ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Vingåkers socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 417 Naturnamn : 332 Bebyggelsenamn : 485 Naturnamn : 157
Vingåker sn Anderslund strandområde Vingåker, Östra sn Backasjön sjö
Östra Vingåker sn Backasjön sjö Vingåker, Östra sn Barksäter signal triangelpunkt
Vingåker, Östra o Västra socknar Baggetorpsskär holme Vingåkers masar, se Vingåkers masar inbyggarbeteckning Besktäppan åker
Vingåker, Östra o. Västra socknar Bagghultsstugan odling Vingåkers vargar, se Vingåkers vargar inbyggarbeteckning Bjälken sjö
Vingåker, Östra o. Västra socknar Bastuberget berg Vingåkers vargar inbyggarbeteckning Bjälken sjö
Vingåker, Östra o. Västra socknar Bastuberget höjd Vingåkers vargar inbyggarbeteckning Björnmossen mosse
Vingåker, Västra o. Östra socknar Beckershovsnäs näs Östra Vingåkers vargar inbyggarbeteckning Brosjön sjö
Vingåker, Västra o. Östra socknar Beckershovsnäpet näs Långviken inbyggarbeteckning Bökholmen holme
Östra Vingåker sn? Bjursjön sankmark Värmbolingar inbyggarbeteckning Dalängen kärr
Vingåker, Östra o. Västra socknar Bjälken sjö Värmbulingar inbyggarbeteckning Dalängskärren kärr
Vingåker, Östra o. Västra socknar Bjälken sjö /Se Allenvinden lht Dragsnäsnäset näs
Vingåker, Östra o Västra socknar Bjälken sjö /Se Alsätter lht Duveholmssjön sjö
Vingåker, Östra o. Västra socknar Bjälken sjö /Se Anderslund bs Duveholmssjön sjö
Östra Vingåker sn Bjälken sjö /Se Annehill lht Dyvallen f.d. idrottsplats
Vingåker, Östra o. Västra socknar Björnmossen mosse Aspdalen torp Ekbacken betesmark
Vingåker, Östra o. Västra socknar Björnudden udde Aspudden lht Fiskarviken vik
Vingåker, Östra o. Västra socknar Björnviken vik Backa gård Fjälaren sjö
Vingåker sn Bockholmen holme Backa gd Fjällaren sjö
Vingåker, Östra o. Västra socknar Bokvarnsån å Baggehult Saknas Flogtorp, se Plogtorp åker
Vingåker, Östra o. Västra socknar Brickviken sjö Bagghultstugan t Fogölsbacken backe
Östra Vingåker sn Brokärret kärr Barksäter säteri Frukthagen hage
Vingåker, Östra o. Västra socknar Brosjön sjö Barksäters dammen, se Dammen Saknas Frukttäppan åker
Vingåker, Västra o. Östra socknar Brosjön sjö Barksättersdammen, se Dammen bebyggelse Fyrholmen holme
Östra Vingåker sn Bråtamossen mosse Barksäterskrogen, se Krogen Saknas Fäbodasjön sjö
Vingåker, Östra sn Båvens dal terräng Barksäters Näs, se Näset Saknas Gatängen åker
Vingåker, Östra o. Västra socknar Båvens dal dal Beckershov gd Generalpasset jaktpass
Vingåker, Östra sn /Se Bäckershorsnäset näs Beckershovsnäs, se Näset Saknas Getholmen holme
Vingåker, Västra o Östra socknar Bökholmen udde Berga lht Gorrviken, se Portaviken Saknas
Vingåker, Östra o. Västra socknar *Degregöl äga el. naturlokal, gränspunkt Bergholm bs Grismon mo
Vingåker, Västra o. Östra socknar *Degregöl äga el. naturlokal, gränsmärke Bergstugan lht Grismon mo
Vingåker, Västra o Östra socknar Diupsund, se Djupviken vik Betuve villa Grytgölen sjö
Vingåker Ö. o. V. Saknas Djuphällen grund? Billstorp Saknas Grävlingemon mosse
Vingåker, Västra o. Östra socknar Diupviken vik Biltstorp Saknas Gubbäcken bäck
Vingåker, Västra o. Östra socknar Djupviken gränsmärke /Se Biltstorp eller Packartorp bebyggelse Gubbängen åker
Vingåker, Västra o Östra socknar Djupviken gränsmärke /Se Bjursjön bebyggelse Gärdesön, se Åkerö Saknas
Vingåker, Västra o. Östra socknar Djupviken vik Bjursjön bebyggelse Gölen sjö
Vingåker, Västra o. Östra socknar Duveholmssjön sjö Björkbacken lht Gölshagen hage
Vingåker, Västra o Östra socknar Duveholmssjön sjö /Se Björkebo lht Hammarängsviken vik
Vingåker, Västra o. Östra socknar Ekarna skogsområde Björklunda lht Hulta holmar holmar
Vingåker, Västra o Östra socknar Eriksdal ägomark Björksund lht Hultlångö, se Långön Saknas
Vingåker, Västra o. Östra socknar Farfars holme holme Björkö lht Hundbacken backe
Vingåker, Västra o Östra socknar Farfars holme holme Björneberg bebyggelse Hålkärren kärr
Östra Vingåker sn Farmorsstenen sten Blåsnäs gård Hällströmmen bäck
Vingåker, Västra o. Östra socknar Fiskarviken vik Blåsnäs beb. Hästhomen, se Käringatorpsholmarna Saknas
Vingåker (numera Västra o. Östra) socknar Fiskgjusaholmen udde Boda bebyggelse Högskär ö
Vingåker, Västra o Östra socknar Fjälare holme holme /Se Bodaholm, se 1 Fostorp med Bodaholm Saknas Högskäret häll
Vingåker, Västra o. Östra socknar Fjälaremon terräng Boda kvarn, se Bokvarn Saknas Hönön holme
Vingåker, Västra o Östra socknar Fjälaremon mo Bokvarn bebyggelse Hönön ö
Vingåker, Västra och Östra socknar Fjälaren sjö Bokvarn bebyggelse Kalvudden udde
Vingåker, Västra o. Östra socknar Fjälaren sjö Bokvarn bebyggelse Kammarberget berg
Vingåker, Västra och Östra socknar Fjälaren sjö Bondvärmbol, se Värmbol Saknas Kammarbergsviken vik
Vingåker, Västra o. Östra socknar Fjälaren sjö Bondvärmbol gd Kapellabacken backe
Vingåker, Västra och Östra socknar Fjälaren sjö Bonneråd gd Kapellabacken landsvägsbacke
Vingåker (nu Vingåker, Västra o. Östra) socknar Fjälaren sjö Bonneråd gd Kohagen hage
Vingåker, Västra o Östra socknar Fjälaren sjö Borggölet torp Kolhagen hage
Vingåker, Östra sn Fjälaren sjö /Se Bostugan Saknas Korset holme i sankmark
Vingåker, Östra sn Fjälaren sjö /Se Botorp torp Kråktorpabergen berg
Vingåker socknar Fjälare sundet o. Tisnare kanal kanal Bremossen bebyggelse Kyrkhultet hage
Vingåker, Östra sn Fjälaresundet sund Bremossen gård Källbacken vägbacke
Vingåker, Västra o. Östra socknar Fjälaresundet sund Bremossen gd Källstukällan trefaldighetskälla
Vingåker, Östra sn Fläsklösa holme Bremåsen, se 1 Bremossen Saknas Källtegen åker
Vingåker, Västra o. Östra socknar ?Forsa kvarn kvarn Brestugan torp Käringatorpsholmarne holmar
Vingåker, Östra o. Västra socknar Forsanäpet terräng Bretorp, se 1 Bremossen Saknas Käringholm, se Käringatorpholmarna Saknas
Vingåker, Västra o. Östra socknar Forsa ström del av sjö Bronäs Saknas Käringholmen ö
Vingåker, Västra o. Östra socknar Forsaån å Brostugan bs Kärrgölsberget berg
Vingåker, Östra och Västra socknar Forsaån å /Se Bånneråd Saknas Lasssjön sjö
Vingåker, Östra socknar Fårhagen terräng Bånneråd gård Larsjön num. utdikad sjö
Vingåker, Östra och Västra socknar Fäbodasjön sjö Bäckershov säteri Lassjön igenvuxen sjö
Vingåker, V. el. Ö. sn Fäbodasjön sjö Beckershov gd Lillsjön sjö
Vingåker, Östra socknar Fäbodasjön sjö /Se Beckershov säteri Lillsjön sjö
Vingåker, Östra o Västra socknar Getholmen holme Bäckershov Saknas Lill-Stången förr sjö, nu sankmark
Vingåker, Östra o Västra socknar Glopphällaviken vik Bäckstugan t. Linodlingen betesmark
Vingåker, Östra o Västra socknar Grytgölen tjärn Bäcktorp torp Lustig holme holme
Vingåker, Östra sn Gråskär skär Börgölet torp Luvsjön sjö
Vingåker, Östra socknar Gråskär holme Börgölet, se Borggölet Saknas Luvsjön sjö
Vingåker, Östra o Västra socknar Grävlingemon skogsmark Dalbo lht Långön ö
Vingåker, Östra o Västra socknar Gubbhagen terräng Dalen lht Majas mosse förr mosse, nu åker
Vingåker, Östra sn Gubbhagen terräng Dalsborg lht Marita åker
Vingåker, Östra o Västra socknar »gurwikene», numera Portaviken vik Dalslund lht Mellantolen sjö
Vingåker, Östra o Västra socknar Gwrviken se Portaviken vik Dalstugan lht Mörka viken vik
Vingåker, Östra o Västra socknar »gwr wikene» (nuv. Portaviken) vik Dammen Saknas Mörkskiren sjö
Vingåker, Östra eller Västra socknar Gölen sjö Dammen bebyggelse Mörtsjön sjö
Vingåker, Östra sn Gölklubben höjd Dammen t Noret sund
Vingåker, Östra o Västra socknar Gölskogen skogsmark Dammstugan t Noret sund
Vingåker, Östra o Västra socknar Gölstorp betesmark Djupsund t. Nyängen äng
Vingåker, Östra o Västra socknar Götbolsmossen mosse Djupvik torp Nyängen åker
Vinåker, Östra o Västra socknar Hjortudden skogsmark Djupviken lht Näbben uthus
Vingåker, Västra och Östra socknar Hulta holmar holmar Dragsnäs gd Näsagölen skog
Vingåker, Östra o Västra socknar »Hällesforsen» vattenfall Dragnäs Saknas Näsasjön sjö
Vingåker, Östra och Västra socknar Hästholmen holme Eriksdal t. Näsasågen f.d. såg
Vingåker, Östra och Västra socknar Hästholmen holme Eriksdal lht Näset udde
Vingåker, Östra och Västra socknar Högskär gränsmärke /Se Erikslund torp Näset näs
Vingåker, Östra och Västra socknar Hönön ö Erikslund lht Näset, se Örtdalsnäset udde
Vingåker, Östra och Västra socknar Igelsjön sjö Erikslund lht Näsnaren sjö
Vingåker, Östra o. Västra socknar Insjön del av sjö Erikstorp bebyggelse Näsnaren Saknas
Vingåker, Östra och Västra socknar *Istra å, se Starrån gränsmärke /Se Erstorp, se Erikstorp Saknas Nässjön sjö
Vingåker, Östra och Västra socknar Jonstorp triangelpunkt Fagerdal, se Fryksdal Saknas Nässjön sjö
Vingåker, Östra och Västra socknar Jungfruholmen holme Falkbo lht Ormön udde
Vingåker, Östra och Västra socknar Kalkugnsdalen terräng Falkbo lht Oxhagen betesmark
Vingåker, Östra och Västra socknar Kalvudden udde Forsa bruk Saknas Pilgatan pilallé
Vingåker, Östra och Västra socknar Kammarbergen höjd Forsa soldattorp, se Forsatorp Saknas Plogarna, se Plog åker
Vingåker, Östra sn /Se Kammarberget berg /Se Forsa, Lilla Saknas Portaviken vik
Vingåker, Östra o. Västra socknar /Se Kapellabacken backe /Se Forsa, Lilla ålfiske Portaviken vik
Vingåker, Östra o. Västra socknar /Se Kapellsbacken backe /Se Forsa Lilla ålfiske Prästängen skogbeväxt äng
Vingåker socknar /Se Killingaviken vik Forsa, Stora bebyggelse Ramningeholmarna holmar
Vingåker, Östra sn /Se Killingudden udde Forsa, Stora bebyggelse Ruddammen damm
Vingåker, Östra socknar /Se *Klintaberg berg Forsa, Stora torp Ryssön ö
Vingåker, Östra o. Västra socknar /Se *Klintha bæerg berg Forsa, Stora Saknas Rågetamossen mosse
Vingåkers kyrka, Östra Saknas Kohagsberget höjd Forsa Stora Saknas Skirarna Saknas
Amsterdam försv. beb. Kolsnaren sjö /Se Forsa Nybygge, se Klippen Saknas Skjuren, Lilla, se Solöarna holme
Backa gd *Konäs terrängområde? Forsabro poststation Skogsholmen holme
Backa gård Kråken sjö /Se Forsanäset t Skärskiren, se Sävskiren Saknas
?Backa gd Kråktorpabergen höjd Forsatorp f.d. sold. t Sluckstorpabacken backe
?Backa gd Kärringholmen holme Forsbacken lht Smedsholmarne, se Hulta holmar Saknas
Baggehult gd /Se Käringholmen holme Forslund bebyggelse Solöarna holmar
Barksäter gd Kärrgölsberget triangelpunkt Forstorp t Spängeviken vik
Barksäter herrgård Kärrsättersholmen holme Fostorp bebyggelse Spöktäppan väg
Barksäter herregård Ladängslund betesmark Fostorp med Bodaholm säteri Starra kärr
Barksäter hg Lassjön sank mark Fostorp med Bodaholm Saknas Starrsjön sjö
Barksäter gd Lassjön sjö /Se Fredriksro lht Starrsjön sjö
Barksäter hg *Lijslalöuälle gränsmärke /Se Fridhem lht Staven gränsröse
?Barksätter herrgård *Lijslalöuälle gränsmärke /Se Fridsta lht Stenbetet hage
Barksäter hg Lilla näset näs Fryksdal lht Stobacken åkerholme
Barksäter hg Lillsjön sjö Furuliden lht Stohagen hage
Barksäter hg Lillsjön sjö Fågelmon torp Storängsbacken backe
Barksäter hg Lillsjön igenvuxen ? sjö Fågelhult, se Fågelmon Saknas Storängsbacken vägbacke
Barksäter hg Lillsjön kärr Genne, se 1 Gänne Saknas Strumsticksängen äng
Barksäter hg Lillskogen skogsmark Getskav gd Strången sjö
Barlsäter hg Lill-Strången sjö /Se Getskav bebyggelse Strången, Lilla sjö
?Barksäter hg Lill-Strången nu igenväxt sjö /Se Getskav gård Strången, Stora sjö
Barksäter hg Lillån å Getskav gd Strångholmaskogen skogsområde
Barksäter gd /Se *Lisselövla f.d. gränsmärke Gilleshult bebyggelse Styrsholmen holme
Barksätter gård /Se *Litselövsa gränsmärke Gilleshult bebyggelse Särskiren sjö
Barksätter gd /Se Lomsjön sjö Glopphälla bebyggelse Sätrasjön sjö
Barksätter gd /Se Lustigholme holme Glopphälla gård Tislången sjö
Barksätter gd /Se Luvsjön sjö Glopphälla gd Tisnare kanal Saknas
Barksätter gd /Se Luvsjön vattensamling /Se Gluggstugorna lhtr Tisnaren sjö
Barksätter herrgård /Se Långa mossen mosse Gläntan, se 1 Getskav Saknas Tolen Lilla och Stora sjöar
Beckershov hg Långhagen skogsmark Graneberg lht Tolen, Lilla, se Tolen Saknas
Beckershov gd Långkärret sankmark Grantorp lht Tolen, Nedra sjö
Beckershov säteri /Se Långön holme Grytgölet bebyggelse Tolen, Stora, se Tolen Saknas
Bäckershov gd /Se Länsmansberget höjd Grytgölet gård Tolen, Övra sjö
Birckesäter, se även Barksäter hg *Malmsjö ås ås /Se Gräsgölet f.d. soldattorp Tolmon skog
»biørkasæter», se Barksäter gd Mistan terräng Gräsgölskärret äng Tolmon mo
»Biørstorp» gård Mjölkviken vik Gröna Lund lht Tranmosjön sjö
Boda by »mosa draghit» mosse? Gunnarsberg lht Utters källa, se Källstukällan Saknas
Boda nu försvunnen gd /Se *Munkanor gränsmärke Gustavsro lht Varggröpperna varggropar
Boda kvarn lht med kvarn /Se *Munkanor sund, f. gränsmärke Gänne Saknas Vikagraven grav
Bokvarn Saknas *Munkanor sund /Se Genne bebyggelse Viken sjö
Bonneråd gd *Munka varp notvarp Gänne Saknas Vingåkeråsen,Ö triangelpunkt
Bonneråd by *Munka warp notvarp Gänne gd o. tätbebyggt område Viren sjö
Bonneråd gd Munkenor, se Noret sund Genne, Nedre kvarn Viren sjö
Bonneråd gd Måshällen holme Genne, Övre gård Visken sjö
Bonneråd gd Mölnshagen skogsmark Gänne kvarn kvarn Värmlandsmossen mosse
Bonneråd gd /Se Mörka viken vik Gänne kvarn Saknas Åkerö holme
?Bronäs gd Mörkskiren sjö Gölstugan lht Östdals hage festplats
Bronäs gd /Se Mörkskiren sjö Gölstorp lht Östdalsnäset udde
? Dal gd Mörkskiren sjö /Se Götbol, se 1 Göteboda Saknas  
Dammen gd /Se Mörkskiren, se Skirerna sjö /Se Göteboda Saknas  
Dammstugan lht »MörtsioSjön» sjö /Se Göteboda säteri  
Dragsnäs gård Mörtsjön sjö Göteboda gd  
Dragnäs Saknas Mörtsjön sjö Hagalund lht  
Dragsnäs gd Mörtsjön sjö Hagen Saknas  
Dragsnäs gd Mörtsjön sjö /Se Hallonstugan f.d. soldattorp  
Forsa bruksegendom Mörtsjötorp ägomark Hemmet lht  
Forsa bruksegendom Narvakärret kärr Herrgölet Saknas  
Forsa gd Narvakärret kärr Hillersta lht  
Forsa bruksegendom Norabro f. gränsmärke /Se Holmatorp f.d. soldattorp  
Forsa gd *Norasten, se * Munkanor ?sten /Se Holmen bebyggelse  
Forsa gård Noret sund Holmens soldattorp, se Holmatorp Saknas  
Forsa gd Noret sund Horsnäs Saknas  
?Forsa gd Norsudden udde Hovmanstorp bebyggelse  
?Forsa egend. Nyängen odling Hovmanstorp gård  
Forsa Saknas Näsasjön sjö /Se Hovmanstorp gd  
Forsa gd /Se Näsasågen f.d. såg /Se Hovmanstorp gd  
Forsa gd /Se Näset näs Hulta bebyggelse  
?Forstorp med Bodaholm säteri Näset näs Hulta, se 1 Mörkhulta Saknas  
Fostorp säteri /Se Näsmon terräng Hultet bs  
Fostorp herrgård /Se Näsnaren sjö Hultstugan torp  
Genne gård Näsnaren sjö Hårsnäs, se Horsnäs Saknas  
Genne gård Näsnaren sjö /Se Hårsnäs gd  
Gänne beb. /Se Näsnaren sjö /Se Häjdalen, se Eriksdal Saknas  
Genne beb. /Se Näsnaren sjö /Se Häjdalen torp  
Genne kvarn Saknas Nässjön sjö Hällstugan lht  
Getskof gård Nässjön sjö /Se Hästgölet, se 2 Forsa, Stora Saknas  
Getskav gd Olagus mosse mosse Högklint lht  
Getskov gård /Se Oxhagen terräng Högnäs lht  
Getskav gd /Se Parken skogsmark Jansberg lht  
Getskav gd /Se Portaviken, se »gwr wikene» vik Jansberg, se Vasasågen Saknas  
Glopphälla lägenhet Portaviken vik Janslund lht  
Glopphälla gård Portaviken vik Johannesholm lht  
Glopphälla gd Portaviken vik Johanneslund lht  
Glopphälla gd Portaviken vik Johanneslund lht  
Glopphälla lht /Se Ramningeholmen holme Johansborg lht  
Götbol (eller Göteboda) gård /Se Ramningsnäs udde Jonstorp torp  
Götbol, se Göteboda gd Ramningsnäs näs Jägartorp avs. lht  
Göteboda (eller Götbol) gård /Se *Riddara hwen äng Karlberg bs  
Göteboda gd /Se Riddarven(en) äng /Se Karlsborg lht  
Hovmantorp gd *Ringerå gränsmärke Karlsborg lht  
Hovmanstorp gd /Se Risön ö Karlslund lht  
Hulta by Rosenlund terräng Karlslund lht  
Hårsnäs gård Röhäll häll, gränspunkt Karlsro bs  
Hårsnäs gd Röhäll häll, gränspunkt Karlsro lht  
Hårsnäs gd Römossen mosse Karlsro lht  
Hårnäs gd /Se Sandviken vik Karlstorp lht  
Hästenäs gd /Se Sandviksängarna ägomark Klasborg lht  
*Jordehulta Saknas Sjöplogen ägomark Klastorp Saknas  
Klastorp (Claestorp) herrgård Sjötäppan odling Klastorp hg  
Klastorp säteri Skirerna sjöar /Se Klastorp säteri  
Klastorp (förr Lasstorp) säteri Skjuren, Lilla holme Klastorp säteri  
Klastorp gd Skjuren, Lilla holme Klippan lht  
Klastorp Saknas /Se Skjuren, Lilla holme Klockar - eller Kolartorp gård  
Klastorp gods /Se Skräddarhagen skogsmark Klockare- eller Kolartorp, se 1 Kolartorp gd  
Klastorp säteri /Se *Skälbäcken bäcklopp, f.d. gränsmärke /Se Knutsdal lht  
Knuts Torp gård *Skälbäcken bäcklopp, f.d. gränsmärke /Se Knutstorp gård  
Knutstorp by Skärsiren sjö Knutstorp gd  
Konäs förr gd Skärskiren sjö Kolartorp, se Klockar-el. Kolartorp Saknas  
*Konäs förr gd Skärskiren sjö Kolartorp gd  
Konäs Saknas Skärskiren sjö /Se Kolstugan, se Klockar-el. Kolartorp Saknas  
*Konäs bebyggelse? Skärskiren sjö /Se Kopparbäckshagen hage  
*Konäs förr gd Smedudden udde Kopparbäckskärret äng  
*Konäs f. gd Spiksmedjesjön sjö Kopparbäcksstugan, se Kopparbäckshagen Saknas  
*Konäs hg Spökbacken backe Krogen lht  
Konäs f.d. gd /Se Starr- fled i natn /Se Kråktorp lht  
Kråktorp beb. /Se Starran markområde /Se Krämbol gård  
Krämbol gård Starrsjön sjö Krämbol gd  
Krämbol gård Starrsjön sjö /Se Kulltorp Saknas  
»Krambol» gård Starrsjön sjö Kulltorp lht  
Krämbol egend. Starrsjön sjö Kvarngölet kyrkoherdeboställe  
Krämbol gd /Se Starrsjön sjö Kvarngölstorp f.d. sold. t.  
Krämbol gd /Se Starrsjön sjö /Se Kvarnkärret, se Kvarnstugan Saknas  
Krämbol gd /Se *Starrån gränsmärke /Se Kvarnstugan t  
Krämbol gd /Se »Starrån gränsmärke /Se Kvarnstugan lht  
?Kulltorp gd Starrå å /Se Kvarntorp eller Smedstorp bebyggelse  
Kulltorp by Staråå, se Tisnare kanal o. Fjälare sundet kanal Kvarntorpet lht  
Kvarngölet prästgård *Stavholmen holme Kvarstorp torp  
Qvarngölet gård *Stavholmen holme Kvastorp avs. torp  
»Qwærnebol» gård Stora näset näs Kyffa, se 3 Körtsjon Saknas  
Kvarngölet gd /Se Storsjön sjö Kyffe torp  
Kvarngölet prästgård /Se Stor-Strången sjö /Se Källmon, se 1 Källmostugan Saknas  
Kvarngölet gd /Se Stor-Strången sjö /Se Källmon gd  
Källmon gd Storängen ägomark Källmon gd  
Källmon gd Storängsbackarna terräng Källmostugan gård  
Källmostugan gd Strången sjö Källmostugan, se 1 Källmon gd  
Källmostugan gd Strången sjö /Se Källstugan lht  
[Kärssa] Saknas Strången sjö /Se Källtorp torp  
?»kersaa» förr beb. Strången sjö /Se Kärrsäter avs.  
[Kärsaa] Saknas Strång- ortnamnselement i natn /Se Kärrsäter gd  
*Kärså Saknas »Stångebäcks Broo» bro /Se Kärrsäterängen äng  
»Kärse» Lilla och Stora gårdar Strång(e)holme(n) holme /Se Kärrsäterängen Saknas  
Lasstorp (nu Klastorp) gd Strången sjö /Se Kästorp bebyggelse  
Lasstorp (nu Klastorp) gårdar Strångg odling Kästorp Saknas  
Lasstorp (nu Klastorp) herrgård Styrsholmen holme Ladäng bebyggelse  
Lasstorp gd *Sundet Munkanor sund Ladängslund t  
Lasstorp gd /Se Svartviken vik Lasstorp t  
Lasstorp, se Klastorp säteri Svenstorpeviken vik Lasstorp t  
Långviken gd Svenstorpevikarna vikar Lideborg lht avs.  
»Maleberga» gårdar Svinnäset näs Lillforsa, se 1 Forsa Saknas  
Mosstorp (Måstorp) gård Sätrasjön sankmark Lillebo lht  
»Motorp» gård Tallholmen holme Lillforsa kvarn kvarn och såg  
*Munkanor Saknas /Se Tallsholmen udde Lillgården lht  
Månstorp (Tallpinnekrogen) försv. beb. Tegelslagarhagen skogsmark Lindhem lht  
Månstorp beb. Timmermobergen berg Lindö lht  
Månstorp beb. Tislången sjö Lisstorp t  
Månstorp (Röstenskrog) beb Tislången sjö Lisstorp avs. t  
Mölenhult gd Tislången sjö /Se Lovisedal handelsbod  
Mölenhult gård Tislången sjö /Se Ludvigsdal lht  
Mølnholt gård Tislången sjö /Se Lugnet lht  
Mölenhult gd Tislången sjö /Se Lundby lhtr  
Mölenhult gård Tislången sjö /Se Långkärret äng  
Mölenhult gd /Se Tisnare kanal o. Fjälare sundet kanal Långviken bebyggelse  
Mölenhult gd /Se Tisnare kanal kanal Långviken gd  
Mölenhult gd /Se Tisnare kanal kanal Lövdala lht  
Narven försv. gd Tisnare kanal kanal /Se Lövsta lht  
Narven gd Tisnaren sjö Majbacka lht  
Narven gd Tisnaren sjö /Se Mariannelund lht  
Narven försv. gd Tisnaren sjö Mogetorp bebyggelse  
Norsnäs torp Tisnaren sjö Mossen lht  
?Näs gd Tisnaren sjö Mosshult bs  
Näs gd /Se Tisnaren sjö Mosstorp Saknas  
Pilkrog försv. beb. Tisnaren sjö Masstorp Saknas  
Pilkrog försv. beb. Tisnaren sjö Mostugan lht  
Raminge (numera Beckerhov) hg Tisnaren sjö Mölenhult Saknas  
Ramninge (nuv. Beckershov) gd Tisnaren sjö /Se Mörkhulta bebyggelse  
Ramninge hg Tisnaren sjö /Se Mörnsängen, se Mölenhult Saknas  
Ramninge (numera Beckershov) gd Tisnaren sjö /Se Mörtsjön Saknas  
Ramninge (numera Beckershov) herrgård Tisnaren sjö /Se Mörtsjön torp  
Ramninge hg Tisnaren sjö /Se Mörtsjötorp torp  
Ramninge (numera Beckershov) gd Tisnaren sjö /Se Mörtsjötorp, se 3 Mörtsjön Saknas  
Ramninge herrgård Tisnaren sjö /Se Najstugan t  
Ramninge hg Tisnern, se Tisnaren sjö Narven gård  
Ramninge (numera Beckershov) gd Tola(rna) sjöar /Se Narven gd  
Ramninge, numera Beckershov gd Tolen sjö /Se Narven f.d. t.  
Ramninge (numera Beckershov) gd Tolen sjö /Se Vergenne, se Genne Saknas  
Ramninge (numera Beckershov) gd Tolen sjö /Se Nor ålfiske  
Ramninge hg Tolen, Lilla sjö Norrdal bebyggelse  
Ramninge Saknas Tolen St. o. L. sjöar /Se Norsholm t  
Ramninge (nuv. Beckershov) gd Lilla Tolen sjö /Se Norslund t  
Ramninge hg Tolen, Lilla sjö /Se Norsnäs lht  
Ramninge (numera Beckershov) gd Tolen, Stora sjö Norvik lht  
Ramninge hg Stora Tolen sjö /Se Nybygget lht  
Ramninge hg Tolen, Stora sjö /Se Nybygget lht  
Ramninge gd /Se Tolmoberget berg Nybygget t  
Ramninge gd /Se Tora(rna) sjöar /Se Nyhem lht  
Ramninge gd /Se *Tordatorpa sundh gränsmärke /Se Nystugan bs  
Ramninge herrgård /Se »Tordatorpa sund gränsmärke /Se Nystugan lht  
Ramningstorp gd /Se Tranmosjön sjö Nysäter torp  
Ramnunge stamgård Tuppen holme Nysätter t  
Ramsnäs gård /Se *Tysn(a) å /Se Nyängen lht  
Ramsnäs gd /Se Uddnäset udde Nyängen äng  
Rösten gd »uijsksiön», se Visken sjö Näs bebyggelse  
Rösten gd Urberget höjd Näs Saknas  
Rösten gd Veflesiön sjö /Se Näsagölet lht  
Rösten gd /Se Venerna terräng Näsasågen torp  
Röstenskrog (Månstorp) beb Venerna ängsmark /Se Näset torp  
Röstenstorp (Rösten) gd Viren sjö Näset torp  
Röstenstorp gd Viren sjö Näsgölet, se Näsagölet Saknas  
Röstenstorp gd Viren sjö /Se Nässtugan bs  
Röstenstorp gd Viren sjö /Se Nästorp avs.  
?Sjöholmehg hg Viren sjö /Se Nästorpstugan lht  
Sjöholm hg /Se Viren sjö /Se Näsänge, Västra och Östra äng  
Sjöholm herrg. Virensö näs Näverkärret lht  
Sjöholm hg Visken sjö Näverkärret lht  
Sjöholm gods Visken sjö Olstorp torp  
Sjöholm hg Visken sjö Olstorp, Lilla torp  
Sjöholm hg Visken sjö Oppgenne, se Genne Saknas  
Sjöholm hg Visken sjö /Se Oskarsborg lht  
Sjöholm hg Visken sjö /Se Packartorp, se Biltstorp Saknas  
Sjöholm hg Väflesiö sjö /Se Packartorp, se 1 Bildstorp Saknas  
Sjöholm hg Värmbolsäng ägomark Porten lht  
Sjöholm hg Värmlandsmossen mosse Porten torp  
Sjöholm hg Åkerön ö Radderstugan, se Rädderstugan Saknas  
Sjöholm herrg.   Ramninge stuga  
Sjöholm hg /Se   Ramningsnäs lht  
Sjöholm gd /Se   Ramningstorp torp  
Sjöholm förr sätesgård, nu herrgård /Se   Ramningstorp torp  
Sjöholm gods /Se   Ramsnäs bebyggelse  
Skalltorp hg   Rickardsberg lht  
Skalltorp herrgård /Se   Rom torp  
Skäftinge Saknas   Rosenberg lht  
Sluckstorp gd   Rosendal Saknas  
Sluckstorp gd   Rosenkälla t  
Sluckstorp gård   Rosenkällan bs  
Sluckstorp gd   Rosenlund lht  
Sluckstorp gd   Rosenlund lht  
Sluckstorp herrgård /Se   Roshult bs  
Starr- fled i bebn. /Se   Rostorp Saknas  
Starrhult gd /Se   Rostorpstugan lht  
Sten gård   Rotbo torp  
Stettin lastplats /Se   Rotbo t.  
Stralsund lht   Rude, se Rudetorp Saknas  
Stralsund lht   Rudetorp lht  
Strångbäcken gd   Ryttarsberg t  
Strångbäcken gd   Ryttarsberg torp  
Strång- ortnamnselement i bebn /Se   Rädderstugan Saknas  
Strångbäcken torp   Rösten, se Röstenstorp Saknas  
Strångbäcken gd /Se   Rösten Saknas  
Strångbäcken gd /Se   Rösten, se Röstenstorp gd  
Strångholm gd   Röstenslund lht  
Strångholmen hg   Röstestorp Saknas  
Strångholm gd   Röstenstorp, se 1 Rösten Saknas  
Strångholm gd   Röstenstorp gd  
Strångholm gd /Se   Salsta lht  
Strångsjö tätort /Se   Sandhem lht  
Strångvik gd   Sjögetorp, se Mossen Saknas  
Strångvik gd   Sjöholm säteri  
Strångvik gd   Sjöholms skola Saknas  
Strångvik gd   Sjöstugan lht  
Strångvik gd   Skalltorp säteri  
Strångvik gd /Se   Skiren t.  
Strångvik gd /Se   Skiren t  
Strångänden gd /Se   Skiringstorp torp  
Strångäng gd   Skrisnäs f.d. soldattorp  
Strångängen gd /Se   Skogalund bs  
Stubbetorp gd   Skogshall lht  
?Sätra gd   Skogstorp lht  
?Sätra gd   Slukstorp bebyggelse  
?Sätra by   Släntbacken f.d. soldattorp  
?Sätra gd   Smedstorp, se Kvarntorp el. Smedstorp Saknas  
?Sätra gd   Soludden lht  
?Sätra gd   Solbacka lht  
?Sätra gd   Spelsas, se Stavhällsstugan Saknas  
?Sätra Saknas   Starrhult bebyggelse  
?Sätra gd   Starrhult Saknas  
´?Sätra gd   Stavhällsstugan lht  
Sätra gd   Stavsugan lht  
Sätra gd /Se   Sten Saknas  
Tallpinnekrogen (Månstorp) försv. beb   Sten torp  
Tallpinnekrogen beb   Stenbäcken Saknas  
Tolsberg, se Torsberg gd   Stenbäcken el. Stenbäcksstugan torp  
Tolstugan gd /Se   Stenbäcksstugan torp  
*Toltorp by   Stengaveln torp  
Toltorp by   Stenbäcksstugan gd  
Toltorp gd   Stengaveln torp  
Toltorp gd /Se   Stenhustorp t  
Toltorp gd /Se   Stenhustorp, se Svinstugan lht  
Toltorp gd /Se   Stenhustorp, se Svinstugan Saknas  
Toltorp gd /Se   Stensborg lht  
Torsberg gd /Se   Stensfors lht  
Warneboll, se Värmbol gd   Stensätter torp  
Värmbol gård   Stroforsa, se 1 Forsa Saknas  
Värmbol gd, bruk   Storforsa kvarnhage hage  
Värmbol egend.   Stralsund lht  
Värmbol gd   Strångbäcken Saknas  
Värmbol trämassefabr.   Strångbäcken gd  
Värmbol gd /Se   Strångholmen säteri  
Värmbol samhälle /Se   Strångholm gd  
Värmbol gd, bruk /Se   Strångberg lht  
?Åkra gd   Strångsjö samh.  
Åkra gård   Strångvik, se Strång äng Saknas  
Åkra gård   Strångvik gd  
Åkra gd   Strångvikstugan lht  
»Ålhedhe?» by   Strångäng (Strångvik) Saknas  
Ålledhe Saknas   Strångängshage hage  
Ödesdal gd   Stubbetorp Saknas  
Ödesdal gd   Stubbetorp gd  
Ödesdal gd /Se   Svenstorp lht  
    Svinnäset äng  
    Svinstu - Fredrik inbyggarbeteckning  
    Svinstuga t  
    Svinstugan lht  
    Svinstugan lht  
    Sågen, se Väsasågen Saknas  
    Sågstugan lht  
    Sätra Saknas  
    Sätra bebyggelse  
    Sätra Saknas  
    Sörtorp t  
    Tallbacken lht  
    Tallpinnakrogen, se Krogen Saknas  
    Tegelladen torp  
    Timmermon bebyggelse  
    Tolshag lht  
    Tolstugan torp  
    Tolstugan torp  
    Toltorp, Lilla Saknas  
    Toltorp, Stora bebyggelse  
    Toltorp, Västra Saknas  
    Toltorp, Östra Saknas  
    Torsberg t  
    Torsborg lht avs.  
    Tranmon torp  
    Trevnaden, se Dalstugan Saknas  
    Trollgården, Lilla lht  
    Trädgårdsstugan t  
    Trädgårdstorp lht  
    Täppan lht  
    Udden torp  
    Uddnäset lht  
    Utkärret äng  
    Vadstorp Saknas  
    Vidlundsstugan lht  
    Vik, se 1-3 Vickan Saknas  
    Vik Saknas  
    Vikan Saknas  
    Viksberg lht  
    Viksberg lht  
    Viksholm lht  
    Viksholm f.d. lht  
    Vikstorp torp  
    Vikstorp lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Värmbol Saknas  
    Värmbol bebyggelse  
    Värmbol bruk  
    Västra stambanan Saknas  
    Åkersberg lht  
    Åkerö lht  
    Åkra Saknas  
    Åstugan lht  
    Åtorp torp  
    Åvik lht  
    Ängen lht  
    Ängsberg lht  
    Ängslund Saknas  
    Ängstorp Saknas  
    Ängstugan Saknas  
    Ödesdal bebyggelse  
    Ödesdal Saknas  
    Ödesdal gd  
    Östdal, se Ödesdal gd  
    Östmossen torp  
    Östra Vingåker allmänning  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.