ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Bankekinds härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 473 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 1
Bankekind hd /Se »doffwa watnit» nautrnamn? Bankekind härad Svinstadån å
Bankekind hd *Doterrøzlo äng Saknas Bankekind härad  
Bankekind hd *Dotho Rytzla tingsplats Bankekind hd  
Bankekind hd Erlången sjö Bankekinds härad tek  
Bankekind hd Glypen sjö Bankekinds härad jr  
Bankekind hd Hallebyån å Bankekinds härad härad  
Bankekind hd »hulw» naturnamn? Bankekinds härad härad  
Bankekind hd »hulu» naturnamn? Bankekinds härad Saknas  
Bankekind hd Hövarn sjö /Se Bankekinds härad härad  
Bankekind hd Hövern sjö Bankekinds härad härad  
Bankekind härad Hövern sjö /Se Bankekinds härad härad  
Bankekind hd Risla tingsställe    
Bankekind härad Risla tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd *Risla tingsställe    
Bankekind hd Risla ting tingsställe    
Bankekind hd *Risla tingsställe    
Bankekind hd Ryzla tingsställe    
Bankekind hd *Risla tingsställe    
Bankekind hd Risla tingsplats    
Bankekind hd Risla tingsplats    
Bankekind hd *Risla tingsst.    
Bankekind hd Ryssla tingsställe    
Bankekind hd Risla förr tingsställe    
Bankekind hd *Ryssla tingsplats /Se    
Bankekind hd *Rytzla förr tingsplats /Se    
Bankekind hd *Ryzla förr tingsställe /Se    
Bankekind hd Ritzlo se Risla tingsställe    
Bankekind hd Ryngwidatørpp Saknas    
Bankekind hd Ryssla se Risla tingsställe    
Bankekind hd »Serifuara vadha» naturnamn?    
Bankekind hd Slättemo förr tingsställe    
Bankekind hd *Slætamo förr tingsplats    
Bankekind hd Slättemo förr tingsställe    
Bankekind hd *Slætamo tingsplats    
Bankekind hd *Slætamo tingsplats    
Bankekind hd Slättemo ting förr tingsplats    
Bankekind hd *Slætamo tingsplats    
Bankekind hd Slättmo tingsställe    
Bankekind hd *Slætamo tingsplats    
Bankekind hd Slättmo tingsplats    
Bankekinds hd *Slætamo tingsplats    
Bankekind hd Slättemo ting förr tingsplats    
Bankekind hd Stångån å    
Bankekind hd Stångån å    
Bankekind hd Stångån å /Se    
Bankekind hd Vien sjö /Se    
Bankekind hd *Wærkarum Saknas    
Bankekind hd *Ælleker Saknas    
Bankekind hd Ärlången sjö /Se    
Bankekind hd »øbo mo» naturnamn?    
Bankekind hd Örtomta fjärding fjärding    
Bankekind hd *Östra äng äng?    
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekinds hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Banekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Banckekinds härad      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
?Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekinds hd hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind By,Sn o. Hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd      
Bankekind hd      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankekind hd /Se      
Bankaberga härad se Bankekind hd      
Askeby f.d. kloster      
*Attuedz Socken Saknas /Se      
»Biuge» beb.      
Biöreda Saknas      
»Biörlum» beb.      
*Boomantzthorp Saknas      
*Boomantythorp Saknas /Se      
*Bosgarth Saknas      
*Bosgård Saknas      
*Bronatorp Saknas      
---dbgha beb.      
*Dotho Rytzla se Rytzla förr tingsplats      
»dunkathorp» Saknas      
*Ed Saknas      
*Erikssäter by      
*Fors Saknas      
*Fälleklo Saknas      
Gammantorp Saknas      
*Gredbo fierdingh Saknas /Se      
»grebbotorpe» beb.      
Grepabo se Grebo sn      
[Hagebodom] Saknas      
»hagebodom» Saknas      
»Halsatur» beb.      
*Hollegårds kvarn Saknas      
[Huenakær] Saknas      
»hulw» beb?      
»hulu» beb?      
*Hylto Saknas      
*joarstørp, se Jordstorp gd      
»kasatorp» beb.      
*Kaurinthatorp Saknas      
*Klæpinge Saknas /Se      
*Klæpinge Saknas      
*Klæpinge Saknas /Se      
*Klæpinge Saknas      
*Kläppinge Saknas      
»klæpinge» Saknas      
»klæppinge» Saknas      
»klæpinge» Saknas      
*Klæpinge Saknas /Se      
[Klæpinge] Saknas      
*Klæpinge Saknas /Se      
Krakaflatene Saknas      
Krokestdha Saknas      
*Krokestad Saknas      
»kwtw» Saknas      
[Kyringssäter] Saknas      
*Kætillöghathorp Saknas      
*Kætillöghathorp Saknas /Se      
*Langakärra Saknas      
»lithboghum» beb.      
*Løgnum Saknas      
*Magnosa Saknas      
»mala» beb.      
*Messhattotorp Saknas      
*Methesziö fierdingh Saknas /Se      
»musathorp» beb.      
*Musatorp Saknas      
*Musatorp Saknas      
*Nærronæsowijk Saknas      
»nærronæsowijk» beb. /Se      
»Oje» beb.      
*Orranstirp Saknas      
*Prestorpe gd      
*Rydtla Saknas      
*Risla tingsplats      
Risla f. tingsplats      
*Risla förr tingsställe      
*Risla förr tingsställe      
Risla tingsplats      
Risla ting f. tingsplats      
*Risla förr tingsplats      
*Risla förr tingsplats      
» j Rytzlom» tingsst.      
*Rysla tingsställe      
*Rislathing förr ting      
Risla tingsplats      
»ryslo thinghe» tingsplats      
*Risla tingsplats      
»rytzlom» tingsplats      
Risla tingsplats      
*Risla tingsplats      
*Risla tingsplats      
*Risla tingsplats      
Risla förr tingsställe      
Risla förr tingsställe      
Risla förr tingsställe      
Risla förr tingsställe      
*Risla förr tingsplats      
*Risla förr tingsställe      
»ryslum» se Risla förr tingsställe      
»Rytzlothing» tingsplats      
»Rytzlothing» f. d. tingsställe      
*Rysla tingsplats      
[Rysla] tinget.      
*Rysla förr tingsställe      
Ryslo ting Saknas      
*Rysla förr tingsställe      
Rysla tingh tingsställe      
Ryzla tingsplats /Se      
Ryzzlo thingxstadh förr tingsställe      
*Sibiörnatorp Saknas      
*Sibiörnatorp Saknas /Se      
»smidstadhum» Saknas      
*Solunte Saknas      
*Sunatorp Saknas      
*Sonathorp Saknas      
»sonathorpe» Saknas      
»Sonætorpe» beb.      
»Sonatorpe» beb.      
»Sonathorp» beb.      
*Stallabæk Saknas      
*Stalabek Saknas      
»stalabek» Saknas      
*Stalabek Saknas /Se      
*Sunatorp Saknas /Se      
Svinstad se Bankekind Saknas      
*Sælliodal Saknas      
»sæliadall» Saknas      
*Sæliadall Saknas      
*Sæwadala Saknas      
Takforsum Saknas      
*Thoristorp Saknas      
*Wargusathorp Saknas      
*Varghusatorp (Wargusatorp) Saknas /Se      
Varubosætre Saknas      
»viby» beb.      
Vibyørnetorp Saknas      
*Wislidedhe Saknas      
*Vrå Saknas      
[Vra] Saknas      
[Vraa] Saknas      
»wæuelzøø» beb.      
*Åndersta fierding Saknas      
»ærikser-e» beb.      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.