ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Kinda härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 350 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 19
Kinda hd /Se Drögen sjö Kinda kommun Nummerförteckning förteckning
Kinda hd Drögen sjö /Se Kinda hd Nummerförteckning förteckning
Kinda hd Drögen sjö /Se Kinda härad Nummerförteckning förteckning
Kinda hd Drögen sjö /Se   Nummerförteckning förteckning
Kinda hd Glypen sjö   Drögen sjö
Kinda hd Juttern sjö   Drögen sjö
Kinda härad Juttern sjö /Se   Drögen sjö
Kinda hd /Se Järnlunden sjö   Kalvöna ö
Kinda härad Järnlunden sjö /Se   Sitteshall ö
Kinda härad Järnlunden sjö /Se   Skötholmen ö
Kinda hd /Se Ke-nen Lacus sjö   Sommasjön sjö
Kinda hd Silverholmen holme   Storsundet sund
Kinda hd Skötholmen, se Silverholmen holme   Ucknarn, Övre o Nedre sjöar
Kinda hd /Se Sommen sjö   Uddemålasjön sjö
Kinda hd Striern sjö /Se   Åsunden sjö
Kinda hd Åsunden sjö   Åsunden sjö
Kinda härad Åsunden sjö   Åsunden sjö
Kinda hd Åsunden sjö   Ämmern sjö
Kinda hd Åsunden insjö   Ämmern, Övre o. Nedre sjöar
Kinda hd ?Åsunden sjö    
Kinda hd Åsunden sjö    
Kinda hd Åsunden sjö    
Kinda hd Åsunden sjö    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda hd Åsunden sjö /Se    
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kind härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd /Se      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd?      
Kind härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd /Se      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad härad      
Kinda hd      
Kinda hd /Se      
Kinda härad      
Kinda härad      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda härad      
Kinda härad      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinds härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd /Se      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda h:d      
Kinda härad      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda hd      
Kinda, härad härad /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda hd /Se      
Kinda, Västra kommun /Se      
Kinda prosteri distrikt      
Kinda prosteri f. prosteri      
albosæter Saknas      
»Anundstada» gård      
»Balstorp» gård      
Boda by      
Boda by      
?Boda beb.      
»Brennetorp» gård el. by      
»bro» se Brokind fideikommissegendom      
»Drennge» beb.      
»Fernebobodom» försv. beb      
»Fernebobodom» försv. beb.      
Hakulla rättaredöme f. rd      
*Hellaby Saknas      
*Hult Saknas      
»Hwalstadhwm» beb.      
*Jærpakulla Saknas      
»iærpakulla» Saknas      
*Jærpakulla Saknas /Se      
[Kunikohult] Saknas      
*Miclemm(?) gård      
»Nälikeskoghe» beb.      
*Ostadha Saknas      
»ostadhom» Saknas      
»Rapstade» okänd gård      
rødhstadhum Saknas      
Skiærsund se Skärlunda tingsplats      
*Skärlunda tingsplats      
*Skärlunda tingsställe      
Skärlunda tingsställe      
Skärlunda tingsställe      
Skärlunda förr tingsställe      
Skärlunda förr tingsställe      
Skärlunda förr tingsställe      
*Skerlunde tingsställe      
*Skärlunda förr tingsställe      
Skärlunda gammalt tingsställe      
*Skerlund tingsplats      
Skärlund tingsplats      
*Skærlunda tingsplats      
Skärlunda fd. tingsplats      
Skärlunda förr tingsställe      
Skärlunda förr tingsställe      
Skärlunda f. tingsställe      
Skärlunda förr tingsställe /Se      
Skärlunda förr tingsställe      
Skärlunda förr tingsställe      
Skärlunda förr tingsplats      
Skärlunda förr tingsställe      
»Skærlunda» tingsplats      
*Skärlunda tingställe      
*Skärlunda förr tingsställe /Se      
*Skärlunda förr tingsställe /Se      
Skärlöt, se Skärlunda förr tingsställe      
*Skärlöt förr tingsställe /Se      
*Skärlöt förr tingsställe /Se      
Stäkeholms län förr län      
Stäkeholms län förr län      
Stäkeholms län förr län      
Stäkeholms län förr län      
Stäkeholms län förr län      
*tiælsiosbodum bebyggelse /Se      
[Tjällsjösbo] bebyggelse      
»Wiridhabodhwm» beb.      
*Wollunda Saknas      
Väsby gård      
»Øverby» okänd gård      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.