ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands län : Memmings härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 212 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
Memming hd /Se Asplången sjö Memming hd  
Memming härad Asplången sjö Skärblacka kommun sammanläggning av k:r  
Memming hd Glan sjö Mellanån Saknas  
Memming hd Glan sjö    
Memming hd Glan sjö    
Memmings härad härad Glan sjö    
Memming hd Glan sjö    
Memming hd Glan sjö /Se    
Memming hd Glan sjö /Se    
Memming hd Glan sjö /Se    
Memming hd Saknas å /Se    
Memming hd Saknas fsv. ånamn /Se    
Memming hd *Munkeboda å Saknas    
Memming hd *Norsån å (nu kanal)    
Memming hd Roxen sjö    
Memming hd Roxen sjö    
Memming hd Roxen sjö    
Memming hd Roxen sjö    
Memming hd Svarta källan källa, rågångsmärke    
Memming hd Svarta källan källa, rågångsmärke    
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memmings härad härad      
Memming härad      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd /Se      
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memmings hd hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memmings hd Saknas      
Mimming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming härad      
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Meming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memmings hd Saknas      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memmings härad härad      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memming hd      
Memmings hd      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memings hd hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memming härad /Se      
Memming hd /Se      
Memming hd /Se      
Memmings hd /Se      
Möningxhæreedt, se Memming hd      
*Akarum Saknas      
Bisparathorp gård      
*Borsterstad Saknas      
*Bættringe Saknas /Se      
*Bættinge Saknas /Se      
»ffiwildal» beb.      
[Gæbatorp] Saknas      
»gæbatorp» beb.      
»Gebatorp» gård      
*ghetbærg Saknas      
*Golstyg gd      
*Haga, Jfr Hagsäter gård      
*Hedsiø gd el. by      
Kettlinge rättaredöme f. rd      
»kilinge» Saknas      
*Kolstad Saknas      
»kornsæther» beb.?      
*Kægolstad Saknas      
*Kættinge f.d. by el. gd      
*Lund gd el. by      
Löt f.d. sn      
Löt f.d. sn /Se      
»Mølstorp» gård      
*Nolstiig gd      
*Norby Saknas      
*Noroby Saknas      
*Noroby f.d. gd el. by      
»norby» gd el. by      
[Norby] Saknas      
Ringstadholm f.d. slott      
Ringstadaholms län län      
Ringstadaholms län län      
Ringstadaholms rättaredöme f. rd      
»siwatahelme» beb.?      
»skatnabo ting», Se : Skattna gd      
*Skrubba tp      
*Skärlinge by (?)      
*Stighasæter tp      
*Swggabodha Saknas      
*Swndeby by el. gd      
*Thortstadha Saknas      
»Unstorp» gård      
*Valrunge Saknas /Se      
Vånga fjärding del av Memmings hd      
Vånga fjerdingh Saknas /Se      
*Väverstad Saknas      
*Ælfuersthorp f.d. gd      

  ^  

Östergötlands läns härader m.m.