ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Lysings härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 259 Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 10
Lysing hd /Se Holaveden terräng   Lysing hd
Lysing härad Holaveden skogstrakt /Se   Lysing hd
Lysing hd Holaveden skogstrakt /Se   Lysing härad
Lysing hd Häradsmarken häradsallmänning /Se   Lysings härad hd
Lysing hd »Härsmarka» hdsallmänning /Se   Lysings härad hd
Lysing hd *Lora å /Se   Lysings härad hd
Lysing hd Markaån å /Se   Lysings härad hd
Lysing hd Omberg berg   Holaveden skogsområde
Lysing hd Omberg berg   Hällsmon häradsallmänning
Lysing hd Omberg berg   Tåkern sjö
Lysing hd Omberg berg    
Lysing hd Omberg berg /Se    
Lysing hd Omberg berg /Se    
Lysing hd *Svämboån å    
Lysings hd Svämpoån å /Se    
Lysings hd Svämån å /Se    
Lysing hd Thughn sjö /Se    
Lysing hd Thughn sjö /Se    
Lysing hd Thughn sjö /Se    
Lysing hd Thughn sjö /Se    
Lysing hd *Tächnen, se Tåkern sjö    
Lysing hd Tåkern sjö    
Lysing hd Tåkern sjö    
Lysing hd Tåkern sjö    
Lysing hd Tåkern sjö    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Tåkern sjö /Se    
Lysing hd Vättern insjö    
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysings hd Saknas      
Lysing hd      
Lysings hd Saknas      
Lysing hd      
Lysings hd Saknas      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing härad      
Lysing härad      
Lysing hd      
Lysing härad      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing härad      
Lysing härad      
Lysing härad      
Lysing härad      
Lysing härad      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing härad      
Lysings härad Saknas      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing härad      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing härad      
Lysing härad      
Lysing hg      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing f h:d      
Lysing hd.      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysing hd      
Lysings hd Saknas      
Lysing hd      
Lysings hd Saknas      
Lysing hd      
Lysings härad hd      
Lysings härad Saknas      
Lysings härad Saknas      
Lysings härad Saknas      
Lysings härad Saknas      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysings hd hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
Lysing hd /Se      
*Gulfestige Saknas      
Haraker gammalt tingsställe      
Haraker tingsställe      
Harakirs ting förr tingsplats      
[Haraker] Saknas      
*Harakir förr tingsställe      
*Haraker gammal tingsplats      
»harakra» förr tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker förr tingsplats      
*Haraker förr tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker f. tingsställe      
Haraker tingsplats /Se      
Haraker medeltida tingsplats /Se      
Harstad f.d. sn /Se      
*Hidkingstadha okänd plats      
Hithingstathum bebyggelse /Se      
Holaveden skogsmark      
Holaveden skog /Se      
Saknas Saknas      
Kampudden udde /Se      
Klämmestorps rättaredöme f. rd      
»Lwndh» Saknas      
*Lundby Saknas      
*Länamo gård /Se      
*Midklastas Saknas      
*Mölewij Saknas      
*Rændestadha gård      
Svämbovade förvaltningsdistrikt /Se      
*Tilnby Saknas      
*Æbbathorp Saknas      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.