ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Gullbergs härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 186 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
Gullberg hd /Se Långsjön, ngn Långsjö Saknas Gullberg hd  
Gullberg hd Motala ström vattendrag Gullbergs härad härad  
Gullberg hd Motala ström vattendrag Gullbergs härad härad  
Gullberg hd Motala ström vattendrag    
Gullberg hd Norrbysjön sjö    
Gullberg hd Roxen sjö    
Gullberg hd Roxen sjö    
Gullberg hd Roxen sjö    
Gullberg hd Roxen sjö    
Gullberg hg Roxen sjö    
Gullberg hd Roxen insjö    
Gullberg hd Roxen sjö    
Gullberg hd Roxen insjö /Se    
Gullberg hd Roxen insjö    
Gullberg hd Roxen sjö    
Gullbergs härad Saknas Roxen sjö    
Gullberg hd      
Gullbergs hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullbergs hd Saknas      
Gullberg hd      
Gullbergs hd Saknas      
Gullberg hd      
Gullbergs hd hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg härad      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg härad      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullbergs hd Saknas      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
[Gullberg] Saknas /Se      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullbergs hd Saknas      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullbergs härad Saknas      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullbergs hd      
Gullberg hd      
Gullbärg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hgd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg härad      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullbergs hd hd /Se      
Gullberg hd      
Gullberg hd      
Gullberg hd /Se      
Gullbergs hd Saknas /Se      
Gullberg hd      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullbergs hd hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
Gullberg hd /Se      
*Aby? Saknas      
*Gullberga förr tingsplats      
*Henefors Saknas      
hesleby Saknas      
»Horns kvarn Saknas      
hwgastum Saknas      
*Kunnislunda Saknas      
*Käregården Saknas      
*Lykkospang Saknas      
»Nordhenas» okänd ort      
Olstorp Saknas      
»Slyiomstad» by      
»Slyostada», se »Slyiomstad» by      
*Stomøghe Saknas      
*Stomöghe Saknas /Se      
*Stænnøghe Saknas      
*Swirstadha Saknas      
*Throlsbygdh Saknas      
»throlsbygdh» Saknas      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.