ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hyltinge socken : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 214 Naturnamn : 235 Bebyggelsenamn : 372 Naturnamn : 371
Hyltinge sn Abborrsjön sjö Hyltinge sn sn Abborrberget berg
Hyltinge sn Alsviksudden udde Hyltinge sn Abborrsjön sjö
Hyltinge sn Aspbacken backe fejbolen inbyggarbeteckning Abborrsjön sjö
Hyltinge sn Bergholm udde hagtorpen inbyggarbeteckning Alkebystigen väg
Hyltinge sn Bocksfjärden fjärd slaggärden inbyggarbeteckning Alströmsgärdet åker
Hyltinge sn Bocksfjärden del av sjö solskinaren inbyggarbeteckning Alströmsgärdet åker
Hyltinge sn /Se Bomossen mosse sågstugen inbyggarbeteckning Alströmskullarna åker
Hyltinge sn Borgahagen terräng Alkärr torp Alströmskullarna åker
Hyltinge socken Boudden udde Alkärr förr torp, nu lht Alströmsskiftet åker
Hyltinge sn Brolötviken vik Alströmsstugan f.d. lht Alströmsskiftet åker
Hyltinge sn Brommaskogen skog Anderslund Saknas Alviksudden udde
Hyltinge sn Brommen sjö Anderstorp, se Anderslund torp Aspbacken skogsbacke
Hyltinge sn Båtkärrsbacken terräng Backa gård Bastängen beteshage
Hyltinge sn Båven sjö Backastugan lht Bergholm udde
Hyltinge sn Båven sjö Backastugan lht Bocksfjärden del av Båven
Hyltinge sn Båven sjö Bergholm torp Bogårdsudda udde udde
Hyltinge sn? Båven sjö Bergtorp torp Bogårdsudden udde
Hyltinge sn Bärbackskärret kärr Bergtorp förr torp, nu lht Bomossen mosse
Hyltinge sn *Bävensjön, se Båven sjö Bergtorp f.d. torp Bondudden udde
Hyltinge kyrka kyrka Dalkarlskärret kärr Björkbacken lht Borgahagen, se Borgängen terrängparti
Hyltinge sn Dammkärret kärr Björkhagen lht Borgängen terrängparti
Hyltinge sn Dammängen ägomark Björkhagen lht Boudden udde
Hyltinge Saknas Djurgårdskärret kärr Björkhem lht Boxfjärden vik
Hyltinge sn Edlunds stenhäll holme /Se *Björkhult, se Hyltingkrogen lht Brandnäset åker
Hyltinge sn Ekhov udde Björkhult bebyggelse Branta brickan knalle
Hyltinge sn Ekängen ägomark Björklid lht Brokärr sumpmark
Hyltinge sn Ekängsudden udde Björkliden lht Brolötviken vik
Hyltinge sn Frönäsudden udde Björkliden lht Brolötviken vik
Hyltinge sn Furbärshagen terräng Björklund lht Brommaskogen skog
Hyltinge sn Galgholmen holme Björklund lht Brommen ö
Hyltinge sn /Se Galgholmen ö /Se Björktorp torp Brommen sjö
Hyltinge sn Gillingeholmen holme Björktorp gd Brudkärret kärr
Hyltinge sn /Se Gillingesjön sjö Bogården gård Båtkärret kärr
Hyltinge by och sn /Se Gjutskjär, Norrgårdsholmen holme /Se Bogården gd Båtkärrsbacken vägbacke
Hyltinge sn /Se Gopnäsholmarna, se *Hopnäsholmen ö /Se Bogårdsudden lht Båven = Båfven sjö
Hyltinge sn /Se Granholmen holme Bogårdsudden förr gd, nu lht Båven sjö
Hyltinge sn /Se Gröna sumpen tjärn Borgen Saknas Bärbackekärret kärr
Hyltinge sn /Se Gröndal sank mark? Borgen lht Bärbackskärren, se Sörtsjökärren och Sörtsjön sumpmarker
Hyltinge socken /Se Gullberget höjd Britlund v Daggmossen åker
Hyltinge sn /Se Gullmossen mosse Brolöten gård Dalkarlskärret kärr
Hyltinge sn /Se Gummerängsfjärden del av sjö Brolöten gd Dammkärret kärr
Backa gd /Se Gummerängsfjärden del av sjö /Se Brostugan t Dammängen åker
Bogården kom. bost. Gummerängsudden udde Brostugan lht Dickssonsviken vik
Bogården nu kom.bost. Gumsmossen mosse Bränneriet hus Djurgårdskärret kärr
Bogården gd Gölsjön sjö Bygget lht Edet, se Lisätters ede, Henardalen terrängområde
Bogården gd Hagtorpsmossen mosse Charlottenberg lht Ekhov holme
Bogården gd Hampviken vik Dalen lht Ekhov holme
Bogården gd Hasselö ö Dalstugan torp Ekängen åker
Bogården gd Henaren sjö Dalstugan lht Ekängsudden udde
Fejbol by Henaren sjö /Se Dammbro=Dambro Saknas Eländet åker
Fejbol gd Henaren sjö /Se Dammbro förr gård, nu lhtr Forsen bäck
Gillinge eller Gillingsudden gd /Se Henaren sjö /Se Djurgården torp Fruängen åker
Gillingsudden gd /Se Henaren sjö /Se Djurgården torp Fräkenängen äng
Humledal gd /Se Henarån å Ekliden lht Frönäsudden udde
Hyltinge, nu Sparreholm hgd Herrhornet holme Eknäs lht Furbärshagen, se Korshagen skogsområde
Hyltinge by Herrhornet ö /Se Eknäs lht Galgholmen holme
Hyltinge förr by Hjortronmossen, Lilla Saknas Ekvik lht Galgholmen holme
Hyltinge ?förr by Hjortronmossen, Stora mosse Eriksberg torp Gamla allén lindallé
Hyltinge förr gd, nu del av Sparreholm Hophagen skogsmark Eriksberg förr gd, nu lht Gillingeholmen holme
Hyltinge by *Hopnäsholmen ö /Se Erikslund lht Gillingeholmen holme
Hyltinge by Hornafjärden del av sjö Ersta Saknas Gillingesjön sjö
Hyltinge förr by, hg Hornaskogen skogsområde Ersta lht Gillingesjön sjö
Hyltinge Saknas /Se Hyltingeö halvö /Se Fejbol gård Granholmen holme
Hyltingenäs, se Sparreholm hg Hårdvallsängsudde udde Fejbol gd Granholmen holme
Hårdvallsäng gd /Se Hällamon skogsmark Frönäs gd Grankällan källa
»Jælunda» gård Hällen område vid sjö Framnäs ångkvarn lht Grismossen åkerområde
Jälund beb. /Se Häraldsholmen holme Fridsta lht Gröna bro bro
Jättsbol gd Hästskomossen mosse Frommens soldattorp Gröna vägen väg
Jättsbol gd Hästö ö Frönäs gård Gubbtäppan åker
Jättsbol gård Hästö ö /Se Furudal lht Gula havet del av Torparviken
Jättsbol gd Högsjön sjö Gillinge Saknas Guldmossberg bergshöjd
Jättebol gd Högtorpberget höjd Gillinge lht Gullberget berg
*(Jetteboda), Jättsbol gd Igelsjön sjö Gillinge lht Gullmossen mosse
Jättsbol gd /Se Inbåven del av sjö Gillingestugan lht Gummerfjärden fjärd
Jättsbol gd /Se Inbånen del av sjö /Se Gillingestugan lht Gummerängsfjärden fjärd
Jättsbol gd /Se Iselö udde Gillingstugan torp Gummerängsudden udde
Jättsbol gd /Se Jutskiär holme /Se Gillingsudden gård Gumsmossen mosse
Jätsbol gd /Se Jönsberg ägomark Gillingsudden gd Gäspaskogen skogsparti
Kambol gd /Se Kambolhagen terräng Gispan lht Gölsjön sjö
Kyrkobol gd Kammarherrsviken vik Granhyddan villa Gölsjön sjö
Kåveta gård Karlholmen holme Grindstugan lht Hagtorpsmossen mosse
Kåveta gd Karlholmen holme /Se Gråsta Saknas Hampviken vik
Kåveta gd Kolerakyrkogården terräng? Gråsta förr gd Hampviken vik
Kåveta gd Kolmilabacken höjd? Gröndal f.d. lht Harbacken skogsbacke
Kåveta gd Korpberget udde Gustavsberg torp Hartäppan åker
Kåveta gård Kroksätters äng äng Haga lht Hasselö ö
Kåveta gård Krypsjökärret kärr Hagadal Saknas Henardalen, se Lisätters ede, Edet terrängområde
Kåveta gd Kråkskär holme Hagalund lht Henaren sjö
Kåveta gd Kråkskär skär /Se Hagalund lht Henaren sjö
Kåveta gård Kråkskär skär Hagstugan gård Henaren sjö
Kåveta gd Kulla Krusäng äng? Hagstugan gd Henarån å
Kåveta gd Kvarndammen sjö Hagtorp torp Henarån vattendrag
Kåveta gd /Se Kvarnkärret ägomark Hagtorp förr torp, nu lht Herrhornet udde
Lilldunker beb. Kvarnsjön sjö Hagtorpsstugan, se Smålandsstugan lht Herrhornet holme
Lilldunker gd Kvällstippan skogsmark Hasselö = Hasselön lht Hjortronmossen, Lilla och Stora mossar
Lilldunker förr gd /Se Kyrkån å Hasselö gd Hophagen terräng
Lilldunker f.d. gd /Se Kåvetamossen mosse Hedvigslund torp Hornafjärden fjärd
Lisäter gård Ladkärret kärr Hedvigslund lht Hornaskogen skog
Lisäter Saknas /Se Lappsta terräng Herrgölet torp Hyltingeviken vik
*Lisäter och Hyltinge rättaredöme Saknas Lerudden udde Herrgölet torp Hyltingeö halvö
Lisätter gd /Se Lerudden udde Herrvreten torp Hyltingeö del av sn, halvö
Lisätter gd /Se Lillsjön sjö Herrvreten torp Hårdvallsängsudde udde
Lyftinge gd /Se Lillsjön sjö /Se Humledal gd Häggdalsängen åker
Långdunker gård Lillsjön sjö /Se Hummeldal gård Häjdalsängen åker
Långdunker gd Lindskär holme Hyltinge-Högsjön gd Hällabergen, jfr Hällen, Hällamon berg
Långdunker gd Lindudden udde? Hyltingkrogen Saknas Hällamon skogsområde
Långdunker gd /Se Lisätters ede terräng Hårdvallsäng gd Hällkaret fördjupning
Långdunker Saknas /Se Lisätters ede landsträcka mellan sjöar /Se Håvallsängen bebyggelse Hällkarsbacken, se Hällkaret hagbacke
Långdunker gd /Se Ljusholmen holme Hällen torp Hästhagsplogarna åkermark
Långdunker gd /Se Ljusholmen ö /Se Hällen f.d. lht Hästskomossen mosse
Mortorp Saknas /Se Lompussen sjö Högsjön lht Hästö holme
Mosstorp torp /Se Lomviken vik Högsjön gd Hästö ö
Mölentorp gd /Se Lugna mon skogsmark Högtorp t Högsjön sjö
Mölntorp gd /Se Lugnhäll ägomark Högtorp förr torp, nu lht Högsjön sjö
Mörksund by Långdunkerkärren kärr Jonstorp lht Högsjöviken vik
Mörksund gd Långdunkers skog Saknas /Se Jonstorp lht Högtorpberget bergshöjd
Norrgården gd Långkärret kärr Jättsbol gård Högtorpberget berg
Norrgården gd Löten ägomark Jättsbol, jfr Sandvik gård Hökvikskärret kärr
Nytorp gd Malmköpingsån å Jönsberg torp Igelsjön sjö
»Næsgårdh» gård Mankholmen holme Jönsberg lht Igelsjön sjö
`Näsgården´ gård Mankholmen holme /Se Kambol gård Inbåven del av Båven
Oljoberget Saknas /Se Mankholmsviken vik Kambol f.d. gård Iselö bergudde
*Oxle gardin Saknas Maramossen mosse Karl-Johansdelen gd Kalholmen holme
Påvelskälla torp Millingsnäsviken vik Karl-Johansgården, se Karl-Johansdelen gd Kambolhagen förr betesmark, nu skog
Ralm gd Morfars udde udde Karlsborg lht Kammarherrsviken vik
Ralm gd Månskenet ägomark Klockaregården, se Sockenstugan lht Karlholmen holme
?Ralm gd Mölnberget berg Knutsberg t Kohagen betesmark
Ralm gd *Mörkholmen ö /Se Knutsberg förr torp, nu lht Kolbottnen åker
Ralm gd /Se Mörksundet sund Knäppinge torp Kolbottnen åker
Ralms rättaredöme Saknas Mörksundshöjden höjd Knäppinge lht Kolerakyrkogården, se Kolerakärret terräng
Ramala (nu Ramsberg) gd Mörksundsnäset udde Kristineberg bs Kolerakärret, se Kolerakyrkogården terräng
Ramala (Ramsberg) gd /Se Mörksundsviken vik Kroksäter lht Kolmilabacken skogsbacke
Ramsberg, se Ramala gd Norrgårdsholmen holme Kroksäter torp torp Korkberget berg
Ramsberg gd Norrgårdsholmen holme /Se Kroksätter gd Korpberget berg
Rosmossen gd /Se Norrtorpberget triangelpunkt Kyrkobol gård Korshagen, se Furbärshagen skogsområde
Skarvnäs gd Nyckelsjön sjö Kyrkobol gd Krokiga backen vägbacke
Skarvnäs gd Oljeberget höjd Kåfta gård Kroksätters äng terrängparti
Skarvnäs gd *Oljoberget berg /Se Kåfta kvarn gård Krypkärrsängarna åkermark
Skarvnäs gd Oljebergsmossen mosse Kåveta gård Krypsjökärret kärr
Skarfnäs gård Ormgärdet ägomark Kåvetakvarn torp Kråkbacken åkerholme
Skarvsnäs gd Oxhagen terräng Källbo lht Kråkskär holme
Smedsbol gd Oxhagsviken vik Källtorp torp Kvarndammen damm
Smedsbol gd Oxhällen låg berghäll /Se Källtorp förr gd, nu lht Kvarnkärret åkermark
Smedsbol gd *Parkberget berg /Se Lappsta f.d. beb. Kvarnsjön sjö
Smedsbol Saknas /Se Per-Eriksmossen mosse Lilldunker säteri Kvarnsjön sjö
*Solbacka förr torp /Se Potten tjärn Lillgården Saknas Kvarnängen åker
?Sparreholm herrgård Pottmossen mosse Lillgården, se Överby Lillgård gd Kvällstippan vattensamling
Sparreholm, förr Hyltinge gård Pumphusudden udde Lillhult torp Kyrkån Saknas
Sparreholm, förr Hyltinge herrgård Pumphusviken vik Lillhult lht Kyrkån å
Sparreholm, förr Hyltinge gård Påvelskällan källa? Lindesborg lht Kåvetamossen mosse
Sparreholm, förr Hyltinge gård *Ralmber vattendrag /Se Lindudden lht Kärleksstigen allé
Sparreholm gd Ralmsnäs strandområde Lindudden f.d. lht Ladkärret sankmark
?Sparreholm hg Ravals backe terräng Lindudden, se Öviksstugan lht Lerudden åker
Sparreholm gd Renkärret kärr Linudden, se Lindudden lht Lerudden udde
Sparreholm (tidigare Hyltingenäs) hg Risbro vik Linudden, se Lindudden f.d. lht Lillans backe parkbacke
Sparreholm sn, samhälle och gods /Se Rockelstafjärden del av sjö Lisäter gård Lillhenaren vik
Sparreholm slott /Se Rudsjön sank mark? Lisätter gård Lillhenaren del av sjö
?Sörby by Rudstuberget berg Lisätter gd Lillsjön sjö
Sörby by Råholmen holme Lugnet Saknas Lillsjön sjö
Sörby by *Rävsnäsudden udde /Se Lugnet torp Lillstugubacken åkerbacke
Söderby Saknas /Se Rösundet sund Lugnhäll torp Lillängen åker
Sörby by /Se Rösundsmon skogsområde Lugnhäll f.d. torp Lillängsviken vik
Torp gård Sandsborgshagen skogsmark Lyftinge f.d. t Lindblomsviken vik
Torp gårdar Sjölund strandområde Lyftinge gård Lindskär holme
Torp gd Skansberget fornlämning Lyftinge lht Lisäters ede å
Torp by Skansberget, Lilla fornlämning Långdunker gård Lisätters ede, se Edet, Henardalen terrängområde
Torp gd Skarphagen terräng Långdunker gd Ljusholmen holme
Torp gård Skarpudden udde Långnästet lht Ljusholmen holme
Torp gd /Se Skarvnäsudden udde Långnäset gd Lompussen sjö
Tuna gård Skarvnäsviken vik Lännberga lht Lompussen sjö
Tuna gd Skogstorpsbrickan terräng Löten t Lomviken vik
Tuna g Skogstorpsjön sjö Löten f.d. torp Lilla Lomviken vik
Tuna by Skundern sjö /Se Lövlund lht Stora Lomviken, se Lomviken vik
Tuna gd /Se Slätmossen mosse Lövlund lht Luddtäppan åker
Tuna gård /Se Smedudden udde Lövåsen gård Lugna mon skogsområde
Tuna säteri ladugård Saknas /Se Snällsberget höjd Lövåsen gård Lugnatäppan f.d. åker
Tuna säteri /Se Staven terräng Mankholmen torp Långdunkerkärren sumpmarker
Tunatorp gård /Se Staven terräng Marielund torp Långdunkerkärren kärr
Valinge tp /Se Storängskärret kärr Mellangården lht i Sörby Långdunkersån å
Valinge tp /Se Sundet udde Mellangården gd Långkärret kärr
Valinge torp /Se Sunnamon skogsmark Millingsnäs lht Långtegen åker
Valinge torp /Se Svinryggen holme Millingsnäs förr gd, nu lht Långtegen åker
Valsta lht /Se Svinryggen skär /Se Mortorp gård Långängen åker
Valsund hg Svinö, Lilla ö Mortorp gd Lötaplogen åker
Valsund hg Svinö, Stora ö Mosstorp torp Lövhagen bete
Valsund hg Sågkärret kärr Mosstorp t Lövlundsplogen åker
Valsund hgd Såsjömossen mosse Mosstugan torp Mankholmen holme
Valsund hg Såsjön, Lilla sjö Mosstorp gd Mankholmen holme
Valsund hgd Såsjön, Stora sjö Mosstugan torp Mankholmsviken vik
Valsund hg Sörby triangelpunkt Mosstugan Saknas Marieberg bergshöjd
Valsund herrgård Sörbyviken vik Månskenet f.d. beb. Millingsnäsviken vik
Valsund herrgård? Tallholmen holme Månskinet, se Månskenet f.d. beb. Morfarsgrundet grund
Valsund herrgård Tallmossen mosse Måsstugan, se 1 Mosstugan Saknas Morfars udde udde
Valsund herrg. Tempelberget triangelpunkt Mölentorp gård Mortorpkullen åker
Valsund herrgård Torparviken vik Mölntorp Saknas Mossen sank betesmark
Valsund gård Torpsbergen triangelpunkt Mölntorp gård Moster Ek ek
Valsund hg Torpsbergen berg Mörksund gård Muludden udde
Valsund gd /Se Torpsundet sund Mörksund gd Mylviken vik
Valsund gd /Se Torpsviken vik Nergården lht i Sörby Måramossen mosse
Valsund gd /Se Trehörningen sjö Nergården gd Mölnberget bergshöjd
Valsund gd /Se Trehörningen holme Nergården gd Mölnberget berg
Valsund gd /Se Trollsnytan vik Norrgården gård i Hyltinge Mörka kurvan vägkurva
Valsund Saknas /Se Tunaviken vik Norrgården gård i Hasselö Mörksundet sund
*Werlunda gård /Se Uvberget berg Norrgården gård i Valö Mörksundshöjden, se Mörksundsskogen terräng
Västertorp Saknas /Se Vadviken vik Norrgården lht Mörksundsnäset udde
Västtorp torp /Se Valborgsmässoberget höjd Norrgården förr gd, nu lht Mörksundsskogen skogsparti
Ängstugan Saknas /Se Valingen sjö Norrtorp torp Mörksundsviken vik
Överby by Valingen, Lilla del av sjö Norrtorp förr torp, nu lht Norrgårdsholmen holme
Överby by Valingen sjö /Se Norsborg lht Norrgårdsholmen holme
Överby by Valingen sjö /Se Norsborg lht Norrplogen f.d. åker
Överby Saknas /Se Valingen sjö /Se Norsborg lht Norrtorpberget bergshöjd
Överby beb. /Se Valingen sjö /Se Nybygget lht Norrtorpberget berg
?Överby-Jälund, numera Överby gård Valingmossen mosse Nybygget gd Nyckelsjön sjö
Överby-Jälund by Valsundet sund Nyckelstugan torp Nyckelsjön sjö
  Valsund sund /Se Nylöten torp Nyängen åkermark
  Valsund sund? /Se Nytorp gård Nästäppan trädgård
  Valö, Stora del av ö Näsåker torp Oljeberget berg
  Valö, Lilla o. Stora ö /Se Näsåker lht Oljebergsmossen mosse
  Valön öar /Se Oljeberget torp Oljebergsplogen förr åker, nu skog
  Viholmen holme Oljeberget f.d. lht Ormbäcken åkermark
  Viholmen holme /Se Parkstugan torp Ormgärdet, se Ormbäcken åkermark
  Villmanstrand strandområde Parkstugan lht Ormudden udde
  Vitmossen mosse Persberga torp Ormudden åker
  Våmhuvud holme /Se Pettersborg lht Oxhagen betesmark, skog
  Vällkärr kärr? Pettersborg, se Borgen lht Oxhagen förr betesmark, nu skog
  Vällkärret kärr Petterslund, se Ersta lht Oxhagsviken vik
  Vällkärrsviken vik Pumpdal gård Oxhällen grund
  Västersjön sjö Pumpedal gd Pastor Gondrets berg berg
  Västersjön sjö /Se Påvelskällan torp Per-Eriksmossen sankmark
  Västersjön sjö /Se Påvelskällan f.d. torp Plogen åker
  Västersjön sjö /Se Ralm gård Potten tjärn
  Åbo äng äng Ralm gd Pottmossen mosse
  Åkmossen mosse Ramsberg gård Pumphusudden udde
  Överbyholmen holme Ramsberg gd Pumphusviken vik
  Öviken vik Ramsbergs Grindstugan och Jägarboställe lht Påvelskällan källa
    Rosenlund lht Pärs täppa åker
    Rosenlund lht Pörtbacken vägbacke
    Rosmossen gård Pörtsberget bergknalle
    Rosmossen gd Ralmsnäs terrängområde
    Rudstugan lht Ravals backe vägbacke
    Rudstugan gd Renkärret kärr
    Råstock, Lilla torp Risbro träbro
    Råstock, Lilla gd Rockelstfjärden del av Båven
    Råstock, Stora torp Rudsjön sjö
    Råstock, Stora torp Rudsjön igenvuxen sjö
    Sandborg lht Rudstuberget berg
    Sandborg lht Råholmen holme
    Sandvik lht Räfsnäsudden udde
    Sandvik gd Rävpasset jaktpass
    Saxängen gård Rävudden udde
    Saxängen gd Rösundet sund
    Sigfridsberg lht Rösundsmon skogsområde
    Sjölund bs Sandsborgshagen skogsparti
    Sjölund f.d. torp Scoutbryggorna bryggor
    Sjöstugan torp Sjömossen kärr
    Sjöstugan torp Sjötegen åker
    Skarvnäs = Skarfnäs gård Skansberget fornborg
    Skarvnäs gd Skarphagen betesmark
    Skarvnäs Nya Grindstuga, se Tusenkonstens torp Skarphagsudden, se Skarpudden udde
    Skarvnässtugan hus Skarpudden udde
    Skogshyddan lht Skarvnäs udde
    Skogshyddan lht Skarvnäskärret vik
    Skogstorp torp Skarvnäsudden saknas
    Skogstorp torp Skarvnäsudden udde
    Skogstorp torp Skarvnäsviken vik
    Skräddarstugan Saknas Skogstorpsbrickan backe
    Slaggärdet Saknas Skogstorpsjön sjö
    Slaggärdet Saknas Skogstorpsjön sjö
    Slaggärdet del av Slaggölet Skällnäset udde
    Slaggölet, se Slaggärdet torp Sköttelnäsängen förr åker, nu skog
    Smedsbol gård Slaggärdesplogen f.d. åker
    Smålandsstugan lht Slätmossen mosse
    Sockenstugan Saknas Smedbacken vägbacke
    Solhem v Smedgärdet åker
    Solliden = Kristineberg Saknas Smedsudden udde
    Solskenet torp Snedbrobacken vägbacke
    Solskinet, jfr Månskenet förr torp, nu lht Snällsberget berg
    Sparreholm säteri Snövadån å
    Sparreholm samhälle Solbergshagen förr betesmark, nu skog
    Sparreholms slott avs. Stallkanalen kanal
    Sprengtportska skolan, se Sprängporten villa, förr skola Staven gränsröse
    Sprängporten, se Sprengtportska skolan villa, förr skola Storskogen skogstrakt
    Stavtorp lht Storängen åker
    Stavtorp gård Storängen åker
    Stavtorp torp Storängskärret kärr
    Stensängen gård Stubbängsbacken vägbacke
    Stensängen gd Störbacken åkerholme
    Storgården lht i Överby-Jälund Störbacksgärdet åkermark
    Storgården gd Suckarnas allé allé
    Strand gård Sunnamon skogsområde
    Strömstugan, se Strömtorp torp Svinryggen grund
    Strömtorp torp Svinryggen vägbacke
    Strömtorp förr torp, nu lht Svinö holme
    Strömtorp Saknas Svinö, Lilla holme
    Sundet avs Svinö, Stora holme
    Sundstugan torp Svältudden näs
    Svedjan torp Sågkärret kärr
    Svedjan lht Sårtsjöarna sjöar
    Sågstugan torp Sårtsjömossen mosse
    Sågstugan torp Sårtsjön, Lilla sjö
    Säteriet Saknas Sårtsjön, Stora sjö
    Sörby gård Sårtsjörändeln bäck
    Sörby by Såsjömossen, se Sårtsjömossen mosse
    Sörby soldattorp torp Såsjön, Lilla sjö
    Sörtorp avs Såsjön, Stora sjö
    Talavid lht Såsjömossen, Stora och Lilla sjöar
    Tallbacken villa Sörbyviken vik
    Tallbacken lhtr Sörbysjökärren, se Sörtsjön Saknas
    Tappnäset torp Sörsjön, se Sörtsjökärren Saknas
    Tappnäset torp Tallholmen holme
    Lilla Tappnäset förr torp, nu lht Tallmossen mosse
    Tegelstugan torp Tallriken höjd
    Tegelstugan f.d. lht Tappnässjön sjö
    Tomtebo lht Tegelstugugärdet åker
    Tomtebo villaområde Tempelberget bergshöjd
    Tomteliden lht Tempelberget berg
    Torp gård Torparviken vik av Båven
    Torp gd Torparviken vik
    Nedre Torp, se Nergården gd Torpsbergen berg
    Övre Torp, se Torp, Nedre Torp gd Torpsberget bergshöjd
    Torsvik torp Torpsundet sund
    Torsvik lht Torpsviken, se Torsviken vik
    Tuna gård Torsviken vik
    Tuna gd Trehörningen sjö
    Tunatorp gård Trehörningen sjö
    Tunatorp gd Trehörningen sjö
    Tusenkonstens torp Trehörningen holmar
    Udden torp Trehörningen sjö
    Udden lht Trollsnytan vik
    Uppgården gd Trullsnytan, se Trollsnytan vik
    Valinge, se Valingsäter torp Trångsund vägsträcka
    Valinge torp Tunabacken vägbacke
    Valingsäter = Hvalingsäter Saknas Tuna matek ek
    Valsta lht Tunaviken vik
    Valsta lht Tunaviken vik
    Valsund gård Täppan åker
    Valsund gd Täppan åker
    Valö, Stora gård Uvberget bergshöjd
    Stora Valö torp Uvberget berg
    Villa Överby, se Överby skola lhtr Vadviken vik
    Villmanstrand lht Valborgsmässoberget berg
    Vinsarp lht Valborgsmässokullen kulle
    Vällkärr torp Valingen sjö
    Vällkärr förr torp, nu lht Valingen sjö
    Västergården lht Valingen, Lilla sjö
    Västertorp nu lht, förr torp Valingheden skogsområde
    Västtorp torp Valingmossen sankmark
    Åbo torp Valsundet sund
    Åbo torp Valsundsgrundet grund
    Ångermanland villaområde Valängen äng
    Ånäset Saknas Valö, Stora ö
    Årnäset gd Vassängen äng
    Årnäset gd Viholmen holme
    Åsen villaområde Viholmen holme
    Åsen, se Lugnet lht Vitmossen mosse
    Änglund lht Vreten åker
    Ängstugan torp Vällkärret kärr
    Ängstugan lht Vällkärrsplogen, jfr Vällkärr, Vällkärret åker
    Östertorp torp Vällkärrsviken vik
    Östertorp torp Västerhagen skog
    Överby, Lilla gård Västersjön sjö
    Överby, se Storgården, Lillgården avs. Västersjön sjö
    Överby Jälund gård Västtorpviken vik
    Överby, Stora gård Åbo äng terrängparti
    Överby Lillgård gd Åkmossen mosse
    Överby, Stora gd Åkärret kärr
    Överby skola lhtr Älgkärret åker
    Övergården lht Östtorpaplogen åker
    Öviken torp Överbyholmen holme
    Öviken gd Överbyholmen holme
    Öviken, Lilla Saknas Öviken vik
    Öviksstugan lht  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.