källbotten kolbotten
      Källbotten kolbotten
      Källgärdet äng
      Källvaran f.d. fiske
      Källvarpet f.d. vinterfiske
      Källvide skogsparti
      Källviken vik
      Källviken vik
      Källviken vik
      Källvreten äng
      Käringen grund
      Käringpussbotten kolbotten
      Käringsträttan strömdrag
      Käringviken ägn
      Käringviksbotten kolbotten
      Kärleksgömman plats
      Kärrbotten kolbotten
      Kärrbotten, Gamla kolbotten
      Kärrbotten, Nya kolbotten
      Kärret äga
      Kärret äng
      Kärrängsmyren sumpmark
      Kärven f.d. nejonögonsfiske
      Körarhagen äng
      Körsbärsudden udde med fiske
      Körtel holme
      Körteln holme
      Ladholmen holme
      Ladholmen holme
      Laduholmen holme
      Laduholmen holme
      Ladurönningen odling
      Ladurönningsbotten kolbotten
      Lagesbotten kolbotten
      Lagurabbarna holmar
      Lanberget, se Lanen holme
      Lanberget höjd
      Landbondgärdena ängar
      Landbondängen äng
      Landikeholmen bortschaktad holme
      Landiket f.d. dike
      Landvarpet f.d. fiske
      Landån, Lilla gren av Dalälven
      Landån, Stora gren av Dalälven
      Landån sund
      Landåvidet udde
      Landön holme
      Landön holme, numera vattendränkt
      Lanen holme
      Lanet udde
      Lanet del av Ön
      Lanforsbron bro
      Lanforsen fors
      Lanforsen vattenfall
      Lanodlingen äga
      Lansundet sund
      Lanudden udde
      Lanudden udde
      Larpudden, se Lärkudden udde
      Larpudden udde
      Larsandersholmen holme
      Lars-Andersholmen holme
      Lars-Andersholmen holme
      Lars Anders Tyllen holme
      Larsfors nejonögonsfiske
      Lars-Jans botten kolbotten
      Lars-Jansbotten kolbotten
      Lars Lars´ lern holme
      Lars-Olsbotten kolbotten
      Lars-Ols kistan f.d. nejonögonsfiske
      Larssons botten kolbotten
      Lasses ängarna ängar
      Lavåsbacken backe
      Lavåsen höjdsträckning
      Laxbotten kolbotten
      Laxgårdsudden, se Laxskärsudden udde
      Laxgårdsudden Saknas
      Laxodlingen fiske
      Laxskärsudden udde
      Laxön holme
      Laxön holme
      Laxprsudden udde
      Lazarus sten
      Leijonrönningen äng
      Lenstavikarna område
      Lerbanken laxfiske
      Lerbacken f.d. fiske
      Lertäkten f.d. lertag
      Leråkrarna äng
      Lerån tillflöde
      Lerån vattendrag
      Liljeholmen holme
      Lillbillan udde
      Lillbilan udde
      Lillbotten kolbotten
      Lillbotten kolbotten
      Lillbrobotten kolbotten
      Lillbrobotten kolbotten
      Lillbrobäcken bäck
      Lillbron bro
      Lillbränngrund holme
      Lilleken holme
      Lilleken holme
      Lilleksån gren av Larån
      Lillfallet Saknas
      Lillgropen fiske
      Lillharen f.d. nejonögonsfiske
      Lillholmen holme
      Lilljungfrubotten kolbotten
      Lilljungfruhamnen vik
      Lillklubben holme
      Lill-Lottas rännan sund
      Lillmaren sjö
      Lillmilbotten kolbotten
      Lillmossen ängsmark
      Lillmossen äng
      Lillmurberget höjd
      Lillmyrberget, se Lindmyrberget holme
      Lillmyrsbotten kolbotten
      Lillrönn, se Rönnarna holme
      Lillrönnen holme
      Lillrönningen äng
      Lillrönningen äng
      Lillrönnssundet sund
      Lillsjön vattensamling
      Lillsvien(?) f.d. vinterfiske
      Lilltjuven, se Tjuvarna holme
      Lillåga skogstrakt
      Lillån gren av Dalälven
      Lillån älvarm
      Lillån vatten
      Lillån bäck, numera merendels uttorkad
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängsbotten kolbotten
      Lillängsbron bro
      Lillängskällan kallkälla
      Lill-Ömansbotten kolbotten
      Limön holme
      Limön holme
      Lindbergsbacken backe
      Lindbergsholmen, se Kringerholmen holme
      Lindbergsvreten ängsmark
      Lindbricken holme
      Lin(d)bricken äng
      Lin(d)bricken holme
      Lin(d)brickskölen, Lilla vik
      Lin(d)bricksskölen, Stora vik
      Lindbrickssundet gren av Dalälven
      Lindesdalsbotten kolbotten
      Lindfläck holme
      Lin(d)fläck nu holme
      Lindgrens backen backe
      Lindgrens botten kolbotten
      Lin(d)harsbotten kolbotten
      Lindharsrönningen äng
      Lindholms odling äga
      Lindholmsvreten ängsmark
      Lindmyrberget holme
      Lindströms botten kolbotten
      Lindströmsbotten kolbotten
      Lindströmsholmen holme
      Lindströmsholmen holme
      Linjen rågång
      Linlanden ängsmark
      Livlösarna hagar
      London f.d. laxfiske
      Lortfla vik
      Lorthagen skogsmark
      Lorthagsbotten kolbotten
      Lummerbotten kolbotten
      Lummerbäcken bäck
      Lumran ängsmark
      Lundgrensbotten kolbotten
      Lundkvists labotten kolbotten
      Lundkvists gammalbotten kolbotten
      Lundkvists holmen holme
      Lundkvists lillbotten kolbotten
      Lundrabben holme eller sten
      Lundströms botten kolbotten
      Lundströms botten kolbotten
      Lurbergsbotten kolbotten
      Lurbergsvreten äng
      Lurpass holme
      Lurpass höjd
      Lushavet strandparti
      Lutäng holme
      Långbacken backe
      Långbröke(t) skogstrakt
      Långfallet uthuggning i skog
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långhundra skogsparti
      Långhundrabottnarna kolbottnar
      Långhällarna höjdsträckning
      Långhällsbotten kolbotten
      Långmossarna sankmark
      Långmossbotten kolbotten
      Långmossbotten kolbotten
      Långmossen ängsmark
      Långmossen äng
      Långmovretsbotten kolbotten
      Långmyren ängsmark
      Långsandsmossarna ängsmark
      Långsandssundet sund
      Långsandsvägen väg
      Långsandsörarna holmar
      Långsandsörarna holme (holmar)
      Långskvallerhålet vik
      Långsläta äga
      Långslätabotten kolbotten
      Långviken uppodlad mossmark
      Långviksbotten kolbotten
      Långörarna grund
      Långörarna holmar
      Långören f.d. fiskeplats
      Långörsfla (relativt) öppet vatten
      Långörsgropen f.d. vinterfiske
      Långörsören holme
      Lägunbacken, se Lägurabben holme
      Lägun äng
      Lägun vattendränkt äng
      Lägurabben holme
      Läholmen, se Laduholmen holme
      Länkhällsbotten kolbotten
      Länsman holme
      Länsmansfisket f.d. laxfiske
      Länsmansgropen f.d. fiske
      Länsmansholmarna holmar
      Länsmansholmarna holmar
      Länsmansholmen holme
      Länsmansholmen holme
      Länsmansholmen holme
      Länsmanssundet sund
      Lärkudden udde
      Lärkudden udde
      Lönnbotten kolbotten
      Lönnbotten kolbotten
      Lönnbäcken äga
      Lönnbäcksbottnarna kolbottnar
      Lönnholmarna holmar
      Lönnholmarna holmar
      Lönnholmarna holmar
      Lönnkvistshagen ängsmark
      Lötarna f.d. slåtteräng
      Lötbotten kolbotten
      Lötholmen holme
      Lötholmen holme
      Lötängarna ängar
      Lötängsbron bro
      Lövbuskarna lövträdsbevuxet område
      Lövholmarna holmar
      Lövholmarna holmar
      Lövholmen holme
      Lövlisasmossen sumpmark
      Lövströmsholmen holme
      Maderudden holme
      Maderö, se Maden Saknas
      Magrundet grund
      Mal(?) f.d. fiske
      Malderforsbotten(?) kolbotten
      Malderforsen(?) strömdrag
      Malderforsen, Lilla(?) strömdrag
      Malderforsen, Stora (?) strömdrag
      Malderforsholmen(?) holme
      Malen holme (udde)
      Malen udde
      Malins hage beteshage
      Malmvägen väg
      Malsundet vik
      Malsvaran f.d. fiske
      Maludden udde
      Malvägen väg
      Mangrund holme
      Mangrund holme
      Mangrundsgumman grund
      Mangrundssanden fiske
      Mararna sankt område
      Marbäck uttorkad bäck
      Marbäcken bäck
      Mardiket, se Marbäcken bäck
      Mardiket vattendrag
      Maren insjö
      Maren sjö
      Mariaholmen holme
      Marianaholmen holme
      Marieholmen holme (nu landfast)
      Marma byvägen väg
      Marma båtstaden båtstad
      Marmafjärden vatten
      Marmaforsen fors
      Marma Fäbodar ängar
      Marma Långholmen holme
      Marma skjutfält område för övningsskjutning
      Marmaströmmen vatten
      Marma Såghålet sund
      Marn insjö
      Maränge äng
      Marörspussarna vattensamlingar
      Maskinholmen holme
      Maskinsholmarna holmar
      Maskinvreten äng
      Massiversbotten kolbotten
      Masugnsbron bro
      Masungsholmen holme
      Masugnsholmen Saknas
      Matlösa f.d. vinterfiske
      Matlösa f.d. vinterfiske
      Mats-Mats´ botten kolbotten
      Medora brädgård brädgård
      Mehede Granön holme
      Mejor(?) ängar
      Mejorsbacke (?) höjd
      Melins bottnarna kolbottnar
      Mellanbotten kolbotten
      Mellanbådan sten
      Mellanfallet fall
      Mellanhällen holme
      Mellanön holme
      Mellanören del av Långsandsörarna
      Mickel, Lilla strömdrag
      Mickels röjdet äng
      Mickel, Stora strömdrag
      Mjölkholmen, se Mjölkhålsholmen holme
      Mjölkhålet strömdrag
      Mjölkhålet, Lilla strömdrag
      Mjölkhålet, Stora strömdrag
      Mjölkhålsholmen holme
      Mjölkhäll skogstrakt
      Mjölnarholmen holme
      Mjölnarrödjningen äng
      Mobotten kolbotten
      Mobotten kolbotten
      Mogrens botten kolbotten
      Mohagen hagmark
      Mohagen hage
      Mohällsbotten kolbotten
      Mohällsbäcken del av Glamsbäcken
      Mon laxfiske
      Mor Johannas udden udde
      Mossarna äga
      Mossarna ängsmark
      Mossbacken backe
      Mossbotten kolbotten
      Mossbotten kolbotten
      Mossbron bro
      Mossbäcken bäck
      Mossen ängsmark
      Mossen äga
      Mossen vid Östertä ängsmark
      Mossgatan väg
      Mossgatan väg
      Mossrönningen äng
      Mossun äng
      Mossvägen väg
      Moster Ullas holmen holme
      Movägen väg
      Munkklippan sten
      Murarholmen holme
      Murarmossbottnarna kolbottnar
      Murarmossen äng
      Murarna numer vattendränkta ängar
      Murbotten kolbotten
      Murbron ängsmark
      Murbron mosse
      Murbron bro
      Mur-Olles backen backe
      Murskär klippa
      Murskärs källa källa
      Musön holme
      Myggmyrarna ängsmark
      Myggmyrsbotten kolbotten
      Myrarna ängar
      Myrbacka, se Myrberget holme
      Myrbacka holme
      Myrberget holme
      Myrberget holme
      Myrberget höjd
      Myrbotten kolbotten
      Myren vik
      Myren åker
      Myren äng
      Myren ängs- och hagmark
      Myrholmarna holmar
      Myrholmen holme
      Myrholmen äng
      Myrholmsbotten kolbotten
      Myrholmsbotten kolbotten
      Myrängen äng
      Måbärshålen skär
      Måbärshålen vik
      Målsjön, se Måsjön Saknas
      Mårtens gärde äng
      Måsjön uttorkad sjö
      Måsstenarna, se Måsörn holme
      Måsstenarna stenar
      Måsörn holme
      Märsören f.d. fiske
      Märsören, Gamla grund och f.d. fiske
      Mörtholmen holme
      Mölsjön insjö
      Mörkdal skogstrakt
      Mörkdalsbotten kolbotten
      Mörkret vik
      Mörkån förgreningar
      Mörkån sund
      Mörtgropen f.d. vinterfiske
      *Mästerssvenn holme
      Mörtholmen holme
      Mörthålen vikar
      Mörtviken vik
      Nabben udde
      Nabben udde
      Nabben udde
      Nabbhagen äng
      Nedergårdsbackarna backar
      Nedergårdsgärdet äng
      Neptun f.d. fiske
      Neptunshällen klippa
      Newyork, Inre fiske
      Newyork, Sydost- fiske
      Newyork, Yttre fiske
      Nils botten kolbotten
      Nils´ rabbarna holmar
      Nilssonsrabbarna grund
      Nordfjärden del av älv
      Nordklyxen område
      Norge höjd (med bebyggelse)
      Norrbotten kolbotten
      Norrbäcken vik
      Norreveln grund
      Norrfjärden del av Bottenhavskusten
      Norrfladet öppen vattensträcka
      Norrgårdsbotten kolbotten
      Norrgårdsforsen vatten
      Norrgårdsvreten äng
      Norrgärdena ängar
      Norrgärdet äng
      Norrgärdet ängsmark
      Norrhagen f.d. ängsmark
      Norrhagen skogsmark
      Norrhagsfisket holme
      Norrhagsfisket f.d. laxfiske
      Norrhålet vik
      Norrklyxen udde
      Norrklyxen grund
      Norrlandet äng
      Norrskogen skogsparti
      Norrstenen sten
      Norrvreten äng
      Norrvretsbotten kolbotten
      Norrängen äng
      Norrönningen äng
      Norrönningen ängsmark
      Norrönningsbotten kolbotten
      Norrönningsbotten, Västra kolbotten
      Norrönningsbotten, Östra kolbotten
      Notfjärden del av Dalälven
      Notfjärden vatten
      Notholmen holme
      Notholmen holme
      Notön stenar
      Notören holme
      Nubbhålet f.d. vinterfiske
      Nybogatan väg
      Nybotten kolbotten
      Nybotten kolbotten
      Nybotten kolbotten
      Nybron ägor
      Nybroviken vik
      Nybroviken vik
      Nybyggebotten kolbotten
      Nybäcken bäck
      Nyfiske f.d. laxfiske
      Nygatan gata
      Nygrund grund
      Nygrundet grund
      Nygårdsforsen fors
      Nygårdsgärdet ängsmark
      Nygårdsmon skogsmark
      Nygårdsrabbarna stenar
      Nygårdsströmmen ström
      Nyhagen äng
      Nyköping f.d. laxfiske
      Nymossarna ängsmark
      Nymyra ängsmark
      Nymyra äng
      Nymyrabotten kolbotten
      Nymyrabotten kolbotten
      Nyröjdet äng
      Nyrönningen äng
      Nyvarpet f.d. vinterfiske
      Nyvarpet f.d. nejonögonsfiske
      Nyvret äng
      Nyvret ängsmark
      Nyvreten åker
      Nyvreten äng
      Nyvretsbotten kolbotten
      Nytä väg
      Näbbsten grund (och sund)
      Näckön holme
      Näckön holme
      Nälingsströmmen strömdrag
      Näpste, Lill- holme
      Näpste holme
      Näringen äng
      Näskrok ström och vik
      Nästerudde udde (äng)
      Nätstenen sten
      Nävergubben kolbotten
      Nödhäll fiskeplats
      Ol-Anders kistan f.d. fiske
      Ollesbotten kolbotten
      Olov-Olsbotten kolbotten
      Ol-Persmyren sumpig äng
      Olsbäcken bäck
      Olsbäcken bäck
      Olsbäcken sjöbodplats
      Olsbäckshamnen mynning
      Olsbäcksrabben holme
      Olsbäcksrabben holme
      Olsbäcksäng äng
      Olsbäcks ängsbotten kolbotten
      Olycksbotten kolbotten
      Olycksfallet skogstrakt
      Orgelnistholmen holme
      Organistholmen holme, nu under vatten
      Ormbotten kolbotten
      Ormickelsbottnarna kolbottnar
      Ormickels slätterna skogstrakt
      Ormkärret sumpmark
      Ormkärrsbottnarna kolbottnar
      Ormmyrsbotten kolbotten
      Otternäs brädgård brädgård
      Oxdjupet f.d. vinterfiske
      Oxdjupssanden f.d. vinterfiske
      Oxgatan väg
      Oxhagen ängsmark
      Oxhagen hage
      Oxhagsslätten ängsmark
      Oxhamnen vik
      Oxkistan udde
      Packarlaven f.d. lastageplats
      Pannkakan f.d. vinterfiske
      Pannkakorna holmar
      Pannkakorna holmar
      Parken skogsparti
      Patronessans lada lada
      Pelles-bron bro
      Pell-Persbotten kolbotten
      Pell-Pers bottnarna kolbottnar
      Per-Andersbotten kolbotten
      Per-Anderskärret äng
      Per-Ersholmen holme
      Per-Jöns´ bänken fiske
      Per-Karlsbottnarna kolbottnar
      Per-Karlshällen bergknalle
      Per-Lars´ bussbotten kolbotten
      Per-Larsen holme
      Per-Lars´ gärde äng
      Per-Lars´ Hjortronmossbotten kolbotten
      Per-Lars´ lillbotten kolbotten
      Per-Nilsbotten kolbotten
      Per-Nils´ myran äng
      Per-Olsbottnarna kolbottnar
      Perssons nybotten kolbotten
      Petterbergansviken vik
      Petterssons botten kolbotten
      Pettersons bottnarna kolbottnar
      Petterssons fallen skogsparti
      Petterssons nybotten kolbotten
      Pigsundsfladet (relativt) öppet vatten
      Pilrot äga
      Piparängen äng
      Piparängsbäckarna tillflöden
      Piparängsbäcken bäck
      Pissarbackamossen sumpmark
      Pissarbacken backe
      Pissarbacken backe
      Pissabacksbottnarna kolbottnar
      Platån del av sågverksområde
      Ploghagen äga
      Politiska knuten vägkorsning
      Porsörn holme
      Positionsvallen vall
      Pråmkarlsrönningen äng
      Prästbotten kolbotten
      Prästbricken holme
      Prästgatan väg
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Prästnäs äng
      Präströnningen äng
      Pusan holme
      Pusfladet vatten
      Puttan äng
      Puttverken vik(?)
      Pällen bergknalle
      Pärersholmen holme
      Pärersströmmen ström
      Pärlan, se Tjuvgrundet grund
      Pärlan Saknas
      Rabben på sundet sten i havet
      Rackarnäbben strand
      Rakholmen landparti
      Rakklösen ängsmark
      Raklösrabben holme
      Rallbanan nedlagd järnbana
      Ramströmssundet sund
      Raskarsbo holme
      Raskarsbo skogs- och ängsmark
      Raskarbobotten kolbotten
      Raskarsbobotten kobotten
      Raskar(s)bomyren ängsmark
      Raskarsboströmmen vattendrag
      Raskarsboströmmen strömdrag
      Raveln(?) holme
      Ravelsön holme
      Reveln grund
      Reveln(?) skogsmark
      Reveltappen udde
      Reveltappen Saknas
      Revhällen sten
      Revhällen sten
      Revsten sten
      Rimpan ängsmark
      Ringgärdet äng
      Ringgärdsvreten ängsmark
      Ringgärdsvretsbacken backe
      Ringhällen holme
      Ringhällen sten
      Risängen äng
      Rivbotten kolbotten
      Roteholmen, se Rotskär ö
      Rotfallsbottnarna kolbottnar
      Rotodlingen odling
      Rotskär holme
      Rotskär ö
      Rotskär, Lilla holme
      Rotskär, Lilla del av Rotskär
      Rotskärsholmen f.d. holme
      Rovan, Lilla holme
      Rovan, Stora holme
      Rovholmen, se Rovorna holme
      Rovorna holme
      Ruddebacken höjd
      Ruddun ängsmark
      Ruddun udde
      Rudsjön utdikad sjö
      Rullsanden sandstrand
      Rullsandsbäcken bäck
      Rullsandsfladet vik
      Rullstensbotten kolbotten
      Rultbo vik
      Rultbobotten kolbotten
      Rultbosanden f.d. vinterfiske
      Rummelsbotten kolbotten
      Rummelsmossen ängs- och myrmark
      Rundhällsbotten kolbotten
      Rutens udden udde
      Rutrönningen äga
      Rysskullarna gravkullar
      Rysslands brädgård brädgård
      Ryttaren grund
      Ryttaren Saknas
      Rågångsbotten kolbotten
      Rågångsbotten kolbotten
      Rågångsgrinden grind
      Räkenhällarna höjdparti
      Räkenhällsbacken backe
      Räkenhällsbotten kolbotten
      Rämsön holme
      Rännan sund
      Rännholmen, Lilla holme
      Rännholmen, Stora holme
      Ränniln f.d. nejonögonsfiske
      Rävstenen sten
      Rödbron bro
      Rödderöfjärden del av Dalälven
      Rödderön holme eller udde
      Rödabotten kolbotten
      Rödgötan holme
      Rödhällen holme
      Rödhällsbådan grund
      Rödjningen utjord
      Rödjning, Gallerå äng
      Rödrabbarna holmar
      Rödstenen sten
      Röhällen holme
      Röhällen, se Rädhällen Saknas
      Röhällsbådan grund
      Röjdebricken äng
      Röjdebricken holme
      Röjdena ängar
      Röjdet kärr
      Röjdet äga
      Röjdet äng
      Rökhusgärdet äng
      Rönnarna holmar
      Rönngrund landparti
      Rönngrundsfjärden vik
      Röngrundsklubben, se Klubben holme
      Rönningen äga (äng)
      Rönningen äng
      Rönningen äng
      Rönningen äga
      Rönningsbotten kolbotten
      Rönningsbotten kolbotten
      Rönningsbotten kolbotten
      Rönningsbottnarna kolbottnar
      Rönnrabbarna, se Rönnarna holmar
      Rönnsundet, Lilla sund
      Rönnsundet, Stora sund
      Rörabbarna grund
      Rörgången väg
      Rörgångsbotten kolbotten
      Rörmosshålet sankmark
      Rörmyrabotten kolbotten
      Rörmyren äng
      Salsknopparna stenar
      Samuellarsudden udde
      Samuel Lars´ udden udde
      Samuels backen backe
      Sandbankarna del av strand
      Sandbankarna sandigt strandparti
      Sandbergsbotten kolbotten
      Sandbergs ängarna ängar
      Sanden vatten
      Sanden på Holstensörarna f.d. vinterfiske
      Sandgärdet äng
      Sandholmsudden laxfiske
      Sandholmsudden udde
      Sandholmsudden udde
      Sandmarks rönningen ängsmark
      Sandtaget udde
      Sandvretarna ängar
      Sandvreten äng
      Sandvreten äga
      Sandvretsbotten kolbotten
      Sandåsbotten kolbotten
      Sandåsen höjdsträckning
      Sandåsrönningen äng
      Sandängen äng
      Sandön holme
      Sandören holme
      Sandören del av Sandholms-udden
      Sandören, Lilla holme
      Sandören, Stora holme
      Sarius sund
      Sarvvassarna sankmark
      Scharlakanslandet vatten
      Settergrens botten kolbotten
      Sidländet äng
      Sidländet(?) älvstrand
      Sidländsbricken holme
      Sidländsbäcken tillflöde
      Sidländsholmarna holmar
      Sidländssundet gren av Dalälven
      Sidländssundet sund
      Siggebodabron bro
      Siggebodabäcken f.d. bäck
      Siggebodagubben sten
      Siggebodagubben, se Kogubben Saknas
      Siggebodasvedden åker
      Siggebodavreten åker
      Sikersraset holme
      Sikersraset(?) strömdrag (med stenar eller kobbar)
      Sikhuvudet holme
      Sikhuvudet holme
      Sjukantsgrundet grund
      Sjulsbo strandparti
      Själbergsladan holme
      Själgrund holme
      Själgrundsharen stenar eller holmar
      Själgrundssanden f.d. vinterfiske
      Själgrundsskvallret kobbar
      Sjöbodholmen udde och laxfiske
      Sjöbodholmen landparti
      Sjögärdet äng
      Sjöstrands botten kolbotten
      Sjöstrands holmen holme
      Sjövretarna ängar
      Sjövägen väg
      Sjövägen väg
      Sjöängen äng
      Skabbholmen holme
      Skarflyttjan holme
      Skarflyttjan holme
      Skarflyttsgrundet grund
      Skarlakansbricken holme
      Skarlakanslandet äng
      Skarpkärret kärr
      Skarpkärrsbotten kolbotten
      Skarptegen äng
      Skarpvretsmossarna uppodlingar
      Skarsundsbäcken bäck
      Skarvörn holme
      Skaten udde
      Skattebottnarna kolbottnar
      Skattforsen nejonögonsfiske
      Skedbergs ladan(?) holme
      Skeppningen strandparti
      Skeppsholm strand
      Skinnarboludden udde
      Skinnarboludden Saknas
      Skinnarviken vik
      Skitfjärden del av Västerhamnen
      Skithusbäcken tillflöde
      Skithusmaren sund eller vik
      Skjulsbo laxfiske
      Skogbotten kolbotten
      Skoglunds bottnarna kolbottnar
      Skogshulten skogsparti
      Skogsvallen skogsparti
      Skoltomten äga
      Skomakargrundet grund
      Skomakarhällen holme
      Skomakarhällen sten
      Skomakarrabben sten
      Skomakarvret äng
      Skomakarvreten ängsmark
      Skorvtallen holme
      Skorvtallen, Lilla holme
      Skorvtallen, Stora holme
      Skrakhällen holme
      Skrakhällen holme
      Skrakörarna grund
      Skrakörarna holme
      Skrakörsören holme
      Skrakörsören holme
      Skrammelhagen hagmark
      Skrammelåkerländet äng
      Skrammelön holme
      Skrammelön holme
      Skraveldamm bäck
      Skrinet, se Skåpet holme
      Skrinet holme
      Skryttbotten kolbotten
      Skrytterna strömdrag
      Skryttholmarna holmar
      Skrånkgropen vattensamling
      Skräddarholmen holme
      Skräddarholmen holme
      Skräddarhällen sten
      Skräddarrönningen äng
      Skräddarvidet holme
      Skräddarvret äng
      Skräpphol (?) del av Sörgärdena
      Skubbmossen ängsmark
      Skutskär udde
      Skutskär holme
      Skutskärs hamn hamn
      Skutskärsharn holme
      Skvalbotten, Västra kolbotten
      Skvalbotten, Östra kolbotten
      Skvalet skogsparti
      Skvalet strömdrag
      Skvallerbacka backe
      Skvalphällarna grund
      Skvalphällen holme
      Skvalstenen stenhäll
      Skvolphällen, se Skvalphällen Saknas
      Skyttbacka holme
      Skyttbotten kolbotten
      Skyttbäcken tillflöde
      Skyttgärdsbotten kolbotten
      Skyttröjde äng
      Skållfallet äga
      Skåpet holme
      Skåpet och Skrinet holmar
      Skåpån f.d. sund
      Skårholmen holme
      Skälgrund holme
      Skälgrundet, se Själgrund holme
      Skälgrundsrabben holme
      Skällholmen holme
      Skällholmen holme
      Skären f.d. äng
      Skärpan f.d. äng
      Skötgrund del av »Skälgrund»
      Skötgrundsbådan sten
      Skötgrunds gumman holme
      Skötgrunds udden udde
      Slaggörarna holmar
      Slaggörarna holmar
      Slaggörsgropen sund
      Slaggörssundet sund
      Slammerdalsbron Saknas
      Slammerdalsbäcken bäck
      Slangrevet grund
      Slangrevet Saknas
      Slussen fördämning
      Slybacka backe
      Slåttermyren ängsmark
      Slåtterskär fiske
      Slåttervreten äng
      Slänghålet strömfåra
      Slätarna trakt
      Slätfoten f.d. fiske
      Släthällarna udde
      Släthällen stenhäll och f.d. nejonögonsfiske
      Smackrönningsbotten kolbotten
      Smalbilan del av Bilan
      Smalbillan del av Billan
      Smedens gärde äng
      Smedjebotten kolbotten
      Smedjebotten, Västra kolbotten
      Smedjeholmen holme
      Smedsbogärdet äng
      Smedsbomossen ängsmark
      Smultronholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Smältargumman, se Janbrunsholmen holme
      Smältargumman holme
      Smälthammarholmen holme
      Smörasken holme
      Snarmobotten kolbotten
      Snarmon ängsmark
      Snedbotten kolbotten
      Snedvägen väg
      Snugga äng
      Snårsbotten, Södra kolbotten
      Snårsbotten, Norra kolbotten
      Snårsgärdet äng
      Snårskorset kolbotten
      Solmossen mosse
      Sora udde
      Sora strandparti
      Soraudden udde
      Spejarvarpet fiskeplats
      Spelhagen beteshage
      Spergelmossdiket dike eller bäck
      Spikbacka f.d. äng
      Spjutröret rågång
      Spjutsundet sund
      Spjutudden udde
      Spjällen ängsmark
      Springbacken backe
      Springhagarna äga
      Springhagsbotten kolbotten
      Spånbäcken bäck
      Spångbotten kolbotten
      Spångmuren del av Murarna
      Spånrönningen, Norra igenvuxen odling
      Spännarladan holme
      Spännarvaret holme(?)
      Stadaven äng
      Stakgårdsrabben udde
      Stakgårdsrabben holme
      Stakgårdsudden udde
      Stakgårdsudden udde
      Stakgårdsuddsbotten kolbotten
      Stallarna område
      Stallbotten, Västra kolbotten
      Stallbotten, Östra kolbotten
      Stallfisket f.d. laxfiske
      Stallfjärden, se Bäverfjärden vik
      Stallfjärden del av älv
      Stallmon äng
      Starkhagen äng
      Starklandet äng
      Starrtegarna äng
      Startegarna ängar
      Stationsbotten kolbotten
      Stavrumet skogsparti
      Stavrumsbotten kolbotten
      Stavrumsmyren sankmark
      Stenbotten kolbotten
      Stenbotten kolbotten
      Stenbron bro
      Stenbäckarna äng
      Stenbäcken bäck
      Stenfåren bäck
      Stenfårsdavarna myrmark
      Stengrundet grund
      Stenhammaren stenbacke
      Stenhammaren klipparti
      Stenhammaren hage
      Stenhammaren backe
      Stenhararna stenar
      Stenkyrkan höjd
      Stenlänningen f.d. vinterfiske
      Stenstugan f.d. nejonögonsfiske
      Stensångersjön insjö
      Stensångersjön sjö
      Stensängsstenarna stenar
      Stenvaran fiske
      Stenverken sank äng med bäck
      Stigbotten kolbotten
      Stigbotten kolbotten
      Stigbottensvägen väg
      Stigenbergs sjöboden holme
      Stigängen äng
      Stolpviken f.d. fiske
      Storbotten kolbotten
      Storbäcken bäck
      Stordiket dike
      Storfallet, se Nygårdsforsen fors
      Storfallet vattenfall
      Storfjärden del av Dalälven
      Storfjärden del av älv
      Storforsen fors
      Storforsen fors, älv
      Storgropen fiske
      Storgysingen holme
      Storgysingströmmen strömdrag
      Storharen f.d. nejonögonsfiske
      Storholmen holme
      Storhummelsgården äng
      Storhällen sten
      Storklubben holme
      Storlåga skogsparti
      Storlågabotten kolbotten
      Storlåran holme
      Storlåraren holme
      Stormaren insjö
      Stormaren sjö
      Stormossarna ängsmark
      Stormurberget udde
      Stormurbotten, Västra kolbotten
      Stormurbotten, Östra kolbotten
      Stormuren f.d. äng, numera skogsmark
      Stormyrarna ängar
      Stormyrberget äng och berg
      Stormyrbergsrabben holme
      Storrabben sten
      Storrönn, se Rönnarna holme
      Storrönnen holme
      Storrönningen äng
      Storrönningen äng
      Storskär ängsmark
      Storskärsbacken backe
      Storstallbotten kolbotten
      Storstensgrund grund
      Storstensgrundet grund
      Storsundet vik
      Stortallbotten kolbotten
      Stortallmyrarna sank skogsmark
      Stortjuven, se Tjuvarna holme
      Storupptagen ängsmark
      Storån älvarm
      Storälven älvarm
      Storängen äng
      Storön holme
      Storön ö
      Storörn holme
      Strands botten kolbotten
      Strands vreten äng
      Strandsvreten äng
      Strids ladan lada
      Strinten f.d. fiskeplats
      Strättan ström
      Strömbergskällan källa
      Strömholmarna, se Holmarna holmar
      Strömkärret äng
      Strömrönningen äng
      Stubbotten kolbotten
      Stubbmyravägen väg
      Stubbmyren äng
      Stubbmyren äga
      Stubbmyrsbotten kolbotten
      Stubbrönningen äng
      Stubbrönningen ängsmark
      Stubbrönningen hage
      Stugudal skogstrakt
      Styggmyren uppodling
      Stångerösmossen äng
      Stånggårdsmossbottnarna kolbotten
      Stånggårdsmossen äng
      Stäckediket vattendrag
      Stäckehagen f.d. beteshage
      Stäckeviken vik
      Stängseln f.d. kolbotten, numera odling
      Stängslarna ängsmark
      Stövelvarpet sommarfiske
      Sugaren fors
      Sugaren strömdrag
      Sugarholmen holme
      Sugarholmen holme
      Suggslätabotten kolbotten
      Sumpviken vik
      Sundbomsbotten kolbotten
      Sundstenen sten och f.d. fiske
      Sundströms odlingen försvunnen äng
      Sunnanbrämsbotten kolbotten
      Sunnansten, se Brutsten grund
      Sunnessons holmen holme
      Surapeln f.d. fiske
      Surpussen f.d. insjö
      Surpussen vattensamling
      Svanholmen holme
      Svanholmen holme
      Svartbotten kolbotten
      Svartbäcken bäck
      Svarthamn hamn
      Svarthamnsbotten kolbotten
      Svarthamnspussen vik
      Svarthålet f.d. vinterfiske
      Svartmyren äng
      Svartsjöbotten kolbotten
      Svartsjön, Nedre äng
      Svartsjön, Övre äng
      Svartsjövreten ängsmark
      Svartsten grund
      Svartstenen sten
      Svartvikarna vikar på fastland
      Svartviksgropen f.d. vinterfiske
      Svartvikssanden f.d. vinterfiske
      Svartviksudden holme
      Svartviksudden f.d. vinterfiske
      Svartåbotten kolbotten
      Svartån sund
      Svarvarvretarna ängar
      Svedbotten kolbotten
      Svedden äng
      Svedden äng
      Svedhagen ängs- eller hagmark
      Svenskåpet holme
      Svenskåpet sten och grund
      Svenskåpet sten och grund
      Svenskåpssundet, se Svenskåpet Saknas
      Sverkel undervattensgrund, -skär
      Sverkersgrund Saknas
      Svinborsten äng
      Svinhagen äng
      Svinhushagen hage
      Svinvallen äga
      Svinön holme
      Svinön holme
      Svänghålet sund
      Svärkil(?) holme
      Sydklyxen del av Bilan
      Sylthagarna hagar
      Syltorna lertag
      Syltorna strand
      Sågarbofjärden vik
      Sågarbofjärden del av Bilflad
      Sågarbohamnen vik
      Sågarbomossarna ängar och myrmark
      Sågarmossen högmosse
      Sågbacka strömdrag
      Sågbacken holme
      Sågbergs rönningen ängsmark
      Sågbotten kolbotten
      Sågdammen del av Lillån
      Sågholmarna holmar
      Sågholmen holme
      Sågholmen holme
      Såghålet strömdrag
      Säva holme
      Säva holme
      Sävabäcken sund
      Sävahällen sten
      Sävahöljan(?) del av Säva
      Söderbrängrund, se Sörbränngrund Saknas
      Söderhälleholmen, se Karl-Eriksholmen holme
      Söderhälls holmen holme
      Söderlundsholmen holme
      Söderlundsströmmen strömdrag
      Sörbogärdet äng
      Sörbotten kolbotten
      Sörbrunnen f.d. brunn
      Sörbrändgrund holme
      Sörbränngrund holme
      Sörbygärdet äng
      Sörbäcken bäck
      Sörfjärden fjärd
      Sörgärdena ängar
      Sörgärdesbotten kolbotten
      Sörhällen stenhäll
      Sörhälls gammalbotten kolbotten
      Sörhälls nybotten kolbotten
      Sörklyxen udde
      Sörmossarna sumpmark och ängar
      Sörmyrbäcken bäck
      Sörmyren myr- och ängsmark
      Sörmyren äng
      Sörmyrsbotten kolbotten
      Sörreveln grund
      Sörskogen skogsparti
      Sörstenen grund
      Sörstenen sten
      Sörängen ängsmark och gårdar
      Tallharn holme
      Tallharen holme
      Tallmossen äng
      Tallskaten strömmingsfiske
      Tallstensbotten kolbotten
      Taverslätten(?) skogsparti
      Tegelvreten äng
      Telegrafberget höjd
      Tensmyra Båtstan sjöbodplats
      Tensmyraån gren av Dalälven
      Tensmyraån del av älv
      Tillmansholmen holme
      Tilloppsholmen holme
      Timmermobotten kolbotten
      Timmerrabben holme
      Timmerrabben holme
      Tisbobäcken bäck
      Tisbodaholmen holme
      Tisbo långrabben holme
      Tisboängarna ängar
      Tistelhararna grund
      Tistelhararna udde
      Tistelharsbotten kolbotten
      Tistelharshällen sten
      Tistelharsudden udde
      Tjuvarna holmar
      Tjuvbotten kolbotten
      Tjuven holme
      Tjuvgrundet grund
      Tjuvgrundet fiske
      Tjuvsundet sund
      Tjuvudden holme
      Tjuvudden udde
      Tjuvvarpet f.d. fiskeplats
      Tjäderbotten kolbotten
      Tjädermossen område på skjutfält
      Tjärdalen f.d. tillverkningsställe
      Tjärdalsholmen holme
      Tjärdalsholmen holme
      Tolftaholmarna holmar
      Tolftaholmarna holmar
      Tolvmansbotten kolbotten
      Tolvmansgrundet grund
      Tordnabb höjdparti
      Torkhålet äng
      Torpbotten kolbotten
      Torpbotten kolbotten
      Torpbotten, Gamla kolbotten
      Torpvägen väg
      Torvstigsbotten kolbotten
      Trallbottnarna kolbottnar
      Trallgärdet äng
      Trapphagarna beteshagar
      Trebergsbacke backe
      Trebäckarna äng
      Trebäcksholmen holme
      Tretallarsslätten skogbevuxet område
      Trindholmen holme
      Trinnholmen holme
      Trintan äga
      Trollhättan del av Dalälven
      Trollhättan vatten med stenar
      Trondhjemsbacken backe
      Trubben holme
      Trubben holme
      Trybäcksholmarna holmar
      Trädgården holme
      Trädgårdsholmen holme
      Trädgårdsholmen holme
      Trädgårdsmästarbricken brick
      Trädgårdsmästarebricken holme
      Träharn holme
      Träharen f.d. fiske
      Trälösan holme
      Trälösen holme
      Trälösen holme
      Träshuvudet(?) f.d. fiske
      Trästhällen sten
      Trödjehällen grund
      Trösken sjö
      Trösken sjö
      Tröskverksholmen holme
      Tullarna äng
      Tullbacken höjd
      Tunnan f.d. fiske
      Tunnlanden ängsmark
      Tunnlandsbotten kolbotten
      Tupphällen sten
      Tuppstenen sten
      Tuvamossen holme, nu under vatten
      Tuvamossen äng
      Tuvamosslandet holme
      Tuven del av Spjutudden
      Tvillingarna stenar
      Tvillingbotten kolbotten
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvärrabben holme
      Tvättholmen holme
      Tyllerop holme
      Tångsåbäckarna vikar
      Tångsåmurarna ängar
      Tångsån tillflöde
      Tångsån å
      Tärnen vattenslåtter
      Tärnstenarna stenar
      Tärnsören holme
      Törstörn holme
      Ugglebotten kolbotten
      Ulander grund (sten)
      Ulander sten
      Uppmans botten kolbotten
      Urs backen backe
      Urs rönningen f.d. odling
      Utlagsrabbarna holmar
      Utlagsrabben holme
      Utterberget höjd
      Utterberget holmar
      Utterberget holme
      Utterberget, Lilla del av Utterberget
      Utterberget, Stora del av Utterberget
      Utterbergsgropen f.d. vinterfiske
      Utterbergssanden f.d. vinterfiske
      Uttern undervattenssten
      Uvasrabben holme
      Uvbotten kolbotten
      Vackerbrick holme
      Vackerholms backen backe
      Vackersand del av Brämsand
      Vadpussarna vattensamlingar
      Vagholmen, se Vågholmen holme
      Val trakt
      Valsten sten under vatten
      Vargbrandsbotten kolbotten
      Vargen kolbotten
      Varggropen höjd
      Varggården f.d. varggård
      Varggården f.d. varggrop
      Varggårdsvägen väg
      Varpet f.d. fiske
      Varvet del av sågverksområde
      Vasselugnarna landparti
      Vasselugnsholmen holme
      Vasselugnsströmmen strömdrag
      Vattgården, Norra fiske
      Vattgårdsbotten kolbotten
      Vattgårdsvarpet f.d. vinterfiske
      Vedholmsgropen f.d. vinterfiske
      Vendelinsbacken backe
      Velingsstenen sten
      Verkstadholmen holme
      Wessléns mossarna ängsmark
      Vestergrens högbotten kolbotten
      Vestergrens myren ängsmark
      Vestergrens nybotten kolbotten
      Videbäcken tillflöde
      Videne äng
      Vihällarna berghällar
      Vihällsbotten kolbotten
      Vikbotten kolbotten
      Vilhelms botten kolbotten
      Vilhelms rönningen äng
      Viltongrundet grund
      Vintervägshålet vik
      Viskön holme
      Viskön holme
      Vrakhusholmen holme
      Vrakhusholmen bortschaktad holme
      Vågholmen holme
      Vågholmen, Inre holme
      Vågholmen, Yttre holme
      Vågholms-gropen f.d. vinterfiske
      Vågholmsrabbarna grund
      Väderholmen holme
      Väderholmen holme
      Väktaren grund
      Väktaren Saknas
      Vällugnsbotten kolbotten
      Vändinsgraven sund
      Vänsterån gren av Dalälven
      Vänsterån sund
      Värnet höjdpunkt
      Västanbrännbotten kolbotten
      Västanbrämen skogstrakt
      Västanåmon skogstrakt
      Västerbacke backe
      Västerbobron bro
      Västerbobäcken bäck
      Västerbogärdet ängsmark
      Västerbotten kolbotten
      Västerbotten kolbotten
      Västerbotten kolbotten
      Västerbottensmyren ängsmark
      Västerbäck höjd (stenhäll)
      Västerbäcksbotten kolbotten
      Västergrensrabben holme, nu under vatten
      Västerhagarna beteshagar
      Västerhamnen del av fiskehamn
      Västerlänningen f.d. vinterfiske
      Västermararna udde
      Västermuren ängsmark
      Västermyren äga
      Västeråker åker
      Västerån gren av Dalälven
      Västerörn holme
      Västerören del av Långsandsörarna
      Västerörsberget udde
      Västklyxen, se Klyxen Saknas
      Västlands rågången uthuggning
      Västringen holme
      Ytterbodagrynnan grund
      Yxvarpet fiske
      Zeelandsberget höjd
      Åbackarna älvstrand
      Åkerbäcken Saknas
      Åkern äga
      Ålserholmen holme
      Ålvara, se Årvara Saknas
      Åminne lht och sjöbodplats
      Ån, se Dalälven Saknas
      Årmansviken vik
      Årvara f.d. fiskeplats
      Årvaragrenen vik
      Åsbotten kolbotten
      Åsmyren skogsparti
      Älderholmen, se Ålserholmen holme
      Älgbotten kolbotten
      Älgbotten kolbotten
      Älgbotten kolbotten
      Älgholmarna holmar
      Älgholmarna holmar
      Älven, Västra, se Västerån gren av Dalälven
      Älven, Östra, se Västerån gren av Dalälven
      Älvkarlebyfallen Saknas
      Älvkarlebyfallet fall
      Älvkarleby sockens f.d. Västra Allmänning Saknas
      Älvkarleö Saknas
      Älvängarna ängar
      Älgudden udde
      Älgudden udde
      Älguddsbotten kolbotten
      Älgängen äng
      Älgängen f.d. ängsmark, numera holmar
      Älven, se Dalälven Saknas
      Ändstensrabben sten
      Ängarna ängar
      Ängsbotten kolbotten
      Ängsön holme
      Ängsön holme
      Ängsöskvalpet strömdrag
      Ängsösundet gren av Dalälven
      Ängsösundet sund
      Änklingen sten
      Änstaön holme
      Ärtmanshyttan skog
      Öbergsbotten kolbotten
      Öbergsbotten kolbotten
      Öbrinksbotten kolbotten
      Ömans botten kolbotten
      Ön holme
      Ören fiske
      Örsbotten kolbotten
      Östanåsholmarna, se Tolftaholmarna holmar
      Östanå skog Saknas
      Österboholmen udde
      Österbotten grund
      Österbotten undervattensgrund
      Österbotten kolbotten
      Österfiske f.d. fiske
      Österfiskeholmen, se Vrakhusholmen holme
      Östermarken skog
      Östermobotten kolbotten
      Östersnåret äga
      Östersnårsbotten kolbotten
      Östersnårsskogen skogstrakt
      Österstenarna stenar
      Österstenarna stenar
      Östertä väg
      Österudde udde (äng)
      Österuddebotten kolbotten
      Östervägen väg
      Östervägen (vinter)väg
      Österån, se Västerån gren av Dalälven
      Österäng äng
      Österängen äng
      Österörarna stenar
      Österören del av Långsandsörarna
      Östlunds backen backe
      Östlunds holmarna holmar
      Östlunds myrbotten kolbotten
      Östlunds myren uppodling
      Östlunds myrfallet sankmark
      Östskärsblad udde
      Överbodabron bro
      Överfarten landsvägsövergång

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.