ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Dals härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 248 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Dals hd Amobærgh, se Omberg berg Vadstenatrakten bygd  
Dal hd »harakra» förr tingsställe    
Dal härad *Heveudden udde    
Dal härad Mjölnaån å    
Dal hd Omberg berg /Se    
Dal härad Omberg berg    
Dal hd Omberg berg    
Dal hd Omberg berg    
Dal hd Omberg berg    
Dal hd Omberg berg /Se    
Dal hd Omberg berg /Se    
Dal hd Omberg berg /Se    
Dal hd Starby lid terräng?    
Dals härad härad *Stångudden udde    
Dal hd Thuhgn sjö /Se    
Dal hd Pughn sjö /Se    
Dal hd Thughn sjö    
Dals hd Pughn sjö /Se    
Dal hd Pughn sjö /Se    
Dal härad *Tocknen sjö    
Dal hd *Tåchnen sjö    
Dal hd Tåkern sjö    
Dal hd Tåkern sjö    
Dals hd Tåkern sjö    
Dal hd Tåkern sjö    
Dals hd Tåkern sjö    
Dal hd Tåkern sjö    
Dals hd Tåkern sjö /Se    
Dals hd Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö    
Dals hd Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö /Se    
Dals hd Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern stor sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö /Se    
Dal härad Tåkern sjö /Se    
Dal hd Tåkern sjö    
Dal hd Dals härad härad    
Dal hd Dals härad härad    
Dals hd Dalborna inbyggarbeteckning    
Dal hd Dalshäradsborna inbyggarebeteckning    
Dal hd Dals härad härad /Se    
Dal hd      
Dals hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal härad      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dals hd härad      
Dal hd      
Dals hd härad      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal härad      
Dal hd      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal hd      
Dal hd      
Dal härad      
Dal härad      
Dal hd      
Dal hd      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal hd      
Dal härad      
Dal härad      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dals hd hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dals härad härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dal härad      
Dals hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal härad      
Dal härad      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd      
Dal hd /Se      
Dals hd      
Dal hd /Se      
Dal hd /Se      
Dal hd /Se      
Dal hd /Se      
Dal hd /Se      
Dals härad hd /Se      
Dal hd /Se      
*Forsviks kvarn Saknas      
*Garppaboolet gd? /Se      
Harakirs Ting tingsplats      
*Harakir förr tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker förr tingsplats      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker tingsplats /Se      
Haraker tingsplats /Se      
*Harakir förr tingsställe /Se      
*Haraker förr tingsplats /Se      
*Hägerhälla Saknas      
?»Järmstad» bebn? /Se      
Kampudden udde /Se      
Klastad Saknas /Se      
Klastads sn Saknas      
»masabergha» beb      
»massastadha» gd el. by      
»massastadha» gd el. by      
»massastadha» gd el. by      
»massastadha» gd el. by      
*Massostad gd el. by      
*Mastad Saknas      
*Mastad Saknas      
*Mastad Saknas      
*Mastad Saknas      
*Mastad Saknas      
Starby by      
*Sæby Saknas      
*Torp Saknas      
Vadstena sn      
*Åsnnesta Saknas      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.