ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala stad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 4
Namntabell 2
Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1788 st Naturnamn: 218 st Bebyggelsenamn: 270 st Naturnamn: 48 st
Uppsala stad Lycksalighetens ö konstgjord ö /Se Engelska parken park Lutbommen Saknas
Uppsala stad Lycksalighetens ö del av Uppsala Stadsträdgård /Se Enhagen nu bebyggelse Lutbomsvägen äldre namn på Börjegatan
Uppsala stad Lången f.d vattenfyllt stenbrott /Se Enhagen nu bebyggelse Lutgränd gränd
Uppsala stad o. stift Långgatan, se Ö. Ågatan gata Enhagen nu bebyggelse Lutgärdena förr gärden
Uppsala stad o. stift Långgatan Gamla, se Ö. Ågatan Saknas Enhagen nu bebyggelse Lutpumpen pump
Uppsala stad o. stift långgatan närmast rådstugan förr gata /Se Enköpingsgatan gata Lycksalighetens ö holme
Uppsala stad Långgatan, Stora gata /Se Erik Bertilsson Smeds [gård] förr gård Låstboms opera omina = Odenslund Saknas
Uppsala stad Låstboms opera omnia förr namn /Se Erik Pederssons gård vid Dammen förr gård Malins brygga bro
Uppsala stad Löten terräng Eriksdal stadsdel Munkgatan gata
Uppsala stad o. stift Löten terräng Eriksdal stadsdel Mörka gränden gata
Uppsala stad Uppsala Löten Saknas Eriksdal stadsdel Norby skog skogspark
Uppsala stad »magnus hakansons gatu» förr gata Eriksdal stadsdel Norbyvägen väg
Uppsala stad *Magnus Hakansons gatu Saknas Eriksgatan gata Nybron bro
Uppsala stad Malins bro (brygga) bro /Se Eriksgatan gata Nyby bröte odlad jord
Uppsala stad o. stift Mickel Hanssons gränd förr gränd /Se Erikslund egnahemsområde Nybygärdena gärden
Uppsala stad Mickel Hanssons gränd förr gränd Erikslund egnahemsområde Nyby äng odlad jord
Uppsala stad *Michel överskärares tomt tomt Erikslund egnahemsområde Odenbron bro
Uppsala stad Monte sancte trinitatis, se Helga Trefaldighetsb. domkyrkoplatå Erikslund förr bebyggelse Odinsbrunnen, se Biskopspumpen Saknas
Uppsala stad Munckebron, se Islandsbron bro Eskilsgatan Saknas Odenslund park
Uppsala stad Munkbron bro /Se Esplanaden, se Hamnesplanaden Saknas Oxtorget äldre namn på S:t Erikstorg
Uppsala stad Munkbron = nuv. Islandsbron Saknas /Se exercicplats Saknas Piltälandet jordområden invid Kungsängstull
Uppsala stad Munkbron förr bro /Se Fabriken kvarter Polacksbacken Saknas
Uppsala stad och stift Munkbron bro /Se Fabriksgatan gata Polacksbacken exercisområde
Uppsala stad och stift Munkbron, se Islandsbron bro Fabriksgata gata Polacksbacken exercisplats
Uppsala stad Munkgatan gata /Se Fabriksgatan gata Polacksbacken exercisplats
Uppsala stad Munkgatan gata /Se Fabriksgatan gata Polacksbacken exercisplats
Uppsala stad *Mäster Erik Svarts gränd Saknas Fjärdinggatan, Stora, se Järnbrogatan Saknas Rackarbergen bergsknallar
Uppsala stad Niels Gerdari tompt tomt Fjärdingsbommen förr tullbom Riddartorget torg
Uppsala stad Nils Svarta gata förr gata /Se Fjärdingsbommen förr tullbom Ruddams vretarna odlad jord
Uppsala stad Nils Svarts gata, se Nils Svarts gränd förr gata Fjärdingstullen förr tullport Rundelsgränd gata
Uppsala stad (Niels Svarts gränd) Nils Svarts gränd förr gata Fjärdingstullen förr tullport Röbo jord
Uppsala stad o. stift Nils Svarts gränd förr gata Flodbergs källare förr krog Sala brötet odlad jord
Uppsala stad o. stift Nils Svarts gränd förr gränd /Se Floragatan gata Sala gärdena odlad jord
Uppsala stad Nils Svarts gränd, se även Suartans grendh förr gata Fotogenkällaren förr upplagsplats Salpeter gärdet gärde
Uppsala stad o. stift Norbyvreten förr åkermark /Se Fotogenkällaren förr upplagsplats Sankt Eriks gränd gränd
Uppsala stad »Nordencreutz mage» förr grusgrop /Se Fridhem lht(?) Sankt Eriks källa källa
Upsala st. »Nordencreutz mage» förr grusgrop /Se Fridhem lht(?) Sankt Eriks pumpen pump
Uppsala stad »norragierdene» Saknas Frodegatan gata Sankt Eriks torg torg
Uppsala stad *Norra gärdet Saknas Frodeplan plantering Sankt Johannesgatan gata
Uppsala stad Nya Brogatan, se Järnbrogatan gata Frötunagatan gata Sankt Larsgatan gata
Uppsala stad Nya Kyrkogården, se Fattigkyrkogården Saknas /Se Furugatan gata Sankt Persgatan gata
Uppsala stad *Nya ängen f. äng Fyris badinrättning, se Fyrisbadet Saknas Sjöbommen tullbom
Uppsala stad Nybron bro Fyrisbadet förr varmbadhus Skeppsbron bro
Uppsala stad Nybron bro /Se Fyrisbadet förr varmbadhus Skolbron bro
Uppsala stad Nybron bro /Se Fyrisbadet, se Kallbadhuset Saknas Skolgatan gata
Uppsala stad Nybygärdet förr namn på gärde Fyrisgatan gata Skolgatan, Nedra gata
Uppsala stad Nytorget, se Stora torget Saknas /Se Fyristorg torg Skolgatan, Övra gata
Uppsala stad Odens brunn förr brunn /Se Fyristorg torg Slottsbacken planterad sluttning
Uppsala stad Odens brunn förr namn på brunn /Se Fyristorg torg  
Uppsala stad Odinslund plantering /Se Fyristorg torg  
Uppsala stad Odinslund Saknas /Se Fålhagen område  
Uppsala stad Odinslund öppen plats /Se Fålhagen område  
Uppsala stad Oxtorget försv.torg /Se Fålhagen område  
Uppsala stad o. stift Pilhagen förr terräng /Se Fålhagen område  
Uppsala stad Piltä numera försvunnen gata /Se Fålhagsgatan gata  
Uppsala stad *Pil-Tä gränd /Se Fängelset straffängelse  
Uppsala stad Platsen område söder om domkyrkan /Se Fängelset straffängelse  
Uppsala stad Platsen förr område Fängelset straffängelse  
Uppsala stad Platsen förr öppen plats Gillet hotell och resturang  
Uppsala stad Platsen förr område Grangatan gata  
Uppsala stad, stift Platsen förr öppen plats Grilliska huset förr hus  
Uppsala stad Platsen förr område Gropen förr namn på kvart.  
Uppsala stad Platsen förr öppen plats Gropgränd gränd  
Uppsala stad Platsen förr öppen plats Gropgränd gränd  
Uppsala stad Platsen förr öppen plats Gropgränd gränd  
Uppsala stad Platsen förr torg(?) /Se Gropgränd gränd  
Uppsala stad Polacksbacken backe /Se Gråsgränden, se Gräsgränd Saknas  
Uppsala stad Polacksbacken excersisplats Gräsgränd förr gränd  
Uppsala stad, stift Polacksbacken exercisplats /Se Gräsgränd förr gränd  
Uppsala stad Polacksbacken backe Gräsgränd förr gränd  
Uppsala stad Polacksbacken exercisplats /Se Gräsgränd förr gränd  
Uppsala stad Polacksbacken höjd o. område /Se Gräsgränd förr gränd  
Uppsala stad Polacksbacken höjd /Se Gräsgränd förr gränd  
Uppsala stad Polacksbacken höjd /Se Gräsgränd förr gränd  
Uppsala stad Polacksbacken exercisplats /Se Gröna kullen kulle  
Uppsala stad Polacksbacken förr exercisplats /Se Gröna kullen kulle  
Uppsala stad Pons mole, se Kvarnbron bro Gröna kullen kulle  
Uppsala stad »Pontem mole», se Kvarnbron bro Gubbhuset hus  
Uppsala stad »prebenda fiællen» äng Gubbhuset hus  
Uppsala stad »proastawreet», se Prostavreten förr åker Gudrun, se Bävern kvarter  
Uppsala stad (»proastawreet»), Prostavreten Saknas Gula knuten förr krog  
Uppsala stad *Prostavreten åker Gula knuten förr krog  
Uppsala stad Prostavreten förr åker Gula knuten förr krog  
Uppsala stad Prostavreten, se även Domprostens vret förr åker Gula knuten förr krog  
Uppsala stad *Pålhagen försvunnen hage /Se Gula knuten förr krog  
Uppsala stad Påvel Snickares gränd gata /Se Gunnar kvarter  
Uppsala stad »qwærnabergh», se *Kvarnaberg för namn på höjd Gunstagatan gata  
Uppsala stad Rackarnäbben gatuskärning /Se Gunstaplan öppen plats  
Uppsala stad »Rackarnäbben» plats /Se Götavägen väg  
Uppsala stad o. stift *Ragnvald skomakares tomt tomt Götaplan öppen plats  
Uppsala stad Regeringsgatan, Stora, se Svartbäcksgatan gata Götgatan gata  
Uppsala stad Riddare tomten tomt Hagbard kvarter  
Uppsala stad Riddare tomten tomt Hagbardsgatan gata  
Uppsala stad Riddartorget torg /Se Hagundagatan gata  
Uppsala stad + Rudbeckens fåfänga = Geijersdalen Saknas /Se Hallstensgatan gata  
Uppsala stad Ruddammshagen förr hage Hammarbygatan gata  
Uppsala stad och stift Ruddams vretarna, jfr Ruddammshagen terräng Hamnesplanaden gata  
Uppsala stad »Ruddamsvretarna» vretar /Se Hamnesplanaden gata  
Uppsala stad Rundeln torn /Se Hamngatan, se Hamnesplanaden Saknas  
Uppsala stad Rundelsgatan planlagd gata /Se Hel(i)ga Trefaldighetskyrkan, se Bondkyrkan Saknas  
Uppsala stad Rundelsgränd gränd Herrgården (Rutiga), se Fängelset Saknas  
Uppsala stad Rundelsgränd gränd /Se Herrhagen jordområde  
Uppsala stad Rundelsgränd gränd /Se Herrhagen ?område  
Uppsala stad Rundelsgränd gata /Se Herrhagen ?område  
Uppsala stad o. stift Rundelsgränd gata /Se Herrhagen förr torp(?)  
Uppsala stad Rundelsgränd gata /Se Herrhagen förr torp  
Uppsala stad Röda vägen försv.väg /Se Herrhagstorpet förr torp(?)  
Uppsala stad *Sadhebæe bäck Hjalmarsgatan gata  
Uppsala stad o. stift *Sadhebæe bäck Hjorten kvarter  
Uppsala stad »sadhabekker» bäck Holmen kvarter  
Uppsala stad *Sadhabekker bäck Holmen förr kvarter(?)  
Uppsala stad *Sadhobæk bäck Holmen förr kvarter(?)  
Uppsala stad Sadhebæk förr bäck /Se Hugleksgatan gata  
Uppsala stad *Sadhebæc bäck /Se Humlegatan gata  
Uppsala stad Sadhebæc bäck /Se Hällkistgatan gata  
Uppsala stad Sadhobakkkr bäck /Se hälsobrunn, se Brunnssalongen Saknas  
Uppsala stad Sala backe höjd /Se Hängbron, se Järnbron Saknas  
Uppsala stad Sala brötet förr namn på terräng /Se Hästen kvarter  
Uppsala stad Sala gärdena förr namn på åkrar /Se Hörnet kvarter  
Uppsala stad Salaån å /Se Hörnet kvarter  
Uppsala stad Salaån å /Se Idrottsgatan projekterad gata  
Uppsala stad och stift Salaån gammalt namn på nuv. Fyrisån Idunagatan gata  
Uppsala stad och stift Sala å äldre namn på Fyrisån /Se Industrigatan gata  
Uppsala stad Sala åån, se Fyrisån å Ingegatan projekterad gata  
Uppsala stad Sandåsen ås /Se Ingvarsgatan gata  
Uppsala stad o. stift *Sankt Eriks fjäll åkermark? Isen förr kvarter  
Uppsala stad Sankt Eriksgatan gata /Se Isen kvarter  
Uppsala stad *Sankt Erikshagen Saknas Isen kvarter  
Uppsala stad *Sankt Erikshagen Saknas Johannesbacken backe  
Uppsala stad »Sankt Erikshagen Saknas Johannesbacken backe  
Uppsala stad *Sankt Eriks jord Saknas Johannesbacken backe  
Uppsala stad *Sankt Eriks källa Saknas Jungfrun, se Atle Saknas  
Uppsala stad Sankt Eriks källa källa /Se Järnbrogatan gata  
Uppsala stad Sankt Eriks källa förr källa Järnbrogatan gata  
Uppsala stad ?Sankt Eriks källa förr kallkälla Järnbrogatan gata  
Uppsala stad och stift Sankt Eriks källa källa /Se Järnbrogatan gata  
Uppsala stad Sankt Eriks källa källa /Se Järnbron bro  
Uppsala stad o. stift Sankt Johannisgatan gata /Se Järnbron bro  
Upsala st. Sankt Larsgatan gata /Se Järnbron bro  
Uppsala Saknas Sankt Olofsgatan Saknas /Se Järnkvarteret, se Holmen (förr kvarter)  
Uppsala stad /Se Sankt Olofsgatan el. Stora Fjärdingsgatan gata Kallbadhuset kallbadhus  
Uppsala stad o. stift Sankt Persgatan förr gata kallvattenkuranstalt, se badinrättning Saknas  
Uppsala Saknas Sankt Persgatan förr gata Kansliet, se Clasonska huset Saknas  
Uppsala Saknas Sankt Persgatan gata Kaplansgatan, se Bävernsgränd Saknas  
Uppsala stad Sankt Persgatan gata Kaplansgränd, se Bävernsgränd Saknas  
Uppsala stad Sankt Persgatan gata Karlsrogatan gata  
Uppsala stad Sankt Persgatan förr gata /Se Karolina-, se Carolina- Saknas  
Uppsala stad Sankt Persgatan gata Kasern, se AUS Saknas  
Uppsala stad Sankt Peders allmännings gata(n) gata Kemikum, (Gamla) förutvarande kemisk institution  
Uppsala stad Sankt Persgatan gata /Se Kemikum, Nya kemisk institution  
Uppsala stad Sankt Persgatan förr gata Kemikum, se även Chemicum Saknas  
Uppsala stad o. stift Sankt Persgatan gata /Se Kemiska Professorns hus, se Laboratorium Echemicum Saknas  
Uppsala stad o. stift Sankt Persgatan förr gata /Se Keventers källare förr utskänkningslokal  
Uppsala stad Sankt Persgatan, se Allmänningsgatan förr gata Klasonska huset, se Clasonska huset Saknas  
Uppsala Saknas Sexhundrametersvallen förr vattenfyllt stenbrott /Se Krukmakargatan gata  
Uppsala stad Siälegatan, se Dragarbrunnsgatan Saknas Krusenbergsgården förr gård  
Uppsala stad *Siähle Galhan gata /Se Kungsgatan, Norra gata  
Uppsala stad Själagatan gata /Se Kungsträdgården, Nya, se Botaniskan Saknas  
Uppsala stad Själegatan, se Dragarbrunnsgatan gata Kungsängsesplanaden, se Hamnesplanaden Saknas  
Upsala stad Skomakarberget numera begyggt berg /Se Kvarnbogatan gata  
Uppsala stad Skomakargatan gata ?»Kvarndammen», se Erik Pederssons gård vid Dammen Saknas  
Uppsala stad Skomakargatan förr gata Kvarnholmen holme  
Uppsala stad Skånska nationen flat sten /Se Kvarnsmedjan förr smedja  
Uppsala stad Slinkens färja förr färja /Se Kvarnsmedjan förr smedja  
Uppsala stad och stift Slottsbacken del av ås /Se Kvarnspången förr spång  
Uppsala stad Slottsgatan, N. gata /Se kyrka Saknas  
Uppsala domkyrka domkyrka Slottsgatan, N gata /Se Kyrkogården, se även »Domkyrkogården» Saknas  
Uppsala stad Slottsgatan,Ö gata /Se Kyrkskolan hus  
Uppsala stad Slottsgränd gata /Se Kyrkskolan hus  
Uppsala stad Slottsgärdet Saknas /Se Kålbo gärde förr gärde  
Uppsala stad Slottskällan vattenkälla /Se Kålbo gärde förr gärde  
Uppsala stad Slottskällan vattenkälla /Se Kålsängsgatan, Östra, se Marielundsgatan Saknas  
Uppsala stad Smedsgränd gata /Se Helga Trefaldighets folkskola, se Kyrkskolan Saknas  
Uppsala stad Smedsgränd gränd Laboratorium Chemicum instutition  
Uppsala stad Smedsgränd gata /Se Laboratorium Chemicum instutition  
Uppsala stad Smäcken bro el. spång Ladu kvarter  
Uppsala stad Smäcken bro el. spång Ladu kvarter  
Uppsala stad Smäcken bro el.spång Landskansliet, se Clasonska huset Saknas  
Uppsala stad Smäcken bro Lejonet kvarter  
Uppsala stad Smäcken bro /Se Lekatten förr namn på kvarter  
Uppsala stad *Smäcken förr lokaliteter /Se Leoparden kvarter  
Uppsala stad Smäcken förr spång /Se Liljegatan gata  
Uppsala stad Smäcken förr spång /Se Lindbergska bultkrogen förr krog  
Uppsala stad Smäcken bro /Se Lindbergsa bultkrogen förr krog  
Uppsala stad Smäcken förr vattningsställe /Se Lindbergska bultkorgen förr krog  
Uppsala stad Smäcken förr vattenställe /Se Lindbergska bultkrogen förr krog  
Uppsala stad Smäcken strandparti /Se Linnégatan gata  
Uppsala stad Sponge höge hage Saknas /Se Linnégatan gata  
Uppsala stad Spången bro /Se Linnégatan gata  
Uppsala stad Stadsdikesgatan gata Linnéträdgården trädgård  
Uppsala stad Stadsdiks Gatan (= Kungsgatan) gata /Se Linnéträdgården trädgård  
Uppsala stad Stadsikesgatan gata /Se Linnéträdgården trädgård  
Uppsala stad *Stadsgraven Saknas Linnéträdgården trädgård  
Uppsala stad Stadsgärdet förr namn på gärde Ljunggatan gata  
Uppsala stad Stadsskogen skog Lusasken rivet kallbadhus  
Uppsala stad Stadsskogen skogsområde /Se Lusasken rivet kallbadhus  
Uppsala stad Stagneliusgatan gata /Se Lusasken rivet kallbadhus  
Uppsala stad Stagneliusgatan gata /Se Lusasken rivet kallbadhus  
Uppsala stad Stagneliusgatan gata /Se Lustträdgården, Kungliga, se Botaniska Saknas  
Uppsala stad Stenhusholmen, förr namn på Studentholmen holme Läbygatan gata  
Uppsala stad Stamgatan gata /Se Länsfängelse, se Fängelset Saknas  
Uppsala stad Stenhusholmen holme Magasinet, se Bränneriet Saknas  
Uppsala stad Stenhusholmen förr namn på holme /Se Marielundsgatan gata  
Uppsala stad Stora Torget torg /Se Marielundsgatan gata  
Uppsala stad Stora torget torg /Se Mjölnargatan gata  
Uppsala stad Stora torget torg /Se Murgrönsgatan projekterad gata  
Uppsala stad Strandgatan, se V. Ågatan gata Mältargatan gata  
Uppsala stad Strandgatan, se Ågatan, Västra o. Östra Saknas /Se Norrtäljegatan gata  
Uppsala stad Strindbergsgatan gata /Se Nya Broo Gatan, se Järnbrogatan Saknas  
Uppsala stad Strindbergsgatan gata /Se Observatoriegatan, Norra tänkt gata  
Uppsala stad Strindbergsgatan gata /Se Observatoriegatan, Västra), se Observatorievägen Saknas  
Uppsala stad Studentholmen holme Observatorievägen väg  
Uppsala stad Studentholmen holme /Se Observatorievägen väg  
Uppsala stad Studentholmen holme Observatorievägen väg  
Uppsala stad Studentholmen Saknas /Se Observatorium observatoriebyggnad  
Uppsala stad Studentholmen Saknas /Se Odens brunn, se Biskopspumpen Saknas  
Uppsala stad Studentholmen holme /Se Oxelgatan gata  
Uppsala stad Studentholmen holme /Se Oxen kvarter  
Uppsala stad   Pantern kvarter  
Uppsala stad   Peddan, se Dekanhuset Saknas  
Uppsala stad   Posthuset, (Gamla), se Clasonska huset Saknas  
Uppsala stad   Prins Carls bro, se Järnbron Saknas  
Uppsala stad   Ringgatan, se även Fabriksgatan Saknas  
Uppsala stad   Röbo, se »Herrhagen» förr torp  
Uppsala stad   Sankt Olofs gata, se Järnbrogatan Saknas  
Uppsala stad   Seminariepumpen, se Biskopspumpen Saknas  
Uppsala stad   Seminariet, (Gamla), se Dekanhuset Saknas  
Uppsala stad   Själagatan, se Dragarbrunnsgatan Saknas  
Uppsala stad   Skolegatan, Nedre, se Börjegatan Saknas  
Uppsala stad   Smörtorget, se Fyristorg Saknas  
Uppsala stad   Stationen, se Centralstationen Saknas  
Uppsala stad   Straffängelset, se Fängelset Saknas  
Uppsala stad   Styrbiskop bastion  
Uppsala stad   Styrbiskop bastion  
Uppsala stad   Svartbäcksbränneriet, se Bränneriet Saknas  
Uppsala stad   teater, se Baroviaks lada Saknas  
Uppsala stad   Tegelbruksängen, se Domkyrkans tegelbrukstomt Saknas  
Uppsala stift stift   Theatrum Anatomicum, se Asis Saknas  
Uppsala stad   Toresgatan, se Akademigatan Saknas  
Uppsala stad   Toresvägen, se Akademigatan Saknas  
Uppsala stad   Tovegatan, (Stora), se Linnégatan gata  
Uppsala stad   Trefaldighetskyrkan, se Bondkyrkan Saknas  
Uppsala stad   tullport, se Fjärdingstullen Saknas  
Uppsala stad   Underofficersskolan, se AUS Saknas  
Uppsala stad   Uppsala herrgård, se Fängelset Saknas  
Uppsala stad o. stift   Vennlundska krogen, se Gula knuten Saknas  
Uppsala stad   Villa Dalen villa  
Uppsala ärkestift   Villa Eghem villa  
Uppsala stad   Vretgatan, Östra, se Frodegatan Saknas  
Uppsala stad   Ärkebiskopshuset, se Biskopsgården Saknas  
Uppsala stad   Öst-Götha nations hus, se Linnéträdgården Saknas  
Uppsala stad   Saknas Saknas  
Uppsala stad   Akademiens kvarn, se Vatt(en)kvarn(en) Saknas  
Uppsala stad   Alfvéns konstberidning förr glädjehus  
Uppsala stad   Alfvéns konstberidning förr glädjehus  
Uppsala stad   Alfvéns konstberidning förr glädjehus  
Uppsala stad   Alphyddan egnahemsvilla  
Uppsala stad   begravningsplats, se Hospitalskyrkogården Saknas  
Uppsala stad   Bäfwerz Gatan, se Tvärgatan Saknas  
Uppsala stad   Börjeplan plantering  
Uppsala ärkestift ärkestift   Dalen, Villa, se Villa Dalen Saknas  
Uppsala stad   De Geerska gården, se De Geerska huset Saknas  
Uppsala ärkestift   De Geerska huset hus  
Uppsala stad   Domarringen kvarter  
Uppsala stad   Domkyrko sysslomans boställe, se Sysslomansgården Saknas  
Uppsala stad   Domtrappshuset hus  
Uppsala stad   Edmundsplan öppen plats  
Uppsala stad   Eghem, Villa, se Villa Eghem Saknas  
Uppsala stad   Egilsgatan gata  
Uppsala stad   Ekblomska källaren, se Perukens krog Saknas  
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift      
Uppsala ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala st.      
Uppsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala domkyrka      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Upsala st.      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stift o. stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift      
Uppsala stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. län      
Upsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stift      
Upsala st.      
Uppsala ärkestift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
*Uppsala biskopsdöme stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift o. stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala biskopsdöme stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala st.      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stift o. stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Helgeandshuset Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad /Se      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsla stift stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad /Se      
Upsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Ubsala Saknas      
Ubsala Saknas      
Uppsala stift stift      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Upsala Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Upsala st.      
Upsala st.      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.