ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Göstrings härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 340 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Göstring hd /Se *Biornastens änglar, Se Biornastens ängiar försv. ägonamn?    
Göstring hd Holaveden skogstrakt    
Göstring hd Holaveden terräng    
Göstrings hd Holaveden skog /Se    
Göstrings hd Holaveden skogstrakt /Se    
Göstring hd Lydingsbergen, Stora, Lilla berg    
Göstring hd Sommen insjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstrings hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstring hd Sommen sjö    
Göstrings hd Saknas Sommen sjö /Se    
Göstring hd Sommen sjö /Se    
Göstring hd *Sudhrabærghen terräng    
Göstrings härad Saknas Thughn sjö /Se    
Göstrings hd Saknas Saknas sjö /Se    
Göstrings hd Saknas sjö /Se    
Göstring hd Saknas sjö /Se    
Göstring hd *Tåchnen sjö    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd Tåkern sjö /Se    
Göstring hd Tåkern sjö /Se    
Göstring hd Tåkern sjö /Se    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd Tåkern sjö /Se    
Göstrings hd Tåkern sjö /Se    
Göstring hd Tåkern sjö /Se    
Göstring hd Tåkern sjö /Se    
Göstring hd Tåkern sjö /Se    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd *Østra holman holme    
Göstring hd Göstring härad    
Göstring hd Göstring hd    
Göstring hd Göstrings härad härad    
Göstring hd Holaveden skogsområde    
Göstring hd Sommasjön sjö    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd Tåkern sjö    
Göstring hd Saknas Saknas    
Göstring hd Saknas Saknas    
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrint hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings hd Saknas      
Göstring hd      
Göstrings hd Saknas      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings hd Saknas      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstrings hd hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings hd /Se      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings härad härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings hd hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings härad härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings hd hd      
Göstring härad      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Gilstringx Saknas      
Göstring hd      
Göstrings hd hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings hd hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring härad      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring Saknas      
Göstringshäredt Saknas      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstring hd      
Göstrings härad hd      
Göstrings hd hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstrings hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstrings hd hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstrings härad hd /Se      
Göstring hd /Se      
Göstring hd /Se      
*Andressatorp Saknas      
*Apelagården Saknas      
*Apunda, Appuna by och sn      
*Baltarethörp Saknas      
*Biornasten(s ängiar) försv. beb.?      
*Bron el. Göstrings Saknas      
(Brælbo) Saknas      
Bätingens rättaredöme f. rd      
*Cammaren Saknas      
»Dampariff» okänd ort      
*Danmark Saknas      
*Ekboguærn kvarn      
»Fal» gård /Se      
*Fläckevik hd      
*Frøstenstorp Saknas      
*Frøstenstorp Saknas /Se      
*Gedhe stadhe Saknas /Se      
Göstrings härads prosteri f. prosteri      
Hageby Saknas      
*Hambra Saknas      
*Haraldshög f.d. by      
Helgena socken      
*Helgnjø bebyggelse      
»hiorzwælle» beb.      
Hogstad tingsst.      
Hallingers rättaredöme f. rd      
[Hundevad] Saknas      
»Iørslat» möjligen någon gård      
*Karathorp Saknas      
*Kvarnnäs Saknas      
*Kvarnnäs beb.      
»Kalstada» gård      
[Kåttsleboda] Saknas      
Ljusfall Saknas      
*Lyung Saknas      
*Myllörothorp gd      
*Nyckleforsen Saknas      
Ringsholt, Ringshult se Liljeholm(en) Saknas      
Skenaån å /Se      
Skrukeby, Västra, se Skrukeby , Östra Saknas      
*Stenabro Saknas      
*Startinge Saknas      
*Startinge Saknas /Se      
*Svenstorp Saknas      
Sörby f.d. sn      
*Thora Saknas      
*Vlkaløff Saknas      
*Veswanz haghenom Saknas      
Veta, rättaredöme omfattande gårdar      
*Vistuthorp Saknas      
*Vistutorp numera okänd gård      
»ytrulsby» beb.      
*Ön Saknas      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.