ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flens stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 249 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 63
Flen förr sn Bjuren sjö Flen stad Bjuren sjö
Flen sn Bjuren sjö /Se Flens socken socken Bjursjöberget signal = Storskogen berg
Flen sn Bjuren sjö /Se Flens bestar inbyggarbeteckning Bokärret terrängparti
Flen sn Bjuren sjö /Se Flens bestar inbyggarbeteckning Bolmängskärret kärr
Flen sn Bjuren sjö /Se Bergastugan t Båven sjö
Flen stad Bjuren sjö /Se Bergatorp t. Dammkärren kärr
Flen by o. sn Bjuren sjö /Se Bergtorp t Djupa gropen kärrhål
Flen sn Bjuren sjö /Se Björklunda lht Flen utjord
Flen sn Bokärret kärr Bro lht Flenån å
Flen sn Dalstugan ägomark Brogetorp gård Finnborg holme
Flen sn Dammkärret kärr Brogsäter lht Fyrkanten fyrkantig åker
Flen sn Djupa gropen terräng Bronäs t Fårhagen beteshage
Flen stad Finnborgen holme Bronäs, Lilla t Grevens backe backe med fornlämningar
Flen sn Flensån å Brostugan lht Grönkärrsjön sjö
Flen st. Flensån å /Se Bränntorp gård Grönkärrsjön f.d. sjö
Flen Saknas Fredrikas kärr kärr Bönen lht Gårdsjön sjö
Flen socken Galten holme Bygget lht Haparandabacken höjd
Flen sn Grevens backe fornlämning /Se Dalstugan lht Holmsjön sjö
Flen förr sn, nu stad Grundvik ägomark Eknäs gård Holmängen äng
Flen sn Grönkärrssjön sank mark Flen by Hornsundsjön vik
Flen socken Gårdsjön sjö Flensby Saknas Hornsundssjön sjö
Flen sn /Se Hammartorpsmossen mosse Flensby Saknas Hornsundssjön sjö, vik
Flen sn Holmsjön sjö Forstorp gård Hålkärret kärr
?Flen sn Holmängen äng Fredriksberg lht Igelsjön skogssjö
Flen stad Hornsundssjön sjö Germundslöt gård Jungfruholmen holme
Flen stad Hornsundssjön sjö Gillsnäs Saknas Jättenberget bergshöjd
Flen sn Hundnabben udde Giltsnäs gård Kastberget bergshöjd
Flen stad Hwammeln, se Valdemaren sjö Grönkärr lht Killingapinan ö
Flen sn Hästhagen ägomark Grönkärr förr tp, nu lht Kvarngraven, se Såggraven grav (vattendrag)
Flen sn Igelsjön sjö Hagstugan lht Kvarnsjön skogssjö
Flen sn Inskogen skog Hagtorp lht Lidaön ö
Flen sn Jungfruholmen holme Hammartorp lht Lundakullarna kullar i åker
Flen sn Jättunaskansen fornlämning Hornsund gård Lövlundsviken vik
Flen sn, nu förs. Killingapinan holme Hornsund hgd Mellanslätten åker
Flen stad Klämhagen ängsmark Husbytorp gård Mottenkärret kärr
Flen stad /Se Kohagen ängsmark? Hällstugan lht *Noren sjö
Flen stad /Se Kohagsplogen ägomark Hästhagen lht Orhammaren sjö
Flen by och sn /Se Kohällen udde Hästhagen lht Rödmossen kärr
Flen stad /Se Kvarnbron bro Johannislund gård Sakristian kärrvik
Flen stad /Se Kvarnsjön sjö Jonstorp gård Silingen sjö
Flen stad /Se Kyrkudden udde Karlsberg gård Silingesjön = Silingen Saknas
Flen stad /Se Lidaviken vik Karlsfors gård Sjöängen åker
Flen stad /Se Lidaö ö Karsäter gård Skyttehagen förr betesmark, nu skog
Flen stad /Se Lillsjön sjö Karsätter Saknas Stavsundet sund
Flen stad /Se Lillån å Klippan gård Stockfjärden vik
Flens kyrka kyrka /Se Lomsjön sjö Kolgölet gård Storskogen berg
Bränntorp gd Lomsjön sjö Kvarngölet gård Såggraven grav (vattendrag)
Flen gd Lunda kullar höjder Kristineberg lht Sågkärret sankmark
Flen by Långmossen mosse Kvarnstugan lht Sågskiftet, jfr Såggraven, Sågkärret åker
Flen by o sn Långmossen mosse Kvarntorp t Tallriken förr åker, nu bete
Flen by Lövlundsviken vik Kyrkobol gård Tordyveln sjö
Flen by o .sn Lövlundsviken vik Kärrsäter = Bergatorp Saknas Torndyveln, se Tordyveln sjö
Flen gd, sn Maltatorp ägomark Kärrsäter = Bronäs Saknas Torpsjön sjö
Flen by Nedingen sjö /Se Kärrsäter bebyggelse Torpsjön sjö
Flen by Noren tjärn Kärrsätter, se 1 Karlsätter Saknas Trekanten åker
Flen by Norrtorp ägomark Kärrtorp bebyggelse Trädgårdskärret kärr
Flen by? Nyröjningen ägomark Larstorp t Valdemaren sjö
Flen by Nysätter ägomark Lenberga lht Vargtorget skogsglänta
Flen by Näverkärret ägomark Lida gård Vikängsviken vik
Flensby by Näverkärrstugan ägomark Lidastugan lht Visjön sjö
Giltsnäs gd Orhammaren sjö /Se Lillgården bebyggelse Visjön sjö
Hornsund säteri Orrhammaren sjö Lund lht Älgstensstycket åker
Hornsund hg Orrhammaren sjö Lund lht Ängbottnen terrängparti
Hornsund hg Orrhammaren sjö Lövlund lht  
Hornsund hg Orhammaren sjö /Se Maltatorp försv. beb.  
Hornsund hg Orrhammaren sjö /Se Mortorp gård  
Hornsund hgd Orrhammaren sjönamn /Se Mosstorp gård  
Hornsund hgd Prästgårdsskogen triangelpunkt Mosstorp Saknas  
Hornsund hg Päronet ägomark Myran Saknas  
Hornsund hgd Rudsjön sjö Myran, Lilla lht  
?Hornasund hg Rödmossen mosse Myrstugan, Lilla Saknas  
Hornsund hg Sakristihålet terräng Måstorp, se 1 Mosstorp Saknas  
Hornsunds kvarn Saknas Sandstugan ägomark Norrtorp t  
Kolgölet gd /Se Sandudden udde Nybble gård  
?Kvarntorp torp Sandvik terräng Nysäter lht  
Lida by Silingen sjö Nyängen lht  
Lida by Orrhammaren sjö /Se Nåtängen lht  
Lida by Silingen sjö /Se Näverkärrstugan lht  
Lida by Silingen sjö /Se Näverkärrstugan f.d. beb.  
Lida by Silingen sjö /Se Orresta gård  
Lida gd Skansen fornlämning Orrestaö lht  
Lida by Skogstorp ägomark Orrhammar gård  
Lida by Skärsholmen delvis odlat område Oxelösundsbanan Saknas  
Lida gd Solberga ägomark? Päronet t  
?Lida gd Soludden udde Rosendal t  
?Lida gd Stavsundet sund Rosenhäll lht  
Lida by Stavtorp ägomark Rosenlund lht  
Lida by Stavåsen ägomark? Salsta gård  
?Lida gd Stavåshagen terräng Sandvik lht  
Lida Saknas /Se Stenstorpsängen äng Sandstugan lht  
Lida gd /Se Stockfjärden vik Segerhult lht  
Lida gd /Se Stockfjärden utvidgning av vattendrag el. del av sjö /Se Silinge gård  
Lida gd /Se Svartbäcken bäck Silinge järnvägsstation Saknas  
Orankrum, se Orrhammar gd Svarvarbäcken terräng Sjögetorp gård  
Ormsta, se Orresta gd Sveaparken park Sjögetorp gd  
*Ormsta, = Orresta? Saknas Sågkärret kärr Sjölunda lht  
?Orresta gård Taljasjön sjö Sjölunda lht  
Orresta gd Tordyveln sjö Sjöstugan lht  
Orresta gd Torpsjön sjö Skogen gård  
Orresta gd Torpsjön sjö Skogstorp gård  
Orresta Saknas Trankärret tjärn Skärsholmen lht  
?Orresta gård Tuleparken park Smedstugan lht  
Orresta Saknas Valdemaren sjö Smedstugan lht  
Orresta lht Valdemaren sjö Snickartorp t  
Orresta gd Valdemaren sjö Sollida gård  
?Orresta lägenhet Valdemaren sjö /Se Solliden gård  
Orresta gd Valdemaren sjö /Se Solstugan lht  
Orresta gd Valdemaren, se Vammeln sjö /Se Stavtorp lht  
Orresta gd Vammeln sjö /Se Stavtorp f.d. beb.  
Orresta gd Vammeln sjö /Se Stavåsen gård  
?Orresta gd Vammeln sjö /Se Stenbrostugan gård  
Orresta gd *Vammelnsjön, se Valdemaren sjö Stene lht  
Orresta gd Visjön sjö Stenhammar gård  
Orresta lht /Se Vitmossen mosse Stensnäs gård  
Orresta gård /Se Åtorpssjön sjö Stjärna t  
Orresta lht /Se Åtorpsviken vik Storgården bebyggelse  
Orrhammar gd Ängbottnen terräng Stenstorp lht  
Orrhammar gd Äpplet ägomark? Svenstorp Saknas  
Orrhammar gd Överängen ägomark Sågtorp Saknas  
Orrhammar gård   Sågtorp tp  
Orrhammar gård   Sämjan lht  
?Orrhammar gd   Sörtorp gård  
Orrhammar gd   Udden lht  
Orrhammar gd /Se   Vikstugan lht  
Orrhammar gd /Se   Väsby gård  
Salsta gd   Väsbystugan lht  
Salsta gd   Västergården bebyggelse  
Salsta gd   Västerlund gård  
Salsta gd   Västra stambanan Saknas  
Salsta gd   Åhrsta, se 1 Orresta Saknas  
Salsta gd   Åtorp, Lilla gård  
Salsta gård   Ängstugan lht  
Salsta gård   Öja gård  
Salsta gd   Öjakvarn lht  
Salsta g   Östergården Saknas  
Salsta gård   Östertorp gård  
Salsta förr gd      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta gd /Se      
Salsta gd /Se      
Salsta gd /Se      
Salsta gd /Se      
Salsta Saknas /Se      
Silinge gd      
Silinge gd      
Silinge gd      
Silinge gd      
Silinge gd      
Silinge gd      
Silinge gd      
Silinge gård      
Silinge gd      
Silinge gård      
Silinge gd      
Silinge gd?      
Silinge g      
Silinge gd      
Silinge gård      
Silinge gd /Se      
Silinge gd /Se      
Silinge gd /Se      
Silinge lht:er /Se      
Silinge samh. /Se      
Silinge gd /Se      
Silinge gd /Se      
Slädhammar, numera Stenhammar gd      
Slädhammar (nu Stenhammar) slott /Se      
Slädhammar (nu Stenhammar) hgd      
Slädhammar (nu Stenhammar) hg      
Slädhammar, (nu Stenhammar) gård      
Slädhammar (nu Stenhammar) hg      
Slädhammar (nu Stenhammar) slott      
Slädhammar (nu Stenhammar) slott      
Slädhammar g      
Slädhammar (nu Stenhammar) Saknas      
Slädhammar (numera Stenhammar) gd      
Slädhammar (nu Stenhammar) slott      
Slädhammar (nu Stenhammar) herrg.      
Slädhammar (numera Stenhammar) gd      
Slädhammar herrg.      
Slädhammar (nu Stenhammar) hg      
Slädhammar (nu Stenhammar) hg      
Slädhammar (nu Stenhammar) hg      
Slädhammar (nu Stenhammar) hg      
Slädhammar hg      
Slädhammar hg      
Slädhammar slott /Se      
Slädhammar gd /Se      
Slädhammar gd /Se      
Slädhammar, nu Stenhammar slott /Se      
Slädhammar, se Stenhammar hg      
Slæthamar, se Slädhammar slott      
Stenhammar, se Slädhammar hg      
Stenhammar, se Slädhammar slott      
Stenhammar slott /Se      
Stenhammar herrgd /Se      
Stenhammar slott /Se      
Stenhammar slott /Se      
Stenhammar gd /Se      
Stenhammar slott /Se      
Stenhammar gods /Se      
Säby försv beb      
[Säby] Saknas      
*Sämjerum torp /Se      
*Sämierum hmn /Se      
Sämjan tp /Se      
Väsby gd      
Väsby gård      
Väsby gd      
?Öja prästgård      
?Öja gd      
Öja num. prästgård      
?Öja prästgård      
?Öja gd      
?Öja gd      
?Öja prästgård      
?Öja gd      
?Öja gd      
?Öja prästgård      
Öja gd      
?Öja num. prästgård      
?Öja gd      
?Öja by      
?Öja prästgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
?Öja prästgård      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
Öja gd      
Öja prästgd      
Öja prästgård      
Öja gd el. by      
?Öja by      
Öja num. prästgård      
Öja by      
?Öja by      
Öja gd /Se      
*Öja kvarn Saknas      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.