ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Bobergs härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 286 Naturnamn : 22 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Bobergs hd hd Boen se Boren sjö    
Boberg hd Boren sjö    
Boberg hd ?Boren sjö    
Boberg hd Boren insjö    
Boberg hd Boren insjö    
Boberg hd Boren sjö    
Boberg hd Boren sjö    
Boberg hd Boren, Stora sjö /Se    
Bobergs hd hd Boren sjö /Se    
Boberg hd Boren sjö /Se    
Boberg hd »daghlangom» äga?    
Bobergs hd Motala ström vattendrag    
Boberg hd Motala ström vattendrag    
Boberg hd Motala ström vattendrag    
Bobergs hd Norrbysjön sjö    
Boberg hd Roxen sjö /Se    
Boberg hd Boberg hd    
Boberg hd Bobergs härad härad    
Boberg hd Bobergs härad härad    
Boberg hd Boren sjö    
Boberg hd Boren sjö    
Boberg hd Boren sjö    
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hg      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd /Se      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Bobergs hd hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Bobergzherit Saknas      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Bobergs hd hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Bobergs härad hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Bobergs hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Bobergs hd hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg härad      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Boberg hd /Se      
Berg Saknas      
Berg eller Berga Saknas      
*Bisathorp Saknas      
»bisathorpe» Saknas      
*Bisathorp Saknas      
*Bisathorp Saknas      
»bisathorp» Saknas      
»bisathorp» Saknas      
*Bisathorp Saknas      
»bisathorpe» beb.      
*Bisathorp Saknas      
*Bisathorp Saknas      
*Bisathorp försv. beb /Se      
*Biugsta(dha) försv. beb /Se      
*Biwghstadhe by el. gd      
[Bjuggstad] Saknas      
Bobergs fjärding del av hd      
*Bobergs fjärding Saknas      
[Byringe] Saknas      
*Byytinge Saknas      
*Fjornåsa ffierding Saknas      
*Ffornåsa ffierdung Saknas /Se      
*Forsa gård      
*Gasalöt Saknas      
*Hwlth gd      
*Hydingstorp se Henstorp by      
[Kilia] Saknas      
*Klockrikes fjärding Saknas /Se      
*Kyleberg Saknas      
[Norrabæerga] Saknas      
*Skarastadha Saknas      
*Skarastadha Saknas /Se      
*Skobo ffierdung Saknas /Se      
Skobofjärding fjärding /Se      
Skogbofjärdingen del av hd      
Skogbofjärdingen häradsallmänning      
Skogbofjärdingen del av hd      
*Skogbofjärdingen del av hd /Se      
Skobofjärdingen del av hd      
*Wallersta ffierdung Saknas /Se      
»Valsio» beb.      
*Valsjö Saknas      
*Valsjö Saknas      
*Vikurstorp gård      
»Vaninge» ort      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.