ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Strängnäs stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1961 Naturnamn : 112 Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 79
Strängnäs stad Lill-Strängnäs holme Lillgärdet stadsdel Lurudden udde
Strängnäs stad Lill-Strängnäs holme /Se Lindan lht Lyktan gård
Strängnäs [domkyrka] domkyrka Loppan holme Lindebo lht Långberget bergshöjd
Strängnäs stad o. stift Lurudden udde Lindegård lht Långgatan, Lilla gata
Strängnäs stad o. stift Långa gatan, se Storgatan Saknas Lindholm Saknas Långgatan, Norra Saknas
Strängnäs stad o. stift Långberget berg Lindholmen arbetarbostad Långgatan, Stora Saknas
Strängnäs stad o. stift Långberget bergshöjd /Se Linneaborg lht Långgatan, Södra Saknas
Strängnäs stad o. stift Långberget berg /Se Louise lht Löthsgärdet Saknas
Strängnäs stad o. stift Långberget hälsokälla Lugnet lht Löthsängen Saknas
Strängnäs stad o. stift Långberget berg Lund lht Lötgärdet åker
Strängnäs stad Långgatan Saknas Lyckebo lht Lötängen äng
Strängnäs stad o. stift Långgatan, Södra Saknas /Se Löten lht Munkbacken backe
Strängnäs stad Långgatan Saknas /Se Lövlund lht Munkberget förr rote
Strängnäs stad Långkärr terräng med fornlämning /Se Lumptorp stadsäga Mälaren sjö
Strängnäs Saknas Långkärret kärr Lunda stadsägor Mälarlunden park
Strängnäs stad »løthenne» ägonamn? Lunda kvarn riven kvarn Nabben udde
Strängnäs stad *Malmby äng Saknas /Se Långa raden brunnet hus Nabbgatan gata
Strängnäs stad Moränen terräng Långkatekesen hus Nabbkullen kulle
Strängnäs stad Munkbacken backe /Se Läroverket f.d. högre allmäntläroverk Nabbviken vik
Strängnäs stad *Munkbacken, se *Munkberget berg Marieborg lht Nicanderasken askträd
Strängnäs stad Munkbacken backe /Se Marielund lht Norra bron brygga
Strängnäs stad *Munkbergsgatan gata /Se Missionshuset Saknas Norra Södermanlands järnvägs jordområde inom Saknas
Strängnäs stad *Munkeberget berg /Se Nicandersgården riven gård Norrfjärden fjärd
Strängnäs stad Myrhöjden terräng med fornlämning /Se Nordanskog lht Notholmen udde
Strängnäs stad Myrhöjdsgipen terräng /Se Norrtull rivet tullhus Nya bron bro
Strängnäs stad *Nabben kvarter Nyberga lht Prästgatan Saknas
Strängnäs stad Nabben udde /Se Nyborg lht Sandgatan gata
Strängnäs stad *Nabbhagen Saknas /Se Nyängen riven lht Sankt Eskils källa kallkälla
Strängnäs stad Nabbviken vik Olivehällska huset gård Sankt Eskils källa kallkälla
Strängnäs stad Nergårdshagen terräng Oxbacken lht Sidovägen väg
Strängnäs stad o. stift *Nordengrens tomt, se Ignelii tomt tomt /Se Paulinska huset Saknas Sidovägen väg
Strängnäs stad Notholmen ö /Se Petersberg stadsäga Silverudden udde
Strängnäs stad Piludden udde Peterstorp stadsäga Silveruddskällan hälsokälla
Strängnäs stad Piparmossen mosse /Se Pålstorp Saknas Skarpskytteheden skjutbana
Strängnäs stad Pipartorp triangelpunkt Rimbo lht Skjutbanan Saknas
Strängnäs stad Preste gierdet Saknas Roggeanum Saknas Skolbacken backe
Strängnäs stad o. stift Prästgatan gata /Se Roggeborgen f.d. högre allmänna läroverket Skolberget bergshöjd
Strängnäs stad Prästgatan gata Ronneberg lht Skolmästarhagen Saknas
Strängnäs stad Sandgatan gata /Se Rosenborg lht Skolstugubacken rote
Strängnäs stad Sankt Eskils källa källa /Se Runeborg lht Stadens ägor stadsjord
Strängnäs stad, stift Sankt Eskils offerkälla offerkälla /Se Rådhuset rådhus Stadsjorden stadens ägor utom staden
Strängnäs stad, stift Sankt Eskils källa källa Segerro lht Stadsplanen stadsplan
Strängnäs stad Sankt Eskils källa Saknas Sidhem lht Stadsskogen skogsområde
Strängnäs stad, stift Sankt Eskils källa källa Sidön stadsdel Storgatan gata
Strängnäs stad, stift *Sancte Pædens vret äng Signhem lht Storgatan, Lilla Saknas
Strängnäs stad *Sankt Peders vret Saknas Sjötullen rivet tullhus Storskogen Saknas
Strängnäs stad, stift Segerö ö Skogalund lht Storängen äng
Strängnäs stad, stift Segerön ö Skogsberga lht Storängen, Lilla äng
Strängnäs stad, stift Segeröö, se Segerö ö Skogsbo lht Strandpromenaden väg
Strängnäs stad Skansbacken terräng Skogsdal lht Strängnäsfjärden fjärd
Strängnäs Saknas Skinnpälsen, Stora holme Skogshall lht Strängnässkogen Saknas
Strängnäs stad *Skolberg kvarter Skogshem lht Strömmen del av Strängnäsfjärden
Strängnäs stad Skäftkärr ägomark? Skogshyddan lht Sturegatan gata
Strängnäs stad *Slottzträdgården Saknas /Se Skogshäll lht Sundkarlsbron brygga
Strängnäs stad Smedstorp ägomark Skogstorpet lht Svingrindarna förr grindar
Strängnäs stad »snekkeberg» berg? Skogvaktarbostället skogv.bost. Svingrindsbacken landsvägsbacke
Strängnäs stad *Spetalavreten åker? Skolan = Trivialskolan Saknas Suckarnas allé allé
Strängnäs stad »spetala vrethen» ägonamn? Skäggesta stadsäga Sundkarlsgatan gata
Strängnäs stad »spetalawrethen» förr åker Skönborg lht Tingstubacken område
Strängnäs stad *Stadsbrogatan, Gamla gata Solbo lht Torget torg
Strängnäs stad Stenbacken terräng med fornlämning /Se Soldathemmet soldathem Trekanten öppen plats
Strängnäs stad Stenby borg fornborg /Se Solgårda lht Trekanten tomt
Strängnäs stad Stenby skans ruiner /Se Solgården lht Trekanten, Nya öppen plats
Strängnäs stad *Stenby skans Saknas /Se Solhem lht Trappgränd gränd
Strängnäs stad Storgatan, se Långgatan Saknas /Se Solliden lht Uggelhagen hage
Strängnäs stad Storgatan el. Långa gatan gata Stadskällaren värdshus Ulvhällsfjärden fjärd
Strängnäs stad Storgårdsskogen terräng Starkans börs förr krog Valsmossen mosse
Strängnäs stad Storängskullarna terräng Station järnvägsstation Vattengatan Saknas
Strängnäs stad Stretnäs = Strängnäs stad Stenhammar lht Vattengränd gränd
Strängnäs stad *Strängnäs, Lilla holme /Se Stenliden lht Vattgränd Saknas
Strängnäs stad Strängnäsa skog skog Stensborg lht Vippendalsbacken landsvägsbacke
Strängnäs stad Strängnäsfjärden fjärd Storgärdet stadsdel Visholmen udde
Strängnäs stad Strängnäs stads äng ängsmark Strömsnäs lht Västerviken vik
Strängnäs stad Sundet sund? Stugan Saknas Västervikshamnen hamn
Strängnäs stad Svinavallen Saknas Sveaborg lht Västra gärdet åker
Strängnäs stad *Svinavallen Saknas /Se Syskrinet hus Yxhammartorget torg
Strängnäs stad *Svinavallen ägomark? Sätra lht Ångbålsbron Saknas
Strängnäs stad Svältskogen skog Söderbacka lht Ångfartygsbron ångbåtsbrygga
Strängnäs stad Tegelhusvreten Saknas Södertull rivet tullhus Älgbrunn göl
Strängnäs stad *Tegelhusvreten åker? Sörgärdet stadsdel  
Strängnäs stad och stift Tingstuhöjden terräng Tallbo lht  
Strängnäs stad Torggatan Saknas Tingsborg stadsäga  
Strängnäs stad Tosterön ö Tingshuset tingshus  
Strängnäs stad Tullgatan, Stora gata Trevnaden lht  
Strängnäs stad Tustensbacken terräng Trivialskolan f.d. skollokal  
Strängnäs stad Tvärallmänningsgatan gata Tryckeriet boktryckeri  
Strängnäs stad Tynässkär udde Tureberg lht  
Strängnäs stad Vaxängsfjärden fjärd Vaktstugan riven vaktstuga  
Strängnäs stad Vedtorget vägskäl? Vallby stadsäga  
Strängnäs stad Vikingaberget berg Vilhelmsro lht  
Strängnäs stad Visholmen halvö /Se Villaborg lht  
Strängnäs stad Visholmen holme Vreta lht  
Strängnäs stad Visholmen näs Vreten lht  
Strängnäs stad Visholmen näs /Se Vänhem lht  
Strängnäs stad Visholmsviken vik Väderkvarnen väderkvarn  
Strängnäs stad *Västreviken vik Värdshuset hus  
Strängnäs stad Västerviken vik Västerviken stadsdel  
Strängnäs stad Västerviken vik Ådalen lht  
Strängnäs stad o. stift Västerviken vik Åkerlösa stadsäga  
Strängnäs stad Västerviken vik /Se Åkern lht  
Strängnäs stad Västerviken vik /Se Älvsö stadsäga  
Strängnäs stad »nyffra gathunne» gata Ängsholm lht  
Strängnäs stad ylia sundh, se Eldsund Saknas    
Strängnäs stad *Ytravarva jordäga?    
Strängnäs stad *Ytravarva jordäga?    
Strängnäs stad Yxhammarstorget torg    
Strängnäs stad Åkerlösaängen äga /Se    
Strängnäs stad Älgbrunn sankmark?    
Strängnäs stad Älgbrunn göl /Se    
Strängnäs stad Öråsen ås?    
Strängnäs stad o. stift Östra gatan Saknas    
Strängnäs stad Övregatan Saknas    
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs tad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift o. stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad, stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad, stift      
Strängnäs stad, stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Srängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs tad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
?Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift o. stad      
Strängnäs stift o. stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs sd      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäg stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Sträng stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strengenäs Saknas      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad, stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift o. stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
*Strängnäs biskopsdöme stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift o. stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs biskopsdöme stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs kloster förr kloster      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs sstad o. stift      
Strängnäs stad, stift      
Strängnäs stad, stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs st.      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad o. stift      
Strengnäs st.      
Strängnäs Saknas      
Strengnäs st.      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
?Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Sankt Andreas´ altare altare      
Sankta Annas kor kor      
Sankt Andreas altare altare      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stift      
Strängnäs» stift Saknas      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strengnäs st.      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strengnäs st.      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strängnäs stad och stift      
Strengnes Saknas      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stift      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad o. stfit      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Strängnäs stad      
Stregnäs Saknas      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs, se Stretnäs stad      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Stängnäs stad /Se      
Strängnäs stad /Se      
Strängnäs biskopsdöme, se Strängnäs Saknas      
Strängnäs stift      
*Allmänningen terräng      
Allmänningsgatan Saknas      
*Allmänningsgatan fd. gata      
*Andhre Andhrssons gård f. gd      
*Andhrs Andhrssons gård f. gd      
*Andhrs Pålssons gård f. gd      
*Andhrs Simonssons gård f. gd      
*Andhrs Simonssons gård f. gd      
*Andhrs Skinnares gård f. gd      
Arendt Svartes gård f.d. gd /Se      
*Arkedægnens thræ gordh Saknas      
Badstugugården förr gård      
Bastugugården f. gd      
Bastu gården f. gd      
Bertil Tynnebinderegård f. gd      
*Biddaragarden Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården gd      
Biskopsgården Saknas      
*Biskopsgården Saknas      
Biskopshuset Saknas /Se      
Biskopshuset biskopsboställe /Se      
*Biskopshuset, Gamla biskobsboställe /Se      
*Bond Oluffz gård f. gd      
»bredha gardhen» förr gd      
Bredgården Saknas      
*Bredhegården förr gd      
*Bredhegården förr gd      
Capellgården f. gd      
Capellgården f. gd      
Capellgården f. gd      
*Cnut Cnutssons gård f. gd      
Corporis Christi prebende Saknas      
Dominikanerklostret Saknas      
Dominikanerklostret f. kloster      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas /Se      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka dk:a      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka domk:a      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs Domkyrka domk:a      
Strängnäs domkyrka domk:a      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan i Strängnäs Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Strängnäs domkyrka Saknas /Se      
Domprostgården Saknas      
*Domprostgården Saknas      
Domprostgården Saknas /Se      
*Dægne gordhen Saknas      
»Dækinssens trægard» gd      
Eldsunds löt stadsäga /Se      
Elofsberg lht /Se      
*Erland Skreddares gård f. gd      
*Erlandsstad Saknas      
*Finninge, Norra gd(?) /Se      
*Finninge förr namn på gd /Se      
*Finninge torp /Se      
*Fougd Hindrickz gård f. gd      
*Fougd Hindricks gård f. gd      
Fridhem Saknas /Se      
*Fröslunda prebende      
*Fröslunda prebende      
*Frölunda prebende Saknas      
Fröslunda prebende Saknas      
fynnunghom, se Ulvhäll Saknas      
*H: Gabriels gård f. gd      
*Gamble gården f. gd      
*Gou Jacobs gårdh f. gd      
Gorsinge försv. by      
Gorsinge försv. by      
Goringejorden stadsäga /Se      
Grindgorsinge Saknas /Se      
Grind-Gorsinge förr torp /Se      
Gymnasiet Saknas /Se      
*Hanss bilefeltz gård f. gd      
*Hanss Bilefältz gård f. gd      
*Hans Nilssons gård f. gd      
*Hans Vlfssons gård f. gd      
*Helftesroten Saknas /Se      
*Helga kors altare Saknas      
*Helga Kors altare Saknas      
*Helga kors altare Saknas      
*Helga Kors prebende Saknas      
Strängnäs Saknas      
Helga Kors» Kor Saknas      
*Helga kors» prebende Saknas      
Helga kors prebende Saknas      
*Helgha kors oc Sancte Birghitte prebenda prebende      
Helga kors och Sankt Birgittas prebende Saknas      
Helga kors och Sankta Birgittas prebende förr prebende      
*Helga kors prebende Saknas      
*Helga kors prebende Saknas      
*Helga kors prebende Saknas      
Helgakors prebende Saknas      
Helga kors berbende förr prebende      
Helga kors o. Sankta Birgittas prebende prebende      
*Helga kors prebende prebende      
*Helga kors och Sankta Birgittas perbende prebende      
Helga Kors» prebende Saknas      
Helga kors prebende Saknas      
Helga kors» prebende Saknas      
*Helga Kors prebende Saknas      
*Helga lekamens kor kor      
Helga lekamens kor Saknas      
Helga Lekamens kor Saknas      
Helga Lekamens kor kor      
Helga lekamens prebende Saknas /Se      
Helga lekamens prebende Saknas      
Helga lekamens altare Saknas      
Helga lekamens prebende Saknas      
Helga lekamens prebende Saknas      
Helga lekamens prebende Saknas      
*Helga Lekamens prebenda prebende      
Helga Lekamens prebende prebende      
Helga lekamens prebende Saknas      
*Helga Lekamens prebende prebende      
Helga Lekamens prebende prebende      
*Helga Lekamens prebende prebende      
Helga lekamens prebende Saknas      
Helga lekamens prebende prebende      
Helga Lekamens prebende Saknas      
Helga Trefaldighets prebende prebende      
*Helgesandshuset hospital /Se      
Heliga Birgittas kor Saknas      
Heliga Birgittas prebende Saknas      
*Helgona gilles stuga beb.      
Helvete f.d. rote /Se      
Helvetet område?      
*Helvetesroten del av Strängnäs      
*Hindrich Albretssons gård f. gd      
Hospitalet Saknas      
*Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
*Hospitalskvarteret Saknas      
*Hospitalstullen tull /Se      
*Hesslebogardhen gård      
*Hæskabygardhir gd      
[Hesselbygården] Saknas      
*Höga altaret altare      
*Höga koret kor      
*Höga koret kor      
Hörngården gård      
Hörngården gd      
Joannis» prebende Saknas      
Jungfru Marie altare Saknas      
Kapellgården gård      
Kapellgården f. gd      
Kapellgården gård      
*Karlagillet = S:t Nikolai gille förr gille      
*Karlagillet förr gille      
*Karlagillet förr gille      
*Klockaregården gd      
*Klostergatan gata      
Strängnäs kloster f. kloster      
Strängnäs kloster f. kloster      
Strängnäs kloster Saknas      
Strängnäs kloster förr klostr      
Strängnäs kloster Saknas      
Strängnäs, Klostret Saknas      
Strängnäs kloster Saknas      
Strängnäs kloster förr kloster      
Strängnäs kloster f. kloster      
Strängnäs kloster Saknas      
Strängnäs kloster kl.      
Strängnäs kloster förr kloster      
Strängnäs´ kloster f. kloster      
Strängnäs» kloster f. kloster      
Klostret i Strängnäs fordom kloster      
Strängnäs» kloster förr kloster      
Strängnäs kloster f. kloster      
Strängnäs Saknas      
[Konungsbiergh] hus      
[Konungsbiergh] fast hus      
Kungsberget stadsdel      
*Konungxbergha fast hus /Se      
Kungsberget stadsdel /Se      
Konungsbiergh förr hus      
*Konungsberg hus /Se      
Strängnäs, Konungsberget Saknas      
[Konungsbärget] gard      
Kungsberget stadsdel      
*Konungsberget Saknas      
Kungsberget del av stad      
Kungsberget stadsdel      
Kungsberget stadsdel      
Kungsberget Saknas      
Kungsberget stadsdel /Se      
Kungsberget stadsdel /Se      
*Kungsbergskvarteret kvarter /Se      
*Kungshuset förr namn på gymnasiehuset /Se      
*Kungshuset förr namn på Läroverket /Se      
*Kyrkoherdegården Saknas      
*Larslunda förr gd /Se      
Larstorp bebyggelse /Se      
*Lasse Redswens gård f. gd      
Lunda gd      
Lunda kvarn riven kvarn      
Lunda kvarn riven kvarn      
Lundakvarn torp /Se      
Lunda kvarn förr kvarn /Se      
Lunda kvarn försv. kvarn /Se      
?Lundby by      
?Lundby by      
Låstad hg /Se      
Magdalenæ prebende Saknas      
Malmby by /Se      
*Maria Magdalena prebende Saknas      
*Matz Målares gård f. gd      
*Medellenna gd      
*Medellenna gd /Se      
Mellösa prebende Saknas      
Midsommarmarknaden Saknas /Se      
Mossetorp gd(?)      
Munkberget område      
Munkberget stadsdel      
Munkberget stadsdel      
Munkberget stadsdel      
Munkberget område      
*Munkbergskvarteret kvarter /Se      
*Mäster Jens kvarter område      
Nabben kvarter /Se      
*Nilss Erssons gård f. gd      
*Nilss Matssons gård f. gd      
Nora prebende      
*Nordanbyn rote      
?Norrby by      
?Norrby by      
Nunneklostret Saknas      
*Nykyrkan förr kyrka /Se      
Olivehäll hg /Se      
Olivehäll förr namn på gd /Se      
Olivehällska huset, se Paulinska huset Saknas      
*Olaf skinnares gård gd      
*Olaf skinnares stuga beb.      
»Pater moster» prebende      
Paulinska huset gd /Se      
Paulinska huset Saknas /Se      
»peder beronis prebendati gaardh» prebendegård      
»peders beronis brebendati gardh» prebendegård      
Petri prebende Saknas      
Prebende Petri f. prebende      
Prebende animarum Saknas      
Prebenda Animarum Saknas      
Prebende annunciationis f. preb.      
*Prebende Corporis Christi prebende      
Prebende Corporis Christi f. preb.      
Prebende Eskilli f. preb.      
Prebenda patronorum förr prebende      
Prebenda patronorum Saknas      
Predikarebrödernas kloster förr kloster      
»proghesta gardhen» förr gd      
Prästgillet förr gille      
*Pädher Hwips gård f. gd      
Quartier-latin hus /Se      
*H. Renhultz gård f. gd      
H. Renhultz gård f. gd      
*Riddaregården gd      
*Roggiska huset hus /Se      
Rådhuset rådhus /Se      
*Rådstugugården f. gd      
Strängnäs Domkyrka Saknas      
Strängnäs sakristia Saknas      
Sakristiegården Saknas      
Sakristian Saknas      
Samtingen marknad      
Samtingen marknad /Se      
Samtings marknad Saknas /Se      
Sankt Andreas altare Saknas      
Sankt Andreas altare Saknas      
Sankt Anderas´ altare Saknas      
Strängnäs Saknas      
*Sankt Andreas altare altare      
Sankt Andreas» altare Saknas      
Sankt Andreas» altare Saknas      
Sankt Andreas´ kor Saknas      
Sankt Andreas» kor Saknas      
Sankt Andreas´ kor kor      
Sankt Botvids prebende prebende      
Strängnäs Saknas      
Sankt Andreas» prebende Saknas      
*Sankta Annas altare altare      
Sankt Annas altare Saknas      
Sankt Annas kor Saknas      
Sankta Annas kor kor      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankt Annas kor Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
*Sankta Anna kor och prebenda Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankta Anna kor      
*Sankta Annas prebenda prebende      
Sankta Anna prebende      
*Sankta Annas prebende prebende      
*Sankta Annas prebenda Saknas      
*Sankta Annas prebendegård gd      
*Sancta Birgittas prebende Saknas      
*Sancta Birgittas prebende Saknas      
*Sankta Birgittas prebende prebende      
Sankta Birgittas prebende Saknas      
*Sankt Birgittas prebende Saknas /Se      
*Sankta Birgittas prebende prebende      
Sankt Botvids prebende prebende      
Sankt Botvids prebende Saknas      
Sankt Botvids prebende Saknas      
Sankt Botvid prebende      
Sankt Botvid prebende      
Sankt Botvid prebende      
Sankt Botvid prebende      
Sankt Botvids prebende Saknas      
*Sankt Botvids prebende Saknas      
*Sankt Botvids prebenda Saknas      
»Sancti erici prebende» prebende      
»Sancti erici prebende» prebende      
»sancti erici prebende» prebende      
Sankt Eskils gille förr gille      
Sankt Eskils kapell förr kapell /Se      
Sankt Eskils kapell Saknas      
Sankt Eskils kappell Saknas      
Sankt Eskils kapell förr kapell      
*Sankt Eskils kapell förr kapell      
Sankt Eskils kapell förr kapell      
Sankt Eskils kapell Saknas      
*Sankt Eskils kapell Saknas /Se      
Sankt Eskils kapell förr kapell      
Sankt Eskils kapell förr kapell      
Sankt Eskils Kapell förr kapell      
Sankt Eskils kapell Saknas      
Sankt Eskils kapell förr kapell /Se      
*Sankt Johannes Baptistæ prebende Saknas /Se      
Sankt Jörgens kapell Saknas      
Sankt Görans kapell förr kapell /Se      
Sankt Görans kapell förr kapell /Se      
Sankt Jörgens kapell kapell      
*Sankt Johannes baptiste prebende prebende      
Sankt Johannes prebende prebende      
Sankt Johannis prebende Saknas      
Sankt Johannes prebenda Saknas      
Sankt Johannes´ prebenda Saknas      
*Sankt Johannes prebende prebende      
Sankt Johannes prebende      
Sankt Johannes förr prebende      
*Sankt Johannes prebende prebende      
*Sankta Maria Magdalenas kor Saknas      
*Sankta Maria Magdalena kor kor      
*Sankta Maria Magdalenas prebende Saknas      
Sankta Maria Magdalena prebendegård Saknas      
Sankt Martins kor Saknas      
*Sankt Martins prebenda prebenda      
Sankt Nikolai gille fd. gille      
*Sankt Nikolai gille el. Karlagillet förr gille /Se      
Sankt Nikolai Saknas      
Sankt Olofs kloster, se Strängnäs kloster Saknas      
Sankt Olofs kloster förr dominikanerkloster /Se      
Strängnäs kloster Saknas      
Strängnäs kloster Saknas      
Sankt Peters kor Saknas      
*Sankt Peders kor kor      
*Sankt Peters prebende Saknas      
Sankt Petri prebenda fd. prebenda      
Sankt Petri prebende Saknas      
Sankt Peders prebenda Saknas      
*Sankt Petri prebende Saknas /Se      
Sankt Petri prebende Saknas      
Sankt Örjans kapell Saknas /Se      
*Själakoret förr kor      
Skinnaregården, se Spetalsgården Saknas      
*Skinnaregården Saknas      
*Skinnaregården Saknas      
*Skinnaregården gd /Se      
*Skolbergskvarteret kvarter /Se      
*Snickarens kvarter Saknas      
Snyt(e)berg(a) Saknas      
*Spetalsgården Saknas      
*Spetalsgården Saknas      
*Spitalagården Saknas      
Spetalsgården Saknas /Se      
Spetalsgården f. gd      
*Spitelskohuset hospital(?) /Se      
*Spitelskohuset hospital(?) /Se      
*Spetälskohuset Saknas /Se      
*Spytalagården gd /Se      
*Spytalagården gd /Se      
*Stade torp /Se      
*Stadskvarteret kvarter /Se      
*Sten Saknas      
?Stenby kronoegendom      
?Stenby kronoegendom      
?Stenby kronoegendom      
*Stenhuset hus /Se      
Strängnäs biskopsdöme, se Strängnäs, stad o. stift Saknas      
Strängnäs gård Saknas      
*Strängnäs gård Saknas      
Strängnäs rådstuga Saknas      
Strängnäs» stift Saknas      
Strängnäs» stift Saknas      
Strängnäs» stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas      
Strängnäs» stift Saknas      
Strängnäs stift Saknas /Se      
Strömgården Saknas      
Sundby biskopsboställe /Se      
*Sunnanbyn rote /Se      
Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret Saknas      
*Sune Pedersons gård gd      
*Sysslomansgården förr gd      
*Sysslemandshagen förr hage      
Södertull Saknas      
*Södrö canonia Saknas      
Söra prebende      
Söra prebende Saknas      
*Tiotusenriksdalersmarknaden, se Midsommarmarkn. Saknas /Se      
*Torget torg      
Trivialskolan Saknas /Se      
*Tuna prebende      
Tuna prebende Saknas      
*Typografiska gården gård /Se      
*Ulvhällstullen tull /Se      
*Valksmedsgården förr gård /Se      
Vårfru altare, se Vårfru kor Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrugillestugan Saknas      
»warafrw gillisthwghu» gillestuga      
*Vårfrugillestugan Saknas /Se      
Vårfru gillestuga Saknas      
*Vårfrugillet förr gille      
Vårfrugillet förr gille      
Vårfrugillet förr gille      
*Vårfru kor Saknas      
*Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukoret Saknas      
*Vårfru och Sankt Anna kor Saknas /Se      
*Vår Fru och Sankta Anna kor förr kor      
Vårfrus kor Saknas      
Vårfrukoret, se Strängnäs domkyrka Saknas      
*Vårfrukoret kor      
*Vårfru kor kor      
*Vårfru kor kor      
Vårfru kor Saknas      
Vårfru kor Saknas      
Vårfrukoret kor      
Vårfrukoret Saknas      
(Vår Frus kor) Saknas      
»Worfru koor» Saknas      
Vorfrva prebende Saknas      
Vårfru prebende Saknas      
*Vårfru prebende      
Västerviken del av stad      
Västerviken del av stad      
Västerviken del av stad      
Västerviken del av stad      
Västerviken del av stad      
Västerviken del av stad      
Västerviken del av stad      
*Västervikskvarteret kvarter /Se      
*Västra tullen Saknas /Se      
Åby hg /Se      
Åkerlösa gd /Se      
?Åsby by      
*Ärkebiskopens kvarter Saknas      
Ärkedjäknegården förr gd      
*Östra tullen Saknas /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.