ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Hanekinds härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 248 Naturnamn : 13 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 1
Hanekind hd /Se Erlången sjö Hanekind hd *Bjärka äldre mamn på del av Stångån
Hanekind hd »kantagræn» äng Hanekinds härad hd  
Hanekind härad *Kantagræn äng Hanekind härad  
Hanekind hd Kapellsån å Hanekinds härad Saknas  
Hanekind hd Roxen sjö Hanekinds härad härad  
Hanekind hd Roxen sjö Hanekinds härad härad  
Hanekind hd Roxen sjö    
Hanekind hd Roxen sjö    
Hanekind hd Roxen sjö    
Hanekind hd Stångån å /Se    
Hanekind hd Stångån å /Se    
Hanekind hd Stångån å /Se    
Hanekind hd Ärlången sjö /Se    
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekinds hd      
Hanekinds hd      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind härad      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekinds hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekinds hd Saknas      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekind hd      
Hanekinds hd Saknas      
Hanekind hd      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekinds hd hd /Se      
Hanekind hd /Se      
Hanekind hd /Se      
*Aladha Saknas      
*Anundha Saknas      
»anundhum» Saknas      
*Anundha Saknas /Se      
*Angunnasathir Saknas      
*Angunnasæthir Saknas /Se      
*Bosgård Saknas      
[Biskopsfors] Saknas      
?Bjärka Saknas      
*Blädastada fierding Saknas /Se      
»gerlinge» beb.      
*Gewinge Saknas      
»hagastum» Saknas      
*Hæriastad Saknas      
Ingevastatorp Saknas      
»Ingeuasta thorp» bebn? /Se      
Ingeuasta thorp Saknas /Se      
[Karby] Saknas      
*Karraby Saknas      
Kawa sn      
*Kummislunda Saknas      
»lænnæ» Saknas      
*Lænnæ Saknas      
*Löt Saknas      
*Midhlungsbodha Saknas      
»midhlungxbodom» beb.      
*Midhlungsbodha Saknas /Se      
*Midhlungsbotha Saknas /Se      
*Modhiabodha Saknas      
*Modyabodha Saknas      
*Norbærgha gård      
Prebenke haurentü gods /Se      
Prebende haurentü gods /Se      
Prebende haurentü gods /Se      
Prebende haurentü gods      
Prebende haurentü gods /Se      
Prebende Magdalenæ gods /Se      
Prebende Magdalenæ gods      
Prebende Magdalenæ gods /Se      
Prebende Michaelis gods /Se      
Prebende Michaelis gods /Se      
Prebende Michaelis gods /Se      
*Quernaby Saknas      
*Quärnaby gård /Se      
Skrukeby Saknas      
*Skäda (Skebo) fierdingh Saknas /Se      
*Stænnøghe Saknas      
*Sätra, Säter Saknas      
*Thorathorp Saknas      
»thoresthorp» beb.      
*Tibo fjerding Saknas /Se      
*Tibo fierding Saknas /Se      
Tomta by(?) /Se      
[Tordhatorp] Saknas      
*Thorathorp Saknas /Se      
[Tørdatøp] Saknas      
*Tynder Saknas      
»ver-ta» beb.      
*Wiisbo fierding Saknas /Se      
*Ændhatorp Saknas /Se      
Ändtorp bebyggelse      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.