ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vadsbro socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 456 Naturnamn : 90 Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 107
Vadsbro sn Abborrberget höjd Vadsbro socken socken Abborraberget berg(häll)
Vadsbro sn Belen utdikad sjö /Se Vadsbro sn Alallén vägparti
Vadsbro sn Bergasjön sjö Vadsbro sn Bergasjön sjö
Vadsbro sn Berl(e)n utdikad sjö /Se Vadsbro sn Bergasjön sjö
Vadsbro sn Beriln igenväxt sjö el. tjärn /Se Vadsbro baroner inbyggarbeteckning Bergasjön del av Långhalsen
Vadsbro sn Björkholmarna holmar Vadsbro kottar inbyggarbeteckning Bergasjön vik
Vadsbro sn Bockö udde Vadsbro kottar inbyggarbeteckning Björkholmarna holmar
Vadsbro sn Bonäsudden udde bårsten inbyggarman Bonäsudden udde
Vadsbro sn *Borga höjd /Se Larma-Maja inbyggarbeteckning Brakviken vik
Vadsbro sn *Borgen höjd /Se Annebäck gd Breda renen strandremsa
Vadsbro sn Brakviken vik Annelund lht Brännkärret åker
Vadsbro sn Brakviken vik /Se Backa lht Brårestagruvan nedlagd gruva
Vadsbro sn Brännkärret kärr Berga gård Dalsmossen åkermark
Vadsbro sn Bårestagruvan gruva Berga gdr Danmark åker
Vadsbro sn Dalmossen ägomark Berga boställe gård Danmark åker
Vadsbro sn Dammkärr ägomark Berga boställe = 1 Berga gård Danmarksbacken skogsbacke
Vadsbro sn *Denterstaängen Saknas /Se Bergastugan lht Dansickbacken åkerbacken
Vadsbro sn Djupviken vik Bergastugan hmd Dansickgraven del av Örbäcken
Vadsbro sn *Domstenen försvunnen? bantasten /Se Bergastugan lht Danzigergraven vattendrag
Vadsbro sn Ellmora terräng Bergastugan hmd Djupviken vik
Vadsbro sn Erikslund terräng Bergastugan beb Djupviken vik
Vadsbro sn Fyrö ö? Bergastugan gd Fyrön ö
Vadsbro sn Fårhagen terräng Bergstorp torp Fårhällen (-arna?) berghäll
Vadsbro sn Gruvhagen skogsmark Bergstorp torp Gruvhagen skogsparti
Vadsbro sn Grännaskiftet ägomark Björka torp Gränden åkermark
Vadsbro sn Gösryggen udde Björkhem lht Gränden åkermark
Vadsbro sn Hedenlundasjön sjö Björkhem lht Gösryggen bergudde
Vadsbro sn Hedenlundaån å Björklund lht Gösudden bergudde
Vadsbro sn Hedningabacken fornlämning Björktorp torp Hasseludden udde
Vadsbro sn Henriksholmen holme Brakelund lht Hedenlundasjön sjö
Vadsbro sn *Hornstav gränsmärke Brakelund lht Hedenlundasjön sjö
Vadsbro sn Håhlgryt, se Ulvgryt klippholme Brahelund lht Hedenlundasjön sjö
Vadsbro sn Jansberg ägomark Bygget lht Hedningabacken åkerbacke
Vadsbro sn Kalvtäppan skogsmark Bårsta gård Käringastreta skogsklädd höjd
Vadsbro sn Kamhav utdikad sjö /Se Båresta gd Käringastreten höjd
Vadsbro sn Kamhaf igenväxt sjö el. tjärn /Se Båresta gd Lagmansöskans berg
Vadsbro sn Käringastreten skogsområde Bårestanäs förr gd, nu lhtr Lagnö ö
Vadsbro sn Ladugårdsviken vik Dal lht Lagnö ö
Vadsbro sn Lagmansö skans fornlämning Dammkärr torp Lagnö ö
Vadsbro sn Lagnö ö Danzig nu försv. kvarn Larmabacken brant vägbacke
Vadsbro sn Lergroparna terräng Dentersta gård Lergroparna skogsområde
Vadsbro sn Lillsjön sjö Däntern lht Lillsjön sjö
Vadsbro sn Långhalsen sjö Däntersta gd Lillsjön sjö
Vadsbro sn Långhalsen sjö Ekskogen gård Långhalsen sjö
Vadsbro sn Långhalsen sjö Ekskogen gård Långhalsen sjö
Vadsbro sn Lämmarna terräng Ekskogen gd Lämmarna markområde
Vadsbro sn Mörkö landområde Ellmora gård Lämmarna åker
Vadsbro sn Norsån å? Enslöt gård Mörkö näs
Vadsbro sn Näset ägomark Enslöt lht Näsbacken åkerholme
Vadsbro sn *Offerlunden lund /Se Eriksdal lht Näsbacken åkerholme
Vadsbro sn *Ormkilen äng /Se Erikslund lht Näverkärret åker
Vadsbro sn *Ormkilen äng /Se Erlandstorp lht Palholmen holme
Vadsbro Saknas Oxhagen skogsmark Erlandstorp lht Palholmen holme
Vadsbro sn Palholmen holme Fageråsen torp Pilallén f.d. pilallé
Vadsbro socken Portberget höjd Fageråsen torp Portbacken backe
Vadsbro socken Rävbacken skogsbacke Fiskarestugan lht Portberget berg
Vadsbro sn Sjöberg terräng Fiskarstugan lht Rishagen förr bete, nu skog
Vadsbro socken Skallen holme Flinkesta gård Sivers holme holme
Vadsbro sn /Se *Skansberget berg /Se Flinkesta gd Sivers holme holme
Vadsbro sn Storö udde? Gammel- Vreta, se Vreta, Gamla lht Skallen holme
Vadsbro sn Söret landområde Granhem lht Skallen holme
Vadsbro sn Tallholmen holme Granhem lht Skallen hög
Vadsbro sn Tallholmen skogsmark Grindstugan lht Skansbergena, se Skansberget höjdparti
Vadsbro sn Talludden udde Grindstugan lht Skvackerkärret kärr
Vadsbro sn Tordyveln sjö Gustavsberg lht Skvackerkärret kärr
Vadsbro socken sn Torpsjön sjö Hagaberg lht Smedgrundet grund
Vadsbro sn Torpsjön sjö Hagetorp gd Stensnäsafjärden del av Långhalsen
Vadsbro sn Torpsjön sjö Hagtorp gård Storängen förr åker, nu betesmark
Vadsbro sn Ugglegrytet holme Hedenlunda gård Storön ö
Vadsbro sn Ulvgrytet holme Hedenlunda gård Sundsbro bro
Vadsbro sn Ulvgrytet holme Hedenlunda hg Sundsån förträngning av Långhalsen
Vadsbro sn Ulvgrytet klippholme Hedenlunda fst Sågkärret åker
Vadsbro sn Ursjön sjö Hedenlunda Saknas Söret näs
Vadsbro sn Vadsbrosjön, se Vassjön sjö Hedenlunda hg Tordyveln sjö
Vadsbro sn Vadsbrosjön sjö Hedenlunda hg Tordyveln sjö
Vadsbro sn *Vadsbro ström vattendrag Hedenlunda hgd Torndyveln, se Tordyveln sjö
Vadsbro sn »wadzbro strøm» Saknas Hult lht Torpsjön sjö
?Vadsbro sn *Vahssjön, se Vassjön sjö Hult lht Torpsjön sjö
Vadsbro sn Vasssjön sjö Hänglunda, se Hedenlunda hg Trekanten åker
Vadsbro sn Veckeln sjö Hänlunda med Hänlundatorp, se 3 Hänlunda Saknas Uggelgrytafjärden del av Långhalsen
?Vadsbro sn Veckeln sjö /Se Höglid torp Ugglegrytasjön del av Långhalsen
Vadsbro sn Veckeln sjö /Se Höglid torp Ugglegrytet holme
Vadsbro sn Veckeln sjö /Se Intaget lht Ulvgrytet, se Ugglegrytet holme
Vadsbro sn Veckeln sjö /Se Jansberg lht Ursjön sjö
Vadsbro sn Veckeln sjö /Se Jansberg f.d. torp Ursjön sjö
Vadsbro sn Veckeln sjö /Se Jansberg nu försv.lht Vadsbrosjön sjö
Vadsbro sn Viksö ö Jansborg f.d. torp Vadsbrosjön sjö
Vadsbro sn Öljaren, Lilla Saknas Jordbron lht Valla gärde åkermark
Vadsbro sn Öljaren, Lilla sjö /Se Jordbro lht Vassjön sjö
Vadsbro sn *Örlunda backe Saknas /Se Jägarstugan lht Vassjön sjö
Vadsbro sn   Jägarstugan lht, förr torp Vassjön, se Vadsbrosjön sjö
Vadsbro sn   Karlslund lht Veckeln sjö
Vadsbro sn   Karlslund lht Veckeln sjö
Vadsbro sn   Kasta gård Veckeln sjö
Vadsbro sn   Kasta lht Vecklamon skogsområde
Vadsbro sn   Katrineborg gård Vecklasjön sjö
Vadsbro sn /Se   Katrineborg Saknas Viksö ö
Vadsbro sn /Se   Katrineborg hgd Viksön ö
Vadsbro sn /Se   Kvarntorp gård Vita gumman vägskäl
Vadsbro sn /Se   Kvarntorp gd Öderna skogsområde
Vadsbro sn /Se   Kärrboviken torp Öerna, se Öderna skogsområde
Vadsbro sn /Se   Kärrboviken tp Ögonen åkerholmar
Vadsbro gd och sn /Se   Kärrtorp torp Öljaren sjö
Vadsbro sn /Se   Kärrtorp torp Öljaren, Lilla sjö
Vadsbro sn /Se   Lagmansö Saknas Öljaren, Lilla sjö
Berga by   Lagmansö gård Öljaren, Lilla sjö
Berga gd   Lagmansö gd Örbäcken vattendrag
Berga gdr   Lagmansö hg  
Berga by   Lagmansö hgd  
Berga by   Lagmansö skans, se Skansberget fornborg  
Berga by   Lamasjö, se Lagmansö gd  
Berga gdar   Lindstugan lht  
Berga by   Lindstugan lht  
Berga by   Lindstugan lht, förr torp  
Berga gdr   Lövlund torp  
Berga by   Lövlund lht  
Berga Saknas /Se   Norrtorp gård  
Berga Saknas /Se   Nybergs förr namn på Gustavsberg,lht  
Berga gd /Se   Nässtugan lht  
Bollesta, se Bullersta beb.   Prästbol gård  
*Borandzsta, se Båresta Saknas   Prästbol gd  
*Borasta se Båresta by   Päronstugan lht  
*Borghansta, Borgunsta, se Bårsta gd   Pärontorp lht  
Borghansta, Borgunsta se ?Båresta by   Sjöberg lht  
*Borghwalsta, se Båresta Saknas   Sjöstugan lht  
Borghwalsta se Båresta by   Sjötorp?, se Smedstorp lht  
»borghwalstom», se Båresta Saknas   Skansberget fornborg  
Borgunsta, Borghansta se ?Båresta by   Skenla Saknas  
Bullersta = Katrineborg beb.   Skenla = Skeunda gård  
*Bullersta gård   Skenla f.d. gd  
*Bullersta gård   Skeunda, se 1 Skenla Saknas  
*Bollistum Saknas   Skeunda = Skenla gård  
*Bollistum förr gd   Skogstorp torp  
*Bollesta Saknas   Skogstorp gd  
*Bollesta förr gd   Skomakartorp gård  
Bollesta förr gd   Skräddartorp torp  
*Bolestum förr gd   Smedstorp torp  
Bullersta (nu Katrineborg) gd   Smedstorp lht  
Bollesta förr gd   Solvalla lht  
*Bollesta förr gd   Soläng lht  
*Bollesta Saknas   Stav lht  
*Bollesta förr gd   Stav lht  
Bullersta Saknas   Stenstorp torp  
*Bollesta förr gd   Stenstugan lht  
Bullersta Saknas   Strömslund lht  
*Bollesta förr gd   Strömslund lht  
*Bollesta Saknas   Sörsta lht  
Bollesta förr gd   Tallbacken lht  
»bullastom» försv. namn   Tallbacken lht  
»bullastom» förs. namn   Tallsäter lht  
Bollesta förr gd   Tallsätter f.d. knekttorp  
*Bollesta förr gd   Tjära gård  
*Bollesta förr gd   Tjära lht  
Bollesta förr bebyggelse   Torp gård  
Bollesta förr gd   Trekanten lht  
»bullastom» förs. namn   Trädgårdsstugan lht  
Bullasta förr gd   Vadsberga lht  
Bullersta förr gd   Vadsbro gård  
Bullesta förr gd   Vadsbro nybild. fst  
Bullersta f.d. gd   Vadsbro stationssamhälle  
Bullesta förr gd   Vadsbro gd  
*Bullersta försv. namn   Vadsbro by gd  
Bollesta förr gd   Vadsbroby gård gd  
Bullersta (nu Katrineborg) gd   Valla gård  
Boldasta förr gd   Valla förr gd, nu lht  
Bullersta beb.   Vallastugan lht  
Bullersta = Katrineborg beb.   Vallåkra lht  
*Bullersta f. gd   Veckla gård  
»Bullersta förr gd   Veckla gd  
Bullersta gd   Veckla gd  
Bullerst, (numera Katrineborg) gd   Vik gård  
Bullersta f. gd   Vik gd  
*Burgunsta Saknas   Vilhelmsberg lht  
?Båresta by   Vreta gård  
Båresta by   Vreta gd  
Båresta gd   Vreta, Gamla lht  
?Bårsta by   Vrångstugan f.d. lht  
?Bårsta by   Vrångstugan f.d. lht  
Båresta by   Vårbacke lht  
Båresta by   Västergården f.d. gd  
?Båresta by   Åstugan lht  
?Båresta by   Åstugan, se Åstugorna beb.  
?Båresta by   Åstugorna lhtr  
Båresta by   Ändbol lht  
?Båresta gd   Ängtorp lht  
Båresta gd   Ängvik gård  
Båresta gd   Ängvik gd  
Båresta gd   Ökna gård  
?Båresta by   Ökna gård  
Båresta Saknas   Ökna nu riven lht  
?Båresta gd   Öknastugan riven lht  
Båresta by   Österö, se 1 Lagmansö Saknas  
Båresta by   Östorp gård  
Båresta by      
Båresta by      
Båresta by      
Båresta Saknas /Se      
Båresta gd /Se      
Dammkärr Saknas /Se      
Dentesta by      
Däntersta gd /Se      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Däntersta by      
Dentesta by      
Dentersta by      
Dentesta by      
Dentersta by      
Dentesta by      
Dentersta by      
Dentesta by      
Dentersta by      
Dentersta by      
Dentesta by      
Dentersta gd      
Dentersta by      
Dentesta by      
Dentersta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentersta by      
Dentesta by      
Dentersta gd      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Dentesta by      
Däntersta gd      
Dentesta by      
Dentersta gd      
Dentesta by      
Däntersta gd      
Dentersta gd      
Dentersta by      
Dentersta Saknas /Se      
Dentersta gd /Se      
Däntersta gd /Se      
Ekskogen by      
Ekskogen by      
Ekskogen by      
Ekskogen gd      
Ekskogen by      
Ellmora gård      
Ellmora by      
Ellmora säteri      
Ellmora säteri      
Ellmora gd      
Ellmora gd      
Ellmora gård      
Ellmora gård      
Ellmora gd /Se      
»enisløth» beb.      
»enisløth» beb.      
Enslöt gd      
Fageråsen gd /Se      
Flinkesta gård      
Flinkesta gård      
Flinkesta gd      
Flinkesta gd      
Flinkesta gård      
Flinkesta gd      
Flinkesta gård      
Flinkesta gd      
Flinkesta gd      
Flinkesta by      
Flingesta gård      
Flinkesta gd      
Flinkesta gd      
Flinkesta g      
Flinkesta gd      
Flinkesta gd      
Flinkesta gd      
Flinkesta Saknas /Se      
Flinkesta gd /Se      
Hedenlund herresäte      
Hedenlunda herresäte      
Hedenlunda hg      
Hedenlunda hgd      
Hedenlunda hgd      
Hedenlunda säteri      
Hedenlunda gd      
Hedenlunda säteri      
Hedenlunda gd      
Hedenlunda hg      
Hedenlunda gd      
Hedenlunda hg      
Hedenlunda hg      
Hedenlunda hg      
Hedenlunda hg      
Hedenlunda Saknas /Se      
Hedenlunda Saknas /Se      
Hedenlunda hgd /Se      
Hedenlunda hgd /Se      
Hedenlunda hgd /Se      
Hedenlunda hgd /Se      
Hedenlunda gd /Se      
Hedenlunda gd /Se      
»hendhelundhom», se Hedenlunda Saknas      
Jansberg torp      
»kadhistom», se Kasta Saknas      
»kadistum», se Kasta Saknas      
Karlberg torp /Se      
?Kasta gd      
Kasta gd      
Kasta gd      
Kasta gd      
Kasta gd      
Kasta gd      
Kasta beb.      
Kasta g      
Kasta gd      
Kasta gd      
Kasta Saknas /Se      
Kasta gd /Se      
Katrineborg gd      
Kartrineborg Saknas /Se      
Laghmanzø hgd /Se      
Lagmansö hg      
Lagmansö hg      
Lagmansö hgd      
Lagmansö hg      
Lagmansö hg      
Lagmansö hgd      
Lagmansö hg      
Lagmansö hgd      
Lagmansö hgd      
Lagmansö hg      
Lagmansö hg      
Lagmansö hg      
Lagmansö hgd      
Lagmansö hg      
Lagmansö herrg.      
Lagmansö hg      
Lagmansö herrg.      
Lagmansö hg      
Lagmansö herrgård      
Lagmansö hgd      
Lagmansö Saknas /Se      
Lagmansö fideik /Se      
Lagmansö hg /Se      
Lagmansö gods /Se      
Lagmansö hgd /Se      
Lagmansö hgd /Se      
*Radhistom Saknas      
Skenla försvunnen beb /Se      
Skenla försvunnen bebyggelse /Se      
Skenla gd /Se      
Smedstorp Saknas /Se      
*Sundstorp lämningar av gravhögar /Se      
Torp gd      
Torp, se Torp bebyggelse      
?Torp gd      
?Torp gd      
?Torp gd      
Torp gård      
Vadsbro by      
Vadsbro förr tingsställe      
Vadsbro by /Se      
Vadsbro by o. sn      
Vadsbro by      
Vadsbro samh.      
Vadsbro by      
Vadsbro by, förr tingsställe      
Vadsbro samh.      
Vadsbro rättaredöme f. rd      
Vadsbro gd /Se      
Vadsbroby gd      
?Valla gd      
?Valla gd      
?Valla gd      
?Valla gd      
Valla, se Vallaträdan gd      
Valla gd /Se      
Vallaträda(n) beb.      
Vallaträda(n), äldre namn på Valla gd      
Vallaträda(n) beb.?      
Vallaträdan beb.      
Valtran, se Vallaträdan äldre bebyggelsenamn      
Val(l)tran gd /Se      
Val(l)tran gd /Se      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla by      
Veckla gd      
?Veckla by      
Veckla gd      
Veckla gd /Se      
Veckla by /Se      
Veckla, se Väckelö gd /Se      
Veckla by /Se      
»Vadoptskall» gård      
Vik kronofogdeboställe      
Vik gd      
Vik kronofogdeboställe      
Vik gd      
Vik gd      
Vik kronofogdeboställe      
Vik by      
Vik by      
Vik kronofogdeboställe      
Vik gård      
Vik gd      
Vik gd      
Vik by      
?Vik gd      
Vik gd      
Vik kronofogdeboställe      
Vik gd      
Vik g      
Vik by, g      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik hg      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Wreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta Saknas /Se      
Vreta gd /Se      
Ällmora gd      
Ökna hg      
Ökna gd      
Ökna gd      
?Ökna gd      
Ökna gård      
Ökna hg      
Ökna Saknas /Se      
Ökna gd /Se      
*Örlunda Saknas      
Österö gd      
Österö f. gd, nu del av Lagmansö, hgd      
Österö gd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.