ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallby socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 458 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 130
Vallby sn Asphagen odling Vallby sn Nummerförteckning förteckning
Vallby sn Barnrösberget berg Vallby socken socken Nummerförteckning förteckning
Vallby sn Blacken fjärd Anderslunda lht Nummerförteckning förteckning
Vallby sn Blacken fjärd Anderslunda lht Nummerförteckning förteckning
Vallby sn Blacken fjärd Annero lht Aldrigfärdigsbacken backe
Vallby sn Blackhäll, Lilla och Stora öar Annero avs. Asphagen hage
Vallby by, sn Blackhäll, Stora och Lilla öar /Se Asplund lht Barnrösberget berg
Vallby sn Blackhäll, Lilla holme, triangelpunkt Augustenlund lht Barnrösberget berg
Vallby sn Blackhäll, Stora holme Augustenlund avs. Blacken fjärd
Vallby sn Blackhäll, Stora o. Lilla holmar /Se Ballersta f.d. lht Blacken fjärd
Vallby sn Blackhäll, Stora ö /Se Ballersta gård Blackhäll, Lilla skär
Vallby sn Blackhällarna, N. o. S. holmar Bredablick lht. Blackhäll, Lilla ö
Vallby sn Blackhällarna holmar /Se Bergendal lht Blackhäll, Stora skär
Vallby sn Blåsut holme Charlottenburg, se Charlottenlund Saknas Blackhäll, Stora ö
Vallby sn Blåsut holme Charlottenburg lht Blackhällar skär
Vallby sn Borgberget berg Charlottenburg lht Blackhällarna grund
Vallby sn Brantåsen skogsås Charlottenlund gård Blackhällen, Norra grund
Vallby sn Enbuskhatten udde Charlottenlund lht Blackhällen, Södra grund
Vallby sn Enbuskhatten udde Dybacken lht Blåsut ö
Vallby sn Grundby limpa kulle, fornlämning /Se Dybacken lht Borgberget berg
Vallby sn Gråbergsbacken terräng Ekedal gård Borgberget berg
Vallby sn *Gråslingen holme Ekedal lht Brantåsen skogsås
Vallby sn Grävlingen holme Ekedal lht Brantåsen grusås
Vallby sn Grävlingen holme Ekedal gård, se Ekedal lht Dyen åker
Vallby sn Grävlingen holme Ekensholm villor Dykärret kärr
Vallby sn Hagen, se Larssons hage hage Ekensholm lht Ekbacken backe
Vallby sn Hammaren skogsområde Ekensholm delar av Grundby Enbuskhatten holme
Vallby sn Hammaren terräng Eklund lht Enbuskhatten udde
Vallby sn Hammaren berg /Se Eklunden lht Fiskkärret kärr
Vallby sn Hargen holme Eklunden, se Eklund lht Fårhagen strandremsa
Vallby sn Hargen holme /Se Enbylund, se Enebylund lht Gatan väg
Vallby sn Hedberget backe Eneby Saknas Gnehoran udde
Vallby sn Hensta triangelpunkt Eneby by Granbacken backe
Vallby sn Hensta hatt holme Eneby by Grundbykullen kulle
Vallby sn Hensta hatt holme Enebylund lht Grundby limpa fornlämning
Vallby sn Henstaviken vik Enebylund lht Grundby limpa, se Grundbykullen Saknas
Vallby sn Hundalaviken vik Eriksberg lht Grundby limpa grusås
Vallby sn Häradsängen äng /Se Eriksberg lht Grundby strand strandremsa
Vallby sn Kattskär udde Eriksberg lht Gråbergsbacken jagbacke
Vallby sn Kattskär udde Eriksberg stuga Grävlingen holme
Vallby sn Kolstahatt udde Eriksberg lht. Grävlingen holme
Vallby sn /Se Kolstahatt udde Eriksdal f.d. lht Grävlingen holme
Vallby socken *Kolstaviken vik Erikslund lht Grävlingen ö
Vallby sn Kullersta sand badstrand Erikslund, se Eriksberg Saknas Gåsmossen holme
Vallby socken Larssonshage hage /Se Erikslund lht Hagbrikbacken backe
Vallby sn Lerviken vik Erikslund avs. Hallonhatten holme
Vallby sn Lerviken vik Eriksro lht Hammaren åker
Vallby sn Lövhulta utjord Eskilstuna kanals område Saknas Hawaii udde
Vallby sn Mjölnarudden udde Fattighus ålderdomshem Hedberget jagbacke
Vallby Saknas Mälaren sjö Fredriksborg lht Hemgärdet åker
Vallby sn Nabbudden udde Fredriksborg lht Hensta hatt holme
Vallby sn Nyängen odling Fredriksborg lht Hensta hatt holme
Vallby sn Nyängen ägomark Fridhem lht Hensta hatt ö
Vallby sn Odonkärret kärr Frälsehensta lht Hensta jagbacke, jfr Hedberget jagbacke
Vallby sn *Rå synbarl. grund Gläntan lht Henstaviken vik
Vallby sn Sjöängen terräng Granlund lht Hundala vik
Vallby sn Sjöängen terräng Granlund lht Hundalaviken vik
Vallby sn Skomakarudden udde Granlund lht Hundalaviken vik
Vallby sn Slättviken vik Granlund lht Inges hög fornlämning
Vallby sn Stora viken vik Grindby lht Inges hög gravhög
Vallby sn Stora viken vik Grindgården lht Inre hällen, se Blackhällen Saknas
Vallby sn Stråholmen ö Grindstugan, se Grindgården lht Kallebacken backe
Vallby sn Surbrunnen brunn(?) Grundby by Kattskär udde
Vallby sn Torshällaån å Grundby by Kattskär holme
Vallby sn Torshällaån å Gundband gård Kattskär udde
Vallby sn Trullskär udde Gundband by Kattskär udde
Vallby sn Trullskär udde Gustafsberg lht Kolsta hatt höjd
Vallby sn Trullskärsviken vik Gustavsborg lht Kolsta hatt, se Kolsta holme udde
Vallby sn Trullskärsviken vik Gustafslund lht Kolsta hatt udde
Vallby sn Tärby borg borglämningaar /Se Gustafslund, se Gustavslund lht Kolsta holme udde
Vallby Saknas Valsåsen berg Gustavsberg Saknas Kolsta holme, se Kolsta hatt Saknas
Vallby Saknas Valsålsen ås /Se Gustavsberg avs. Kolsta viken, se Stora viken vik
Vallby sn Vestaberget bergshöjd Gustavslund lht Kullersta sand badställe
Vallby sn   Gärnsta lht Kullersta sand badstrand
?Vallby by o. sn   Haga lht Kullersta sand strand
Vallby sn   Hagaberg lht Käringstensbacken = Kärstensbacken Saknas
Vallby sn   Hagaberg lht Kärnstenbacken skogsbacke
Vallby sn   Hagalund lht Larssons hage hage
Vallby sn   Hagtorpet lht Lerviken vik
Vallby sn   Hagtorpet lht Lerviken vik
Vallby sn   Hagtorpet lht Lövnäsudde udde
Vallby sn   Hanneberg lht Mjölnarudden udde
?Vallby sn   Hanneberg lht Mjölnarudden udde
Vallby sn   Hasselbacken lht Mälaren sjö
Vallby sn   Hedberget jagbacke Mälaren sjö
Vallby sn   Hedberget, se Veckelby jagbacke Saknas Nabbudden, se Lövnäsudde udde
Vallby sn   Hensta Saknas Nabbudden udde
Vallby sn   Hensta gård Nabbudden udde
Vallby sn   Hensta by Nyängen åker
Vallby sn   Hyggeby Saknas Nyängen åker
Vallby sn   Hyggeby by Odokärret kärr
Vallby sn   Hyggeby by Odonkärret kärr
Vallby sn   Ingeby gård Riddersand vik
Vallby sn   Ingeby by Rovgården åker
Vallby sn   Johannesberg lht Rävkullen åkerholme
Vallby sn   Karlsborg lht Sjöängen åker
Vallby sn /Se   Karlsborg lht Sjöängen åker
Vallby sn /Se   Klockaregården stuga Skaljeberget berg
Vallby sn /Se   Kloktorp lht Skomakarudden udde
*Balsta beb,   Klockare bost. lht Skomarkarudden Saknas
Ballersta ortnamn /Se   Knoptorp lht Slättviken vik
Balsta, num. Prästgården Saknas   Knoptorp lht Slättviken, se Slätviken vik
?Eneby by   Kolsta by Slätviken, se Slättviken vik
Eneby by   Kolsta avst, by Slätviken vik
?Eneby by   Kråketorp gård Slätviken vik
Eneby by   Kråketorp, se Kråktorp gård Slätviken vik
?Eneby by   Kråktorp gård Slättviken vik
Eneby by   Kullersta gård Soltäppan åker
?Eneby by   Kullersta by Stora viken vik
?Eneby by   Kullersta sand lht Stora viken, se Kolsta viken vik
Enby by   Kumla by Surbrunnen hälsobrunn
Enby by   Kumla by Sveddet åker
Engeby, se Ingeby gd   Kyrkogården Saknas Torshälla ån å
*Graf okänd gård och kvarn   Kyrkogården avs. Trollskär udde
*Graffs kvarn Saknas   Kyrkoherdebostället, se Ballersta Saknas Trollskärsviken vik
Gronby, se Grundby by   Larsbo lht Trullskär, se Trollskär udde
Grundby by   Larsbo lht. Trullskärsviken, se Trollskärsviken vik
Grundby by   Lergöken lht Täpporna åker
Grundby by   Lillgården gård i Vallby Tärby borg berg
Grundby by   Lillgården Saknas Valsåsen berg
Grundby by   Lillgården lht Valsåsen grusås
Grundby by   Lindeslund lht Vasåsen ås (med grustag)
Grundby by   Lindeslund lht Varggropen fångstgrop
Grundby by   Lissegården lht Vestaberget höjd
Grundby by   Lugnet lht Vestaberget berg
Grundby by   Lund gård Vestaberget fornborg
Grundby by   Lund by Vreten åker
Grundby by   Lundaborg lht Yttre hällen, se Blackhällen Saknas
Grundby by   Lundaborg avs. Ängen åker
Grundby by   Lötstugan lht Ättestenarna bautastenar
Grundby by   Lövbacken lht  
Grundby by   Lövhulta utjord  
Grundby by   Lövhulta utjord  
Grundby by   Lövlund lht  
Grundby by   Lövlund lht  
Grundby by   Lövlund lht  
Grundby by   Lövstugan lht.  
Grundby by   Lövsätter lht  
Grundby by   Lövsäter avst.  
Grundby by   Marieberg lht  
Grundby by   Marieberg lht  
Grundby by   Mariehill lht  
Grundby by   Mariehill lht.  
Grundby by /Se   Marielund lht  
Grundby by /Se   Marielund lht  
Heegby, se Hyggeby gd   Mejeri Saknas  
?Hensta by   Mellangården gård i Kolsta  
Hensta by   Mellangården gård i Vallby  
Hensta by   Mellangården gård i Viggeby  
Hensta by   Mellangården lht  
Hensta by   Mälarstrand, se Kullersta sand Saknas  
Hensta by   Mälsta by  
Hensta by   Mälsta by  
?Hensta by   Nordanskog lht  
Hensta by   Norrgården gård i Kolsta  
Hensta by   Norrgården gård i Viggeby  
?Hensta by /Se   Norrgården lht  
Hensta by /Se   Nysätter lht  
Hyggeby by   Nysätter lht.  
Hyggeby gd   Oppgården gård i Kolsta  
Hyggeby by   Oppgården gård i Vallby  
Hyggeby by   Oppgården lht  
Hyggeby by   Petersberg lht  
Hyggeby by   Pettersberg lht  
Hyggeby by   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Hyggeby by   Prästgården gd  
Hyggeby Saknas /Se   Prästgårdslöt utjord  
Hyggeby by /Se   Prästgårdslöt, se 1 Råtberget Saknas  
Hyggeby Saknas /Se   Rosenlund lht  
»høgby», se Hyggeby by   Rosenlund lht.  
Ingeby gård   Rosslinge gård  
Ingeby gd   Rosslinge by  
Ingeby by   Rossäter lht  
Ingeby gd   Råtberget Saknas  
Ingeby gd   Råtberget jagbacke  
Ingeby gd   Råtberget jagbacke  
Ingeby gd   Sjötorp lht  
Ingeby gd   Sjötorp lht  
Ingeby gd   Skeppartorp lht  
Ingeby gd   Skeppartorp lht  
Ingeby gd   Skogsberg lht  
Ingeby gård   Skogsberg lht  
Ingeby gård   Skogshamn lht  
Ingeby gård   Skogshyddan lht  
Ingeby gd /Se   Skogshyddan lht.  
Ingeby gd   Smedjebacken avs.  
Ingeby by   Sofielund gård  
Ingeby gd   Sofielund lht  
Ingeby g   Solbergstorp lht  
Ingeby gd   Solbergstorp lht  
Ingeby g.   Solby gård  
Ingeby gd   Solby by  
Ingeby gd   Solbytorp lht  
Ingeby gd   Solbytorp lht  
Ingeby gd /Se   Solbytorp lht.  
Ingeby gd /Se   Solhem lht  
Ingeby gd /Se   Solliden lht  
Kollersta, se Kullersta by   Stensborg lht  
Kolsta by   Stora Lövhulta utjord åker  
?Kolsta by   Svenslund lht  
?Kolsta by   Svenslund avs.  
Kolsta by   Sörgården gård i Vallby  
Kolsta by   Sörgården gård i Viggeby  
Kolsta by   Tallbo lht.  
Kolsta by /Se   Tomtebo lht  
Kolsta by /Se   Tomtebo lht  
Kolsta by   Torpet f.d. lht.  
Kolsta el. Kåhlsta Saknas   Torvan f.d. lht  
Kolsta by   Tärby by  
Kolsta by   Tärby by  
Kolsta by   Tärbytorp avs.  
Kolsta by   Vallby Saknas  
Kolsta by   Vallby by by  
Kolsta by   Vallby by  
Kolsta by   Vallby by  
Kolsta by   Vallby kyrka kyrka  
Kolsta by   Vallby kyrka kyrka  
Kolsta by   Vallbytorp avs.  
?Kolsta by   Veckelby jagbacke lht o. skogsbacke  
Kolsta by   Vickelby Saknas  
Kolsta by   Vickelby Saknas  
Kolsta by   Vickelby = Väckelby Saknas  
Kolsta by   Vickelby by  
Kolsta by   Viggeby by  
Kolsta by   Viggeby by  
Kolsta by /Se   Viggebytorp avs.  
Kolsta by /Se   Vintorp lht  
Knogstorp, se Kråktorp gd   Vinntorp lht  
[Krogstorp] Saknas   Vretbo lht  
»krokstorp, se Kråktorp gd   Vretbo lht  
Kråketorp g   Vretbo lht  
Kråktorp g   Vretstugan lht  
Kråktorp gd   Vretstugan lht  
Kråkstorp Saknas   Väckelby Saknas  
Kråktorp gd   Väckelby gård  
Kråketorp gd   Väckelby, se vickelby by  
Kråktorp gd   Väckelby, se 1 Vickelby Saknas  
Kråktorp g   Västergården Saknas  
Kråktorp gd   Åkerby gård  
Kråketorp gd   Åkerby by  
Kråketorp gd   Östergården Saknas  
Kullersta by   Östergården gård i Kolsta  
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by      
Kullersta by, nu del av sn      
Kullersta by      
Kullerstad by /Se      
Kullersta by /Se      
?Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla Saknas /Se      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Lund by      
Lund by      
»løfgærdhe» Saknas      
»løfæltum», se Lövhulta gd      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövkulla by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta, Stora gdr /Se      
Lövhulta by /Se      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
Mälsta by      
?Mälsta by      
Mälsta by /Se      
Mälsta by /Se      
Mälsta by /Se      
Mälsta by /Se      
?Prästgården Saknas      
?Prästgården Saknas      
?Prästgården Saknas      
?Prästgården (förr *Balsta) Saknas      
?Prästgården (förr *Balsta) Saknas      
?Prästgården (förr *Balsta) Saknas      
?Prästgården (förr Balsta) Saknas      
?Prästgården (förr Balsta) Saknas      
»raneke» beb. /Se      
?Rosslinge gd      
Rosslinge gd      
Rosslinge gd /Se      
Solby by      
Solby gd      
Solby gd      
Solby gd      
Solby gd      
Solby gård      
Solby gd      
Solby gd /Se      
Solby by      
Solby gd      
Solby g      
Solby gd      
Solby gd      
Solby g      
Solby gd      
Solby gd      
Solby gd      
Solby gd /Se      
Solby gd /Se      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby gd      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby by      
Tärby Saknas /Se      
Tärby by /Se      
Tärby by /Se      
Tärby by /Se      
Tärby by /Se      
?Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by o. sn      
?Vallby gd o. sn      
Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by, sn      
?Vallby by o. sn      
Vallby by o. sn      
?Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by      
?Vallby by o. sn      
?Vallby by o. sn      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by o. socken      
Vallby by      
?Vallby by /Se      
Vallby by      
Valby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by o. sn      
Vallby by      
?Vallby by o. sn      
Vallby by /Se      
Vigby rättaredöme f. rd      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by /Se      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby gd:ar      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
Väckelby by      
Väckelby by      
Väckelby by      
Väckelby by      
Veckelby Saknas      
Väckelby by      
Väckelby by /Se      
Väckelby by /Se      
Väckelby by /Se      
?Åkerby by      
?Åkerby by      
Åkerby by      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.