ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Barva socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 172 Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 168
»Barbo hd» Saknas Barva-Lappen sjö Barva socken socken Almkärret Saknas
Barva sn Barva-Lappen sankmark? Saknas Saknas Bakgärdet åker
Barva sn Barva rör terräng? med fornlämningar Anderslund lht Baljmakarvreten åker
Barva socken *Bjurkärrsjön sjö Asplund lht Barva-Lappen = Lappen sjö
Barva socken Björlunda terräng? Baggvreten t. Björnkällan källa
Barva sn Björnkällan källa? Baggvretsstugan lht Björnkällan källa
Barva sn Björnmossen mosse Barksäter komm.bost. Björnmossen mosse
Barva sn Björnön terräng Barksätersäng = Holmen lht Bondöknasjön sjö
Barva sn Blixtorp ägomark Barva-Stavtorp = 1 Stavtorp Saknas Brygghusgärdet åker
Barva sn Bondökna hage terräng Beateberg lht Bulthagen åker
Barva sn Bondökna holme terräng Bergaholm lht Bulthagen åker
Barva sn Bondökna sjön sjö Berglund lht Dalkasskärret åkermark
Barva sn Bondöknasjön sjö Berglund stuga Damberget berg
Barva sn Bondöknasjön sjö Bergstugan bs Damsågsgärdet åker
Barva sn /Se *Brandholms staven gränsmärke Biartorp = 1 Björntorp gård Dammvreten åker
Barva sn *Brandkärrsbergs staven gränsmärke Bjurkärr gård Ekjorden åker
Barva sn *Brondholms staven råmärke Bjurkärrsäng, se 1 Ängtorp Saknas Ekudden löväng
Barva sn *Bronkjärnsbergsstaven råmärke Bjurkärrsäng gård Ekåsen höjd
Barva sn Dalkarlskärret ägomark Bjurkärrsäng, se Ängtorp Saknas Ettan åkerskift
Barva sn Dammberget höjd med fornlämning Björkhagen = Beateberg Saknas Fagerviksängen ängsmark
Barva sn Dammskärret ägomark Björkhagen lht Femman åkerskift
Barfva sn Eckedrogs Staff, se Ekedrogs stav gränsmärke Björklund gård Finnmossen åkermark
Barva sn Eckelundhzberget, se Ekelundsberget berg Björkudden gård Flinksnuten hagmark
Barfvan sn sn Eckplanckz Stafwen, se Ekplankstaven gränsmärke Björntorp gård Fridhemstäppan åker
Barva sn *Ekedalsstaven råmärke Björtorp gård Fräkenbotten sjö
Barva sn *Ekedahls staven gränsmärke ?Björntorp gd Fräkenkärret sank äng
Barva sn *Ekedragsstaven råmärke Blixtorp gård Fyran åkerskift
Barva sn *Ekedrogs stav gränsmärke Bondäng Saknas Fågelberga-hadden kärrmark
Barfva sn *Ekelundsberget berg Bondäng, Nedre gård Fågelsjön kärr
Barva sn *Ekelundsberget berg Bondäng, Övre gård Gavelmossen kärrmark
Barva sn Ekens terräng? Bondökna gård Gavelsjön sjö
Barva sn *Ekeplankstaven råmärke Brokärr t. Gavelsjömossen åker
Barva sn *Ekplankstaven gränsmärke Bråttstorp = Blixtorp gård Granlundsvreten åker
Barva sn *Elgeberg staven gränsmärke Dammen t. Gärdena åkerjord
Barfva sn. Fagerviksholmen holme? Dammkällstugan= Dammskärret Saknas Hadden kärrområde
Barva sn Finnmossen mosse Dammskärret lht Hadden kärrmark
Barva sn *Fisklebergsstaven råmärke Dammstorp Saknas Hadden kärrmark
Barva sn *Fiskliberg staven gränsmärke Dammsvik Saknas Haget åker
Barfva sn Flinksnutarna ägomark Dammsås Saknas Hagkärret ängsmark
Barva sn Fogelsiön, se Fågelsjön kärr Damstorp såg Hagkärret åker
Barva sn Fogelbergz el. Staffbergz Stafwen gränsmärke Damsvik gård Hagkärret ängsmark
Barva sn Fräkenbotten terräng Damsås+ gård Hagängarna ängsmark
Barfva sn *Fuglasio holma gränsmärke Dansketorp gård Hammarvreten åker
Barva sn Furukullsmon skog Degernäs gård Harkranksmossen kärr
Barva sn ?Fågelbergs- ell. Stavbergsstaven gränsmärke Degersten gård Hemhagen hagmark
Barva sn *Fågelberg el. Stavberg staven gränsmärke Dröjsten lht Hemängen åkermark
Barfva Saknas Fågelsjön sjö Dröjtan eller Långesved, se 1 Långsved Saknas Herrängen äng
Barva sn Fågelsjön kärr Egelberga Saknas Hummelkärret åker
Barva sn Fågelsjön sankmark? Eke eller Karlkulla, se 1-2 Karlkulla Saknas Husbykärret ängsmark
Barva sn *Fölk /Se Dröttjan bebyggelse Hästhagen hage
Barva sn Gafvel Måssen, se Gamla Gavelmosse mosse Eke = 1 Karlkulla gård Hästkärret vret
Barva sn Gavelmossen mosse Ekedal gård Hästsvedet hagbacke
Barva sn Gamla Gavelmosse mosse Ekelund gård Järpebergskärret kärr
Barva sn *Gavelmosse staven råmärke Ekstugan skolh. Karlslundsvreten åker
Barva sn *Gavelmoss staven gränsmärke Elläng t. Kolbottensvreten åker
Barfva sn. Gavelsjön sankmark? Erikslund lht Kolbottensvreten äng
Barva sn /Se Gavelsjön sjö /Se Fagervik bebyggelse Kolbottenängen ängsmark
Barva sn /Se Grindhammarsberget höjd med triangelpunkt Flinkens = Staväng lht Kolerakyrkogården åker
Barva sn /Se Gruvholmen terräng Fridhem lht Kolstugugärdet åker
Barva sn /Se Hadden terräng Fröbergs = Ytterstahult t. Kyngsberget berg
Barva sn /Se Hadden terräng Furukulla gård Kyngsgärdet åker
Barva kyrka Saknas /Se Haget ägomark Furukulla gd Kyrkmossen mosse
Barksätter gd /Se Hagkärret ägomark Furukärret = Nydal lht Källgärdet åker
Bjurkärr torp Hagkärret ägomark Furukärret, se 1 Nydal Saknas Källkärret åker
Blixtorp g Harkranken terräng Fågelberga t. Källkärrsbacken hagmark
?Blixtorp gård Harsättersberg höjd med triangelpunkt Gavelmossen 3 bebyggelse Källtegen åker
Blixtorp gd /Se Herrängen ägomark Gavelmossen 4 bebyggelse Källvreten åker
?Bondökna gd *Hjortronbergsringröset råmärke Granlund bs. Källängen äng
Bondökna by *Hjortronbergs ringröset gränsmärke Grindhammar, Stora gård Lappen = Barva-Lappen sjö
Bondökna gd /Se Hummelkärr terräng Grindhammar, Lilla t. Lappen vik
Bondökna gd /Se Hummelkärret ägomark Grindstugan Saknas Lasses källa Saknas
Brokärr torp Hästsvedsbacken terräng Grindstugan stuga Lilla hagen hage
*Danskier Saknas /Se *Högahult gränsmärke Grådö t. Lindvreten åker
Fiholm g Jägarvreten ägomark Gustavsberg lht Lillkärret ängsmark
Harsäter gd Karlslundsskogen skog Gustavsberg Saknas Lerbölsängen ängsmark
Harsätter gd /Se Kolbottnen terräng Hagaborg lht Långa hagen hage
Harsätter gd /Se *Korsberg staven gränsmärke Hagalund lht Långkärret äng
Hössåker by Kvarnberget berg Harsäter bebyggelse Långsvedvreten åker
Hössåker by Kvarnsjön igenväxt sjö Hermanstorp bs Långudden åker
Hössåker by Kvarnsjön sjö Holmen lht Långvreten åker
Hössåker by Kvarnsjön sjö Holmen gd Långa vreten åker
Hössåker gd *Kycklingen gränsmärke Holmstugan bs Mellanvreten åker
Hösåker gd /Se Kyngsberget höjd Hummelkärr t. Mormorsslätten åker
Hössåker gd /Se [Kyrktegen] Saknas Hällstugan t. Mossen äng och åker
Harsta, se Yttersta hg Källgärdet ägomark Högberga gård Mossen ängsmark
Kyng gd Källkärret ägomark Högbergaslätten t. Mossen åker
Lerböle gd /Se Källvreten ägomark Hössåker gård Mullsockvreten åker
Lida gd? Lappen vik Hörsåker sold.-t Myren kärrmark
Lindholm Saknas /Se *Likedrogstaven gränsmärke Järpeberg gård Nabbtorpsvreten åker
Lindholm gd /Se Limslättskärret kärr Järpeberg gård Nasen sjö
Lindholm sätesgård /Se *Limslättstrand staven råmärke Karlberg bs Norrängen åker o äng
Lindholm gods /Se *Limslätt Strand staven gränsmärke Karlkulla = 1 Eke gård Norröknagärdet åkrar
Långsved gd /Se *Lindvretsstaven råmärke Karlkulla Saknas Nysätersgärde åker
Långsved gd /Se *Lindvretstaven gränsmärke Karlslund t. Nyvreten åker
Norrökna gd /Se Lymslätt Strand Staffwen gränsmärke Klockaregården Saknas Ormkärret ängsmark
Närökna gård Lynwrethz Stafwen, se Lindvret staven gränsmärke Kolbotten t. Petrus hadd skogsdunge
Närökna gård *Långdrogsstaven råmärke Kolstugan t. Pilängen åker
Närökna gd *Långdrogstaven gränsmärk Kyng gård Ploga åkerjord
?Prostökna by Långkärret ägomark Kyrkbacken bs Poststuguvreten åker
Prostökna hg ?Långsvedsberget berg Källtorp gård Prostöknagraven utfallsdike
?Prostökna by Långsvedsberget höjd Källudden t. Portgärdet åker
Prostökna gd *Markholms stav udde Lerböle gård Pörtgärdet åker
?Prostökna by Mågåkern åker Lida gård Pörtgärdet äng o åker
Prostökna Saknas Nasen sjö Limslätt gård Rask-plogen åker
Prostökna hg Nasen sjö Lindbergs = Änglunda lht Ringmursmossen åker
Prostökna by Nasen sjö /Se Lindesberg lht Ropa(r)strömmen bäck
Prostökna gd Nasen sjö /Se Lindholmen gård Rosbergsvreten åker
Prostökna by *Nassås Staven gränsmärke Lindvreten gård Rosendalsvreten åker
Prostökna hgd *Nasås staven råmärke Lindäng lht Rosvreten åker
Prostökna hgd Norrängen ägomark Lund = 2 Skäggesta Saknas Sexan åkerskift
Prostökna hg Norrängen ägomark Långkärret = Nygård lht Sjötorpstycket åker
Prostökna gd Nylund ägomark Långsved = Dröttjan gård Skomakartäppan åker
Prostökna gd /Se *Nyustawa gränsmärke Långsved Saknas Skyttvreten åker
Prostökna gd /Se Näset terräng Lövnäs gård Skräddarvreten, Lilla åker
Prostökna gd /Se *Okebergsstaven råmärke Lövstugan lht Skräddarvreten, Stora åker
?Rosendal gd Ormkärret kärr Marino bs. Slåtterhagen ängsmark
?Rosendal gd Pilvreten ägomark Mossen = Mosstorp t. Slätmossängen åker
Rännbäcken torp Pilängen ägomark Mosstorp torp Smedgärdet åker
Sjötorp Saknas /Se Probstöknasjön, se Ökna- o. Bondöknasjön sjö Nabbtorp gård Smedsgärdet åker
Skäggesta by *Prostategen åkrar Nabbetorps backstuga = Sjöstugan Saknas Spångkärret kärrmark
Skäggesta by Qvarn Siön, se Kvarnsjön sjö Nilstorp t. Spångsjön sjö
Skäggesta by Raskplogen ägomark Norrökna = Närökna gård Stackstängerna glänta
?Skäggesta by Raskplogen ägomark /Se Nydal = Furukärret lht Starrtäppan åker
Skäggesta by Raskängen ägomark Nydal Saknas Stenstugustycket åker
Skäggesta by Römossen ägomark Nygård = Långkärret lht Storhagen kärrmark
Skäggesta by *Searwasten gränsmärke Nylund bs Storönsgärdet åkrar
Skäggesta gd *Searwasten gränsmärke /Se Nytorp t. Strömsängen äng o åker
Skäggesta by Sjötorpsberget berg Närökna gård Sundet åkerjord
Skäggesta by Skräddarbacken backe Odensberg lht Sundet åker
Skäggesta by Skräddarberget höjd Orresta lht Sundtorp-vreten åker
Skäggesta gd Skäggestaskogen skog Orresta lht Svartkärret kärrmark
Skäggestad by Slåtterhagen ägomark Ottobytorp = Stenhuset t. Svedet hagmark
Skäggesta by Smedgärdet ägomark Piltorp t. Svinmossen mosse
Skäggesta by Spångsjön sjö Poststugan lht Sågargärdet åker
Skäggesta by Spångsjön f.d. sjö Prostökna gård Sågarhagen hage
Skäggesta by Spångsjön sankmark Prostökna skola Saknas Sågkärret ängsmark
Skäggesta gd *Stawa bergh, se Fågelbergs- el Stavbergsstaven gränsmärke Ringmuren t. Sågkärret äng
Skäggesta by *Stavbergsstaven råmärke Ropars stuga Säby högberg berg
Skäggesta by *Stavberg staven gränsmärke Rosberg bs Säggmossen, se Välsjuddmossen mosse
Skäggesta by *Stensätter staven gränsmärke Rosendal gård Tallberget berg
Skäggesta gd *Stenättra staven råmärke Rosenlund lht Tempelsberget höjd
Skäggesta by Storskogen skog Rännbäcken gård Tillkråksåkern åker
Skäggesta by Storsvedet ägomark Sandäng lht, bebyggelse Tolvan åkerjord
Skäggesta by Strands bro bro Sjöstugan bs Trean åkerskift
Skäggesta Saknas /Se *Ströobergh gränsmärke Sjötorp gård Trumslagarvreten åker
*Spånga Saknas Stubsiön, se Bpndöknasjön sjö Skogen t. Trädgårdssnyten åker
Stavbergstorp gd Sundet ägomark Skogstorp gård Trädgårdsplogen åker
»Sudhratorp» beb. Svartkärret ägomark Skyttens torp Tvåan åkerskift
Säby hg Svinmossen mosse Skäggesta gård Tämjan åker
Säby hg Sågargärdet ägomark Skäggesta grindstuga = Anderslund Saknas Tämjevreten åker
Säby hg Sågkärret ägomark Sofielund bs Täppan åker
Säby hg Säby Högberg berg Spångatorp, se 1 Lindholm Saknas Urberget = Uvberget berg
Säby hg Säggmossen mosse Spångkärr t. Uvberget berg
Säby hg Sörfjärden fjärd Stavberga = 1 Stafbergstorp Saknas Valsjön, Lilla sjö
Säby hg Tallberget höjd Stavbergstorp gård Vindsberg berg
Säby hg Tempelsberget berg Stavlund lht Välaberget berg
Säby hg Toen terräng Stavtorp, Stora gård Väla-hadden lövskogsdunge
Säby hg Torparskogen skog Staväng = Flinkens t. Välsjuddmossen mosse
Säby gd Trekanten vägskäl Stenhuset = Ottobytorp t. Älgbergsvreten åker
Säby hg Tämjan ägomark Stenstugan t. Älmkärret sank äng
Säby hgd Uvberget höjd Stensäter gård Ängarna åkerjord
Säby Saknas Valsjön, Lilla sankmark Stentorpsstugan t. Ängarna ängs- o åkermark
Säby hrgd Videkärret kärr Storsvedet t. Ängen ängs o åkermark
Säby hg Vilddammen ägomark Storön lht Ängsbacken äng o hagmark
Säby hg Vinnsberg höjd med fornborg Sundtorp Per Saknas Ängsplogarna åkrar
Säby by ?Vinnsberg höjd /Se Svartkärr lht Ängsvreten äng
Säby by Vreten ägomark Sågass = Damstorp Saknas Övre vreten åker
Säby hg Välaberget berg Sågstugan lht Överängen odlad jord
?Säby hg Välakärret kärr Säby gård  
?Säby hg Wälsiön, se Välakärret kärr Söderby gård  
Säby hg Örsundet sund? Söderby väderkvarn Saknas  
Säby hg Överängsskogen skog Söderlida gård  
Säby herrg.   Tegelslagars t.  
Säby Saknas /Se   Trumslagartorp = Grådö t. t.  
?Söderby hgd   Trädgårds = 1 Söderlida Saknas  
Söderby hg   Vad gård  
Söderby hg   Vad, Lilla lht  
Söderby hg   Vindsberg Saknas  
Söderby by   Vreten lht  
Söderby by   Vretstugan t.  
?Söderby hg   Vrettorp = Vreten lht  
Söderby g.   Väla = Välakärret lht  
Söderby Saknas   Välakärret = Väla lht  
?Söderby gd   Vällhammar lht  
Söderby gd   Välltorp lht  
Söderby by   Välsjöudden gård  
Söderby gd   Yttersta gård  
Söderby (Sörby) gd   Ytterstahult = Fröbergs t. t.  
Söderby gd   Ålderdomshemmet Saknas  
Söderby gd   Åstorp gård  
Söderby by   Ägars skogv. bost.  
Söderby gd   Älgberget = 1 Egelberga bebyggelse  
Söderby hrgd.   Änglunda lht  
Söderby hg   Ängtorp = Bjurkärrsäng gård  
Söderby hg   Ängtorp Saknas  
Söderby herrg.   Öknaberg torp  
Söderby gd   Öknatorp gård  
Söderby hg   Öledssåg t.  
Söderby herrg.   Överäng gård  
Söderby gd /Se      
Södertorp Saknas      
Sörby g      
Sörby Saknas /Se      
*Sörby ås ås /Se      
Uppökna, se Prostökna by      
Vinnsberg fornsborg /Se      
Yttersta hg      
Yttersta hgd      
Yttersta gd      
Yttersta herrg.      
Yttersta gd      
Yttersta gd      
Yttersta hgd      
Yttersta beb.      
Yttersta g.      
?Yttersta gd      
Yttersta hg      
Yttersta hg      
Yttersta gd /Se      
Yttersta herrgård /Se      
Ökna, se även Prostökna hg      
Örled torp /Se      
Överäng gd /Se      
Överökna, se Prostökna by      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.