ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Björkekinds härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 8
Björkekind hd *Björkekinds Härads Allmänning allmänning   Björkekind hd
Björkekind hd Bråviken vik   Björkekinds hd
Björkekind hd Bråviken vik   Bjärkusaån å
Björkekind härad »inter wicas» halvö   Bråviken vik
Björkekind hd »kautaun» natn?   Sillskär holme
Björkekind hd Merumsfjärden fjärd   Vadsbäcken bäck
Björkekind hd Merumsfjärden fjärd   Vadsbäcken bäck
Björkekind hd »mællan wika» (nuv. Vikbolandet) halvö   Vikbolandet halvö
Björkekind hd *Skialda vik /Se    
Björkekind hd *Slätbackeviken se Slätbaken vik    
Björkekind hd Slätbaken vik    
Björkekind hd Slätbaken vik    
Björkekind hd Slätbaken vik    
Björkekind hd Slätbaken havsvik /Se    
Björkekind hd Slätbaken vik /Se    
Björkekind hd Slätbaken vik /Se    
Björkekind hd Stegeborgs skärgård Saknas    
Björkekind hd Storån å    
Björkekind hd Svinesundsfjärden vik    
Björkekind hd Söderköpings skärgård Saknas    
Björkekind hd *Söderköpingsån se Storån å    
Björkekind hd Vikbolandet halvö    
Björkekind hd Vikbolandet halvö    
Björkekind hd Vikbolandet = Björkekinds o. Östkinds hder Saknas    
Björkekind hd Vikbolandet halvö    
Björkekind hd Vikbolandet halvö    
Björkekind hd Vikbolandet halvö    
Björkekind hd Vikbolandet halvö /Se    
Björkekind hd Vikbolandet halvö    
Björkekind hd *Vike se Vikbolandet halvö    
Björkekind härad      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind härad      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd /Se      
Björkelind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd?      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekinds hd hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
?Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind härad      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekinds hd hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekind hd /Se      
Björkekinds hd hd /Se      
Björkekind hd /Se      
»berkakindaherad» se Björkekind hd      
*Arpasta Saknas      
*Arpasta Saknas      
*Bil...aby Saknas      
Gillinge Saknas      
*Gättu torp      
*Harby Saknas      
»kautaun» bebn?      
*Kutuboda Saknas      
Kyrkiskinne hd      
»Partomosa» gård(?)      
*Prestagardh gård      
*Prestgardh gd      
Stenbytorps- el. Söderby rättaredöme f. rd      
*Synarstada Saknas      
Söderby- el. Stenbytorps rättaredöme f. rd      
Tabo sn      
*Vatzlinge Saknas      
*Watzlinge Saknas      
*Watzlinge by el gd      
[Viby] Saknas      
Vikbolandet, Östra kommun /Se      
Övregårds rättaredöme f. rd      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.