ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torshälla stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 286 Naturnamn : 28 Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 33
Torshälla stad Ekbacken höjd Torshälla stad /Se Abborrsten sten
Torshälla stad Eskilstunaån å /Se Torshälla stad /Se Bondkroken krök
Torshälla stad Galgberget höjd Torshälla stad Borgmästarvreten åker
Torshälla stad Holmberget berg m. minnessten Alnö gård Dyen äng
Torshälla stad Hundbacken terräng Annero gård Eskilstunaån å
Torshälla stad Kvarntorget Saknas /Se Eklunden gård Eskilstunaån å
Torshälla stad *Kyrkogatan gata /Se Emaus lht Fräkenbotten åker
Torshälla stad Lisselängen delvis odlat område Emaus gård Galgberget berg
Torshälla stad *Långgatan gata /Se Fridhem gård Gullängen äng
Torshälla stad *Måns Mattiz kulle /Se Granö lht Gullängen ängsmark
Torshälla stad *Mjälby viken del av Mälaren /Se Gullängstorp gård Holmen plats för mek. verkstad
Torshälla stad Nybyån å Haga gård Kanalen kanal
Torshälla stad *Stora bron bro /Se Karlberg gård Kanslärsjorden åker
Torshälla stad *Stora gatan gata /Se Katrineberg lht Klockberget berg
Torshälla stad Torshälla huvud halvö Kristinedal gård Knäppingen sten
Torshälla stad Torshälla huvud udde /Se Krusgården gård Lisselängen äng
Torshälla stad [Tørserghes kvarn], Torshälla kvarn Saknas Kråktorp gård Löten åker
Torshälla stad Torshälla ström, se Eskilstunaån Saknas Lindäng lht Myran åker
Torshälla stad »Torshälla ström» forsar Lindäng gård Nyängen åker
Torshälla stad Torshälla ström del av Eskilstunaån /Se Lindö gård Sadelmakare och Kandellärslindorne åkrar
Torshälla stad Torshälla ström del av Eskilstunaån Marielund gård Sadelmakarjorden åker
Torshälla stad Torshälla ström ström Mörby gård Saltängen äng
Torshälla stad Torshälla ström del av Eskilstunaån /Se Norrby lht Snäckan skogsbacke
Torshälla stad Torshällaån å Norrgård gård Snäckängen äng
Torshälla stad Torshällaån å Norrgården lht Stavberget berg
Torshälla stad Torsilla hufvud, se Torshälla huvud halvö Nyborg gård Sältan, se Saltängen Saknas
Torshälla stad Åkerbyskären f.d. holmar, nu del av Mälarbaden? Nytorp gård Sörby gärde åker
Torshälla stad *Östra gatan gata /Se Oppgården lht Torshälla ström del av Eskilstunaån
Torshälla stad   Oppgården gård Tors hällar backe med stenar
Torshälla stad   Rossvik gård Varnängen åker
Torshälla stad   Stensborg gård Varnängevreten åker
Torshälla stad   Strandäng lht Ån del av Eskilstunaån
Torshälla stad   Sörgården, se Lindäng lht Österängs vreten åker
Torshälla stad   Tegelbruket lht  
Torshälla stad   Torsborg lht  
Torshälla stad   Torshälla kvarn kvarn  
Torshälla stad   Österby gård  
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla st.      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad /Se      
Torshälla Saknas      
Torshälla Saknas      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla st.?      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla sn o. stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla Saknas      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla Saknas      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla Saknas      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla Saknas      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla Saknas      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
?Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla lfs. o. stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla Saknas      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
?Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad /Se      
Torshälla stad      
Torshälla stad /Se      
Torshälla kyrka Saknas /Se      
*Barnängsfabrikens spinnskola Saknas /Se      
*Biskopskvarnen kvarn      
*Eriks tomt och vret Saknas      
Fattighuset Saknas /Se      
Gästgivaregården gästgiveri /Se      
*Hans Skräddares tomt Saknas      
*Helige Jungfrus Gille gille /Se      
*Horneth Saknas      
*Jakop Skottes tomt Saknas      
*Jören Finnes tomt och vret Saknas      
*Långe Jöns tomt, kålgränd o. vret Saknas      
*Långe Jöns tomt Saknas      
*Nils Esbiörnssons tomt Saknas      
Sankt Nikolai gille Saknas      
*Sankt Nikolai Gille gille /Se      
*Sankt Olofs Gille gille /Se      
*Sigfrids tomt Saknas      
»torsarghe», se Torshälla Saknas      
*Torshälla kniphammare Saknas /Se      
Torshälla kvarn Saknas      
[Torsselæ qwern] Saknas      
Torshälla kvarn Saknas /Se      
Torsæde, se Torshälla Saknas      
?Österby gd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.