ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Bråbo härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 296 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Bråbo hd *Brånsfjärden se Lindöfjärden fjärd Bråbo härad härad /Se  
Bråbo hd /Se Bråviken vik Bråbo härad härad  
Bråbo hd Bråviken vik    
Bråbo hd Glan sjö /Se    
Bråbo hd Glan sjö /Se    
Bråbo hd Glan sjö /Se    
Bråbo hd Glan sjö /Se    
Bråbo hd Lindöfjärden fjärd    
Bråbo hd *Pampus grund?    
Bråbo hd »stensiösholmen» förr gränsmärke /Se    
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd /Se      
Bråbo härad      
Bråbo hd /Se      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo härad      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Brobo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo dh      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo härad      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Brå se Bråbo hd gammalt namn för Kolmården /Se      
Brådbo härads prosteri prosteri      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Bråbo hd /Se      
Aspösund Saknas      
*Bassatorp försv. bebyggelse      
*Bassatorp försv. bebyggelse      
*Bassatorp försv. bebyggelse /Se      
*Bassatorp försv. beb /Se      
*Bergha okänd gård      
*Berga Saknas      
*Byrkia okänd gård      
»Diukaridh» okänd gård      
*Dyuparydh Saknas      
Frö by el. gård      
»Geddeede» gård      
*Giolfhtorp Saknas      
*Gredby Saknas      
»Groffsnas» gård      
»Hyresta» okänd gård      
»Hyrigxstade» gård      
»illøghathorpe» beb.      
*Iæpsboda Saknas      
»Liungh» sn      
*Malma Saknas      
*næsi = Björnsnäs? hg      
Ringstadholm medeltida fäste på holme      
Ringstadaholm förr slott      
Ringstadaholm förr slott      
Ringstadaholm förr slott      
Ringstadaholm förr slott      
Ringstadaholm förr slott      
Ringstad(a)holm förr slott      
Ringstad(a)holm förr slott      
Ringstad(a)holm förr slott      
*Ringstadaholm förr slott      
Ringstadaholm förr slott      
Rommetorp, se »Tommatorp» Saknas      
»Ræminge» okänd gård      
»Skenestorp» okänd gård      
»Skinsæter» okänd gård      
Skinsätra = Skinsäter gd      
Slættamo förr tingsplats      
Slætamo förr tingsplats      
*Slættamo förr tingsställe      
Slættamo förr tingsplats /Se      
*Slättemo gammal tingsplats      
?[Slättmon] Saknas      
*Slättamo gammal tingsplats      
Slättemo gammal tingsplats      
Slättemo gammal tingsplats      
Slättamo förr tingsplats      
*Slättamo gammal tingsplats      
*Slättmo förr tingsställe      
Slæt(t)amo se Slätmon medeltida tingsplats /Se      
*Slættamo tingh gml tingsplats /Se      
*Slättamo förr tingsställe /Se      
Strö rättaredöme f. rd /Se      
*Strøbo hagha Saknas      
(?)*Svistad by(?)      
*Thingastad by?      
*Thingastad by?      
»thorpe» beb.      
Tingstad by      
»Tommatorp»? Saknas      
*Vraxnäs = Braxnäs? gd /Se      
»Väthersta» gård      
*Ylloghatorp Saknas      
*Ylloghatorp Saknas      
»Öresta okänd gård      
»øringstadæ» beb.      
*Öringstad f.d. gård (?)      
»Øringstadha» gård      
?Össeby by      
»Østertorp» okänd gård      
*Øyaby Saknas      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.