ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands län : Rönö härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 254 Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 3
Rönö hd /Se *Aspa löt gammalt tingsställe Röno härad Båven sjö
Rönö hd »Aspoløt» förr tingsplats Rönö härad härad Långhalsen sjö
Rönö hd Båven sjö   Långhalsen sjö
Rönö hd Båven sjö    
Rönö hd Båven insjö    
Rönö hd Båven sjö /Se    
Rönö hd Båven sjö /Se    
Rönö härad Båven sjö /Se    
Rönö hd Båven sjö /Se    
Rönö hd Fjällveden skog /Se    
Rönö hd Fjällveden skog /Se    
Rönö hd Köpman grund    
Rönö hd Lidsjön sjö /Se    
Rönö hd hd Likstammen sjö    
Rönö hd Likstammen sjö /Se    
Rönö hd Likstammen sjö /Se    
Rönö hd *Luren grund    
Rönö hd Långhalsen sjö /Se    
Rönö härad Målaren grund    
Rönö hd Nyköpings skärgård Saknas    
Rönö hd Nyköpingsån å    
Rönö hd Runnviken sjö    
Rönö hd Runnviken sjö    
Rönö hd Runnviken sjö /Se    
Rönö hd *Rågknösen grund    
Rönö hd *Rönviken, se Runnviken sjö    
Rönö hd Sillen sjö    
Rönö hd *Silleskog skog    
Rönö hd »Silleskog ?skog    
Rönö hd Saknas natn? /Se    
Rönö hd *Vagarn grund    
Rönö hd Valen grund    
Rönö hd Yttre Hållsfjärden Saknas    
Rönö hd Äggelösa holme /Se    
Rönö hd Ägglösa holme /Se    
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö härad      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö härad härad      
Rönö hd      
Rönö hd      
?Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö härad      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
?Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö hd /Se      
Rönö härads prosteri f. prosteri      
*Aspalöt tingställe      
Aspo løøth förr tingsställe      
*Aspolöt tingställe      
*Aspolöt förr tingsplats      
*Astpalöt tingställe      
*Aspolöt tingsplats /Se      
*Baare Saknas      
*Balk gd      
Berg Saknas      
Berga beb.      
Berga bebyggelse      
Berga beb.      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga gd el. by      
Berg[a] Saknas      
Berga Saknas      
*Blankevik Saknas      
Boghastaf. se Bogsta socken      
*Bona gd      
*Borgastum Saknas      
*Diæflahult gård      
Ekeby beb.      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby beb.      
Ekeby Saknas      
Ekeby gårdar      
*Etonge Saknas      
*Etrenge(?) Saknas      
*Fundby Saknas      
*Gromastom Saknas      
*Gængstom Saknas      
»Knoppebäck» okänd gård      
*Kråkelunda Saknas      
Landshammars rättaredöme f. rd      
Landshammars rättaredöme Saknas      
*Lund Saknas      
Lundby Saknas      
Lundbu Saknas      
Saknas gård      
*Odensjö Saknas      
Ralms rättareröme Saknas      
[Rodatorp] Saknas      
»Røntuna, se Runtuna Saknas      
*Röninge gammalt namn på Rönö hd?      
*Skrøtsta gård      
Snesta Saknas      
*Sværtbo Saknas      
Säby rätteredöme arv- och egna gods      
Sörby Saknas      
Sörby gdar      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
Saknas bebn? /Se      
Tuwem gård      
Uddeby se Utby gård      
Utby gård      
*Utstadha gård      
Ägglösa Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna gdar      
Ökna gård      

  ^  

Södermanlands läns härader m.m.